Page 1

Дубравка Павловић

БУКВАР ОД СЛОВА ДО ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ за први разред основне школе

ОВО ЈЕ МОЈ БУКВАР, ЗОВЕМ СЕ


БУКВАР ОД СЛОВА ДО ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ за први разред основне школе прво издање

Ауторка: Дубравка Павловић Илустрације: Кристијан Хранисављевић Аутор рукописног ћириличног писма: др Стјепан Филеки Рецензенти: др Свенка Савић, професор, Филозофски факултет у Новом Саду Радиша Ђорђевић, педагог из Пожаревца Наташа Николић-Гајић, професор разредне наставе, ОШ „Краљ Александар I“ у Пожаревцу Графичко обликовање: Сашењка Мељников Ивановић Прелом: Игор Болта Лектура: мр Горан Зељић Издавач: Издавачка кућа „Klett“, д.о.о., 11 000 Београд office@klett.co.yu, www.klett.co.yu За издавача: Гордана Кнежевић-Орлић Уредник: Александар Рајковић Штампа: Цицеро, Београд Тираж: 12.000 примерака Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника у првом разреду основног образовања и васпитања за школску 2007/2008. годину решењем број 650-02-00031/2007-06 од 22. маја 2007. године. CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37. 016: 003-028. 31 (075. 2) ПАВЛОВИЋ, Дубравка Од слова до енциклопедије : буквар за први разред основне школе / Дубравка Павловић; [илустрације Кристијан Хранисављевић]. –1. изд. – Београд : Klett, 2007 (Београд: Цицеро). – 128 стр. : илустр.; 26 cm Тираж 12.000 – Речник: стр. 120–121. ISBN 978-86-7762-107-0 COBISS.SR-ID 141743628

© Klett, 2007. ISBN 978-86-7762-107-0 Забрањено је репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


САДРЖАЈ КО ЈЕ ЗА ЛЕТ?..............................................................................................................................5 ДОБРО ДОШЛИ, ПРВАЦИ!.......................................................................................................6 КАКО ЋЕМО РАДИТИ.................................................................................................................7 ЕВО ШТА МИ ЗНАМО.................................................................................................................9 ОВО САМ ЈА...................................................................................................................................10 ХАЈДЕ ДА ПРОШИРИМО ТИМ................................................................................................11 МОЈЕ ИГРАЧКЕ..............................................................................................................................12 У БИБЛИОТЕЦИ............................................................................................................................13 НА ИЗЛЕТУ.....................................................................................................................................14–15 НА ВРХ БРДА, ВРБА МРДА........................................................................................................16 ГЛАС, СЛОВО, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА..............................................................................................17–18 ШТАМПАНА СЛОВА.................................................................................................................19 Аа, Ии, Мм......................................................................................................................................20–21 Тт, Оо, Нн.........................................................................................................................................22–24 ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО ШТАМПАНИМ СЛОВИМА!..........................................................25–27 Сс, Ее, Шш.......................................................................................................................................28–29 Рр, Јј, Уу............................................................................................................................................30–31 ХАЈДЕ ДА ЧИТАМО: Тенис.......................................................................................................32–33 Пп, Лл, Љљ.....................................................................................................................................34–35 Зз, Вв.................................................................................................................................................36–37 ПРИЧА У СЛИКАМА: Воја и Злата.........................................................................................38–39 Гг, Бб..................................................................................................................................................40–41 Кк, Дд................................................................................................................................................42–43 ЧИТАМО И СМИШЉАМО РЕЧИ И РЕЧЕНИЦЕ ................................................................44–45 Чч, Цц, Хх........................................................................................................................................46–47 ИГРАМО СЕ РЕЧИМА..................................................................................................................48–49 Њњ, Џџ.............................................................................................................................................50–51 ВЕЛИКО СЛОВО НА ПОЧЕТКУ РЕЧЕНИЦЕ.........................................................................52–53 Ћћ, Ђђ .............................................................................................................................................54–55 ВРАБАЦ И МАЧКА, Јован Јовановић Змај.........................................................................56–57 Жж, Фф . ..........................................................................................................................................58–59 У ПОСЕТИ........................................................................................................................................60–61 ПИСАЊЕ ВЕЛИКОГ СЛОВА......................................................................................................62–63 СЛОВАРИЦА ШТАМПАНИХ СЛОВА АЗБУКЕ.....................................................................64

3


ПИСАНА СЛОВА.........................................................................................................................65 Аа, Мм, Ии......................................................................................................................................66–67 Тт, Оо, Нн.........................................................................................................................................68–69 Сс, Ее, Шш.......................................................................................................................................70–71 ТОШИН САН .................................................................................................................................72–73 Рр, Јј, Уу ..........................................................................................................................................74–75 КАКО БИ ТО СТАЈАЛО, Јован Јовановић Змај................................................................76–77 Пп, Лл, Љљ.....................................................................................................................................78–79 Зз, Вв . ..............................................................................................................................................80–81 ЗЛАТА И ПРИЈАТЕЉИ.................................................................................................................82–83 Гг, Бб..................................................................................................................................................84–85 Кк, Дд................................................................................................................................................86–87 ЗАГОНЕТКЕ.....................................................................................................................................88–89 Чч, Цц, Хх........................................................................................................................................90–91 ПРИЧА У СЛИКАМА: Црвенкапа . ........................................................................................92–93 Њњ, Џџ.............................................................................................................................................94–95 ТАЧКА, УПИТНИК, УЗВИЧНИК.................................................................................................96–97 Ћћ, Ђђ...............................................................................................................................................98–99 ЈУНАЦИ ИЗ НАШИХ СТРИПОВА И ПРИЧА........................................................................100–101 Жж, Фф.............................................................................................................................................102–103 ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО ПИСАНИМ СЛОВИМА!.................................................................104–107 СЛОВАРИЦА ПИСАНИХ СЛОВА АЗБУКЕ...........................................................................108 ХАЈДЕ ДА ЧИТАМО ПЕСМЕ И ПРИЧЕ . ...........................................................................109 ВАЖНЕ ЛИЧНОСТИ....................................................................................................................110 СВЕТИ САВА...................................................................................................................................110 ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ.................................................................................................111 ЈАБУКА, Драган Лукић..............................................................................................................112–113 ЗИМСКА ПЕСМА, Јован Јовановић Змај...........................................................................114–115 НЕЋЕ УВЕК ДА БУДЕ ПРВИ, Александар Поповић........................................................116–117 РЂАВА ШАЛА, народна прича..............................................................................................118 СРЕЋНА НОВА ГОДИНА, Душан Радовић.........................................................................119 РЕЧНИК............................................................................................................................................120–121 ПИШЕМО ПОРУКЕ.......................................................................................................................122–123 СТРАНИЦЕ СЕЦКАЛИЦЕ...........................................................................................................125–127

4


КО ЈЕ ЗА ЛЕТ?

СВАКО ДЕТЕ ИМА КРИЛА САМО ТРЕБА ДА СЕ СЕТИ ГДЕ МУ РАСТУ, САКРИВЕНА, И ОДМАХ ЋЕ ДА ПОЛЕТИ. Мирослав Антић

ПОЛЕЋЕ

МОООО!

5


ДОБРО ДОШЛИ, ПРВАЦИ! ХАЈДЕ ДА СЕ УПОЗНАМО. МИ СМО ЧЛАНОВИ ТВОГ ТИМА И ПОЗИВАМО ТЕ НА ДРУЖЕЊЕ. ЕВО НАШИХ ИМЕНА:

ОВО ЈЕ НАША ШКОЛА.

АНА РАША

КАКО ИЗГЛЕДА ТВОЈА ШКОЛА?

НАТА

МИША ЦИЦА СВЕЗНАЛИЦА

САВА

НА ДНУ ОВЕ СТРАНЕ И НА НЕКОЛИКО СЛЕДЕЋИХ НАЛАЗЕ СЕ РАЗНА СЛОВА. ОБОЈ ИХ РАЗЛИЧИТИМ БОЈАМА.

АКО ПРЕПОЗНАШ НЕКО ОД ОВИХ СЛОВА, ПРОЧИТАЈ ГА ДРУГАРИЦИ ИЛИ ДРУГУ ИЗ КЛУПЕ.

6


КАКО ЋЕМО РАДИТИ РАША И ЦИЦА СУ СМИСЛИЛИ ЗАДАТКЕ. УЗ МАЛО ТРУДА И ПУНО ИГРЕ, ЛАКО ЋЕШ ИХ РЕШАВАТИ. ЕВО КАКО:

ОНО ШТО ЈЕ НАПИСАНО, ПРОЧИТАЈ НАГЛАС.

Аа Aa A a 1

2

3

НА МЕСТИМА ГДЕ СУ ШАРЕ ЗАПОЧЕТЕ, ТИ ИХ ДОВРШИ. ПИШИ СЛОВА КАКО ТИ БРОЈЕВИ И СТРЕЛИЦЕ ПОКАЗУЈУ.

1 2

Ии И и Мм М м 1

3

2

2

4

1

3

ПРЕПИШИ РЕЧЕНИЦЕ:

Мaма има ПРВО ОБОЈ ЦРТЕЖЕ. ЗАТИМ НАПИШИ ПРВО И ПОСЛЕДЊЕ СЛОВО РЕЧИ КОЈА ЈЕ ОЗНАЧЕНА ЦРТЕЖОМ. АКО УМЕШ, УПИШИ И ОСТАЛА СЛОВА КОЈА НЕДОСТАЈУ.

Мима има

7

.

.

Аа АВИОН АВИОН ЛЕТИ.


У НАШЕМ БУКВАРУ ЗАДАЦИ СЕ НАЛАЗЕ У ЖУТОМ, НАРАНЏАСТОМ И РОЗЕ ОКВИРУ. ЦИЦА И РАША ПРЕДЛАЖУ ДА ИХ РЕШАВАШ ОВАКО:

ПРВО РЕШИ ЗАДАТКЕ У ЖУТОМ ОКВИРУ. НЕ БРИНИ, СВАКАКО ЋЕШ УСПЕТИ! КАДА УРАДИШ ЗАДАТКЕ ИЗ ЖУТОГ ОКВИРА, ИЗАБЕРИ ДА ЛИ ЋЕШ РЕШАВАТИ ЗАДАТКЕ ИЗ НАРАНЏАСТОГ ИЛИ РОЗЕ ОКВИРА. АКО УМЕШ, РЕШИ И ЈЕДНЕ И ДРУГЕ. АКО ТИ ЗАДАЦИ У НАРАНЏАСТОМ ИЛИ РОЗЕ ОКВИРУ ДЕЛУЈУ ТЕШКИ, НЕ БРИНИ! КАДА НАУЧИШ ВИШЕ СЛОВА, ЛАКО ЋЕШ ИХ РЕШИТИ.

Мима има

.

Мама има

.

КОРИСТЕЋИ СЛОВА КОЈА ЗНАШ, НАПИШИ У СВЕСЦИ НЕКОЛИКО РЕЧИ, А ЗАТИМ ИХ ПРОЧИТАЈ.

НАПИШИ КРАТКУ ПРИЧУ О МАМИ И ТЕБИ. ПОЈЕДИНЕ РЕЧИ У ПРИЧИ МОЖЕШ ЗАМЕНИТИ ЦРТЕЖИМА. НА ПРИМЕР ОВАКО:

Моја мама се зове Мирјана. Ја маму. И мама мене. Мама и ја .

ДА НЕ ЗАБОРАВИМО! ПАЖЉИВО ПОГЛЕДАЈ ОВЕ ЦРТЕЖЕ И ДОБРО ЗАПАМТИ ШТА ТРЕБА ДА УРАДИШ:

НАПИШИ

ОБОЈ

КАКО ИЗГЛЕДА ТВОЈА МАМА? НАЦРТАЈ У СВЕСЦИ СВОЈУ МАМУ.

ПРОЧИТАЈ РЕЧЕНИЦЕ:

ПРОЧИТАЈ СВОЈУ ПРИЧУ.

НА КРАЈУ БУКВАРА ЈЕ РЕЧНИК ГДЕ МОЖЕШ ПОТРАЖИТИ ОБЈАШЊЕЊА ЗА РЕЧИ КОЈЕ СУ ТИ НЕПОЗНАТЕ.

НАПИШИ И ОБОЈ

8

ПРОЧИТАЈ


ЕВО ШТА МИ ЗНАМО ЈА УМЕМ ДА РЕШАВАМ ЗАДАТКЕ У ЖУТОМ ОКВИРУ. БИЋУ УПОРАН И УСКОРО ЋУ МОЋИ ДА УРАДИМ И ОСТАЛЕ ЗАДАТКЕ.

НАТА И ЈА УМЕМО ДА РЕШАВАМО И ЗАДАТКЕ ИЗ НАРАНЏАСТОГ ОКВИРА.

ЈА УМЕМ ДА РЕШАВАМ ЗАДАТКЕ ДАТЕ У РОЗЕ ОКВИРУ. ЗАНИМЉИВИ СУ МИ И ЗАДАЦИ У ЖУТОМ И НАРАНЏАСТОМ ОКВИРУ ПА ЋЕ МИ БИТИ ЗАБАВНО ДА И ЊИХ РЕШАВАМ!

САВА ЈЕ РЕКАО ШТА ЈА УМЕМ. СИГУРНА САМ ДА И ТИ ПУНО ТОГА ЗНАШ. НАЦРТАЈ ИЛИ НАПИШИ У СВЕСЦИ ШТА ТИ УМЕШ ДА РАДИШ.

9


ОВО САМ ЈА НА ЖУТИМ ЛАТИЦАМА ЦВЕТА НАПИШИ СЛОВА КОЈА ЗНАШ. АКО УМЕШ, НА ЗЕЛЕНИМ ЛИСТОВИМА НАПИШИ ИМЕНА ЧЛАНОВА СВОЈЕ ПОРОДИЦЕ.

У КРУГ ЗАЛЕПИ ФОТОГРАФИЈУ ИЛИ НАЦРТАЈ СЕБЕ.

АКО УМЕШ, НАПИШИ ОВДЕ СВОЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ.

ОПИШИ СЕБЕ. КОЈЕ ЈЕ БОЈЕ ТВОЈА КОСА? КОЈЕ СУ БОЈЕ ТВОЈЕ ОЧИ? КАДА СЕ РАДУЈЕШ? ШТА МОЖЕ ДА ТЕ РАСТУЖИ?

10


ХАЈДЕ ДА ПРОШИРИМО ТИМ АЛИ МОЈИ МАМА И ТАТА СУ ЧЕСТО ЗАУЗЕТИ И МОГУ ДОЋИ У ШКОЛУ САМО НА РОДИТЕЉСКЕ САСТАНКЕ! КАКО ДА МИ ПОМОГНУ?

АКО НАС У ТИМУ ИМА ВИШЕ, БРЖЕ ЋЕМО УЧИТИ!

ХАЈДЕ ДА И МАМЕ И ТАТЕ УКЉУЧИМО У НАШ ПОБЕДНИЧКИ ТИМ!

ЗАМОЛИЋЕМО УЧИТЕЉА ИЛИ УЧИТЕЉИЦУ ДА У БУКВАР ЗАПИШЕ ПОРУКУ ЗА МАМЕ И ТАТЕ. ХАЈДЕ ДА ИХ ОБАВЕСТИМО О ТОМЕ!

ЗА МАМЕ И ТАТЕ

11

ДРУГАРИ СЕДЕ У ДВОРИШТУ НАТИНЕ КУЋЕ. ПОГЛЕДАЈ СЛИКУ ПА ИСПРИЧАЈ ШТА НА ЊОЈ ВИДИШ. ОПИШИ СВОЈУ КУЋУ.


МОЈЕ ИГРАЧКЕ ОВО СУ ЦИЦИНЕ ОМИЉЕНЕ ИГРАЧКЕ. ПОГЛЕДАЈ СЛИЧИЦЕ ИГРАЧАКА ПА ИХ ОПИШИ. КОЈА ЈЕ ТВОЈА ОМИЉЕНА ИГРАЧКА? ДА ЛИ ЈЕ ТВОЈА ИГРАЧКА ВЕЛИКА ИЛИ МАЛА? ОД ЧЕГА ЈЕ НАПРАВЉЕНА? КОЈЕ ЈЕ БОЈЕ?

НАЦРТАЈ И ТИ ОВДЕ СВОЈУ ОМИЉЕНУ ИГРАЧКУ. ОБОЈ ЦРТЕЖ, А ЗАТИМ ИСПРИЧАЈ КАКО СЕ ИГРАШ ОВОМ ИГРАЧКОМ.

ПОРЕД СВОГ ЦРТЕЖА НАПИШИ СЛОВО КОЈИМ ПОЧИЊЕ ИМЕ ИЛИ НАЗИВ ТЕ ИГРАЧКЕ. ПОРЕД СВОГ ЦРТЕЖА НАПИШИ ИМЕ ИЛИ НАЗИВ ТЕ ИГРАЧКЕ ИЛИ РЕЧЕНИЦУ О СВОЈИМ ИГРАЧКАМА. 12


У БИБЛИОТЕЦИ

У БИБЛИОТЕЦИ ИМА ЗАНИМЉИВИХ КЊИГА. КОЈУ ДА ИЗАБЕРЕМ?

ЈА САМ ИЗАБРАО ЈЕДНУ КЊИГУ О ЖИВОТИЊАМА. ПОКАЗАЋУ ТИ!

ПОГЛЕДАЈ ОВУ БИБЛИОТЕКУ ПА ИСПРИЧАЈ ШТА СВЕ У ЊОЈ ВИДИШ. ДА ЛИ СИ И ТИ БИО У БИБЛИОТЕЦИ? АКО ЈЕСИ, ИСПРИЧАЈ НЕШТО О ТОМ ТОГАЂАЈУ.

13


НА ИЗЛЕТУ НАТАША

СТЕВАН МИЛУН

НАЂА

АНЂА

АНИТА

СОЊА

МАЈА

НЕМАЊА

НИЏА САША

АНА

НАТА

САВА

МИША

АНА, САВА, МИША И НАТА СУ НА ИЗЛЕТУ. КОЈЕ ЖИВОТИЊЕ ПРИМЕЋУЈЕШ НА СЛИЦИ? ОПИШИ ЈЕДНУ ОД ОВИХ ЖИВОТИЊА. ИСПРИЧАЈ ПРИЧУ НА ОСНОВУ СЛИКЕ.

14


ПОГЛЕДАЈ СЛИКУ СА ПРЕТХОДНЕ СТРАНЕ. ДРУГАРИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОМОЋ. ПОМОЗИ ИМ ДА ДОЂУ ДО БАЛОНА. АНИ ДАЈ БАЛОНЕ НА КОЈИМА СУ ИМЕНА КОЈА ПОЧИЊУ СЛОВОМ А, КАКО ЈЕ ЗАПОЧЕТО. САВИ ДАЈ БАЛОНЕ НА КОЈИМА СУ ИМЕНА КОЈА ПОЧИЊУ СЛОВОМ С. НАТИ ДАЈ ОНЕ БАЛОНЕ НА КОЈИМА СУ ИМЕНА КОЈА ПОЧИЊУ СЛОВОМ Н, А МИШИ СА ИМЕНИМА НА М. ЗАОКРУЖИ НА БАЛОНИМА СЛОВА КОЈА ЗНАШ И ПРОЧИТАЈ ИХ НАГЛАС. ПОКУШАЈ ДА ПРОЧИТАШ ИМЕНА КОЈА СУ НАПИСАНА НА БАЛОНИМА. СЕТИ СЕ ЈОШ НЕКИХ ИМЕНА И ЗАПИШИ ИХ НА ЛИНИЈАМА.

ЗАШТО ЈА НЕМАМ НИЈЕДАН БАЛОН? МИСЛИМ ДА БАЛОНИМА НЕДОСТАЈЕ МАЛО БОЈЕ. ХАЈДЕ ДА ИХ ОБОЈИМО!

ДА ЛИ СИ И ТИ БИО НА ИЗЛЕТУ? ИСПРИЧАЈ СВОЈ ДОЖИВЉАЈ СА ИЗЛЕТА.

15


НА ВРХ БРДА, ВРБА МРДА НА ОСНОВУ РЕЧЕНИЦА КОЈЕ ИЗГОВАРАЈУ НАШИ ДРУГАРИ, НАЦРТАЈ ЦРТЕЖЕ У ПОЉА. РИБА РИБИ ГРИЗЕ РЕП.

НА ВРХ БРДА, ВРБА МРДА.

ЧАСЛАВ ЧИСТИ ЧИЗМЕ.

НИЏА ЈЕ ВРЛО ЉУТ ЈЕР ЈЕ ШУБАРА ШАРЕНА.

АКО УМЕШ, ПРОЧИТАЈ НАГЛАС ОВЕ РЕЧЕНИЦЕ.

ОПИШИ ЧИЗМЕ КОЈЕ СИ НАЦРТАО.

16


ГЛАС, СЛОВО, РЕЧ, РЕЧЕНИЦА ПОГЛЕДАЈ СЛИКУ. ПОКУШАЈ ДА ПРОЧИТАШ ШТА ПИШЕ. Н

СЛОВО

НАТА

РЕЧ

НАТА ПОКАЗУЈЕ.

РЕЧЕНИЦА УРАДИ САМОСТАЛНО ИЛИ УЗ ПОМОЋ ДРУГА ИЛИ ДРУГАРИЦЕ.

ПОВЕЖИ КАКО ЈЕ ЗАПОЧЕТО. СЛОВО

СИМА СНИМА.

а

РЕЧ

СИМА

А

РЕЧЕНИЦА

РАША

РАША ЈЕ ПАС. ПОГЛЕДАЈ РАШУ. КАЖИ НЕКОЛИКО РЕЧЕНИЦА О ТОМЕ КАКО РАША ИЗГЛЕДА.

17


СЛОВА ПИШЕМО. ГЛАСОВЕ ИЗГОВАРАМО.

ПОГЛЕДАЈ ОВЕ СЛИКЕ. У ВЕЗИ СА СВАКОМ ОД ЊИХ ИЗГОВОРИ ГЛАС, РЕЧ И НА КРАЈУ РЕЧЕНИЦУ. ЗАПИШИ КАКО ЈЕ ЗАПОЧЕТО. СЛОВО

М

РЕЧ

РЕЧЕНИЦА

МИША

МИША СЕДИ.

__

__ __ __

__ __ __ __ __ __ __ .

__

__ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ .

ЗА МАМЕ И ТАТЕ

18


штампана слова

ХАЈДЕ ДА НАУЧИМО СЛОВА ЋИРИЛИЦЕ.

НАШЕ ПИСМО ЗОВЕ СЕ ЋИРИЛИЦА.

19


Аа Aa A a 1

2

3

1 2

Ии И и Мм М м 1

3

2

2

4

1

3

ПРЕПИШИ РЕЧЕНИЦЕ:

Мaма има Мима има

.

.

20

Аа АВИОН АВИОН ЛЕТИ.


Ии

Ии ИГЛА ИГЛА БОДЕ.

КАКО ИЗГЛЕДА ТВОЈА МАМА? НАЦРТАЈ У СВЕСЦИ СВОЈУ МАМУ.

ПРОЧИТАЈ РЕЧЕНИЦЕ:

Мима има

.

Мама има

.

Мм МАЧКА МАЧКА ТРЧИ.

КОРИСТЕЋИ СЛОВА КОЈА ЗНАШ, НАПИШИ У СВЕСЦИ НЕКОЛИКО РЕЧИ, А ЗАТИМ ИХ ПРОЧИТАЈ.

НАПИШИ КРАТКУ ПРИЧУ О МАМИ И ТЕБИ. ПОЈЕДИНЕ РЕЧИ У ПРИЧИ МОЖЕШ ЗАМЕНИТИ ЦРТЕЖИМА. НА ПРИМЕР ОВАКО:

Моја мама се зове Мирјана. Ја маму. И мама мене. Мама и ја .

21

ПРОЧИТАЈ СВОЈУ ПРИЧУ.


Тт

Тт ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН ЗВОНИ.

Тт Тт Oo Oo Нн Нн 2 1

1

1 3

2

ПРЕПИШИ И ПРОЧИТАЈ РЕЧЕНИЦЕ:

Taта и Tома

.

Нина и нана

.

ТРУДИ СЕ ДА ПИШЕШ УРЕДНО. СИГУРАН САМ ДА ЋЕШ УСПЕТИ.

22


Oo

Оо ОРАХ ОРАХ ЈЕ ТВРД.

ПОГЛЕДАЈ ЗАГОНЕТНИ ЦРТЕЖ. ОБОЈ ПОЉА У КОЈИМА СЕ НАЛАЗИ ТАЧКА И ОТКРИЋЕШ СКРИВЕНА СЛОВА. ЗАПИШИ ИХ НА ЛИНИЈАМА ИСПОД ЦРТЕЖА.

КОРИСТЕЋИ СЛОВА КОЈА ЗНАШ, У ПОЉА ЗАПИШИ РЕЧИ У КОЈИМА ЈЕ: СЛОВО Т

НА ПОЧЕТКУ РЕЧИ У СРЕДИНИ РЕЧИ НА КРАЈУ РЕЧИ

23

СЛОВО О


Нн

Нн НАТА НАТА ШЕТА.

РЕШИ РЕБУСЕ. У КВАДРАТИЋЕ УПИШИ РЕШЕЊА. АКО ЈЕ ПОТРЕБНО, НЕКА ТИ ПОМОГНЕ УЧИТЕЉ/УЧИТЕЉИЦА ИЛИ ДРУГ/ДРУГАРИЦА.

ОВДЕ ЗАПИШИ РЕЧЕНИЦЕ У КОЈИМА ЋЕ СЕ НАЋИ РЕЧИ КОЈЕ СУ РЕШЕЊА РЕБУСА.

ПРОЧИТАЈ НАГЛАС ЗАПИСАНЕ РЕЧЕНИЦЕ. ЗА МАМЕ И ТАТЕ

24


ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО ШТАМПАНИМ СЛОВИМА! ОВУ ИГРУ ЋЕШ ИГРАТИ СА ДРУГАРИМА ИЗ ГРУПЕ. ПРАВИЛА СУ СЛИЧНА КАО У ИГРИ ЧОВЕЧЕ, НЕ ЉУТИ СЕ. СТАНИ НА ПОЉЕ СТАРТ И БАЦИ КОЦКУ. БРОЈ КОЈИ ДОБИЈЕШ ПОКАЗУЈЕ ЗА КОЛИКО ПОЉА ТРЕБА ПОМЕРИТИ ФИГУРУ У ПРАВЦУ СТРЕЛИЦА. ПОЉЕ НА КОЈЕ СТАНЕШ НОСИ ЗАДАТАК КОЈИ РЕШАВАШ У СВЕСЦИ. КО ПРВИ ДОЂЕ ДО ЦИЉА, ПОБЕЂУЈЕ! ПРВА ГРУПА

ЗАПИШИ ЈЕДНО СЛОВО.

СТАРТ

ПРОЧИТАЈ: МАМА. ПРОЧИТАЈ: АНА.

ПРОЧИТАЈ: МИМА.

ЗАПИШИ РЕЧ КОЈА ПОЧИЊЕ СЛОВОM О.

ПРОЧИТАЈ: ИМА.

ПРОЧИТАЈ: ТОМА.

ПРОЧИТАЈ: АНА И МИМА.

ПРОЧИТАЈ: АНА И МАМА. ЗАПИШИ РЕЧ КОЈА ПОЧИЊЕ СЛОВОМ Т.

ПРОЧИТАЈ: ТОМА И ТАТА.

ЗАПИШИ РЕЧ КОЈА ПОЧИЊЕ СЛОВОМ М. ЗАПИШИ СВОЈЕ ИМЕ.

ЗАПИШИ ДВЕ РЕЧИ.

СМИСЛИ И ТИ ПИТАЊЕ ЗА СЛИЧНУ ИГРУ.

25

ЗАПИШИ РЕЧ КОЈА ПОЧИЊЕ СЛОВОМ А. ЦИЉ


АКО ТИ ЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАДАТАКА ПОТРЕБНА ПОМОЋ, КОРИСТИ СЛОВАРИЦУ. ОНА СЕ НАЛАЗИ У БУКВАРУ НА СТРАНИ 64.

ПРАВИЛА СУ ИСТА КАО ЗА ПРВУ ГРУПУ. ПОТРАЖИ ИХ НА ПРЕТХОДНОЈ СТРАНИ. ДРУГА ГРУПА

ПРОЧИТАЈ: МАМА И МИМА.

СТАРТ ПРОЧИТАЈ: ТОМА И ТАТА.

ПРОЧИТАЈ: МИМА ИМА.

ЗАПИШИ РЕЧ КОЈА ПОЧИЊЕ СЛОВОМ Т.

ЗАПИШИ РЕЧ КОЈА ПОЧИЊЕ СЛОВОМ О.

ЗАПИШИ РЕЧ КОЈА СЕ ЗАВРШАВА СЛОВОМ Т.

ЗАПИШИ РЕЧ У КОЈОЈ ЈЕ СЛОВО О У СРЕДИНИ.

ЗАПИШИ ТРИ РЕЧИ И ПРОЧИТАЈ ИХ.

ЦИЉ

ИЗГОВОРИ ЈЕДНУ РЕЧЕНИЦУ.

ЗАПИШИ РЕЧ КОЈА У СЕБИ САДРЖИ СЛОВО Н.

ЗАПИШИ ИМЕ СВОГ ТАТЕ.

ЈА САМ СМИСЛИО ПИТАЊЕ ЗА СЛИЧНУ ИГРУ! СМИСЛИ И ТИ.

26

ЗАПИШИ СВОЈЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ.

ЗАПИШИ ИМЕ СВОЈЕ МАМЕ.


ПРАВИЛА СУ ИСТА КАО ЗА ПРВУ И ДРУГУ ГРУПУ. ВРАТИ СЕ НА СТРАНУ 25 И ПРОЧИТАЈ ИХ.

АКО ЈЕ ПОТРЕБНО, ПОЈЕДИНЕ РЕЧИ У РЕЧЕНИЦАМА МОЖЕШ ЗАМЕНИТИ ЦРТЕЖИМА.

ТРЕЋА ГРУПА

ЗАПИШИ КОЈЕ СУ БОЈЕ ТВОЈЕ ОЧИ.

СТАРТ

НАПИШИ ИМЕ СВОГ НАЈБОЉЕГ ДРУГА.

ЗАПИШИ РЕЧЕНИЦУ. НАПИШИ РЕЧЕНИЦУ У КОЈОЈ ЋЕ СЕ НАЋИ РЕЧ МАМА.

НАПИШИ РЕЧЕНИЦУ У КОЈОЈ ЋЕ СЕ НАЋИ РЕЧ ТАТА.

СМИСЛИ РЕЧЕНИЦУ У КОЈОЈ ЋЕ СЕ НАЋИ РЕШЕЊЕ ПРЕТХОДНОГ РЕБУСА. ПРОЧИТАЈ СВОЈЕ РЕЧЕНИЦЕ О РЕБУСИМА СА ПРЕТХОДНОГ ЧАСА.

ЗАПИШИ КОЈЕ ЈЕ БОЈЕ ТВОЈА КОСА.

РЕШИ РЕБУС:

НАПИШИ ИМЕ СВОЈЕ НАЈБОЉЕ ДРУГАРИЦЕ. НАПИШИ РЕЧЕНИЦУ У КОЈОЈ ЋЕ СЕ НАЋИ РЕЧ ТОМА. ПРОЧИТАЈ СВОЈУ ПРИЧУ О МАМИ. СМИСЛИ И ТИ ПИТАЊЕ ЗА СЛИЧНУ ИГРУ.

ЗАПИШИ ДВЕ РЕЧЕНИЦЕ.

27

ЦИЉ


Сс Сс Сс Ее Ее 1

1

2

3

1

4

Шш Шш 1

2

3

4

ПРЕПИШИ И ПРОЧИТАЈ РЕЧЕНИЦЕ:

Нaта снима сома. Сом има сан.

28

Сс САВА САВА УЧИ.


Ee

Ее ЕКСЕР ЕКСЕР ЈЕ ОШТАР.

Шш

Шш ШЕШИР ШЕШИР ЈЕ ЦРВЕН.

ПОМОЗИ РАШИ ДА СТИГНЕ ДО АНЕ. ПРАТИ СЛОВА И ЛАКО ЋЕШ НАЋИ ПУТ. НА ЛИНИЈИ ЗАПИШИ РЕЧЕНИЦУ КОЈУ СТЕ РАША И ТИ ОТКРИЛИ НА ПУТУ. ПРОЧИТАЈ ЈЕ.

29


Рр

Рр РАША РАША ГЛЕДА.

РР РР Јј Јј 2

1

1

2 1

Уу Уу 1

2

ЦРТЕЖЕ ЧИЈИ НАЗИВИ ПОЧИЊУ СЛОВОМ Р НАЦРТАЈ У ЦРВЕНОМ ПОЉУ И ОБОЈ ЦРВЕНОМ БОЈОМ. ЦРТЕЖЕ НА Ј НАЦРТАЈ У ЗЕЛЕНОМ ПОЉУ И ОБОЈ ЗЕЛЕНОМ, А ОНЕ НА У НАЦРТАЈ У ЖУТОМ ПОЉУ И ОБОЈ ЖУТОМ БОЈОМ.

30


Јј

Јј ЈАБУКА ЈАБУКА ЈЕ ЗРЕЛА.

Уу

Уу УДИЦА УДИЦА ТОНЕ.

ЈЕСЕН У ШУМИ Марина шета шумом. Јесен је. Шума шушти. Ту је јаре . Неуморно је. Јури шумом. Смеје се. ПРОЧИТАЈ ПРИЧУ. КАО ШТО ПРИМЕЋУЈЕШ, ПИСАЦ ЈЕ ЗАБОРАВИО ДА НАПИШЕ КАКО СЕ ЈАРЕ ЗОВЕ. СМИСЛИ ИМЕ ОВОМ ЈАРЕТУ И ЗАПИШИ ГА НА ЛИНИЈИ. ШТА МИСЛИШ, ЗАШТО СЕ ЈАРЕ СМЕЈЕ? СМИСЛИ НАСТАВАК ПРИЧЕ И ЗАПИШИ ГА У СВЕСКУ. РЕЧ ЗАМЕНИ ЦРТЕЖОМ, АКО ЈЕ ПОТРЕБНО. ПОТРУДИ СЕ ДА ЗА СЛЕДЕЋИ ЧАС ДОНЕСЕШ У ШКОЛУ ЧАСОПИС ИЛИ КЊИГУ У КОЈИМА МОЖЕМО ВИДЕТИ ЈАРЕ И ЧИТАТИ О ЊЕМУ. Ја сам књигу о јарету видео у библиотеци. Потражићу је тамо! ЗА МАМЕ И ТАТЕ

31


ХАЈДЕ ДА ЧИТАМО Тeнис Гем, сет и меч, победила сам! Ура! Ено Нате и Ане. Играју тенис! О, не!

Уморне сте?

Не!

О, не! Само то не!

Мишо, играј и ти са Натом.

32


КОЈИ ЈЕ РЕЗУЛТАТ ТЕНИСКОГ МЕЧА? ШТА ЈЕ АНА ПРЕДЛОЖИЛА МИШИ? ШТА МИСЛИШ, ДА ЛИ ЈЕ ПРИХВАТИО? ЗАШТО? КО ЈЕ ПОБЕДИО У МЕЧУ? ЗАПИШИ НА ЛИНИЈИ. НА ЛИНИЈИ ЗАПИШИ СЛОВИМА РЕЗУЛТАТ МЕЧА. ПОБЕДНИЦА ЈЕ ДОБИЛА НАГРАДУ. ЕВО ЊЕНЕ НАГРАДЕ. ЗАПИШИ СЛОВА ИСПОД СЛИКЕ.

__ __ __ __ __

СМИСЛИ НАСТАВАК СТРИПА И НАЦРТАЈ ГА У ОВОМ ПРОСТОРУ.

33


Пп

Пп ПТИЦА ПТИЦА ЛЕТИ.

Пп Пп Лл Лл Љљ Љљ 2

1

3

2

1

3

2

1

3 4

На црту испод слике упиши слово које недостаје, а затим на цртежу десно обој поље у коме се налази ово слово. Открићеш скривени предмет.

Л А __А

О С А__

__ АС

__ Р__

Напиши назив скривеног предмета. Прочитај написано.

34

__ __ __ __ __


Лл

Лл ЛИСТ ЛИСТ ЈЕ ЗЕЛЕН.

Љљ

Љљ ЉУЉАШКА ЉУЉАШКА СЕ ЊИШЕ.

Састави речи и напиши их на линијама. ЉЕ ПО

М

СЕТА

ШУ

САО

МА МАР

Смисли и запиши реченице у којима ће се наћи речи које си саставио. На пример:

Миш је у посети

Реч коју не умеш да запишеш, замени сличицом како је започето.

.

Реши ребусе. У квадратиће упиши решења.

Смисли и запиши у свеску реченице у којима ће се наћи решења ових ребуса.

35


Зз

Зз ЗЕЦ ЗЕЦ ЈЕ СКОЧИО.

Зз Зз Вв Вв 1

2

2

1

3

Поред слика напиши слова која недостају.

__ __ ОНО

__ А __ ЕС __

__ АС __ А __ __

__ О __

__ РА __ __

__ А __ А

36


Вв

Вв ВЕВЕРИЦА ВЕВЕРИЦА ГРИЦКА.

ПОСПАНИ МОША – Спава ми се, шапну

Моша.

– Зашто, па jутро је? – пита мали миш Тоша. – Зато што ми

преспавамо зиму.

– Лепо спавај, Мошо. – Имај леп сан о

и

.

Цицо, приметио сам да прича о Моши садржи скоро сва слова која су деца до сада научила из буквара.

Прочитај причу па одговори на питања. Зашто је Mоша поспан? Шта он воли да једе? Покушај да запишеш у свеску одговоре на ова питања. Потражи у дечјем часопису или енциклопедији слике и текстове о медведима. Препиши у свеску неколико реченица о овим животињама. Потражи у енциклопедији које животиње, осим медведа, преспавају зиму и напиши у свесци њихова имена.

37


ПРИЧА У СЛИКАМА Воја и Злата

38


Гледај слике и испричај причу. Запиши у свеску по једну реч или реченицу о свакој слици. Смисли и упиши у облачиће текст који изговарају наши другари.

39


Гг

Гг ГОЛУБ ГОЛУБ ГУЧЕ.

Гг Гг Бб Бб 2

1

3

2

1 2

1

Поред слика напиши слова која недостају. Прочитај речи које си добио.

__ ИТ __ __ __

__ А __ Р А __

__УШ __ __ __

__ АЛ __ Т __ НК __

__ У __ А __ __ __ __

40


Бб

Бб БАЛОН БАЛОН ЈЕ ШАРЕН.

Користећи речи које си открио у задатку на претходној страни, напиши у свесци реченице. Упиши у укрштеницу слова која недостају. Када решиш укрштеницу, открићеш у обојеним пољима име још једне птице. Потражи у енциклопедији занимљивости о тој птици и запиши их у свеску.

41


КК

Кк КРУШКА КРУШКА ЈЕ ЗРЕЛА.

Кк Кк Дд Дд 2

1

3

2

1

3

4 5 6

Испод слике упиши слова која недостају, а затим их редом пронађи на Рашиној стази и обој. Ако тачно решиш задатак, открићеш које је Рашино омиљено јело.

__ Р В __

Д __ __ __

Д __ __ Е __

Напиши на линији које је Рашино омиљено јело. Прочитај ту реч наглас.

42

__ А __ А


Дд

Дд ДЕДА ДЕДА СЕ ШЕТА.

На линијама напиши речи које се овде крију: РВОД

АДЕД

ЛУПАК

ДОЛЕДСЛА

Смисли и запиши неколико реченица у којима ћеш употребити ове речи. Поједине речи можеш заменити цртежом, како је започето.

Сладолед је од

.

Напиши у свесци кратку причу о свом деди или о другој особи коју волиш. ЗА МАМЕ И ТАТЕ

43


ЧИТАМО И СМИШЉАМО РЕЧИ И РЕЧЕНИЦЕ На крају буквара су делови коцке. Залепи их на картон. Изрежи, склопи и залепи коцку. Игра може да почне!

Цицо, мислим да ће за склапање коцке деци бити потребна помоћ одраслих.

ЗАДАТАК: Прочитај реч коју си добио бацивши коцку, а затим: Прва група У жутом простору на следећој страни нацртај оно што та реч означава.

Друга група

Смисли реченицу у којој ће се наћи реч коју си добио и запиши је у наранџасти простор на следећој страни. Реч можеш заменити цртежом. Пиши читко и уредно! Трећа група У розе простор на следећој страни запиши реченицу у којој ће се наћи реч коју си добио. Покушај да речи не замењујеш цртежима. Пиши читко и уредно!

44


45


Чч

Чч ЧАША ЧАША ЈЕ ШАРЕНА.

Чч Чч Цц Цц Хх Хх 1

1

2

1

2

2

4

2

Прочитај речи које се налазе испод слика. Упиши их у простор испод одговарајуће слике. За два предмета нема датих имена. Размисли и упиши одговарајуће речи.

цвет

хлеб

чизма

цуцла

46

четка

зец


Цц

Цц ЦИПЕЛА ЦИПЕЛА ЈЕ ЦРВЕНА.

Хх

Хх ХЛЕБ ХЛЕБ ЈЕ ПЕЧЕН.

У табели пронађи и заокружи речи: Часлав, хвата, шутира, голман, Цане.

На линијама напиши неколико реченица у којима ћеш користити речи из претходног задатка.

За следећи час донеси дечји часопис који радо читаш.

47


ИГРАМО СЕ РЕЧИМА Повежи делове слика како је започето и саставићеш речи. На линијама запиши речи које си добио. Прочитај их наглас. ча

пела

ше

љина

ја

је

ха

шир

ци

ша

Нацртај предмете чије си делове спојио. Обој цртеже.

48


Погледај слике. Запиши њихове називе у квадратиће.

Користећи речи које се налазе испод слика, смисли и напиши реченице.

Прелистај странице часописа који си донео. Изабери и прочитај једну причу или занимљивост.

49


Њњ

Њњ ЊИВА ЊИВА ЈЕ ПОСЕЈАНА.

Њњ Њњ Џџ Џџ 1 3

1

2

2

3

4

Ево врапца Џивџана и магарца Њоке.

Џив, џив, џив! Не њачи, Њоко!

Напиши ко њаче.

50


Џџ

Џџ ЏЕМПЕР ЏЕМПЕР ЈЕ ШАРЕН.

Реши укрштеницу:

Потражи у енциклопедији текстове и илустрације о јежу и јазавцу. Препиши у свеску занимљивост о једној од ових животиња.

Веома је хладно. Овај врабац надувава своје перје. На овај начин ствара себи дебео огртач. ЗА МАМЕ И ТАТЕ

51


ВЕЛИКО СЛОВО НА ПОЧЕТКУ РЕЧЕНИЦЕ Ово је једна реченица.

Д анас пишемо реченице .

На крају је тачка.

Почиње великим словом.

На листовима, кишобранима и капима написане су речи. Прочитај их. Повежи речи тако да добијеш три реченице. Напиши на линијама реченице.

дува.

је

Пада

киша.

Ветар

Стигла

јесен.

Пази на велико слово и тачку. 52


Испод сваке слике напиши по једну реченицу како је започето. Пази на велико слово и тачку.

Сава свира.

Уради претходни задатак, а затим прошири реченице новим речима, на пример:

Сава лепо свира.

53


Ћћ

Ћћ ЋУРАН ЋУРАН ШЕТА.

Ћћ Ћћ 3 1 2

3

1

2

Ђђ Ђђ 3 1 2

3

1

2

Састави речи и напиши их на линијама. Прочитај написано.

цве

е

повр

е

е

во

Ђур

ина

Ђор

е

Ђур

а

54


Ђђ

Ђђ ЂАК ЂАК ЈЕ СРЕЋАН.

Користећи речи које си саставио у задатку на претходној страни, запиши реченице како је започето.

Ђурђина и Ђорђе беру цвеће и воће.

Напиши зашто је потребно јести воће и поврће.

Пронађи у енциклопедији занимљивости о воћу и поврћу и прочитај их.

55


ВРАБАЦ И МАЧКА „Где ћеш, врапче, зимовати?“ пита мачка врапца стара. „Овде, онде, Туда, свуда!“ тако врабац одговара. „Где ћеш, врапче, данас ручат?“ пита мачка врапца стара. „На крај шора, На врх ора᾽!“ тако врабац одговара. „А где ти је конак, врапче?“ пита мачка врапца стара. „Шта те брига? Погоди га!“ тако врабац одговара. „Знаш ли, море, зашт᾽ те питам?“ „Јер си мачка, а ја птица!“ то је реко, па утеко, оста мачка тужна лица. Јован Јовановић Змај Прочитај песму у целини, а затим, са другарима из групе, по улогама.

56


Препиши у облачиће део разговора између врапца и мачке. Ево мале помоћи. Мачкин текст у песми подвучен је црвеним, а врапчев плавим линијама.

ТИГАР

Пронађи у енциклопедији име још неког мог рођака из породице мачака.

Тигар је највећа и најснажнија животиња из породице мачака. Пругасто крзно чини га скоро невидљивим у џунгли.

57


Жж

Жж ЖИРАФА ЖИРАФА ЈЕ ВИСОКА.

Жж Ж ж 3

1 2

4 5

Фф Ф ф 3

2

1

Упиши име животиње, биљке и предмета као што је започето. НА СЛОВО

ЖИВОТИЊА

БИЉКА

ПРЕДМЕТ

Д

дабар

дуња

даска

К Г Б Ф Ж

58


Фф

Фф ФОКА ФОКА ПЛИВА.

Овај задатак ћеш решавати самостално. Прочитај реченице, а затим нацртај и обој:

Два балона жуте боје.

Три црвена фломастера.

Ево још занимљивости из нашег, животињског света.

Жирафа Живка

Фока Фиона Ми фоке живимо у води. Морамо изронити да удахнемо ваздух.

Ја сам највиша животиња.

Жирафа спава стојећи.

59


У ПОСЕТИ

Ево нас у Мошином дому. Шта кажете? Баш је фино! Сјајно место за дремку.

Моша се журно спрема за спавање. Чуо је куцање. Неко је пред вратима.

То је Тоша, Мошин друг. 60


Прочитај причу са претходне стране. Смисли текст који говори Моша и напиши га у облачиће поред слика. Смисли наставак стрипа и нацртај га у овом простору.

ЗА МАМЕ И ТАТЕ

61


ПИСАЊЕ ВЕЛИКОГ СЛОВА Као што већ знаш, прву реч у реченици пишемо великим словом.

Тоша у великом граду Тоша је пољски миш. Повремено посећује меду Мошу у шуми. Одлучио је да посети свог рођака Жику – градског миша. Жика је Тоши написао своју адресу: Жика Жикић, звани Грицко, Београд. На линије препиши речи из текста које нису на почетку Да ли ће се Тоша снаћи реченице, али су написане у великом граду? великим почетним словом. Да ли је Жикина адреса потпуна? – Шта недостаје? – пита се Тоша. Подвуци у тексту речи које почињу великим словом, а затим реши задатак који је Цица смислила.

62


Шта означавају речи које си преписао? Дакле, великим почетним словом пишемо: имена људи, имена животиња, презимена, надимке, имена градова и села.

На линијама напиши: своје име и презиме свој надимак име места у којем живиш име свог кућног љубимца Пази на тачку и велико слово.

Препиши правилно реченице: данас су пас раша и мачка цица шетали са њима је био миша перић из ниша

63


словарица штампаних слова азбуке А

а

Ј

ј

С

с

Б

б

К

к

Т

т

В

в

Л

л

Ћ

ћ

Г

г

Љ

љ

У

у

Д

д

М

м

Ф

ф

Ђ

ђ

Н

н

Х

х

Е

е

Њ

њ

Ц

ц

Ж

ж

О

о

Ч

ч

З

з

П

п

Џ

џ

И

и

Р

р

Ш

ш

Азбука је утврђени редослед и скуп слова у ћирилици.

Колико слова има азбука? Преброј их! Научи азбуку. 64


ПИСАНА СЛОВА

65


1 3

2

2

3

1 1 2

4

3 1

2

Препиши реченице:

66


Дај Миминој играчки име и покушај да га напишеш писаним словима. Ево простора за играчкино име. Ако је потребно, користи словарицу писаних слова (страна 108).

Напиши неколико реченица писаним словима користећи речи: мама, Мима, има.

Ако је потребно, користи словарицу са стране 108. Такође, реч можеш заменити цртежом.

Можеш користити и друге речи које умеш да напишеш писаним словима.

67


4 2 3

1

5 1 234

1

1 2 3 1 3

2

Препиши реченице:

68


Потражи скривене речи на страни 125. Исеци делове слагалице по испрекиданим линијама. Сложи правилно делове да добијеш речи. Прочитај тајне речи, а затим их залепи у срце које се налази на овој страни. Ако желиш, украси срце или допиши нечије име.

Напиши у свесци писаним словима поруку за маму и тату. ЗА МАМЕ И ТАТЕ

69


1

1 2

1 2 1

2

3 4

1 23 4 5

Препиши реченице у свеску:

70


Ако правилно распоредиш слова која су дата у наранџастом кругу, добићеш реч која је одговор на постављено питање о Анити.

Напиши одговор писаним словима.

Реши ребус:

Напиши писаним словима реченицу у којој ће се наћи решење претходног ребуса.

Ако је потребно, користи словарицу писаних слова.

71


ТОШИН САН

Препиши реченице о Мошином и Тошином сну.

Шта мислиш, о чему Тоша сања? Нацртај то у облачић.

72


Спој слова по азбучном реду. Ако их правилно спојиш, открићеш о чему Тоша сања.

Допуни реченицу писаним словима.

73


2 1

3

1 2

1

2

1

3 2 1

2

Препиши реченице у свеску:

Цицо, ове реченице су написане правилно и уредно. Морам признати да мени не полази за руком да тако пишем.

74

Нато, не брини! Буди упорна и вежбај писање. Видећеш, грешака ће бити све мање.


Прочитај реченице о јесени које су написане на претходној страни. Одговори на питања писаним словима. Шта је Раша осетио?

Зашто кажемо да јесен мирише?

Напиши писаним словима неколико реченица о јесени.

Користи словарицу. Реч можеш заменити цртежом.

75


КАКО БИ ТО СТАЈАЛО Како би то стајало, Кад би стари дека Напио се млека, Па завијен у јастучак Преспавао ручак?

Прочитај песму. Нацртај овде оно што ти је најсмешније у песми.

Како би то стајало, Кад би место ђака Спремила се бака Да у школу пође, Међу децу дође? Како би то стајало? Погодит је врло лако: Стајало би исто тако Ко што стоји Кржљавићу Љуби – Цигара у зуби! Јован Јовановић Змај У песми су подвучене три речи. Препиши их овде писаним словима.

76


Препиши у свеску део песме са претходне стране. Замисли и ти неку невероватну, немогућу ситуацију и запиши је писаним словима. На пример овако:

77


3 2 1

1

2

1

2

Препиши реченице:

78


Нађи речи које се крију у круговима и запиши их на линије.

Смисли и запиши реченицу која садржи ове или сличне речи. Пиши писаним словима.

Користећи слова која су написана у кругу, напиши најмање три речи писаним словима. Не мораш за сваку реч користити сва слова из круга.

Користећи речи које си открио, напиши две реченице писаним словима.

79


1 2

1

2 1

1

Повежи речи тако да добијеш реченице, а затим их препиши.

80


Испод слике напиши писаним словима одговарајућу реч.

Писаним словима напиши по једну реченицу о свакој слици.

ЗА МАМЕ И ТАТЕ

81


ЗЛАТА И ПРИЈАТЕЉИ Сигурно се сећате Злате и Воје, јунака из нашег буквара. У наставку стрипа о Злати и Воји појављују се нови јунаци – ветар и лептир. Ако желиш да сазнаш њихова имена, реши следећи задатак. На линији напиши прво слово речи која је приказана сличицом. Пиши писаним словима.

Лептир се зове:

Ветар се зове:

Прочитај гласно како се зову лептир и ветар, а онда запиши њихова имена.

82


Погледај ове слике па на основу њих испричај причу. Погледај ове слике па на основу њих напиши причу у свесци.

83


2 1

2 1

1 2

Шта ко ради на слици? Допуни реченице писаним словима.

84


Погледај слике па одговори на питања писаним словима.

Хајде да пишемо о балерини писаним словима. Настави како је започето. Шта ради? Каква је?

85


1

3 2

4

2 3

1

1

2 3

Диносауруси су животиње које су некада давно живеле на Земљи.

Препиши у свеску писаним словима реченице које изговара Добривоје.

86


Смисли име за сваког од ових диносауруса, а затим га запиши испод слике. Ови диносауруси имају једну жељу – да њихова имена почињу словом К или словом Д. Дакле, на посао! Користи словарицу ако је потребно.

У енциклопедији потражи занимљивости о диносаурусима. Прочитај и запиши у свеску занимљивост која ти се допала.

87


ЗАГОНЕТКЕ Беле коке с неба пале, моја врата затрпале. Ово је једна загонетка.

Цицо, да ли знаш шта су загонетке?

Рекао бих да је загонетка игра речима. А решење твоје загонетке је снег!

Реши загонетку на овој и следећој страни. У јесен летим на југ. Прелазим тако пут дуг. Под стрехом гнездо градим. Црвићима се сладим.

88


И ја се селим на југ. Кљун ми је дуг. Гнездо ми на димњаку стоји. Жаба ме се боји.

Препиши у свеску писаним словима једну од ових загонетки. Реши ребус:

Испричај шта знаш о животињи која је решење ребуса. Смисли загонетку о овој животињи и запиши је писаним словима.

ЗА МАМЕ И ТАТЕ

89


1 2

1 2

3 1

2

Препиши реченице у свеску:

90


Хајде да пишемо о пахуљи. Одговори на питања како је започето. Каква је?

Шта ради?

Користећи речи које си написао, напиши најмање три реченице о пахуљи.

91


ПРИЧА У СЛИКАМА Црвенкапа

Ову причу сви знамо. Хајде да је испричамо. Поређај сличице по реду – упиши бројеве 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 у празне квадратиће. Када поређаш сличице, испричај причу.

92


Напиши у свесци шта се дешава на свакој од ових слика. Тако ћеш написати причу. Прочитај је наглас. Смисли наставак приче и напиши га у свесци.

93


1 3 2

2

1

3

Препиши реченице:

Обој плавом бојом пут којим се Њока креће, а црвеном пут којим иде Џивџан. На плавој линији запиши слова која си пронашао на Њокином путу, а на црвеној слова са Џивџановог пута. Открићеш шта је ко пронашао.

94


Погледај претходну страну па напиши по једну реченицу о Њоки и Џивџану писаним словима.

Смисли и запиши причу у којој ћеш користити речи: Њока, трава, снег, Џивџан, зрна, сено. Дај причи наслов.

95


ТАЧКА, УПИТНИК, УЗВИЧНИК Данас ћемо писати различите реченице . Да ли се радујеш ? Ура, биће занимљиво ! Ово су различите реченице. На крају различитих реченица пишемо различите знаке.

упитник узвичник

Тачку већ познајеш. Данас ћеш упознати упитник и узвичник.

Погледај слику. Смисли и запиши писаним словима још две реченице које на крају имају тачку.

96

тачка


Смисли и запиши још два питања о догађају са слике.

Смисли и запиши још две реченице које имају узвичник на крају.

Напиши у свесци две реченице на чијем је крају тачка, затим две реченице на чијем је крају упитник и две на чијем је крају узвичник.

97


1 4 2

3

3 1 2 1 4 2

3

3 1

2

Препиши реченице:

98


Реши следећи задатак и открићеш које су поклоне Ђурђа и Ћира припремили за Ђорђа.

Погледај сличице. Број изнад сваке сличице означава које слово по реду из речи која се крије иза сличице треба написати на линији. На пример: Четврто слово у речи МИНЂУША је Ђ. Опиши како ти славиш свој рођендан. На следећа питања одговори у свесци. Написаћеш кратку причу. Не заборави да причи даш наслов. Када је био твој рођендан? Ко су били гости? Ко је припремио послужење? Како је изгледала торта? Који ти се поклон највише допао? Како си се осећао?

99


јунацИ ИЗ НАШИХ СТРИПОВА И ПРИЧА Ево јунака из нашег буквара. Испод слика напиши њихова имена писаним словима.

Напиши писаним словима у свесци поруку за једног од ових јунака.

100


Хајде да у буквар уведемо новог јунака. Ко би то могао бити? Размисли и напиши. Можеш написати причу или нацртати стрип са једним или више нових јунака. Ево простора за рад.

ЗА МАМЕ И ТАТЕ

101


1

2

3

4 2 1 3

3 2

4

1

Препиши реченице у свеску:

102


Запиши умањено и увећано значење датих речи као што је започето. УМАЊЕНО ЗНАЧЕЊЕ

РЕЧ

УВЕЋАНО ЗНАЧЕЊЕ

Да ли сте се некада запитали зашто жабе крекећу?

Да би дозвао женку, жабац надува своје балоне и крекеће.

Напиши у свесци причу о жаби Жани. Потражи у новинама, часописима или енциклопедији занимљивости о жабама.

103


ХАЈДЕ ДА СЕ ИГРАМО ПИСАНИМ СЛОВИМА! Пиши писаним словима на страни 107. Задатке читај наглас.

Правила су иста као за игрицу Хајде да се играмо штампаним словима на страни 25.

ПРВА ГРУПА СТАРТ

Прочитај: Жабац крекеће.

Прочитај: Стева пише. Запиши реч која почиње словом Ж.

Запиши реч која почиње словом Џ. Препиши реченицу: Ђурђевак мирише.

Препиши реченицу: Ћилим је шарен. Колико слова има азбука? Које је прво слово азбуке?

Запиши име места у коме живиш. Које је последње слово азбуке?

ЦИЉ Дошли сте до циља. БРАВО!

Запиши име свог тате.

А сада ти смисли питање за сличну игру и запиши га у свеску.

104

Прочитај: Чаша је на столу. Запиши реч која почиње словом Ч. Запиши једну реч. Запиши једну реченицу. Запиши реченицу у којој ће се наћи реч мама. Запиши име своје маме.


Пиши писаним словима у простору на страни 107.

ДРУГА ГРУПА

Које је 29. слово азбуке?

СТАРТ

Запиши име свог најбољег друга.

Прочитај своју поруку за једног од јунака из буквара. Запиши које је твоје омиљено јело.

Запиши име своје најбоље другарице.

Запиши које су боје твоје очи.

Запиши реченицу у којој ће се наћи реч ЋИЛИМ.

Запиши реченицу у којој ће се наћи реч ЧАША.

РЕШИ РЕБУС:

Запиши реченицу у којој ће се наћи реч која је решење претходног ребуса.

Запиши слово, реч, реченицу.

Запиши реченицу на чијем је крају узвичник.

ЦИЉ

Запиши које је боје твоја коса.

Запиши реченицу о својој породици. Стигли сте до циља. Браво!

Запиши реченицу на чијем је крају упитник.

Смисли и ти питања за сличну игру. Погледај упутства за прву групу.

105


Погледај упутства за прву и другу групу.

ТРЕЋА ГРУПА РЕШИ РЕБУС:

Смисли и запиши реченицу у којој ће се наћи реч која је решење претходног ребуса.

СТАРТ

Запиши реченицу на чијем је крају узвичник.

Запиши реченицу на чијем је крају упитник.

Прочитај своју причу о рођендану. Прочитај свој наставак приче о Црвенкапи.

Прочитај своју причу о жаби Жани.

Запиши пет речи о томе каква је јесен.

Запиши питање на које би волео да добијеш одговор од другова или учитеља.

Запиши реченицу на чијем је крају тачка.

Запиши пет речи о томе каква је зима.

Прочитај занимљивости о диносаурусима које си записао. Стигли сте до циља. Браво!

Смисли питања за сличну игру (погледај упутства за прву групу). Игра може да почне!

106

ЦИЉ


Простор за решавање задатака

Научила сам да пишем читко и уредно. Ретко грешим. А ти?

107


СЛОВАРИЦА ПИСАНИХ СЛОВА АЗБУКЕ

Пошто си научио да читаш и пишеш, освојио си награду. Потражи је на страни 125, изрежи је и залепи у свеску.

108


ХАЈДЕ ДА ЧИТАМО ПЕСМЕ И ПРИЧЕ

И ја умем да читам и пишем. Знао сам да ћу успети!

Да ли си и ти задовољан оним што си до сада научио? Напиши у свесци неколико реченица о томе.

109


ВАЖНЕ ЛИЧНОСТИ Свети Сава Свети Сава је био први српски књижевник, учитељ и просветитељ. Путовао је по Србији и учио људе. Први који је почео да бележи приче о светом Сави био је Вук Караџић. Ево једне приче о светом Сави.

Свети Сава и ђаци Свети Сава је био и учитељ. Једном његовом ђаку једанпут нестане посуда меда. Да би пронашао крадљивца, свети Сава узвикну својим ђацима: „Ко је украо мед, пашће му данас пчела на капу.“ Кад су ђаци после изашли на ручак, онај што је био украо мед непрестано се пазио да му пчела не падне на капу и тако је у крађи ухваћен.

Народна прича

Препиши у свеску три реченице из приче.

110


Вук Стефановић Караџић

Да ли си чуо за Вука Караџића?

Вук Стефановић Караџић је саставио азбуку. Захваљујући Вуку, у нашој азбуци за сваки глас постоји одговарајући знак – слово. Поред тога, Вук је сакупљао и бележио народне приче, песме, бајке, загонетке, пословице. На овај начин сачувао их је од заборава.

Пословице

Ко чини добро, добру се и нада. Што можеш данас урадити, не остављај за сутра. Ко другоме јаму копа, сам у њу упада.

Брзалице

Клупчићем ћу те, калемчићем ћу те... Девет пута реци беневреци... Миш уз пушку, миш низ пушку...

Препиши у свеску једну пословицу и једну брзалицу.

111


Јабука На брду је расло дрво. На њему је висила румена јабука. Наишао је лопов. Попео се на дрво и кад је хтео да дохвати јабуку, грана се затресла и јабука је рекла: – Нисам ја за тебе. Откинула се, пала на земљу и почела да се котрља низ брдо. С пропланка су јабуку видели чобани. – Гле, лепе јабуке! Настала је свађа око тога ко ју је први угледао. Сви потрче према њој. А јабука рече: – Нисам за вас. Скрене нагло и откотрља се даље. Котрљала се тако јабука, котрљала и наишла на два путника. Видели је и један и други и помислили: „Лепе ли јабуке! Узећу је, али да не види мој сапутник!“ А јабука рече: – Нисам за вас. Скрене и откотрља се даље преко ливаде. На ливади је спавао дечак, а девојчица је седела поред њега. Угледала је јабуку и рекла: – О, дивне ли јабуке! Пробудићу брата па ћемо је заједно појести. А јабука се насмешила: – Ја сам за вас. И докотрљала се девојчици у крило. Драган Лукић

112


Прочитај причу са претходне стране, а затим препиши у свеску реченице које изговара девојчица из ове приче. На следећа питања одговори у свесци писаним словима: Ко се попео на дрво да дохвати јабуку? Ко се посвађао због јабуке? Шта мислиш о понашању путника? Коме се јабука насмешила? Шта мислиш о поступку девојчице? Напиши каква може бити јабука као што је започето.

Јабука је

Каква је девојчица из приче – које су њене особине? Запиши као што је започето.

Девојчица је

Нацртај у свесци стрип којим ћеш представити догађаје из ове приче.

113


Зимска песма Зима, зима – е па шта је, ако ј᾽ зима, није лав! Зима, зима – па нека је, не боји се ко је здрав. А шта може зима мени, шта ми може, шта ми сме? Нек ми носић поцрвени, ето, то је, то је све! Пиши писаним словима.

Јован Јовановић Змај

Зашто песник каже „Ако ј᾽ зима, није лав“?

Напиши којих се игара играш на снегу.

Смисли и запиши у свеску кратку причу користећи речи: зима, пахуље, ветар, деца, снег, кућа, чај. Дај причи наслов.

114


Овде напиши причу под насловом „Снешко се осмехује“. Ако желиш, можеш цртежом представити причу.

115


Неће увек да буде први МАМА: Децоооо! Дођите! СИН:

Молим, мама?

КЋИ:

Ево ме, мама!

МАМА: Ко ће од вас двоје да полиже из чиније фил за торту што сам правила? СИН:

Ја ћу, мама! Ја сам први рекао!

КЋИ:

Увек си ти први!

СИН:

У! Па викни ти прва. Ко је први, тај је победник.

МАМА: Добро, добро! Не свађајте се! Ко ће да поједе ову половину помoранџе што ми је остала од торте? СИН:

Ја ћу, мама! Ја сам први рекао!

КЋИ:

Опет он! Нећу! Зашто увек он?

СИН: Одмах кукаш, као да сам ти ја крив што споро вичеш! МАМА: Добро, а ко ће да оде у подрум за дрва? (Тишина) Шта је сад? (Тишина) Шта је, Милице? (Тишина) Шта је, Владо? СИН: Нећу да Милица каже да увек ја први вичем... Ето, пуштам јој нeка и она једном буде прва, нисам ја толико брбљив. Александар Поповић

116


Како се зову дечак и девојчица, ликови из ове приче?

Зашто је дечак рекао „Ето, пуштам јој...“?

Да ли си био у позоришту? Ако јеси, напиши назив представе коју си гледао.

Напиши који се ликови појављују у представи коју си гледао и које су њихове особине. Или напиши које су особине дечака или девојчице из текста Неће увек да буде први.

Хајде да одглумимо овај драмски текст!

Да ли знате шта је драмски текст? То је текст који је подељен на улоге и може се извести у позоришту.

117


РЂАВА ШАЛА Било једно чобанче. Оно је мислило да сме лагати у шали, па стане једном викати: „Вуци! Вуци! Помагајте, људи!“ Када су му други чобани дотрчали у помоћ, оно им се смејало како их је преварило. Једанпут заиста дођу вуци, а оно опет стаде викати: „Вуци! Вуци! Помагајте људи!“ Али му сад чобани нису дошли у помоћ јер су мислили да их опет вара. Вуци му нападну овце и многе покољу. Ко једанпут слаже, други пут му се не верује.

Народна прича

Прочитај причу па одговори на питања. Како се чобанче нашалило са другим чобанима? Шта се затим догодило у причи? Објасни како разумеш последњу реченицу из приче. Препричај ову причу пред одељењем. Испричај причу тако што ћеш замислити да си ти чобанче које се на сличан начин нашалило. Смисли наставак приче и запиши га у свеску.

118


СРЕЋНА НОВА ГОДИНА Мени пушку. Мени лопту. Мени лутку белу.

Трепти звезда плавим оком на небу високом, пршти, пршти бела стаза, ево Деда Мраза.

Свима много радости, игре и песама. Срећна Нова година и нама и вама. Душан Радовић

На шубари му снег, а иње у коси, отвор᾽те му широм врата, поклоне вам носи. Мени лутку белу што уме да спава, мени пушку праву да убијем лава. Мени лопту гумену. Мени лук и стрелу.

Опиши Деда Мраза. Наброј поклоне који се помињу у овој песми. Напиши у свесци које жеље би волео да ти Деда Мраз испуни у Новој години. Смисли и запиши у свеску причу о Деда Мразу која овако почиње: Носећи пун џак поклона за децу, Деда Мраз је залутао у шуми...

119


Б

РЕЧНИК

брбљив – онај који много прича

В

врба – врста дрвета

Г

галеб – врста птице гем – део игре у тенису

Д

дом – кућа; место становања дремати – спавати лаким сном дремка – спавање

Ђ

ђак – ученик ђеврек – врста пецива ђурђевак – врста цвећа

Ж

жир – плод храста

И

иње – смрзнута водена пара ирвас – врста северног јелена

Ј

јаре – младунче козе јастучак – мали јастук

К

како би стајало – овде значи: како би било; како би изгледало књижевник – писац конак – преноћиште кукати – овде значи: жалити се

Л

лебдети – њихати се; лелујати; бити изнад земље

120


М

место ђака – овде значи: уместо ђака меч – такмичење; утакмица; борба

Н

Ч

чинија – посуда чобанче – особа која води овце на испашу

Џ

ној – врста птице која не лети

џезва – посуда за кување кафе џунгла – густа непроходна шума

Њ

њакање – оглашавање магарца

Ш

П

пропланак – чистина окружена шумом

шор – улица, сокак шубара – крзнена капа

Р

рђава – лоша румен – црвен

С

сапутник – онај ко путује са неким сет – део игре у тенису; неколико гемова чине сет стреха – део крова; настрешница стрип – низ слика којима је испричана прича

Т

тенис – врста спортске игре у којој се користе рекет и лоптица тост – препечена кришка хлеба

У

удица – део прибора за пецање улога – овде значи: лик у представи утећи – одјурити; побећи трчећи

Ф

фењер – светиљка фока – врста морске животиње фонтана – водоскок фрула – музички инструмент

121

Ако пронађеш још неке непознате речи, можеш их овде записати. Покушај да откријеш њихово значење и запишеш га.


ПИШЕМО ПОРУКЕ Овде можеш записати поруку за Цицу, Рашу, Саву, Ану, Мишу, Нату или неког другог. Нека буквар чува твоје поруке.

Драга девојчице! Драги дечаче! Надам се да смо ти помогли да пронађеш своја чаробна крила и да су те одвела високо, кроз машту и чаролију, до звезда, снова и среће. Радуј се и уживај у свом лету.

122

Твоја Цица Свезналица


Ово је страница за поруке онима које волиш. У простору За _____________ напиши за кога је порука, а затим запиши поруку. На крају запиши своје име. Исеци облик по испрекиданим линијама. Поруку можеш да предаш лично, уз један широк осмех или да је ставиш у коверат и пошаљеш поштом. Не заборави да напишеш име, презиме и адресу онога коме шаљеш поруку.

За

За

За

За

За

За

123


125


залепи

ЛИСТ залепи

залепи

буба залепи

залепи

ДРВО

127

залепи

ГОЛУБ

јабука бресква залепи

залепи залепи


Буквар (klett)  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you