Page 1

‫בס"ד‬ ‫בשבח והודיה להשי"ת‬ ‫שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה‬ ‫הננו מתכבדים להזמינכם להשתתף‬ ‫בשמחת הבר מצוה של בננו היקר‬

‫חיים יצחק‬

‫ני"ו‬

‫נכד לרבותינו הקדושים מרן בעל הנועם אלימלך‬ ‫ר' לייב שורהס‪ ,‬ר' יעקב שמשון משפטיבקה‬ ‫רבינו הבעל שם טוב זיעוכי"א‬

‫שתתקיים אי"ה ביום ראשון פר' מקץ‬ ‫כ"ב כסלו תשע"ב‬ ‫באולם "פאר" בית יעקב הישן‬ ‫רח' בית ישראל ‪ ,12‬ירושלים‬ ‫קבלת אורחים משעה ‪ 8:00‬בערב‬ ‫נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו‬

‫פנחס בנימין פאמפ‬ ‫)משמש בקודש בבית מדרשו של רבינו ה"בני יששכר" בדינוב(‬

‫ורעיתו‬

‫גם אנו מצטרפים בקריאה של חיבה‬ ‫להזמינכם לשמחת הבר מצוה של נכדנו היקר‬

‫אליעזר פאמפ‬ ‫ורעיתו‬

‫מנחם מענדל אייזנער‬ ‫ורעיתו‬

‫מרת רייזל קופצוב‬

הזמנה  

הזמנה.....

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you