Page 1

Astelehena eta Asteartea: Megafonia eta Ferianteak egun guztian zehar parkean. 19:00tan Munduko Pala Txapelketak 2 mailatan: Maila altuan eta maila ez hain altuan jokatuko dira txapelketak. Asteazkena: Megafonia eta Ferianteak egun guztian zehar parkean. 17:00tan Haur jolasak eta txokolatada parkean. 18:00tan Buruhandiak parkean. 19:00tan Munduko Pala Txapelketak 2 mailatan: Maila altuan eta maila ez hain altuan jokatuko dira txapelketak. 0steguna: Megafonia eta Ferianteak egun guztian zehar parkean. 17:00tan Haur jolasak eta txokolatada parkean. 18:00tan Buruhandiak parkean. 19:00tan Futbito herrikoia Letaman plazan. 20:30tan Festen Hasiera Ekitaldia: Txupinazoa, pregoia, danborrada eta luntxa. 21:00tan Festara 22:00tan Bertsolariak Erdikoa Tabernan. Ostirala: Megafonia eta Ferianteak egun guztian zehar parkean. 17:00tan Haur jolasak eta txokolatada parkean. 18:00tan Buruhandiak parkean. 18:30tan Haurrentzako ikuskizuna: RENATO, Ganso & Cia. kale antzerkia parkean. 18:30tan Poteo herrikoia parketik. 19:00tan Munduko Pala Txapelketako FINALAK. Azaldu gorriz edo urdinez jantzita! 21:30tan Afari herrikoia 5€tan Letaman plazan, Intxaurrondo kalean. • Hasierakoak • Lasaña • Natillak • Kafea 00:00tan Suzko zezena. 00:00tan Berbena-Karaokea Trakets taldearekin. Mozorrotu eta abestera! Larunbata: Megafonia eta Ferianteak egun guztian zehar parkean. 12:00tan Haur Danborrada auzoan zehar La Asuncion eta Intxaur-Txiki danborraden eskutik. 17:00tan Buruhandiak eta txokolatada parkean. 18:00tan Sardinada eta taloak parkean. 18:00tan Gorriti eta bere animaliak: UMEENTZAKO ENTZIERROA eta SOKAMUTURRA parkean. Egunkaria ekarri! 19.00tan Saralegi eta Erasun aizkolarien eskutik saioa parkean: • 6 mozketa zeharka, mozketa bertikal 1, mozketa 1 zeinek azkarrago, mozketa 1 zeinek aizkorakada gutxien. Toka Txapelketa 20:00tan Kalejira auzoan zehar parketik abiatuta. Mozorrotu eta dantzara! 22:30tan Bideo emanaldia eta argazki erakusketa. Afaltzeko brotxeta, kroketa, askotariko bokatak etab bertan. 00:00tan Suzko Zezena. 00:10tan ESTENATOKIAN TXORUANA ITEA! Erakutsi zure artea bertan! • Karaokea • Magia erakustaldia: Txomintxan eta Galan. • Atzerkia • Ugaitz eta bere astakiloak •…


Igandea: Megafonia eta Ferianteak egun guztian zehar parkean. 14:00tan Triki Kupela Bazkari herrikoia 22€tan: • Askotariko iberikoak. • Bakailu tortila. • Pintxo morunoak. • Saiheskia. • Gazta eta irasagarra. • Sagardo kupelak, ardoa eta ura. • Kafea. • Dena trikitixaz alaiturik. 16:30tan Mus Txapelketa Nazionala. • Semifinalistentzako ere sariak eta irabazleentzako ARZAK Jatetxean afaria. 18:00tan Brotxetak eta taloak parkean. 18:00tan Auzoko herri kirol desafiyua. 8 lagunetako 2 talde lan hauetan: • Soka tira • Txingak • Trontza • Zama lana • Lokotxak 19:00tan Haur eta helduentzako Asto Lasterketak. 20:00tan Festen Amaiera Ekitaldia parkean. • Danborrada eta Intxaurrondoari ohorezko aurreskua.

Lunes y Martes: Megafonía y Feriantes durante todo el día. 19:00 Campeonatos Mundiales de Pala en dos niveles: Los torneos se jugarán en un nivel alto y otro no tan alto. Miércoles: Megafonia y Feriantes durante todo el día. 17:00 Juegos infantiles y chokolatada en el parque. 18:00 Cabezudos en el parque. 19:00 Campeonatos Mundiales de Pala en dos niveles: Los torneos se jugarán en un nivel alto y otro no tan alto. Jueves: Megafonia y Feriantes durante todo el día. 17:00 Juegos infantiles y chokolatada en el parque. 18:00 Cabezudos en el parque. 19:00 Futbito Popular en la plaza Letaman. 20:30 Acto de apertura de fiestas: Chupinazo, pregón, tamborrada y lunch. 21:00 Festara. 22:00 Bertsolaris en el Bar Erdikoa. Viernes: Megafonia y Feriantes durante todo el día. 17:00 Juegos infantiles y chokolatada en el parque. 18:00 Cabezudos en el parque. 18:30 Actuación para niñ@s: RENATO, Ganso & Cia. Teátro de calle en el parque. 18:30 Poteo popular desde el parque.


19:00 FINALES de los Campeonatos Mundiales de Pala. ¡Ven de rojo o azul! 21:30 Cena Popular a 5€ en la plaza Letaman. • Entrantes • Lasaña • Natillas • Kafé 00:00 Toro de fuego. 00:00 Verbena-Caraoke con el grupo Trakets. ¡Disfrázate y a cantar! Sábado: Megafonia y Feriantes durante todo el día. 12:00 Tamborrada infantil de manos de las tamborradas La Asunción y Intxaur-Txiki por el barrio. 18:00 Cabezudos en el parque. 18:00 Sardinada eta taloak parkean. 18:00 Gorriti y sus animales: ENCIERRO PARA NIÑOS y BAQUILLAS en el parque. ¡Traete tu periódico! 19.00 Actuación de Leñadores Saralegi y Erasun en el parque: • 6 cortes en horizontal, 1 corte en vertical, hacer 1 corte primero, corte en menos hachazos. Campeonato de Toka 20:00 Kalejira por el barrio desde el parque. ¡Disfrázate y a bailar! 22:30 Proyección de video y exposición de fotos en pantalla. Para cenar brochetas, croquetas, bocadillos variados etc. 00:00 Toro de fuego. 00:10 ¡A HACER EL INDIO EN EL ESCENARIO! ¡Enseñanos tu arte! • Caraoquea • Exhibición de Magia: Txomintxan eta Galan. • Teatro • Ugaitz eta bere astakiloak •…

hacer 1

Domingo: Megafonia y Feriantes durante todo el día. 14:00tan Triki Kupela Comida Popular a 22€: • Ibéricos variados. • Tortilla de Bacalao. • Pincho moruno. • Costilla. • Queso y membrillo. • Barricas de sidra, vino y agua. • Café. • Todo animado por trikitixa. 16:30 Torneo de Mus Nacional. • Premios hasta para los semifinalistas y cena en el Restaurante ARZAK para l@s vencedor@s. 18:00 Brochetas y talos en el parque. 18:00 Desafio de barrio de Deportes Rurales. 2 grupos de 8 participantes: • Soka tira • Chingas • Tronza • Zama lana • Lokotxas 19:00 Carreras de burros para pequeñ@s y mayores. 20:00 Acto Final de Fiestas en el parque. • Tanborrada y aurresku de honor al Nogal.


Intxurrondo festak 09  
Intxurrondo festak 09  

Intxurrondo festak 09