Page 26

SAUMAN UUTISET TEKSTI JA KUVAT MARJO NIEMINEN

Koulutuskeskus Lumovasta osa TAKKia TAKK laajensi toimintaansa kauneuteen ja hyvinvointiin, kun Koulutuskeskus Lumova eli perinteikäs Hämeen kosmetologikoulu siirtyi Tampereen Aikuiskoulutussäätiön omistukseen 7.8.2017 alkaen. Koulutuskeskus Lumova jatkaa toimintaansa säätiön alla omana yksikkönään ja vanhalla nimellään. Lumovassa on koulutettu kauneudenhoitoalan ammattilaisia jo yli 50 vuoden ajan. Tutkintovalikoimassa ovat kauneudenhoitoalan perustutkinto ja jalkojenhoitajan ammattitutkinto. Lisäksi oppilaitos järjestää kauneudenhoitoalan lisä- ja täydennyskoulutusta. Koulutuskeskus Lumova on yrittäjä ja koulun johtaja Merja Purran pitkäaikaisen työn tulos. – Olen iloinen, että pääsimme yhteistyöhön TAKKin kanssa, ja 45 vuoden työ saa arvoisensa päätöksen, Purra kiittelee. – Yhteistyöllä ja yhdistymisellä taataan aikuisille kauneudenhoitoalan monipuolinen koulutus Tampereella jatkossakin. Purra siirtyi yrityskaupan myötä ansaitulle eläkkeelle, mutta tytär Mari Helenius vastaa jatkossa koulutuskeskuksen toiminnasta. – Kauneudenhoitoala täydentää hyvin TAKKin hyvinvointialan koulutustarjontaa, mm. lähihoitajatutkintoon voidaan jatkossa yhdistää jalkojenhoidon osaamista ja vastaavasti kytkeä TAKKin vahva yrittäjyyskoulutusosaaminen kauneudenhoitoalan opintoihin, kertoo TAKKin rehtori Teppo Tapani. – Myös liiketalouden koulutuksessa on molemmin puolin annettavaa. Lumova on tehnyt hyviä avauksia mm. verkkokaupan suhteen,

jota TAKK pystyy hyödyntämään arjen oppimisympäristönä. Yhdistyminen toteuttaa ammatillisen koulutuksen reformin ja uuden koulutuslainsäädännön henkeä: reformin tavoitteena on kouluttaa työelämän tarvitsemia osaajia aidoissa työympäristöissä, eri tutkintoja ja tutkinnon osia joustavasti yhdistellen.

Loistouralle TAKKista – tukea työllistymiseen Loistouralle on Pirkanmaan TE-toimiston asiakkaille tarkoitettu palvelu, jonka tavoitteena on uuden työpaikan löytäminen. Työpaikan etsimisessä on tukena henkilökohtainen valmentaja. – Palvelun aluksi kartoitetaan asiakkaan aiempi osaaminen sekä tavoitteet ja toiveet työllistymisen suhteen. Niiden pohjalta suunnitellaan seuraavat askeleet, kertoo valmentaja, psykologi Riikka Lamminen. Asiakas voi työllistymisen tueksi hyödyntää mm. TAKKin työnhakuvalmennuksia ja rekrytapahtumia, suorittaa työelämässä tarvittavia ammattikortteja ja -pätevyyksiä tai päivittää mm. digiosaamistaan.

26

SAUMA / 2017–2018

TAKKin ammattialojen kouluttajat ovat asiakkaan tukena, kun kartoitetaan oman ammattialan työpaikkoja ja tehdään suorahakuja yrityksiin. Palvelua TAKKissa koordinoi koulutuspäällikkö Rosa Hyvönen. Loistouralle-palvelu on määräaikaishaastatteluja tukeva palvelukokeilu. Kokeilun kohderyhmät vaihtelevat ELY-keskusalueittain. Pirkanmaalla kohderyhmänä ovat kolme kuukautta työttömänä työnhakija olleet TE-toimiston asiakkaat. Pirkanmaan ELY-keskus kilpailutti palveluntuottajat, ja TAKK valittiin Pirkanmaalla yhdeksi kolmesta palveluntuottajasta. Palveluun hakeudutaan TE-toimiston kautta.

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...