Page 1

Tunnitööplaan! !

Õppeaine: Tehnoloogiaõpetus! Tunniteema: Naelutamine, naelliited! Aeg: 90 minutit! Klass: 4. klass! Õppevahendid:! !- Woodworking For Beginners (Charles G. Wheeler - http://www.gutenberg.org/files/ 43604/43604-h/43604-h.htm#Page_344 - saadaval seisuga 23.12.2013) või esitlus raamatu peatüki põhjal! !- Old-School Finish Nailing (saadaval aadressil http://toolmonger.com/2008/04/24/oldschool-finish-nailing/ - 23.12.2013 seisuga)! !- Veritas Invisible Nailing Kit näide (saadaval aadressil http://www.leevalley.com/en/ wood/page.aspx?c=&p=32683&cat=1,41182 - 23.12.2013 seisuga)! !- Projektor, arvuti! !- Puidust karbi valmistamiseks mõeldud saematerjal, ei sobi liimpuit!! !- Peitpeanaelad, haamer, puiduliim, lihvpaber! Tunni eesmärgid!

- Õpetuslik:! - Õpilane oskab käsitleda haamrit, naelu, peitlit tunnis käsitletava eseme valmistamiseks! - Õpilane oskab rakendada peidetud naelliiteid lihtsama karbi valmistamisel! - Arendav:! - Õpilane teab ohutustehnilisi nõudeid naelliidetega töötamisel! - Õpilane tunned erinevaid naelatüüpe ning nende erinevusi rakendamisel! - Kasvatuslik:! - Õpilane kuulab õpetajat, oskab teha märkmeid tähtsamatest töövõtetest ning

!

ohutustehnilistest nüansidest!

Tunni käik:!

!

Aeg (minutites) Õpetaja 10 Esitlus erinevatest naeltest, naelliited, tüübid, kasutamine, peidetud naelliited 5 Ülevaade ohutustehnikast

Õpilane

Märkused

Märkmete tegemine

Märkmete tegemine

Haamri, peitli ja naelte kasutamine, materjali kinnitamine tööks


Aeg (minutites) Õpetaja 5 Ülesande tutvustamine

Õpilane

Märkused

Märkmete tegemine

Õpetajal on ette valmistatud näidistööese

10 Töövõtete tutvustamine, peidetud liite demonstreerimine

Märkmete tegemine

15 Visandi vastavuse kontrollimine etteantud materjali suhtes

Karbi plaani visandamine koos mõõtudega

15 Visandi vastavuse kontrollimine etteantud materjali suhtes

Materjali märkimine, saagimine mõõtudesse

Järjekorra vältimiseks saetakse materjal tööpingi taga käsisaega

20 Õpilaste juhendamine

Naelliidete tegemine

Eraldi tuleb jälgida puidukiudude asetust, et õpiased ei lõhestaks puitu valelt poolt kildu eraldamata. Kuna spetsiaalseid tööriistu koolides ei ole, saab seda töövõtet teha ka väiksema ümarpeitliga.

10 Tunni kokkuvõte

Töökoha korrastamine, karbi seadmine liimi kuivamiseks

Õpetajal on ette valmistatud riiul või panipaik karpidele kuivamiseks, nimede lisamine karpide juurde

!

Lisamaterjal õpetajale:!

!

http://www.gutenberg.org/files/43604/43604-h/43604-h.htm#Page_344

Tunnitööplaan  

Naelliited, naelutamine