Page 1

BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ FESTŐ (ÁLTALÁNOS FESTŐ) OKJ vizsgára előkészítő felnőttképzés

Iskolánk a grafikus, fotó és ötvös felnőttképzés mellett, 2011. szeptembertől FESTŐ szakon is indít évfolyamot. A Fővárosi Munkaügyi Központnál regisztrált képzési forma nyilvántartásba vételi száma: 00092-2008 A felnőttképzés elindításának célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a 22. életévüket betöltött, dolgozó, a szakmai terület iránt érdeklődő vagy már tapasztalatot szerzett felnőttek számára. A kialakított felnőttoktatási rendszer az OKJ szakmai és vizsgakövetelményei alapján, a nappali tagozat tizennégy éves tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásait a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel. Az oktatás hitelét a Budai Rajziskola szakmai körökben elismert színvonala szavatolja. A FESTŐ (ÁLTALÁNOS FESTŐ) képzés célja: A festő feladatkör betöltéséhez szükséges készségek, kompetenciák elsajátítása. A szakképesítés jellemzőinek leírása: A képzőművészeti tevékenység, a festészet feladataihoz szükséges kompetenciák elsajátítása. A szakképesítés jellemzőinek leírása: a festő olyan vizuális művészeti alapképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet különböző területein szakmai és esztétikai feladatokat lát el. Széleskörű művészi és művészettörténeti tudása képessé teszi a kor követelményeinek megfelelő tervezési és gyakorlati feladatok elvégzésére. Eligazodik a kortárs képzőművészet világában, munkája megfelelő prezentációjához elsajátítja a képátalakító és kiadványszerkesztő számítógépes grafikai programok használatát. Kreativitása és szakmai ismeretei alkalmassá teszik az önálló festészeti munkák elkészítésére, vagy ilyen irányú szándék esetén művészeti felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Azok számára is ajánljuk e képzést, akik már évek óta foglalkoznak festészettel, és meglévő tudásukat szeretnék bővíteni, továbbfejleszteni. A FESTŐ képzés OKJ azonosítója: 54 211 08 0010 54 01 A képzés időtartama: 4 félév /820 óra/ Tanítási időpontok: Csütörtöki napokon 16-20h-ig, szombatonként 10-15h-ig, valamint heti 3 óra rajz-festés szabadon választott időpontban (délelőtt 10-13h vagy 17-20h között).


BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ FESTŐ (ÁLTALÁNOS FESTŐ) OKJ vizsgára előkészítő felnőttképzés

A képzésben való részvétel feltétele: Érettségi vizsga (vagy annak hiányában előzetes felmérés alapján). Amit kínálunk: • államilag elfogadott képzési program • az egyéni szakmai fejlődés lehetősége • maximum 12 fős csoportlétszám a szakmai gyakorlati tárgyaknál • képzett, szakmailag és pedagógiailag rátermett oktatók • sikeres OKJ vizsga esetén kiváltható az EU-ban elfogadott, akkreditált végzettséget igazoló bizonyítvány-kiegészítő (EUROPASS) Amit oktatunk… • rajz-festés: perspektíva-tanulmányok, portré, akt, ábrázolási gyakorlatok • kreatív szakmai gyakorlatok: manuális alapozó gyakorlatok, képalakító és kiadványszerkesztő számítógépes programok ismerete, tipográfia • művészettörténet – XX. századi művészet • számítógépes DTP-ismeretek: Adobe Photoshop, Adobe Camera RAW, Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Mac OS X • népművészet, munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek, marketing A képzést vezető tanárok • Baksai József – Munkácsy-díjas festőművész • Breznay András – festőművész • Füzes Gergely – festőművész, a Monterosa Kft. művészeti vezetője • Lelkes A. Gergely – festőművész • Hegyi Béla – tervezőgrafikus, a MOME tanára • Asztalos Tamás – DTP-specialista • Balla Lajos – festőművész, művészettörténet tanár • Kemény Péter – keramikusművész, a MOME tanára • Illéssy Lenke – textiltervező Meghívott előadók – tanárok • Kissné Budai Rita PhD művészettörténész, Kováts Borbála képzőművész, Fábián Noémi képzőművész és más előadók.


BUDAI RAJZISKOLA – TÁJÉKOZTATÓ FESTŐ (ÁLTALÁNOS FESTŐ) OKJ vizsgára előkészítő felnőttképzés

A FESTŐ (ÁLTALÁNOS FESTŐ) képzés vizsgái (4 modul): • Művészetelméleti alapozás és ábrázolási gyakorlatgyakorlat – Rajz-festés-mintázás – Népművészet – Művészettörténet – Portfolió • Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek • Kreatív szakmai tervezés • Festés – Festészeti technikák – Festészettörténet A vizsgára bocsátás feltétele: A négy félév eredményes teljesítése (amely a modulzáró vizsgák eredményességét adja). A 2011. szeptemberben induló évfolyam OKJ szakmai vizsgájának tervezett időpontja: 2013. június. Vizsga díja: modulonként átlagosan 5000 Ft, a 20/2008. (XII. 17.) a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló SZMM rendelet alapján. A FESTŐ végzettséggel betölthető munkakörök: FEOR: 3729 – Egyéb művészeti foglalkozások A képzés díja A képzés önköltséges, non-profit jelleggel szervezi az iskola. A tandíj összege: 140 000 Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást is. A legközelebbi évfolyam indításának időpontja: 2011. szeptember közepe Felvételi beszélgetés és otthoni munkák bemutatásának időpontja: 2011. szeptember 3. szombat 10 órától A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését: a budairajziskola@t-online.hu e-mail címen, telefonon (1/355-0341 – Szombathelyi Réka) vagy személyesen.

Budai Rajziskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola 1123 Budapest, Alkotás utca 45. | www.budairajziskola.hu

Festo_OKJ-felnott-2011-12  
Festo_OKJ-felnott-2011-12  

Festo_OKJ-felnott-2011-12

Advertisement