Page 23

Olli Hietajärvi ja Jaakko Järvi Puulon Oy

Yrittäjän ammattitutkinto / Parempaa bisnestä 1.

2.

3.

4.

Parasta yrittäjyydessä on mahdollisuudet kehittää sekä itseään että yritystä. Vapaus tehdä asioita omalla tavalla on myös mielestäni tärkeää. Koulutus antoi hyvää pohjaa yrittämisen moniin eri osa-alueisiin. Tämä tukevoitti pohjaa ja tietotaitoa monista asioista, mitä yrittämiseen liittyy. Yksittäistä haastavinta asiaa on vaikea määritellä. Uusia haasteita tulee jatkuvasti vastaan ja jokaiseen on pystyttävä reagoimaan tapauskohtaisesti. Tärkeämpää on ottaa haasteet vastaan positiivisesti ja pyrkiä ratkaisemaan ne mahdollisimman jouhevasti eikä lamaantua niiden edessä. Usko omaan tekemiseen ja rohkeus puskea eteenpäin, vaikka kaikki asiat eivät aina mene, kuin oli suunniteltu.

Parasta yrittäjyydessä on mahdollisuudet kehittää sekä itseään että yritystä.

Pitää uskoa omaan visioon, suunnitella parin vuoden päähän ja toteuttaa suunnitelma pala palalta.

Tommi Puuska ThinkFast Oy

Pirkanmaalaiset polut yrittäjyyteen 1.

2.

3.

4.

Parasta yrittäjyydessä on oman työn merkityksellisyys ja autonomia. Päätän itse, mitä teen, koska teen ja kenen kanssa teen. Saan jatkuvasti uutta tietoa ja oppia, enkä näivety työtehtävissä, joihin joku muu on yrityksen strategian takia määrännyt. Koulutus antoi itsevarmuutta itselleni ja poisti uuden tiedon kautta niitä epävarmuustekijöitä, jotka olivat mörköjä omassa päässäni ja yrittäjyyden esteenä. Samalla pääsin testaamaan hyvin yritysideaani koulutuksen aikana ja kehittämään sitä eteenpäin. Haastavinta on huominen; eli onko töitä riittävästi kuukauden tai kahden päästä. Nyt 9 kk yrittäjyyden jälkeen olen löytänyt ratkaisun tekemällä pitkäkestoista markkinointia, levittämällä ilosanomaa yritykseni osaamisesta jatkuvana prosessina. Tämä luo digitaalista jalanjälkeä verkkoon, jossa asiakkaani etsivät ratkaisuja ongelmiinsa ja löytävät minut ja yritykseni. Pitkäjänteisyys: pitää uskoa omaan visioon, suunnitella parin vuoden päähän ja toteuttaa suunnitelma pala palalta.

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...