Page 1

RAZMNOŽAVANJE BILJAKA Ostavljanje potomstva koje osigurava održavanje vrste


Razmnožavanje biljaka Spolno

gamete

singamija –

nove jedinke

Nespolno

• spajanje gameta

Vegetativno – iz raznih organa biljke pomoć pomoću

spora

izravno izrastaju u nove jedinke

klon – razlikuju se od roditelja i međusobno

- svi potomci jedne jedinke - svi su nasljedno jednaki


Nespolno raznmožavanje

Nova biljka:

u potpunosti nasljeđuje majčinsku biljku ne dobiva nova svojstva sposobna živjeti samo u sličnim uvjetima u kojima je živjela i majčinska biljka


Spolno raznmožavanje - prevladava nad nespolnim - omogućava stvaranje daleko većeg broja nasljedno različitih individua - mogućnost rasijavanja sjemena – daleko veća

osvajanje novih prostora

- prenošenje sjemena u različite uvjete – dovodi do stvaranja novih oblika


Spolno raznmožavanje

spajanje gameta = singamija • izogamija • anizogamija • oogamija


IZOGAMIJA


ANIZOGAMIJA


OOGAMIJA


Nespolno razmnoŞavanje pomoću spora

vegetativno - prirodno - umjetno


RAZMNOŽAVANJE POMOĆU SPORA

Spore – rasplodne stanice na nositeljima – egzospore

u sporangijima (odvedenije vrste)

- planospore (zoospore) - pokretne

- aplanospore - nepokretne


Alge


Gljive

zoospore

konidije (B)


Mahovine


PapratnjaÄ?e

makrosporangiji

- izosporne

makrosporangiji

- heterosporne


Vegetativno razmnožavanje - zasniva se na sposobnosti regeneracije

jednostanično višestanično – fragmentacija rasplodnim tjelešcima (rasplodni pupovi) posebnim organima


JEDNOSTANIČNO VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE - dioba na dva dijela – mitoza

- životni ciklus = stanični ciklus


- shizotomija

- sukcesivna višestrukturna dioba

- pupanje


VIŠESTANIČNO VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE FRAGMANTACIJA – raspadanje na 2 ili više dijelova


Spirogyra, Oscillatoria.....


VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE RASPLODNIM TJELEŠCIMA

RASPLODNI PUPOVI – malene biljčice s bočnim stabljičnim korijenjem – razvijaju se na matičnoj biljci

- kod nekih smeđih i crvenih algi - kod mahovina – Marchantia

- kod papratnjača i sjemenjača – vrlo rasprostranjeno


RASPLODNI PUPOVI – kod sjemenjača

- bulbili

Dentaria bulbifera

Bryophyllum calycinum

Poa bulbosa f. vivipara


VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE POSEBNIM ORGANIMA

gomolji

(krumpir, georgine, orhideje....)

podanci

(perunika, petrov križ križ, šumarica, trave....)

lukovice

(luk, ljiljan, asparagus, asparagus, tulipan, narcisi...)

vriježe

(jagode, dobrič dobričica, ivica, petoprsta.....) petoprsta.....)


Vrije탑e

1 godina 1 biljka

oko 200 novih biljaka


Umjetni načini vegetativnog razmnožavanja

oponašanje prirodnog vegetativng razmnožavanja

ubrzava se stvaranje velikog broja individua * kod biljaka kod kojih je: - potreban dug vremenski period nicanja iz sjemena - ne stvaraju sjeme ili je loš loše kvalitete


Umjetno vegetativno razmnožavanje

dijeljenje grmova pomoću reznica pomoću grebenica cijepljenje


DIJELJENJE GRMOVA

najjednostavniji način vegetativnog razmnožavanja za razmnožavanje ukrasnog bilja

* zeljastih trajnica – karanfili - krizanteme


Razmnožavanje pomoću REZNICA

od stabljike iz lista iz korijena

* vrlo brzo – veliki broj novih individua


Reznice od stabljike 1 ili više pupova

– u vlažnu zemlju ili pijesak

ako na reznicama ima listova – brže se razvija adventivno korijenje

* iz pericikla ili * iz stanica floema i kambija


zakorjenjivanje – može se pospješiti kem. spojevima - regulatorima rastenja - auksini * za zakorijenjivanje reznica u vinogradu 0,001 – 0,01 % otopina NAA

12 – 24 sata

- kod nekih biljaka vrlo brzo – nekoliko dana – topola (Populus)

vrba (Salix) puzavac (Tradescantia)

- kod nekih – nekoliko tjedana, čak i mjeseci – koriste se preparati za brž brže zakorijenjivanje


- pri uzimanju reznica – paziti na

polarnost

apikalni ili proksimalni dio

bazalni ili distalni dio


Lisne reznice mali broj vrsta – sposobnost stvaranja novih individua iz reznica lista

Begonia Santpaulia Sanseveria Peperomia Sedum Lilium Kalanchoa‌


- embrionalizacija


Korjenove reznice mnoge kulturne i divlje vrste vrlo lako razmnožavaju se:

malina kupina šljiva treš trešnja jabuka jorgovan… jorgovan…

-

reznice – 5 – 15 cm – ukoso i pokrivaju slojem tla – 2-6 cm

-

imaju sposobnost razvijanja adventivnih pupova – u izdanke


- paziti na

polarnost


Razmnožavanje pomoću GREBENICA Nadzemni izdanci – savijaju se i zagrnu zemljom - kad se razvije korijenje i izdanci – prekida se veza sa matičnom biljkom - nova jedinka – raste dalje

Lijeska (Corylus) Ogrozd (Ribes) Magnolija (Magnolia)

Limun (Citrus) Fikus (Ficus)


Razmnožavanje CIJEPLJENJEM najveće značenje u voćarskoj, vinogradarskoj i cvjećarskoj praksi zasniva se na transplantaciji

podloga (hipobiont) plemka (epibiont)


OKULIRANJE


POD KORU


SLJUBLJIVANJE (ABLACIJA)


- treba paziti da

kambijski prstenovi nalije탑u jedan uz drugi

plemka

podloga


Prednosti cjepljenja Voćne vrste – prije donose rod Ukrasne vrste – prije procvatu Otpornost prema bolestima i štetnicima - američ američke vrste loze – otporne na Phylloxeru - podloge

Oprašivači – kod dvodomnih vrsta – najmanje 2 jedinke u blizini Gyngko biloba – 1 granč grančica muš muške biljke – nacijepljena na žensku biljku – dovoljnu količ količinu peluda za opraš oprašivanje


Spolno i nespolno razmnožavanje Bakterije, modrozelene alge, gljive (na niž nižem stupnju organizacije) - razmnožavaju se

samo nespolno (diobom stanice ili sporama) sve ostale skupine biljaka (alge, gljive, mahovine, papratnjače, sjemenjače)

i spolno i nespolno - javlja se izmjena

jezgrenih faza (izmjena generacije)


Smjena jezgrenih faza – IZMJENA GENERACIJE

mejoza haplofaza

diplofaza singamija


JEDNOSTANIト君I ORGANIZMI


VIŠESTANIČNI ORGANIZMI


VIŠESTANIČNI ORGANIZMI - izomorfna izmjena generacije


VIŠESTANIČNI ORGANIZMI – heteromorfna izmjena generacije


Izmjena generacije - MAHOVINE sporofit gametofit

sporofit sporangij

spermatozoidi zigota

spore

anteridij

klijanje spore arhegonij jajna stanica

protonema ili prokliÄ?nica

gametofit

razvoj pupoljaka na protonemi


Izmjena generacije - PAPRATNJAÄŒE

sporofit

sorusi

gametofit

prerez kroz sorus

podanak

odrasli sporofit induzij

op lod nj a

razvoj sporofita

me jo z

sporangij

a

arhegonij

embrij

jajna stanica

spermatozoidi

anteridij

spore

protalij -gametofit


Izmjena generacije - KRITOSJEMENJAČE mikrospore

peludno zrnce

embrijska vreća

makrospore


Razmno탑avanje nespolno

spolno

2n

n 2n

Razmnožavanje biljaka  
Razmnožavanje biljaka  
Advertisement