Page 1

Մեր Տառադարանը


Աա

Սս

սար

Ր ր


Տտ

Նն

Ու ու տուն


տուն

սար


Յյ

ձյուն

Ձ ձ

Ու ու Նն


Րր

Ու ու

Աա

Նն

գարուն

Գգ


Շշ Ու ու Նն

շուն


Սար Տուն

Բբ շուն

Ու ու

Նն

Ձյուն Գարուն Շուն Բուն


Մմ մուկ

Շշ

շուն

Կարմիր

և

Ար քամի

գ

Կկ ու կատ


Զզ Իի զատիկ

Կարմիր զատիկ


Ուտիս

տատի


Դեղին Ակլատիզ մազերդ բիբիզ Սպիտակ Սև Կապույտ Շագանակագույն Մանուշակագույն վարդ


Նկարի’ր է տառով բառեր:

Է է

Էկրան

էշ

Էշը

Էլեն


Լլ Սարի ուսին, սիրուն լուսին:


Կարդալ, նկարել նախադասությունները:

Մուկ տուր, ձուկ տամ:

Ձուկ տուր, մուկ տամ:


Ցց

Ոո

Օօ

Ցորեն

Ոզնի

Օրորոց

Եե

Ելակ

մա

րեն

կո

կա

շիկ

ցին

րաս

տիտ

տակ

տու

ցո

սուր


Պպ

Յյ

Տունս կոկոսի տակ:

Պույպույ մկնիկ

պայտ -

պատ -

Սալոր - -

մատիտ

պանիր -

սանր -


Ծծ

Սիրուն ծիծեռնակ:

Ռռ

Բարի ռնգեղջյուր:

սալորի ծիրանի թթի խնձորի

Թթ

Կարմիր թութակ:

սալորենի

ծառ

ծիրանենի թթենի խնձորենի


Դդ

կրիա

ձուկ

Ֆֆ

դելֆին


Չչ

Ղղ

Ջ ջ

Չղջի’կ, չղջի’կ, այ չղջի’կ, Չիր ու չամիչ դու բեր մի քիչ…

չղջիկ Շատ լսիր, քիչ…


Վվ վարդ

Խխ խխունջ

վարդեր

Վարդի գույնը : Խխունջի տրամադրությունը:


Ըը

Քք

ԲԶԵԶԻ ԴՊՐՈՑԸ


Ճճ

ճուտ

Հհ

Հիշիր Գործը վաղվան մնա~ց, Իմացիր, կորավ գնաց:

հավ


Փփ փիղ

Ժժ

ժամ

ժամացույց

Ժամանակով կատուն ճոն էր, Շունն էլ գլխին գդակ չուներ… Նկարիր հերոսներին:

Եվ և և= յ+է+վ


Դասարանում • Վարդ, վարդ, վարդ, վարդ • Նվեր • Վեր ու վար, վեր ու վար, • լավ ու վատ • նավ


Կարդալ.

Տանը

• Կար մի վրան սպիտակ , Վրան ` կարմիր մի պիտակ : • վտակ • վրա • վկա • սավան • Կավ • ավել

Tarer, eger  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you