Page 1

TIIVISTELMÄ TUOVI II - Tuottavuutta Vastuullisesti Innovoiden II –hanke

Hankkeen yleiset tavoitteet: Koko verkostohankkeen tavoitteena on Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän puitteissa rakentaa monialaista yhteistyön mallia yritysten ja muiden organisaatioiden yhteiskuntavastuun toteuttamiseksi. Yhteiskuntavastuulliseen toimintaan sisältyy talous-, ympäristö- sekä sosiaalinen ulottuvuus. Hankkeen konkreettiset tavoitteet:  kehitetään malli yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden benchmarkkaukseen  yhteiskuntavastuun palvelutuotteiden kehittäminen  sidosryhmäyhteistyön vahvistaminen eri yhteiskuntavastuun alueilla  paikallisten kansalaisjärjestöjen asiantuntijuuden tunnistaminen, tunnustaminen ja näkyvyyden lisäämien sekä roolin vahvistaminen eri yhteiskuntavastuun alueilla  oppilaitosten sisäisen yhteistyön kehittäminen ja oppilaitosten välisen monialaisen yhteistyön lisääminen valtakunnallisesti Kumppani- ja sidosryhmäverkosto: Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen Kotoutumis- ja monikulttuurisuuskoulutuksen yksikkö. Muut oppilaitoskumppanit ovat Kiipula, Amiedu, Jyväskylän Aikuisopisto, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus sekä Raision Aikuiskoulutuskeskus Timali. Työelämäyhteistyökumppaneista mukana on kultakin oppilaitoksen toimialueelta eri alojen pkyrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita. Muita yhteistyökumppaneita ovat mm. alueelliset yrittäjäyhdistykset, eri alojen kansalaisjärjestöt, yhteistyöryhmät, yhteiskuntavastuun asiantuntijat sekä ammattiliitot. Hankkeen kuvaus: Hankkeen aikana kehitetään monialaisesti oppilaitosverkoston kanssa mallia yhteiskuntavastuun eri osa-alueiden benchmarkkaukseen. Tavoitteena on, että jokaisesta yhteiskuntavastuun osa-alueesta haetaan benchmarkattavia vertaiskohteita. Kohteet voivat olla valtakunnallisia, alueellisia tai paikallisia ja niiden kartoittamisen osallistuvat kaikki oppilaitokset. Ohjausryhmän tilalla hankkeeseen on perustettu asiantuntijaryhmä sisältäen asiantuntijoita yhteiskuntavastuun eri osa-alueilta mm. yrityksistä, kansalaisjärjestöistä sekä tutkimuslaitoksista. Yhteisen työskentelyn tavoitteena on verkostoitua, kehittää ja jakaa yhteiskuntavastuuosaamista kaikkien hankkeeseen osallistuvien tarpeisiin. Tulokset: Hankkeen konkreettisena tuloksena yritykset/organisaatiot tiedostavat yhteiskuntavastuun merkityksen osana liiketoimintaansa, näkyvyyttään ja kilpailuetuaan. Yritykset/organisaatiot ovat mukana hankekumppaniverkoston kanssa kehittämässä uusia yritys/organisaatiolähtöisiä palvelumalleja ja tapoja toteuttaa tuottavasti yhteiskuntavastuuta omassa organisaatiossaan. Verkostoyhteistyössä kehitetään myös yhteinen yhteiskuntavastuun tarkistuslista, joka toimii yhteiskuntavastuullisen toiminnan tunnistamisen välineenä. Hankkeen aikana osallistujaverkostolle mahdollistetaan lisäksi tarkemman yritys- tai organisaatiokohtaisen yhteiskuntavastuusuunnitelman laatiminen tulevine konkreettisine toimenpiteineen. Hankkeen tuloksena syntyy myös yhteiskuntavastuun benchmarkkauksen malli, jota voidaan hyödyntää oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten verkostoissa. Rahoitus: TUOVI II-hanke kuuluu Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään, jota rahoittaa Opetushallitus. Yhteystiedot: www.takk.fi/takk/hanketoiminta/tuovi Tarja Liljeroos, 044 7906 457, tarja.liljeroos@takk.fi Petra Lattunen, 044 7906 393, petra.lattunen@takk.fi

TAKK

PL 15 33821 Tampere

puh. 03 2361 111

www.takk.fi

Tiivistelmä Tuovi-hanke TAKK  
Tiivistelmä Tuovi-hanke TAKK  

Verkostohankkeen tavoitteena on Työelämän kehittämis- ja palvelu-tehtävän puitteissa rakentaa monialaista yhteistyön mallia yritysten ja mui...