Page 1

n e Sz

ó i c á z

! o Zo

• Oviba járnak ifjú hüllőink • Rinófiú érkezett • Leopárd bébivel gyarapodott a família • Új arcok a pingvinmedencében • 600 ZooSulis a Parkban

2012 nyár

Elismerés Európától

Tigrisek éve Akár találós kérdés témája is lehetne: hány tigris lakója van a SóstóZoonak? Nos, kemény, nehéz kérdésnek tűnik, hiszen elég hihetetlen rá a válasz. De igaz! Tíz, leírjuk

Az Európai Ingatlanfejlesztők Szövetsége által meghirdetett építészeti pályázaton hatalmas elismerésben részesült Állatparkunk Zöld Piramisa! A különdíjat Szentpéterváron gálaműsor keretében adták át s vehette át Kovács Ferenc, Nyíregyháza megyei Jogú Város polgármestere (balról a negyedik) valamint az Állatpark mai képének megálmodója és igazgatója Gajdos László (balról a harmadik). Mögöttük Gáva Attila a díjazott épületegyüttes tervezője áll.

Évmilliókkal vissza… Valóságos időutazoo-vá válhatunk, ha csatlakozunk Boronkay Ferencné társaságához. Ági néni ugyanis a megálmodója a főbejárat melletti terület ily módon történő hasznosításának. Nem tett mást, „csak” kitalálta, hogy a bükkábrányi lignitmezőn néhány esztendeje fellelt többmillió évesre taksált ciprusfenyőkből keletkezett foszillákat legméltóbb módon úgy mutathatjuk meg a nagyérdeműnek, hogy köré telepítjük az évmilliókkal ezelőtt is létező nyitvatermők mai példányait. S hogy mindez még további szen- arról meggyőződhetünk azon a túrán, melyen Ági zációkkal és ritkaságokkal is szolgál, nénivel együtt utazunk vissza a históriába…

ismét: 10 tigrisben gyönyörködhetnek látogatóink nap mint nap a sóstói erdő kellős közepén. Cikkünkből számos érdekességre is fény derül majd…

Barack oviba jár! Huhh, de rohan az idő! Mintha tegnap történt volna, hogy Bajor Imre művész úr keresztpapája lett Baracknak, Magyarország egyetlen fóka-fiókájának. S lám, Barack máris oviba jár. Gondozói szép sikerrel fáradoznak azon, hogy az apróság tisztába legyen a leggyakoribb parancsszavaknak, fogadjon szót s ezzel is megkönynyítse a vele való törődést.


Ági néni és az IdőutaZoo…

Milliókkal vissza az időben Keveseknek jut ki a megtiszteltetésből és dicsőségből, hogy személyesen, maga a

megálmodó, a tervező-szervező mutassa be a SóstóZoo legújabb létesítményét, az IdőutaZoo-t. A LapoZoo olvasói most ezek közé tartoznak, hiszen Boronkayné Ági néni vállalkozott arra, hogy végigkísérjen bennünket a látnivalók között… Amíg rálépünk a fahánccsal díszített útra megtudjuk Tőle, hogy az alapgondolat akkor született meg benne, amikor a Bükkábrányban, a lignitbányában néhány esztendeje fellelt mocsár ciprus erdő maradványairól kiderült, hogy több mint 7 és félmillió évesek. A foszillákból az Állatpark is kapott egy kisebb mennyiséget, mely méltó volt a közszemlére. S ha már ezt megteszik, a nyitvatermőket bemutató részletek, növényi ritkaságok illusztrálására is alkalmas helyet kell keresni – gondolta Ági néni s mindezt tettek követték. Gajdos igazgatóval bejárták a Park legtávolabbi részeit is, míg nem kiderült: e célra a főbejárat melletti, senki földje a legeslegalkalmasabb… Így született meg hát az IdőutaZoo, amelynek területére ünnepélyesen, a LapoZoo valamennyi olvasója nevében teszszük be lábunkat. Balra egy tábla vezet át bennünket a Föld históriáján. Szemléletes rajzok, grafikák és időtáblázatok mutatják mi és hol, mikor és miért jött e világra? Egészen a Paleogén korszakig utazunk, 65 millió évvel ezelőtti korban vagyunk. Mindent dzsungel borít, félelmetes zúgás, zajok tömege süketít meg bennünket. Sikongó hangok, félelmet keltő bőgések zaja… Már léteznek a nyitvatermők, az eget hatalmas farkú égimeszelők takarják, lent a földön pedig dinóktól kell rettegnünk… Huhh, ki is vert bennünket a veríték, távolodjunk hát a táblától s csodálkozzunk rá az évmilliókkal ezelőtt is létező páfrányokra, például a Dél Ázsiából származó 2 LAP LAPOZOO POZOO

óriás páfrányra. Mindent információs tábla jelez, mint ahogy a kétlaki cikászféléket is. Magját pörkölve fogyasztják magas keményítő tartalma miatt még kenyérsütésre is használják, „virágporát” pedig évszázadok tanulságaképp sebhintőporként hasznosítják. Hegyi mamutfenyőkre mutat tárlatvezetőnk, hét is akad itt, a legnagyobb tömeget adó fafajta, Kaliforniában megtörtént, hogy egyik egyedét kivágták, tessék megkapaszkodnia a Kedves Olvasónak, pontban 160 vasúti vagon telt meg fájából! Óriásira nő majd meg, persze idő és türelem kell hozzá. Miképp ahhoz is, hogy beszerezhessünk egy olyan növénycsodát, mint a Wollemia nobilis, az az a Dinófenyő. Őse ugyanis még láthatta a dinoszauruszokat is s már csaknem

kihalt növénynek vélték, amikor 1994-ben Ausztráliában Nobilis úr rábukkant egy szurdokban. Megmentői ezután gondoskodtak arról, hogy egy-egy példányát a Föld valamennyi országába eljutassák. A mi példányunk a Tulipa kft. jóvoltából került hozzánk, ők kereskedelmi kapcsolataik révén, nem kis árat fizettek a példányért, ám nem csak ezért féltjük és óvjuk még a széltől is s tettük védett körülmények közé… Chilei szobafenyő következő megállónk, érdekesség, hogy tobozának magját fogyasztják.

Megérkeztünk a foszillákat rejtő körhöz. Mindent táblára vetettek a tárlat rendezői, így Ági néni is csupán a belső térre hívja fel figyelmünket. Információ, művészi élmény – mindezzel gazdagabb lesz megtekintője. De hogy további izgalomban se legyen hiány, külön tárlóban nem csupán a beépített maradványokat mutatják be, hanem látható eredetiben is két szálnyi foszilla, szemügyre vehető közelről, távolról, fotózható Nikonnal avagy Nokiával egyaránt… Szemben az ugyancsak fotózkodásra tervezett és alkalmas dinótojás. 1869-ben találtak egy megkövesedett példányt, 30 centi hosszú, 25 centi széles volt, űrtartalma pedig 2 liternyi. Zdenek Burián cseh festőművész jóvoltából azután festményeken is megtapasztalhatjuk a hajdanvolt állatvilág félelmetes csodáit… interaktív fejezetek következnek: miként néz ki egy ásatás, miként lehet évgyűrűkből kiszámolni egy-egy fa korát és így tovább… A cselekedtető programok után immáron zárt tárlóban gyönyörködhetünk a tobozgyűjteményben, rácsodálkozhatunk az Ipolytarnócról való kövült frenyőszálkára, azután láthatunk még ősrák kövületet és mamutfogat, karbonkori páfrányok lenyomatait s persze az izgalmas borostyánokat, melyeknek keletkezési históriája is gazdagítja a szemlélőit. Gazdagabb lett az Állatpark is s nem csupán látnivalókban. Megszépült a környezet, s lévén a bejárathoz közeli a terület, az első benyomások igen fontosak. – Igazából 25–30 esztendő múltán lesz igen gyönyörű e környék… – summáza Ági néni. – Magam már bizonyára onnan, fentről láthatom majd s igyekszem viselni gondját – mutat az ég felé… Mi azonban azt kívánjuk, hogy még hosszúhosszú ideig maradjon és legyen közöttünk, hiszen ismerjük jól s tudjuk, számos terve van még, a Park, a környezetvédelem, valamennyiünk számára…


Elismerés Európától Hogy a Gáva Attila vezette tervező csapat valamint a kivitelező KE-VÍZ 21 Kft. kiváló munkát végzett, a finanszírozást vállaló Nyíregyházáról s az ötletadó Gajdos Lászlóról nem is szólva – tény: a Zöld Piramis és a benne „elrejtett” Ócenárium elnyerte az egész ország tetszését. Sőt, a közelmúlt történései óta nyugodt szívvel állíthatjuk: Európa is felfigyelt a Nyíregyházi Állatpark történéseire, a Zöld Piramis rendhagyó megoldásaira, formai újdonságaira s persze tartalmára is. Az európai ingatlanfejlesztők szövetsége is méltónak találta az elismerésre, sőt a kitüntetésre az alkotói közösséget és magát, a művet is! A díjat és a vele járó oklevelet (lásd a fotón!) ünnepi gálaműsor keretében adták át a közelmúltban Szentpétervárott. Az átvevők

között ott volt Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei jogú Város polgármestere, Gajdos László, az Állatpark igazgatója és Gáva Attila, a GÁV-art kft. ügyvezetője. A képen a nyíregyházi küldöttség mellett a többi kitüntetett látható. Képeinkkel pedig azt szeretnők bizonyítani, hogy méltó helyre került az európai ingatlanfejlesztők elismerése.

2010 májusában nem mindennapos eseményre készültek Nyíregyháza-Sóstón. Ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének a Zöld Piramist és Ócenáriumot, amely uniós és hazai forrásokból épült meg s arra volt hivatott, hogy bemutassa távoli vidékek flóráját és faunáját. Az új látnivaló hatalmas sikert aratott, már az átadás évében minden korábbi látogatói rekordot átadott a múltnak. Az esztendő végéig több mint 430 ezer látogató csodálta meg az újdonságokat: a három szinten, közel 5 ezer négyzetméternyi alapterületű épületet, a félmillió liternyi, 20 tonnányi tengeri só felhasználásával készült nagymedencét, ahol hat cápa és többtucatnyi tengerben honos élőlény okoz nap mint nap feledhetetlen élményeket. A Zöld Piramis megszületését követően számos honi és nemzetközi elismerést kapott az építmény. Napjainkban is szakmai és kommunikációs csoportok gyönyörködhetnek az épület és lakóinak különlegességeiben. Az indonéz-szigetvilág csodáit idéző belső pedig új lendületet adott a két ország barátságának és együttműködésének.

Adatok a Zöld Piramisról Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program pályázati felhívására került benyújtásra az „Ócenárium, Esőerdőház és Tarzan ösvénye című pályázat. 2008. június 4-én támogatásra érdemesnek találták. Július 17-én aláírták a támogatási szerződést s már az alapkőletételre is sor került. Másfél esztendő alatt 4908 négyzetméternyi területet építettek be. A kivitelezők másfélszáz fős csapata számos alvállalkozó közreműködésével háromezer-kétszáz köbméter vasbetont épített, felhasználtak kétszázhetven tonnányi betonacélt, elkészítettek négyezerhétszáz négyzetméter területű falazatot és kettőezer-hatszázötven négyzetméternyi zsalukövet is készítettek. A munkálatok során sok újítást, újdonságot használtak föl, így például a Piramis tetőszerkezete megegyezik a 2008-as pekingi olimpiai uszodát borító anyagáéval.


Tíz „kicsi” tigris miatt a fehér egyedek túlélési képessége kisebb, mint normál színezetű fajtársainak. A Földön jelenleg kb. 250 fehér tigris él s az országban csak itt láthatóak ezek a különleges színű állatok. – A mi Állatparkunk tigris históriájának legizgalmasabb fejezete a fehér tigriseinkhez fűződik – meséli Révészné Petró Zsuzsa osztályvezető, a SóstóZoo szóvivője. Majd folytatja: – Történt ez annál inkább, hiszen első Három fehér tigrissel gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark nagymacska gyűjteménye! A három 1 éves kölyök Lisszabonból érkezett a SóstóZoo-ba, ahol most már 5 fehér tigris él. A portugál testvérek közül a hím el fog kerülni egy másik kertbe, míg a 2 fiatal lány a már meglévő tenyészcsapatunk tagjává válik.

A tigriseknek nincs pontosítható szaporodási időszakuk, bár az északibb tájakon télen párzanak és tavasszal hozzák világra utódaikat. A nőstények mindössze 3–6 napig ivarzanak, ezt követheti az átlagosan 103 napos vemhesség. A kicsinyek születési súlya 800–1600 gramm, szemük csupán a második héten nyílik ki, 3 hónapos korukig anyjuk táplálja őket, szilárd táplálékot már a második hónaptól is fogyaszthatnak. A nőstény egyedül neveli fel őket, féléves koruktól már vadászni is viszi őket s 2–3 esztendős korukban hagyják el végleg a szülői területet…

Az 1 éves állatok jelenleg rácson keresztül ismerkednek a park középkorú fehér tigriseivel, de a fokozatos összeszoktatás után hamarosan egy kifutóba kerülnek a csíkos nagymacskák. A macskafélék családjának jól ismert ragadozói közül a tigris a legnagyobb és legerősebb. A tigris egyike azoknak a veszélyeztetett állatfajoknak, melyeket az ember csaknem a teljes kipusz-

4 LAPOZOO

Macskákban erősek vagyunk… – mondhatnák a nyíregyháziak magukról, hiszen mintahogy egyik, szakmai szemmel körülnéző kollégánk írta volt: valóságos macskaparadicsom létezik itt a sóstói erdőben. S igaza van! Tizenegy macskafajt, alfajt, illetve színváltozatot gondoznak a SóstóZoo munkatársai. tulás szélére sodort. Nyolc alfaja közül három ( bali, kaszpi és jávai) mára teljesen kipusztult, és a maradék ötöt ( szibériai, bengáli, indiai, dél-kínai, szumátrai) is veszélyeztetetté nyilvánították a szakemberek. Az alfajok közül a bengáli tigris a legnagyobb, jelenleg 3- 4000 példány él belőle a szabad természetben. A fehér tigris a bengáli tigris egyik mutációjaként jött létre. Az első fehér tigrist 1951-ben fogták be Közép-Indiában , s Mohannak nevezték el. Ettől a nagymacskától származik, az összes fogságban élő fehér tigris. A fehér tigris a tigris fehér színváltozata, nem albínó állat. Kék szeme és rózsaszín orra van, bundája krémesen fehér, amit csokoládészínű csíkok tarkítanak. Hossza körülbelül 3 méter, súlya hozzávetőlegesen 180–285 kg.

A természetben igen ritkán fordul elő, mivel feltűnő színe

igazi „szenzáció” állatunk Tibet személyében is fehér tigris volt. Emlékszem, mekkora durranás volt, miután meghíreltük, mindenki látni akarta, meg szerette volna közelebbről is ismerni. Azután őt elcseréltük egy testvérpárra, melynek fiú-tagját a pozsonyi állatkert kapta meg tőlünk, mi pedig a fajmegmentő program részeként Angliából kaptuk meg Iceboy-t,

aki Hópihével alkot egy párt. Ám a közelmúltban kaptunk 3 egye-

det Portugáliából. Ők a karantént követően már megtekinthetők közvetlenül társaik kifutója mellett. Jól érzik magukat, hosszú távú terveink vannak velük. – Azonban szibériai tigriseink házatáján is történt egy s más… A már Sóstón született Pamír ugyanis Borisz személyében fiútársat kapott s rögvest – idézi föl a közelmúltat Zsuzsa – élénkebb lett az élet. Elfogadták egymást, násztáncot is lejtettek, az erről készült felvétel bejárta a világsajtót, szóval tudtuk, hogy hamarosan benépesül a tigris-kifutó. A három gyönyörűség annak rendje és módja szerint meg is érkezett e világra. Igor, Amur és Karina csodás jószágok, anyjuk féltő gonddal óvja őket, Boriszt, az apukát természetesen elkülönítették munkatársaink, ezzel is féltve a kicsinyeket… Nos, hát ily módon immáron 5 fehér és 5 szibériai tigrisünk létezik Sóstón, a 10 „kicsi” tigris igazi szenzációt jelent valamennyiünk számára.

Lukácsné Julcsi, a SósótóZoo üzemeltetési osztályvezetője a LapoZoo-nak elmondta, hogy a mi apróságaink is már ismerkednek a szilárd étkekkel. Egyelőre csirkehúst és marhahúst kapnak, melyet természetesen anyjuk szigorú felügyelete alatt fogyaszthatnak el. Pamír ügyel a részletekre s híreink szerint gyakorta „besegít” falatozó gyermekeinek…


Nyíregyházán azért remek az állatpark, mert mindig új és új fejeket fedez fel a látogató. Itt mindig vannak...

egymást váltva melegítik tojásaikat. Eltelt 40 nap s lám máris három szürke öltönyössel többen vagyunk. S lévén szüleik is remekül vizsgáztak a baba-tantárgyakból, azóta már ha nem is kirepültek, de önállóan beleugrottak a főbejárattal szembeni pingvin medencébe. Fürdenek. Mi is. Az örömben…

…ÚJ ARCOK…

Hat a zsebbe…

…egy, az alsó tagozatból épp kinőtt ifjú ember szavait idéztük, akinek minden bizonnyal hihetünk is, hiszen állítása szerint évente minimum háromszor megfordul a Park sétányain és kifutóinak közelében. Hogy számára is szolgáljunk friss információkkal számba vettük az utóbbi hónapok fontosabb gyarapodásait,újdonságait. A legfrissebbel kezdjük!

Ötös az indiai antilopoknál… A szakemberek állítják: a téli hónapokban élik igazi családi életüket az indiai antilopok. S mire megjelennek az első hóvirágok, ibolyák, addigra szépen szaporodnak is a famíliák. Ám nem így

A 11 fős – no nem foci, hanem – kenguru csapat hat nősténye is anyai örömök részese lehetett a közelmúltban. Hat zsebben jelentek meg a picinyek, akik egyhónapos vemhesség után jöttek a világra. Csupaszok és vakok, alig 1 dekányit nyomnak a legelején, a meleg erszényben persze lassacskán növekedni kezdenek s 4 hónap elmúltával már ki-kidugják fejecskéiket anyuka erszényéből. Öt hónapos korukban pedig már ki is merészkednek a biztonságot adó helyről…

Négy maki…

Nyíregyházán. A titkot persze rögtön eláruljuk! Az egy szem fiú csapat-tag ugyanis tavasszal érte el ivarérettségét, fogalmazzunk úgy, hogy érezte ekkor még bimbódzó férfiasságát. S ha már így történt alaposan belecsapott az antilopok lecsójába… Valamennyi, körülött élő hölgytagnak is bizonyított… A végeredmény öt kis indiai antilopocska, miután serkenő bajuszú apukájuk csillagos ötöst kaphat az antilop-bizonyítványába…

Három a pingvin… Herlicska Anikó az egyik verőfényes reggelen azzal fogadta a LapoZoo szerkesztőjét, hogy rövidesen témát ad majd számára. Ő,

Nevezhetjük őket kattáknak, avagy gyűrűsfarkú makiknak, egyben biztosak vagyunk: jól érzik magukat Sóstón, hiszen évről évre gyarapodnak, szaporodnak. Az idén például négy új jövevénnyel gyarapodott a csapat. Anyjuk négy hónapnyi vemhesség után szüli meg őket majd néhány nap múltával már anyuka hasán vagy hátán érzik magukat a legjobban. Öt hónapig az anyatej, majd utána friss gyümölcsök és egyéb finomságok alkotják napi menüsorukat…

Imoo és a Zoo… Apuka dán, anyuka francia. Öt esztendeje fogadtak egymásnak örök hűséget s lám a frigynek meg is lett az eredménye. Imoo nemzetközi – mondjuk úgy: eu-s – gyerkőc. Három hónapos vemhesség után megszületett az ifjú leopárd gyermek. Sárga bundájú, fekete foltokkal, 40 dekásan érkezett, ám manapság jóízűen fogyasztja a húsos fazékból kikerülő finomságokat is…

Ésatöbbi…

meg persze a pingvin tojáson ülők. Mert az volt a nagy hír, hogy három Humboldt is vállalkozott a család alapításra s rendületlenül,

Írhattunk volna még tevecsikóinkról, vagy azokról az új arcokról, akik szédítő távolságokról érkeztek a sóstói kifutókba. Rinófiúról, vörösorrú ormányos medvéről, taturól és sok egyéb másról is. Legyen kellemes meglepetés a velük való találkozás a Kedves Látogató számára, aki a parki séta végére személyesen is meggyőződhet arról, hogy helyes a sóstói törekvés, mellyel folyamatosan bizonyítjuk, kellemes körülmények között, jól érezvén magukat, a szaporodásuk is meggyőző bizonyíték minderre… LAPOZOO 5


Takács Zoltánt, a gondozók szakmai vezetőjét kérdeztük ázsiai és afrikai elefántjaink felől. Különös aktualitást ad a témának, hogy a közelmúlttól a SóstóZoo lett a Közép-kelet európai régió tenyésztési centruma. Ázsiai elefántjaink jóval 30 felett is remekül érzik magukat a Zöld Piramisban és szabadtéri kifutójukban. Hárman, hosszú évtizedek óta együtt vannak, megszokták egymást, jól kiismerjük őket, nyugodt, kiegyensúlyozott ormányosok, akiknek legfontosabb szerepük a látványban keresendő. Fotózzák, etetik, simogatják őket s ők mindezt nagy rutinnal és türelemmel viselik el, hogy stílszerűek legyünk: jó

6 LAPOZOO

pofit vágnak a fotózáshoz, hálás egyéniségek… Az afrikai elefántok a fent is említett teendők és feladatok miatt már más törődést igényelnek. Ráadásul az elmúlt esztendőkben teljesen kicserélődött az állomány. Közép Anglia egyik állatkertjéből érkezett Nyíregyházára a 18 éves bika, akire fontos szerep vár a tenyésztő munkában. Ő még a vadonban látta meg a napvilágot s csupán később került állatkertbe. Lévén, hogy korábban nem volt ivarérett bika Sóstón, a must, az az egy bizonyos gondokkal terhelt időszak alatti viselkedése miatt jelentősen megerősítettük az afrikai ormányosok házát. Folyamatosan figyeljük a bika viselkedését, vérkép vizsgálatokkal próbálunk a tudomány segítségével is óvni az elefánt-ház békéjét.

Ormányos híradó A két tehén lassan megszokja a helyi körülményeket. Mindez különösen Kwanza esetében fontos, hiszen a 11 esztendős leány a legszebb női korban van, már ami az elefánt-hölgyeket illeti. Ő volt Svédország első elefánt-szülötte, korábban még nem született a skandináv államban elefánt. Neve is azt jelenti, hogy elsőszülött – szuahéli nyelven… Mellette ott van a másik tehén, Buba, biológiailag ő is alkalmas a szülésre, a jövő természetesen mindenre választ ad majd. Sokan tudják, hogy az afrikai és ázsiai elefántok között jelentős különbségek is vannak. Például betegségeik esetében is.

Egymásra is veszélyesek lehetnek, ezért gondozóik sem járhatnak át egymáshoz. A két csapat különkülön, ám lelkesen, nagy-nagy gondossággal figyel kedvencünk fejlődésére, gyarapodására.

Hát ennyit, az ormányos híradásokról, a többit személyesen is megtapasztalhatják kedves látogatóink az elefánt kifutók közelségében….


Krúdy Sóstón… – az Állatparkban

Gyula úr drága! Többszörösen is felnézek magára… Nem csupán majd kétméternyire nőtt szálfa alakja miatt, meg amúgy is… Csodás soraiért, meg azért, amiért szülővárosa Nyíregyháza örökön örökké hálás lehet. A marketingért. Az arculatért, hogy becsempészett bennünket a honi literatúrába. Pedig, látja még egy lóra sem tellett városának, melyet a fedeles taliga elé kötötték volna. Hiszen ott árválkodik, indulásra készen, hosszú esztendők óta, a színház épülete előtt, csoda, hogy itt láthatom Sóstón. Mit, hogyan, hogy összeszorul a szíve a terasz miatt? Gondolkodjon pozitívan! Nézze a víztornyot, újjászületett, vagy a nemzet csalogányának kedvelt helyszínét, a Svájci Lak épületét… Igen szeretik a magyarok, no meg a külhoniak is. A vízre is büszke lehet, amit oly sokszor és oly szépen megénekelt… Hogyan? Az állatok? Hát azok is benépesítették Sóstót. Világhírűek lettek. Még Szentpétervárig is eljutott hírük! De hát maga jól ismeri Péter cár városát! Nos, képzelje el itt kaptak a sóstóiak legutóbb kitüntetést. Ja, hogy Ön is megjósolta a Sóstó sikerét hajdanában? Tényleg, Álmoskönyve hemzseg az állatoktól! Jó, jó játszunk, biztos tetszeni fog mai olvasóinak. Gyula úr drága! Játsszuk azt, hogy én mondok egy állatot, Ön meg rávágja álmoskönyvének jóslatát… Benne van? Jó, nosza kezdjük! • Agár? – Vadászembernek jó jel, másnak hasznot ígér. Agár vadásszal pedig betegnek közeli gyógyulást jelent…

• Állat? – Ha saját állatodat eteted akkor szerencse és vagyon, állatot legelni látni, hű barátot lelni. Állat, ha sovány, akkor

gondjaid közelednek, állat ha üldöz álmodban, nehézségekbe ütközöl, vérengző állat, ellenségeskedés, állatot beszélni hallani pedig vigyázz, mert amit mondanak, beteljesedhet! • Bagoly? – Ha hallod, hogy kiált akkor harag és betegség, éjjel huhogni hallani:dögvész, baglyot fogni szemrehányás, baglyot látsz, meglopnak… • Béka? – Ha kuruttyolását hallod akkor kellemes nap vár rád, ha rád mászik, betegség… • Borjú? – Öröm. Borjúhúst enni, változás közeleg, borjút venni veszteség. • Cápa? – Utazás. • Csiga? – Jó jel. • Csődör? – Bátorság. Neki vághatsz terveidnek. Ám csődörön lovagolni azt jelzi, hogy ne kezdj bele semmibe, hiszen veszély fenyegeti vállalkozókedved… • Eb? – Meglátni álmodban gyönyörűség. Ha fogait látod, gyűlölködés, ha hízeleg, álnokság, ha ugatást hallasz ellenséges, legyőz… • Egér? – Egér az ágyban, váratlan szerelmeskedés, egérfogó, veszedelem… • Elefánt? – Gazdagnak jó, szegénynek rossz… • Gólya? – Jó barát. • Hal? – Fogni, erős vagy, kézbe venni, száraz betegség, tengeri halat látni, rémület. Halszálkaveszekedés, halikra- sok pénz, halat ölni-nagy bevétel, ajándékhal – gazdagság… • Macska? – Féltékenység és lángoló szerelem…

• Madár? – Megfogni, szerencse ér, repülni látod, jó a helyzet, fészkében látni, akkor házasság készül… • Medve? – Nyereség a játékban • Majom? – Ha táncolva látod, közel a szórakozás, ha fára mászik, ellenségeid szövetkeznek ellened, • Nyúl? – Rendszerint félelem… • Oroszlán? – A jólét jegye. • Páva? – Ha kiált, akkor szerencsétlenség. • Sündisznó? – Titkos ellenség. • Tigris? – Ellenség… Drága Gyula úr! Ezt is köszönjük! A sok szépet és jót, amit Öntől kaptuk, ráadásul e gyors és precíz válaszokat. Kedves Kollégám! Magam is hírlapíróként lévén vigyázzon, nehogy baj legyen, tüntessék föl írásukban, hogy az álmoskönyvemben szereplő megoldások gyűjteményét még 2007-ben adta közre a Black and White kiadó, a jogtulajdonos pedig a Betűmetsző Könyvkereskedés Kft. Nem akarom, hogy bármi gondja legyen szavaim idézéséből az én kedves nyíregyházi földijeimnek. No! Isten áldja magukat! Sietek, mert föntről már régóta figyelem, hogy még elefánt trágyát is árulnak. Gondoltam veszek és viszek magammal az égi kertbe, meg különben is: trágyával álmodni nyereség és jó esztendő! Trágyát álmodban szagolni, örökség. Trágyadombon ülni nagynagy öröm, trágyázni gazdának pediglen jó jegy…

LAPOZOO 7


vízben történik, ahol igazán elemükben érzik magukat. A feladatok tanításának elsősorban állatorvosi céljai vannak, hiszen a későbbiekben ennek segítségével az állatot könnyedén meg lehet majd vizsgálni.

Barack oviba jár! Az egy éves állat kedvenc csemegéiért, a tengeri halakért bármire

képes, s vígan követi trénereit, akik kézjelekkel utasítják az állatot a feladatok elvégzésére; megmutatja pl. a száját, engedi a szemvizsgálatot, úszólábait megérintheti a gondozó, emellett forog, követi a "target" botot s visszahozza a labdát. Mivel a borjúfókák hátsó végtagjai hátrafelé állnak, s nem képesek azokat hasuk alá behajlítani, a szárazföldön esetlenül "hernyószerű" mozgással közlekednek, ezért a játékos okítás a

Egy igazi szuvenír a Nyíregyházi Állatparkból!

ZooSuli Véget ért a minden évben megrendezésre kerülő Állatparki tábor, a Zoo-suli! A suli falai között, s persze kint a természetben, több mint 600 kisiskolás pillanthatott be a Park mindennapi életébe. Megismerték a park állatait, segítettek a gondozásukban és számos olyan érdekességet is

megtudhattak róluk, ami az egyszerű látogató előtt titok marad. A táborban részt vevő gyerekek szakképzett pedagógusok és állatkerti szakemberek segítségével nyerhettek bepillantást a kert kulisszái mögé. 5 nap alatt 10 programban vettek részt a nebulók; megismerkedtek a tollas barátainkkal,

Fotóztassa magát a SóstóZoo lakóival. Elefántok és fókák, madarak és kígyók várják, hogy Önnel együtt szerepelhessenek egy fotón! Bővebb információ a bejáratnál lévő körforgalomnál!

Hüllő -ovi 2012 júniusában megnyílt a Nyíregyházi Állatpark új kiállítás mely a Hüllő Ovi nevet kapta. Régi látogatóinknak nem jelent újdonságot a kiállítás helyszíne mely a régi akváriumház épületében kapott helyt. Több mint egy évtizeddel ezelőtt az akváriumház volt az Állatpark első nagysikerű bemutatója ezért a vezetőség mindenképpen szerette volna megőrizni az építményt úgy, hogy az ismét egyedülálló élményt okozzon látogatóinknak. Az állatkert dolgozói kifejezetten óvodásoknak és kisiskolásoknak tervezték a kiállítást, melynek falát hat helyi művész díszítette különféle mesefigurákkal. A kedves pikkelyesek feladata, hogy a fiatal korosztályt megismertessék ezekkel a gyakran ok nélkül rettegett 8 LAPOZOO

állatokkal. A Hüllő oviban lehetőség nyílik az érdeklődő számára, hogy figyelemmel kísérje a hüllőtojások keltetésének folyamatát. A legszerencsésebbek akár a kikelés pillanatait is megleshetik. A bemutató két részből tevődik

össze. Az első teremben helyezkednek el a nevelő terráriumok és a keltetők, melyekben az állatkert frissen született lakói tekinthetők meg. A második barlangi részben pedig egy új kétéltű bemutató fogadja a látogatókat, békákkal és szalamandrákkal. Természetesen az állatpark látogatóinak a Hüllő Ovi- ba való belépés díjtalan!

s a hüllőkkel, a látványkonyhán csemegéket készítettek nekik, afrikai kalandokban vettek részt, lovagoltak, megnézték a fóka-mókát s horgásztak is. A zoolimpián összemérték erejüket az állatokkal, míg az Ősparkban a Kárpát-medence élővilágával ismerkedtek meg. A 4 hét alatt, a heti turnusokba érkező diákok nagyon szépen teljesítettek, így mindenki Zoo Oklevéllel távozhatott a tábor végén.

A Nyíregyházi Állatpark lapja Felelős kiadó: Gajdos László Felelős szerkesztő: Kalenda Zoltán Társszerkesztő: Révészné Petró Zsuzsa Fotók: Balázs Attila, az Állatpark archívuma Tipográfia: Talpas Sándor Készült a Start Nonprofit Kft. nyomdaüzemében. Felelős vezető: Balogh Zoltán vezérigazgató

SóstóZoo Lapozoo 2012 nyár  

SóstóZoo Lapozoo 2012 nyár

SóstóZoo Lapozoo 2012 nyár  

SóstóZoo Lapozoo 2012 nyár

Advertisement