__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

- EN INTERESSEORGANISASJON FOR TRANSPORTBEDRIFTER

SAMARBEIDSPARTNERE TS-Forum Norge

2019


samt markedsstøtte fra våre samarbeids-

TS-forum Norge er en interesseorganisasjon for norske transportsentraler og transportbedrifter. Vårt formål er å fremme medlemsbedriftene og deres eieres interesser, skape et godt samarbeidsmiljø samt være et idéfremmende og koordinerende organ.

partnere, som med rette har en fremtredende rolle i vårt digitale magasin.

MEDLEMSFORDELER Det er en rekke fordeler ved å være medlem i TS-forum Norge. I tillegg til de svært gunstige avtalene med våre samarbeidspartnere arrangerer vi fast to seminarer i året, med faglig og sosialt innhold. Vi arrangerer kurs, kommer på bedriftsbesøk og arrangerer regionale treff for

TS-forum Norge har som målsetning

medlemsbedriftene.

å styrke den faglige kompetansen for daglige ledere, administrasjon og styre-

Vi har etter avtale med NLF de nødvendige

medlemmer i medlemsbedriftene samt

ressurser til praktisk oppfølging av med-

bygge personlige nettverk mellom med-

lemsbedriftene og samarbeidspartnerne.

lemsbedriftenes ansatte.

Du kan derfor kontakte TS-forum Norge om du har saker du ønsker å ta opp eller

Det næringspolitiske arbeidet ivaretas

diskutere med andre og om du har noen

av

et

utfordringer som du trenger hjelp til. Vi

støtter

har tilgang til kompetente personer som

Norges

arbeid

som

økonomisk.

Lastebileier-Forbund, TS-forum

Norge

For å finansiere vår drift

har vi en beskjeden medlemskontingent

kan bistå med mye.


NORGES BESTE STASJONSNETTVERK

VÅRE LOKALE KONTAKTPERSONER Salgssjef

Område

Mobil

Mail

Sedir Hataee

Oslo/Akerhus Nord og Vest

940 84 019

SEDHA@circlekeurope.com

Per Åge Utengen Kristiansen

Buskerud/Vestfold/Telemark

905 61 717

PAUK@circlekeurope.com

Tore Dystvold

Hedmark/Oppland

918 08 017

NOTOK8@circlekeurope.com

Morten Skretting

Rogaland/Agder

959 84 519

morten.skretting@circlekeurope.com

Svein-Erik Svendsen

Hordaland/Sogn og Fjordane (Syd for Førde)

908 87 452

NOSSV1@circlekeurope.com

Svein Lystad

Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane (nord for Førde)

911 25 627

NOSVL8@circlekeurope.com

Håvard M. Johansen

Trøndelag/Nordland Syd Syd for Saltfjellet

952 89 437

NOHMJ1@circlekeurope.com

Willy Andre Stiberg

Troms/Nordland (Nord)/Svalbard

913 51 935

NOWAS6@circlekeurope.com

Per Tore Nilsen

Finnmark (Nordland midt)

913 62 013

NOPTN8@circlekeurope.com


HANDLINGSPLAN 2019/2020 TSF overordnede målsetning er å ha en planmessig og strukturert oppfølging av medlemsbedriftene og samarbeidspartnerne. Nedenfor følger et utdrag av vår handlingsplan.

MØTEPUNKT Det skal minimum arrangere to seminarer

SAMARBEIDSPARTNERNE LEVERANDØRAVTALER

pr. år i kommende periode, med vekt på

Styret ønsker å jobbe videre med dagens

nettverksbygging og faglig utvikling.

samarbeidspartnere

Et av disse er vårseminar hvor vi også

le best mulige avtaler. Med best mulig

avholder Generalforsamling, mens det

menes også på kvalitet og oppfølging/

andre er høstseminar.

service i tillegg til at prisene vi tilbys er

Videre vil det

og

fremforhand-

arrangeres regionale treff for å møte

konkurransedyktige.

samarbeidspartnernes lokale represen-

TSF vil være pådriver for at kontakten

tanter samt diskutere regionale/lokale

er god mellom medlemsbedriftene og

saker.

samarbeidspartnerne og det vil legges vekt på jevnlig dialog med samarbeids-

MEDLEMSTILBUD Styret ønsker å tilby medlemsbedriftene relevante kurs og gi støtte til medlemsbedrifter som trenger transportrelevant kompetanseheving/kurs.

partnere.


Vi ønsker å gjøre pensjon enkelt. Som medlem av TS forum får du gode betingelser på blant annet: • • •

Kollektiv tjenestepensjon som dekker lovens minimumskrav, eller en avtale spesielt tilpasset din bedrift Helseforsikring som garanterer rask kvalitetsbehandling på sykehus eller hos spesialist Uføreforsikring og engangserstatninger som gir deg økonomisk trygghet dersom noe uforventet skulle skje

Pensjonspengene blir investert i selskaper som er best rustet for fremtiden, fordi vi mener det vil gi dere en størst mulig pensjonspott. Du får altså i pose og sekk: god avkastning og god samvittighet. Ta kontakt på storebrand.no/bedrift, eller ring 22 31 52 77 for mer informasjon.


Førerkort

Kurs

Rådgivning

Vår kompetanse - din trygghet

Kontakt: 971 02 242 / transportkompetanse.no


TS-Forum og If har samarbeidet siden 1991. Det gjør at vi kjenner bransjen ut og inn, og kan tilby skreddersydde forsikringsløsninger som ivaretar forsikringsbehovet i en transportsentral, både for sentralen og de tilknyttede transportørene. For transportsentralene er det viktig at all transport som formidles gjennom sentralen, uavhengig av transportør, foregår i henhold til gjeldende lover og regler. Forsikringsmessig innebærer dette at If tilbyr sentralene kollektive avtaler som ivaretar ulike ansvarsdekninger som kan rettes mot sentralen i egenskap av transportformidler. Transportører som er tilknyttet sentralene sørger selv for forsikring av biler, påbygg og utstyr. Dette blir så bygget inn i en flåteordning som gjør det mulig for sentralen å få innsyn og informasjon om det totale skadeomfanget som sentralen er eksponert for. De fleste av de store sentralene i TS-Forum har hatt en slik løsning i mange år, og tilbakemeldingene fra sentralene og transportørene er veldig gode.

If har i mange år vært forsikringsselskapet for transportnæringen, og mange produktløsninger og fordeler er knyttet opp mot medlemskap i NLF (Norges Lastebileier-forbund). If er i dag totalleverandør av alle typer forsikringer til transportnæringen, og har et svært godt oppgjørsapparat som står klar til å hjelpe deg den dagen uhellet er ute. If har også bygget opp et nettverk av autoriserte rådgivere som kjenner bransjen ekstra godt. Deres hovedoppgave er å sørge for at du er riktig forsikret – hverken mer eller mindre. Ønsker du å vite mer om vårt tilbud for din transportsentral kan du kontakte Sindre Svenheim, som er avtaleansvarlig for TS-forum i If. E-post: sindre.svenheim@if.no Mobil: 934 86 480


REANULT TRUCKS ANLEGGSBILER

KLAR FOR DE TØFFESTE OPPGAVENE!

TAKK FOR DET FANTASTISKE ARBEIDET DERE GJØR FOR BRANSJEN. UTEN LASTEBILEN STOPPER NORGE. VI PÅ RENAULT TRUCKS HEIER PÅ DERE HELE VEIEN.

RENAULT TRUCKS C OG K SERIE

Våre anleggsbiler C og K er skreddersydde for de tøffeste jobbene. Et robust design, kombinert med effektive motorer som bruker minimalt med drivstoff, gir en optimal driftsøkonomi. Renault Trucks unike Off-Road funksjon forvandler de vanskeligste veiene til en lek.

renault-trucks.no

Les mer på våre nettsider, eller kontakt din nærmeste forhandler for en hyggelig bilprat


Gunstige finansieringsbetingelser til deg som er medlem av TS Forum Norge SpareBank 1 Finans Østlandet har lang erfaring med transportbransjen. Vi har den kompetansen som trengs så vi sammen kan finne gode finansieringsløsninger tilpasset deg eller din bedrift. Avtalen med TS Forum Norge sikrer at medlemmene får fordelaktige betingelser på finansiering. Send oss en e-post på tsforum@sb1fo.no så tar vi kontakt med deg for å finne gode finansieringsløsninger tilpasset ditt behov.


KONTAKTLISTE SAMARBEIDSPARTNERE

Selskap

Kontaktperson

Mail

Telefon

CircleK

Chris Gregers

chris.gregers@circlekeurope.com

907 54 250

If

Sindre Svenheim

sindre.svenheim@if.no

934 86 480

Telenor

Trond Harterman

trond.harterman@telenor.com

900 65 757

Storebrand

Astrid Røste

astrid.roste@storebrand.no

934 80 596

Hogia Transport Systems AS

Thomas Karlsen

thomas.karlsen@hogia.no

951 51 326

Renault Trucks Norge

Viggo Noreng

viggo.noreng@renault-trucks.com

482 84 705

WEX Europe Services AS

Terje Rokseth

terje.rokseth@wexeuropeservices.com

917 86 692

Bekken & Strøm AS

Ole Johnny Johansen

ole.johnny@bekkenstrom.no

951 49 009

Vianor AS

Vidar André Holstad-Hansen

vidar.hansen@vianor.com

934 07 577

Fleet101 K2

Jonas Andersen

jonas.andersen@fleet101.se

941 61 854

Dignita Systems AS

Joakim Lund

joakim.lund@dignita.com

969 05 959

Bulder Verksted AS

Hans Olav Løen

hans.olav.loen@bulder.no

481 41 364

Transportkompetanse

Svein Ove Vetrhus

svein.vetrhus@transportkompetanse.no

952 11 337

Ice Norge AS

Ole Martin Nilsen

ole.martin.nilsen@ice.net

920 44 422

Palfinger Norge AS

Kjell Berge

kjell.berge@palking.no

900 04 400

Thermo King Norge AS

Kjell Berge

kb@thermoking.no

900 04 400

Sparebank1 Finans Østlandet

Geir Wågenes

geir.waagenes@sb1fo.no

915 07 790

KONTAKT TS-FORUM TS-forum Norge St. Olavs gate 25, 4 etg 0130 Oslo www.tsforumnorge.no

Morten Nore

Eivind Karikoski

morten.nore@mtf.no

ek@lastebil.no

934 06 900

928 65 901

Styreleder


TS Forum har inngått rammeavtale med Telenor Telenoravtalen gir medlemmer gode rabatter på: Mobiltelefoni - Mobilt Bredbånd - Internett

Flyt er våre nye bedriftsabonnement Mobilabonnementet Flyt tilpasser seg automatisk databruken til hver enkelt ansatt. Enten du bruker mer eller mindre data enn vanlig. Bruker du mer data får du automatisk en ny datapakke. Enkelt, fleksibelt og trygt • Automatisk påfyll av data, Flyt sørger for at du automatisk får en ekstra datapakke til 99,- når du er tom for data. • Data rollover, om du bruker mindre data enn inkludert i en måned, blir datamengden overført til neste måned. • Arbeidsgiver har full kontroll, arbeidsgiver kan sette grense for hvor mange automatiske datapakker hver ansatt skal ha.

Ny mobiltelefon SWAP Bedrift er en fleksibel og ny måte å kjøpe mobil på. I tillegg til ny mobil får du flere gode fordeler med på kjøpet: • Betal kr 0,- i kjøpstidspunktet • Skjermforsikring er alltid inkludert • Bytt til ny mobil hvert år – hvis du vil

Har du WiFi - Har du dekning

Mange bygg er isolert og konstruert slik at mobilsignaler ikke trenger inn. WiFi Tale gjør at du kan du ringe og sende meldinger på vanlig måte – selv om du ikke har mobildekning. Alt du trenger er tilgang til et WiFi-nett og en terminal som støtter WiFi-tale.

Teknologi som endrer hverdagen God dekning betyr alt

Gode IoT-løsninger fortjener verdens beste mobilnett. IoT på 4G har overlegent best dekning og kapasitet, har høy grad av sikkerhet og innebygd kvalitet, og det er enkelt å ta i bruk. IoT på 4G betyr dekning på tidligere utilgjengelige steder og dramatisk forlenget batteritid på sensorene. Nettet fungerer like bra for applikasjoner og sensorer som trenger mye båndbredde og høye hastigheter, som for utstyr som bruker minimalt med data og er avhengig av langbatterilevetid og dekning på vanskelige steder. Dette er løsninger som transportbransjen vil ha stor nytte av. Vi bygger fremtidens mobilnett for norske bedrifter og tallene fra Ookla er klare: ingen surfer og jobber raskere i verden enn Telenor-kunder.

Kontaktperson i Telenor: Trond Harterman, mobil: 900 65 757, e-post: trond.harterman@telenor.com


Bekken & Strøm AS er en av landets største leverandører innen arbeidsklær, verneutstyr, arbeidssko og profileringstøy. Bekken & Strøm AS ble etablert i 1998 av Jon Bekken og Sven Strøm. Første hele driftsår omsatte selskapet for 16,5 mill. nok. Selskapet har fra starten hatt en kontinuerlig vekst og fremstår i dag som en moderne og velrenommert selskap. Selskapet ble solgt i 2018 og er i dag ett heleid, men selvstendig datterskap av Ahlsell Norge AS. I 2018 omsatte Bekken & Strøm AS for drøye 435 mill. nok. Bekken & Strøm AS har hovedkontor og sentrallager på Gjøvik. I tillegg har vi butikk og lokale lagre i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Mo i Rana og Stryn. Totalt er det 160 ansatte i selskapet. Våre 30 lokale selgere betjener Norge og gir deg som kunde lokal oppfølging i ett hvert fylke.

NAVN:

FYLKE:

TELEFON:

E-POST:

Kjell Arne Bekken

Hedmark / Østfold

95 16 51 65

kjell.arne@bekkenstrom.no

Morten Haraldsen

Hedmark

95 02 69 93

morten.haraldsen@bekkenstrom.no

Håkon Rudland

Oppland (Gudbrandsdalen) / Møre og Romsdal

46 95 29 98

hakon@bekkenstrom.no

Bjørn Kristian Dybdal

Oppland

95 97 22 70

bjorn.kristian@bekkenstrom.no

Terje Hagen

Buskerud / Oppland (Valdres)

97 57 22 95

terje@bekkenstrom.no

Ole Johnny Johansen

Oslo / Akershus

95 14 90 09

ole.johnny@bekkenstrom.no

Odin Bekken

Oslo / Akershus

40 03 49 77

odin@bekkenstrom.no

Anne Ottesen

Oslo

91 39 64 52

anne.ottesen@bekkenstrom.no

Sigmund Borgersen

Oslo

40 03 61 99

sigmund@bekkenstrom.no

Thorleif Nielsen

Oslo

46 93 92 44

thorleif.nielsen@bekkenstrom.no

Inger Lise Sandbak

Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal

90 96 82 48

inger.lise@bekkenstrom.no

Per Magne Rundereim

Sogn og Fjordane / Møre og Romsdal

91 88 29 06

per.magne.rundereim@bekkenstrom.no

Lars Onarheim

Sør-Trøndelag

48 00 90 91

lars.onarheim@bekkenstrom.no

Frode Aasbak

Sør-Trøndelag

95 04 83 06

frode.aasbak@bekkenstrom.no

Torbjørn Stormoen

Nord-Trøndelag

91 51 03 61

torbjorn.stormoen@bekkenstrom.no

Steinar Jørgensen

Nordland

40 61 88 11

steinar@bekkenstrom.no

Hilde Olsen

Nordland

90 77 06 12

hilde.olsen@bekkenstrom.no

Terje Munkebye

Nordland / Bodø

90 87 02 52

terje.munkebye@bekkenstrom.no

Karl-Jørgen Birkelund

Troms / Finnmark

90 92 35 77

karl.birkelund@bekkenstrom.no

Morten Skomedal

Aust-Agder / Vest-Agder

90 54 51 06

morten@bekkenstrom.no

Børge Nilsen

Aust-Agder / Vest-Agder

90 36 74 20

borge@bekkenstrom.no

Vidar Linde

Aust-Agder / Vest-Agder

96 90 93 37

vidar.linde@bekkenstrom.no

Bjørn-Tore Kjær

Aust-Agder / Vest-Agder / Rogaland

48 04 08 95

bjorn.tore@bekkenstrom.no

Tommy Ruud

Hordaland

91 54 87 51

tommy.ruud@bekkenstrom.no

Arvid Matre

Hordaland

40 22 73 21

arvid@bekkenstrom.no

Morten Christensen

Hordaland

90 83 99 29

morten.christensen@bekkenstrom.no

Jarle Fenne

Hordaland

95 77 10 30

jarle.fenne@bekkenstrom.no

Geir Sigmund Nordskog

Vestfold / Telemark

99 33 45 00

geir.nordskog@bekkenstrom.no

NAVN:

STILLING:

TELEFON:

E-POST:

Torbjørn Bekken Christian Gran

Produktsjef Salgssjef

95 02 69 95 95 02 69 94

torbjorn@bekkenstrom.no christian@bekkenstrom.no

BEKKEN & STRØM AS, HOVEDKONTOR Alfarvegen 22, 2816 Gjøvik Tlf: 61 18 19 00 E-post: ordre@bekkenstrom.no Åpningstider: mandag–fredag kl 07–16

BEKKEN & STRØM AS, AVD. TRONDHEIM Bromstadvegen 57, 7047 Trondheim Telefon (butikk): 90 57 77 56 E-post: trondheim@bekkenstrom.no Åpningstider: mandag–fredag kl. 08–16

BEKKEN & STRØM AS, AVD. BERGEN Kokstaddalen 25, 5257 Kokstad Telefon (butikk): 55 10 95 70 E-post: bergen@bekkenstrom.no Åpningstider: mandag–fredag kl. 08–16

BEKKEN & STRØM AS, AVD. STRYN Besøksadresse: Tinggata 17, 6783 Stryn Telefon (selger): 90 96 82 48 E-post: stryn@bekkenstrom.no Åpningstider: mandag og onsdag kl. 08–16 eller etter avtale, ring tlf 90 96 82 48

BEKKEN & STRØM AS, AVD. OSLO

Caspar Storms vei 19, 0664 Oslo Telefon (butikk): 23 37 54 50 E-post: ordre.oslo@bekkenstrom.no Åpningstider: mandag–fredag kl. 07–16

BEKKEN & STRØM AS, AVD. MO I RANA

Søderlundmyra 42, 8622 Mo i Rana Telefon (butikk): 46 47 11 11 E-post: nord@bekkenstrom.no Åpningstider: mandag–fredag kl. 07–16

BEKKEN & STRØM AS, AVD. KRISTIANSAND

Rigetjønnveien 12, 4626 Kristiansand S Telefon (butikk): 38 11 98 00 E-post: kristiansand@bekkenstrom.no Åpningstider: mandag–fredag kl. 07–16

www.bekkenstrom.no


TS-forum har en meget god drivstoffavtale for sine medlemmer via ESSO CARD™ Vi utvider stadig vårt trucknettverk og vil i løpet av høsten 2019 åpne ny Truckstasjon i Tromsø (Tomasjord).

Ta kontakt med oss i dag for en prat om drivstoffkort. Terje Rokseth: tlf 917 86 692

Vår målsetning er en fortsatt ekspansjon av trucknettverket for de kommende årene.

E-post: Terje.Rokseth@wexeuropeservices.com Lars Løken: tlf 909 86 203 E-post: Lars.Loken@wexeuropeservices.com

Europe card

National card

Kundeservice: tlf 66812770 - epost: cvsales@wexinc.com WEX EUROPE SERVICES AS Organisasjonsnummer: 913 280 741 Foretaksregisteret Forretningsadr: Rosenholm Campus, Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen MVA 913280741


Bulder Verksted kontrollerer, vedlikeholder samt reparerer tunge og lette kjøretøy og maskiner for både bedrifter og private kunder i hele landet. Bulder verksted er tilsluttet Bosch Car Service og er sikret dele leveranser, teknisk support og utdanningsprogram fra verdens største frittstående verkstedkjede.

Telefon hovedkontor : 55 52 60 50 Bulder verksted Tana Polmakveien 76, Skippagurra • 9845 Tana • Tlf. 919 16 607 Bulder Verksted Alta Aronnesveien 48 • 9514 Alta • Tlf. 902 76 040 Bulder Verksted Nordkjosbotn Skogveien 19 • 9040 Nordkjosbotn • Tlf. 992 27 910 Bulder verksted Fauske Follaveien 91 • 8205 Fauske • Tlf. 903 64 944 Bulder Verksted Mosjøen Skjervstadveien 13 • 8658 Mosjøen • Tlf. 751 77 777 Bulder verksted Rådal Skeievegen 76 • 5239 Rådal • Tlf. 476 77 300 Bulder verksted Hamar Narmoveien 191 • 2323 Ingeberg • Tlf. 904 02 866 Bulder Verksted Berger Bølerveien 92 • 2020 Skedsmokorset • Tlf. 918 84 041 Bulder verksted Solbergmoen Tverrveien 3 • 3058 Solbergmoen • Tlf. 952 02 048 Bulder verksted Sarpsborg Gamle Kongevei 101 • 1712 Grålum • Tlf. 952 53 156 Bulder verksted Skien Bataljonsvegen 15 • 3734 Skien • Tlf. 994 22 121 Bulder Verksted Kristiansand Mobilt verksted • Tlf. 970 51 621

Vi er strategisk plassert fra Tana i nord til Kristiansand i sør


Transport Systems AS

Hogia Transport Systems AS Mer enn 30 år med brukerstyrt utvikling av programvare for den Norske transportbransjen. Hogia Transport Systems AS, tidligere Unitech Systems AS er transportdelen i et av Skandinavias største private programvarehus, Hogia AB. I Norge er vi 18 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Tromsø med funksjoner innen support, installasjon, utvidelser og oppgraderinger av eksisterende løsninger, salg og økonomi. Hogia Transport Systems AS leverer administrasjonssystemene UniTrans og UniCon som er tilpasset de fleste segmenter innen transportbransjen som    

Godstransport Massetransport Krantransport Containertransport og avfallshåndtering

Utvikling av nye funksjoner går mot mer skybaserte plattformer som i en overgangsfase linkes mot nåværende faste installasjoner, eksempelvis web-, app for sjåfører og ressursplanlegging. Programvaren er åpen for integrasjoner mot andre fagsystemer for en tilnærmet sømløs maskin til maskin kommunikasjon som enkelt inkluderer datautveksling fra kunder, leverandører, partnere og andre eksterne tjenestesystemer som vektsystemer, bildata, kommunikasjonsløsninger m.fl. Hogia Transport Systems AS bestreber seg på å være en langsiktig leverandør som fortsatt vil være lydhør for å finne løsninger for våre kunders ønsker og utfordringer.

Hogia Transport Systems AS

Østre Akervei 19, 0581 OSLO / Tlf 98 29 30 00 / support.transport@hogia.no / www.hogia.no/transport


Et nytt og komplett TMS-system for fremtidens transportbedrifter

 Ordremottak  Trafikkstyring  Fakturering  Avregning  Mobilkommunikasjon  Posisjonering av kjøretøy  Track&Trace  Webløsninger  EDI-kommunikasjon

www.fleet101.no


Dignita er takknemmelig for å være den foretrukne samarbeidspartneren til TS-forum på alkolås.

Avtalen med TS-forum sikrer medlemsbedriftene den beste helheten. AL-100 er den eneste alkolåsen som er godkjent for 24 måneders kalibreringsintervall. Det gjør at din bedrift sparer minimum 50% på servicekostnader. Inkludert i avtalen er gratis 24/7 support og eget servicenummer for TS-forum, i tillegg til tilgang til vårt se landsdekkende servicenett. Trenger din bedrift alkolås i noen av kjøretøyene for å oppfylle krav i anbud? Kan alkolås bidra til et bedre arbeidsmiljø eller redusere sykefravær? Ta kontakt med oss for en prat om alkolås! Joakim Lund Tlf : 969 05 969 Epost : joakim.lund@dignita.com Morten Aadland Tlf : 459 11 101 Epost : morten.aadland@dignita.com

Sammen redder vi liv


DET NATURLIGE MĂ˜TEPUNKT for ledere og styremedlemmer fra transportsentraler og transportselskaper i Norge

Profile for Tandem Reklame

TS Forum  

TS Forum  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded