Page 8

Kotisairaalan osastonlääkäri Lea Aalto ja osastonhoitaja Päivi Räty kehittivät kotisairaalan johtamista Lean-oppien pohjalta.

” – Valmennuksessa innostuimme Leanista, ja sen pohjalta lähdimme suunnittelemaan kehittämistehtävää ja kotisairaalan johtamista. Leanin periaatteiden mukaisesti organisoitiin uudelleen lääkehuone, selvitettiin hoitajien ajamiseen käytetty aika ja otettiin päivittäisen johtamisen työvälineeksi Lean-taulu. Lääkehuoneen uudelleenjärjestely vei aikaa päivän ja sujuvoitti heti arkityötä. Ajamiseen käytetyn ajan määrä hoitajien työpäivässä yllätti, ja sen seurauksena lähdettiin laskemaan resursointeja uudelleen. Lean-taulun etu on, että nyt kaikki ovat ajan tasalla siitä, mitä on meneillään. Taululle merkataan päivittäin mm. hoitosuunnitelmien ajantasaisuus ja potilasmäärät sekä uudet ja kotiutuvat potilaat. Se helpottaa työn suunnittelua.

Ei kannata tehdä kaikkea alusta, kun tiedossa on hyviä tapoja toteuttaa asioita.

– Jos näen, että taululla on vaikkapa kuusi kotiutettavaa, tiedän heti aamulla tullessani, että kovin moneen muuhun asiaan en sinä päivänä ehdi, Aalto konkretisoi. Työn sujuvoittaminen ja helpottaminen on ollut johtoajatuksena toiminnan kehittämisessä laajemminkin. Uudenlaisessa työnkirjausmenettelyssä kirjaukset tehdään mobiilisti Pegasos-järjestelmään heti potilaan luona. Silloin saadaan talteen ajantasaisin ja täsmällisin tieto, ja lääkäri saa sen reaaliajassa.

MITÄ JÄI KÄTEEN? Rädyn alkuperäinen ajatus verkostoitumisesta ja toisiin tutustumisesta toteutui. – Tulimme Lean kanssa tutuiksi ja valmennuksen menetelmät tukivat verkostoitumista myös yli yksikkörajojen. Oli hyvä, kun pääsi avoimesti keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia. Valmennus tarjoili myös vahvistusta omaa tekemiseen ja rohkeutta kohdata vaikeitakin asioita, joihin esimiehen on pystyttävä tarttumaan. – Valmennuksen ansiosta Hatanpään sairaalan toimintaa kehitettiin monesta eri näkökulmasta, kertoo Pirjo Virtanen. – Jokaisen kehittämisprojektin kohdalla heräsi ajatus siitä, missä muualla samat opit voidaan ottaa käyttöön. Tampereen kotisairaalan hyviä toimintamalleja on tavoitteena laajentaa sote-uudistuksen ja maakuntamallin myötä muualle Pirkanmaalle. – Ei kannata tehdä kaikkea alusta, kun tiedossa on hyviä tapoja toteuttaa asioita.

8

SAUMA / 2017–2018

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...