Page 5

TYÖKYKY RAKENNETAAN

VAPAA-AJALLA TEKSTI TERHI PENTTILÄ KUVA LÄNSILINJAT OY

Yhä tärkeämmäksi nousee myös pitkäaikainen itsestä huolehtiminen.

HYVISTÄ TYÖNTEKIJÖISTÄ on kilpailtu aina. Hyvät työntekijät onnistuvat löytämään parhaat työnantajat. Aina työnhakijan ja työnantajan kohtaaminen ei kuitenkaan ole matchmade-in-heaven. Mitä työnhakija sitten voi tehdä varmistuakseen, että löytäisi itselleen sopivan työpaikan? Työpaikat ovat erilaisia: on isoa, keskikokoista ja pientä, on julkista ja yksityistä, on asiakkaiden tai perheiden omistamaa ja on pörssissä noteerattuja, on suomalaista ja on monikansallista. Työpaikoilla on erilaiset osaamisvaatimukset, mutta myös erilaiset arvot ja toimintaperiaatteet. Mikä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. TAKK on loistoesimerkki oppilaitoksesta, joka antaa osaamisen puolesta hyvät valmiudet toimia työelämässä. Osaaminen on kuitenkin vain yksi osa työtä. Työssä menestyminen ja siinä viihtyminen edellyttävät sitä, että työn tuoma kuormitus on kohtuullinen ja hallittavissa oleva.

Vaikka tänä päivänä puhutaan paljon työn ja vapaa-ajan erillään pitämisestä, ei rajaus ole koskaan ollut yksiselitteinen. Tulevaan työpäivään täytyy aina valmistautua vapaaajalla; kuljetusalalla tämä tarkoittaa vaikkapa sitä, että pitää levätä hyvin ollakseen virkeänä ratin takana. Yhä tärkeämmäksi nousee myös pitkäaikainen itsestä huolehtiminen. Työ kuormittaa fyysisesti ja psyykkisesti ja lisäksi vuorovaikutukseen sekä työaikoihin liittyy kuormitustekijöitä. Meillä kuljetusalalla kohtaa taatusti näistä jokaista! Jokaisella meistä on elämän eri alueilla myös muita tekijöitä, jotka aiheuttavat kuormitusta ja säätelevät kuormittumistamme sekä sen seurauksia. Jokaisessa työssä on erilaiset kuormitustekijät ja myös ne pitää ymmärtää jo ammattiin ja työpaikkaan hakeuduttaessa. Jos työ aiheuttaa liikaa kuormitusta, voi mieli tai keho sairastua. Vapaa-ajan on tuotettava meille

mahdollisuus palautua työn rasituksista ja annettava valmiuksia kohdata kuormitustekijät jälleen seuraavana päivänä. Vapaa-ajalla rakennamme itsellemme mahdollisuuden menestyä työssä huomenna ja pysyä työkykyisenä koko pitkän työuran ajan. Terhi Penttilä Toimitusjohtaja, Länsilinjat Oy Tampereen Aikuiskoulutussäätiön hallituksen varapuheenjohtaja

TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, joka koostuu Tampereen kauppakamarin, Tampereen kaupungin ja työmarkkinajärjestöjen nimeämistä edustajista.

SAUMA / 2017–2018

5

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...