__MAIN_TEXT__

Page 1

ÅRSBERETNING 2018

SUNDERE TÆNDER – BEDRE FREMTID ÅRSBERETNING 2018

1


FORMANDEN BERETTER AF BO DANIELSEN, FORMAND FOR TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

Vi forbedrer livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande Alle, der har støttet og arbejdet for TUG, kan være meget stolte over at have bidraget til bedre børneliv i nogle af verdens fattigste lande. Vores udviklingsprojekter udgør, sammen med dentalmissionerne, vigtige elementer til at skabe gode liv med færre smerter samt bedre lærings- og livsmuligheder. På de næste sider i årsberetningen kan du læse om, hvordan vi arbejder, og hvilke udfordringer vi møder. Der er sket meget i det seneste år. I TUG’s bestyrelse har vi særligt fokuseret på, hvordan vi kan udfolde vores fulde potentiale indenfor den bæredygtige og langvarige indsats i de lande, hvor vi arbejder. 2018 var også året, hvor vi desværre måtte aflyse et planlagt projekt i Nicaragua på grund af landets uroligheder. Projektet var tiltænkt at starte i løbet af 2018, men nu vender vi i stedet blikket mod Guatemala, hvor vi forventer en projektstart i slutningen af 2019. Det ser vi frem til. TUG gør en stor forskel for tusindvis af mennesker. Der er mange, der har del i succesen og fortjener et stort tak. Tak til vores sponsorer og partnere for deres generøse økonomiske støtte. Tak til alle vores medlemmer for jeres opbakning, der er afgørende for, at vi kan udføre vores aktiviteter. Tak til vores udsendte, bestyrelsen og vores frivillige, som bruger store mængder tid og ressourcer på at deltage i arbejdet. Tak fordi I alle på hver jeres måde bidrager til, at TUG kan skabe bedre liv for mange af verdens fattigste børn – det gør en forskel, som betyder noget.

Bo Danielsen Formand for TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER

ÅRSBERETNING2018 Tekstansvarlig: Gunvor Tarp Barkholt Layout & Grafik: Danielle Brandt Design 2 ÅRSBERETNING 2018

Foto: TUG, Heine Pedersen, Lise Josefsen Hermann

TANDSUNDHED UDEN GRÆNSER Amaliegade 17 1256 København K tlf. +45 3348 7703

tug@tug-dk.org www.tug-dk.org CVR-nr: 27552765

Det er TUG’s mission at forbedre tandsundheden i vores projektlande. Vi etablerer tandsundhedsprojekter på skoler i samarbejde med lærere, sundhedspersonale og forældre. Vi arbejder på, at lokale kræfter kan videreføre og udbrede tandsundhedsprojekterne i vores projektlande. Vi samarbejder med veletablerede NGOer. Vi udsender frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter, som underviser børn og afhjælper akutte smerter.


Færre smerter giver gladere børn – og bedre skolegang Gennem vores to seneste udviklingsprojekter har vi sørget for, at mere end 25.000 børn kan have en hverdag uden tandpine. En befolknings tandsundhed har en meget væsentligt – og ofte overset – sammenhæng med et samfunds udviklingspotentiale. Ubehandlede tandsygdomme kan have store konsekvenser for børns fysiske og mentale udvikling, og det går udover børnenes koncentration og indlæring. Vores udviklingsarbejde skal være bæredygtigt, derfor sørger vi for at ruste lokale kræfter til selv at kunne løfte projekterne, efter de er afsluttede. Det gør vi gennem undervisning og felttræning. Vores indsats er en del af en stor helhed: Bedre tandsundhed giver gladere børn, bedre skolegang og dermed et stærkere grundlag for udvikling i samfundet.

VI TRÆNER BØRNENE I AT BØRSTE TÆNDER – OG BEHANDLER AKUT Vores udsendte på dentalmissionerne behandler akutte tandsmerter og underviser forældre og børn i tandbørstning. De frivillige tandlæger, tandplejere og klinikassistenter bidrager til, at vores udviklingsprojekter langsigtet forbedrer tandsundheden i projektlandene. I 2018 rejste i alt 42 tandfaglige frivillige til Rwanda og Palæstina for at bruge 1-2 uger på at undervise i tandbørstning og yde akut hjælp.

BÆREDYGTIG SKOLETANDPLEJE I VERDENS FATTIGSTE LANDE //Gennem skoletandpleje og akutbehandling skaber vi sundhedsmodeller, som lokale kræfter selv kan videreføre //Vi styrker lokale NGO’er og involverer lærere, forældre sundhedsarbejdere og tandfaglige //Vi går i dialog med nationale beslutningstagere for at opfordre til prioritering af skolebaseret forebyggelse af tandsygdomme

Tilsammen har vores udsendte i 2018 hjulpet flere tusinde børn og voksne med akut behandling og undervisning i god mundhygiejne.

ÅRSBERETNING 2018

3


Tandsundhed på den politiske dagsorden i Palæstina Udviklingsprojektet i Palæstina har kørt i over to år, og midtvejsevalueringen af projektet viste flot fremgang i børnenes tandsundhed.

7.500 BØRN PÅ 29 PROJEKTSKOLER HAR FÅET SUNDERE TÆNDER

2.800

børn har ikke længere tandpine*

Vi arbejder ambitiøst på, at de gode resultater fortsætter, og vi er i dialog med landets beslutningstagere, om hvordan, skoletandpleje kan blive prioriteret. I samarbejde med den palæstinensiske sundheds NGO, Palestinian Medical Relief Society, har vi gjort tandbørstning til en fast del af hverdagen for 7.500 udsatte skolebørn fordelt på 29 projektskoler. Som det fremgår, viste midtvejsevalueringen flotte resultater, der understreger, at vores indsats virkelig gør en forskel. I 2018 har vi haft særligt fokus på at få nationale beslutningstagere i Palæ-

stina til at prioritere tandsundhed. Vi har afholdt flere workshops og møder med repræsentanter fra sundhedsog undervisningsministeriet, den palæstinensiske tandlægeforening og Al Quds University. Vi stræber efter at skabe en vedvarende dialog om, hvordan skoletandpleje og fremme af tandsundhed kan komme på den politiske dagsorden i Palæstina. Samtidig samarbejder vi med landets største tandlægeskole, hvor vi igennem forelæsninger og felttræning ruster den fremtidige generation af tandlæger til i højere grad at kunne hjælpe deres befolkning med at forebygge tandsygdomme.

DYALA HAR IKKE LÆNGERE TANDPINE 10-årige Dyala er et af de mange børn i Palæstina, som nu kan gå i skole og koncentrere sig uden at være generet af tandpine. Hendes skole er en af de 29 projektskoler i Palæstina, hvor vi arbejder ambitiøst for at fremme tandsundhed. Gennem daglig tandbørstning og undervisning formår vi at give børn som Dyala en smertefri hverdag, hvor de kan koncentrere sig om deres skolegang. Dermed skaber vi gladere børn og et godt grundlag for en bedre fremtid. Dyala børster nu sine tænder hver dag og har overskud til at lave det, hun virkelig elsker; nemlig at lære nye ting.

4

ÅRSBERETNING 2018

5.400

børn har ikke længere tandkødsbetændelse* I alt

7.500

børn i alderen 6-12 år er med i vores projekt i Palæstina * fra projektstart i 2016 til midtvejsevaluering i 2018


Rwanda skal prioritere skoletandpleje I de seneste seks år har vi skabt imponerende forbedringer af børns tandsundhed i Rwanda, og nu arbejder vi på at gøre tandsundhed til en del af landets nationale sundhedsstrategi. stadig at gøre projektet helt økonomisk bæredygtigt.

Projektets formål i Rwanda har siden 2012 været at forbedre børnenes tandsundhed, men også at øge samfundets prioritering af skolebaseret tandpleje. Det er vi langt henad vejen kommet i mål med, som det også fremgår af slutevalueringen. Denne flotte fremgang er et resultat af vedholdende forebyggende indsatser i form af tandbørstning og undervisning på 13 folkeskoler. Dog mangler vi

Derfor er det med stor glæde, at vi sommeren 2018 modtog en bevilling på 2,8 millioner kroner i Danidamidler til at færdiggøre vores mangeårige arbejde. Vi fortsætter altså tre år mere i Rwanda, hvor vi vil bygge videre på vores indsats og sikre en bæredygtig fremtid for rwandernes tandsundhed. Fremover koncentrerer vi os om felttræning, uddannelse og opbygning af forskellige faggruppers evne til selv at kunne fremme tandsundheden i Rwanda. Samtidig bidrager vi til landets nationale sundhedsstrategi. På den måde sikrer vi, at tandsundhed bliver prioriteret fremover.

SKOLETANDPLEJEN I RWANDA GØR EN KÆMPE FORSKEL

7.200

børn har ikke længere tandpine*

5.040

børn har ikke længere karies*

7.500

børn har ikke længere tandkødsbetændelse* I alt

18.500

børn i alderen 6-12 år * fra 2015 til 2018 ÅRSBERETNING 2018

5


ÅRET DER GIK...

Vi er blandt Verdens Bedste Nyheder! Mediet Verden Bedste Nyheder bragte i december en artikel om 10-årige Dyala, som er elev på en af vores projektskoler i Palæstina. Journalist Lise Josefsen Herman beretter i artiklen om, hvordan Dyala igennem vores udviklingsprojekt har fået sundere tænder, bedre skolegang og lysere fremtidsudsigter. Vi er meget stolte af Lises beretning, som understreger, at vores projektindsats går i den rigtige retning.

JULEBANKO, FLOTTE SPONSORPRÆMIER OG INDSAMLING Vores to fantastiske frivillige netværk i Aarhus og København har igen stået for en række arrangementer. Netværkene består primært af tandlæge- og tandplejestuderende, som engageret og passioneret deltager i TUG’s arbejde. Det er tydeligt at se, at de mange timers arbejde, som de frivillige lægger hvert år, virkelig gør en forskel. Senest kunne det ses til netværkenes to årlige julebanko arrangementer. Der var mange fremmødte, flotte sponsorpræmier og mange penge, der blev indsamlet til fordel for vores kamp for bedre livsmuligheder for børn i verdens fattigste lande.

6

ÅRSBERETNING 2018

HVORDAN KAN VI UDFOLDE DET FULDE POTENTIALE? TUG’s bestyrelse har i 2018 drøftet, hvordan vi kan skabe en endnu mere solid og langsigtet forbedring af tandsundheden for børn i verdens fattigste lande. Fremover skærper vi vores fokus på den bæredygtige del af vores udviklingsprojekter. Det gør vi ved at skabe sundhedsmodeller i samarbejde med lokale NGO’er, således de selv kan fastholde og videreføre arbejdet. Vi fortsætter med dentalmissionerne, der understøtter vores langsigtede ambitioner i projektlandene.

SUNDERE TÆNDER – BEDRE FREMTID

TUG FORNYER SIG Sundere tænder – bedre fremtid er TUG’s nye payoff, som skal være med til at understrege vores mission. Oveni det har vi også fået et nyt logo, som pryder blandt andet vores udsendtes T-shirts i 2019s dentalmissioner til Rwanda og Palæstina.


ØKONOMI 2018

Økonomiske forhold Vi arbejder med at forbedre livsmulighederne for børn i verdens fattigste lande. Det gør vi gennem langsigtet udviklingsarbejde, hvor vi sætter fokus på forebyggelse. INDTÆGTER

PROJEKTUDGIFTER

I 2018 udgjorde vores indtægter i alt DKK 1.249.890 kr. Regnskabet for 2018 giver udtryk for en stigning i indtægter fra både virksomheder og private bidragsydere, men et fald i indtægter fra fonde og puljer i forhold til 2017. Støtte fra virksomheder tilknyttet dentalbranchen udgør den største indtægtskilde i 2018. Dette er en vigtig støtte for foreningen – ikke kun finansielt, da opbakning fra dentalbranchen er afgørende.

Der blev i 2018 anvendt 232.403 kr. af vores midler, ekskl. Danida-midler fra Civilsamfund I Udvikling (CISU)*, på aktiviteter i udviklingslande, herunder dentalmissioner. Derudover anvendes en stor del af organisationens lønudgifter på projektledelse og – koordinering af både dentalmissioner og det langsigtede udviklingsarbejde. I 2018 opnåede vi en ny Danidabevilling på 2,8 millioner kr. til en afsluttende fase af vores udviklingsarbejde i Rwanda. Der blev i 2018 afholdt udgifter for omtrent en million kr. på de Danida-finansierede projekter i Rwanda og Palæstina. Dette dækker dog ikke over de af TUG egenfinansierede lønudgifter til projektledelse og – koordinering.

Medlemstallet i 2018 er stabilt på 870 registrerede medlemmer. Ligesom i 2017 har vi set en stigning i antallet af følgere på vores sociale medier og dermed en øget interesse for foreningens arbejde.

Her kom støtten fra...

Private donationer: 56.031 DKK (4%) Bidrag fra fonde: 260.114 DKK (21%) Dvs. aktiviteter: 41.350 DKK (3%)

*CISU er en sammenslutning af over 270 danske udviklingsorganisationer, som på vegne af Danida forvalter Civilsamfundspuljen.

1.249.890 DKK 3%

ekskl. de store Danida-bevillinger fra CISU.

10%

21% 17%

Sponsorklinikker: 39.764 DKK (3%) Virksomhedsdonationer: 521.134 DKK (42%)

Engagerede frivillige er en af grundstenene i organisationen, som betyder, at vi kan drive stærke projekter til ganske få penge. Det store antal arbejdstimer, som de frivillige tandfaglige lægger i forbindelse med vores projektarbejde samt deres rejseomkostninger i forbindelse med dentalmissionerne, er ikke værdisat i regnskabet. Ligeledes modtog vi i 2018 en række gratis ydelser, materialer og udstyr, som indgik i vores arbejde, og som heller ikke er medregnet i det reviderede regnskab.

INDTÆGTER I 2018:

Offentlige midler: 125.247 DKK (10%) Medlemmer: 206.250 DKK (17%)

SPONSORATER AF ARBEJDSKRAFT, MATERIALER OG UDSTYR

VORES DANIDABEVILLINGER FRA CISU: Afsluttet projekt i Rwanda (2015-2018):

4%

3%

2.995.219 DKK

Nyt projekt i Rwanda (2018-2021):

42%

2.796.675 DKK Projekt i Palæstina (2016-2019):

1.906.074 DKK ÅRSBERETNING 2018

7


TAK TIL FØLGENDE FOR ØKONOMISK STØTTE OG OPBAKNING I 2018 HOVEDPARTNERE Plandent Tandlægeforeningen TandlægeTryghed Zendium

PLUSPARTNERE Deloitte

PARTNERE BWT HOH Danske Tandplejere Praktiserende Tandlægers Organisation

KLINIKPARTNERE dinTANDLÆGE Hobro dinTANDLÆGE silketand.dk Espergærde Tandlægerne Korsør Tandlægeklinik Platan Tandklinik Rosenklinikken

Söderasens Tandklinik Tandklinikken på Sjælør Boulevard Tandlæge Bente Canter Tandlæge Lisbet Vang-Pedersen Tandlæge Raili Jeppesen Tandlægen.dk Aalborg Boulevarden Tandlægehuset i Borup Tandlægerne Bastue & Rossing Tandlægerne Grundtvigsvej Tandlægerne Rask & Bach Tandlægerne Studiestræde Tandlægerne ved Søerne Tandlægerne Vejlevej 41 Aabybro Tandlægerne

OFFENTLIGE DONORER CISUs Civilsamfundspulje Kulturstyrelsen (Tips- og Lotto Midler)

FONDE Asta og Jul. P. Justesens Fond Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond Erik og Magda Sterregaards Fond Fonden af 17-12-1981 Frantz Hoffmanns Mindelegat Gudrun og Erik Kauffeldts Fond Jubilæumsfonden af 12-08-1973 Lund Fonden Ole Kirks Fond

Småkryb Sunstar Tandex Zenith Dental

SAMARBEJDSPARTNERE De studerendes foreninger ved de odontologiske uddannelser i København og Aarhus Palestinian Medical Relief Society (Palæstina) SOS-Children’s Villages (Rwanda)

ØVRIG STØTTE OG DONATION 3D-Dental Cenger Dental Depot Nordenta Dental Depot Plusdent GC Nordic AB

… OG TAK TIL ALLE UDSENDTE

Profile for Tandsundhed Uden Grænser

TUG årsberetning 2018  

Tandsundhed Uden Grænser er en dansk humanitær organisation, som vil forbedre livsmulighederne for verdens fattigste børn gennem bedre tands...

TUG årsberetning 2018  

Tandsundhed Uden Grænser er en dansk humanitær organisation, som vil forbedre livsmulighederne for verdens fattigste børn gennem bedre tands...

Advertisement