Tet brochure 2023 - BWP Sonasea Phu Quoc

Page 1

TẾT

Quý Mão YEAR OF THE CAT 2023

2023

Tiệc Buffet Quốc Tế và hải sản International Buffet with Seafoods

Tiệc Buffet các món ăn cổ truyền của Việt Nam Vietnamese Traditional Tet Buffet

Tiệc Buffet Nướng đặc biệt Special BBQ Buffet

- 14:00 Thực đơn “Mùng 3 Tết”/ Set Menu “Mung 3 Tet” Mùng 3 Tết 24/01/2023 Essence Essence

18:00 - 21:30 TẾT BÌNH AN Tiệc Buffet các món ăn cổ truyền của Việt Nam Vietnamese Traditional Tet Buffet

CHƯƠNG
TẾT
SCHEDULE OF TET HOLIDAY LỊCH
TRÌNH
NGUYÊN ĐÁN 2023 18:00 - 21:30 30 Tết 21/01/2023 16:00 - 18:00 Trình diễn DJ/ DJ Performance Beach Bar Hồ bơi chính/ Main Pool 11:30 - 14:00 Tiệc trưa “Mùng 1 Tết”/ Buffet Lunch “Mung 1 Tet” Mùng 1 Tết 22/01/2023 Essence 08:05 Múa Lân Sư Rồng/ Dragon Dance Sảnh chính/ Lobby Essence 18:00 - 21:30 TẾT ĐOÀN VIÊN ĐÊM GIAO THỪA 11:30 - 14:00 Thực đơn “Mùng 2 Tết”/ Set Menu “Mung 2 Tet” Mùng 2 Tết 23/01/2023 Essence Hồ bơi chính/ Main Pool 18:00 - 21:30 TẾT SUM VẦY 11:30
Khai vị | Tiệc tối | Các trò chơi | Bốc thăm may mắn | Nhạc sống Canapés | Buffet Dinner | Game Show | Lucky Draw | Live Music band VND 699,000/ Trẻ 6 - 11 tuổi/ Children 6 - 11 years old Nước ngọt và bia lon địa phương không giới hạn Free flow local beer can and soft drink GIẢM 20% trên Menu Rượu Vang/ 20% OFF on Wine List
GIẢM 20% trên Menu Rượu Vang/ 20% OFF on Wine List VND 599,000/ Người lớn/ Adult VND 299,000/ Trẻ 6 - 11 tuổi/ Children 6 - 11 years old TẾT “ĐOÀN VIÊN” TIỆC BUFFET TRƯA MÙNG 1 TET LUNCH BUFFET MÙNG 1 TẾT - 22/01/2023 11:30 - 14:30 | NHÀ HÀNG ESSENCE/ ESSENCE RESTAURANT VND 699,000/ Người lớn/ Adult VND 399,000/ Trẻ 6 - 11 tuổi/ Children 6 - 11 years old TIỆC BUFFET VỚI CÁC MÓN ĂN CỔ TRUYỀN CỦA VIỆT NAM VIETNAMESE TRADITIONAL TET BUFFET Bao gồm 01 Lon bia địa phương hoặc nước ngọt cho mỗi Khách Including 01 local beer or soft drink per Guest 18:00 - 21:30 | NHÀ HÀNG ESSENCE/ ESSENCE RESTAURANT Bao gồm 01 Lon bia địa phương hoặc nước ngọt cho mỗi Khách Including 01 local beer or soft drink per Guest
GIẢM 20% trên Menu Rượu Vang/ 20% OFF on Wine List VND 599,000/ Người lớn/ Guest TẾT “SUM VẦY” THỰC ĐƠN TRƯA MÙNG 2 TET LUNCH SET MENU MÙNG 2 TẾT - 23/01/2023 11:30 - 14:30 | NHÀ HÀNG ESSENCE/ ESSENCE RESTAURANT VND 699,000/ Người lớn/ Adult VND 399,000/ Trẻ 6 - 11 tuổi/ Children 6 - 11 years old TIỆC BUFFET NƯỚNG ĐẶC BIỆT SPECIAL BBQ BUFFET Bao gồm 01 Lon bia địa phương hoặc nước ngọt cho mỗi Khách Including 01 local beer or soft drink per Guest 18:00 - 21:30 | HỒ BƠI CHÍNH/ MAIN POOL Bao gồm 01 Lon bia địa phương hoặc nước ngọt cho mỗi Khách Including 01 local beer or soft drink per Guest TẾT
GIẢM 20% trên Menu Rượu Vang/ 20% OFF on Wine List VND 599,000/ Người/ Guest TẾT “BÌNH AN” THỰC ĐƠN TRƯA MÙNG 3 TET LUNCH SET MENU MÙNG 3 TẾT - 24/01/2023 11:30 - 14:30 | NHÀ HÀNG ESSENCE/ ESSENCE RESTAURANT VND 699,000/ Người lớn/ Adult VND 399,000/ Trẻ 6 - 11 tuổi/ Children 6 - 11 years old TIỆC BUFFET VỚI CÁC MÓN ĂN CỔ TRUYỀN CỦA VIỆT NAM VIETNAMESE TRADITIONAL TET BUFFET Bao gồm 01 Lon bia địa phương hoặc nước ngọt cho mỗi Khách Including 01 local beer or soft drink per Guest 18:00 - 21:30 | NHÀ HÀNG ESSENCE/ ESSENCE RESTAURANT Bao gồm 01 Lon bia địa phương hoặc nước ngọt cho mỗi Khách Including 01 local beer or soft drink per Guest 2023