Page 13

I OSA.

Sissejuhatus ehk kutsutute hulgas

A Kevad 1979 Pärast agronoomiaalase keskerihariduse omandamist Antsla sovhoostehnikumis, mille lõpetasin 24. veebruaril 1979, tuligi päris ellu astuda. Meessoost kodanikel ehk kutsealustel tuli selleks ületada minekukünnis – ees ootas kohustuslik ajateenistus. Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu konstitutsiooni §132 ütles: “Üldine sõjaväekohustus on seadus. Teenimine NSVL-i relvajõududes on Nõukogude kodanike aukohus.” Ja §133 rõhutas: “Kodumaa kaitsmine on iga kodaniku püham kohustus.” Arusaadavamas keeles öeldes – tuleb riiki teenida ja kodumaad kaitsta. Kui juba konstitutsioonis oli kõik nii selgelt kirjas, siis polnud minul enam midagi lisada. Pealegi lubas sama dokument igasuguste nahahoidjatega karmilt arveid klaarida, neile pidi langema üleüldine vihkamine ja töörahva põlgus. Kuna olin märtsikuust alates töötanud Tartu rajooni Koosa sovhoosi põllundusbrigadirina, siis pidin ennast armee kohalikus esinduses kohe arvele võtma. Muidu katkenuks teavitamisahel ja ma poleks pruukinud kutset saadagi. Segaduse ennetamiseks läksin õigel ajal Tartu sõjakomissariaati, kus mul soovitati mõelda sõjalisse õppeasutusse astumisele. Tehnikumis oli sõjalise algõpetuse õpetaja teinud samasuguse ettepaneku, ja tundsin, et mingi iva siin isegi peitub. Põllumajanduse kui perspektiivitu valdkonna vastu olin ükskõikne, kuid militarism mind köitis. Tundsin kusagil alateadvuses, et see võib olla minu kutsumus, ja arvasin selle “ismi” oma väheste perspektiivikamate hobide hulka. Okupatsiooniarmee kui võõra ideoloogia kandja ei tundunud olevat piisavalt tugev argument, et mind ümber veenda. Pealegi ei tundnud ma tollal inimesi, kes teinuks vastavat selgitustööd. Neid võis ehk kohata kaugel Siberis metsatöödel või koduvabariigi hullumajades, kuhu teisitimõtlejaid 13

Vene kroonus ehk äratus kuubis  
Vene kroonus ehk äratus kuubis  

Vene kroonus ehk äratus kuubis

Advertisement