Page 7

LIINIÄ

JOHTAMISTA HATANPÄÄLLÄ TEKSTI MARJO NIEMINEN KUVAT JUSSI MATTILA, AHMED YASIR

Hatanpään sairaalan kotisairaalan päivittäinen johtaminen perustuu Lean-ajattelulle. Johtotähtenä ovat työn sujuvoittaminen ja helpottaminen, taustalla TAKKin esimiesvalmennus.

H

atanpään sairaalassa on käytössä työpariajattelu, jossa työparin muodostavat osastonhoitaja ja osastonlääkäri. Hoitaja- ja lääkäriparit osallistuivat valmennukseen yhdessä ja toteuttivat myös yhteisen kehittämistehtävän. – Idea valmennukseen nousi henkilöstökyselyiden ja esimiehille teetetyn 360-arvion pohjalta. Kaikki mittarit viittasivat siihen, että työparityöskentelyä ja johtamista on tärkeä lähteä kehittämään, kertoo valmennuksen taustoista henkilöstöpäällikkö Pirjo Virtanen. – Aiempien hyvien kokemusten perusteella päädyimme koulutusyhteistyöhön TAKKin kanssa. – Valmennus osui hyvään kohtaan, kun sote-uudistuksen myötä terveydenhuollon kentällä on meneillään historiallisen suuri muutos. Muutoksen johtaminen haastaa esimiehiä ja valmennuksella halusimme tukea esimiehiä, kertoo Virtanen. Valmennuksen sisällöt on rakennettu sairaalan ja TAKKin yhteistyönä. – Suunnittelussa edetään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta. Valmennuksia räätälöidään kokemusten ja yhteisen arvioinnin pohjalta myös matkan varrella, kouluttaja Heli Sundell kertoo prosessista.

HATANPÄÄN SAIRAALAN KOTISAIRAALA Kotisairaala mahdollistaa akuuttia erikoissairaanhoitoa vaativien potilaiden hoitamisen heidän kotonaan, silloin kun potilaat itse ja heidän omaisensa ovat siihen halukkaita. Kotisairaalan potilaaksi tullaan hoitavan lääkärin aloitteesta lähetteellä. Hoitoonottamispäätöksen tekevät aina kotisairaalan lääkärit. Potilaat tulevat yleisimmin kotisairaalaan terveysasemilta, vuodeosastoilta tai Acutasta. Kotisairaanhoito on ympärivuorokautista erikoissairaanhoidon toimintaa. Lisätiedot: tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ terveyspalvelut/sairaalat-ja-poliklinikat/hatanpaan-sairaala/ kotisairaala

TYÖPÄIVÄN UUDET TUULET KOTISAIRAALASSA Kotisairaalan osastonhoitaja Päivi Räty oli aloittanut uutena Hatanpäällä, kun valmennukseen haettiin osallistujia. – Ajattelin, että valmennus on hyvä tilaisuus tutustua uuteen työyhteisöön ja verkostoitua, kertoo Pohjois-Savosta Tampereelle kotiutunut Räty. Rädyn työparia, osastonlääkäri Lea Aaltoa, ei tarvinnut kauaa houkutella mukaan.

SAUMA / 2017–2018

7

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...