Page 1

BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS OKJ vizsgára előkészítő felnőttképzés

Iskolánk a nappali rendszerű, grafikus, fotó és ötvös képzés mellett, 2011. szeptembertől – mindhárom szakon – felnőttképzési formában is indít évfolyamot. A Fővárosi Munkaügyi Központnál regisztrált képzési forma nyilvántartásba vételi száma: 00092-2008 A felnőttképzés elindításának célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a 22. életévüket betöltött, dolgozó, a szakmai terület iránt érdeklődő vagy már tapasztalatot szerzett felnőttek számára. A kialakított felnőttoktatási rendszer az OKJ szakmai és vizsgakövetelményei alapján, a nappali tagozat tizennégy éves tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásait a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel. Az oktatás hitelét a Budai Rajziskola szakmai körökben elismert színvonala szavatolja. Az Alkalmazott fotogr áfus képzés célja: Az alkalmazott fotográfus feladatkör betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A szakképesítés jellemzőinek leír ása: A fotográfus olyan alkotó gondolkodású szakfényképész, aki képes a legkülönbözőbb felhasználási területekhez, magas szintű gondolati és esztétikai szempontokat figyelembe véve fényképeket készíteni. Jártas a különféle fotográfiai területek (reklám, illusztráció, riport stb.) műfaji hagyományaiban, ismeri annak szabályrendszerét, és ezek alapján képes új megoldásokat alkalmazni. Ismeri az analóg- és digitális fotótechnika, a vállalkozásszervezés és a marketing kritériumait. Művészettörténeti, néprajzi ismeretekkel rendelkezik, eligazodik a média világában, munkája megfelelő prezentációjához elsajátítja a képátalakító és kiadványszerkesztő számítógépes grafikai programok használatát. Kreativitása és szakmai ismeretei alkalmassá teszik az önálló fotográfusi munkára, vagy ilyen irányú szándék esetén művészeti felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Azok számára is ajánljuk e képzést, akik már ilyen tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges bizonyítvánnyal, és/vagy meglévő tudásukat szeretnék továbbfejleszteni. Az Alkalmazott fotográfus képzés OKJ azonosítója: 54 211 01 0000 00 00 A képzés időtartama: 4 félév (820 óra) Tanítási időpontok: Csütörtöki napokon 16-20h-ig, szombatonként 10-15h-ig, valamint heti 3 óra rajz-festés szabadon választott időpontban (délelőtt 10-13h vagy 17-20h között).


BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS OKJ vizsgára előkészítő felnőttképzés

A képzésben való részvétel feltétele: Érettségi vizsga (vagy annak hiányában előzetes felmérés alapján). Amit kínálunk: • államilag elfogadott képzési program • az egyéni szakmai fejlődés lehetősége • maximum 10 fős csoportlétszám a szakmai gyakorlati tárgyaknál • képzett, szakmailag és pedagógiailag rátermett oktatók • sikeres OKJ vizsga esetén kiváltható az EU-ban elfogadott, akkreditált végzettséget igazoló bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) Amit oktatunk… • rajz-festés: perspektíva-tanulmányok, portré, akt, ábrázolási gyakorlatok • kreatív szakmai gyakorlatok: manuális alapozó gyakorlatok, képalakító és kiadványszerkesztő számítógépes programok ismerete, tipográfia • művészettörténet – XX. századi művészet • fotográfia: képalkotó gyakorlatok, fotogram, camera obscura, analóg fényképezés és laborálás • digitális fotó • fotográfiai szaktörténet és technikai ismeretek művészettörténet – XX. századi művészet • számítógépes DTP-ismeretek: Adobe Photoshop, Adobe Camera RAW, Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Mac OS X • népművészet, munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek, marketing A képzést vezető tanárok • Lisztes Edina – fotóművész, oktatásvezető • Varga Gábor Ákos – fotóművész • Füzes Gergely – festőművész, a Monterosa Kft. művészeti vezetője • Hegyi Béla – tervezőgrafikus, a MOME tanára • Asztalos Tamás – DTP-specialista • Balla Lajos – festőművész, művészettörténet tanár • Kemény Péter – keramikusművész, a MOME tanára Meghívott előadók – tanárok • Dr. Albertini Béla fotótörténész; Kissné Budai Rita PhD művészettörténész, Budai Enikő fotóművész és más előadók.


BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUS OKJ vizsgára előkészítő felnőttképzés

Az alkalmazott fotogr áfus képzés vizsgái (9 modul): • Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlat • Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek • Kreatív szakmai tervezés • Fotótechnikai alaptevékenységek elvégzése • A felvételkészítés előkészítésének elvégzése • Esemény- és riportfénykép készítése • Alkalmazott fotográfia készítése • Képzőművészeti fotográfia készítése • A fényképezés utómunkálatainak elvégzése és a komplex fotográfiai vizsgafeladat előkészítése A vizsgára bocsátás feltétele: A négy félév eredményes teljesítése (amely a modulzáró vizsgák eredményességét adja). A 2011. szeptemberben induló évfolyam OKJ szakmai vizsgájának tervezett időpontja: 2013. június. Vizsga díja: modulonként átlagosan 3500-5000 Ft, a 20/2008. (XII. 17.) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló SZMM rendelet alapján. Az alkalmazott FOTOGR ÁFUS végzettséggel betölthető munkakörök: FEOR: 3729 – Egyéb művészeti foglalkozások A képzés díja A képzés önköltséges, non-profit jelleggel szervezi az iskola. A tandíj összege: 140 000 Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást is. A legközelebbi évfolyam indításának időpontja: 2011. szeptember közepe Felvételi beszélgetés és otthoni munk ák bemutatásának időpontja: 2011. szeptember 3. szombat 10 órától A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését: a budairajziskola@t-online.hu e-mail címen, telefonon (1/355-0341 – Szombathelyi Réka) vagy személyesen.

Budai Rajziskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola 1123 Budapest, Alkotás utca 45. | www.budairajziskola.hu

Fotografus_OKJ-felnott-2011-12  

Fotografus_OKJ-felnott-2011-12

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you