Page 14

AMMATILLINEN KOULUTUS UUDISTUU TEKSTI SATU NEUVONEN KUVAT VILLE SALMINEN

A

mmatillisen koulutuksen reformissa uudistetaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta, toimintaprosesseja, tutkintojärjestelmää ja järjestäjärakenteita. Reformissa lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä. Ytimessä ovat asiakaslähtöisyys ja osaamisperusteisuus sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan 1.1.2018. Uudistukseen ei lähdetä nollapisteestä, sillä osaamisperusteinen näyttötutkintojärjestelmä on ollut TAKKissa käytössä jo yli 20 vuotta. Henkilökohtaistamisen ja osaamisen tunnustamisen prosessit ovat käytössä ja TAKK sai niiden sujuvuudesta positiivista palautetta voittaessaan opetus- ja kulttuuriministeriön laatupalkintokilpailun vuonna 2016. Jatkossakin jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Siinä selvitetään ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen ja suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee sekä miten puuttuvaa osaamista hankitaan eri oppimisympäristöissä. Uudistuksessa on keskeistä tiivis yhteistyö työelämän kanssa. TAKKin työelämäyhteydet eri koulutusaloilla ovat vahvoja ja koko talon yrityspalvelu­ yksikkö on tiivistänyt suhteita entisestään. Yrityspalvelu kartoittaa yhteistyössä yrityksen tarpeet ja muotoilee sopivan palvelukokonaisuuden sekä auttaa sopivan rahoitusvaihtoehdon valitsemisessa. Kokonaisuutena reformissa korostuu toiminnan uudistaminen sekä toisaalta totutuista tavoista poisoppiminen. Tähän meillä TAKKissa löytyy henkilöstössä vahvaa osaamista ja valmiutta toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen.

14

SAUMA / 2017–2018

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...

TAKK Sauma 2017 - 2018  

Työkyky rakennetaan vapaa-ajalla, Liiniä johtamista Hatanpäällä, Fingrid valitsi TAKKin koulutuskumppaniksi, Rautaisia osaajia, Attendolla s...