Page 1


LANA IZRAEL  TONI BUZAN 

MOĆ DEČJEG UMA  Postanite genije na brzaka 

Beograd, 1999. 


Naslov originala  Lana Israel, Tony Buzan  BRAINPOWER FOR KIDS  Copyright © 1991 by Lana Israel with Tony Buzan  Autorska prava za Jngoslaviju  Branislav Maričić  Izdavač  FINESA, Rada Končara 1a, Beograd  tel./fax 011/437‐127; 011/428‐536  Za izdavača  Branislav Maričić  Urednik  Časlav Mančić  Prevodilac  Mr Jasmina Krpo‐Ćetković  Lektor  Nevena Mančić  Korektor  Zorica Maričić  Priprema za štampu  Studio SKRIPTA  Štampa  Dijamant print  tiraž: 500 primeraka  ISBN 86‐82683‐05‐9 


Zahvalnost izdavača  Poštovani čitaoci,  Vi  ste  zaslužni  što  je  još  jedno  naše  izdanje  pred  Vama. Verovali  ste  nam,  podržavali naš izdavački plan i pomogli da se ostvari jedan san. Hvala!  Kada  sam  prvi  put  čuo  za  Buzanov  program  mentalnog  opismenjavanja,  postavio  sam  sebi  cilj  da  objavljujem  njegova  dela  (u  Jugoslaviji)  ‐  zbog  Jelene, Lidije, Dine, Mateje i svih mladih. Želeo sam da nauče da čitaju brže,  uče lakše i da se igraju i raduju dok ulaze u svet znanja.  U radu su me podržavali, savetovali i hrabrili moja supruga i deca, i veoma  dragi prijatelji Radica i Radiša Dobrodolac.  x Zahvaljujem  se  gospodinu  Jovanu  Milenkoviću  iz  autorske  agencije  „Prava i prevodi“.  x Zahvaljujem se bračnom paru Mančić na stručnoj pomoći, gospođi Futo  Dragici  iz  Subotice,  prevodiocima,  radnicima  u  štamparijama  i  knjižarama, i uličnim prodavcima knjiga.  x Zahvaljujem  se  novinarima  beogradskih,  novosadskih  i  subotičkih  novina, radio i tv stanica.  x Zahvaljujem se organizaciji MENSA ‐ Jugoslavije, koja je pokazala veliku  zainteresovanost za naš rad.  x Posebno se zahvaljujem Toniju Buzanu što je napisao knjige sa kojima je  lakše ući u XXI vek!    Branislav Maričić 

1


ŠTA? KO? OPAAA!!!  Škola,  učenje,  vežbanje,  beleške,  domaći,  propitivanje,  i  tako  godinama.  Sve  to  okupira  naše  živote  i  postaje  rutina.  Zar  ne  bi  zato  bilo  super  da  otkrijemo  način  koji  će  nam  olakšati  učenje,  popraviti  ocene  i  omogućiti  više slobodnog vremena? 

Ja sam  Lana,  trinaestogodišnja  devojčica,  i  živim  u  Majamiju, na Floridi. 

A ja  sam  Toni,  četrdesetšestogodišnji  klinac,  i  živim  u  mestu Marlou, u Engleskoj. 

Ove godine sam od Tonija naučila novu, da tako kažem, metodu za učenje.  Od tada, provodim sve manje vremena učeći i radeći domaće, a imam sve  bolje ocene. 

MANJE UČENJA, A BOLJE OCENE!!!  Suviše dobro da bi bilo istinito?  Ne, suviše dobro i sasvim istinito! 

2


UVOD

Bocko, verovao ili ne, ti si već JESI genije. Vidiš, svi se mi rađamo kao geniji.  Samo  je  pitanje  učenja  kako  ćemo  rukovati  tim  neverovatnim  biokompjuterom  koji  posedujemo  ‐  našim  mozgom.  Kada  to  jednom  naučimo, na putu smo ka slatkom uspehu!  Prvi korak je da naučiš ponešto o svom mozgu i o tome kako on radi. Kada  kupiš  neku  novu  igricu  ili  bicikl,  uz  to  dobiješ  uputstvo  od  deset  do  dvadeset  strana.  Slično  tome,  ako  kupiš  kompjuter,  dobićeš  uz  njega  priručnik  od  bar  dvesta  strana  sa  uputstvima  o  povezivanju,  održavanju,  pravilnoj upotrebi... 

Stvar je u tome da ti već poseduješ najneverovatniji kompjuter  na svetu ‐  da,  svoj  mozak!  Čak  i  dok  samo  hodaš,  bacaš  loptu  ili  plešeš,  tvoj  mozak  radi mnogo komlikovaniju matematiku od one koja se radi na fakultetu. 

3


OVA KNJIGA JE BAŠ TO!   

4


Prvi segment  MISTERIJA VAŠEG UMA  Vaš  mozak  je  podeljen  na  dva  dela  povezana  komplikovanim  sklopom  nerava koji se naziva korpus kalosum. Kada sastavite svoje pesnice, možete  videti stvarnu veličinu svog mozga. 

Te dve polulopte poznate su kao leva i desna hemisfera. Leva hemisfera je  zadužena  za  „akademske“  i  linearne  aktivnosti,  dok  je  desna  hemisfera  zadužena za „maštovite“ aktivnosti (pogledaj sledeći dijagram). Nedavno je,  međutim,  otkriveno  da  obe  polovine  mozga  rade  zajedno  kao  tim,  iako  jedna  strana  može  imati  veću  ulogu  u  kontroli  pojedinih  funkcija.  Ovaj  timski  rad  hemisfera  je  takođe  odgovoran  i  za  izražavanje  vaše  kreativnosti. 

Mozak (kako vi vidite njega i kako on vidi vas)  5 


Način na  koji  radi  vaš  mozak  igra  važnu  ulogu  u  tome  kako  učite  i  kako  ćete POČETI da učite dok budete čitali ovu knjigu!  Sada  nas  uglavnom  uče  da  učimo  linearno,  na  linijski  način.  I  ova  strana  koju  čitate  je  linearna  (reči  i  rečenice  su  u  linijama).  Knjige  su  napisane  linearno,  kao  i  novine.  Većina  ljudi  hvata  beleške,  piše  i  uči  linearno  i  to  važi za ceo svet.  Mnogi jezici se pišu u vodoravnim linijama i čitaju sleva na desno.  Primer:    I drugi jezici se takođe pišu u vodoravnim linijama, ali se čitaju zdesna na  levo.  Primer: 

A  na  Dalekom  istoku  mnogi  jezici  se  pišu  u  uspravnim  linijama  i  čitaju  odozgo nadole.  Primer: 


Znači svuda po svetu nas uče linearno, odnosno u 

Simpatična  linija,  Bocko.  Problem  je  u  tome  što  mi  trenutno  koristimo  linearne  metode  učenja,  dok  naš  mozak  ne  radi  baš  sasvim  linearno,  već  kroz seriju veza, spojeva i asocijacija. Prema tome, sada ne samo što učimo  linearno i što nas uče da učimo na način koji ne koristi čitav naš potencijal,  već ta linearna metoda učenja aktivira otprilike samo polovinu mogućnosti  našeg mozga! 

7


Smiri se Bocko, i nemoj više da brineš, jer postoji rešenje za tvoj naizgled  užasan  problem.  Vidiš,  postoji  način  kako  da  naučiš  da  koristiš  obe  polovine svoga mozga. Verovao ili ne, postoji način učenja koji funkcioniše  isto kao i mozak.  A  postoji  i  način  koji  će  ti  pomoći  da  izvučeš  najviše  iz  svog  mozga  i  da  provedeš manje vremena učeći, a da pritom dobijaš bolje ocene!!!  Metoda se zove MAPIRANJE UMA!!! 

Ime  samo  kaže  ‐  to  je  mapa  koju  mozak  može  upotrebiti  da  bi  prikupio,  uskladištio i koristio informacije. Svi smo koristili geografske mape koje su  nam  pomagale  da  nađemo  put,  i  kada  jednom  naučimo  da  ih  čitamo,  te  8 


mape nas  vode  do  željenih  mesta.  Mape  uma  su  mentalne  mape,  uređene  na isti način kao i mozak. Tako, učeći da ih čitamo, krenućemo sve dublje i  dublje beskrajnim i neverovatnim stazama svoga mozga!!! 

Pre nego što počnete da učite mapiranje uma, hajde da uradimo jednu brzu  vežbu. (Veoma je važno da uradite sve vežbe iz ove knjige!) 

Ne samo da bi se isplatile pare, već da bi se „isplatio“ i mozak. Ove vežbe će  vam  biti  vrlo  korisne  i  kasnije,  kada  budete  razvili  genija  u  sebi.  U  stvari,  one će vam zaista pomoći da postanete genije na brzaka.  Vežba  1:  Pripremite,  u  roku  od  dva  i  po  minuta  izlaganje  na  temu  „Moj  idealan  dan“.  (Ukoliko  vam  ne  bude  dovoljan  prostor  na  sledećoj  stranici,  nastavite na sopstvenoj hartiji) 

9


„Moj idealan dan“  Na  prostoru  ispod  ovog  pasusa  ispišite  sve  probleme  koji  su  se  pojavili  tokom pripreme izlaganja, kao i sve komentare koje imate o ovoj vežbi.  Vratićemo  se  na  ove  dve  strane  još  jednom  kada  budemo  poredili  ovu  vežbu sa jednom drugom.  Ovo  su  najčešće  navedeni  problemi  u  vezi  sa  vežbom  koju  ste  upravo  završili:  •  Nisam mogao da smislim o čemu bih pisao.  •  Potrošila sam previše vremena brinući o pravopisu i gramatici, umesto o  idejama!  •  Stalno sam pisao iste stvari.  •  Bilo je vrlo teško!  •  Osećao sam se kao zarobljen u svojim mislima.  •  Nisam  napisala  ništa  zanimljivo...  Mislim  da  će  moje  izlaganje  biti  dosadno.  •  Nisam imao dovoljno vremena da napišem nešto dobro.  •  Nisam mogao da pišem dovoljno brzo.  •  Nisam bila u mogućnosti da se vratim i dodam još ideja.  •  Zabrljao sam ‐ kao i uvek!!!  Ovo  nisu  tipični  problemi  koji  se  javljaju  samo  tokom  prve  vežbe,  već  i  tokom  bilo  koje  slične  linearne  aktivnosti.  U  školi,  ovo  su  samo  neki  od  problema sa kojima se morate suočiti ako koristite linearne metode. 

10


KORIST OD MAPIRANJA UMA 

  •  Koriste  obe  polovine  mozga  (dok  linearne  metode  uglavnom  koriste  samo levu hemisferu)  •  Funkcionišu kroz seriju veza, spojeva i asocijacija (zapamtite da i mozak  radi na isti način)  •  Olakšavaju pamćenje  •  Vas i vaš rad čine kreativnijima  •  Omogućavaju  slobodan  protok  ideja  (linearne  metode  blokiraju  vaše  razmišljanje)  •  Olakšavaju i ubrzavaju iščitavanje i preslišavanje  •  Olakšavaju uočavanje odnosa među idejama  •  Koriste  samo  ključne  i  značajne  reči,  što  poboljšava  pamćenje  i  štedi  vreme (kod metoda linearnih rečenica, na pisanje i iščitavanje reči koje  nisu ključne, troši se 90% vašeg vremena)  •  Održavaju vašu usredsređenost na glavnu ideju  •  Pojednostavljuju povezivanje ideja  •  Omogućavaju lako dopunjavanje  •  Grupišu važne informacije na jednom mestu  •  Optimiziraju potencijal vašeg mozga 

A sada, deo koji smo svi čekali!  11 


KAKO URADITI MAPU UMA!!!  Da biste to otkrili pređite na sledeću stranu, a potom okrenite čitavu knjigu  za 90 stepeni!  Ova mapa uma će biti o muzici. Pratite uputstva da biste na brzaka postali  genije i stručnjak za mapiranje uma!  1.  Započnite  mapu  uma  tako  što  ćete,  u  centru  strane,  nacrtati  crtež  koji  predstavlja  vašu  glavnu  ideju.  Ova  slika  se  naziva  centralnim  likom.  (Obratite  pažnju  na  to  kako  notne  linije,  violinski  ključ  i  note  stvaraju  centralni lik koji predstavlja glavnu ideju mape uma ‐ MUZIKU.) 

12


13


2. Potom,  nacrtajte  grane  koje  polaze  iz  vašeg  centralnog  lika.  Na  tim  granama  postavite  glavne  pojmove  (ili  ključne  ideje)  bilo  pišući  reč,  crtajući  sliku,  ili  koristeći  i  reč  i  sliku  zajedno.  Grane  koje  se  šire  od  centralnog lika trebalo bi da budu dosta debele, tako da glavni pojmovi  budu  jasni  i  istaknuti.  Zapamtite  da  glavne  pojmove  treba  da  postavite  na  grane.  (Glavni  pojmovi  vezani  za  pojam  MUZIKA  su  PESME,  VRSTE,  IZVOĐAČI i INSTRUMENTI.)       

14


15


16


3. Od  glavnih  pojmova  razgranavajte  pojmove  drugog  reda.  Ovi  pojmovi  drugog  reda  prikazuju  više  detalja,  a  unećete  ih  na  mapu  jednostavno  kao grane koje polaze od glavnih pojmova. (Posmatrajući granu na kojoj  piše ‐ INSTRUMENTI, videćete da smo kao pojmove drugog reda dodali  tri od pet glavnih grupa muzičkih instrumenata: limeni duvački, drveni  duvački i udaraljke. Na granu TIPOVI, vi sami dopunite pojmove drugog  reda dodavanjem raznih vrsta muzike. Ostavili smo vam i prostor za to.)   

 

17


4. Od  pojmova  drugog  reda  razgranajte  još  detalja.  Zapamtite  da  i  oni  mogu  biti  nacrtani,  napisani  ili  i  jedno  i  drugo.  (Sada  dodajte  detalje  pojmu  IZVOĐAČI,  razgranavajući  grane:  sedamdesete,  osamdesete  i  devedesete  imenima  muzičara  iz  svakog  navedenog  perioda.  Potom  dopunite  detalje  na  grani  PESME,  dodajući  svoje  omiljene  pesme.  Ostavili smo vam prostor i za jedno i za drugo.)   

18


19


20


5. Nastavite da doterujete svoju mapu uma dodavanjem još detalja. Takođe  slobodno  možete,  kad  god  želite,  dodati  još  glavnih  pojmova,  pojmova  drugog  reda,  ili  bilo  kojih  drugih  detalja.  (Na  primer,  od  pojma  BUBNJEVI, koji je detalj na grani INSTRUMENTI, dodali smo još detalja:  DOBOŠ,  GRAN  KASU  (veliki  bubanj)  i  BONGOSE,  koji  predstavljaju  tri  različita tipa bubnjeva.)   

21


ABECEDA MAPIRANJA UMA  Ako niste znali ‐ dozvoljena je samo po jedna reč na svakoj grani  Budite umetnici ‐ koristite simbole, slike, likove i crteže  Crtajte i pišite u raznim bojama. To je sjajna ideja! 

Zato što na taj način mapiranje uma aktivira čitav mozak, a to vam pomaže  da pamtite više i da povećate svoju kreativnost. Dok pravite mapu uma vi  zaista koristite svoj mozak u mnogo većoj meri!  A Reč je samo jedan termin koji predstavlja različita značenja. Stavljanjem  samo  jedne  reči  na  svaku  granu  dajete  sebi  veću  slobodu  da  razradite  svaku  reč  i  da  budete  kreativni.  Pisanje  štampanim  slovima  vam  omogućava lako preslišavanje na osnovu mape uma, što je vrlo korisno pri  učenju.  Možda  ćete  otkriti  i  da  vam  pisanje  VELIKIM  SLOVIMA  takođe  pomaže da ubrzate proces ‐ stvar izbora!  B Simboli,  slike i crteži poboljšavaju pamćenje i, da tako kažemo, slika na  vašoj mapi uma „vredi hiljadu reči“. Jedna slika može zameniti mnogo reči,  a sa sobom nosi duhovitost i originalnost. Ne brinite ako baš niste Pikaso,  poslužiće i jednostavni crteži ili figure u obliku „Čiča Gliše“.  C  Boje  ne  samo  što  unose  živopisnost  u  vaše  mape  uma  i  dodaju  malo  zabave  i  „začina“  školskom  radu,  već  vam  i  stvarno  pomažu  da  pamtite!  Boje se mogu koristiti i za šifrovanje, a vaše mape uma će biti jasnije i lakše  za praćenje. 

22


REČI MUDROSTI  Kao  i  ostali  koji  se  bave  nekom  posebnom  oblašću,  tako  i  maperi  uma  govore svoj sopstevni jezik.  Oblast mapiranja uma ima svoje jedinstvene termine.  Ne možete baš reći da pišete mapu uma, jer je takođe i crtate...  Ne bi baš trebalo ni da kažete da crtate mapu uma, jer je takođe i pišete...  Pravi izraz koji treba koristiti je:  CRTISANJE  ‐  crtisati,  crtišem,  crtišeš,  crtiše,  crtišemo,  crtišete,  crtišu  =  pisati i crtati, naročito dok mapirate um. (Od glagola pisati i glagola crtati,  drugim rečima, od reči „CRTati“ i „pISATI“.  Da biste usavršili svoj um, morate biti u stanju da crtišete mape uma. 

23


KLJUČ USPEHA  Kao  što  ste  verovatno  već  zapazili  gledajući  mapu  uma  o  muzici  i  čitajući  abecedu mapiranja, umesto fraza i rečenica koriste se ključne reči. 

Ključna reč je bilo koja reč koja vam pomaže da razumete glavnu ideju ili  zamisao. Ključne reči su obično imenice ‐ ljudi, mesta i stvari, kao i glagoli ‐  „reči od akcije“. Ponekad su reči koje stoje uz druge ključne reči, na primer  pridevi  i  prilozi,  takođe  veoma  značajne.  Kada  birate  reči  za  svoju  mapu  uma, zapitajte se da li je ta reč neophodna za razumevanje teme kojom se  bavite.  Kod  metoda  linearnog  vođenja  tekstualnih  beležaka  u  vidu  rečenica,  90%  zapisanih  reči  nisu  ključne  reči  i  nisu  značajne  za  razumevanje  smisla.  Rezultat je to što 90% svog vremena trošite i na pisanje i na iščitavanje tih  nepotrebnih reči. Ne samo što beleženje ključnih reči štedi vreme, već je na  mapi  uma  lako  povezati  sve  ključne  informacije.  Ovo  je  odlično  za  preslišavanje, jer vaš mozak zaista radi kroz povezivanje ključnih reči ‐ a ne  kroz nizanje rečenica.  Ne samo da radite na isti način kao i vaš mozak dok koristite ključne reči,  već istinski hranite svoj mozak njegovim omiljenim izvorom moći i snage.  Zauzvrat, vaše prisećanje i razumevanje će porasti, i to u ogromnoj meri. 

24 


Ne, izvini Bocko!  Pogledajte kratki pasus u kome su sve značajne reči istaknute kao pomoć  pri odabiranju ključnih reči:  ...  Albert  Ajnštajn  je  poznat  kao  jedan  od  najvećih  umova  svih  vremena.  Šta  je  bio  ključ  njegovog  uspeha?  Pa,  mnoga  njegova  dostignuća  su  predstavljala  rezultat  njegove  mašte.  Jednog  letnjeg  dana,  Albert  je  sanjario  na  širokom,  zelenom  brežuljku  i  zamislio  je  kako  Jaše  na  sunčevim zracima do kraja svemira. Međutim, zbunilo ga je to što se na  kraju  svog  putovanja  vratio  tačno  na  mesto  sa  koga  je  i  krenuo.  Tada  je  shvatio  da  je  svemir  sigurno  zakrivljen.  Od  ovog  njegovog  sanjarenja  čovečanstvo je dobilo teoriju relativiteta. 

25


„ŽVAKA“ O MAPI UMA  Za vaše obaveštenje, ova strana rezimira osnovna pravila mapiranja uma. 

Pravila •  Počnite  mapu  uma  tako  što  ćete  u  centru  strane  nacrtati  sliku  koja  predstavlja vašu glavnu ideju. Ova slika se naziva centralnim likom.  •  Dalje, nacrtajte grane koje polaze od centralnog lika. Iznad njih postavite  glavne pojmove bilo pišući reč, crtajući sliku ili crtišući. Ove grane, koje  se  šire  od  centralnog  lika,  treba  da  budu  podebljane  da  bi  pojam  koji  predstavljaju  bio  jasan  i  istaknut.  Zapamtite  da  glavni  pojam  treba  da  postavite na granu.  •  Od  glavnih  pojmova  razgranavajte  pojmove  drugog  reda.  Pojmovi  drugog  reda  „razbijaju“  glavne  pojmove  u  više  detalja,  a  dodaćete  ih  jednostavnim crtanjem linija koje polaze od glavnih pojmova.  •  Od  pojmova  drugog  reda  razgranavajte  detalje.  Zapamtite  da  i  detalji  mogu biti nacrtani, napisani ili nacrtisani.  •  Nastavite  da  konstruišete  mapu  uma  dodajući  još  detalja.  TakoĐe,  slobodno možete dodavati još glavnih pojmova, pojmova drugog reda ili  bilo kojih drugih pojmova. 

26


ISTORIJA MAPIRANJA!!! 

Ako je Bocko spreman, onda ste i vi. Na sledećoj strani daćete svoj doprinos  istoriji dok budete dokumentovali svoju prvu mapu uma. To je prvi korak  koji je potreban da biste postali geniJe na brzaka. Za stvaranje super mape  uma  možete  potrošiti  koliko  god  želite  vremena.  Takođe,  slobodno  pogledajte ponovo mapu uma o MUZICI (strana 32), abecedu (strana 34) i  „žvaku“ (strana 41).  Predlažemo vam neke od sledećih tema za vašu mapu uma: hobiji, sportovi,  škola, ciljevi, igre, vi sami, porodica, prijatelji, televiziJa, filmovi, automobili,  knjige,  kompjuteri,  hrana,  moda,  životinJe,  poznate  ličnosti,  interesovanja,  karijera...  Možete  koristiti  neki  od  ovih  predloga  ili  pak  neku  svoju  sopstvenu ideju.  Treba  da  pripremite  bojice,  olovke  ili  markere,  tako  da  vaša  mapa  uma  bude u boji. Takođe, nemojte zaboraviti da nastavite sa razgranavanjem, a  ukoliko se zaglavite, samo dodajte još detalja, radite na nekoj drugoj grani  (uvek  se  možete  vratiti  na  mesto  na  kome  ste  već  bili)  ili  pak  napravite  novu granu.  Puno sreće i veselo mapiranje uma!!! 

   

27


28


MOJA PRVA MAPA UMA  Kada  budete  stvarali  ovo  remek‐delo,  počnite  sa  centralnim  likom  koji  treba da postavite na sredinu sledeće strane da biste imali više prostora.  Sada kada ste se malo izvežbali u praksi, spremni ste da počnete sa vežbom  2.  Ukoliko  želite  još  malo  prakse,  odaberite  drugu  temu  i,  pre  nego  što  nastavite, napravite mapu uma na posebnoj strani.  Vežba 2: Pripremite govor uz pomoć mape uma u roku od dva i po minuta.  Govor neke bude na temu „Moje letovanje ili putovanje iz snova“. (Počnite  sa likom u sredini sledeće strane i ne zaboravite da okrenete knjigu za 90  stepeni.) 

29


POREĐENJE I KONTRASTI  A  sada  uporedite  vežbu  2  „Moje  letovanje  iz  snova“,  sa  vežbom  1,  „Moj  idealan dan“ (strana 18). Kakve ste razlike primetili dok ste radili ove dve  vežbe?  Navedite  ih  ovde.  Pošto  su  mnogi  od  vas  uradili  vežbu  1  lineamo,  ovo može poslužiti za poređenje linearne metode i metode mapiranja uma.  Razlike:  Na  ovoj  strani  vam  prikazujemo  uobičajene  odgovore  koje  smo  dobili  pri  poređenju vežbi. 

(1) Linearno pisanje  •  Radeći  lineamu  vežbu,  primetio  sam  da  mi  mnogo  više  pažnje  odvlači  pravopis nego ideje.  •  Gramatika i interpunkcija su me usporavale.  •  Nisam mogao da pišem dovoljno brzo.  •  Nisam mogla da se vraćam i dodajem nove ideje ili ih razrađujem.  •  Brinula sam o urednosti. 

(2) Mapa uma  •  Ideje su mi tekle brže i osećala sam se mnogo kreativnijom.  •  Mogao sam lako da uočim veze između ideja.  •  Korišćenje boja je učinilo vežbu zanimljivom i zabavnom.  •  Mogao sam u svakom trenutku da razvijam sve ideje.  •  Nisam se zaglavio.  •  Napisala sam zapanjujuću količinu stvari.  Za druge razlike, vratite se nazad na strane 21 i 22 ‐ „Korist od mapiranja  uma“. 

30


REZIME      

31


32


33


MI SMO SVET  Mapiranje uma je stvarno zarazno. Mapa uma sa prethodne strane, na temu  KAKO  MAPIRATI  UM,  stiže  do  vas  čak  iz  Moskve.  Nacrtisao  ju  je  ruski  tinejdžer, Maks Mitrofamas. 

34


Drugi segment 

„Ispljuni“ to slobodno Bocko. 

Odlično  pitanje?  To  je,  u  stvari,  tako  dobro  pitanje,  da  ćemo  ceo  ovaj  segment posvetiti tome kako da ti pomognemo da postaneš još veći genije.   

35


NA POSAO!!!  PRIMENA MAPA UMA  (ili kako ih sve možete koristiti)  Najuzbudljiviji  deo  mapiranja  uma  su  njegove  mnogobrojne  primene.  U  stvari, mapiranje uma se može koristiti parktično za sve što radite u školi  ili za sve što je u vezi sa školom. 

Recimo da će, uz malo prakse, mapiranje uma postati sredstvo za učenje od  kojeg ćete imati neverovatne koristi. Međutim, treba uvek imati na umu da  je  to  i  nova  tehnika  za  učenje.  Kao  i  sve  ostalo  što  probate  po  prvi  put:  fudbal,  bicikl,  roleri,  klavir,  plesanje,  pevanje,  gluma,  pa  čak  i  nošenje  naočara ‐ za sve to treba malo prakse da biste postali komotni.  Sadržaj ovog segmenta:  •  „Novi talas“ hvatanja beležaka  •  Fantastični pisac u vama  •  Spektakularni govori  •  Književnost ‐ prepričavanje i analiza  •  Tematska istraživanja  •  Postizanje boljih ocena   

36


„Novi talas“ hvatanja beležaka  Hvatanje  beležaka  predstavlja  jednu  od  najsvrsishodnijih  primena  mapa  uma.  U  školi  je  hvatanje  beležaka  veoma  važno.  Vaš  uspeh  iz  pojedinih  predmeta može u potpunosti zavisiti od vaše sposobnosti da dobro hvatate  beleške. U svakom slučaju, beleške iz udžbenika, sa predavanja, iz filmova,  iz  romana,  kratkih  priča;  stihova  i  dramskih  dela  se  mogu  predstaviti  u  formi mape uma. To ćete uraditi na potpuno isti način kao što ste vežbali:  počnite sa centralnim likom i razgranavajte glavne teme, pojmove drugog  reda, detalje...  U  udžbenicima  glavnu  temu  najčešće  predstavlja  naslov  odštampan  masnim slovima. Značajne informacije ili teme se ponekad takođe štampaju  masnim  slovima  ili  su  ispisane  u  zaglavljima.  Kod  predavanja,  vaš  nastavnik  će  najčešće  pratiti  neku  skicu  ili  plan  predavanja  i  ponavljati  važne informacije koje treba da zabeležite.  U odeljku „Postizanje boljih ocena“, naučićete kako da te beleške koristite  da biste zablistali pri propitivanju i poboljšali svoje pamćenje.  Prednosti:  VREME. Ušteda vremena predstavlja jednu od najvećih prednosti upotrebe  mapa  uma  u  hvatanju  beležaka.  Setite  se  da  linearne,  rečenične  beleške  troše 90% vašeg vremena. Pri mapiranju uma koriste se samo ključne reči,  što štedi vaše vreme ne samo dok hvatate beleške već i dok iz njih budete  učili.  Ovo  vam  pruža  više  vremena  da  radite  ono  što  želite:  da  izlazite  sa  prijateljima,  bavite  se  sportom,  pričate  telefonom,  čitate,  svirate,  pišete,  završite  neki  projekat...Ono  što  obično  zauzima  mnogo  strana  imaćete  na  samo jednom listu papira. 

Ne samo što su lakše za korišćenje, već ih možete iščitavati brže, a ujedno  razmatrati i međusobnu povezanost ideja. Takođe možete vrlo jednostavno  dodavati  nove  beleške,  bez  precrtavanja  ili  guranja,  a  opet  će  sve  informacije u beleškama biti na pravom mestu. 

37


Fantastični pisac u vama  Kreativno pisanje i radovi  Pisanje  mnogima  od  nas  stvara  probleme.  Ili  nam  je  potrebno  previše  vremena  da  bismo  napisali  neki  rad,  jer  imamo  problema  sa  smišljanjem  ideja,  ili  samo  pišemo  i  pišemo  bez  mnogo  smisla.  Mapiranje  uma  može  rešiti sve ove probleme i omogućiti dobrim „piscima“ da postanu još bolji. 

Kreativno pisanje  Radeći  vežbe  u  ovoj  knjizi,  koristili  ste  mapiranje  uma  da  biste  došli  do  ideja.  Kod  kreativnog  pisanja,  jednostavno  postavite  temu  o  kojoj  pišete  kao vaš centralni lik. Onda kompletirajte mapu uma u što većoj meri. Na taj  način ćete dobiti mnoštvo ideja koje su povezane sa temom. Zatim možete  odabrati ideje koje želite da upotrebite i već ste spremni za pisanje. Ukoliko  nemate temu, napravite mapu uma ideja i zatim nacrtišite još jednu mapu  uma  o  temama  o  kojima  ste  odabrali  da  pišete.  (Više  detalja  naći  ćete  u  odeljku „Radovi“.)  Prednosti:  Bićete u mogućnosti da smišljate neograničen broj ideja jer mapiranje uma  radi u saradnji sa mozgom, podstičući tok misli. Iz samo jedne strane mape  uma moći ćete da izvučete dovoljno ideja za mnogo različitih radova. 

Imaćeš kreativne ideje! Zapamtite da mapiranje uma koristi čitav mozak na  način  koji  vas  vodi  izvan  uobičajenog  razmišljanja.  Prema  tome,  ne  samo  što  ćeš  lakše  mapirati  mnoge  ideje,  već  će  one  biti  sve  kreativnije  što  ih  budeš više mapirao.  38 


Radovi Da  biste  napisali  neki  rad,  opet  počnite  od  centralnog  lika.  Zatim,  neka  svaka grana predstavlja jedan pasus u radu. Možda će vam biti neophodna  još jedna posebna grana na koju ćete postaviti nešto za privlačenje pažnje  ili  zanimljiv  zaključak.  Jednom  kada  budete  proširili  te  grane  idejama  i  detaljima, vaš rad će biti već sam napisan. Tada bi trebalo da  svoju mapu  uma pretočite u linearni rad, prihvatljiv za vašeg nastavnika.  Za pisanje rada sa posebno zadatim uputstvima ili strukturom, kao što je,  na  primer,  rad  od  pet  pasusa,  svaka  grana  može  predstavljati  po  jedan  pasus. Za pisanje rada sa mnogo delova ili pitanja, namenite po jednu granu  za svaki pojedinačan zahtev.  Prednosti:... 

NE!!! U  slučajevima  kada  treba  da  smislite  neku  temu  ne  možete  samo  „sesti  i  pisati“ ‐ zbog toga što nećete imati o čemu da pišete. Međutim, čak i kada  imate  temu  i  počnete  sa  pisanjem,  mnogo  puta  će  vam  se  desiti  da  ne  odgovorite  na  pitanje,  skrenete  sa  teme,  ponavljate  stvari,  ponavljate  stvari, ne unosite mnogo smisla ili ne možete da smislite ništa o čemu biste  pisali.  Da bismo to ilustrovali, ovde vam dajemo tipični rad jednog učenika koji je  „upravo počeo da piše“ i kome je dato neograničeno vreme. Ne samo što je  napisao  jedva  pola  strane,  već  je  za  učenika  prava  agonija  kada  treba  da  piše bez prethodnog mapiranja uma.   

39


Moje letovanje  Ovog leta išao sam na letovanje. Divno sam se proveo. I čitava porodica je išla  na  naše  letovanje.  Moj  otac  Đorđe,  i  moja  majka  Lidija,  i  moj  stariji  brat  Todor, i moja mlađa sestra Suzana, i naš pas Raf, i naš papagaj Kresa. Svi smo  mi išli na letovanje. Zaista sam se divno, divno, divno, divno (to je popunilo  još jedan red) proveo... 

Ne samo što u ovom radu nema ničeg naročitog, već je sasvim očigledan i  nedostatak organizacije, kao i loša gramatika. Takođe, možemo videti mali  broj ideja i mnogo ponavljanja. Kada pravite mapu uma, jedini problem sa  kojim  ćete  se  sresti  je  šta  da  odaberete  od  ogromnog  broja  ideja  i  mogućnosti! (Pogledajte stranu 80.)  Vidite,  vi  zaista  štedite  vreme  ako  prvo  uradite  mapu  uma.  Ove  početne  mape  uma  oduzimaju  samo  pet  do  petnaest  minuta,  a  kada  ih  jednom  završite, možete ubrzati pisanje ‐ jer sve je već mapirano.  Radeći od sredine prema spolja, vaše glavne ideje, teme, podteme i detalji  će biti poređani po određenom redu i lako ćete ih pronaći. Ne samo što ćete  potrošiti  manje  vremena  u  pisanju,  već  će  vaši  radovi  biti  pogodniji,  logičniji i za ocenu 5+.  Na  strani  80  prikazana  je  mapa  uma  nacrtisana  za  radni  zadatak  „Moje  letovanje“. Obratite pažnju na to koliko je više ideja i detalja učenik smislio.  Učenik  sada  treba  samo  da  preinači  mapu  uma  u  linearni  rad,  koji  je  već  organizovan i osmišljen. 

Spektakularni govori  Ne  morate  biti  Abraham  Linkoln  da  biste  napisali  ili  održali  majstorski  govor. Mapiranje uma vam može utabati stazu. Možete koristiti mape uma  da  biste  smislili  temu  za  govor  ili  prezentaciju  kao  i  da  biste  ih  napisali  jednom kada smislite temu. Da biste došli do teme, samo pustite sve svoje  ideje  da  isplivaju  na  površinu.  Primetićete  da  neke  ideje  pokreću  mnogo  drugih ideja. Zatim odaberite ideju ili ideje o kojima biste želeli da govorite.  Mnogo  puta  će  vam  mapa  uma  omogućiti  da  kombinujete  ideje  i  da  produbljujete svoj govor. Ukoliko ste smislili temu, spremni ste za početak.  Kao  i  obično,  započnite  sa  centralnim  likom  i  krenite  sa  razgranavanjem.  Kada završite ovu mapu uma možda ćete želeti da je pojednostavite ili da  numerišete  grane  da  biste  bolje  organizovali  govor.  Iako  treba  da  se  pridržavamo pravila da sarno jedna reč bude na svakoj grani, ukoliko želite  da  uključite  neki  citat  u  svoj  govor,  ispišite  ga  linearno.  Kada  ste  završili  mapu uma svog govora pred vama se pružaju dve mogućnosti. 

40


Prvo, možda  želite  da  preobrazite  svoju  mapu  uma  u  linearnu  ili  linijsku  formu.  Na  ovaj  način  će  ceo  vaš  govor  biti  ispisan.  Možda  ćete  se  osećati  ugodnije  ili  sigurnije  ukoliko  imate  ceo  govor  u  pisanoj  formi.  Da  biste  to  uradili,  pređite  sve  grane  na  mapi  uma  i  počnite  da  zapisujete  sve  misli  i  ideje  koje  ste  nacrtisali  u  vidu  rečenica.  Uvidećete  da  je  vrlo  lako  preobraziti  mapu  uma  u  linearnu  formu,  pošto  su  vaše  ideje  već  organizovane. Sve što stvarno treba da uradite je da „proširite“ ključne reči.  Možda ćete, pak, želeti da govorite direktno iz mape uma, u zavisnosti od  toga koliko se sigurno osećate. 

Ovo  je  slično  kao  da  spremate  skicu  dok  jednostavno  prelazite  sa  jedne  grane  na  drugu  i  objašnjavate  njihov  sadržaj.  Jednostavan  način  da  to  postignete  je  da  numerišete  grane  dok  se  krećete  po  mapi  uma  u  pravcu  kazaljke na satu ili u suprotnom pravcu. Kada naiđete na ključnu reč samo  počnite  da  govorite.  Dok  budete  govorili,  uvidećete  da  svaka  ključna  reč  pokreće  druge  reči  i  misli  u  vašoj  glavi.  Ne  samo  što  će  vam  to  uštedeti  vreme,  već  će  i  govor  zvučati  vrlo  prirodno,  iskreno  i  u  stilu  vašeg  ,,ja“!  Tako to rade profesionalci. 

41 


Svakako. Videćete  da  iz  jedne  mape  uma  možete  držati  iznenađujuće  dug  govor (čak će i govor od 20 minuta biti prava sitnica). Ipak, iako se budete  koncentrisali  na  ključne  reči,  još  uvek  ćete  želeti  da  vaš  govor  teče.  Da  bi  govor bio uglađen i tečan, treba da smislite privlačan uvod i zaključak, kao i  dobre prelaze ili veze između ideja. Možda ćete poželeti da ih zapišete na  odgovarajućem mestu na mapi.  Prednosti:  Kao  i  kod  kreativnog  pisanja,  smislićete  neograničen  broj  ideja.  I  još  jednom,  te  ideje  će  biti  izuzetno  kreativne.  Jednom  kada  budete  usavršili  ovaj  proces,  moći  ćete  da  smislite  kvalitetan  govor  u  roku  od  par  minuta.  Bićete  u  mogućnosti  da  uštedite  ogromnu  količinu  vremena  koje  biste  potrošili na pisanje govora. Mapa uma je takođe i sredstvo koje vrlo jasno  usmerava vašu glavnu ideju, teme, podteme i detalje. Ovo će vam omogućiti  da održite prvoklasan, logičan i organizovan govor. 

42


Književnost ­ prepričavanje i analiza knjiga  U potpunosti ćete sagledati korist od mapa uma kada ih budete koristili za  prepričavanje  knjiga  ili  analiziranje  teme,  zapleta,  okolnosti  ili  bilo  kog  drugog dela knjige. 

Prepričavanje knjiga  Kada  budete  prepričavali  knjigu,  svako  poglavlje  u  knjizi  može  predstavljati  jednu  od  grana  mape  uma.  Tokom  ili  po  zavrsetku  svakog  poglavlja provedite par minuta da biste dovršili svaku granu. 

Pa,  na  kraju  ćeš  ipak  to  morati  da  uradiš  sam,  ali  nećeš  utrošiti  toliko  vremena. Vidiš, kada vam nastavnici budu dali smernice za prepričavanje,  neka svaki zahtev bude grana na mapi uma. Sve što tada treba da uradite je  da  dovršite  svaku  granu.  Mnogo  puta  ćete  to  moći  da  uradite  samo  „protrčavanjem“ kroz knjigu, čitanjem sadržaja ili indeksa.  U drugim slučajevima će možda biti neophodno da pročitate čitavu knjigu,  u  zavisnosti  od  zadatka  i  njegove  namene.  Kada  završite  ovu  prethodnu  mapu  uma  (koja  je  u  stvari  kompletno  postavljena  od  strane  vašeg  nastavnika,  prema  njegovim  zahtevima),  tu  mapu  treba  da  preinačite  u  linearnu  formu.  Srećom,  već  imate  spremne  sve  pasuse  i  možete  brzo  odrediti položaj glavnih tema i poglavlja.  Prednosti:  Nećete se više užasavati prepričavanja knjiga, jer će to sada biti zabavno i  lako.  43 


Sigumo ćete dobiti 5+ jer će vam mapiranje uma omogućiti da ispunite sve  zahteve  na  lepo  organizovan  način.  Takođe  ćete  dobro  pamtiti  materijal  koji  ste  mapirali  u  vezi  sa  knjigom.  Ovo  će  učiniti  da  zablistate  tokom  diskusija na času kao i pri pisanju pismenih zadataka o datoj knjizi. 

Analiza Da  biste  analizirali  priču  i]i  roman,  jednostavno  postavite  svaki  literarni  element koji treba da analizirate na neku od grana mape uma. Na primer,  možda ćete izdvojiti po jednu granu za temu, zaplet, karaktere, okolnosti...  Kao i kod prepričavanja, samo nastavite da nadograđujete svaku granu kad  god naiđete na odgovarajuću informaciju.  Prednosti:  Analiziranje  knjiga,  koje  vrlo  često  može  biti  veoma  konfuzno,  postaje  sasvim  jasno  i  jednostavno.  Bacivši  samo  jedan  pogled,  možete  dobiti  totalni pregled svih aspekata knjige. Dodatne informacije, koje ćete dobiti  kasnije tokom čitanja ili tokom diskusije na času, mogu se vrlo lako dodati  vašim  beleškama.  Ovo  će  vam  omogućiti  da  uvidite  kako  su  ideje  međusobno povezane, što je od presudnog značaja za dobru analizu. 

44 


Tematska istraživanja 

Više  ne!  Istraživanje  može  u  stvarnosti  biti  vrlo  zanimljivo  i  uzbudljivo.  Kada  dobijete  istraživački  zadatak  treba  samo  da  nacrtišete  mapu  uma.  Glavne grane mogu predstavljati oblasti povezane sa temom za koje mislite  da mogu biti od značaja ili u vezi sa nastavnim planom ili zadatkom. Obično  će vam nastavnik dati specifične teme istraživanja. Svaka tema ili zadatak  treba da predstavljaju posebnu granu na mapi uma. Ponekad postoji toliko  informacija o nekoj temi da ćete poželeti da nacrtišete nekoliko mapa uma.  Dalje, potražite informacije koje odgovaraju pojedinim granama. Sadržaji ili  indeksi  različitih  knjiga  mogu  vam  pomoći  da  lakše  pronađete  te  informacije.  Prednosti:  Ne  samo  što  će  vaše  istraživanje  biti  uzbudljivo,  već  i  neverovatno  organizovano.  Koristeći  mape  uma,  možete  vrlo  brzo  sagledati  da  li  ste  pokrili  sve  neophodne  tačke.  Takođe  ćete  i  odlično  zapamtiti  sve  to  što  budete istraživali! 

Sasvim  tako.  Kao  i  druge  primene,  korišćenje  mapa  uma  za  potrebe  istraživanja će vam uštedeti ogromno vreme. Beležićete samo ključne reči i  informacije  i  nećete  gubiti  vreme  na  pisanje  stranica  i  stranica  prepunih  beskorisnih informacija.  45 


Postizanje boljih ocena ­ odgovaranje za peticu 

Propitivanje  ‐  izgleda  da  smo  se  toga  užasavali,  ali  više  ne!!!  Korišćenjem  mapa uma možete postati gospodar svog uma, kao i gospodar propitivanja,  ispita, testova, takmičenja, i krajeva polugodišta i razreda. A sve to trošeći  manje vremena na učenje! 

Većina testova koje radite potiču iz vaših vežbanki, udžbeničkog materijala,  predavanja, romana, diskusija na času. Obično imate neke beleške o svemu  ovome,  ali  u  linearnoj  formi.  Dakle,  od  sada  će  vaše  beleške  biti  u  formi  mapa  uma,  naravno.  U  slučaju  da  treba  da  radite  test  u  vezi  sa  nekim  poglavljem  iz  udžbenika  za  koje  nemate  beleške,  jednostavno  napravite  mapu  uma  tog  poglavlja  kao  vodič  za  učenje.  Kada  jednom  budete  imali  svoje beleške u vidu mapa uma, trik je u tome da zapamtite šta je na mapi  uma i da to razumete. Tajna je u preslišavanju. 

46 


Pa, nećeš  provoditi  sate  i  sate  u  preslišavanju.  Radićeš pametne  preglede.  Vidiš,  istraživači  su  uspeli  da  izračunaju  koliko  infomacija  ljudi  pamte  i  zaboravljaju  nakon  učenja.  Ovaj  podatak  je  ne  samo  od  naučnog  značaja,  već će ti pomoći da zablistaš pri odgovaranju!!! 

Pa,  ono  što  treba  da  uradiš  je  da  se  preslišavaš  u  pravo  vreme.  Deset  minuta  nakon  završetka  učenja,  pamćenje  detalja  je  najjače  ‐  dakle,  uradi  svoj prvi pregled tada da bi učvrstio naučeno. Sledeći pregled treba uraditi  nakon  24  sata.  Zatim  treba  se  preslišavati  svaka  dva  do  tri  dana,  zatim  svake nedelje, a potom svake druge nedelje. 

Očigledno,  moraćeš  da  izmeniš  ovu  šemu,  u  zavisnosti  od  toga  kada  imaš  test.  Ukoliko  je  tvoj  test  sledećeg  dana,  zapamti  da  treba  da  se  preslišaš  deset minuta nakon učenja, kada je prisećanje najjače. Onda, moglo bi biti  korisno da uradiš pregled sledećeg jutra. Ovi pregledi ne bi trebalo da traju  duže od deset minuta, a ponekad je čak i pet minuta dovoljno. 

DA!!! 47 


Prednosti: Ovaj  metod  učenja  je  efikasan  štediša  vremena.  Pre  svega,  mape  uma  se  mogu čitati vrlo brzo. Nećete trošiti vreme na čitanje i ponovno čitanje reči  koje nisu ključne i informacija koje nisu važne. Ove upadice blokiraju veze  između  ključnih  reči  i  slabe  vaše  prisećanje.  Jake  veze  između  ideja  poboljšavaju  razumevanje  i  pogodite  šta  još?  PRISEĆANJE!!!  Posle  samo  nekoliko  pregleda  primetićete  da  su  se  informacije  urezale  i  da  je  vaše  pamćenje sjajno. Uz mapiranje uma, probudićete u sebi genija na brzaka!!!  Na sledećoj strani nalazi se mapa uma polugodišnjeg nastavnog programa  hemije  za  gimnazije.  Ovo  je  primer  koji  vam  pokazuje  ne  samo  kako  da  napravite  mapu  uma  beležaka,  već  i  kako  da  zablistate  pri  odgovaranju.  Autor  ove  mape  uma,  učenik  gimnazije,  se  svake  dve  do  tri  nedelje  preslišavao pet minuta. Do kraja polugodišta, jedva da je više imao potrebu  za učenjem, a dobio je čistu peticu.  Zapamtite  da  se  mapiranje  uma  može  koristiti  u  svim  navedenim  područjima, sa kojima se i najčešće susrećemo u školama. Međutim, nema  nikakvih  ograničenja  tome  za  šta,  gde,  kada  i  kako  će  mape  uma  biti  korišćene. Takođe smo vam dali i neke sugestije o tome kako da upotrebite  mape  uma  u  različite  svrhe,  ali  vi  slobodno  možete  eksperimentisati  i  koristiti ih kako god želite. 

48


49


50


Ne samo što mapiranje uma olakšava vežbanje učenje i hvatanje beležaka,  već  njegova  struktura,  zakoni  i  činjenica  da  koristi  obe  hemisfere  mozga  osiguravaju bolje rezultate u smislu sećanja, razumevanja i brzine, što sve  vodi ka boljim ocenama i većoj količini slobodnog vremena.  Pa Bocko, šta ti misliš? 

 

51


DODATAK Ova  knjiga  predstavlja  rezultat  naučnog  projekta  koji  je  Lana  sprovela  1989.  godine. Na sledećim stranama su predstavljeni eksperimenti i rezultati, tako da ih  možete i sami ponoviti.  Za  radoznale  umove,  dato  je  i  Lanino  novije  istraživanje  koje  je  sprovela  1991.  godine.  Ukoliko  ste  i  sami  zainteresovani  da  uradite  bilo  koje  od  sledećih  istraživanja,  kontaktirajte sa izdavačima knjige, za pomoć, asistenciju ili nadzor. 

Istraživanje I  Procedura  Ovo  istraživanje  se  sastoji  iz  dva  dela.  Prvi  deo  testira  prisećanje  uz  korišćenje metode mapiranja uma i linearne metode.  Studija I  Izbor  ispitanika:  svi  ispitanici  treba  da  budu  istog  uzrasta  ili  na  istom  školskom nivou, da govore isti jezik, da idu u istu školu i da poseduju isti  intelektualni status.  Odaberite  pet  do  deset  strana  materijala  za  čitanje  koji  odgovara  nivou  znanja vaših ispitanika.  Kontrolna  grupa:  polovina  izabranih  ispitanika  će  učestvovati  u  kontrolnoj grupi. Svakom ispitaniku dodelite šifru (tako da testiranje bude  anonimno).  Zamolite  ispitanike  da  pročitaju  tih  deset  strana  materijala  i  da  o  tome  naprave  beleške.  Beleške  treba  da  budu  napisane  korišćenjem  linearne  metode. Čim ispitanici završe pisanje beležaka i čitanje materijala, treba im  skloniti i beleške i materijal za čitanje.  Nakon dva dana, svaki ispitanik će dobiti upitnik (sa osam ili više pitanja)  koji se bazira na pročitanom materijalu o kome su pisali beleške. Treba da  odgovore  na  pitanja  bez  korišćenja  knjiga  ili  drugih  izvora  pomoći.  Ovo  treba  da  urade  pod  šifrom  da  bi  rezultati  ostali  anonimni.  Potom  treba  rezultate uneti u tabelu.  Eksperimantalna  grupa:  Preostala  polovina  ispitanika  će  učestvovati  u  eksperimentalnoj  grupi.  I  ovde  svakom  ispitaniku  dodelite  šifru  da  bi  testiranje bilo anonimno.  Naučite ovu grupu ispitanika kako da prave mape uma, putem objašnjenja,  uzorka mape uma i svih ostalih sredstava za koja mislite da su neophodna.  52 


Potrebno je da se pre početka eksperimenta uverite da su razumeli kako se  pravi mapa uma.  Dajte  svakom  ispitaniku  isti  materijal  za  čitanje  kao  i  u  kontrolnoj  grupi.  Zamolite  ih  da  ga  pročitaju  i  naprave  beleške  u  vidu  mape  uma.  Čim  ispitanici  završe  svoje  mape  uma  i  čitanje  materijala,  treba  im  skloniti  i  mape i materijal za čitanje.  Nakon dva dana, svaki ispitanik će dobiti upitnik (sa osam ili više pitanja)  koji se bazira na pročitanom materijalu o kome su pisali beleške. Treba da  odgovore  na  pitanja  bez  korišćenja  knjiga  ili  drugih  izvora  pomoći.  Ovo  treba  da  urade  pod  šifrom  da  bi  rezultati  ostali  anonimni.  Potom  treba  rezultate uneti u tabelu.  Tabela  rezultata:  Zabeležite  koliko  tačnih  odgovora  ima  svaki  ispitanik  u  kontrolnoj  grupi  i  izračunajte  prosek.  Zatim,  zabeležite  koliko  tačnih  odgovora  ima  svaki  ispitanik  u  eksperimentalnoj  grupi  i  izračunajte  i  njihov prosek. Potom uporedite rezultate.  Drugi  deo  eksperimenta  se  odnosi  na  procenu  kreativnosti  korišćenjem  metode mapa uma i linearne metode.  Studija II  Procenjuje  se  kreativnost  postignuta  korišćenjem  mapa  uma  i  linearne  metode. Svaki ispitanik će učestvovati i u kontrolnoj i u eksperimentalnoj  grupi.  Kontrolna  grupa  (linearna  metoda):  dajte  svakom  ispitaniku  listove  prazne hartije i dodelite im šifre. Svaki ispitanik ima na raspolaganju dva i  po minuta da pripremi govor. Svi ispitanici treba da pišu govore linearno.  Tema govora je ,,Ja“. Po isteku vremena, svaki ispitanik će biti zamoljen da  pročita  svoj  napisani  govor  naglas.  Govore  treba  snimiti  i  izmeriti  vreme  izlaganja.  Eksperimentalna  grupa  (metoda  mapa  uma):  zatim  naučite  druge  ispitanike kako da prave mape uma, putem objašnjenja, uzorka mape uma i  svih  ostalih  sredstava  za  koja  mislite  da  su  neophodna.  Potrebno  je  da  se  pre početka eksperimenta uverite da su razumeli kako se pravi mapa uma.  Dajte im dva i po minuta da pripreme svoj govor. Ovaj put treba da naprave  mapu  uma  svog  govora.  Tema  govora  neka  takođe  bude  „Ja“.  Po  isteku  vremena,  svaki  ispitanik  će  biti  zamoljen  da  pročita  svoj  napisani  govor  naglas. Govore treba snimiti i izmeriti vreme izlaganja.  Tabela rezultata: (Ukoliko niste u mogućnosti da snimite govore, rezultati  treba  da  se  procene  tokom  čitanja  govora.)  Vreme  govora  svakog  53 


ispitanika, i  linearnog  i  u  vidu  mape  uma,  treba  da  bude  zabeleženo.  Uporedite  vremena  da  biste  otkrili  razliku  u  dužini  govora  svakog  ispitanika.  Možda  ćete  želeti  da  izračunate  prosek  vremena  svih  vaših  ispitanika u svakoj grupi (kontrolnoj i eksperimentalnoj) i da ih uporedite.  Takođe, slušajte i beležite detalje, sadržinu i maštovitost u svakom od dva  govora.  Rezultati studije I 

U  kontrolnoj  grupi  je  bilo  52,8%  tačnih  odgovora,  a  u  eksperimentalnoj  69,4%. Statistika je pokazala poboljšanje od 16,6%.  Rezultati studije II 

Posle slušanja  i  ocenjivanja  linearne  i  mapirane  verzije  govora  svakog  ispitanika, videla sam i čula neverovatnu razliku. Posle  mapiranja  govora,  ispitanici su postizali mnogo veću dubinu i širinu sadržaja, sa mnogo više  detalja. Njihovi govori su trajali bar dva puta duže. 

Prosek  dužine  trajanja  linearnog  govora  je  bio  20,1  sekundi,  a  govora  u  vidu mape uma 1 minut i 23 sekunde. Maperi uma su dostigli neverovatan  napredak u dužini govora od 300%.  54 


Istraživanje II  Procedura 

Ovaj eksperiment se takođe sastoji iz dva dela.  Studija I  Izbor  ispitanika:  Svi  ispitanici  treba  da  budu  istog  uzrasta  ili  na  istom  školskom nivou, da govore isti jezik, da idu u istu školu i da poseduju isti  intelektualni status.  Kontrolna  grupa  (test  1):  neka  učenici  urade  linearne  beleške  jednog  poglavlja  nekog  od  svojih  udžbenika.  Zatim  im  prikažite  i  sažeti  prikaz  datog  poglavlja.  Sledećeg  dana  testirajte  njihovo  poznavanje  sadržaja  i  rezultate  prikažite  tabelarno.  (Čitav  proces  može  trajati  od  dva  dana  do  nedelju dana.)  Kontrolna grupa (test 2): nastavite ovaj proces svake nedelje sa različitim  poglavljima.  Eksperimentalna  grupa  (test  1):  neka  učenici  urade  mapu  uma  jednog  poglavlja  nekog  od  svojih  udžbenika  (isto  poglavlje  kao  i  u  kontrolnoj  grupi).  Zatim,  prikažite  im  prikaz  datog  poglavlja  u  vidu  mape  uma.  Sledećeg  dana  testirajte  njihovo  poznavanje  sadržaja  i  rezultate  prikažite  tabelarno.  Eksperimentalna  grupa  (test  2):  nastavite  proces  svake  nedelje  sa  različitim  poglavljima.  Proverite  da  li  eksperimentalna  grupa  koristi  ista  poglavlja kao i kontrolna grupa.  Studija II  Kontrolna grupa (prethodni test): Dajte kontrolnoj grupi da uradi test sa  kreativnim/logičnim razmišljanjem u trajanju od 30 minuta ‐ procena 1.  Faza 1: Ova faza traje 60 minuta. Objasnite učenicima tri osnovne linearne  forme  učenja  (po  tezama  obeleženim  brojevima,  u  vidu  spiskova  i  u  vidu  linearnih rečenica). Objasnite svaki korak i odgovorite na sva pitanja. Dalje,  neka  učenici  primene  svaku  od  te  tri  metode  na  neku  linearnu  aktivnost  kao što je pisanje pesme, priče, govora ili nekog kratkog pregleda.  Faza  2:  ponovite  fazu  1  nešto  kasnije  tokom  istog  dana,  i  provedite  poslednjih pet minuta u pisanju govora određene dužine.  Post­test  1:  posle  faze  2,  dajte  kontrolnoj  grupi  drugi  sličan  test  sa  kreativnim/logičnim razmišljanjem u trajanju od 30 minuta ‐ procena 2.  Faza 3: tri dana kasnije, neka učenici upotrebe jednu od tri linearne forme  učenja za rad na nekoj drugoj linearnoj aktivnosti.  55 


Post­test 2:  zatim  dajte  kontrolnoj  grupi  treći  sličan  test  sa  kreativnim/logičnim razmišljanjem u trajanju od 30 minuta ‐ procena 3.  Eksperimentalna  grupa  (prethodni  test):  dajte  eksperimentalnoj  grupi  da  uradi  test  sa  kreativnim/logičnim  razmišljanjem  u  trajanju  od  30  minuta ‐ procena 1.  Faza 1: ova faza traje 60 minuta. Objasnite učenicima kako da urade mapu  uma (možete koristiti slajd projektor za objašnjenje svakog koraka). Dalje,  odgovarajte  na  sva  pitanja  i  dajte  učenicima  da  rade  individualne  mape  uma predmeta po izboru, uz davanje instrukcija.  Faza  2:  ponovite  fazu  1  nešto  kasnije  tokom  istog  dana.  Poslednjih  pet  minuta provedite u pisanju govora određene dužine u vidu mape uma.  Post­test  1:  dajte  eksperimentalnoj  grupi  drugi  sličan  test  sa  kreativnim/logičnim razmišljanjem u trajanju od 30 minuta ‐ procena 2.  Faza  3:  tri  dana  kasnije,  neka  učenici  urade  mapu  uma  nekog  drugog  predmeta po svom izboru.  Post­test  2:  zatim  im  dajte  treći  sličan  test  sa  kreativnim/logičnim  razmišljanjem u trajanju od 30 minuta ‐ procena 3.  U studiji II procene su urađene na osnovu rešavanja problema iz odabranih  tekstova sa kreativnim/logičnim razmišljanjem.  Fixx, James F. More Games for the Super‐Intelligent. New York: Doubleday &  Co., Inc, 1972.  Meeker, Mary. SOI Abilities JVorkbook for Problem Solving. 1975.  Weber, June K. Be a Problem‐Solver. East Aurora, N.Y: D.O.K. Publishers, 1984.  Svi testovi su bili istog formata ali sa različitim pitanjima. 

56


ŠTA IMA NOVO?  (od tada do sada!!!)  Od  izdavanja  knjige  Moć  dečjeg  uma  1989.  godine,  Lana  Izrael  je  nastavila  da  mapira  svoj  san  o  revolucioniranju  obrazovanja.  Lana  sada  ima  16  godina1  i  ide  u  III  razred  gimnazije  North  Miami  Beach  Senior  High  School.  U  slučaju  da  ste  propustili  izdanje  iz  1989,  reći  ćemo  vam  da  je  Lana  postala  zainteresovana  za  mapiranje  uma,  jednu  holističku  tehniku  učenja,  dve  i  po  godine  posle  čitanja  radova  Tonija  Buzana  i  da  je  nakon toga uradila školski naučni projekat o  mapiranju  uma  kada  je  bila  u  osmom  razredu.  Lana  je  sa  ovim  projektom  osvojila  drugu nagradu na Državnom sajmu nauke i inženjerstva (State Science and  Engineering Fair) i „odletela“ do Sidneja u Australiji, gde je bila prvo dete‐ učesnik  na  VIII  svetskoj  konferenciji  o  darovitoj  i  talentovanoj  deci.  Kao  pripremu za Konferenciju napisala je Moć dečjeg uma ­ postanite genije na  brzaka, knjigu o mapiranju uma, koja je sada objavljena i u Australiji.  Po povratku u SAD, Lana je osnovala organizaciju Brain Power for Kids, Inc.  i  kao  mladi  preduzetnik  sprovodi  istraživanja  o  tehnikama  učenja,  drži  predavanja  i  sama  je  objavila  svoju  knjigu.  Lana  je  trenutno  savetnik  sistema  državnih  škola  u  okrugu  Palm  Beach  (Palm  Beach  County  Public  School  system),  držala  je  predavanja  organizaciji  darovitih  nastavnika  u  oblasti  Dade  (Dade  County's  gifted  teachers),  kao  i  na  skupu  FLAG  1989.  godine  u  mestu  Tampa,  Florida.  Mapiranje  uma  je  još  jednom  krenulo  u  inostranstvo,  kada  je  Lana  posetila  tadašnji  Sovjetski  Savez,  kao  učesnik  I  poslovnog  simpozijuma  (First  Businesship  Symposium)  u  Moskvi,  sa  nacionalnom  organizacijom  za  mlade  preduzetnike  Business  Kids.  U  Moskvi,  Lana  je  govorila  pred  nekoliko  stotina  sovjetskih  učenika  i  nastavnika  o  svom  poslu  i  učila  ih  je  kako  da  rade  mape  uma.  Jedna  avantura  je  vodila  u  drugu  avanturu,  tako  da  je  Lana  učestvovala  i  na  otvaranju Kodakovog i Eplovog centra za kreativnu imaginaciju (Kodak and  Apple's  Center  for  Creative  Imaging),  kao  gost‐predavač.  U  leto  1991,  mapiranje uma je povelo Lanu do Holandije, gde je držala predavanje na IX  svetskoj konferenciji o darovitoj i talentovanoj deci.                                                               1 Englesko izdanje ove knjige objavljeno je 1991. god. (prim. ur.) 

57


Svojim pozitivnim  nastupom  i  magnetizmom,  Lana  je  privukla  medije.  Možda ste videli njen nastup u emisiji Good Morning America prošlog jula ili  ste možda čitali o njoj u specijalnom izdanju magazina Seventeen za 1990.  godinu,  kao  o  preduzetniku  godine.  Lana  se  nedavno  pojavila  i  u  komercijalnom programu Business Kids Showmercial, a snimila je i segment  o preduzetništvu za  Special  Reports  TV iz Los Anđelesa, kao i za japansku  TV  kompaniju  iz  Tokija.  O  njenim  nastojanjima  u  obJasti  mapiranja  uma  takođe  su  pisali  i  časopisi  Synapsia  (žurnal  međunarodnog  Brain  Club‐a),  Globe,  Real  People,  Omni,  Fortune  i  Star.  Sada,  kao  šesnaestogodišnja  učenica  III  razreda  gimnazije  North  Miami  Beach  Sr.  High  School,  Lana  nastavlja svoja istraživanja i tvrdi sledeće:  ,,Mi ćemo napraviti revoluciju u obrazovanju jer se neograničene moći uma  šire na daleko i pružaju izvan svake granice.“   

58


Toni Buzan  je  jedan  od  vodećih  eksperata  u  oblasti  uma.  Držao  je  kurseve  svojih  tehnika  učenja  kompanijama  kao  što  su  Electronic  Data  Systems,  IMB,  Digital  Equipment  Corporation,  General  Motors,  British  Petroleum,  AT&T  i  Na‐ bisco.  Redovno  drži  predavanja  na  vodećim  univerzitetima  širom  sveta.  Toni  je  objavio  četrdesetdve  knjige  u  preko  50  zemalja  sveta,  koje  su  prevedene  na  20  jezika.  Njegova  najpo‐ pularnija  knjiga  Koristite  obe  hemisfere  mozga  prodata  je  širom  sveta  u  više  od  milion  primeraka,  a  to  je  ujedno  i  knjiga  koja  je  inspirisala Lanu.  Toni  je  bio  ko‐producent  i  učesnik  mnogobrojnih  TV  emisija,  video  programa,  dokumentarnih  programa  i  radio  programa  širom  sveta.  U  stvari, prošle godine je imao šestočasovnu prezentaciju, u kojoj se pojavila i  Lana, koja je prikazana u čitavoj Americi putem mreže Tie‐In Network. On  je genije koji ima najveći IQ kreativnosti na svetu (baziran na Torensovom  testu  kreativnog  razmišljanja).  Kao  čovek  koji  je  osmislio  mapiranje  uma  kao i nekoliko drugih naprednih tehnika čitanja, Toni je zaslužio priznanje  širom sveta.  Diplomirao  je  na  Univerzitetu  British  Columbia  1964.  godine,  sa  odličnim  ocenama iz psihologije, engleskog jezika, matematike i opštih nauka. Ubrzo  po  diplomiranju,  radio  je  u  Fleet  Street‐u  u  Londonu,  a  bio  je  i  urednik  međunarodnog žurnala MENSA.  Njegova karijera je bila sasvim uspešna i smatraju ga herojem obrazovanja.  Toni je značajno doprineo globalnoj edukaciji, podučavajući stotine hiljada  dece  širom  sveta.  U  SAD  i  Evropi  je  podučavao  i  čitave  škole.  Držao  je  predavanja i na stadionima sa preko 200.000 dece u Africi. Ne samo što je  uključen  u  edukativne  programe,  već  je  i  savetnik  trenera  britanskog  olimpijskog veslačkog tima.  Autor knjige Mogući čovek, Džin Hjuston (Jean Houston), tvrdi da ,,kad ne bi  postojao Toni Buzan, morali bismo da ga izmislimo“. Toni je osnivač kluba  Brain  Club,  međunarodne  organizacije  koja  podstiče  razvoj  mentalnih  i  fizičkih talenata, i urednik je žurnala Kluba pod nazivom Synapsia. Takođe  je  osnivač  Buzanovih  centara,  informacionih  organizacija  koje  vas  mogu  usmeriti ka programima i proizvodima u vezi sa mozgom.  ,,U mentalnoj areni, prvi korak je obično i najteži. Sledeći koraci postaju sve  lakši i lakši. Svaki napredak je veći od prethodnog. Što više budete učili to  će vam biti lakše da učite još više.“  59 


Sadržaj Zahvalnost izdavača ............................................................................................... 1  UVOD ........................................................................................................................... 3  Prvi segment ............................................................................................................. 5  Misterija vašeg uma ........................................................................................................ 5  Korist od mapiranja uma ............................................................................................ 11  Kako uraditi mapu uma!!! ........................................................................................... 12  Abeceda mapiranja uma ............................................................................................. 22  Reči mudrosti ................................................................................................................... 23  Ključ uspeha ..................................................................................................................... 24  „Žvaka“ o mapi uma ...................................................................................................... 26  Istorija mapiranja!!! ...................................................................................................... 27  Moja prva mapa uma .................................................................................................... 29  Poređenje i kontrasti .................................................................................................... 30  Rezime ................................................................................................................................ 31  Mi smo svet ....................................................................................................................... 34  Drugi segment ........................................................................................................ 35  Primena mapa uma ....................................................................................................... 36  „Novi talas“ hvatanja beležaka ................................................................................. 37  Fantastični pisac u vama ............................................................................................. 38  Spektakularni govori .................................................................................................... 40  Književnost ‐ prepričavanje i analiza knjiga ...................................................... 43  Tematska istraživanja .................................................................................................. 45  Postizanje boljih ocena ‐ odgovaranje za peticu............................................... 46  DODATAK ................................................................................................................ 52 

Istraživanje I ............................................................................................................................. 52  Istraživanje II ............................................................................................................................ 55 

 

60


CIP ‐ Каталогизација у публикацији  Народна библиотека Србије 

159.953.057.874 ИЗРАЕЛ, Лана  Moć dečjeg uma : postanite genije na brzaka / Lana Izrael, Toni Buzan ;  [prevodilac Jasmina Krpo‐Ćetković]. ‐ Beograd : Finesa, 1999 (Beograd :  Dijamant print). ‐ 98 str.: ilustr.; 24 cm. ‐ Biblioteka „Um“ ; knj. 4)  Prevod dela: Brain Power for Kids / Lana Israel, Tony Buzan. ‐ Tiraž 500. ‐  O autorima: str. 93‐98.  ISBN 86‐82683‐05‐9  1. Buzan, Toni  159.955.6‐057.874(035)  371.322‐057.874(035)  a) Памћење b) Стваралачко мишљење ‐ Ученици ‐ Приручници c) Учење  учења ‐ Ученици ‐ Приручници 

ID=80246284

61


O biblioteci  IP „Finesa“ pokrenula je biblioteku »UM« sa namerom da našoj čitalačkoj  publici prezentira ekskluzivna svetska izdanja iz oblasti razvoja mentalnih  sposobnosti. U njenim okvirima naći će se dela svetskih autoriteta koji pišu  o razvoju učenja, pamćenja, kreativnosti...  Prvo kolo:  1.  Toni Buzan ‐ BRZO ČITANJE  2.  Toni i Bari Buzan ‐ MAPE UMA  3.  Toni Buzan ‐ SAVRŠENO PAMĆENJE  4.  Lana Izrael, Toni Buzan ‐ MOĆ DEČJEG UMA  5.  Majkl Gelb, Toni Buzan ‐ POUKA IZ UMETNOSTI ŽONGLIRANJA  Biblioteka »UM«  Izdavač: IP »Finesa«  Rada Končara 1a, 11000 Beograd  tel. 011/437-127 (9-16 h); 011/428-536  mob. 064/113 00 88; 063/70 92 70 (8-22 h)    Toni Buzan: 

Brzo čitanje  U ovoj knjizi iznet je revolucionarno nov metod uz pomoć  koga  možete  drastično  povećati  svoju  brzinu  čitanja  (preko 200 stranica na sat), a da pri tome postignete bolje  razumevanje i pamćenje nego pri klasičnom čitanju.  Knjiga sadrži testove i praktične primere koji omogućuju  čitaocu  uvid  u  napredak  tokom  savlađivanja  tehnika  brzog čitanja. 

Toni i Bari Buzan: 

Mape uma 

Mape uma  su  sredstvo  za  kreativnu  organizaciju  misli  koje nam pomaže da bolje iskoristimo neograničenu moć  mozga.  Koristeći  slova,  brojeve,  boje,  linije,  crteže  ‐  sa  lakoćom  i  uživanjem  –  postižemo  izuzetne  rezultate  u  poslu, kreativnom razmišljanju, pripremanju predavanja i  prezentacija,  hvatanju  beležaka,  donošenju  odluka,  rešavanju problema, i naročito ‐ u pamćenju i učenju. 

62 


Toni Buzan: 

Savršeno pamčenje 

Potencijal ljudske  memorije  je  praktično  neograničen!  Međutim,  da  li  znate  kako  da  taj  potencijal  iskoristite  na  najbolji način?  Ova  izvanredna  knjiga  vam  pruža  mogućnost  da  naučite  memorijske  tehnike  koje  možete  da  upotrebite  u  svim  oblastima  mentalnog  funkcionisanja  (koncentracija,  učenje,  ispiti,  prezentacije,  strani  jezici,  kreativno  razmišljanje...). 

Lana Izrael, Toni Buzan: 

Moć dečjeg uma ­ postanite genije na brzaka  Revolucionarni metod mapiranja uma za decu i odrasle!  Ova knjiga vas na lak, zabavan i jednostavan način uvodi u  svet izvanrednog pamćenja i kreativnog razmišljanja.  Manje učenja, a bolje ocene!  Suviše dobro da bi bilo istinito? Ne, suviše dobro i istinito! 

Majkl Gelb, Toni Buzan: 

Pouka iz umetnosti žongliranja 

Knjiga o  učenju!  Autori,  koristeći  metaforu  žongliranja,  prezentiraju jasan i pragmatičan metod, primenljiv u bilo  kojoj oblasti učenja.  Savlađujući  umetnost  relaksirane  koncentracije  čitalac  otkriva  novi  pristup  samorazvoju,  u  kojem,  razbijajući  mentalne barijere, svoje neuspehe pretvara u uspeh. 

63


Moć dečjeg uma  

Postanite genija na brzaka

Advertisement