Page 1

Nauka za dečaka

  2013 


Ime

Prezime

Datum rođenja 

Adresa

Škola

Razred

 


Ovo je  jedinstvena  zbirka  naučnih  zanimljivosti  koja  će  biti  onakva  kakvu je ti dopuniš.  Dopunjavaćeš je svojim saznanjima i ličnim iskustvom.  Dobio si početne smernice i neke ideje kroz izbor zanimljivosti koje će ti  dati neke nove ideje.  Od tvoje radoznalosti i aktivnosti zavisiće njen konačan sadržaj i izgled.  Zbirku možeš dopuniti, oživeti, ukrasiti i obogatiti svojim slikama,   crtežima i tekstom.  Ova zbirka neka ti da neke nove ideje da napraviš neku svoju novu  zbirku i jednoga dana napišeš svoje vlastito delo.  Ovaj svet prepun je mogućnosti za nova saznanja – a na tebi je da te  mogućnosti iskoristiš i tako sebe obogatiš. 


Sadržaj Kviz opšteg znanja ................................................................................................................ 1  Biologija.................................................................................................................................. 9  Biljke .................................................................................................................................................. 9  Životinje .............................................................................................................................................. 9 

Astronomija .......................................................................................................................... 15 13 nezemaljskih činjenica ................................................................................................................ 15  Sunčev sistem .................................................................................................................................. 15  Zvezde ............................................................................................................................................. 15  Komete ............................................................................................................................................. 16  Istraživanje svemira ......................................................................................................................... 16 

Geografija ............................................................................................................................. 23 Kontinenti ......................................................................................................................................... 23  Prirodni fenomeni ............................................................................................................................. 23  Ljudi ................................................................................................................................................. 23  Meteorologija ................................................................................................................................... 25 

Fizika ..................................................................................................................................... 31 Kretanje ............................................................................................................................................ 31  Vreme .............................................................................................................................................. 31  Sile ................................................................................................................................................... 31  Gravitacija ........................................................................................................................................ 31  Gustina tela ...................................................................................................................................... 32  Svetlost ............................................................................................................................................ 32  Energija, rad, snaga i toplota ........................................................................................................... 33 

Matematika ........................................................................................................................... 37 Misli o matematici ............................................................................................................................ 37  Zanimljivi logički zadaci - pitanja ...................................................................................................... 38 

Naučnici ................................................................................................................................ 41 Najznačajniji svetski naučnici ........................................................................................................... 41  Naši najpoznatiji naučnici ................................................................................................................. 44 

Znamenite građevine ........................................................................................................... 47 7 svetskih čuda ................................................................................................................................ 49 

Knjige koje vredi pročitati ................................................................................................... 51 Izvori ..................................................................................................................................... 55 

 


Proveri svoje znanje. Ovo je mali deo onoga što verovatno znaš, ali ako nešto još ne znaš neka te to  ne  obeshrabri,  već  bude  podsticaj  da  pronađeš  odgovor  na  pitanje,  ali  i  podstakne  da  tragaš  za  mnogim drugim odgovorima. Ovaj svet je nepregledni izvor u kome možeš naći smisao svog traganja.  Neke  činjenice  pronaći  ćeš  ovde,  ali  ćeš  moći  dopuniti  svojim  saznanjima  i  tako  stvoriti  svoju  jedinstvenu  zbirku  znanja.  Prazna  polja  dopuni  svojim  pitanjima  pa  sa  svojim  drugarima  možeš  organizovati ... 

Kviz opšteg znanja  1. Zašto životinje mrdaju ušima?  2. Kolika je brzina svetlosti?  3. Ko su astronauti?  4. Koja je evropska zemlja poznata  po vetrenjačama? 

5. Kada mačka prede? 6. Kako se zove lekar koji leči zube?  7. Zašto riba u vodi stalno otvara  usta? 

8. Gde su pužu oči?  9. Šta je zoologija?  10. Koliko je vremena potrebno 

svetlosti da pređe razdaljinu od  Sunca do Zemlje?  11. Koji grad je vulkan Vezuv zatrpao  pre oko 2 000 godina? 

12. Odakle potiču gladijatorske  borbe? 

13. Ko su arheolozi?  14. Koliko brojeva ima između 60 i  70? 

15. Struja ne ubija ptice kad stoje na  žici zato što... 

a) da bi bolje čule b)  da bi lepše izgledale  c)  da bi uplašile druge životinje  a) 100 km/h b)  299.700 km/s  c)  1.000 km/s  a) ljudi koji putuju u svemir b)  ljudi koji se bave izradom horoskopa  c)  ljudi koji prave rakete  a) Holandija b)  Francuska  c)  Finska  a) kada se sprema na napad b)  kada joj je lepo  c)  kada je tužna  a) stomatolog b)  geolog  c)  pedijatar  a) zato što joj je dosadno pa zeva b)  zato što nema šta drugo da radi  c)  da bi mogla da diše  a) na vrhovima pipaka a)  ispod kućice  b)  na glavi  a) nauka o biljkama b)  nauka o životinjama  c)  drugi naziv za zoo‐vrt  a) 1 sat b)  24 sata  c)  8 minuta  a) Pompeju b)  Rim  c)  Atinu  a) iz Japana b)  iz Grčke  c)  iz starog Rima  a) naučnici koji proučavaju biljke b)  kradljivci umetničkih vrednosti  c)  naučnici koji proučavaju mesta i predmete iz prošlosti  a) 9 b)  10  c)  11  a) ...su ptice otporne na udar struje  b)  ... su za udar struje potrebne dve žice, a ptice stoje na  jednoj  c)  ... na žici stoje kratko, a za udar struje je potrebno vreme 

1

                           


16. Kada se žanje pšenica? 17. Daltonisti su oni koji  18. Koja je od ovih životinja biljojed?  19. Gde žive pingvini?  20. Šta je najlakše?  21. Šta je to klaustrofobija? 22. Temperatura tela zdravog čovek  je 

23. Kako se zove odeća koja se nosi u  Japanu? 

24. Šta je lava?  25. Koliko stotina ima broj 827?  26. Kako se zvao vrhovni bog stare  Grčke? 

27. Staklo se pravi od:  28. Od čega se prave špageti  29. Šta je meteorit?  30. Feferone su:  31. Milenijum je naziv za vremenski  period od  

32. Brod koji plovi na vazdušnom  jastuju zove se: 

33. Šta je zajedničko za: kumuluse,  stratuse i ciruse? 

34. Koje od navedenih voćaka rastu  na šiblju ili grmlju? 

a) u martu b)  u jesen  c)  leti  a) ne vide dobro b)  ne razlikuju boje  c)  skupljaju stripove o braći Dalton?  a) orao b)  zec  c)  zmija  a) na Južnom polu? b)  na Severnom polu?  c)  na oba pola  a) voda b)  vazduh  c)  vodena para  a) strah od vode b)  strah od zatvorenog prostora  c)  strah od letenja  a) 30‐32°C b)  36‐37°C  c)  38‐39°C  a) ikebana b)  origano  c)  kimono  a) pepeo b)  istopljeno kamenje u Zemlji  c)  istopljeno kamenje na površini Zemlje  a) 8 b)  2  c)  7  a) Amadeus b)  Zevs  c)  Homer  a) drveta b)  peska  c)  metala  a) od krompira b)  od pšenice  c)  od voća  a) mala zvezda b)  vrsta atmosferskih padavina  c)  komad nebeskog tela  a) maslinke b)  paprike  c)  sitan pasulj  a) 100 000 godina b)  10 000 godina  c)  1 000 godina  a) trajekt b)  aerogliser  c)  jedrilica  a) sve su to imane u starom Rimu b)  sve su to delovi zemljine kore  c)  sve su to oblaci  a) maline b)  trešnje  c)  jabuke 

2

                                   


35. Poznatu sliku „Mona Liza“  naslikao je: 

36. Gasovito stanje vode je:  37. Kada počinje proleće?  38. Koja od ovih boja nije osnovna:  39. Razdaljine između zvezda mere  se: 

40. Šta je pokretalo prve lokomotive‐ vozove? 

41. Kilt je kratka suknja koju nose  muškarci u: 

42. Korida je:  43. Šta je gejzir?  44. Himalaje su:  45. Koja biljka je dvogodišnja?  46. Kako nastaje pomračenje Sunca?  47. Jesenja ravnodnevnica je  48. Ko je prvi počeo da koristi  hartiju? 

49. Koji je ovo broj: LXXXI  50. Ko je izumeo prvi telefon?  51. Koja planeta je najbliža Suncu?  52. Ko je otkrio Ameriku?  53. Pomoću kompasa određujemo: 

a) Leonardo da Vinči b)  Vasko de Gama  c)  Mikelanđelo  a) magla b)  rosa  c)  sneg  a) 21. marta b)  23. septembra  c)  21. Maja  a) zelena b)  bela  c)  plava  a) kilometrima b)  svetlosnim godinama  c)  miljama  a) benzin b)  nafta  c)  para  a) Švedskoj b)  Škotskoj  c)  Švajcarskoj  a) trka pasa b)  borba sa bikovima  c)  borba petlova  a) penušavo piće b)  skijaška staza  c)  topao vodeni mlaz koji izbija iz zemlje  a) planinski venac b)  sliv reke  c)  grupa država  a) kukuruz b)  šargarepa  c)  paradajz  a) kada Mesec zakloni Sunce b)  kada Sunce zakloni Mesec  c)  kada Zemlja zakloni Mesec  a) poslednji dan jeseni b)  dan kada su noć i dan jednake dužine  c)  25. Septembar  a) stari Egipćani b)  stari Kinezi  c)  stari Grci  a) 81 b)  661  c)  731  a) Nikola Tesla b)  Aleksandar Bel  c)   Mihailo Pupin  a) Merkur b)  Zemlja  c)  Pluton  a) Kristifor Kolumbo b)  Galileo Galilej  c)  Vasko de Gama  a) dubinu mora b)  jačinu vetra   c)  strane sveta 

3

                                   


54. Grupa konja naziva se: 55. Koliko stepeni ima opružen ugao?  56. Koliko vremena je potrebno  Mesecu da obiđe Zemlju? 

57. Kako se zovu organizmi koji žive  na račun drugog živog bića? 

58. Korali su:  59. Krompir je poreklom iz: 60. Kako se zovu naučnici koji 

proučavaju vremenske prilike? 

61. Najmanja ptica na svetu je:  62. Šta je bonsai?  63. Koliko krila ima leptir? 64. Obdanica je:  65. Zašto kockica leda ne potone u  čaši s vodom? 

66. 105 cm je isto što i:  67. Biljke kroz proces fotosinteze  stvaraju: 

68. Od čega nastaje nafta?  69. Čime posmatramo zvezde na  nebu? 

70. Lemuri su:  71. Za koje vreme se Zemlja okrene  oko svoje ose? 

72. Čime se hrane hobotnice? 

a) stado b) krdo  c)  čopor  a) 90° b)  180°  c)  360°  a) 31 dan b)  1 godina  c)  27 dana  a) amebe b)  virusi  c)  paraziti  a) okamenjeni skeleti morskih biljaka  b)  okamenjeni skeleti morskih životinja  c)  stenje na dnu mora  a) Južne Amerike b)  Australije  c)  Azije  a) klimatolozi b)  geolozi  c)  meteorolozi  a) vrabac b)  kolibri  c)  kos  a) vrsta nakita b)  drveće patuljastog rasta  c)  japanska supa  a) 6 b)  2  c)  4  a) vreme od izlaska do zalaska sunca b)  vreme kada vidimo sunce  c)  od 8 h do 20 h  a) zato što je u obliku kocke b)  zato što je led lakši od vode  c)  zato što je led previše hladan  a) 10 dm i 5 cm b)  15 dm  c)  1 dm i 50 cm  a) ugljen‐dioksid b)  kiseonik  c)  azot  a) od lave b)  od izumrlih organizama  c)  od hemijskih jedinjenja  a) teleskopom b)  mikroskopom  c)  stetoskopom  a) vrsta veverica b)  vrsta majmuna  c)  vrsta pacova  a) 12 h b)  16 h  c)  24 h  a) rakovima i ribama b)  manjim hobotnicama  c)  morskim koralima 

4

                                   


73. Porcelan je:  74. Sinonimi su reči koje:  75. Od čega se pravi pivo?  76. Čime se meri temperatura  vazduha? 

77. Mahovina raste:  78. Šta su hijeroglifi?  79. Sa severa duva severac, sa juga  razvigorac, a sa istoka? 

80. Ko su aboridžini?  81. Najviši vulkan u Evropi je?  82. Najveća pustinja na svetu je:  83. Naučnik koji je došao do zakona  gravitacije videvši kako jabuka  pada sa grane na zemlju je:  84. Šta je dirižabl? 

85. Veće udubljenje između planina  je: 

86. Koja od ovih riba je morska?  87. Šta je oaza?  88. Kako se zvao prvi astronaut koji  se vinuo u svemir? 

89. Šta je papaja?  90. Koliko živi jedan mrav?  91. Jačina zvuka meri se:

a) najfiniji oblik keramike b)  vrsta kamena  c)  način oblikovanja peska  a) isto zvuče, a različito znače b)  različito zvuče, a isto znače  c)  reči suprotnog značenja  a) od kukuruza b)  od hmelja  c)  od maslačka  a) termometrom b)  teleskopom  c)  kompasom  a) prema južnoj strani sveta b)  prema severnoj strani sveta  c)  prema istočnoj strani sveta  a) načun računanja vremena b)  spomenici u starom Rimu  c)  staro egipatsko pismo  a) povetarac b)  košava  c)  monsun  a) australijski domorodci b)  afrički narod  c)  davno izumrli narod  a) Vezuv b)  Etna  c)  Mauna lua  a) Sahara b)  Gobi  c)  Kalahari  a) Arhimed b)  Isak Njutn  c)  Albert Ajnštajn  a) vazdušna lađa b)  kola koja vuku konji  c)  vrsta bicikla  a) klisura b)  kotlina  c)  polje  a) som b)  šaran  c)  sardela  a) mesto u pustinji gde ima vode i biljaka  b)  vrsta zemljišta  c)  isto što i fatamorgana  a) Nil Armstrong b)  Jurij Gagarin  c)  Edvin Oldrin  a) voće b)  ostrvo  c)  instrument  a) 3‐6 godina b)  6‐8 godina  c)  8‐10 godina  a) spektrima b)  hercima  c)  decibelima 

5

                                   


92. Koja je najveća ptica na svetu?  93. Otorinolaringolog je lekar koji  leči: 

94. Ko je bio poslednji egipatski  faraon? 

95. Kolika je brzina zvuka? 96. Koliko dugo mogu da žive kitovi?  97. Koja od ovih zmija je otrovnica?  98. Šta je papirus?  99. Vazdušni omotač Zemlje naziva  se: 

100. Sunčev sistem ima:  101.   102.   103.   104.   105.   106.   107.   108.   109.   110.  

a) noj b) albatros  c)  pelikan  a) bolesti očiju b)  bolesti uha, grla i nosa  c)  stomačne tegobe  a) Tutankamon b)  Ramzes II  c)  Kleopatra  a) 333 m/s b)  66 m/s  c)  999 m/s  a) preko 150 godina b)  oko 80 godina  c)  manje od 2 godina  a) poskok b)  piton  c)  kobra  a) biljka od koje se pravio papir b)  stari papir iseckan na komadiće  c)  papir koji se koristio u  Japanu  a) hidrosfera b)  atmosfera  c)  biosfera  a) 6 planeta b)  8 planeta  c)  10 planeta  a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)   

6

                                   


111. 112.   113.   114.   115.   116.   117.   118.   119.   120.   121.   122.   123.   124.   125.   126.   127.   128.   129.  

a) b)   c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)    a) b)    c)   

                                    7 


8


Biologija x Fosili  su  ostaci  biljaka  i  životinja  koji  su  živeli  na  zemlji  pre  više  miliona  godina.  Zahvaljujući  pronađenim fosilima dinosaurusa saznali smo mnogo o njima iako su izumrli pre pojave čoveka.  x Smatra  se  da  je  da  je  najstarije  živo  biće  na  svetu  jedan  bor  koji  raste  u  Americi.  Naučnici  su  izračunali  da  on  ima  4.900  godina.  U  našoj  zemlji  najstariji  su  neki  hrastovi  koji  imaju  više  od  400  godina.  x Određeno vreme, svaki čovek provodi kao vodeno biće.dok se nalazi u  majčinom stomaku kupa se u  tečnosti. Tek rođenjem počinjemo da dišemo plućima. 

Biljke x Postoje biljke koje se same brinu za svoje rasejavanje. Neke vrste pasulja imaju mahune koje, kada su  zrele pucaju tako naglo da se njihova semena razlete na sve strane.  x Neke biljke rastu veoma brzo, druge sporo. Bambus u određenom dobu godine za jedan dan poraste i  čitav metar.  x Bonsai  je  drveće  patuljastog  rasta  koji  se  gaji  u  saksijama.  Poreklom  je  iz  Kine  i  Japana.  Treba  biti  veoma vešt da bi se odgajilo malo drvo u saksiji, pa je zato bonsai veoma cenjen.  x Baobab je vrsta drveta koje raste u Africi. Pronađeni su primerci stari čak 5 000 godina. Odnedavno je  počelo  veće  korišćenje  plodova  ovog  drveta  jer  poseduje  mnogo  vitamina  i  kalcijuma,  pa  se  može  koristiti kao dodatak mlečnim napicima.  x Cvet šafrana ponaša se kao prirodni termometar. Ispod određene temperature cvetovi se zatvaraju. Da  bi se ponovo otvorili temperatura treba da poraste.  x Oštar miris luka pojavljuje se samo kada se pokidaju njegovi listovi ili kada se nožem zareže lukovica.  Luk nema neprijatan miris ako nije oštećen. Tako se on odbojnim mirisom i ljutim ukusom brani. Miris  i ukus potiču od supstanci koje luk stvara da bi se zaštitio od svih onih koji mogu da ga ozlede. 

Životinje Voda  x Grenlandski kit je najdugovečniji među kitovima i pretpostavlja se da može da živi preko 150 godina.  2007  godine  ulovljen  je  kit  star  oko  130  godina,  u  kome  je  pronađen  harpun  iz  19.  veka.  Kitovi  su  sisari. Postoji oko 80 poznatih vrsta ovih morskih životinja. Plavi kit je najveća i najduža životinja na  svetu.  Njegova dužina se kreće između 20 i 30 m, a težina između 10 i 160 t.  Hrani se planktonskim  organizmima i drugim sitnim morskim životinjicama. Da bi se prehranio mora svakodnevno da pojede  preko 6 tona hrane. Spada u sisare (ženka doji mlade), a živi u svim okeanima i otvorenim morima.    x Ulješura je najveći sisar sa zubima na planeti. Može da naraste do 18 m dužine i 50 t težine. Hrani se  lignjama zbog kojih roni do 2000 m dubine, Kada zaroni, može da zadrži dah i do 2 sata. Mladunče kita  ulješure je dugačko oko 7 metara i prve godine života dobije do 100 kilograma na težini.  x Narval je vrsta kita koji živi u arktičkim vodama. Najveći uhvaćen primerak bio je težak 1 500 kg. Na  vrhu  glave  ima  dugačak  rog  nalik  maču,  koji  je  zapravo  izraslina  slična  kljovi  slona.  Ovaj  rog  ima  dužinu oko 4 m, a ceo narval ima oko 8 m. Hrani se sitnom ribom i školjkama.  x Morski slon živi samo na Antarktiku, na ostrvu Južna Džordžija. Kolonije morskih slonova imaju i do  8.000 primeraka. Odrasli mužjaci teže i do tri tone. Morski slonovi su najveći i najteži od svih tuljana.  x Bela ajkula je najopasnija među nekoliko stotina vrsta ajkula. Za nekolicinu vrsta ajkula dokazano je  da napadaju ljude jer ih često zamene sa fokama i delfinima koji su im omiljena hrana. Ajkulama rastu  zubi celog života, čim se jedni istroše niču novi pa im tokom života može narasti i do 20.000 zuba.  x Morski konjić je najsporija riba na svetu.  On u jednoj sekundi uspe da pređe samo 4 mm.  Konjić je i  jedina  životinja  na  svetu  kod  koje  se  mladi  oplođavaju  u  telu  mužjaka  (mužjak  "trudan").  Hrane  se  sitnim račićima. Žive u tropskim morima i toplim delovima okeana.  x Patuljasti  šaran  je  najmanja  riba  na  svetu.  Dugačak  je  samo  7,9  mm.  Ima  čudan  izgled  i  više  liči  na  larvu nego na ribu. Živi u u tamnim i kiselim vodama na ostrvu Sumatra u Indoneziji.  x Normalna  riblja  krv  je  crvena.  Crvena  boja  potiče  od  crvene  materije  za  krvnu  boju  –  hemoglobin.  Samo jedna riba nema tu materiju u svojoj krvi. Krv ribe Eisfisch izgleda vodenasta sa žutim bleskom i  može da prenosi samo desetinu količine kiseonika koja kruži  u krvi drugih riba. Zato  je njihovo srce  duplo  veće,  a  i  krvne  žile  su  deblje.  Kad  miruje  ova  riba  troši  vrlo  malo  energije,  kao  i  toplokrvna  životinja u zimskom snu. 

9


Voda – kopno  x Gatalinka je jedna od najsitnijih žaba koja može da naraste svega 3 do 4,5 cm. Telo joj je zelene boje,  mada boja varira u zavisnosti od okoline. Živi na ivicama šuma, livada i u barama. Hrani se skakavcima.  Danju spava na granama, a noću lovi. Zlatnožuta gatalinka je najotrovnija životinja na svetu. Ova žaba  velika je svega 5 cm, a izlučuje količinu otrova koja može da ubije oko 10.000 miševa ili 20 ljudi. Hrani  se insektima, a njen otrov potiče od supstance koja se nalazi u insektima kojima se hrani. Kada bi se  hranila nekom drugom hranom ne bi bila otrovna. Živi samo u tropskim šumama zapadne Kolumbije  (Južna Amerika) 

Kopno x Čau­čau je vrsta psa doneta iz Kine u Evropu u 11. veku. Kineski carevi držali su ga kao čuvara. To je  neobična  vrsta  psa  koja  jedina  ima  plavičasto‐crni  jezik.  Vrlo  su  pametni,  mirni  i  verni  psi.  Imaju  veoma gustu dlaku od koje se nekada pravila odeća.  x Panda  je  sisar  sličan  medvedu,  sa  prepoznatljivo  crno‐belim  krznom,  hrani  se  samo  bambusovim  lišćem.  Vreme  provodi  spavajući  i  hraneći  se.  Spada  u  zaštićene  vrste.  Trenutno  postoji  oko  2.000  panda u prirodi i oko 200 u zatočeništvu, u ZOO vrtovima i rezervatima širom sveta.  x Tukan  je  ptica  sa  kljunom  dugačkim  oko  15  cm.  Kljun  mu  je  izuzetno  lagan.  Da  nije  tako,  tukan  bi  sigurno stalno padao na svoje lice. Tukan živi u visokim šumama srednje i južne Amerike.  x Irvasi su vrsta jelena poznati i kao prijatelji Deda Mraza. Žive u severnim delovima Švedske,, Finske,  Norveške i Rusije. Nomadski narod Sami poznat je po tome što gaje irvase.  x Beli lavovi koji žive u divljini izuzetno su retki. Oko 500 belih lavova živi u zatočeništvu širom sveta.  x Oglašavanje cvrčka čuje se uveče samo kad je temperatura vazduha dovoljno visoka.  x Gepard je najbrža kopnena životinja na svetu.  On može da trči brzinom većom od 100 km/h. Ovako  veliku  brzinu  može  da  održi  kratko  vreme,  jer  se  brzo  umara.  Zato  plen  lovi  u  kratkim   i  brzim  zaletima.  Hrani  se  malim  i  srednje  velikim  sisarima,  najčešće  gazelama  i  antilopama.  Živi  u  afričkim  travnjacima.  x Žirafa je najviša životinja na svetu. Visina mužjaka žirafe može biti do 5,7 m, a ženki do 5 m. Hrani se  lišćem  i  plodovima  visokog  drveća.  Zbog  svoje  visine  žirafa  ima  problem  kad  je  žedna,  jer  da  bi  pila  vodu mora da se sagne tako što raširi noge i savije kolena. Živi u savanama i otvorenim šumama Afrike.   x Lenjivac  je  najsporija  životinja  na  svetu.  Spava  dnevno  po  18  h.   Obično  visi  sa  grana  naglavačke,  a  kada  je  budan  za  jedan  dan  pređe  samo  nekoliko  metara.  Hrani  se  lišćem  sa  grana,  a  da  svari  jedan  obrok treba mu oko mesec dana. Živi u šumama Južne Amerike.  x Sivi soko je najbrža ptica na svetu. Prilikom obrušavanja u letu, kada hvata plen kreće se brzinom do  230 km/h. Ima  velika krila i kratak rep. Može dugo da leti i da prelazi dugačak put. Gnezda pravi na  liticama. Hrani se pticama i sitnim životinjama. Živi na svim kontinentima sveta, osim Antarktika.  x Žako  papagaj  je  najveća  pričalica  među  životinjama.  Ovaj  papagaj  se  smatra  izuzetno  pametnom  pticom  koja  je  sposobna  da  imitira  ljudski  govor.  Može  da  zapamti  do  hiljadu  reči  i  da  govori  u  rečenicama. Hrani se biljkama, njihovim plodovima i semenkama. Živi u tropskim šumama zapadne i  srednje Afrike.  x Mrežasti piton je najduža zmija na svetu. Može da bude dugačak od 6 do 10 m, a težak i preko 200 kg.  Telo  mu  je  smeđe  i  maslinasto  zelene  boje  sa  crnim  šarama  i  belim  mrljama.  Nije  otrovan,  plen  davi  svojim telom i guta ga celog. Hrani se toplokrvnim životinjama. Živi u močvarama jugoistočne Azije.  x Crna mamba je najotrovnija zmija na svetu. Ona nije crne boje, već je siva ili maslinasto zelena. Telo  joj je dugačko do 3,5 m. Kada gmiže postigne brzinu od 20 km/h. Penje se na drveće i grmlje. Hrani se  pticama  i  malim  sisarima.  Živi  u  savanama  i  šumama  istočne  i  južne  Afrike.  Otrov  crne  mambe  brzo  deluje, jak je i smrtonosan.  x Mačja buva je životinja sa najdužim skokom na svetu. Ona može da preskoči udaljenost od 85 cm, što  iznosi oko 285 dužina njenog tela.  Da bi čovek prosečne visine preskočio 285 dužina svoga tela, morao  bi da preskoči oko 485 m.  Mačja buva je insekt i živi kao parazit na mačkama i psima, a hrani se krvlju.  Rasprostranjena je svugde po svetu.  x Kalifornijska stonoga je životinja koja ima najveći broj nogu. Telo ženki je dugačko do 3,3 cm i one  imaju u proseku oko 600 nogu. Mužjaci su dvostruko manji i imaju između 320 i 400 nogu. Hrane se  biljkama i žive u Kaliforniji (USA). 

_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   10 


_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________  11 


12


13


14


Astronomija 13 nezemaljskih činjenica  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Sa Zemlje uvek gledaš istu stranu Meseca.  Šimpanze, majmuni, psi, miševi i morska prasad, svi su putovali u svemir.  Nedavna oluja na Saturnu bila je toliko jaka da bi mogla da oduva celu Evropu.  Astronauti su uzgajali krompir u spejsšatlu.  Severni pol Urana ne dobija Sunčevu svetlost po 42 godine.  Mlečni put sačinjava oko 100 milijardi zvezda.  Jedna godina na Neptunu traje oko 165 zemaljskih godina.  Prvi  sudar  dva  satelita  u  svemiru  dogodio  se  13.  februara  2009.  oko  800  kilometara  iznad  Sibira.  Noću, u idealnim uslovima možeš da vidiš oko tri hiljade zvezda golim okom.  Na Mesecu bi tvoja težina bila šest puta manja.  Sve planete solarnog sistema, osim Zemlje nazvane su po drevnim bogovima.  Da bi postao astronaut, moraš da prođeš obuku koja traje dve godine.  Pored mnoštva nauka,  moraš da savladaš i  tri dužine bazena i to u letačkom odelu i patikama.  Projekat  SETI  svakodnevno  traga  za  vanzemaljskim  oblicima  života  osluškujući  signale  iz  svemira. 

Sunčev sistem  x Merkur je planeta najbliža Suncu.  x Venera je planeta koja je najbliža našoj planeti Zemlji. Slične je veličine kao i Zemlja,  ali je to jedina  sličnost.  Ova  planeta  je  vrela,  pokrivena  gustim  slojem  oblaka  sumporne  kiseline  i  ima  mnoštvo  vulkana.  x Zemlja je jedina planeta na kojoj postoji život.  x Mars je crvena planeta  x Jupiter je najveća planeta  x Saturn je planeta koja ima ogroman prsten oko sebe.  x Uran je nagnut 98° prema vertikali, što znači da se on kreće oko Sunca skoro na boku.  x Neptun  ima  sloj  zagrejanog  tečnog  vodonika,  sa  nešto  amonijaka  i  metana.  Plavetnilo  je  posledica  malih količina metana koji se nalazi u njegovoj atmosferi.  x Doskora je i Pluton  bio planeta Sunčevog sistema. Avvgusta 2006. godine  Međunarodna astronomska  unija  je  donela  odluku  da  se  Pluton  izbaci  iz  kruga  Sunčevih  planeta  zbog  malih  dimenzija.  On  je  svrstan  u  tzv.  Patuljaste  planete,  zajedno  sa  asteroidom  Ceresom  i  nedavno  otkrivenim  nebeskim  telom zvanim Erida. Ovakvim patuljastom telima dodeliće se posebna kategorija, ali je ona za sada bez  naziva. 

Zvezde x Zvezde  su  svetleće  lopte  gasa  koje  crpe  svoju  energiju  iz  vrelog  jezgra  putem  nuklearnog  fuzionog  procesa. Do nuklearnih procesa dolazi usled snažne gravitacione energije koja opet zavisi od mase tela.  Da bi neko telo postalo zvezda mora da ima najmanje dvadeseti deo mase Sunca. Zvezde su sačinjene  uglavnom od vodonika i od helijuma.  x Sunce je nama najbliža zvezda. Bez njega na Zemlji ne bi bilo života. Ono je zvezda „žuti patuljak“. U  građi Sunca vodonik učestvuje sa 94%, helijum 5,9%, a ostalh elemenata u Suncu ima manje od 1%.  

Zasvežđa x Sazvežđa  su  oblasti  u  koje  je  nebo  podeljeno  radi  lakšeg  prepoznavanja  zvezda,  galaksija  i  drugih  objekata na njemu. U dalekoj prošlosti, pre nego što su se pojavili teleskopi, prvi astronomi grupisali su  zvezde u šeme, zamišljajući da njihovi oblici izgledaju kao bogovi, heroji i svete životinje iz narodnih  bajki.  x Persej  je  sazvežđe  koje  ima  zanimljivu  zvezdu  pod  imenom  Algol,  što  na  arapskom  znači  zli  duh  ili  demon. Algol je bila prva zvezda na kojoj  je primećeno menjanje sjaja. Kasnije su naučnici zaključili da 

15


x x x x

se to dešava zbog toga što je to, zapravo, dvojna zvezda koja se okreće oko zajedničkog centra mase. U  sazvežđu Persej nalazi se i lepo otvoreno zvezdano jato sa oznakom XP.  Andromeda  je  sazvežđe  koje  se  nalazi  blizu  sazvežđa  Persej.  U  ovom  sazvežđu    nalazi  se  čuvena  spiralna  galaksija  M31,  koja  je  vidljiva  golim  okom  i  našem  Mlečnom  putu  najbliža  je  a  i  slične  je  veličine. Udaljena je skoro 2,3 miliona svetlosnih godina.  Pegaz je sazvežđe u kome se nalazi zanimljivo zvezdano jato sa oznakom M15.  Zvezda „51 Pegasi“ je  bila prva zvezda slična našem Suncu, uz koju je 1995. godine otrkivena planeta.  Kasiopeja  je  sazvežđe  koje  veoma  brzo  prepoznajemo  po  malo  razvučenom  obliku  slova  W  ili  M.  Krase  ga  dva  lepa  zvezdana  jata  M52  i  M103.  Godine  1572.  su  u  ovom  sazvežđu  čak  i  po  danu  posmatrali veoma sjajnu zvezdu supernovu.  Kefej  je  čuveno  „kraljevsko“  sazvežđe  koje  nema  previše  zanimljive  objekte.  Međutim,  po  njemu  su  nazvane  „kefeide“,  zvezde  promenljivog  sjaja,  koje  su  naučnicima  dosta  pomogle  u  određivanju  razdaljina u vasioni. 

Komete x Komete su mala nebeska tela koja kruže oko Sunca. Nekima su za putovanje potrebne hiljade godina,  dok  neke,  brze  komete  tu  putanju  savladaju  za  oko  tri  godine.  Ima  mnogo  više  tih  nebeskih  skitnica  nego što čovek predpostavlja. Poznate postaju samo one komete koje mogu lako da se vide.  x Komete  su  stare  koliko  i  Sunčev  sistem.  Nastale  su  pre  više  od  četiri  milijarda  godina  zajedno  sa  planetama.  x Godine  1997.  na  nebu  se  pojavila  Hejl‐Bolova  kometa.  Ovo  je  jedna  od  najvećih  kometa.  U  trenutku  prolaska kroz Sunčev sistem bila je 250 puta sjajnija od Halejeve komete. Pre ovog pojavljivanja viđena  je 393. godine p.n.e., a sledeći put će moći da se vidi tek oko 4047. godine. 

Istraživanje svemira  Otkriće univerzuma 

Stari Grci  su  bili  prvi  narod  koji  je  pokušao  da  objasni  poreklo  prirodnih  fenomena  bez  pribegavanja  natprirodnim uzrocima. Astronomija je polako prerastala u nauku, otisnuvši se na dug put od praznoverja  do  prosvetljenog  razumevanja.  Drevni  naučnici  su  počeli  da  otkrivaju  „pravila"  univerzuma  koja  su  se  često  kosila  sa  preovladavajućim  uverenjima  tog  doba.  Taj  sukob  između  vere  i  nauke  održao  se  do  današnjih dana.  x Tales,  grčki  filozof  i  istraživač  koji  je  živeo  u  šestom  veku  pre  n.  e.  Žeđ  za  znanjem  odvela  ga  je  u  Egipat,  gde  se  posvetio  proučavanju  geometrije.  Po  povratku  u  zavičaj,  proslavio  se  kao  izuzetan  matematičar. Znanje koje je posedovao omogućilo mu je da predvidi pomračenje koje je nastupilo 585.  godine pre n. e. Tales nam je u nasleđe ostavio uverenje da se iza prirodnih fenomena kriju prirodni  uzroci. Istina je da je on smatrao da je svet ploča koja pluta po vodi ‐ ali s druge strane, istovremeno je  uviđao  da  se  zemljotresi  mogu  objasniti  i  nekim  drugim  razlozima  osim  srdžbom  naprasitog  boga  Posejdona.  x Aristotel,  jedan  od  najuticajnijih  grčkih  filozofa.  Živeo  je  od  384.  do  322.  godine  pre  n.  e.  Bio  je  Platonov učenik i učitelj Aleksandra Makedonskog. On je konstruisao tri eksperimentalna dokaza da je  Zemlja okrugla. Bio je prvi naučnik koji je izvršio klasifikaciju biljnog i životinjskog sveta. Smatrao je  da se Zemlja nalazi u središtu univerzuma i da su sve planete i zvezde  fiksirane na nebeskom svodu  unutar sfere koja okružuje Zemlju. Takođe je verovao da zemljotrese uzrokuju vetrovi koji su zatočeni  ispod zemlje.  x Aristarh, živeo i radio neposredno nakon Aristotelovog doba. Ovaj drevni učenjak je napravio model  koji  je  trebalo  da  pokaže  da  se  u  središtu  svega  nalazi  Sunce,  a  ne  Zemlja.  Njegove  teorije  su  bile  u  većoj  saglasnosti  s  naukom,  ali  do  našeg  vremena  ostalo  je  veoma  malo  svedočanstava  o  njegovim  heliocentričnim idejama. U svakom slučaju, čak je i astronomski velikan Nikola Kopernik u svom delu  De  revolutionibus  orbium  coelestium  („O  kretanju  nebeskih  tela")  odao  počast  Aristarhu,  zapisavši:  „Filolaj je verovao da se Zemlja kreće, a neki čak tvrde i da je Aristarh sa Samosa bio istog mišljenja."  x Ptolemej iz Aleksandrije, još jedan daroviti grčki astronom. On je 150. godine pre n. e. objavio veliki  zbornik  drevne  nauke  (Almagest)  u  kojem  je  izložio  detaljan  prikaz  o  kretanju  planeta,  zasnovan  na  složenom  matematičkom  sistemu  krugova  unutar  krugova  koji  je  služio  kao  potpora  za  njegove  argumente  o  geocentričnom  univerzumu  okruženom  nepromenljivim  sferama.  Taj  „ptolemejski  sistem" vladao je svetom astronomije punih 1.500 godina. 

16


x Nikola Kopernik  (1473‐1543),  čuveni  poljski  astronom.  Njegovo  remek‐delo  De  revolutionibus  orbium  ceolestium  („O  kretanju  nebeskih  tela"),  objavljeno  neposredno  uoči  njegove  smrti,  zauvek  je  promenilo ljudsko poimanje kosmosa.... Kopernik je tvrdio da se u središtu univerzuma nalazi Sunce.  To  je  naišlo  na  veliko  neodobravanje  hrišćanskog  sveštenstva  koje  je  zagovaralo  Ptolemejev  geocentrični sistem (sistem po kojem je Zemlja u središtu svega).  x Tiho Brahe (1546‐1601), danski astronom koji je 1572. godine ugledao jednu blistavu novu zvezdu u  sazvežđu Kasiopeja. To je bila supernova ‐ eksplozija umiruće zvezde. Tridesetak godina kasnije, 1604,  još  jedna  supernova  je  zaplamtila  na  nebeskom  svodu.  Ti  događaji  su  srušili  same  temelje  ptolemejskog sistema po kojem je najudaljenija sfera bila nepromenljiva. Nauka o nebeskom svodu je  stupila u doba renesanse.  x Johanes  Kepler  (1571‐1630),  Braheov  asistent.  Koristeći  beleške  koje  je  Brahe  ostavio  za  sobom,  postavio je tri zakona planetarnog kretanja. To mu je omogućilo da predvidi položaje planeta efikasnije  od Ptolemeia.  x Galileo  Galilej  (1564‐1642),  italijanski  naučnik  koji  je  1609.  godine  počeo  da  vrši  astronomska  posmatranja pomoću teleskopa, koji je u to vreme predstavljao potpuno nov izum. Galileo je otkrio da  ogromna  planeta  Jupiter  ima  četiri  meseca  koji  kruže  oko  nje  prateći  jednostavne  orbite,  nalik  minijaturnoj verziji Kopernikovog sistema. Nakon što je objavio svoja otkrića, crkveni zvaničnici su ga  1616.  godine  upozorili  da  su  njegova  stanovišta  nedopustiva  i  da  ih  mora  promeniti.  Nešto  kasnije,  1632.  godine,  Galileo  je  objavio  Dijalog  o  dva  velika  sistema  sveta,  u  kojem  je  ismejao  ptolemejski  sistem.  Zbog  toga  je  dospeo  pred  inkviziciju  koja  ga  je  primorala  na  to  da  se  javno  odrekne  svojih  uverenja  da  se  Sunce  nalazi  u  središtu  svega.  Ostatak  života  je  proveo  u  kućnom  pritvoru.  Katolička  crkva  mu  je  kasnije  dala  oprost  greha,  oslobodivši  ga  svih  ranijih  optužbi.  Krajem  dvadesetog  veka,  1989.  godine,  lansiran  je  svemirski  brod  čiji  je  zadatak  bio  da  prouči  Jupiter  i  njegove  mesece  (satelite). Brod je dobio ime Galileo, a četiri najveća Jupiterova satelita se još uvek kolektivno nazivaju  „galileovski meseci" (ili „galileovski sateliti").  x Ovi  Ijudi  su  svojim  istraživanjima  toliko  zadužili  ljudski  rod  da  njihova  imena  treba  svima  da  budu  poznata.  x Jurij Gagarin je bio prvi čovek koji je otputovao u svemir 12. aprila 1961. godine u svemirskoj letelici  Vastok I. Let je trajao 1 sat i 48 minuta.  x Nil  Armstrong  je  leteo  letelicom  Apolo  11  koja  je  sa  tri  člana  posade  uspešno  sletela  na  Mesec.  Nil  Armstrong  je  prvi  kročio  na  Mesec,  a  Edvin  Oldrin  odmah  posle  njega.  Treći  član  posade,  Majkl  Kolins je upravljao letelicom.  x Prva žena kosmoanaut je Valentina Terješkova. Poletela je 16. juna 1963. i obletela Zemlju 48 puta.  x Druga žena u svemiru, a prva koja je u svemir putovala dvaput i prva koja je izašla iz broda i boravila u  otvorenom svemiru jeste Svetlana Savickaja.  x U  sitnom  pesku  na  površini  Meseca  ostao  je  utisnut  trag  astronautove  cipele.  Trag  će  ostati  nepromenjen milenijumima jer na mesecu nema sila koje bi ga izbrisale. 

_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   17 


_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   18 


_______________________________________________________________________________________________________________    

19


20


21


22


Geografija x Izlazak sunca vrlo je upečatljiva pojava i zato je prvobitno istok bio glavna strana horizonta. Tako je i  nastala reč orijentacija (na latinskom reč oriens znači istok).  x Zemlja ne bi trebalo da se zove Zemlja, nego Voda. Posmatrano iz svemira ili pogledom na globus vidi  se da je naša planeta uglavnom prekrivena  okeanima i morima. 

Kontinenti x Delovi Zemlje koji se nalaze na pločama stalno se kreću, a to navodi na zaključak da je Zemlja ranije  drugačije izgledala i da će u dalekoj budućnosti izgledati drugačije. Zemlja je nekad bila jedan ogromni  kontinent  koji  se  nazivao  Pangea.  Pangea  je  bila  ogromno  ostrvo  koji  je  zapljuskivao  jedan  jedini  okean. Kasnije se taj prakontinent razbio na dva  dela (Gondvanu i Lauraciju), a zatim  su se oba dela  kopna  raspadala  na  manje  delove.  Svojevremeno  je  Indija  bila  ogromno  ostrvo.  Zatim  je  udarila  u  azijski kontinent i danas je deo Azije.  x Na antarktiku nema ljudskih naselja. Postoje samo stanice za istraživanje i naučne baze u kojima živi  povremeno  oko 1200 ljudi. Naučnici su smešteni  u izolovanim kapsulama. Hranu donose avioni, koji  pri tom ne gase motore jer bi se gorivo usled izuzetno niskih temperatura zaledilo. 

Prirodni fenomeni  x Gejzir  je  izvor  termalne  (vruće)  vode  koja  povremeno  iz  zemlje  izbacuje  mlaz  vrele  vode  u  visinu.  Najviše ih ima na Islandu, Novom Zelandu i u Severnoj Americi. Najpoznatiji gejzir, koji izbacuje mlaz i  do 100 metara u visinu, nalazi se u nacionalnom parku Jeloustoun u SAD.  x Anđeoski vodopad je najviši vodopad na svetu i nalazi se u Venecueli. Visok je 979 metara, pri čemu  je  slobodan  pad  vode  oko  807  m.  Udaljen  je  300  km  od  najbližeg  grada,  a  može  mu  se  prići  samo  brodom kroz džunglu ili letom u malim avionima.  x Glečer  je  masa  leda  koja  se  kreće.  Glečer  nastaje  od  snega  i  kako  se  sneg  godinama  na  vrhu  gomila,  donji slojevi se sve više sabijaju i pretvaraju u led.  x Vulkani  najčešće  nastaju  tamo  gde  Zemljina  kora  nije  dovoljno  čvrsta.  Najbolji  primer  za  to  jeste  Vatreni  pojas,  vulkanski  lanac  oko  Pacifika.  Vulkanski  lanac  zaista  prilično  tačno  označava  tok  ivica  ploča. Magma koja kulja u vulkanima potiče iz Zemljinog  omotača ali i iz donjih slojeva Zemljine kore  koji se otapaju zbog vrućine koja nastaje trenjem.  x Seizmografske  stanice  registruju  više  od  milion  potresa  godišnje.  Ali  samo  oko  150  hiljada  potresa  dovoljno su jaki da bi ih ljudi osetili. Oko hiljadu potresa izaziva štetu.  x Sahara je najveća pustinja na svetu. Prostire se na 9 miliona kvadratnih kilometara i prekriva trećinu  afričkog kontinenta, pa je velika skoro kao Evropa. 

Ljudi x Aboridžini su starosedeoci (domorodačko stanovništvo) Australije.  x Maori su polinežansko stanovništvo koje su doseljenici zatekli na Novom Zelandu.  x Pigmeji  su  crnačko  pleme  koje  živi  u  tropskim  šumama  Afrike  (Kamerun,  Kongo).  Veoma  su  niskog  rasta, najčešće oko 135 cm i žive oko 50 godina. Hrane se uglavnom onim što mogu da nađu i sakupe u  šumi: biljkama, voćem, pečurkama, puževima.   x Tuarezi su nomadski narod koji živi u zapadnoj i severnoj Africi. Često se nazivaju „Plavim narodom“,  jer nose plavu odeću. Jedni su od retkih muslimanskih naroda gde muškarci pokrivaju lice, a žene ne.  Na kamilama prelaze velike razdaljine po teškom pustinjskom terenu. 

_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   23 


_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________  24 


Meteorologija Vrste oblaka  x Stvarno je zapanjujuće koliko često ti se može desiti da digneš pogled ka nebu, mrmljajući: „Nikako da  zapamtim  da  li  je  ovo  kumulocirus,  ili  strato...  ma,  kako  ono  beše?"  Iako  vrste  oblaka  predstavljaju  sastavni deo školskog gradiva, te informacije se s vremenom lako zaborave. Kada povremeno čuješ te  termine u vremenskoj prognozi, čini ti se da znaš apsolutno sve o toj tematici, ali kada to znanje treba  da  primeniš  u  praksi,  ispostavi  se  da  si  sve  pozaboravljao.  Jedno  od  rešenja  je  da  nabaviš  rezervni  primerak ove knjige i da ga uvek nosiš sa sobom.  x POSTOJE SAM0 TRI OSNOVNE VRSTE OBLAKA  – Cirusi su lagani pramenasti oblaci koji se mogu nalaziti na visinama od preko 5.000 metara i koji su  sačinjeni od kristala leda. Ova formacija je poznata i pod nazivom „kobilji repovi".  – Kumulusi su paperjasti rastresiti oblaci koje najčešće možeš videti na nebu.  – Stratus je niski oblak koji podseća na tamni gusti prekrivač.  x Sve ostale formacije oblaka predstavIjaju neku od kombinacija ova tri osnovna tipa. Jedini termin koji  još može iskrsnuti jeste nimbus ‐ koji označava tamnosivi kišni oblak. Tako, na primer, možeš videti  kumulonimbus  koji  je  velik  i  paperjast,  ali  istovremeno  i  taman  i  kišonosan.  Ovaj  tip  oblaka  obično  najavljuje oluju. Slično tome, nimbostratus označava težak tamni sloj oblaka koji prekriva nebo i koji  takođe preti kišom. 

GLAVNE FORMACIJE OBLAKA  NA VELIKIM VISINAMA (iznad 5.500 m)  cirus ‐ visok i pramenast  cirostratus ‐ visok i gust sloj oblaka  cirokumulus ‐ visok, paperjast, nalik na vatu  kumulonimbus ‐ rastresit oiujni oblak  NA SREDNjIM VISINAMA (2.000‐5.500 m)  altostratus ‐ teški horizontaini oblak srednje visine  altokumulus ‐ paperjasti obiak srednje visine  NA MALIM VISINAMA (do 2.000 m)  stratus ‐ težak ravan jednoličan sloj oblaka  stratokumulus ‐ kombinacija paperjastog i ravnog oblaka  kumulus ‐ paperjast, nalik vati  nimbostratus ‐ ravan siojevit oblak koji donosi kišu.  x Ako, posmatrajući nebo, primetiš da su stratusi i stratokumulusi počeli da se spuštaju, to znači da se  približava oluja. Oblaci koji se velikom brzinom pretvaraju u nimbostratus ukazuju na to da pod hitno  treba  da  potražiš  neki  zaklon  jer  se  svakog  trenutka  može  sručiti  pljusak.  Ako  kod  sebe  imaš  barometar, proveri nivo žive. Iznenadni pad pritiska govori da je oluja na putu.  x Ovih deset tipova oblaka su podložni daljim prefinjenim podelama u kojima možeš naići na nazive kao  što je kumulonimbus inkus, olujni oblak u obliku nakovnja koji se često naziva i „gromovnik".  x Međutim,  za  većinu  nas  kojima  meteorologija  nije  profesija  biće  sasvim  dovoljno  da  zapamtimo  i  da  umemo da prepoznamo deset glavnih vrsta oblaka. 

x Duga je  fantastična  i  naoko  vrlo  lepa  nebeska  pojava.  Ako  želimo  da  dođemo  do  mesta  gde  ona  dodiruje  tlo  to  nam  neće  uspeti.  Ako  krećemo  u  susret  dugi,  ona  izmiče.  Duga  na  nebu  nije  potpuno  optička pojava. Ona nastaje u našem oku kad kišne kapi prekidaju Sunčevu svetlost i reflektuju je. Pri  tom se bela Sunčeva svetlost razdvaja u pojedine boje. Ako se približimo mestu iznad kojeg se navodno  nadvija duga, menja nam se ugao gledanja. Sada nam dugu stvaraju udaljenije kapi kiše.  x Munje mogu biti različite dužine. Najkraće munje sevaju tokom nevremena u visokim šumama kad su  oblaci tik iznad zemlje, i tada munja može biti dugačka stotinak metara. Najduže munje ikad primećene  protežu se 32 km na nebu. U poređenju sa svojom dužinom munje su vrlo uske. Zaslepljujuća svetlost  žila u kanalu munje je debela tek nešto više od centimetra a obavijena je  slabim sjajnim omotačem koji  je debeo do šest metara. 

_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   25 


_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   26 


27


29


Fizika Kretanje  x Kretanje je osnovna osobina materije. I dok spavaš u svom krevetu ti se zapravo krećeš u prostoru i  svake  sekunde  pređeš  30  km.  Znaš  li  zašto?  Jer  se  nalaziš  na  Zemlji  koja  se  okreće  oko  svoje  ose,  a  okreće  se  i  oko  Sunca  i  zajedno  sa  Sunčevim  sistemom  i  oko  centra  Galaksije  –  a  i  sa  Galaksijom  i  kosmosu.  x Za 1 sekundu muva preleti rastojanje 1000 puta veće od nje.  x Za hiljaditi deo sekunde:  x Putnički voz pređe 2 centimetra,  x Zvuk pređe 34 cm,  x Vojni avion pređe 1,19 m,  x Zemlja na putanji oko Sunca pređe 30 m,  x Svetlost pređe 300 kilometara.  x Brodu  treba  skoro  1  sat  da  postigne  putnu  brzinu    i  isto  toliko  da  se  zaustavi.  On  se  opire  promeni  brzine jer ima velliku masu.  x U sportovima sa loptom nemoguće je baciti ili udariti loptu, a da se ona pri tome bar malo ne zavrti oko  svoje ose.  Ovu fizičku pojavu često koriste stonoteniseri, teniseri i fudblaeri (felš). 

Vreme x Vreme očitano na časovniku nije vreme u fizičkom smislu jer se vremenski trenutak promenio već dok  je izgovoren. 

Sile x Putanja bačenog bumeranga je dosta komplikovana. Bačeni predmet će se vratiti „sam od sebe“ samo u  prisustvu vazduha. U bezvazdušnom prostoru to nije moguće.  x Gustina  vazduha  u  amosferi  se  smanjuje  sa  porastom  visine.  Zbog  toga  avion  koji  leti  na  većoj  visini  treba  da  savlada  manji  otpor  vazduha  nego  kad  se  nalazi  na  manjoj  visini.  Kao  posledica  toga,  avion  postiže veće brzine na većoj visini.  x U  toku  biciklističke  trke  biciklisti  se  kreću  jedan  iza  drugog  zato  što  pri  takvoj  vožnji  oni  čine  aerodinamičnu  celinu  i  lakše  savlađuju  otpor  vazduha.  Najteže  je  prvom  vozaču  pa  se  zbog  toga  učesnici trke smenjuju posle nekog vremena.  x Plivači nastoje da drže glavu uronjenu u vodu jer je tada manja čeona površina a samim time manja je i  sila otpora vode i plivač brže pliva.  x Mrav  može  da  nosi  list  koji  ima  deset  puta  veću  masu  od  njegove  sopstvene.  Prema  ovoj  srazmeri,  čovek bi u odnosu na svoju masu mogao da ponese nekoliko automobila odjednom. 

Gravitacija x Gravitaciona  sila  Meseca  je  6  puta  manja  od  gravitacione  sile  Zemlje.  To  znači  da  uz  isti  napor  skok  izveden  na  Mesecu  bio  bi  šest  puta  duži  od  skoka  izvedenog  na  Zemlji.  Gravitaciona  sila  Sunca  je  11  puta veća od gravitacione sile Zemlje.  x Jedno  isto  telo  na  različitim  planetama  u  Sunčevom  sistemu  ima  različitu  težinu,  jer  su  različite  i  gravitacione sile planeta.  x Ako bi se Mesec zaustavio negde iznad nekog okeana tada bi ispod sebe podigao nivo vode za oko pola  metra.  x Turisti  koji  posete  krivi  Toranj  u  Pizi  mogu  da  uoče  jednu  interesantnu  pojavu.  Prilikom  penjanja  spiralnim stepenicama na vrh tornja, imaju osećaj kao da ih „nešto“ vuče na onu stranu na koju je i sam  toranj  nagnut.  Zaključuju  kao  da  sila  Zemljine  teže  deluje  horizontalno.  Naravno,  nikakva  sila  u  tom  smeru ne postoji. To je samo greška našeg uma.  x Zemlja je najteža  u središtu. U rano  doba  naše planete tamo  su  potonuli teški elementi poput  nikla i  metala. Zemlja je kugla. Njeno gravitaciono polje privlači sve što se nalazi na njoj ili u njoj do središta, a  ne  dole  na  suprotnu  stranu.  Zemljino  težište  se  nalazi  u  sredini.  Samo  Zemljino  jezgro  je  čvrsto.  Pritisak sa svih strana je toliko visok da otopljeni materijal ne može da se razredi oko čvrstog jezgra se  nalazi zona istopljenog stenja koja se naziva Zemljin omotač. On dopire do 50 km ispod površine. Iznad  njega se nalazi više ili manje čvrsta i hladna Zemljina kora. 

31


Gustina tela  x Pokvareno jaje ima  manju srednju gustinu od  gustine vode pa ispliva na  površinu. Sveže jaje je veće  gustine i kada ga ubacimo u vodu potone na dno. Pokvareno jaje ima gasove u sebi pa mu je gustina  manja od gustine vode i pliva po površini. Slično se ponašaju i knedle sa šljivama kada se ubace u vrelu  vodu. Dok se ne skuvaju, na dnu su. Kada isplivaju, znamo da su se skuvale i da im je srednja gustina  manja od gustine vode.  x Čelik tone u vodi, ali pliva u živi. 

Svetlost x Da ljudi nemaju čulo vida, reč „svetlost" za njih ne bi imala nikakvo značenje. Svetlost prodire u naše  oči i mi zahvaljujući njoj „vidimo" stvari. Vid predstavlja mentalnu senzaciju čiji fizički uzrok počiva u  svetlosti.  Taj  mentalni  efekat  koji  nastaje  usled  svetlosti  još  uvek  predstavlja  jednu  od  misterija  ljudskog uma, ali kada su u pitanju fizički aspekti svetlosti, stvari su već daleko jasnije.  x Stvar  koju  vidimo  može  imati  sopstveni  svetlosni  izvor  (poput  sijalice),  ili  može  reflektovati  svetlost  nekog  drugog  izvora  (kao  što  je  sunce).  Mi  većinu  stvari  vidimo  zahvaljujući  toj  reflektovanoj  ili  pozajmljenoj svetlosti.  x Poreklo  bilo  kojeg  svetlosnog  izvora  povezano  je  sa  vibriranjem  atoma.  Sijatica,  na  primer,  koristi  elektricitet da bi zagrejala svoju spiralnu nit do tačke u kojoj ona počinje da oslobađa energiju u obliku  bele svetlosti. Ta svetlost putuje brzinom od oko 300.000 kilometara u sekundi u praznom prostoru.  Ona  putuje  u  talasima  ili  u  postojanim  tokovima  talasa,  poput  talasa  koji  se  mreškaju  na  površini  jezera. Ti talasi imaju veoma kratku talasnu dužinu koja se meri od jednog do drugog talasnog „brega" i  iznosi od 0,00006350 cm do 0,00003175 cm, zavisno od boje.  x Kada  svetlost  obasjava  neko  neluminozno  (nesvetleće)  telo  (kao  što  je  sto),  ona  u  različitoj  meri  stimuliše  atome  koji  ga  sačinjavaju.  Neki  atomi  apsorbuju  svu  svetlost  koja  pada  na  njih,  dok  drugi  apsorbuju  samo  jedan  deo  svetlosti,  a  ostatak  reflektuju  (ili  odbijaju).  Svetlost  na  kraju  stiže  do  oka,  stvarajući  na  mrežnjači  sliku  posmatranog  predmeta.  Tako  mi  „vidimo"  i  prepoznajemo  različite  delove nekog predmeta.  x Kada stignu do oka, svetlosni talasi različitih talasnih dužina stvaraju senzaciju boje. Ovi talasi se mogu  identifikovati  propuštanjem  svetlosti  kroz  prizmu,  kada  nastaje  raznobojna  pruga  koja  se  naziva  „spektar".  Na  početku  spektra  nalazi  se  crvena  boja  koja  potom  prelazi  u  narandžastu,  žutu,  zelenu,  plavu i modroplavu, završavajući se Ijubičastom bojom na drugom kraju spektra.  x Mešanjem boja i korišćenjem bojenog stakla i bele pozadine može se stvoriti bilo koja boja, uključujući  i  one  koje  nisu  prisutne  u  spektru  (kao  što  je  smeđa).  Oko  ne  može  razaznati  sastav  svetlosti  koja  proizvodi određenu boju. Tako, na primer, žuta predstavlja jednu od prostih ili osnovnih boja, ali može  se  dobiti  i  mešanjem  crvene  i  zelene  u  odgovarajućim  razmerama.  Bela  nastaje  kao  mešavina  svih  prostih  boja.  To  možeš  praktično  demonstrirati  ako  napraviš  disk  od  kartona,  obojiš  ga  duginim  bojama i probušiš ga olovkom kroz sredinu. Kada brzo zavrtiš disk, boje će se stopiti u belinu.  x Ako se zagledamo u kap kiše, reći ćemo da je ona prozirna, verujući da svetlost prolazi pravo kroz nju.  Međutim, jedan deo svetlosti se odbija od unutrašnje površine. Svetlost se prelama dok prodire u kišnu  kap i ponovo kada izlazi iz nje.  x Kišne kapi deluju na identičan način kao i grube prizme od stakla ili leda, uzrokujući pojavu duge. Kapi  vode „cepaju" sunčevu svetlost na boje duge tako što svaku od tih raztičitih boja svetlosti prelamaju u  različitom stepenu.  x Dok  posmatraš  dugu,  ustanovićeš  da  je  tvoja  senka  uvek  usmerena  direktno  ka  njenom  središnjem  delu.  Verovatno  si  čuo  i  za  priče  da  te  na  kraju  duge  čeka  ćup  sa  blagom.  Nažalost,  moramo  te  razočarati i reći ti da duga zapravo nema kraj. Kako ti menjaš položaj, duga će se pomerati zajedno s  tobom.  Takođe  je  zanimljivo  znati  da  dve  osobe  nikada  ne  mogu  videti  potpuno  istu  dugu.  Duga  se  obično pojavljuje kada je sunce prilično nisko na nebu, u ranim jutarnjim ili popodnevnim časovima.  Što je sunce niže, duga je viša.  x Dakle, boja je isključivo u našem umu, dok je svetlost čisto fizički fenomen, ali nijedna od te dve stvari  ne može postojati bez one druge.  x Polarna svetlost je najinteresantnija pojava vezana za  Zemljin magnetizam. To je svetlosna pojava u  najsevernijim  delovima  Zemljine  kugle,  kada  se  kosmičke  čestice  sudaraju  sa  česticama  iz  atmosfere  iznad magnetnog pola.  x Astronautima na Mesecu nebo izgleda crno. To je zato što na  Mesecu nema atmosfere  koja bi na sve  strane raipala svetlos koja dolazi sa Sunca. U Zemljinoj atmosferi rasipaju  se plavi i bledoplavi zraci.  Zbog toga nama izgleda da je nebo plave boje. 

32


Energija, rad, snaga i toplota  x Organski život na Zemlji postoji i odvija se na račun Sunčeve energije. Samo mali deo ukupne Sunčeve  energije  dospeva  na  Zemlju  u  obliku  svetlosti  i  toplote.  Energija  na  Zemlji  je,  u  stvari  preobražena  Sunčeva energija (hidroenergija, energija talasa, vetra, uglja, nafte, prirodnog gasa...).  x Morski  talasi  imaju  ogromnu  snagu.  Snaga  jednog  udara  talasa  duž  zapadne  obale  Francuske  iznosi  oko  75  miliona  kilovata.  Zbog  toga  su  tamo  napravljene  elektrane  koje  koriste  snagu  talasa.  Snaga  talasa je prvi put iskorišćena u Japanu pre oko 20 godina.  x Visina  Ajfelove  kule  menja  se  u  zavisnosti  od  godišnjeg  doba.  Leti  je  kula  viša  oko  11  cm  nego  u  zimskom periodu.  x Uzana aluminijumska cev dužine 1 m pri zagrevanju za 100°C produži se za 2,4 mm.  x Mostovi su pričvršćeni samo jednim krajem, dok je drugi kraj slobodan i leži na valjcima. Zimi se most  skraćuje, a leti produžava, a valjci obezbeđuju da ne dođe do pucanja mosta.  x Ukoliko  istovremeno  stanemo  bosim  nogama  na  betonsku  i  drvenu  podlogu,  imaćemo  osećaj  da  je  beton  hladniji.  Ista  količina  toplote  našeg  tela  prelazi  na  obe  podloge.  Međutim,  beton  brže  provodi  toplotu, tj bolji je toplotni provodnikl od drveta.  x Topao džemper zimi ne greje, već samo sprečava brže hlađenje našeg tela. Tačnije rečeno, mi grejemo  džemper.  x Pri  disanju  se  hemijska  energija  hrane  pretvara  u  toplotnu  energiju  čoveka.  Ta  toplotna  energija  se  troši na održavanje temperature tela i za vršenje mehaničkog rada mišića. 

_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   33 


34


35


Matematika Misli o matematici  x Priroda je ogromna knjiga u kojoj je napisana nauka. Ona je stalno otvorena pred našim očima, ali je  čovek ne može razumeti ukoliko prethodno ne nauči jezik i slova kojim je napisana. A napisana je ona  jezikom matematike.  Galio Galilej 

x Matematika je ključ za celokupno ljudsko znanje 

Leonard Ojler 

x Matematika – to je jezik kojim govore sve prirodne nauke .Ne postoji nijedna matematička oblast, ma  kako ona apstraktna bila, koja se ne bi mogla primeniti na pojave realnog sveta.  x Nadahnuće je potrebno u poeziji kao i u geometriji. 

Nikolaj Lobačevski 

x Najbolji način da se nešto nauči jeste – da se samostalno otkrije 

Aleksandar Puškin  D. Polja 

x Suština matematike je – u njenoj večitoj mladosti  x Pravi matematičar može i usred nepovoljnih prilika naći mogućnost za stvaralački rad 

E. Bel  L. Mardel 

x Pri obučavanju  dece  neophodno  je  težiti  k  tome  da  se  kod  njih  postepeno  sjedinjuje  znanje  sa  umenjem.  Izgleda  da  je  od  svih  nauka  jedino  matematika  sposobna  da  u  potpunosti  zadovolji  ovaj  zahtev.  I. Kant 

x Mi nikada  ne  postajemo  matematičari,  čak  i  ako  naučimo  napamet  sve  tuđe  dokaze,  ako  naš  um  nije  osposobljen da samostalno rešava postavljene probleme  R. Dekart 

x Iz matematike  će  mnogo  štošta  ne  zadrži  u  pameti,  no  ako  si  je  jednom  savladao,  onda  ćeš  se  po  potrebi uvek lako prisetiti zaboravljenog.  B. Ostrogradski 

x Matematika je  –  nauka  mladih.  Drugačije  ne  može  ni  biti.  Bavljenje  matematikom  predstavlja  takvu  gimnastiku uma, da je za nju potrebna sva gipkost i izdržljivost mladosti.  N. Viner 

x Među ljudima jednakih umnih sposobnosti, koji rade pod istim uslovima, u prednosti su oni koji znaju  geometriju.  B. Paskal 

x „Brojevi upravljaju  svetom“  –  govorili  su  pitagorejci.  To  je,  razume  se,  mistika.  Ali  brojevi  pružaju  čoveku mogućnost da upravlja svetom i u to nas ubeđuje celi tok i razvitak nauke i tehnike našeg doba.  A. Dorodnicin 

x Prava matematika je uvek bila lepa, a prava je umetnost uvek bila i istinita.  x Uči se rešavanjem problema, a ne čitanjem udžbenika. 

V. Devide  E. Kim Neubets 

x Layman A Allen profesor prava na Mičigenskom univerzitetu, bacio je kocku kada je shvatio da njegovi  studenti slabo stoje sa logikom. Razmišljao je ovako: u osnovi prava je logika. Dakle, ko nije u stanju  logično  misliti,  ne  može  se  baviti  pravom.  U  osnovi  logike  je  pak  matematika,  a  matematika  je  za  mnoge bauk. Odatle treba početi!  (Večernji list) 

37


Zanimljivi logički zadaci ­ pitanja  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Četiri čoveka igrala su šah 4 sata. Koliko je sati igrao svaki od učesnika?  Svaki štap ima dva kraja. Koliko krajeva ima štap i po?  10 vagona voza prešlo je 100 km. Koliko je kilometara prešao svaki vagon?  Da bismo našli umanjenik, razliku smo uvećali za 37. Koliki je umanjenik?  Letvu treba izrezati na šest jednakih delova. Koliko puta treba rezati letvu?  Postoje li dva pitanja na koja niko na svetu ne može odgovoriti sa „DA“, već samo sa „NE“.  Koliko se dobije ako se šest desetica podeli sa tri desetice?  Kako se broj 66 može povećati za svoju polovinu, a da se s njim ne obavljaju nikakve računske  operacije?  Kako je pravilno reći 2 i 3 su 6 ili 2 i 3 jesu 6?  Četrdeset stubova ograde postavljeno je na rastojanju 4 m jedan od drugog, po pravoj liniji. Kolika  je dužina te ograde?  Rastojanje između telefonskih stubova iznosi 50 m. Koliko telefonskih stubova treba postaviti na  rastojanju od 5000 m?  Svaka od tri sestre ima brata. Koliko u toj porodici ima dece?  Brat i sestra su imali istu količinu jabuka. Brat je dao sestri 4 jabuke. Za koliko je sada sestra imala  više jabuka od brata?  Tri čoveka čekala su autobus 3 sata. Koliko je vremena čekao svaki?  U svakom uglu sobe nalazi se po jedna mačka i svaka od njih vidi tri mačke. Koliko je bilo mačaka u  sobi?  Brojevi 3 i 4 su napisani jedan iza drugog. Koji znak treba staviti između njih da se dobije broj veći  od 3 a manji od 4?  Koji broj ima svojstvo da podeljen sa svojom petinom daje količnik 5?  Petao, dok stoji na jednoj nozi, težak je 2,5 kg. Koliko će kilograma biti težak ako stane na obe noge ?  Tri brata, Vlada, Saša i Nikola, učila su u različitim razredima jedne škole. Vlada nije bio stariji od  Nikole, a Saša nije bio stariji od Vlade. Kažite ime najstarijeg i najmlađeg od njih.  Dečak ima isto toliko braće koliko i sestara, a njegova sestra ima dvaput manje sestara nego braće.  Koliko u toj porodici ima braće i sestara? 

Odgovori: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

4 sata  4 kraja  100 km  48  5 puta  Spavaš li? Jesi li umro?  2  Treba okrenuti broj „naglavačke".  2 i 3 su 5  156 m 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

101 stub  četvoro dece  za 8 jabuka  3 sata  4 mačke  zarez  25  2,5 kg  Najstariji je Nikola a najmlađi Saša.  4 brata i 3 sestre 

_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   38 


39


Naučnici Najznačajniji svetski naučnici  x Pitagora (oko 582. pne. – oko 496. pne.) Najpoznatiji je kao tvorac Pitagorine teoreme koja je nazvana  po  njemu.  Sa  sigurnošću  znamo  da  je  Pitagora  u  praksi  izvodio  eksperimente  kojima  je  tražio  veze  između matematike i muzike.  x Demokrit (oko 470–oko 360. st. e.) – Za Demokrita su postojale samo dve stvari: prostor i atomi. On je  bio prvi koji je ponudio sveobuhvatan dokaz za prvensto atoma u izgradnji čitavog univerzuma. Prema  legendi, Demokrita su smatrali duševno poremećenim jer se stalno smejao, pa su ga poslali Hipokratu  da  ga  izleči.  Ovaj  je,  međutim,  zaključio  da  Demokrit  nije  poremećen,  nego  da  je  vesele  naravi.  Zbog  toga se Demokrit ponekada naziva nasmejanim filozofom.  x Platon (427. п. н. е. ‐ 347. п. н. е.) – Za Platona je uvek postojala jedna večita osnovna matematička  forma  i  red  u  univerzumu  a  ono  što  ljudi  vide  nesavršeni  su  pogledi,  uglavnom  iskvareni  njihovim  neracionalnim opažanjem i predrasudama o tome kakve su pojave.  x Aristotel  (oko  384‐322  g.p.n.e.)  –  po  Aristotelu,  sve  je  sazdano  od  četiri  elementa:  zemlje,  vode,  vazduha i vatre. Verovao je da mnogo šta može da se nauči posmatranjem prirode.  x Euklid (oko 330‐260 g.p.n.e.) – ono što je Euklid utro u najveličanstveniji put ka geometriji, cenilo se  više  od  dve  hiljade  godina.  Na  pitanje    jednog  egipatskog  kralja,  da  li  je  moguće  da  se  savlada  geometrija  na  mnogo  brži  način  nego  čitanjem  njegovih  13  tomova  najpoznatijeg  dela  o  geometriji  odgovorio je: „Vaše veličanstvo, nema kraljevskog puta u geometriju!“  x Arhimed  (oko  287‐212  g,.p.n.e.)  –  Narodu  Sirakuze  izjavio  je:  „Dajte  mi  oslonac  i  pomeriću  svet!“,  a  posle  toga  dokazao  kad  je  za  svog  zaštitnika,  kralja  Hijeronta,  načinio  napravu  za  pomeranje  broda  jednom malom polugom što je izgledalo kao pravo čudo. Bavio se i matematikom i fizikom i napravio  mnoge korisne naprave koje su olakšale rešavanje brojnih praktičnih problema: pumpu za istiskivanje  vode  sa  brodova,  i  za  navodnjavanje,  veliku  ratnu  mašinu  u  obliku  čeljusti  kojom  se  probija  brod,  mašinu za dizanje tereta. Njegove poslednje reči bile su: „Ne dirajte moje krugove!“  x Ptolomej  (90‐168)  –  do  svojih  značajnih  otkrića  došao  je  uprkos  tome  što  nije  napuštao  svoj  rodni  grad,  Aleksandriju  tako  što  je  pribavljao  obaveštenja  iz  zapisa  moreplovaca  i  rimskih  posetilaca.  Verovao je da je Zemlja u središtu kosmosa i da zvezde i planete kruže oko nje.  x Leonardo  da  Vinči  (1452‐1519)  –  Leonardo  je  stekao  slavu  kao  najsvestranija  ličnost  svoga  doba.  Širina  oblasti  kojima  se  bavio  i  danas  je  zapanjujuća:  astronomija,  geografija,  botanika,  zoologija,  hidrodinamika,  optika,  aerodinamika,  anatomija,  vojni  izumi...  a  mnogima  je  poznatiji  kao  vrsni  umetnik‐slikar.  x Nikola  Kopernik  (1473‐1543)  –  Kopernikova  vera  je  bila  ta  koja  ga  je  vodila  putem  preispitivanja  dotle  važećih  verovanja  i  dovela  ga  do  zaključka  da  Zemlja  nije  u  centru  svemira,  već  je  taj  položaj  prepustio Suncu.  x Galileo  Galilej  (1564‐1642)  –  sa  strašću  se  bavio  matematikom,  a  jedno  od  njegovih  najznačajnijih  dostgnuća bila je primena matematike na naučnu mehaniku. Bacajući kugle s vrha Krivog tornja u Pizi  dokazao je da sva tela padaju istom brzinom prema tlu ako nema vazduha. Osmislio je sat s klatnom.  Posmatrao  je  planete  i  zvezde  kroz  svoj  teleskop.  Podlegao  je  pritisku  crkve  da  se  odrekne  heliocentričnog sistema, ali je na kraju rekao „Ipak se okreće!“  x Johan Kepler (1571‐1630) – Posmatrao je planete i ostala nebeska tela i matematičkim proračunima  došao do zaključka da se planete ne kreću po kružnim putanjama već da su one izdužene (eliptične).  Tako je konačno došao do tri pravila koja se danas u njegovu čast nazivaju Keplerovi zakoni kretanja  planeta.  x Rene  Dekart  (1596‐1650)  –  Strastveno  je  verovao  u  logičku  preciznost  matematike  i  mislio  je  da  može dati vrhunsko tumačenje univerzuma. Govorio je „Mislim, dakle postojim“, i verovao da ako ima  materije i kretanja može stvoriti svet.  x Isak Njutn (1642‐1727) – Rekao je: „Ako sam video dalje od drugih, to je zbog toga što sam stajao na  ramenima divova!“ i zato je i došao do univerzalnog zakona gravitacije po kome se sva tela međusobno  privlače silom koja je srazmerna njihovim masama ali koje slabi sa povećanjem rastojanja. Poznata su i  njegova tri zakona o kretanju tela koja se i danas nalaze u srži moderne fizike.  x Edmund Halej (1656‐1742) – Haleja bi trebalo pamtiti iz mnogo više razloga, a ne samo po opažanju  jednog kosmičkog bumeranga – Halejeve komete. Brižljivo je posmatrao nebeski svod i sve beležio u  svojim mapama zvezda. Sarađivao je blisko sa Isakom Njutnom.   

41


x Bendžamin Frenklin  (1706‐1790)  –  Bavio  se  i  naukom  i  politikom,  štamparstvom  i  izdavaštvom.  U  nauci  ga  je  zanimao  elektricitet  i  bio  izumitelj:  napravio  je  gvozdenu  peć,  bifokalne  naočare,  uličnu  lampu, stolicu za ljuljanje, harmoniku i odometar...  x Džejms  Vat  (1736‐1819)  –  Vatova  parna  mašina  je  bila  pokretačka  snaga  industrijske  revolucije  a  njen  razvoj  kao  obrtne  mašine  uneo  je  mehanizaciju  u  nekoliko  industrijskih  grana,  kao  što  su  predenje, tkanje i prevoz.  x Majkl  Faradej  (1791‐1867)  –  Faradej  je  danas  najpoznatiji  po  radovima  u  oblasti  elektriciteta:  napravio je prvi elektromotor i otkrio elektromagnetno obrtno polje. Uočio je vezu između električnog  i magnetnog polja.  x Čarls Darvin (1809‐1882) – Obišao je svet sa ekspedicijom na Biglu što mu je omogućilo da uz pomoć  geoloških istraživanja i posmatranja živog sveta u raznim predelima dođe do svoje teorije evolucije.  x Luj Paster (1822‐1895) – svojim istraživanjima sveta bakterija i ostalih mikroorganizama doprineo je  poboljšanju  zdravlja  celog  čovečanstva.  Njegovo  ime  utkano  je  u  naziv  postupka  za  uništenje  štetnih  mikroorganizama – pasterizaciju.  x Lord Kelvin (1824‐1907) – uveo je koncept temperaturne apsolutne nule kao tačke ispod koje se ništa  ne može ohladiti. Imao je mnoga druga interesovanja, pa su ga privlačila pitanja iz geografije u vezi sa  plimom  i  osekom,  oblikom  Zemlje,  atmosferskim  elektricitetom,  termalnim  osobinama  tla,  rotacijom  Zemlje i geomeagnetizmom.  x Alfred Nobel (1833‐1896) – Uspeh Nobelovog dinamita kao i njegovo zanimanje za naftu pomoglo mu  je da stekne veliko lično bogatstvo. Iako se nadao da će razorni potencijal njegovih izuma odvraćati od  rata, bojao se koliko može biti opasan u budućnosti pa je odlučio da  svoje bogatstvo usmeri u fond koji  će podsticati svetski mir.  x Dmitrij  Mendeljejev  (1834‐1907)  –  Želeo  je  da  poređa  poznate  hemijske  elemente  na  sistematičan  način i predvideo postojanje mnogih tada nepoznatih elemenata. U njegovoj tablici danas se nalaze svi  elementi koji grade ceo naš kosmos.  x Vilhelm  Konrad  Rendgen  (1845‐1923)  –  otkrićem  X‐zraka  omogućio  je  čovečanstvu  da  vidi  šta  se  nalazi unutar čovekovog tela, što do tada nije bilo moguće a da se čoveku ne nanese bol..  x Tomas Alva Edison (1847‐1931) – bio je najplodniji izumitelj koga je svet ikada imao – s nekih 1093  samostalna  ili  zajednička  patenta:  fonograf,  sijalica,  električno  osvetljenje,  grejanje,  kinematograf,  diktafon...  x Aleksandar  Grejam  Bel  (1847‐1922)  –  izumitelj  telefona  koji  je  veći  deo  života  posvetio  radu  s  gluvima.  x Marija Kiri (1867‐1934) – prva žena dobitnica dve Nobelove nagrade za istraživanja u fizici i hemiji.  Otkrila dva značajna elementa: polonijum i radijum i svojstvo radioaktivnosti.  x Braća Rajt (Vilbur 1867‐1912 i Orvil 1871‐1948) – svojim izumima omogućili da se čovek otisne od  tla  i  vine  u  nebeske  visine.  Izrađivali  su  i  ispitivali    zmajeve  bez  ljudske  posade,  usavršili  svoja  ispitivanja izgradnjom vazdušnog tunela, ispitivali prototipove propelera, izradili  motor za dvokrilac i  prvi put uspešno poleteli 17. Decembra 1903. godine.   x Albert Ajnštajn (1879‐1955) – zaključio da ne postoje apsolutno vreme i prostor i da je njihov odnos  zavistan od brzine kretanja tela. Ako bi se kretali brzinom bliskom brzini svetlosti trajanje vremena bi  se  promenilo.  Specijalna  teorija  relativnosti  njegovo  je  značajno  otkriće.  Ništa  ne  može  da  se  kreće  brže  ili  podjednako  brzo  kao  svetlost.  Jer  bi  tada  imalo  neograničenu  masu,  ne  bi  imalo  dužinu,  a  vreme  bi  se  za  zaustavilo.  Gravitacija  zakrivljuje  prostor.  Radio  je  na  objedinjavanju  teorije  elektromagnetizma, gravitacije i nuklearnih  sila. Objedinio je masu i energiju jedinstvenom relacijom  E = m × c2.  x Edvin  Habl  (1889‐1953)  –  posmatrajući  svemir  kroz  tada  najmoćniji  teleskop  uočio  je  do  tad  neopažene  detalje.  Uočio  je  druge  galaksije  slične  ili  različite  od  naše,  ali  je  najvažnije  bilo  to  što  je  uočio da se one sve međusobno udaljavaju. To ga je navelo na ideju da se Svemir širi.  x Stiven Hoking – rođen 1942 – Jedan od najistaknutijih i jedan od najpoznatijih teorijskih fizičara koji  je proširio Ajnštajnovu opštu teoriju relativnosti. Bavi se istraživanjem svemira, radio na teoriji crnih  rupa  i  zastupa  stav  da  je  svemir  začet  „Velikim  praskom“.  Iako  telesno  veoma  ograničen,  skoro  potpuno  nepokretan  u  invalidskim  kolicima,  bez  sposobnosti  za  govor,  njegov  um  savršeno  funkcioniše,  piše  knjige,  među  kojima  su  najpoznatije:  „Kratka  povest  vremena“,  „Teorija  o  svemu:  Poreklo i sudbina univerzuma“. 

_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   42 


_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________       43 


Naši najpoznatiji naučnici  x Nikola Tesla  je jedan od najpoznatijih svetskih pronalazača i naučnika u oblasti fizike, elektrotehnike  i  radiotehnike.  Rođen  je  10.  jula  1856.  u  selu  Smiljan  kod  Gospića  (Hrvatska),  a  umro  je  7.  januara  1943.  u  Njujorku  (SAD).  Njegova  urna  sa  pepelom  preneta  je  u  Beograd  jula  1957.  godine  i nalazi  u  Muzeju  Nikole  Tesle.   Najznačajniji  Teslini  pronalasci  su  polifazni  sistem,  obrtno  magnetno  polje,  asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Tesla je otkrio jedan od načina za generisanje  visokofrekventne  struje,  dao  je  značajan  doprinos  u  prenosu  i  modulaciji  radio‐signala,  a  ostali  su  zapaženi i njegovi radovi u oblasti rendgenskih zraka. Njegov sistem naizmeničnih struja je omogućio  znatno  lakši  i  efikasniji  prenos  električne  energije  na  daljinu.  Bio  je  ključni  čovek  na  izgradnji  prve  hidrocentrale na Nijagarinim vodopadima, gde mu je 1976. godine postavljen bronzani spomenik, isti  kao  spomenik  koji  se  nalazi  ispred  Elektrotehničkog  fakulteta  u  Beogradu.  Po  njemu  dobila  je  ime  međunarodna jedinica mere za gustinu magnetnog fluksa ‐ Tesla (T)  x Mihajlo Pupin je bio naučnik, pronalazač, profesor na Univerzitetu Kolumbija i počasni konzul Srbije  u SAD. Rođen je 4. oktobra 1854 godine u selu Idvor u Vojvodini, a umro je 12. marta 1935 godine u  Njujorku.  Bio  je  jedan  od  osnivača  i  dugogodišnji  predsednik  Srpskog  narodnog  saveza  u  Americi.  Pupin  je  tokom  svog  naučnog  i  eksperimentalnog  rada  dao  značajne  zaključke  važne  za  polja  višestruke  telegrafije,  bežične  telegrafije  i  telefonije,  kao  i  za  polja  rentgenologije  i  elektrotehnike.   Zaslužan je za pronalazak Pupinovih kalema. Dobitnik je mnogih nagrada i medalja. Pored nauke, bavio  se i sa pisanjem, a 1924. godine dobio je Pulicerovu nagradu za svoje autobiografsko delo "Sa pašnjaka  do naučenjaka".  x Josif Pančić je bio lekar, botaničar, osnivač Zoološkog i Botaničkog kabineta, tvorac ogledne botaničke  bašte,  osnivač Geološkog zavoda kao i prvi predsednik Srpske kraljevske akademije. Rođen je 5. aprila  1814.  godine  u  selu  Ugrine  (Hrtvatska),  a   umro  je  25.  februara  1888.  godine  u  Beogradu.   Njegovi  posmrtni ostaci nalaze se u mauzolej na najvećem vrhu Kopaonika, koji je ponjemu dobio ime Pančićev  vrh. Tokom svog višegodišnjeg rada,  Josif Pnčić je  otkrio 102 i opisao oko 2.500 biljnih vrsta. Njegovo  najznačajnije botaničko otkriće je nova vrsta četinara – omorika, koju je otkrio u selu Đurići na planini  Tari i koja je po njemu dobila ime Pančićeva omorika.   x Jovan  Cvijić  je  bio  geograf,  osnivač  Geografskog  zavoda  i  Srpskog  geografskog  društva,  predsednik  Srpske kraljevske akademije, profesor i rektor Beogradskog univerziteta, počasni doktor Univerziteta  Sorbone  i  Karlovog  univerziteta  u  Pragu.  Rođen  je  11.  oktobra  1865.  godine  u  Loznici,  a  umro  je  u  Beogradu, 16. januara 1927. godine. Tokom trideset godina svog intezivnog naučnog rada Jovan Cvijić  se bavio podjednako društvenom i  fizičkom  geografijom,  geomorfologijom, etnografijom, geologijom,  antropologijom  i  istorijom.  Išao  je  na  mnogobrojne  ekspedicije  po  Balkanskom  poluostrvu,  Južnim  Karpatima  i  maloj  Aziji,  čiji  su  rezultat  bila  brojna  naučna  dela.  Najviše  je  proučavao  Srbiju,  Istru  i  Jadransko primorje,  a njegovo najznačajnije delo se zove "Balkansko poluostrvo".   x Milutin  Milanković  je  bio  građevinski  inženjer,  geofizičar,  klimatolog,  astronom,  osnivač  katedre  za  nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu i svetski uvažavan naučnik. Rođen je 28. maja 1879.  godine  u mestu Dalj, u blizini Osijeka (Hrvatska),  a umro je u  Beogradu, 12. decembra 1958.  godine.   Poznat  po  teoriji  ledenih  doba  (Milankovićevi  ciklusi)  koja  povezuje  varijacije  zemljine  orbite  i  dugoročne klimatske promene. U svom stvaralačkom životu uradio i predložio reformu gregorijanskog  i  julijanskog  kalendara,  koja  je  prihvaćena  na  Svepravoslavnom  kongresu  u  Carigradu  1923.  godine,  izradio je do tada najprecizniji kalendar  (Milenkovićev kalendar), ali nikada nije primenjen.  x Ruđer  Bošković  je  bio  profesor  univerziteta,  osnivač  Milanske  opservatorije  i  direktor  Optičkog  instituta Francuske mornarice. Rođen je 18. maja 1711. u Dubrovniku (Hrvatska), a umro je u Milanu  (Italija) 13. februara 1787. godine.  Tvorac je jedinstvenog zakona sile. Smatrao je da je elementarna  čestica bez dimenzija izvor sile, a vreme i prostor je, nasuprot Njutnu, smatrao relativnim. Pronašao je  dva geometrijska metoda za određivanje elemenata Sunčeve rotacije na osnovu posmatranja položaja  tri tela, izračunao je dimenzije i spljoštenost Zemlje i otkrio geometrijski model izračunavanja putanja  kometa. 

44


45


Znamenite građevine  x Petra je drevni grad koji su osnovali Nebateanci u 6. veku p.n.e. Bio je važno središte Rimskog carstva,  antičke  Grčke  i  vizantije.  Nalazi  se  u  Jordanu,  u  blizini  glavnog  grada  Amana.  Petra  se  nalazi  na  listi  svetske kulturne baštine UNESCO‐a.  x Kineski zid je najduži zid na svetu. Proteže se od stepa srednje Azije do Žutog mora. Dugačak je 2.459  km, visok od 10 do 16 metara, a širok je 8 m. Njegova gradnja trajala je s prekidima od 3. veka p.n.e. do  17 veka. 2007. Godine proglašen je za jedno od sedam svetskih čuda.  x Maču  Pikču  je  pronađen  tek  1911.  Godine  kada  ga  je  slučajno  otkrio  američki  istraživač  Hajram  Bingam tragajući za prestonicom Inka. Sagrađen  je verovatno 1300. godine. Do njega se stiže izuzetno  strmim stepenicama. 2007. godine uvršten je u novih sedam svetskih čuda.  x Koloseum  je  služio  za  održavanje  borbi  gladijatora.  Gladijatori  su  se  borili  sa  životinjama,  ali  i  međusobno. Osamdesetih godina naše ere u njemu su održane velike gladijatorske igre koje su trajale  100 dana.  x Krivi  toranj  u  Pizi  je  zvonik  katedrale  u  gradu  Pizi  u  Italiji.   Njegova  izgradnja  je  počela  1173.  god.  Zvonik je počeo da se krivi odmah nakon početka izgradnje i sada je nakrivljen 5,5%. Visina tornja od  zemlje do niže strane je 55,86 m, a od zemlje do više strane 56,7 m. Debljina zidova pri dnu je 4,09 m, a  pri  vrhu  2,48  m,  a  pretpostavlja  se  da  je  težak  oko  14,4  tone.  U  njemu  ima  ukupno  294  stepenika.  Nakon izgradnje prva tri sprata tornja, arhitekta je odustao od dalje izgradnje. Punih  90 godina toranj  je bio napola završen, a onda je nastavljena njegova izgradnja i konačno je završen 1360. godine. Iako  su  mnogi  pokušavali  da  ga  isprave,  toranj  je  i  dalje  tonuo.  1990.  godine  se  toliko  nakrivio  da  je  postojala opasnost da se sruši, pa je morao biti zatvoren za posetioce. Tim građevinskih stručnjaka je  uspeo da smanji nagib tornja za 44 cm,  uz pomoć nekoliko tona teških tegova.  x Partenon je hram posvećen grčkoj boginji Atini, zaštitnici grada Atine. Nalazi se na brdu Akropolj, a  sagrađen je  u 5. veku p. n. e. na temeljima starih hramova koje su porušili Persijanci. Partenon je imao  46 spoljašnjih 19 unutrašnjih stubova, a krov mu je bio prekriven velikim pločama od mermera koje su  se preklapale.  Spoljašnji stubovi imaju prečnik 1,9 m i visoki su 10,4 m. Kao i većina grčkih hramova,  Partenon je korišćen kao trezor. Kasnije su ga Hrišćani i  turski osvajači koristili kao verski objekat. U  hramu  se  nalazila  statua  boginje  Atine  koju  je  izradio  najpoznatiji  grčki  vajar  Fidije.  Statua  je  bila  izrađena od zlata i slonove kosti. Stajala je na postolju visokom 2 m, a njena visina je bila 9 m.  Ogrtač  boginje je bio od zlata i imao je oko 450 kg. Kip je odnesen u 4 veku n.e. u Carigrad gde je nestao.  x Sidnejska opera je poznata građevina koja se nalazi u Sidneju u Australiji. Izgrađena je  1973. godine  po projektu danskog arhiktekte Jerna Ucona u okviru sidnejske luke, u blizini Sidnejskog lučnog mosta.  Dugačka  je  183  m  i  široka  120  m.   Leži  na  580  postavljenih  stubova  koji  su  pobodeni  na  25  metara  ispod  morske  površine.  Snabdeva  se  strujom  čija  je  potrošnja  jednaka  potrošnji  grada  od  25.000  stanovnika.  Krovovi  opere  su  prekriveni  sa  1.056  miliona  blistavo  belih  i  krem‐belih  pločica,  koje  se  periodično održavaju i zamenjuju. x Ajfelova  kula  ili  Ajfelov  toranj  je  metalni  toranj  sagrađen na  Marsovim  poljima  u  Parizu  u  Francuskoj. Sagrađena je 1889. godine po projektu Gustava Ajfela povodom Svetske izložbe kojom se  proslavljala  stogodišnjica  Francuske  revoluciji  i  poslužila  je  kao  glavna  kapija  za  ulaz  na  Svetsku  izložbu.  Ajfelova kula je  bila prvi sagrađeni oblakoder na svetu i punih 40 godina (do 1930. godine)  bila  je  najveće  zgrada  na  svetu.  Visoka  je  300  m  (324  m  sa  kasnije  postavljenom  televizijskom  antenom) i   teška  7.300  tona.  Stoji na četiri velika stuba, od kojih su dva opremljena  liftom, a druga  dva  imaju  stepenice.  Do  vrha  ima  ukupno  1665  stepenica.   Zavisno  od  vremenskih  uslova  vrh  kule  može  da  odstupi  od  vertikale  do  8  cm  u  stranu,  a  to  pomeranje  nastaje  zbog  neravnomernog  zagrevanja  metala  na  sunčanoj  strani  i  na  strani  u  senci.  Na  jakom  suncu   kula   „poraste“   za  18  cm,   dok  se  na  vetru  zanosi  do  8  cm.  Da  bi  se  metal  zaštitio  od  rđanja  kula  se  maže  bojom  svake  sedme  godine. Za premazivanje cele konstrukcije potrebno je 50 kg boje.  x Kip slobode je spomenik u  koji se nalazi u Njujorku u Sjedinjenim američkim državama.  Visok je 46,5  m, a nalazi se na postolju koje je visoko 46,9 m. Ostrvo na kome se nalazi spomenik naziva se Ostrvo  Slobode.  Ovaj  spomenik  je  1886.  godine  Francuska  poklonila  kao  čin  prijateljstva  Sjedinjenim  američkim  državama  u  čast  sticanja  američke  nezavisnosti.  Spomenik  je  izradio  Frederik  Bartoldi,  prema  crtežu  koji  je  predstavljao  Kolosa  sa  Rodosa,   a  unutrašnju  konstrukciju  je  izradio  čuven  francuski  inženjer Ajfel koji je projektovao Ajfelove kulu u Parizu. Kip slobode je  žena koja u desnoj  ruci drži baklju, a u levoj ploču na kojoj je ukucan datum 4. juli 1776. ‐ Dan nezavisnosti. U podnožju  spomenika su 1903. uklesani stihovi koji govore o milionima izbeglica koje je ova statua dočekala na  vratima njihovog novog doma. 

47 


_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   48 


7 svetskih čuda  x Keopsova ili Velika piramida je grobnica faraona Keopsa u Gizi i jedino je svetsko čudo starog sveta  koje  postoji  i  danas.  Izgrađena  je  oko  2560.  p.n.e.  po  nalogu  faraona  Keopsa.  Kada  je  sagrađena,  piramida  je  bila  visoka  145,75  m,  ali  se  tokom  godina  smanjila  za  10  m.  Sastoji  od  oko  2.300.000  kamenih blokova koji su teški od 1 do 2,5 tone i obuhvata površinu od 5 ha. Dužina blokova je različita  (neki su dugi i do 5 m), ali je visina svakog ista i iznosi 2 m. Horizontalni presek piramide je kvadrat, a  dužina stranice podnožja je 229 m. Pretpostavlja se da je Keopsovu piramidu gradilo oko 100 000 ljudi  punih  20  godina.  Blokovi  od  kojih  je  napravljena  su  vađeni  iz  kamenoloma  na  levoj  obali  Nila  i  čamcima su dopremani niz reku, a to se moglo raditi samo u proleće kada je u Nilu bio visok nivo vode.  1954.  godine  u  jami  pokraj  Keopsove  piramide  pronađena  je  netaknuta  lađa  duga  oko  48  m  i  široka  oko 5 m.   x Kolos sa Rodosa je ogromna statua koju su sagradili stanovnci grčkog ostrva Rodos oko 200. godine  p.n.e, u čast Heliosa, Boga sunca.  Statua je bila visoka oko 45 m i teška oko 70 t, a njena izgradnja je  trajala  je  12  godina.  Kolos  sa  raširenim  nogama  i  bakljom  u  ruci  godinama  je  stajao  na  ulazu  u  luku  Rodos,  dok  ga  veliki  zemljotres  nije  srušio  u  more  oko  226  godine  p.n.e.  Posle  toga  gotovo  čitav  milenijum  statua  Kolosa  je  ležala  u  ruševinama.  654.  godine  p.n.e.  kada  su  Arabljani  osvojili  Rodos,  ostatke  Kolosa prodali su Jevrejima iz Sirije. Govorilo se da je oko 900 kamila nosilo te ostatke. Kolos  sa Rodos je poslužio kao inspiracija za izgradnju Kipa slobode u Njujorku.  x Statua Zevsa sagrađena je oko 457. godine p.n.e drevnom grčkom gradu Olimpiji. Bila je visoka oko 12  m i  nalazila se u hramu izgrađenom u čast grčkog boga Zevsa. Statua je prikazivala Zevsa u sedećem  položaju, u odeći od zlata i sa lovorom na glavi. Lice mu je bilo od slonovače, a oči od dragog kamenja.  U levoj ruci je imao orla, a u desnoj, visoko podignutoj ruci držao je simbol pobede napravljen od zlata.  U čast Zevsa 776. godine p.n.e održane su prve Olimpijske igre.  Kada su Olimpiju oštetili zemljotresi i  velike poplave oštetila se i statua Zevsa. Da bi sačuvali statuu od rušenja Grci su je preneli u palatu u  Konstantinopolju, ali je ona zajedno sa palatom izgorela u požaru.  x Viseći vrtovi Vavilona ili Semiramidini viseći vrtovi su sagrađeni oko 600. godine p.n.e. u Vavilonu,  blizu današnjeg grada Bagdada u Iraku. Pretpostavlja se da ih sagradio čuveni kralj Nabukodonosor II   za svoju ženu Semiramidu. Vrtovi su ležali na četverospratnoj kuli, a unutar svakog sprata nalazili su  se  svodovi  od  crepa  koji  su  se  oslanjali  stubove  visoke  25  m.  Spratovi  bili  su  spojeni  stepenicama  i  pokriveni pločicama ružičaste i bele boje, a terase su bile napravljene od kamenih ploča preko kojih je  bila  nasuta  plodna  zemlja.  Cveće  i  drveće  je  visilo  sa  terasa,  a  prema  zapisima  jednog  vavilonskog  sveštenika  sluge  su  preko  posebnog  sistema  crpile  vodu  iz  reke  Eufrata  i  tako  ih  zalevali.  Ne  postoji  dovoljno arheoloških dokaza da su ovi vrtovi postojali.  x Artemidin  hram  je  sagrađen  oko  550.  godine  p.n.e.  u  gradu  Efesu  u  čast  grčke  boginje  Artemide.  Danas  se  od  hrama  mogu  videti  samo  ostaci  temelja  i  mesto  na  kojem  nekada  nalazio,  nedaleko  od  grada  Selčuk  u  Turskoj.  Za  razliku  od  drugih  hramova,  Artemidin  hram  je  bio  izgrađen  od  belog  mermera. Mermerne stepenice koje su ga okruživale vodile su do najviše terase, a krov su podupirali  kameni stubovi visine 20 m. Služio je kao religijsko zdanje, ali i kao tržnica. Godinama su ga posećivali  trgovci, turisti, umetnici i kraljevi koji su odavali počast boginji Artemidi. Kada je 356. godine izgoreo u  požaru,  obnovljen  je  na  istom  mestu,  ali  su  ga  262.  godine  p.n.e   Goti  spalili  i  potpuno  uništili.  Arheološkim iskopavanjima lokacije otkriveni su temelji hrama i put koji je vodio do njega.   x Mauzolej u Halikarnasu je počeo da se gradi oko 330. godine p.n.e. u persijskoj provinciji Kariji,  kao  grobnica  koja  će  večno  objavljivati  slavu  kneza  Mauzola.  Gradili  su  ga  najpoznatiji  graditelji  i  kipari  toga doba, a knez Mauzol nije doživeo njegovo dovršenje. Pet stepenica je nosilo zid koji je dosezao do  polovine  visine  grobnice.  Tek  na  tom  mestu  započinjala  je  prava  grobnica,  okružena  stupovima  i  pokrivena  stepenastim  krovištem.  Veliki  četvoropreg  s  kraljem  i  kraljicom  za  uzdama  krunisao  je  čitavu  građevinu.  U  XIV  stoljeću  vitezovi  reda  Svetog  Ivana  upotrijebili  ga  umesto  kamenoloma  pri  gradnji Petrove tvrđave u Halikarnasu, tako da danas od ove grobnice nema nikakvih ostataka.  x Svetionik u Aleksandriji je sagrađen između 300. i 280. godine p.n.e. na polustrvu Farosu. Izgradio ga  je Ptolemej I Soter koji je nakon smrti Aleksandra Makedonskog preuzeo vlast u Egiptu.  Legenda kaže  da su troškovi izgradnje svetionika bili veliki, jer su osnovu svetionika činili veliki stakleni blokovi koji  su  bili  otporni  na  neželjene  uticaje  morske  vode.  Svetionik  je  bio  visok  preko  117  m  i  u  podnožju  je  imao oko 300 soba. Na najvišem spratu noću je gorela vatra, a danju su se koristila ogledalima koja su  reflektovala sunčevu svetlost. Svetionik na Farosu je moreplovcima iz svih krajeva sveta omogućavao  da bezbedno uplove u luku Aleksandrije. Svetlost sa svetionika se mogla se mogla videti na udaljenosti  od 50 kilometara od aleksandrijske obale. Ovaj svetionik je vekovima bio simbol Aleksandrije. 

_______________________________________________________________________________________________________________   49 


50


Knjige koje vredi pročitati  Među ovim knjigama nalaze se i one koje će možda biti preteške za tebe i tvoj uzrast. Ovde se nalaze  preporuke za dela u kojima su generacije pre tebe u svom detinjstvu i tinejdžerskim godinama. Knjige  poput ovih bi, trebalo da predstavljaju sastavni deo odrastanja. Knjige koje su navedene na početku  spiska  jesu  najlakše  i  najjednostavnije  ‐  mada  ne  i  najbolje.  Svaki  od  ovih  naslova  oduševio  je  na  milione  i  milione  dečaka.  Nakon  što  „prerasteš"  bajke  o  Tomi  Palčiću  ili  Petru  Panu,  trebalo  bi  da  pređeš na „naprednije" gradivo i upoznaš se sa Šerlokom Holmsom, Haklberi Finom i drugim slavnim  književnim junacima. Uz svaki naslov je navedena odgovarajuća starosna kategorija, mada se uzrast  koji  smo  naveli  svodi  na  čistu  procenu.  Čitalačka  zrelost  i  dubina  rasuđivanja  daleko  su  bitniji  od  samih godina.  1.  Knjige Roalda Dala koje su zavisno od naslova, namenjene različitim starosnim kategorijama.  Mlađim  čitaocima  preporučujemo  dela  kao  što  su  Čarli  i  fabrika  čokolade  ili  Džejms  i  džinovska breskva, a starijim njegove briljantne kratke priče.  2.  A. A. Miln, Vini Pu i Kuća na Puovom uglu. Divno napisane i veoma zabavne priče. Iako su  objavljene  još  tridesetih  godina  prošlog  veka,  ove  knjige  i  danas  uživaju  ogromnu  popularnost širom sveta.  3.  Bajke  braće  Grim  i  Hansa  Kristijana  Andersena.  Ove  priče  možeš  pronaći  u  brojnim  antologijama.  O  njihovoj  lepoti  i  vrednosti  dovoljno  govori  činjenica  da  su  opstale  tako  mnogo vremena.  4.  Grčki i rimski mitovi i legende. Kao i u prethodnom slučaju, postoje brojne antologije. Ovo  su  fantastično  zanimljive  priče  iz  kojih  ćeš  naučiti  mnogo  stvari  koje  predstavljaju  temelj  klasičnog obrazovanja.  5.  Radjard Kipling, Knjiga o džungli. Pravi klasik dečje književnosti. Za mlade i samouverene   čitaoce  koji  sigurno neće zažaliti zbog vremena koje su utrošili na ovo štivo.  6.  Jan Fleming, serijal o Džejmsu Bondu. Ove priče povremeno umeju da budu prilično mračne  i daleko su upečattjivije od filmskih verzija. Preporučujemo ih dečacima starijim od dvanaest  godina.  7.  Dž. K. Rouling, knjige o Hariju Poteru. Pravi moderni klasici. Ove knjige su toliko popularne  da je o njima izlišno bilo šta govoriti.  8.  Mark  Tven,  Avanture  Toma  Sojera  i  Avanture  Haklberi  Fina.  Za  samouverene  dečake  od  dvanaest godina pa naviše.  9.  Isak Asimov ‐ naučna fantastika. Ovaj autor je napisao na stotine briljantnih kratkih priča  koje se mogu pronaći u  raznim antologijama naučne fantastike. Za samouverene dečake od  dvanaest godina pa naviše.  10.  Teri  Pračet,  knjige  o  „Disk­svetu“.  Sve  do  jedne  su  fantastične,  beskrajno  zanimljive  i  zabavne. Preporučujemo ih dečacima starijim od dvanaest godina.  11.  Daglas Adams, Autostoperski vodič kroz galaksiju. Izuzetno zabavna i duhovita knjiga koja  se  čita  iznova  i  iznova.  Prvobitno  se  pojavila  kao  trilogija,  a  kasnije  su  dopisani  i  drugi  nastavci. Za dečake od dvanaest godina pa naviše.  12.  Dž.  R.  Tolkin,  Gospodar  prstenova.  Pravo  remek‐delo  fantastične  književnosti.  Preporučujemo je samouverenim tinejdžerima.  13.  Džordž    Orvel,  Životinjska  farma    i  1984.  Romani  koji  će  te  podstaći  na  razmišljanje.  Za  samouverene čitaoce starije od četrnaest godina.  14.  Oldos  Haksli,  Vrli  novi  svet.  Poput  Orvelovog  romana  1984,  još  jedan  upečatljiv  prikaz  budućnosti od koje treba strahovati.  15.  Vilijam  Golding,  Gospodar  muva.  Izvanredan  roman  ‐  ali  samo  za  iskusne  čitaoce  od  četrnaest godina pa naviše.  16.  H. Dž. Vels, Vremeplov, Ostrvo doktora Moroa i Nevidljivi čovek ‐ knjige iz pera jednog od  najvećih književnih umova devetnaestog veka. Za dečake od četrnaest godina pa naviše. 

51


17. Artur  Konan  Dojl,  knjige  iz  serijala  o  Šerloku  Holmsu.  Originalne  klasične  detektivske  misterije.  Dojl  je  napisao  mnoštvo  kratkih  krimi‐priča,  ali  i  odlične  romane  kao  što  je  Baskervilski pas. Samo za iskusne čitaoce od petnaest godina pa naviše.  18.  Džonatan  Svift,  Guliverova  putovanja.  Fantastično  putovanje  kroz  Liliput  (zemlju   patuljaka)  i  Brobdingnag (zemlju džinova). Knjiga koja se može čitati na nekoliko nivoa.  19.  Džerom K. Džerom, Tri muškarca u čamcu. Najzabavnija knjiga koja je ikada napisana, ali  samo za iskusne čitaoce starije od 14 godina.  20.  Stiven  King.  Svi  naslovi  su  odlični,  ali  treba  imati  u  vidu  da  teme  kojima  se  bave  Kingovi  romani zahtevaju priličnu zrelost i često sadrže zastrašujuće detalje. Samo za iskusne čitaoce  starije od četrnaest godina.  21.  Branislav  Nušić,  Hajduci.  Sjajna  priča  o  avanturama  dečaka  koji  su  odlučili  da  osnuju  hajdučku  družinu.  Nešto  starijim  dečacima  preporučujemo  izuzetno  originalnu  i  duhovitu  Nušićevu Autobiografiju.  22.  Miroslav Antić, Plavi čuperak. Prelepi stihovi za male i velike dečake.  23.  Antoan de Sent‐Egziperi, Mali princ. Pravo remek‐delo svetske  književnosti. Knjiga koja se  obraća detetu koje nastavlja da živi u skrivenom kutku naše duše čak i kada odrastemo.  24.  Henrik  Sjenkjevič,  Quo  vadis.  Izvanredan  istorijski  roman  čija  se  radnja  odvija  u  Rimu  za  vreme vladavine ozloglašenog imperatora Nerona. Za dečake starije od četrnaest godina.  25.  Džek London, Beli očnjak i Zov divIjine. Dirljive i krajnje  autentične pripovesti sa hladnog i  surovog američkog severa. Pravi klasici omladinske književnosti.  26.  Slavomir  Nastasijević,  istorijski  romani  Despot  Stefan,  Stefan  Dušan,  Vitezovi  kneza  Lazara, i drugi. Ako si zainteresovan za istoriju srednjeg veka i vreme vitezova,  ovi  romani   predstavljaju pravo otkriće.  27.  Geza Gardonji,  Rob Huna. Sjajan istorijski roman o čuvenom hunskom vojskovođi Atili koga  su Rimljani prozvali „Bič Božji" (Flagellum Dei).  28.  Stiven Hoking, Na plećima divova. U ovoj knjizi, jedan od najvećih naučnika današnjice na  briljantan način nas upoznaje sa dostignućima svojih slavnih prethodnika (Galileja, Njutna,  Ajnštajna i drugih). Dečaci zaljubljeni u fiziku i astronomiju takođe treba da pročitaju Kratku  povest vremena i druge Hokingove knjige.  29.  Karl  Sagan,  Kosmos.  Knjiga  koja  objašnjava  kako  su  naši  drevni  preci,  u  nastojanju  da  spoznaju svet u kojem su živeli, stvorili čudesna mitološka predanja koja su zadržala svoju  fascinantnost do našeg doba.  30.   __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________   31.   __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________   32.   __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________   33.   __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________   34.   __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________   35.   __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________   36.   __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________      __________________________________________________________________________________________________________   52 


53


54


Izvori x x x x x x x x x x x x x

Čarobno putovanje – 250 pitanja i odgovora, Jelena Holcer, Maja Enis, EncoBook Beograd, 2007.   Kviz čarobno putovanje – 99 pitanja i odgovora od 8, 9, 10... godina; Maja Enis, EncoBook, Beograd,  2010.  National Geografic Junior  Opasna knjiga za dečake, Kon Igulden i Hal Igulden, Alnari, Beograd 2110.  Fizika za šesti razred osnovne škole, Katarina Stevanović, Marija Krneta, BIGZ, Beograd, 2008.  Fizika za sedmi razred osnovne škole, Katarina Stevanović, Marija Krneta, BIGZ, Beograd, 2009.  Kartografija – ili kartu čitaj – nikoga ne pitaj, Milutin Tadić,, Kreativni centar, Beograd, 2011.  Moja planerta 5 – udžbenik geografije za peti razred osnovne škole, Aleksandra Šmigić, Ranka Jokić,  Vera Gavrilović, BIGZ, Beograd, 2012.  1000 tajni zemlje, Nikolas Lenc, Narodna knjiga, Beograd 2005.   Velika otkrića – sto naučnika koji su promenili svet, Džon Balkin, Laguna, Beograd, 2011.  Priča o pronalascima, Ana Klejborn i Adam Larkum, IPS Media, Beograd, 2008.  U potrazi za Knjigom znanja – naučni eksperimenti za decu, Izabel Mate, Kreativni centar, Beograd  2008.  Meteorologija, Nedeljko Todorović, Kreativni cerntar, Beograd, 2009. 

_______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________________________________   55 


56

Nauka za dečaka