Page 1

BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ ÖT VÖS (fémm ű ves) O KJ vizsg ár a elő készítő felnőttképzés

Iskolánk a nappali rendszerű, grafikus, fotó és ötvös képzés mellett, – mindhárom szakon – felnőttképzési formában is indít évfolyamot szeptemberi, illetve januári kezdéssel. A Fővárosi Munkaügyi Központnál regisztrált képzési forma nyilvántartásba vételi száma: 00092-2008    A felnőttképzés elindításának célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a 22. életévüket betöltött, esetleg a szakmai területen már dolgozó vagy tapasztalatot szerzett felnőttek számára. A kialakított felnőttoktatási rendszer az OKJ szakmai és vizsgakövetelményei alapján, a nappali tagozat tizennégy éves tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásait a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel. A képzés hitelét a Budai Rajziskola szakmai körökben elismert színvonala szavatolja. Az Ötvös (fémműves) képzés célja: Az ötvös feladatkör betöltéséhez szükséges készségek, kompetenciák elsajátítása. A szakképesítés jellemzőinek leírása: Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi- és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki magas szakmai igényességgel valósítja meg a szakmai feladatokat. A szakképesítés birtokában képes a kor elvárásainak megfelelő színvonalon professzionális ötvös tervező és kivitelező munkát végezni. Jártas a műfaj hagyományaiban, ismeri annak szabályrendszerét, és ezek alapján képes új megoldásokat alkalmazni. Ismeri a technológia, a szervezés és a marketing kritériumait. Művészettörténeti, néprajzi ismeretekkel rendelkezik, munkája megfelelő prezentálásához elsajátítja a számítógépes grafikai programok használatát. Kreativitása és szakmai ismeretei alkalmassá teszik az önálló ötvösmunkára, és ilyen irányú szándék esetén művészeti felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra.    Azok számára is ajánljuk e képzést, akik már ilyen tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges bizonyítvánnyal, és/vagy meglévő szakmai tudásukat szeretnék továbbfejleszteni. Az Ötvös (fémműves) képzés OKJ azonosítója: 54 211 13 0010 54 05 A képzés időtartama: 4 félév (820 óra) Tanítási időpontok: Csütörtöki napokon 16h-tól 20h-ig; szombatonként 10-15h-ig, valamint heti 3 óra rajz-festés szabadon választott időpontban (délelőtt 10-13h vagy 17-20h között).

1. oldal


BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ ÖT VÖS (fémm ű ves) O KJ vizsg ár a elő készítő felnőttképzés

A képzésben való részvétel feltétele: Érettségi vizsga (vagy annak hiányában előzetes felmérés alapján). Amit kínálunk:     

államilag elfogadott képzési program az egyéni szakmai fejlődés lehetősége maximum 9 fős csoportlétszám a szakmai gyakorlati tárgyaknál képzett, elismert, szakmailag és pedagógiailag rátermett oktatók sikeres OKJ vizsga esetén kiváltható az EU-ban elfogadott, akkreditált végzettséget igazoló bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS)

Amit oktatunk:  rajz - festés - mintázás: perspektíva tanulmányok, portré, akt, ábrázolási gyakorlatok  kreatív szakmai gyakorlatok: manuális alapozó gyakorlatok, képalakító és kiadványszerkesztő számítógépes programok ismerete, tipográfia  művészettörténet – XX. századi művészet  ötvös szaktörténet - technológia  népművészet, munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek, marketing A képzést vezető tanárok:       

Egri Zoltán – ötvösművész - oktatásvezető Gera Noémi – ötvösművész Füzes Gergely – festőművész, a Monterosa Kft. művészeti vezetője Hegyi Béla – tervezőgrafikus, a MOME tanára Asztalos Tamás – számítógépes grafikai programoktató Balla Lajos – festőművész – művészettörténet tanár Kemény Péter – keramikusművész – a MOME tanára

Meghívott előadók, tanárok: Jermakov Katalin, Hajdu László, Bodor Bernadett, Bedécs Kristóf ötvösművészek és más meghívott vendégek. Az ötvös (fémműves) képzés vizsgái (5 modul):    

Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek Kreatív szakmai tervezés Technológia 2. oldal


BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ ÖT VÖS (fémm ű ves) O KJ vizsg ár a elő készítő felnőttképzés

 Fémművesség Vizsgár a bocsátás feltétele: A négy félév eredményes teljesítése (amely a modulzáró vizsgák eredményességét adja) Vizsga díja: Modulonként átlagosan 5000 Ft, a 20/2008. (XII. 17.) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló SZMM rendelet alapján. A végzettséggel betölthető munk akörök: FEOR: 3729 – Egyéb művészeti foglalkozások A képzés díja: A képzés önköltséges, non-profit jelleggel szervezi az iskola. A tandíj összege: 140 000 Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást is. A legközelebbi évfolyam tervezett indításának időpontja: január Felvételi beszélgetés és otthoni munk ák bemutatásának időpontja: 2012. január 21. szombat, 10 órától A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését: a budairajziskola@t-online.hu e-mail címen, telefonon (1/355-0341 – Szombathelyi Réka) vagy személyesen.

Budai Rajziskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola 1123 Budapest, Alkotás utca 45.

3. oldal

Otvos_OKJ-felnott_2012  

1. oldal rajz - festés - mintázás: perspektíva tanulmányok, portré, akt, ábrázolási gyakorlatok kreatív szakmai gyakorlatok: manuális alap...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you