Page 15

OPPIMINEN TYÖPAIKALLA Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muotoja ovat oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus. Oppisopimuskoulutusta TAKKista 1.1.2018 alkaen • Oppisopimuskoulutus perustuu jatkossakin työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. • Osaamista hankitaan pääosin työpaikalla, työpaikalla opiskelua täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. • Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. • Yrittäjälle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus. • TAKKilla on laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä, mikä tarkoittaa että TAKK järjestää oppisopimuskoulutuksena kaikkia tutkintorakenteeseen kuuluvia tutkintoja. Koulutussopimus korvaa työssäoppimisen • Koulutussopimuksella sovitaan opiskelijan työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. • Koulutussopimuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa eikä muuta vastiketta. • Koulutussopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle yksilöllisesti ja annetaan opiskelijalle tiedoksi.

SAUMA / 2017–2018

15

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...