Page 1

MADARSKI PRIVREDNIK


Mađarska – vrata Evrope Nacionalni ured za spoljnu ekonomiju (Hungarian Investment and Trade Agency – HITA) osnovan od strane Vlade Mađarske ima zadatak s jedne strane da podrži spoljno-ekonomske aktivnosti domaćih malih i srednjih preduzeća, a s druge strane da pospeši ulaganja inostranih firmi u Mađarskoj. Stručnjaci za razvoj privrede u Uredu ažurnim informacijama i savetima za razvoj poslovanja stoje na raspolaganju firmama, koje žele ulagati u Mađarskoj, kao i domaćim firmama, koje žele izvoziti svoje proizvode i usluge. Obratite nam se s poverenjem, čekamo Vaše javljanje!

W W W.HITA.HU


Mađarski privrednik

Poštovani Čitaoci! MAĐARSKI PRIVREDNIK je publikacija na srpskom jeziku Grupe lista „HID“ mađarske izdavačke kuće „Feliciter“, koja je namenjena privrednicima u više zemalja, a u pripremanju lista su sarađivale Nacionalna agencija za razvoj trgovine i ulaganja (HITA), ekonomski savetnici-diplomate, Mađarskosrpska trgovinska i industrijska komora, subotička i novosadska kancelarija Poslovne mreže Karpatske regije, Mac-Line Hungary d.o.o. i druge organizacije.

Ako ste našli firmu, koja je pobudila Vaše interesovanje, javite im se, pišite i-mejl ili telefonirajte!

Već više godina cilj nam je da prikažemo stanje bilateralnih privrednih odnosa i one aktivnosti, pomoću kojih možemo još više učvrstiti i proširiti različite oblike privredne saradnje, naročito među preduzećima dve zemlje.

Nije slučajno ni to što je Peter Sijarto (Szijjártó Péter), državni sekretar Mađarske zadužen za spoljnu ekonomiju, dao izjavu za ovu publikaciju, jer i na ovaj način želi staviti do znanja, da je Mađarska zainteresovana za dalji razvoj privredne saradnje sa susednim i zemljama u okruženju, dakle i sa Vašom zemljom. Budite partner u tome!

Brojne firme iz Mađarske upravo iz tih razloga promoviše svoje proizvode i usluge putem ove publikacije, jer se nadaju da će uspostaviti uzajamno povoljnu saradnju – možda upravo s Vašom firmom. Nemojte se ustručavati!

Organizacije koje su predstavljene u ovoj publikaciji takođe deluju u cilju jačanja privrednih odnosa, pa želim da hrabrim cenjene Čitaoce, da se povežete s njima, jer ćete od njih dobiti brojne informacije između ostalog i o poslovnim mogućnostima.

Želi Vam uspešne poslove:

Tel.: +36/30/399-8940 kovats@feliciter.hu

Deneš Kovač glavni urednik

MAĐARSKI PRIVREDNIK 2013/2 | Izdavač: ©Feliciter Kiadó Kft., Web: www.feliciter.net, www.feliciter.hu. E-mail: feliciter@felciter.hu | Sva prava su zadržana! Odgovorni izdavač: dr Judit Kovač (Kováts Judit) | Urednik: Deneš Kovač (Kováts Dénes) | Prevodilac: Tibor Mačai (Mácsai Tibor) | Saradnici: Žofia Danko (Dankó Zsófia), Maria Dulicki (Duliczki Mária), Fružina Kotan (Kotán Fruzsina), Anita Kotranji (Kotrányi Anita), Viktor Kovač (Kováts Viktor), Klara Šohacki (Sochacki Klára), Ildiko Sanji (Szanyi Ildikó), Silvia Teški (Teski Szilvia) Grafika/dizajn: Šandor Talpaš (Talpas Sándor) | Štampa: Prime Rate Kft. 3


Mađarski privrednik

Cilj je tesna saradnja Za Mađarsku je veoma važna tesna privredna saradnja sa zemljama zapadnog Balkana – istakao je u svom intervjuu za Mađarski privrednik Peter Sijarto (SzijJártó Péter) državni sekretar za spoljnu politiku i spoljnu ekonomiju Ureda predsednika Vlade.

4

Peter Sijarto je govorio i o rezultatima, glavnim pravcima i mogućnostima saradnje. Jedan od najvažnijih ciljeva politike Vlade Mađarske „Otvaranje ka Istoku“ jeste, da Mađarska ojača svoje stečene snažne pozicije ulagača i investitora. U tom cilju želimo uspostaviti tesnu privrednu sarad­ nju sa zemljama regije, naročito u onim zemljama, u čijim mešovitim komisijama za privrednu saradnju s Mađarskom obavljam dužnost kopredsednika, a to su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, kao i Makedonija – sumirao je ciljeve državni sekretar za spoljnu ekonomiju. – S tim zemljama obavljamo neprekidan dijalog o jačanju privrednih odnosa, a poseban naglasak dajemo pospešivanju ulaganja, podržavamo učešće mađarskih MSP u razvojnim projektima regije, a vidimo mogućnost i za zajednički nastup na tržištima trećih zemalja. Mađarske pomaže pripreme zemalja zapadnog Balkana zs ulazak u Evropsku uniju. – Sa susednom Srbijom u kojim granama ima velikih šansi za postizanje napretka? – Glavne oblasti naše saradnje sa Srbijom su: razvoj infrastrukture, energetika, zaštita okoline, poljoprivreda i vodoprivreda. U toku mojih beogradskih pregovora u februaru postignut je dogovor o otvaranju tri nova granična prelaza na mađarsko-srpskoj granici, od kojih je jedan i otvoren u maju kod Ašothaloma.

U 2014. godini ćemo izvršiti rekonstrukciju i predati na upotrebu stari granični prelaz kod Reske, a između Bačsentđerđa i Rastine otvorićemo još jedan novi prelaz. Novi granični prelazi u regiji će stvoriti mogućnosti dinamičnog razvoja za više stotina hiljada Mađara i Srba i više stotina firmi, u značajnoj meri će doći do povećanja konkuretnosti i regije i tamošnjih preduzeća, otvaraće se nova radna mesta i može se očekivati napredak i na planu turizma. Sada pripremamo modernizaciju železničke pruge Budimpešta-Beograd, u toku koje će se izgraditi elektrificirana železnica sa dva koloseka, na kojima će vozovi saobraćati sa brzinama od 160 km/h. Jedan od mogućih izvora realizacije je kredit od 10 milijardi dolara za razvoj srednje Evrope, koji je prošle godine u Varšavi najavio kineski premijer Ven Điabao. Postignut je dogovor i o tome, da će Mađarska i Srbija povezati svoje elektroenergetske mreže, a za to je u toku izrada prethodne tehničke studije.


Mađarski privrednik

Vodovod Mađarskog glavnog grada i jedne firma-devojka potpisali su trilateralni strateški sporazum sa Zrenjaninom o razvoju vodovoda. Mađarska pomaže Srbiji u pripremama za priključenje uniji, a posebno podržavamo jačanje saradnje između MSP Mađarske i Srbije. – U Crnoj Gori upravo u vreme zaključenja lista je održana sednica mešovite komisije za privredu. Kakvi su zaključci? – Sa Crnom Gorom možemo sarađivati u oblasti zaštite okoline, energetike, kao i u turizmu. 15. juna 2012. između dve zemlje je potpisan sporazum o istaknutom partnerstvu radi pomoći Crnoj Gori u njenom priključenju Evropskoj uniji i NATO-u. Krajem juna ove godine održana je sednica mešovite komisije dve zemlje za privredu u Podgorici, a tom prilikom je između ostalog bilo

reći o mogućnostima uključenja Mol-a u eksploataciju naftnog blaga Crne Gore, pošto će u julu biti raspisan tender za eksploataciju nafte na kopnenim i pojedinim morskim nalazištima nafte Crne Gore. U Crnoj Gori je u toku modernizacija elektroenergetske mreže, kao i izgradnja vodova za spajanje te mreže sa mrežama susednih zemalja, a u svemu tome računaju na strateško učešće Mađarske Elektroprivrede z.a.d. (Magyar Villamos Művek Zrt.). Postignut je dogovor i o tome, da će projekat za modernizaciju železničke pruge Budimpešta-Beograd proširiti do Bara na Crnogorskom primorju. Radi modernizacije zajedno ćemo konkurisati na izvore kineskog fonda, koji je osnovan za razvoj prekograničnih infrastruktura Srednje Evrope. Dogovorili smo se i o tome, da će u saradnji Državne železnice Mađarske (MAV) i Željezničkog prevoza Crne Gore pokrenuti direktni saobraćaj između Budimpešte i Podgorice. – Makedonija je takođe ciljna država mađarskih firmi. Kakve su tamošnje mogućnosti? – S Makedonijom želimo tesnu stratešku saradnju u oblasti poljopriv­ rede, zaštite okoline, razvoja poslovnih odnosa i u vodoprivredi, a vode se pregovori i o tome, da MVM dobije stratešku ulogu u modernizaciji elektroenergetskog sistema Makedonije. Takođe pregovaramo o učešću mađarskih preduzeća u programu razvoja infrastrukture „Skopje 2014“. U Makedoniji će uskoro raspisati konkurse u oblasti vodoprivrede u ukupnom iznosu od 50 miliona evra za funkcionisanje, projektovanje vodovoda odnosno vodovodnih mreža. Na ovim konkursima učestvovaće mađarski klaster za vodoprivredu, koji okuplja 13 najvažnijih firmi iz ove grane. Kako bi mađarske 5


Mađarski privrednik

firme što uspešnije učestvovale na konkursima za razvoj infrastrukture, Eximbank je započeo pregovore sa partnerom iz Makedonije o otvaranju kreditne linije od 5–10 miliona evra za poboljšanje konkurentnosti mađarskih preduzeća na tržištu Makedonije. Na sednici mešovite komisije za privredu u februaru postignut je dogovor u turizmu i između privrednih komora. Radi jačanja saradnje u oblasti visokog školstva planiramo proširenje našeg zajedničkog programa za razmenu stipendija. – Koji rezultati su postignuti u vezi Bosne i Hercegovine? – U maju sam razgovarao u Sarajevu i postigli smo dogovor u vezi važnosti ponovnog uspostavljanja železničkog saobraćaja između Budimpešte i Sarajeva, a u tom cilju obe vlade će učiniti korake prema Hrvatskoj, da omogući ponovno uspostavljanje železničkog putničkog saobraćaja između Budimpešte i Sarajeva, koji je ukinut u decembru. Dogovorili smo se i o tome, da će Vlada Bosne i Hercegovine stvoriti mogućnosti, kako bi Mol imao uspešne pregovore o širenju svoje delatnosti u Bosni i Hercegovini. Uz finansijsku podršku od strane Eximbanke mađarske firme će u buduće imati mogućnost, da učestvuju u razvoju tamošnje infrastrukture, projektima u oblasti vodoprivrede i postupcima javne nabavke u oblasti energetike. I u oblasti vodoprivrede biće pokrenuti brojni projekti u Bosni i Hercegovini i u njima firme iz Mađarske biće rado viđene. Priprema se novi sporazum između dve zemlje o izbegavanju dvojnog oporezivanja. Taj sporazum će uskoro biti potpisan. Vlada Mađarske podržava učešće MVM (Elektroprivreda Mađarske z.a.d.) u razvojnim projektima elektroenergetske mreže Bosne i Hercegovine. 6

Korisne informacije – adrese Ambasada Republike Mađarske

Krunska 72, 11000 Beograd Tel.: 00-381-11-244-0472 • Faks: 00-381-11-344-1876 Kancelarija za spoljno-ekonomske odnose 11000 Beograd, Braničevska 13 Tel.: 00-381-11-344-7046 • Faks: 00-381-11-641-674 E-mail: ecohunoffice@beocity.net, belgrade@hita.hu

Ambasada Republike Mađarske

81000 Podgorica, Kralja Nikole 104 Tel.: 00-382-20-602-880 • Faks: 00-382-20-625-243 Kancelarija za spoljno-ekonomske odnose Tel.: 00-382-20-602-880 • Faks: 00-382-20-625-243 E-mail: podgorica@hita.hu

Ambasada Republike Mađarske

1000 Skopje, Ul. Mirka Ginova br. 27 Tel.: 00-389-2-306-3423 • Faks: 00-389-2-306-370

Ambasada Republike Mađarske

71000 Sarajevo, Splitska 2 Tel.: 00-387-33-205-302 • Faks: 00-387-33-268-930 Kancelarija za spoljno-ekonomske odnose 71000 Sarajevo, Splitska 2 Tel.: 00-387-33-205-302 E-mail: sult@hita.hu • tsult@mfa.gov.hu


Mađarski privrednik

Postignut sporazum

Saradnja između HITA i agencija za razvoj ulaganja zemalja zapadnog Balkana Jedan od oslonaca strategije spoljne ekonomije Vlade Mađarske je jačanje pozicije zemlje kao investitora na zapadnom Balkanu. Fokus najvažnijih odnosa Ureda za spoljnu ekonomiju (HITA) je u skladu sa Strategijom spoljne ekonomije Vlade: pored očuvanja starih, tradicionalnih tržišta cilj je osvajanje novih tržišta koja se dinamično razvijaju, a među njima zapadni Balkan je na istaknutom mestu. HITA je u proteklih šest meseci potpisala sporazum o saradnji sa četiri zemlje zapadnog Balkana: • 10. aprila 2013. sa Agencijom za pospešivanje ulaganja Albanije (AIDA) • 24. maja 2013. sa Agencijom za pospešivanje ulaganja Bosne i Hercegovine (FIPA) • 28. maja 2013. sa Agencijom za pospešivanje ulaganja Makedonije (Invest Macedonia) • 25. juna 2013. sa Agencijom za pospešivanje ulaganja Crne Gore (MIPA). U skladu sa tim sporazumima partnerske institucije će pomoći u uspostavljanju poslovnih veza među privrednicima i to organizacijom poslovnih foruma, poseta privrednih delegacija, pospešivanjem nastupa

firmi na sajmovima. Partneri će uzajamno informisati druge o raspisanim nacionalnim projektima, o novim moguć­ nostima ulaganja, o promenama pravnog i ulagačkog okruženja, zatim će organizovanjem zajedničkih seminara pružati korisne informacije potencijalnim investitorima i preduzetnicima, poslovnim ljudima. Zapadni Balkan je ujedno i prirodni pravac u izgradnji privrednih i ekonomskih odnosa Mađarske. Privredni značaj regije pored rastućeg prometa roba i usluga (trenutno godišnje oko 3,84 milijardi EUR) potvrđuju i sve veća ulaganja Mađarske u zemljama te regije. Mađarska je proteklih godina iz srednje i istočne Evrope postala je najveći izvoznik kapitala, a u okviru toga Balkan je sa aspekta izvoza mađarskog kapitala postao istaknuto područje. Naša zemlja je 2011. godine u zemljama zapadnog Balkana uložila 18,6 milijardi EUR kapitala, a taj iznos čini 20,3% celokupnog izvoza kapitala Mađarske (prema podacima Narodne banke Mađarske).

www.hita.hu 7


Mađarski privrednik

Ekonomski odnosi Mađarske i Srbije Političari iz Mađarske i Srbije na susretima visokog nivoa često naglašavaju izvanredne političke odnose između dve zemlje, ali često dodaju i to da na planu ekonomskih odnosa još uvek nedovoljno koristimo mogućnosti. U zadnje vreme je međutim i na tom planu došlo je do brojnih pozitivnih pomaka. Najvažnije je, da je nakon jednogodišnje pauze, decembra 2012. godine u Budimpešti održana 6. sednica Mađarsko-srpske međuvladine mešovite komisije za privrednu saradnju. Ma dnevnom redu skupa nalazila su se aktuelna pitanja privredne saradnje dve zemlje odnosno potencijalne mogućnosti saradnje. Dva novoizabrana kopredsednika, Peter Sijarto (Szijjártó Péter), državni sekretar za spoljne poslove i spoljnu ekonomiju Ureda predsednika Vlade Mađarske i Goran Knežević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije su se dogovorili, da u interesu ostvarivanja ciljeva formulisanih u Budimpešti neprekidno će

8

usaglašavati aktivnosti i pratiti ostvarivanje tih ciljeva. Zahvaljujući tome u prvom polugodištu 2013. došlo je do iskoraka u brojnim oblastima, a od njih valja prvenstveno spomenuti auto industriju, zdravstvenu industriju, turizam i saobraćaj. Među konkretne rezultate spada i to, što su kopredsednici 16. maja 2013. svečano otvorili novi granični prelaz Ašothalom-Bački Vinogradi, što će doprineti razvoju odnosa firmi i preduzetnika u pograničnoj regiji. Počelo je usaglašavanje u cilju rekonstrukcije železničke pruge između Budimpešte i Beograda, i ako se ti napori uspešno nastavljaju, u značajnoj meri će se smanjiti trajanje trenutno osmočasovnog putovanja između dva glavna grada. Sve više se uobličavaju okviri saradnje među akterima auto industrije dve zemlje, gde se s jedne strane može očekivati napredak saradnje među državnim firmama (npr. Raba, Ikarbus, FAP, itd.), s druge strane među proizvođačima auto delova, koji spadaju u krug malih i srednjih preduzeća. U Fiatovoj fabrici u Srbiji


Mađarski privrednik

počela je serijska proizvodnja najnovijeg tipa automobila 500L. U Mađarskoj svoje kapacitete nedavno su proširili Audi i General Motors. Ovi razvojni potezi pružaju dodatne mogućnosti proizvođačima auto delova obe zemlje, koji udruženi imaju više šansi da postanu dobavljači nekog velikog proizvođača automobila. Oblasti, koje pružaju najveće mogućnosti za saradnju dve zemlje jesu zaštita životne sredine i ko-

rišćenje obnovljivih izvora energije. Brojne firme iz Mađarske su zainteresovane za projekte u ovim oblastima, a u mnogim mestima vode se uznapredovali pregovori i o njihovoj realizaciji. Među rezultatima proteklog perioda svakako treba spomenuti, da su 2012. godine otvorene kancelarije Poslovne mreže Karpatske regije u Novom Sadu i u Subotici. Najvažniji cilj formiranja Poslovne mreže Karpatske regije jeste da pomogne u jača­ nju privredne i trgovinske saradnje među zemljama regije, kao i da pomaže u izgradnji prekograničnih poslovnih odnosa malih i srednjih preduzeća. U jačanju saradnje preduzetnika dve zemlje važnu ulogu igra Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora, koja je i u proteklom periodu radi razvoja poslovnih i ulagačkih veza organizovala bezbroj manifestacija u Mađarskoj i u Srbiji. Želim naglasiti, da Ekonomska kancelarija pri Ambasadi Mađarske u Beogradu rado stoji na raspolaganju preduzećima, preduzetnicima iz Mađarske, koji su zainteresovani za ulaganja u Srbiji, odnosno za uspostavljanje poslovnih veza. Među našim uslugama nalazi se traženje potencijalnih poslovnih partnera, dostavljanje raznih tržišnih informacija odnosno otkrivanje mogućnosti za razna ulaganja. Za dodatne informacije ili obaveštenja molim Vas da nam se obratite s poverenjem.

Dusko Karagics (Duško Karagić) Ekonomski savetnik Ekonomska kancelarija Ambasade Mađarske 11000 Beograd, Braničevska 13/3. Tel.: +381/11 344 7046 Faks: +381/11-344-7169 E-mail: belgrade@hita.hu 9


Mađarski privrednik O aktivnostima Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore

Motor privrednog razvoja Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora je i u prvoj polovini 2013. godine ispoljila veoma živu aktivnost – stoji o pregledu aktivnosti, koji je dao Mikloš Jojart (Jójárt Miklós) za Mađarski privrednik. Aktivnost se odvijala – između ostalog – u organizaciji brojnih manifestacije, međusobnog upoznavanja brojnih poslovnih partnera.

10

Proteklih šest meseci prošli su u znaku brojnih stručnih programa. U njih smo želeli u skoro svim oblicima uključiti MSP Mađarske i Srbije. Naš glavni cilj je bio da u zavisnosti od svog vremena i svojih mogućnosti što veći broj privrednika bude uključen u naše programe – rekao je Mikloš Jojart, a zatim je prešao na detalje.

Projekat Innoinfo 12. februara u Malom Iđošu je uz prisustvo velikog broja zainteresovanih održana završna konferencija IPA projekta Innoinfo, gde smo kao vodeći partner zajedno sa lokalnom samoupravom Malog Iđoša dali pregled našeg rada od preko godinu dana, o postignutim rezultatima. Projekat Innoinfo se sastojao iz dva dela: s jedne strane u Malom Iđošu izgradnjom u potkrovlju stvorena je informaciono-edukativna baza, a s druge strane projekat za preduzetnike Mađarske i Srbije obezbeđuje jedinstven informacioni portal. Cilj ovog portala za povezivanje firmi je da na jed-

nom mestu sakupi firme, preduzeća u takvu onlajn bazu podataka, u kojoj korisnici portala mogu pogledati ne samo podatke i kontakte firmi, nego i njihove veze sa drugim firmama, preduzećima. Firme mogu koristiti funkcije drugih društvenih stranica, kao što je podela slika, informacija, poruka, ali i takve nove funkcije, koje se javljaju samo u poslovnom životu, kao što su proizvodi, usluge, reference. Tokom registracije potrebno je popuniti jedan upitnik, a samo nakon nekoliko minuta profil firme postaje dostupan za druge korisnike. U 27 stručnih oblasti mogu se tražiti veze (ponuda-potražnja) i naravno obavljati menadžment svoje firme. Za navedene ciljeve svim zainteresovanima predlažemo, da potraže link www. innoinfohu-srb.eu na kojem će naći informacije na tri jezika (mađarski, srpski, engleski). U Segedinu prvo polugodište smo započeli programom koji je započet prošle godine. Desetak firmi se predstavilo na konferenciji, na kojoj se razgovaralo o mogućnostima saradnje Srbije i Mađarske u oblasti trgovine odnosno o uspostav­


Mađarski privrednik

Laslo Kovač Mikloš Jojart

ljanju još čvršćih veza. Na tu manifestaciju sa obe strane granice su došle firme i struč­njaci. Predsedni Mađarsko-srpske trgovinske i industrijske komore, Laslo Kovač (Kovács László) je rekao, da áemo aplicirati i na sredstva Evropske unije, koja ćemo moći iskoristiti i za približavanje i saradnju sektora malih i srednjih preduzeća. Prema njegovoj oceni komora dobro funkcioniše na obe strane granice, a jedan od naših ciljeva je da što veći broj MSP uključimo u naš rad. U Sekešfehervaru smo 19. februara s večernjim okupljanjem smo počeli pripreme za

manifestaciju 20. februara, a to je bila „Stručna konferencija proizvođača i dobavljača auto delova Mađarske i Srbije“, a ujedno i njihova mini izložba i organizovana je uz B2B u Zgradi privrede Trgovinske i industrijske komore županije Fejer. Firme iz Srbije su se zainteresovale za takav susret i na prošlogodišnjem beogradskom sajmu „BeoTruck“, ali učešće firmi i organizacije iz Srbije na konferenciji i poslovnom skupu u Sekešfehervaru nadmašilo je očekivanje organizatora. Na manifestaciju je došlo 30 firmi iz Srbije, a iz Mađarske njihov broj je nadmašio 60.

Razgovori u oblasti auto industrije i u agraru Uspešno smo aplicirali i na raspisima Trgovinske i industrijske komore Mađarske za projekte županijskih i mešovitih komora, od kojih su tri već realizovani u prvom polugodištu. U Kragujevcu smo 14. i 15. maja održali konferenciju za mađarske i srpske proizvođače i dobavljače auto delova. Program je realizovan kroz učešće na izložbi, u poslovnim razgovorima i na stručnim konferencijama. U toku dvodnevne manifestacije na zajedničkom štandu MAJOSZ-

11


Mađarski privrednik

-a (Zemaljsko udruženje proizvođača auto delova Mađarske) i HITA-e (Mađarske agencije za razvoj trgovine i investicija) bilo je i mađarskih izlagača, uspeli smo organizovati nekoliko bilateralnih razgovora, čiji rezultati mogu biti od pomoći malim i srednjim preduzećima. Projekat je bio nova stanica u jednom procesu, pošto smo već ranije započeli razgovore, uspostavljanje kontakata u ovoj, za obe zemlje veoma važnoj oblasti privrede obe zemlje. 18. maja je otvoren jedan od najvećih poljoprivrednih sajmova Jugoistočne Evrope, jubilarni 80. Međunarodni poljoprivredni sajam. Kao prateću manifestaciju sajma Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora je 23. maja organizovala tradicionalni Stručni dan Mađarske, na kojoj zainteresovani privrednici mogli su se informisati o privrednim odnosima Srbije i Mađarske, odnosno o privrednim mogućnostima. Na sajmu, koji je trajao nedelju dana, iz 60 zemalja bilo je 1.500 izlagača. U okviru konferencije preduzetnici obe zemlje imale su mogućnost za

12

predstavljanje u vidu kratkih prezentacija. Milan Stojanov, sekretar Pok­rajinske privredne komore Vojvodine zadužen za spoljno-ekonomske odnose, naglasio ej važnost sajma i za Srbiju, i za Mađarsku. Prema rečima Mikloša Jojarta, izvršnog potpredsednika MSTIK ovo je bila dobra prilika da se preduzetnici informišu o mogućnosti privredne saradnje. Manifestacija je bila od ključnog značaja u predstavljanju mogućnosti i sredstava za razvoj privrede. Trgovinska i industrijska komora Mađarske i Regionalna privredna komora Subotica 6. juna su u Velikoj većnici Gradske kuće organizovali Stručni dan Mađarske. Bila je to prateća manifestacije VII Međunarodnog i regionalnog sajma privrede u Subotici. Konferenciju je otvorila Marija Kern Šolja (Kern Sólya Mária) predsednica Skupštine grada Subotice, a potom je i Duško Karagič, privredni savetnik Ambasade Mađarske u Beogradu pozdravio okupljene. Slobodan Vojinović, predsednik Regionalne privredne komore Subotica je pozdravio sve čvršću saradnju dve


Mađarski privrednik

zemlje, koja se ogleda u privrednoj saradnji, učešću na zajedničkim konkursima/projektima i sličnim manifestacijama, kakva se održana u Subotici. Nakon pozdravnih reči Peter Rac (Rácz Péter)zamenik direktora zajedničkog stručnog sekretarijata IPA programa prekogranične saradnje Mađarske i Srbije je upoznao prisutne sa već realizovanim i očekivanim IPA projektima. Nakon konferencije goste smo pozvali u obilazak sajma, u čijoj organizaciji i u izgradnji štanda mađarskih izlagača značajnu ulogu je odigrao naš član, V-Land d.o.o. sa Palića.

Mreža i Komora U prvom polugodištu su uspešno realizovane brojne aktivnosti kancelarija Poslovne mreže Karpatske regije, koja je formirana putem NMP, a o tim aktivnostima dobili smo više pozitivnih povratnih informacija. 19. aprila je organizovan Međunarodni susret privrednika, a u okviru

tog susreta predstavila se Viša škola „Edutus“ iz Tatabanje. Ova manifestacija, čiji je suorganizator bila kancelarija Poslovne mreže Karpatske regije u Subotici, zapravo je bila nova stanica jedne serije, koja je održana u Transilvaniji, Slovačkoj i u Zakarpatskoj oblasti. Cilj je bio predstavljanje namera Više škole „Edutus“, da učvršćivanjem veza između opšteg obrazovanja i preduzetničke sfere jača svoje pozicije kao centra znanja i da doprinese povećanju konkuretnosti preduzeća. U organizaciji Trgovinske i industrijske komore Mađarske i Poslovne mreže Karpatske regije dve mađarske firme, Mouldstencils i Globomax Z.a.d. su 5. aprila prikazale svoju ponudu u Velikoj većnici Gradske kuće u Subotici. Peter Bognar, predstavnik firme Mouldstencils je u svojoj prezentaciji prikazao novu proizvodnu tehnologiju, kojom bi doprineli ostvarivanju ciljeva lokalnih samouprava u stvaranju novih radnih mesta. Pronalazač sistema „Mikroworks“, generalni direktor Globomax Z.a.d. Arpad Amberger je prezentovao noviju verziju sistema, koji se

13


Mađarski privrednik

koristi u radu Skupštine grada Subotica, kojoj su već pridodate i automatske kamere. Za proizvodima obe firme pokazale su interesovanje brojne samouprave i nevladine organizacije iz Srbije. Održavanje ove prezentacije podržala je i predsednica Skupštine grada Subotica, naime smatraju važnim podršku svim onim manifestacijama, koje su u službi razvoja gradova. U toku prvog polugodišta pokrenuta je još jedna aktivnost sa ciljem upoznavanja mađarskih preduzetnika sa mogućnostima izlaska na tržište Srbije. Zadnjeg radnog dana aprila - u Makou – zajedno sa subotičkom kancelarijom Poslovne mreže Karpatske regije – pod nazivom „Poslovni doručak za MSP“ za 25 firmi organizovali smo manifestaciju o mogućnostima nastupa na srpskom tržištu. Događaj je pobudio izuzetno ozbiljno interesovanje. Na osnovu povratnih informacije učesnika ovaj poslovni forum je bio veoma koristan, jer sve ono što je rečeno u predavanjima i na kasnijim konsultacijama u velikoj meri je doprinelo tome, da čelnici MSP dobiju jasniju sliku o specifičnostima srpskog tržišta, o efikasnom nalaženju poslovnih partnera i o mogućnostima ulaganja. Nakon toga je u organizaciji Poslovne mreže Karpatske regije i Mađarsko-srpske trgovinske 14

i industrijske komore, a na poziv kancelarije Trgovinske i industrijske komore županije Čongrad u Sentešu 8. maja je u Sentešu održan drugi Poslovni doručak, na kojem su prisutni predstavnici MSP dobili informacije o mogućnostima nastupa na tržištu Srbije. Upoznavanje sa mogućnostima nastupa na tržištu Srbije – u trećem gradu – ponovo je organizovan u okviru Poslovnog doručka, i to 29. maja u Kiškunhalašu. U zajedničkoj organizaciji Trgovinske i industrijske komore Mađarske, Trgovinske i industrijske komore županije Bač-Kiškun i subotičke kancelarije Poslovne mreže Karpatske regije održan je informativni skup za lokalna mala i srednja preduzeća Mađarske. Nakon predavanja usledile su kratke prezentacije prisutnih firmi, kao i informacije o njihovim iskustvima i ciljevima u vezi tržišta Srbije.

30. maja je održan susret mađarskih i srpskih privrednika u Novom Sadu pod naslovom „Obnovljivi izvori energije: mogućnosti i perspektive“. Na konferenciji predstavile su se 9 firmi odnosno institucija iz Mađarske i Srbije. Cilj ovog susreta je bio, da lokalnim samoupravama i privrednicima ukaže na mogućnost i značaj korišćenja obnovljivih izvora energije, geotermalne i sunčeve energije. Konferencija sa 65 učesnika imala je veliki uspeh, nakon predavanja visokog stručnog nivoa sledili su B2B razgovori. U Gradskoj kući u Senti održali smo stručni dan za mala i srednja preduzeća, gde je bilo reči o onim mađarskim poslovnim mogućnostima, koje su usmerene ka Srbiji. Među njih spada i otkup vune, proizvodi od betona, koji bi se mogli proizvoditi u mestu, distribucija jorgana i jastuka, eventualno njihova proizvodnja u lokalu, itd. Dogovorili smo se, da ćemo u oktobru


Mađarski privrednik uz učešće oko tridesetak preduzetnika iz Mađarske organizovati izložbu uz učešće takvih firmi, koje se pripremaju za nastup na tržištu Srbije nudeći svoje proizvode i usluge. U gradu Somboru smo 26. aprila u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Sombor organizovali smo izložbu za učenike 8. razreda osnovne škole kako bi smo im pomogli u izboru zanimanja. Na tu izložbu smo dobili poziv kao članice EU, a u okviru našeg predavanja ukazali smo na one moguć­ nosti, koje se u EU odnose na mlade, koji stoje pred izborom zanimanja. Govorili smo o deficitarnim zanimanjima, prema kojima postoji stalan interes. Sa predstavnicima izlagača razgovarali smo o mogućnostima uspostavljanja poslovnih odnosa sa firmama iz Mađarske.

mije Mađarske na temu Slobodnih carinskih zona i industrijskih parkova. Pregovori su vođeni u skladu sa obostrano prihvaćenim principima Mešovite priv­ redne komisije dve zemlje.

Otvoren je nov granični prelaz Važan događaj prošlog polugodišta je bio nov granični prelaz između Mađarske i Srbije: otvoren je 16. maja na putu Morahalom, Kiraljheđeš i Bački Vinogradi. Otvaranje novog graničnog prelaza doprinosi jačanju odnosa između Mađarske i Srbije odnosno Srbije i članica Evropske unije, pa predlažemo, da i mađarski i srpski preduzetnici iskoriste ovu moguć­ nost. Granični prelaz za putnički saobraćaj je otvo-

Mađarsko-srpska trgovinska i industrijska komora H-6722 Segedin, Párizsi krt. 8-12. E-mail: info@mszkik.hu Web: www.mszkik.hu

Osniva se Savez komora U toku je osnivanje Saveza komora iz Banata. Skup na tu temu je održan 10. maja u Kikindi, gde su bili prisutni – uključujući i Mađarsko-srpsku trgovinsku i industrijsku komoru – 10 komora iz banatske regije Srbije, Rumunije i Mađarske. Saradnja banatskih komora bi omogućila iniciranje otvaranja novog graničnog prelaza na tromeđi, koji bi doprineo povećanju potražnje u brojnim privrednim granama. Pored toga bi se proširivale mogućnosti u pogledu zajedničkih investicija u svim oblastima i u sve tri zemlje. Učestvovali smo i u pripremama susreta Ministarstva finansija Srbije i Ministarstva nacionalne ekono-

Otvoreni smo za MSP iz Mađarske i Srbije, na donjim kontaktima očekujemo njihovo javljanje, upite:

Subotička kancelarija Poslovne mreže Karpatske regije: 24000 Subotica Korzo 7/B Tel.: +381/24-521-551 ren od 7:00 do 19:00 sati, a granicu ovde mogu preći državljani Srbije i Mađarske odnosno članica zemalja Evropske unije, kao i državljani Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske, odnosno oni njihovi srodnici iz trećih zemalja, koji mogu dokazati postojanje rodbinskih veza.

Novosadska kancelarija Poslovne mreže Karpatske regije: 21000 Novi Sad, ul. Narodnog fronta 10 Tel.: +381/21-4802-071 +381/21-4802-091 15


Mađarski privrednik Mađarska i Crna Gora

ULAGAČKO PRISUSTVO – ISTAKNUTO PARTNERSTVO Odnosi između Mađarske i Crno Gore su tradicionalno razgranati, nisu opterećeni problemima, postoji uzajamna naklonost naših zemalja. Najjača oblast saradnje Mađarske i Crne Gore je privreda, zahvaljujući mađarskim ulaganjima, koja igraju značajnu ulogu u privredi Crne Gore. Mađarska je među prvima, 12. juna 2006. priznala novu, nezavisnu državu, a nakon toga su među našim zemljama uspostavljeni diplomatski odnosi na nivou ambasadora. Naša zemlja od 18. decembra 2003. godine ima Počasni konzulat u naselju Zelenika, u blizini grada Herceg Novog, na čijem je čelu počasni konzul Čaba Mađar (Magyar Csaba).

AKTIVNI BILATERALNI ODNOSI I trenutno se vodi intenzivan bilateralni dijalog na visokom nivou: u toku 2012. došlo je do brojnih zvaničnih susreta. Prilikom prošlogodišnje posete premijera Igora Lukšića Budimpešti juna meseca potpisana je izjava o istaknutom partnerstvu dve zemlje, a istog meseca je boravio u Podgorici Peter Polt vrhovni tužilac, kao i zamenik predsednika Vlade, Tibor Navračič. Pre toga je na poziv Đerđa Matolčija (Matolcsy György) ministra za nacionalnu privredu Budimpeštu je posetio Milorad Katnić, ministar finansija. Čelnici Crne Gore prilikom njihove posete sreli su se sa predstavnicima preduzeća iz Mađarske, koja već rade, ili su zainteresovani za nas­ tup u Crnoj Gori. U jesen 2012. na poziv Tarzana Miloševića, ministra poljoprivrede Crne Gore Podgoricu je posetio dr Šandor Fazekaš, ministar za ruralni razvoj. Čelnika Ministarstva ruralnog razvoja prilikom njegove posete Crnoj Gori pratili su predstavnici Agrarne komore u osnivanju, kao i brojni privrednici. U organizaciji Ambasade Mađarske i Privredne komore Crne Gore održan je susret privrednika. Crna Gora je prošle godine počela pregovore o priključenju Evropskoj uniji. To nudi dodatne mogućnosti za još izraženije intenziviranje bilateralnih privrednih odnosa. Što uspešnijem zaključivanju pregovora o pog­ lavlju poljoprivrede bio je od pomoći i dr Laslo Vajda, diplomata koji je u sklopu razmene diplomata od 1. oktobra 2012. do kraja aprila 2013. boravio u Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore. Krajem aprila 2013. na poziv ministra finansija Radoja Žugića Podgoricu je posetio dr Arpad Kovač, predsednik Saveta za budžet. U junu 2013. u Podgorici je održana 3. sednica Mešovite komisije za privredu Mađarske i Crne Gore. Sednica je ocenjena kao veoma uspešna i može doprineti daljem jačanju bilateralnih privrednih odnosa. Dvo16


Mađarski privrednik

jica kopredsednika, delegacije pod vođstvom Petera Sijartoa, državnog sekretara za spoljnu ekonomiju Ureda predsednika Vlade Mađarske i Branimira Gvozdenovića ministra održivog razvoja i turizma Crne Gore, su navele više grana kao moguće motore daljeg jačanja bilateralnih ekonomskih odnosa. To su razvoj saobraćajne infrastrukture, turizam, energetika i poljoprivreda. U toku dvodnevnog susreta potpisana su dva sporazuma o saradnji: i to između razvojnih agencija (HITA i MIPA) i privrednih komora (MTIK i PKCG) dve zemlje. Drugog dana savetova­ nja u organizaciji HITA i PKCG održan je forum privrednika, na kojem je učestvovalo blizu 30 privrednika iz Mađarske.

Razvijena privredna saradnja U regiji Zapadnog Balkana Crna Gora je naš važan spoljno-ekonomski partner, pre svega kao ciljna zemlja u izvozu mađarskog kapitala, odnosno na Crnu Goru računamo kao prirodno područje za izgradnju tržišta MSP.

Sa ulaganjem od oko 450 miliona evra FDI kapitala u Crnoj Gori naša zemlja je treći najveći ulagač. Proteklih godina dinamično raste ulaganje mađarskog kapitala u Crnoj Gori: CKB (u vlasništvu OTP) – najveća banka u Crnoj Gori, Telekom Mađarske je prisutan udelom u Crnogorskom Telekomu, a Hunguest Hotels je kupio vlasnička prava jednog primorskog hotela u Herceg Novom. Uz podršku Ureda za spoljno-ekonomske odnose (HITA) u toku godine na više sajmova mogu učestvovati mađarske firme, koje se žele pojaviti na tržištu ove balkanske zemlje, odnosno žele razviti svoje pos­ tojeće poslovne veze. U proleće 2013. imali su mogućnost zajedničkog nastupa na Jadranskom sajmu Budva, sajmu hrane, ekologije i turizma. U jesen na sajmu građevinarstva može se računati na uobičajeno značajno prisustvo izlagača iz Mađarske. Pored razvoja poslovnih veza među preduzećima pružaju se daljnje mogućnosti za proširenje saradnje institucija. Među njima svakako treba istaći da je septembra 2012. u Podgorici potpisan sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji dve zemlje. Početkom jula 2007. osnovan je Poslovni savet Mađarske i Crne Gore uz učešće firmi iz Mađarske i Crne Gore, koje su najvažnije sa aspekta odnose dve zemlje. U proleće 2013. novoizabrani sekretar Saveta, Imre Varga u glavnom gradu Crne Gore vodio je razgovore o izazovima i stručnim zadacima koji stoje pred ovom organizacijom. U Crnoj Gori visoko cene naše poslovne veze i naše izraženo ulagačko prisustvo. Naša buduća saradnja prvenstveno zavisi od toga, da li će Mađarska moći sačuvati svoje privredne pozicije u Crnoj Gori. 2011. godine promet roba je povećan sa 39% i dostigao je vrednost od 83,4 miliona evra. Od toga naš izvoz iznosio je 34,3 miliona, sa skromnim rastom od 4%, a naš uvoz je skočio na 49,1 milion evra, i ponovo je 17


Mađarski privrednik

skoro udvostručen (+81%). Bilans prometa roba je nakon dugo vremena prošle godine prešlo u mađarsku pasivu, koja se do kraja godine približila cifri od 15 miliona evra. Crna Gora je na listi naših izvoznih partnera u 2011. nalazila na 66. mestu, na planu našeg uvoza bila je na 49. mestu, a u pogledu ukupnog prometa roba bila je naš 59. partner. Skoro ceo naš uvoz (98%) čini uvoz obojenih metala (aluminija). Značajnije stavke su još glinica, topioničarski proizvodi, pojedini telekomu-

nikacioni uređaji, drumska vozila, voće i povrće. U uvozu iz Crne Gore već godinama je prisutno značajno povećanje, a u tome glavnu ulogu ima rastući uvoz aluminija i proizvoda od aluminija. Prošle godine vrednost našeg uvoza iz Crne Gore nadmašila je vrednost našeg izvoza. Svakako treba istaći, da je u isto vreme vrednost izvoza iz Mađarske u Crnu Goru rasla je sa više od 20%. Važno je napomenuti, da na prekograničnim prostorima sa mađarskim življem – prvenstveno u Vojvodini – zadnjih godina formirane su brojne firme devojke, koje obavljaju sve veći promet sa preduzećima iz Crne Gore. Vrednost tog prometa se samo posredno javlja u bilateralnom prometu roba. Daljnje perspektive, mogućnosti Crna Gora sa svojim relativno povoljnim poslovnim okruženjem, niskim nivoom troškova i poreza, ekonomskom politikom u službi ulaganja i napretkom integracionih procesa može biti jedna od regionalnih baza mađarskih firmi. To potvrđuju i iskustva više preduzeća iz Mađarske, koje već rade u toj zemlji. Tržište Crne Gore je otvoreno za strana ulaganje, mađarski nouhau i izvoz tehnologija odnosno roba može biti i nadalje uspešan u tom regionu. U razvoju privredne saradnje važnu ulogu može imati razvoj institucionalnih odnosa kao i uspostavljanje naučno-istraživačke saradnje. Ervin Szél regionalni ekonomski savetnik

18


Mađarski privrednik Mađarska i Makedonija

SVE BOLJI I BOLJI BILATERALNI EKONOMSKI ODNOSI Za Mađarsku na planu ulaganja i trgovine Makedonija je jedno važno tržište jugoistočne Evrope, koje je u ekspanziji i nadalje Makedoniju pos­ matramo kao perspektivnog partnera. S tom zemljom naša država održava tradicionalno dobre odnose. Početkom 2013. god. Mađarska je pod ustavnim imenom priznala Republiku Makedoniju. U proteklom periodu održano je više susreta na vrhu. Od njih svakako treba istaći susret između Viktora Orbana (Orbán Viktor), premijera Mađarske i Nikole Gruevskog, premijera Makedonije, koji je održan 14. novembra 2012. god. Ranije, u proleće 2012. Budimpeštu je posetio Đorđe Ivanov predsednik Republike Makedonije, a u Skoplju je boravio Janoš Martonji (Martonyi János), ministar inostranih poslova Mađarske, i Laslo Kever (Kövér László), predsednik mađarskog Parlamenta. 2011. je potpisan Sporazum o privrednoj saradnji s Makedonijom, koji je u međuvremenu stupio na snagu. 19. i 20. februara 2013. u Budimpešti

je održana osnivačka sednica Međuvladine mešovite komisije za privredu Mađarske i Makedonije. Članovi delegacija, koje su vodili Peter Sijarto (Szijjártó Péter), državni sekretar Ureda predsednika Vlade zadužen za spoljnu politiku i spoljnu ekonomiju, i Valon Saraqini, ministar privrede Makedonije, radili su u četiri radne grupe: razvoj poslovne saradnje i MSP, poljoprivreda, energetika i turizam. Povodom sednice mešovite komisije Mađarska trgovinska i industrijska komora je potpisala sporazum o saradnji sa Privrednom komorom Makedonije, a s ciljem saradnje u razvojnim projektima turizma sličan sporazum su potpisali predstavnici ministarstva turizma, odgovorni za ovu oblast. Još je u proleće potpisan i sporazum o saradnji između Ureda za spoljnu ekonomiju (HITA) i Agencije za razvoj Makedonije (Invest in Macedonia), kao i mađarskog Ministarstva za ruralni razvoj i Ministarstva poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivredu Makedonije. U Skoplju je krajem maja 2013. godine održan novi zvanični susret kopredsednika Mešovite komisije. U toku susreta strane su se dogovorile o još efikasnijoj saradnji u energetici, turizmu, građevinarstvu i zaštiti životne sredine. Istovremeno sa ovim dogovorima je održan susret privrednika, ne kojem su učestvovali stručnjaci obe zemlje u zajedničkoj organizaciji PKM i MTIK. Mađarski privrednici su nakon razgovora u Skoplju posetili Bitolj i Ohrid, gde su se sreli sa čelnicima gradova i privrednicima. Održavanje naredne, druge sednice mađarsko-makedonske Mešovite komisije za privredu očekuje se u novembru 2013.

Realizovana ulaganja Od strane Mađarske u protekle dve decenije realizovano je jedno značajno ulaganje, investicija Telekoma Mađarske 2001., koju međutim nisu 19


Mađarski privrednik

sledili slični značajni koraci. Bilo je više manjih ulaganja, na čelu sa osniva­ njem firme Fornettija 2009. godine u vrednosti od 1 milion evra, ali većinu mađarskih ulaganja još uvek čini posao sklopljen pre 10 godina u oblasti telekomunikacija, ali bez obzira na to, Mađarske je još uvek treći najveći investitor u Makedoniji. Prema evidenciji Narodne banke Mađarske iznos uloženog kapitala iz Mađarske je krajem 2011. godine bio 334 miliona evra, a time je na listi najvećih investitora na 5. mestu u Makedoniji. Najznačajnija ulaganja iz Mađarske usmerena su u oblast telekomunikacija, prehrambene industrije i poljoprivrede, prerađivačke industrije i mašinske industrije. Mađarske želi sačuvati i jačati svoju ulogu investitora u Makedoniji. Protekle godine su karakterisale ulaganja malih i srednjih preduzeća u iznosima od nekoliko stotina hiljada evra do 1,5 miliona evra (manji proizvodni pogoni, distributivni centri, npr. Fornetti, Masterplast, itd.). Navedene firme imaju firme devojke koje veoma dobro funkcionišu na jugoslovenskim prostorima, i koristeći njihovo poznavanje mesta ulaganja se realizuju uglavnom preko njih. Makedonija je za Mađarsku jedno od važnih izvoznih tržišta Jugoistočne Evrope. Najvažniji mađarski izvozni artikli su: mašine i oprema, drumska saobraćajna sredstva, uređaji telekomunikacije, uređaji za snimanje i reprodukciju, električne mašine, uređaji, instrumenti, sirovina za plastiku. Tu su i proizvodi od gume, papir, karton, tekstilna vuna, tkanine, tekstilni proizvodi, gvožđe i čelik, kancelarijske mašine, mašine za obradu podataka, a u oblasti prehrambene industrije mlečni proizvodi, jaje, pšenica i pšenični proizvodi, drugi prehrambeni proizvodi, životinjsko i biljno ulje, mast, vosak, zatim lekovi i medicinski proizvodi. U uvozu Mađarske značajne stavke predstavljaju povrće i voće kao i topioničarski proizvodi. Mađarska je sve do jeseni 2008. god. uspevala neprekidno povećavati svoj izvoz na makedonsko tržište, i zahvaljujući tome promet roba je 20

učetvorostručen u periodu od 2005. do 2008. Usled svetske ekonomske krize 2009. god. naš izvoz je opao za 20%, a uvoz za oko 35%. 2010. je izvoz Mađarske stagnirao, ali je još uvek bio značajan: iznosio je 103 miliona evra. U našem uvozu vidi se značajan rast, ali izvoz Makedonije u našu zemlju je malog volumena i jedva dostiže 6 miliona evra. 2011. godine u prometu roba oseća se spora konsolidacija: naš izvoz je povećan sa 2,4% i iznosio je 105,5 miliona evra, a naš uvoz povećan je sa 8,6% i iznosio je 6,8 miliona evra. I dalje je karakteristična značajna mađarska aktiva, koja je prošle godine iznosila 98,7 miliona evra. 2011. među trgovinskim partnerima Mađarske Makedonija je u izvozu bila na 52., a u uvozu na 68. mestu. U pogledu ukupnog prometa Makedonija je naš 56. partner. U prvih 11 meseci 2012. god. došlo je do daljeg rasta spoljnotrgovinskog prometa: Prema podacima Nacionalnog ureda za razvoj trgovine i ulaganja (HITA) 2011. godine izvoz iz Mađarske u Makedoniju je povećan sa 2,4% i iznosio je 105,5 miliona evra, a uvoz iz Makedonije je povećan sa 8,6% i dostigao je iznos od 6,8 miliona evra. U prvih 11 meseci 2012. rasla je di-


Mađarski privrednik namika mađarskog izvoza. Sa rastom od 12% vrednost izvoza je dostigla 111,8 miliona evra, a uvoz u Mađarsku povećan je sa 30%, i iznosio je 8,2 miliona evra.

Rastuće interesovanje za regiju Mađarska je zahvaljujući svom geopolitičkom položaju, ima izvanredne mogućnosti da sa zemljama Balkana uspostavi strateško partnerstvo. Pored toga Makedonija sa svojim povoljnim okruženjem za ulaganja znači novo, do sada neiskorišćeno tržište za preduzetnike iz Mađarske. Naša zemlja raspolaže sa potrebnim iskustvom i znanjem za to, da u skorije vreme postane potencijalni partner Makedonije u više ključnih oblasti – kao što su energetika, saobraćaj, poljoprivreda i turizam. U odnosima dve zemlje saradnja preduzeća može postati potencijalna tačka proboja, pošto i Mađarska i Makedonija podržava razvoj poslovne kooperacije. U Makedoniji već više od 10 godina postoje preduzeća iz Mađarske. Od strane MSP Mađarske najveće interesovanje se ispoljava za projekte na bazi tehnologije i znanja. Na planu razvoja poslovne saradnje sledeću gransku saradnju smo uspeli identifikovati: u energetici preduzeća iz Mađarske spremna su da učestvuju u projektu razvoja centralne hidroelektrane, koji ima za cilj jačanje energetske sigurnosti Makedonije, odnosno u projektima održavanja i razvoja već postojećih elektrana. Dve zemlje će u buduće sarađivati i u oblasti saobraćaja. U tom cilju će činiti korake radi ubrzanja izgradnje saobraćajnog koridora 10, kao i u stvaranju do sad nedostajućeg vazdušnog saobraćaja. Preduzeća

iz Mađarske će najverovatnije imati moguć­ nost za učešće u investicijama za razvoj infrastrukture, npr. u izgradnji tunela u okviru programa Skoplje 2014. HITA će i 2013. podržavati učešće mađarskih preduzetnika na sajmovima i izložbama, kao i na susretima privrednika u Makedoniji. HITA planira kolektivno učešće na izložbi „TECHNOMA“, koja će se održati od 15. do 19. novembra 2013. u Skoplju. Kako bi mađarske firme što uspešnije učestvovale na konkursima za razvoj infrastrukture, Eximbank iz Mađarske je započeo pregovore sa partnerom iz Makedonije o otvaranju kreditne linije od 5-10 miliona evra za poboljšanje konkurentnosti mađarskih preduzeća na tržištu Makedonije. U skorije vreme može se očekivati još intenzivnija saradnja među privrednim komorama dve zemlje. Smatra se naročitim rezultatom i važnim korakom osnivanje Sekcije Zapadnog Balkana u okviru Mađarske trgovinske i industrijske komore, koja ima zadatak razvoja privredno-trgovinske saradnje se zemljama iz te regije. Novoosnovana Sekcija je u regionu (Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo) zacrtala pomoć mađarskim preduzećima u nastupu na tržištima tih zemalja, a radom sekcije rukovodi Atila Galamboš, izvršni direktor Communautrade Europe Kft-a. Istaknute oblasti saradnje mogu biti: građevinarstvo, energetika, komunalna infrastruktura i industrija u oblasti ekologije, elektrotehnika, prehrambena industrija i poljoprivreda. Mađarska sa svoje strane nudi iskustva u stečenim iskustvima za pripreme ulaska u Evropsku uniju, a naročito iskustva u razvoju malih i srednjih preduzeća.

Ervin Szél regionalni ekonomski savetnik Regionalna ekonomska kancelarija Ambasada Mađarske 81000 Podgorica, Kralja Nikole 104. Tel.: +382-20-602-880 +382-20-602-910 Faks.: +382-20-625-243 E-mail: podgorica@hita.hu 21


Mađarski privrednik

Lečenje i očuvanje zdravlja u Hevizu Kako istorijski spomenici potvrđuju, Heviz je bio poz­nat još u doba Rimljana. Stvaranje banjske kulture u Hevizu i stvaranje jedinstvenih lekovitih terapija vezuje se za ime grofa Đerđa Feštetiča I, koji je na jezeru razvoj banje započeo davne 1795. godine. Pored jezera je stvorio kupalište, koje je prvenstveno bilo popularne među lokalnim seljacima. Kako se sve više širio glas o banji i o toploj vodi, bolesnici su stizali sa sve većih udaljenosti. Nakon više od 200 godina pravo zakupa banje je prešao u vlasništvo Vencela Rajšla (Reischl Vencel), fabrikanta piva iz Kesthelja, koji je nastavio s započetim razvojem. Zahvaljujući tome Banja Heviz je postao poznat širom zemlje. Popularnost Heviza se jačala ne samo zahvaljujući nespornoj snazi lekovite vode, već i zahvaljujući poznatim lekarima iz Heviza. Lekar dr Karolj Mol (dr. Mol Károly) je postao svetski poznat svojim pronalaskom kupke sa tegovima. Heviz nesporno najviše privlači sve jedinstvenim lekovitim jezerom i svojom lekovitom snagom. Radi kvalitetne brige i smeštaja rekonvalescenata odnosno onih, koji su željni samo odmora neprekidno se realizuju 22

razvojni projekti: novim zgradama, bazenima, blokom sauna, klinikom za masažu, wellness uslugama i drugim jedinicama su proširili svoju ponudu. Zahva­ ljujući nedavnim ulaganjima Heviz ne samo da može sačuvati, nego čak i jačati svoje pozicije kao jednog od najpopularnijih domaćih i međunarodnih centara banjskog turizma. U Hevizu možete naći skoro sve elemente prirodnog lečenja i preventivne medicine koje se kao sitni detalji međusobno uklapaju u jedinstvenu celinu. A ta celina može se opisati jednom rečju: zdravlje. Ako se govori o Hevizu, onda od lekovitih elemenata svakako na prvom mestu treba spomenuti kupanje u termalnom jezeru. Blago milovanje vode, osećaj plutanja, lekoviti miris vode, cvetovi lotosa, zelenilo krošnji deluje umirujuće na nervni sistem i svi zajedno čine psihički elemenat lečenja. Osećaj kako kapi vode kao sitne loptice masiraju naše telo ne može se uporediti ni s čim na svetu. Lekovito jezero Heviz Vam ne pruža samo doživljaj kupanja, nego predstavlja i osnovu tradicionalnih terapija lečenja i wellness terapija radi očuvanja zdravlja. Polaznu osnovu lekovitog uticaja Heviza predstav­ lja terapijska kupka, ali pored toga treba spomenuti nekoliko jedinstvenih lekovitih terapija, kao što su pakovanje blatom, poznata kupka sa tegovima, lekovite masaže i lekovita voda za piće.


Mađarski privrednik

U Hevizu naravno pored lečenja možete da u tom prelepom mestu radite na očuvanju svog zdravlja, aktivno fizičko stanje vašeg tela, da jačate svoju psihičku svežinu i da (makar na nekoliko dana...) nađete psihičku harmoniju i mir. Aktivni programi fizičkog tretmana, nordic walking šetnje, vožnja biciklom, šetnja po gradu, kraj jezera ili prema vinarijama Egređa su takođe u službi relaksacije. Nekima sve to znači lekovitu snagu, a nekima odmor u prelepom okruženju na dva-tri ili više dana. Ovi potonji ne rade ništa drugo, nego jednostavno uživaju u slobodi, u jedinstvenom raspoloženju u gradu, u izvanrednim specijalitetima iz Zale u brojnim restoranima, a sve to čini nezaboravnim pijuckanje heviškog vina uz razgovore sa prijateljima. Valjda se zna! Životu je važno dobro zdravlje, ali i dobro jelo i dobro vino!

HEVIZ: Zdravlje i harmonija“ “ Heviz je svoju slavu stekao zahvaljujući svom jedinstvenom lekovitom jezeru, koji predstavlja pravi unikat. Heviško jezero ukupne površine 4,4 ha svakog dana u godini svojom lekovitom vodom i brojnim lekovitim svojstvima doprinosi potpunom telesnom i psihičkom jačanju. Temperatura vode jezera ni u zimskim mesecima ne pada ispod 22 ˚C, a leti dostiže i 35-38 ˚C. Pristalicama wellnessa Banjska kuća Feštetič nudi usluge na nivou hotela sa četiri zvezdice: wellness, moderni prostori za smeštaj gostiju i deo za terapije. Hotel lekovitog jezera „Hotel Spa Heviz“ svojim izvanrednim pogodnostima pruža idealno mesto svojim gostima, jer je jedini hotel u Hevizu koji se nalazi na živopisnoj obali jezera. Hévízgyógyfürdő Szent András Reumakórház Lekovita banja Heviz i Reumatska bolnica „Szent András” Hotel Spa Heviz****/*** H-8380 Heviz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1. Tel.: +36 83 501 700 E-mail: spaheviz@spaheviz.hu hotel@spaheviz.hu

www.spaheviz.hu

23


Mađarski privrednik

Konecranes je na raspolaganju naručiocima svojim vrhunskim proizvodima i uslugama i u Srbiji. • Izgradnja novih dizalica i kranskih staza, • servis i modernizacija postojećih kranova, • prodaja i servis viljuškara. Kontakti: 24

Na srpskom jeziku: +38/16/344-9855 Na engleskom i na mađarskom jeziku: +36/20/979-8833 www.konecranes.rs • www.konecranes.com • hungary@konecranes.com QUAY CrAnes

YArd CrAnes

reACh stACkers

FOrkLiFt trUCks

COntAiner trUCks

strAddLe CArriers

BULk UnLOAders

shipYArd CrAnes

serviCe

YArdit


Mađarski privrednik Industrijskim preduzećima nudimo rešenja za realizaciju planova razvoja proizvodnje i automatizacije! Mehani�ki projekti, 3D merna tehnika.

 Projektovanje i proizvodnja specijalnih �a�ina po narud�bi � �D ��D projektovanje Proizvodnja delova Distribucija

Efikasne usluge in�enjeringa. Matulay Innovations d.o.o. H-9200 Mosonmagyaróvár, Hanság u. 51. Tel.: +36/30/376-0871 E-mail: info@matulay.com Web: www.matulay.com

MadEng Szolgáltató Kft.

H-3300 Eger� �ag�-Eged u. 2�. � �el.: +36/36/412-882 �a�: +36/36/�12-882 � madeng����gma�l.��m � ���.madeng.hu

Industrial communication

Za univerzalnu, višenamensku upotrebu: Stavljanje u pogon, instaliranje Klasifikacija magistrala, validacija Optimizacija Preventivno održavanje Traženje greške, testiranje terenskih sredstava

9 argumenata za Profibus Tester 4: 1. Stand-Alone-Mode: brza analiza mreže bez PC 2. Merenje bez smetnji 3. Pregledan prozor 4. Topologija magistrala, redosled i udaljenost pasivnih sredstava 5. Digitalni osciloskop 6. Mogućnost pretraživanja unazad, dijagnostičke poruke, ponovno pokretanje 7. Automatski prikaz dijagnostičkih poruka 8. Pregled dnevnika komunikacije 9. Automatska izrada izveštaja.

NOVO!

Ne samo za stručnjake! Master simulacija, brojač greške, izlazni trigger Mogućnost daljih testova: analiza okvira poruke, Trigger ulaz i izlaz Automatsko prepoznavanje brzine magistrale.еление

Prvi je u stanju analizirati fizičko stanje terenskih magistrala i promet poruka na magistrali.

H-1112 Budapest, Felső Határ Út 20. Tel.: +36/1/248-1416 Fax: +36/1/248-1417 E-mail: controsys@controsys.hu Web: www.controsys.hu

25


Mađarski privrednik Tačnost, kreativnost, stručnost, iskustvo, sve je to TÁRA Kft. N��i��roizvodi: � �prema za uvre�avanje i ambala�iranje. � �ozatori i vage za doziranje po recepturi. � �age za merenje protoka uz sumiranje po fazama. � �age za rezervoare i me�alice. � �utomatske me�alice. � �ndustrijska automatizacija. � �age za dinami�ko osovinsko optere�enje. � �erne �elije. � �lektronski delovi vaga za obradu signala.

UNIQUE 2 Trade Kft.

�-103� Budimpe�ta, �serm�k A. u. 23/a Tel.: +36/30/377-7107 info�u2t.hu � www.u2t.hu

Onima, kojima je stalo do kvaliteta, učinka i pouzdanosti Na�a firma se ve� vi�e �d �� g�dina �avi pr�daj�m slede�ih specijalnih gra�evinskih ma�ina i �preme: � ma�ine za ru�enje sa daljinskim upravljanjem �BROKK� � samohodne bu�ilice �Wellco-Drill� i alati za bu�enje

Za dodatne informa�ije �i�ite nam na adresu tarakft@interware.hu! Tra�imo �redstavnike u Srbiji i u Hrvatskoj!

Tára Elektronika Kft.

Wellco-Drill

www.tarakft.������el.�����������������������l�����������������

Korisni�e i tr�o��e �e�amo s jednim od naj�e�ih asortimana spojnih elemenata od INOX-a (A2, A4, A5) u Ma�ars�oj. Na�e prodavnice mo�ete na�i u �udimpe�ti i Dorogu.

Primamo narudžbe i za nabavku posebnih elemenata!

Gordius Inox Kft.

H-2510 Dorog, Rákóczi u. 1�. � Tel.: +36/33/521-160 � Fax: +36/33/521-161 H-1113 Budapest, Elek u. 22. � Tel./Fax: +36-1-203-2564 gordiusinox@invitel.hu � www.gordiusinox.hu 26

Onima, kojima je stalo do kvaliteta i pouzdanosti Na�a firma se ve� vi�e �d �� g�dina �avi pr�daj�m slede�ih specijalnih perifernih ma�ina i �preme za industriju plastike: � Mo.Di.Tec. drobilice malog obrtaja sa zupcima � �rizaf transportne trake, separatori, odlaga�i � Main Tech usisiva�i, dozatori, me�alice, rezervoari � AGS robotizovani elementi za monta�u � �iad � �olorSave gravimetri�ni dozatori


Mađarski privrednik Kratki rokovi, kvalitetni radni komadi iz Livnice „Šalai“ Na�a precizna livnica u Severnoj Ma�arskoj prima naru���e za: � �recizno livenje od 0,001 do 10 kg � �ot box postupak � �zrada alata � �ivenje malog broja komada.

Sallai Öntöde H-3336 Bátor, Hegyalja u. 6. � Tel./Fax: +36/36/483-254 sallaiontode@t-online.hu � www.sallaiontode.hu

Pouzdani i kvalitetni aparati za zavarivanje!

Profesionalni uređaji za zavarivanje u malim i velikim fabrikama od 150-2600 A, čak i u opsegu 120-310V. Potrošni materijali, pribor, oprema u velikom izboru.

MIG/MAG, TIG, Plazma.

Mahe in Germany

Proizvodnja hidrauli�nih, pneumatskih i specijalnih gumenih zaptiva�a. � Specijalni gumeni zaptiva�i, � zaptiva�i za �idrauliku, � zaptiva�i za pneumatiku, � O-prstenovi, � titnici od pra�ine, odstranjiva�i pra�ine.

�ak i jedan komad! www.vulkan.hu

�-6�00 ����e����s���el�, Kutasi u. 14/B Tel./Fax: +36/62/245-475 Mobil: +36/30/370-5944 vulkan@vnet.hu www.vulkan.hu 27


Mađarski privrednik Aparati za zavarivanje, transformatori, plazme od projekta do izrade! Obrada metala, bravarski proizvodi

U�l���o�o�avljamo: � namotavanje transformatora, � e�ektrostati�ko nano�enje �oja �sinterovanje), � o�ra�u i se�enje �ima, � savijanje ivica.

U ra��o���� �a�e f�rme o�avljamo:

� konstruisanje i izradu alata za isecanje, savijanje lima i brizganje plastike � izradu specijalnih delova od lima i plastike (i u malim serijama) � proizvodnju alata i delova ma�ina � proizvodnju rapidnih 3D prototipa maks. dimenzija (�) 60 x (d) 80 x (v) 60 mm � proizvodnju mikro livenih delova-proizvoda, � se�enje �inom eroziomatom - izrada elektroda za erodiranje (sa CNC glodalicom) i usluga � erodiranja O�ekujemo V��e j���j��je�

Očekujemo javljanje partnera i distributera! TRAKIS NAGYK�R�S K�t. Tel.: +36/53/350-488 � Fax: +36/53/352-996 �-2750 �a�����ös, Kossuth L. u. 79. szucsjanos@trakis.hu � www.trakis.hu

Tra�imo predstavnike za plasman na�i� proizvoda! Proizvodimo kompozitne izolatore od 0,5 kV do 120 kV za elektro-distributivne kao i za �elezni�ke mre�e u 7 zemalja Evrope. Za detalje obratite nam se na: NYÍR-MIX-TRADE KFT. � �-���1 �yírtelek, Bethlen G. u. 1/A Tel.� ���/�0/�22-�21� � in�o@nyirmix.hu � www.nyirmix.hu 28

Fermy2000 Kft.

H-6724 Seged, Boros J. u. 30. Tel./Fax: +36/62/310-440 Mob.: +36/30/337-8889 info@fermy.hu � www.fermy.hu


Mađarski privrednik Ako tražite opremu za električno grejanje, grejnu tehniku, potražite iskusnog proizvođača! � ��pkasta grejna tela (sa metalnim pla�tom, bez pla�ta, uranjaju�a) � �rejna tela sa pla�tom (jezgro, duvaljka, bez pla�ta, termoizolovani valjak, sa ulo�kom od keramike) � �stala grejna tela (ravna, za grejanje vazduha, sa duvanjem toplog vazduha, za su�enje pe�kira) � �roizvodnja grejne tehnike i opreme � �istemi grejne tehnike za klima ure�aje za hla�enje i grejanje � �roizvodnja opreme za kori��enje sun�eve energije. H-1158 Budapest, Késmárk u. 14/b Tel.� ���/1/41�1-��1 � �a�� ���/1/418-�411 � �obil� ���/��/���-�185 info�thermoteam.hu � www.thermoteam.hu

GK

u umi.h urog .e w EURO GUMI KERESKED� KFT. ww H-2045 Törökbálint, Torbágy u. 13. Tel.: +36/23/511-690 Fax: +36/23/511-691 gumiaruhaz@eurogumi.hu eurogumi@eurogumi.hu www.eurogumi.hu u .h i gum .euro www

GK

Montaža tehnoloških linija i proizvodnja mašina sa 20-to godišnjim iskustvom.

� in�ustrijska creva ����a����o��d����dvajamo: � tehni�ke gumene � izrada lan�anih transportera, pu�eva i transportnih traka, plo�e � izrada �eli�nih konstruk�ija, njihova monta�a na terenu, � gumeni tepisi za �tale � monta�a tehnolo�kih linija za p�eni�nu i mlinsku industriju, u � transportere i dozatore drobljenih materijala. � patosnice umi.h urog .e w � transportne wtrake w ÉMSZ GÉPSZER KFT. � transportni valjci H-8800 Nagykanizsa, Csengery u. 84/A Tel.: +36/93/536-037 � �ax.: +36/93/311-029 � �o�atna oprema za Mobil: +36/30/929-8656 � +36/30/378-0574 transportne trake

GK

GK

u

umi.h

g .euro www

www.emsz-gepszer.hu � emsz@emsz-gepszer.hu 29


Mađarski privrednik

Uređaj - oprema – sistem

Mala firma – velika stručnost

INFOWARE

INFOWARE ZRt. H-2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22. Tel.: +36/24/46�-1�1 � �ax: +36/24/442-139 INFOWARE ZRt. infoware@infoware.hu

Tražimo partnere!

Zastupnik

IAS Automatika

Andover Controls-a u Maðarskoj Projektovanje, izrada i odr�avanje integralnih sistema za automatizaciju zgrada i automatizovanih industrijskih sistema. �on�resni centar ���lcse��

Kontrola ulaza, bezbednosna tehnika. Tehni�ki konsalting.

www.infoware.hu

Trgovina.

Aquaticum aquaworld

Grejanje, ventilacija i klimatizacija � hotela, � poslovnih zgrada, � industrijskih objekata, � �abrika lekova, � trgovinskih, kulturnih i drugih objekata.

w w w.iasautomatik a.hu

Elektro-energetika

Divinus Hotel*****

Tr�ni centar �Arkad�

www.dkceurope.eu 30

H-4024 Debrecen, Sumen u. 26�228 Te./Fax: +36/52/368-300 � ax: +36/52/368-528 E-mail: debrecen@iasautomatika.hu

H-1181 Budapest, Kondor Béla stny. 1. Te./Fax: +36/1/296-0296 � +36/1/296-344 E-mail: budapest@iasautomatika.hu


Mađarski privrednik

• Krug delatnosti: • Projektovanje mašina i konstrukcija sa kompletnim upravljanjem prema narudžbi • Projektovanje hidrauličnih i pneumatskih sistema • Trgovina hidrauličnim elementima, delovima • Održavanje, popravke • Proizvodnja iz navedenih oblasti • Trgovina „Bucher“ hidraulikom » motori - pumpe » ventili » mini jedinice za napajanje » elektronika za upravljanje • Trgovina „ISO“ hidraulikom • Projektovanje, izrada, stavljanje u pogon hidrauličnih sistema » jedinice za upravljanje: zahtevaju mali prostor, minimalizacija cevi, korišćenje hidrauličnih elemenata i drugih proizvođača » jedinice za napajanje: od 1,5 pa sve do 1000 litara, sa hlađenjem, dograđenim upravljanjem, regulisanom pumpom, optimalnim priključnim tačkama » ventili: upravljanje redosledom, spuštanje, okretanje pluga, itd.

» radni cilindri: specijalne izvedbe, velike dimenzije održavanje, servisiranje

Naše mašine ispunjavaju standarde EU i predajemo ih sa CE sertifikatom.

Naš tim mladih inženjera stoji na raspolaganju kupcima u sledećim oblastima: • 3D projektovanje, modeliranje SolidEdge ST softverom • Izrada 2D crteža, digitalizacija ručno izrađenih crteža • Istraživanje i razvoj • modernizacija opreme

Očekujemo vaše interesovanje, traženje pojedinačnih ponuda: vecses@bmikft.hu

31


Mađarski privrednik TOILETTE-NETT® je WC-daska sa funkcijom bidea na hladnu i toplu vodu. Za one kojima je važna temeljna higijena posle upotrebe WC-a. Tekuća voda obezbeđuje mnogo efikasniju higijenu od papira! TOILETTE-NETT u Mađarskoj ima tradiciju dugu blizu 20 godina, a popularan je i u Rumuniji. ®

GENZIM HUNGARY d.o.o. svojim budućim partnerima nudi sistem za dekoraciju SILIC-ART! Dekoracija sanitarija, podnih ploča i zidnih pločica, ravnih, savijenih i oblih staklenih površina, emajliranih i akrilnih površina – TEHNOLOGIJOM SOPSTVENOG RAZVOJA.

Tražimo ekskluzivne distributere TOILETTE-NETT®-a i u drugim zemljama! Možete nam se obratiti e–mailom na mađarskom ili engleskom jeziku:

interex@interex.hu • www.interex.hu

Trgovina sirovinama za proizvodnju keramike i proizvodnja. Eksploatacija gline, prodaja grn�arske gline, �amotnih materijala, mase �a keramike na otvorenom prostoru, emajla, boja, metalnih oksida, grn�arskih to�kova, pe�i, alata i pribora.

KERAKER Kft. � ������ �écs, Marosvásárhely u. 11. Tel./Fa�� ���/��/�1����� � keraker�dravanet.hu www.keraker.hu 32

Jedinstvena kupatila, predsoblja, kuhinje, dekoracija za staklene prizme i pločice. Pomoću našeg sistema dekoracije možete sastaviti spektakularne zidne slike sa više pločica. Naše daljnje usluge: • Emajliranje: projektovanje i izrada grbova, spoljnih reklamnih tabli, ukrasnih predmeta, nakita. • Dekorisanje keramičkih, porculanskih predmeta, flaša, poklona prema narudžbi. Tražimo kako pojedinačne naručioce i kupce, tako i predstavnike naših proizvoda i usluga!

Dodatne informacije i traženje ponuda silicart@genzim.hu • www.genzim.hu


Mađarski privrednik

www.nettruck.hu �aru�ite putem interneta rezervne delove za teretna vozila iznad 3,5 tone!

Sve �to je IVECO i drugo! T-Truck Kft.

H-9700 Szombathely, Sárvár u. 56. Tel.: +36/94/510-015 � +36/30/�17-11�1 Fax: +36/94/510-014 info�t-truck.hu � www.ttruck.hu

TRAŽITE POSLOVNOG PARTNERA IZ MAĐARSKE? OGLAŠAVAJTE SE NA PORTALU VESTI WWW.FELICITER.NET! Na portalu vesti na maðarskom jeziku Izdavaèke kuæe Feliciter (Feliciter Kiadó) objavljujemo baner va�e firme ili u rubrici Ajánló (Preporuèujemo) èlanak�reklamni tekst o va�em preduzeæu po povoljnim cenama. O novinama na portalu vesti o ekonomskim odnosima sa inostranstvom putem e�vesnika obave�tavamo vi�e �iljada preduzeæa� pa postoji realna �ansa da naðete poslovno� partnera u �aðarskoj. Pi�ite nam i�mejl� i mi æemo �as informisati o detaljima: kovatsviktor@feliciter.hu 33


Mađarski privrednik Gorivoteh DOO. je kćerka-firma A10-Zrt-a u Srbiji. Naša glavna delatnost je prodaja, ugradnja i proizvodnja opreme za gorivo odnosno auto praonice. Vama je va�no da u zna�ajnoj meri smanjite tro�kove firme? elite posti�i ve�u dobit? elite posti�i transparentno i efikasno funkcionisanje Va�e firme? To �e Vam omo�u�iti �roizvodi i u��u�e na�e �irme� ta nudimo? � benzinske stanice na javnim putevima � pumpe na �2V, 220V, protok 35-70l/min. � sonde za merenje nivoa � oprema za pranje automobila po principu samoposlu�ivanja �irok asortiman rezervoara za gorivo kontejnerske ili podzemne izvedbe, odnosno sa posebnim prostorom za za�titu okoline.

Righetto pumpa za dizel

podešena za Vaše potrebe!

Pomo�i �emo Vam de �tedite na tro��ovima goriva! Jednostavnije je� nego �to mis�ite! Fiksna i mobilna izvedba. Sa bazenom za za�titu okoline i ugra�ene u kontejner, od jednostavne pumpe do automata za tankiranje. Derby-Túr Bt. Dodatne informacije: kovacs-jozsef@derby-tur.hu www.gazolajkut.hu www.derby-tur.hu

34

�-54�� �ez�túr, Szolnoki út 21. Tel./Fax: +36/56/354-222 derby-tur@derby-tur.hu www.gazolajkut.hu

Molimo Vas da nam se obra�i�e na slede�oj adresi:

Gorivoteh DOO. Sonje Marinkovi�a 2�, 23272 �ovi Beej. Tel.� �3�� �23� 77�-02� � Mob.� �3�� ��2� ���-�00� ferenc@gorivoteh.rs � www.gorivoteh.rs


Mađarski privrednik

Sistemi za mikro- i ultra filtraciju s keramičkim membranama � Otporne na kiselinu, lu�ine i oksidaciju � dimenzije pora (50-500 nm) � �odnose visoke temperature � Du�a�ak vek trajanja bna � �ovoljne cene Besplatna pro

filtracija pilot

sistemom

Sistemi velikog učinka: 1-50 m3/sat

Oblasti primene keramičkih membrana � �iltracija fermentisanih teku�ina, diafiltracija, odstranjivanje micelija i belan�evina � Odstranjivanje belan�evina, tanina, skroba i koloida iz teku�ina � �afinisanje (pobolj�anje kvaliteta) proizvoda, odstranjivanje suspendovanih materija � Odstranjivanje ulja iz otpadnih voda sa emulzijama ulja � Smanjenje �vrstih materija u jako za�a�enoj vodi. Smanjenje COD/BOD. � �ecikla�a ultrafinih �vrstih materija (npr. katalizatora) i pove�anje njihove koncentracije

• Zaštita okoline • Upravljanje otpadnim vodama • Biotehnologija • Farmaceutska industrija • Prehrambena industrija • Hemijska industrija

HQ Pharma Kft. • H-1097 Budapest, Kén utca 5. • Tel.: +36/20/318-4518

Fax: +36/1/999-1827 • hqpharma@t-online.hu • www.hqpharma.hu

35


Mađarski privrednik Čišćenje i tehnologije čišćenja na majstorskom nivou od Alkimia Kft-a! � hemikalije za doma�instva � industrijska sredstva za �i��enje � sredstva za �i��enje i dezin�ekciju u poljoprivredi i prehrambenoj industriji � sredstva za �i��enje motornih vozila � pomo�ni materijali za drvnu industriju

Primamo naru���e �a �i��enje in�ustrijskih i energetskih ure�aja grejne tehnike, o�nosno �i��enje hemijskih postrojenja!

IA KFT.

ALKIMIA KFT. H-8182 Peremarton-gyártelep, HRSZ 06/194 Tel.: +36/88/454-644 � alkimia@alkimia.hu � www.alkimia.hu ��e�ujemo javljanje partnera i distributera!

36


Mađarski privrednik Uslužno ubiranje šećerne repe kombajnom HOLMER! Prodaje se američki kombajn šećerne Interesovati repe „WICK“.

� �atarstvo, � sto�arstvo, � do�uns�e �ol�o�r�vredne usluge.

Budite i Vi n�� ��rtner!

se na telefonu: +36/30/635-7217 pal.szarvas@terracoop.hu

Agrina Trade d.o.o. Na čelu u trgovini živom stokom! Prodajemo svinje � goveda � ovce razli�ite dobi i pola.

��e��jemo javljanje b�d��i� partnera!

Agrina Trade Kft.

H-7623, Pécs, Mártírok útja 17/2 Tel.: +36/72/510-447 � �ax: +36/72/510-448 Mo�il: +36/30/�7�-1222 � +36/30/�57-3426 agrinatrade@freemail.hu

Hódagro Zrt.

H-6800 Hódmezővásárhely, Tanya 2552 Tel.: +36/62/579-840 • Fax: +36/62/277-614 info@hodagro.hu � www.hodagro.hu

37


Mađarski privrednik

Brašno od Agromolnar-a! iliti:

Proveren kvalitet, zadovoljni partneri! Osnovna delatnost mlina u Totkomlošu sa višedecenijskim iskustvom, koji je u vlasništvu Agromolnar Kft. je prerada pšenice i plasman brašna. Stručnjaci sa ozbiljnim znanjem i iskustvom u ovom pogonu godišnje prerađuju 20.000 tona najkvalitetnije pšenice. Razna brašna proizvedena u ovom pogonu plasiraju isključivo bez aditiva!

Proizvodi se pakuju u vreće od 1, 20 i 50 kilograma, ali se kupcima nude i u rinfuzi. Brašno Agromolnar Kft-a se prvenstveno nudi direktnim korisnicima – pekarama, poslastičarnicama, proizvođačima testenina – ali njihovi proizvodi se podjednako mogu naći u veleprodaji i u maloprodaji, a takođe se direktno prodaju i stanovništvu.

Asortiman proizvoda: • Pšenično belo hlebno brašno, BL-80 • Pšenični fino brašno, BL-554 • Pšenično brašno, BL-65 • Pšenično polubelo hlebno brašno, BL-112 • Konzumni griz • Pšenično meko brašno za kore, BFF-55 • Graham brašno • Konzumne pšenične mekinje • Mekinje za stočnu hranu • Pšenično brašno za stočnu hranu • Pšenične klice za stočnu hranu • Pšenica (nestandardna) • Brašno od raži preprodaju.

E-mail: zsszojka@agromolnar.hu Web: www.agromolnar.hu 38


Mađarski privrednik

Foody Product Kft.: trgovac i organizator proizvodnje prehrambenih proizvoda Trgovina prehrambenih proizvoda Plasman svojih, kao i 100 vrsta proizvoda drugih proizvoðaèa iz Evrope i Maðarske snekovi pekarski proizvodi testenine s�atki�i sokovi, èajevi, itd.

Otkup, organizacija proizvodnje i prodaja �ra�na krompira zaèina, itd.

Stupite u kontakt sa nama: nattila@foody-product.hu www.foody-product.hu

Proizvodnja i plasman deklarisanog semenskog krompira!   � bezvirusni rasad jagoda, � rasadni materijal maline i kupine, � bezvirusne vo�ke (jabuka, vi�nja, �ljiva, kru�ka, kajsija, tre�nja�.

Ber-Trade Plusz Kft. ďż˝ H-4320 NagykĂĄllĂł, GeszterĂŠdi u. 8. Tel.: +36/42/716-075 ďż˝ Mobil: +36/30/455-5591 ďż˝ bertrade@freemail.hu 39


Mađarski privrednik

Zimzelene biljke na 50 hektara!

Izaberite i Vi visokostr���i Rasa��ik ba�t� ���sta��� � �i�e od �0 vrsta zimzelenih biljaka. � �revoz i u inostranstvo, � �roizvodnja bezvirusnog semena kru�ke. Musztács Kert Kft. �-��5� �rtilos, Rákóczi út 53. Tel.: +36/30/993-255� � +36/30/2�3-�0�0 Fax: +36/93/536-209 musztacskert@musztacskert.hu www.musztacskert.hu

Potpuno upravljanje bio-otpadom! Compostal tehnologija je razvijena u �a�arskoj i objedinjuje stru�nost �� ma�arskih firmi.

Trgovina na malo i veliko: na 5000 m2 nudimo kontejnerske ukrasne biljke za sadnju i leti: � zimzelene, ukrasna drve�a, �rmlje � bonsaje, mediteranske biljke � ukrasne bunare, vaze od kamena, otporni� na mrazeve, ru�e� Radno vreme: Pon-Pet.: 8-18h Su.: 8-15h Ned.: 8-12h

40

Segedin me�unarodni put E75/5 (Reske) 177. km Pored velike cvetne pijace. �PS:N-46� 13�22� E -20 04�07� Tel.: +36/20/9889-6036 Fax: +36/62/649-251 info@gardendepo.hu www.gardendepo.hu www.facebook.com/gardendepo

Prerada organskog otpada, proizvodnja i prodaja ma�ina i opreme za kompostiranje. www.compostal.hu

compostal@compostal.hu


Mađarski privrednik Izrada mašina i projektovanje tehnologije po narudžbi za prehrambenu industriju i za poljoprivredu!

Želite imati profitabilnu firmu? Punjenje soda vode pomoću evropske tehnologije.

Mašine prema potrebi izrađujemo i u nerđajućoj izvedbi. N��e usluge: � Projektovanje i monta�a tehnologije za prehrambenu industriju, poljoprivredu (mlinska industrija, fabrika sto�ne hrane, tehnologija za skladi�nu manipulaciju robama, itd.) � �zrada ma�ine prema datom tipu. Projektovanje i izrada ma�ina po narud�bi. � Proizvodnja opreme (aspiracionih cevi), gumenih kugli, vibro �ica i habaju�ih tkanina. � �va�ila (elasti�na).

ÉLMEZ Kft.

• info@elmezkft.hu • www.elmezkft.hu

Na�i proizvodi: � kompletna tehnologija fla�iranja sa tradicionalnom i sifonskom glavom � boce sa sifonskom glavom i gajbe pogodne i za multi trgovinske sisteme � posebne boce za ugostiteljstvo i trgovinu Kontakt: na ma�arskom i engleskom jeziku putem i-mejla, ili: na ma�arskom jeziku na donjem telefonskom broju. Comix System Kft. H-6622 Nagymágocs, Szántó K. J. u. 4. T��.� ��6�6���6�-�6� � www.comix.hu � oximix@oximix.hu

Doroti Pack d.o.o. preporučuje: • „DorPack“ mašine za ambalažiranje as ravnom folijom, dubokim vučenjem i vakumom, • alate za ambalažiranje izrađene specijalno za određene proizvode, • uređaje za dimljenje, • automatske dozatore mleka, • „Doroti“ sisteme za etiketiranje i • druge mašine za prehrambenu industriju.

Zovite nas ili pišite nam i-mejl: info@doroti.hu Tel.: +36/89/354-277 • Fax: +36/89/354-494

H-8558 CSÓT, Rákóczi F. u. 74. • www.doroti.hu

Link za naša ranija izdanja na internetu: http://issuu.com/feliciter/docs/szerb_2012 http://issuu.com/feliciter/docs/szerb_2013_1 41


Mađarski privrednik

Zaštita od bombaških pretnji Ukoliko u vašem načinu života ili poslovnom životu:  važna je vaša lična bezbednost ili bezbednost vaših voljenih  na radnom mestu ili u firmi važna je zaštita kritične infrastrukture  karakter Vaše delatnosti zahteva poseban oprez  Vaše stranke očekuju tu vrstu brige  od naglašene važnosti je obezbeđenje nesmetane proizvodnje  konkurent lažnim dojavama o bombi remeti Vašu proizvodnu delatnost, onda će  Shadow Consulting pomoći u rešavanju Vaših problema uz obezbeđenje očekivane diskrecije i ponude po Vašoj meri. Shadow Consulting ekspertska kancelarija za pitanje bezbednosti je strateški partner KGP-TECH Kft-a, predstavnik Mistral Security INC-a i Karil International Ltd-a za istočnu i srednju Evropu. Obavljamo promet opreme i tehnologija razvijenih na osnovu višedecenijskih međunarodnih iskustava, kao i edukaciju u Mađarskoj i širom Evrope. Oprema, metode i kompleksni sistemi iz naše ponude su pogodne za znatno smanjenje rizika od pretnji eksplozivnim materijalima.

Nekoliko oblasti primene:  civilni vazdušni prevoz putnika i roba, aerodromi, železničke stanice  državne zgrade, škole, industrijski objekti, robne kuće, muzeji  bankarstvo, trezori i prevoz dragocenosti  zaštita lica i objekata, obezbeđenje manifestacija.

www.shadowconsulting.net • info@shadowconsulting.net 42


Groundwater sampling

Imission measurement

Surface water sampling on River Danube

Organic department of the laboratory

Mobile laboratory unit is mini-bus

WATER, SEWAGE WATER, SOIL, WASTE, AIR, FOOD SAMPLING AND ANALYSIS  ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT STUDIES  ENVIRONMENTAL FRIENDLY REMEDIATION TECHNOLOGIES  PRODUCT QUALIFICATION Company Profile ANALYTICAL LABORATORY MEDICAL DIAGNOSTICS LABORATORY ACCREDITATION FOR SAMPLING ISO9001/IEC17025 20 YEARS OF EXISTENCE

BÁLINT ANALITIKA LTD. Innovative technology offer  Food analysis: vegetables, fruits, meats, dairy products, eggs, bakery ingredients and products, confectionery, preserved, frozen and deep-frozen foods, alcoholic and non-alcoholic beverages, etc.  Drinking water, groundwater analysis;  soil analysis;  Municipal and hazardous waste analysis;  Air analysis;  Human health assessment;  Ecotoxicology;  Contribution to legislations of sewage, groundwater and soil investigation;  Analytical measurements in emergency cases, design and management of mitigation technologies

Partner search Bálint Analitika looks for foreign partners interested in reliable chemical analysis, similar problem-solving professionals (even law makers) working on the folllowing fields:  soil and groundwater cleaning;  sewage and drinking water treatment;  waste treatment and disposal The company is also ready to provide environmental laboratory services directly to clients in the region that need approved and trustful examination results.

Contact Mária Bálint, manager Address: H-1116 Budapest, Fehárvári u. 144. Tel.: +36/1/206-0732  Fax: +36/1/382-6137 balintanal@t-online.hu  www.balintanalitika.hu


Maรฐarska Feliciter 2013/2

Szerb 2013 02  
Advertisement