Page 1

Tallinna turism 2009 II kvartal 2009. aasta II kvartalis ööbis Eesti majutusettevõtetes kokku 562 400 turisti, nendest pooled (53%) peatusid Tallinnas. Turistide arv Tallinnas: 296 200 (-11%) 1 Turistide ööd Tallinnas: 498 400 (-14%) Välisturistide arv: 263 600 (-9%) Välisturistide ööd: 446 900 (-11%) Siseturistide arv: 32 600 (-23%) Siseturistide ööd: 51 500 (-31%)

Väliskülastajate ööbimiste langusprotsendid olid väiksemad kui I kvartalis Soome: 195 000 ööd (-1%) Saksamaa: 30 600 ööd (-27%) Venemaa: 28 400 ööd (+6%) Norra: 26 900 ööd (-1%) Rootsi: 26 100 ööd (-20%) Suurbritannia: 18 300 ööd (-39%) Läti: 12 600 ööd (-16%) USA: 10 100 ööd (-12%) Prantsusmaa: 8 900 ööd (-11%) Itaalia: 7 700 ööd (-26%) Hispaania: 6 200 ööd (+2%) Belgia: 3 100 ööd (-33%) Jaapan: 2 600 ööd (-29%) Hiina: 1 200 ööd (+24%)

Reiside kestvus lühenes Majutatud külastajate keskmine reisi pikkus oli 1,68 ööd (-3%). Siseturistide reisid: 1,58 ööd (-10%). Välisturistide reisid: 1,70 ööd (-2%).

Puhkusereisidel veedetud ööde langusprotsendid olid keskmisest väiksemad Välisturistide poolt majutusettevõtetes veedetud ööd jagunesid järgnevalt 71% puhkusereisid, 21% tööreisid, 5% konverentsi külastused ning 3% muud reisid.

1

Siseturistide ööbimistest Tallinna majutusettevõtetes tehti 57% puhkuse, 28% töö, 12% konverentsi külastamise ning 3% muul eesmärgil.

Majutusettevõtetes tubade täitumus ja ööpäeva keskmine maksumus vähenes Juunikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 416 majutusettevõtet, milles oli kokku 7 466 tuba ja 15 054 voodikohta. Keskmine tubade täitumus oli 48% ning jäi 8% võrra väiksemaks kui eelmise aasta II kvartalis. Tallinna majutusettevõtete sissetulek majutusteenuste müügist oli 275 miljonit krooni (-28%). Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 552 krooni, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli see 105 krooni odavam.

Vähenes lennureisijate arv, laevareisijate arv jäi eelmise aasta tasemele Tallinna lennujaama läbis aprillist juunini 353 700 reisijat (-29%), nendest rahvusvahelistel regulaarlennuliinidel reisijad moodustasid 98% ja siselendude reisijad 2%. Tallinna Vanasadamat läbis II kvartalis 1 975 800 (0%) reisijat, kellest 80% moodustasid reisijad Tallinn-Helsingi liinilt. Märkimisväärsed kasvuprotsendid olid kruiisireisijate (+15%) ja Tallinn-Stockholm liini reisijate (+12%) arvus.

Tallinna turismiinfokeskuste külastatavus kasvas 2009. aasta II kvartalis külastas Tallinna kahte turismiinfokeskust kokku 52 900 inimest (+16%). Võrreldes eelmise aastaga kasvas välisriikidest pärit külastajate arv keskmisest enam Leedust (+41%), Itaaliast (+56%), Hispaaniast (+38%) ja Soomest (+28%).

Võrdlus 2008. aasta II kvartaliga

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

1


Tallinna majutusettevõtetes ööbinud külastajad Teise kvartali tulemused Tallinna turismis olid positiivsemaid kui aasta esimesel kolmel kuul, kuid siiski võrreldes eelmise aastaga vähenes turistide arv, reiside kestvus ning majutusettevõtete sissetulekud majutusteenuste müügist. Suurim muutus toimus majutusvaldkonnas; aprillis avas uksed uus hotell Meriton Conference & SPA Hotel, mis avardab linnakülastajate valikuid ööbimiskohtade osas ja muudab hotellide vahelise konkurentsi veelgi tugevamaks. Ka transpordivaldkond näitas positiivseid muutusi; kevad-suvist hooaega alustasid Tallinn-Helsingi liinil sõitvad kiirlaevad, Stockholmi liinil alustas uus laev Baltic Queen ning lisandusid lennuühendused Euroopa sihtkohtadega. II kvartali tulemuste paranemisele aitasid kaasa mitmed toimunud kultuuri- ja spordiüritused, mis tõid siia külastajaid just lähiriikidest. Suuremateks sündmuseks olid Jazzkaar ja Vanalinnapäevad. Turistide arvu mõjutasid positiivselt ka Saku suurhallis toimunud Patricia Kaasi ja Enrique Iglesiase kontserdid, Tallinna Maailmakarika etapp judos, Eesti-Portugali jalgpallimats, SEB Balti Korvpalli meistriliiga mängud, Rootsi sportliku pokkeri meistrivõistlused jm. Eesti majutusettevõtetes ööbis II kvartalis kokku 562 400 külastajat, neist enam kui pooled (53%, kokku 296 200) peatusid Tallinna majutusettevõtetes (kokku 296 200). Väliskülastajaid ööbis Tallinna majutusettevõtetes II kvartalis kokku 263 600 (9%) ning eestimaalasi 32 600 (-23%). Võrreldes 2008. aasta II kvartaliga vähenes majutatute arv kokku 11% ehk 36 700 turisti võrra. Turistide ööbimiste arv vähenes võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga veelgi enam. Tallinna majutusettevõtetes veedeti kokku 498 400 ööd (-14%). Väliskülastajate ööbimiste arv vähenes 11% (olles kokku 446 900 ööd) ja Eesti elanike ööbimised Tallinnas 31% võrra (olles kokku 51 500 ööd). Välisturistide ööbimiste arv jäi möödunud aastaga samale tasemele aprillis (-1%), kuid vähenes mais (-18%) ja juunis (-12%). Aprillikuu head tulemused on seotud kultuuriüritustega, mis tõid Tallinnasse lühikese linnapuhkuse huvilisi naaberriikidest. Siseturistide ööbimised vähenesid kõikidel kuudel ning seda rohkem kui I kvartalis: aprillis (-24%), mais (-38%) ja juunis (-29%). Need arengud on seotud Eesti majanduse üldise olukorra halvenemisega, mis on vähendanud elanike majanduslikku kindlustunnet. Võrreldes I kvartaliga vähenesid II kvartalis nii elanike kui ka ettevõtete sissetulekud suurenes tööpuudus jm. Turistide ööbimised Tallinnas II kvartalis, 2002-2009 700000 600000

43217

500000

86742

74278 51485

40012

400000 300000

72721

30703

27208 411651

200000

304061

321654

2002

2003

492732

506694

491288

503119

2005

2006

2007

2008

446948

100000 0 2004

2009

Allikas: Statistikaamet välisturistid

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

siseturistid

2


Tallinna peamistelt sihtturgudelt saabuvad turistid (Soome, Rootsi, Saksamaa, Suurbritannia, Norra, Venemaa ja Läti) moodustasid 2009. aasta II kvartali väliskülastajate arvust 80%-lise osakaalu. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas Soome turu osakaal, kuid vähenesid Saksamaa ja Suurbritannia turuosad. Venemaalt, Rootsist ja Norrast pärit turistide arvuline osakaal jäi aga samaks mis 2008. aasta II kvartalis. Turistide arvu muutus 2008/2009 II kv

Välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, II kvartalis 2009

Venemaa +5% Suurbritannia 3%

Venemaa 5%

muud turud 20%

Soome -3% Läti 3% Norra 4%

Soome 53%

Rootsi 6% Saksamaa 6%

Norra -6% Läti -11% Rootsi -13% Saksamaa -21% Suurbritannia -36%

Allikas: Statistikaamet Majutatud väliskülastajate hulgas oli kõige rohkem soomlasi (53%) ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes Soome turuosa 4%. Kvartali kokkuvõttes soomlastest majutatute arv siiski vähenes 3% ehk 4 300 turisti võrra, olles kokku 138 600. Soome elanike ööbimiste arv jäi eelmise aasta kevadperioodiga samale tasemele (-1% ehk 1 500 ööd vähem), olles kokku 195 000 ööd. Majutatud soomlaste arv kasvas aprillis (+7%), kuid mais (-11%) ja juunis (-5%) turistide arv vähenes. Väike langus oli oodatav, sest eelnenud aastal kasvas soomlaste arv II kvartalis 7% võrra. Teisalt oleks võinud langusprotsendid mais ja juunis olla väiksemad, sest Tallinn viis sellel perioodil läbi reklaamikampaania „Tallinnassa tapahtuu“ ning Viking Line tegi mitmeid eripakkumisi. Analüüsides Tallinn-Helsingi liinil reisijate arvu, võib oletada, et II kvartalis oli eelmisest aastast enam ka ühepäevakülastajaid. Nagu eelmisel aastalgi oli II kvartalis 6% turuosa Saksamaal. Sarnaselt I kvartalile jätkus Saksa turistide arvu vähenemine, kuid võrreldes aasta esimese kolme kuuga olid langusprotsendid väiksemad. Majutatud sakslaste arv vähenes viiendiku ja ööbimised rohkem kui neljandiku võrra (-21% ehk 4 100 turisti ja -27% ehk 11 300 ööd). Saksa turu vähenemise üheks põhjuseks on sealt tehtavate otselendude väiksem arv võrreldes eelmise aastaga. Suuruselt kolmandaks turuks oli sarnaselt eelnenud aastale Rootsi turg. Rootslaste arv Tallinna majutusettevõtetes muutus kuude lõikes suhteliselt palju; majutatute arv vähenes aprillis (-30%) ja juunis (-19%), kuid suurenes mais (+7%). Maikuu kasvuprotsendid on seletatavad uue laeva tulekuga Tallinn-Stockholm liinile ja Rootsi kuningriigi sportliku pokkeri meistrivõistlusega. Kokku majutati aprillist-juunini enam kümnendiku võrra vähem (-13%) Rootsi turiste kui 2008. aasta samal perioodil. Samuti langes rootslaste ööbimiste arv (-21%). Majutatuid Rootsi elanikke oli kokku 15 900 ning nad ööbisid siin kokku 26 100 ööd. Tõenäoliselt suurenes sellel perioodil Tallinnas ka Rootsist saabunud ühepäevakülastajate arv, sest Tallinn-Stockholm liinil reisijate arv

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

3


kasvas märkimisväärselt. Venemaa turu kasv jätkus ka II kvartalis, kuid Vene turistide külastusi oli vähem kui Positiivset mõju turu arengutele avaldasid aasta esimesel kolmel kuul. reklaamikampaania „Весна начинается в Таллинне“ ja lisandunud lennuühendused Moskvaga. Tallinnas majutati 14 400 venelast, võrreldes eelmise aastaga sama perioodiga kasvas turistide arv 700 võrra. Ka Venemaa elanike ööbimised Tallinnas kasvasid. Kokku veedeti 28 400 ööd, mis eelmise aastaga võrreldes suurenes 6% ehk 1 500 öö võrra. Kõikidel kuudel suurenes Vene turistide arv (aprill +8%, mai +7%, juuni +1%), kuid ööbimised kasvasid aprillis (+9%) ja juunis (+14%). Norra turistid moodustasid välisturistidest 4% osakaalu. Kuigi turg kahanes võib positiivse trendina välja tuua langusprotsentide vähenemise nii turistide arvus kui ka ööbimistes. Majutatute arv vähenes 6% ja ööbimised 1% võrra. Kvartali ainsaks kasvunumbritega kuuks oli aprill, kui Norrast saabunud majutatute arv suurenes 8% ja nende ööbimised 10%. Aprillist juunini ööbis Tallinna majutusettevõtetes kokku 10 500 norralast ning nad veetsid kokku 26 900 ööd. Jätkus Läti elanike reiside vähenemine ning kvartali kokkuvõttes kahanes turistide arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kümnendiku (-11% ehk -1 000 turisti) ja ööbimiste arv kuuendiku (-16% ehk -2 400 ööd) võrra. Majutatud Läti elanikke oli kokku 8 400 ning nad ööbisid siin kokku 12 600 ööd. Kuude lõikes näitas kasvuprotsente ainult aprillikuu turistide arv. Lätlaste reiside arvu suurenemist aprillis võib seletada kontsertidega Saku suurhallis ja Läti presidendipaari visiidiga. Suurbritannia turg on 2006. aastast vähenenud ja selle aasta kevadperiood muutusi ei toonud. Langusprotsendid olid sarnased I kvartalile. Britte majutati kokku 7 900 (-36%). Ööbimisi tehti kokku 18 300 ehk 11 500 ööd vähem (-40%). Turu langust saab seletada eelkõige brittide ööbimistega välisreiside üldise langusega (sh põhjusteks on väiksem huvi lühipuhkuste vastu ja naela-euro kurss, mis muudab reisimise kallimaks), kuid ka Tallinnaga otselendude arvu vähenemisega. Võrreldes eelmise aastaga on muude turgude osakaal välisturistide arvust vähenenud 2% võrra. 2009. aasta II kvartali kokkuvõttes olid Tallinna turismiturunduse seisukohast teisese tähtsusega sihtturgude (Belgia, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa, USA) ja uute, Aasia, turgude tulemused enamasti langusprotsentidega. Kuigi Belgia turistide arv Tallinna majutusettevõtetes vähenes 14%, siis nende poolt veedetud ööde arv kasvas (+5%). Kokku majutati Tallinnas 1 500 Belgiast pärit külastajat, kes viibisid siin kokku 3 900 ööd. Hispaania oli ainuke kasvuprotsentidega turg. Hispaania majutatute ja nende ööbimiste arvud kasvasid (vastavalt 187 turisti,+6 % ja 146 ööd ,+2%). Kokku viibis aprillist juunini 3 200 Hispaania turisti, kes veetsid Tallinna majutusautustes kokku 6 200 ööd. Langustend jätkus Itaalia (-1 400 turisti, -31%) ning Prantsusmaa (-800 turisti, -17%) elanike linnakülastuses, kuid positiivse aspektina saab mainida, et nende ööbimiste arv kahanes vähem (vastavalt -2 700 ööd, -26% ja -1 000 ööd, -11%). Seega nende reisid olid pikemad kui eelmise aasta kevadel. Ka USA turg vähenes, nii sealt saabunud turistide kui ka nende poolt veedetud ööde arvud kahanesid 13% võrra. Aasiast saabus 5% võrra vähem turiste kui 2008. aasta II kvartalis, kuid nende reisid olid eelnenud aastast oluliselt pikemad. Kõige rohkem kasvas II kvartalis kõige väiksem, Lõuna-Korea, turg. Sealt saabunud turistide arv kasvas 53% (kokku majutati II kvartalis 316 turisti) ja nende ööbimiste arv suurenes 59% võrra (kokku 507 ööd). Jaapanist saabus oluliselt vähem turiste. Majutatute arv vähenes 33% võrra (kokku külastas Tallinna 1 444 turisti) ning nende poolt veedetud ööde arv 29% (kokku veetsid

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

4


Jaapani turistid 2 587 ööd). Hiina turistide arv jäi eelmise aasta tasemele (kokku 496 turisti), kuid nende ööbimised kasvasid 24% (kokku 1 177 ööd). Turistide keskmine Tallinnas viibimise kestvus näitas jätkuvalt langustendentsi, kuid välisturistide ööbimistega reiside lühenemine oli siiski väiksem kui I kvartalis. Turistide keskmine Tallinnas viibimise kestvus oli II kvartalis 1,68 ööd (-3%). 2% võrra lühenes väliskülastajate keskmine reisi pikkus, 1,73 öölt 1,70 ööni. Esmastest turgudest peatusid pikemalt turistid Norrast (2,57 ööd) ja lühemalt Soomest saabunud majutatud külastajad (1,41 ööd), kuid võrreldes eelmise aastaga soomlaste ja norralaste reisid pikenesid. Kõige enam vähenesid sakslaste ja rootslaste reisid (-8%). Teisese tähtsusega ja uute turgudelt saabunud turistide reisid valdavalt pikenesid. Siseturistide keskmine reiside kestvus vähenes võrreldes välisturistidega veelgi enam, seda 1,76 öölt 1,58 ööni ehk 10%. Turistide poolt Tallinna majutusettevõtetes viibitud keskmine aeg kuude lõikes, 2008-2009 2,5 2,06 1,70

2 1,5

1,72 1,44

1,70

1,73

1,65

1,55

1,51

1,50

1,71 1,71

1 0,5

välisturistid 2008

siseturistid 2008

välisturistid 2009

be r em

r de ts

ve m be

er

no

ok to ob

em

be r

t gu s au

se pt

ul i ju

un i ju

ai m

ril l ap

är ts m

r ru a ve eb

ja an ua

r

0

siseturistid 2009

Allikas: Statistikaamet

Reisi eesmärk 2009. aasta II kvartalis Tallinna majutusettevõtetes majutatud 296 200 turisti jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 72% (212 800), tööreisijaid 20% (59 700), 6% konverentsireisijad (18 800) ja mõnel muul põhjusel (õppimine, tervis, sõprade-tuttavate külastamine) linnakülastajad 2% (4 900). Aprillist juunini vähenes turistide arv Tallinna majutusettevõtetes kõikide reisiliikide lõikes. Kokku saabus 20 600 puhkusereisijat (-9%), 7 900 (-12%) tööreisijat, 3 600 (16%) konverentsikülastajat ja 4 500 (-48%) muudel eesmärkidel reisijat vähem kui eelmise aasta samal perioodil. II kvartalis majutusettevõtetes viibinud turistide poolt veedetud ööd (498 400) jagunesid järgnevalt: puhkusereisid 68% (350 700), tööreisid 29% (106 500), konverentsikülastused % (28 100) ja mõnel muul põhjusel (õppimine, tervis, sõprade-tuttavate külastamine) reisid 3% (13 100). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes veedetud ööde arv kõikide reisiliikide lõikes; puhkuse eesmärgil veedetud ööde arv vähenes 44 400 (-11%), tööreisidel 16 800 (-14%) ja konverentsireisidel veedetud ööd 7 400 (-21%) ja muudel eesmärkidel reisidel veedetud ööd 78 900 (-44%) võrra.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

5


Välituristide ööbimistest moodustasid puhkusreisid 71% kogu ööbimiste arvust. Ärilisel eesmärgil viibiti Tallinnas 26% öödest, millest omakorda 5% konverentsi külastamise eesmärgil. Muudel põhjustel ööbisid välisriikide elanikud Tallinna majutusettevõtetes aga 3% kõigist veedetud ööde arvust.

Välisturistide ööbimised reisi eesmärgi lõikes, II kv 2009

tööreis 21%

osavõtt konverentsist 5%

muu reis 3%

Võrreldes aasta varasemaga kasvas puhkusereisidel veedetud ööde osakaal ning vähenes ärireiside turuosa. Väliskülastajate ööbimistest on suhteliselt vähem kahanenud puhkusereisid (-10%) ja tööreisid (-11%).

Siseturistid veetsid puhkuse eesmärgil Tallinnas rohkem kui pooled öödest (57%). Ärireisidel viibiti 40% ulatuses, nendest konverentsireisid moodustasid 12%-lise osakaalu. Muudel põhjustel veetsid eestimaalased Tallinnas 3% kõigist siseturistide poolt veedetud ööde arvust. Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga on siseturistide ööbimistes suurenenud puhkusereisidel osakaal ning vähenenud muudel eesmärkidel reiside osakaal.

puhkusereis 71%

Sisturistide ööbimised reisi eesmärkide lõikes, II kv 2009 osavõtt konverentsist 12%

tööreis 28%

muu reis 3%

puhkusereis 57%

Allikas: Statistikaamet Kuigi ööbimiste arv on vähenenud kõikide reisiliikide lõikes, siis võrreldes 2008. aasta II kvartaliga on Eesti elanike ööbimistes suhteliselt väiksem langus olnud puhkusreisides (21%).

Tallinna majutusettevõtted Juunikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 416 majutusettevõtet, milles oli kokku 7 466 tuba ja 15 054 voodikohta. Võrreldes eelmise aasta II kvartaliga on majutusettevõtete arv suurenenud 4 võrra ning kasvanud ka müügis olevate tubade ja voodikohtade arv. II kvartalis oli Tallinna majutusettevõtete sissetulek majutusteenuste müügist 275 miljonit krooni ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenesid sissetulekud 28%. Ühelt poolt oli nii suure sissetuleku languse mõjutajaks vähenenud turistide arv Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

6


ning nende lühemad reisid, teisalt aga lisandunud majutusettevõtted. Kuna võrreldes 2008. aasta II kvartaliga vähenes turistide ööbimiste arv 14% võrra, aga majutusettevõtete (sh ka tubade) arv suurenes, siis vähenes tubade täitumus olulisel määral (vt joonis). See jäi aprillis 3% ning mais (-12%) ja juunis (-10%) kümnendiku võrra väiksemaks kui möödunud aastal. II kvartali keskmiseks tubade täitumuseks oli 48%, mis on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 8% võrra väiksem. Tugevnenud konkurents mõjutas ka majutusettevõtetes müügil olevate tubade ööpäeva keskmist maksumust, mis alates II kvartalist näitas märgatavat langustrendi. Võrreldes eelmise aastaga odavnesid toad aprillis 106 krooni, mais 97 krooni ja juunis 112 krooni võrra. Ööpäev Tallinna majutusettevõttes maksis II kvartalis keskmiselt 552 krooni, mis oli eelmise aastaga võrreldes 105 krooni odavam (-16%). EHRL liikmete Tallinna hotellides oli ööpäeva keskmine maksumus kõrgem (758 krooni), kuid võrreldes eelnenud aastaga vähenes toa maksumus teistest majutusettevõtetest rohkem (-21%). Hotellide tubade täituvus oli keskmise majutusettevõtete tubade täituvusega sarnane (48%).

800

80

700

kroon

600

553

534

536

500 400

49

44

300

33

200

70

591

60

542

523

50

50

40 30

31

31

%

20

100

10

0

Ööpäeva keskmine maksumus (2007) Ööpäeva keskmine maksumus (2009) Tubade täitumus (2008), %

No ve m be r D et se m be r

kt oo be r O

m be r Se pt e

Au gu st

Ju ul i

Ju un i

M ai

Ap ril l

ts M är

r Ve eb ru a

Ja an ua

r

0

Ööpäeva keskmine maksumus (2008) Tubade täitumus (2007), % Tubade täitumus (2009), %

Allikas: Statistikaamet

Reisijad Tallinna lennujaamas Tallinna lennujaama läbis 2009. aasta II kvartalis kokku 353 700 reisijat, mis on sarnane tulemus 2005. aasta II kvartalile. Kogu reisijate arvust moodustasid rahvusvahelised lennud 98%-se osakaalu. Võrreldes 2008. aasta II kvartaliga vähenes reisijate arv Tallinna lennujaamas 29% ehk 142 900 reisija võrra, kusjuures rahvusvahelistel lendudel vähenes reisijate arv 29% ning siselendudel 2% võrra. Kuude lõikes reisijate arvu muutusi analüüsides näeme, et reisijate arv vähenes kõigis kuudes ligi kolmandiku; aprillis (-28%), mais (-31%) ja juunis (-28%). Nii suurt langust saab põhjendada elanike väiksema reisimisaktiivsusega, ent võrreldes eelmise aastaga II kvartaliga oli vähem regulaarlende ja sihtkohti.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

7


Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes, 2005-2009 200000

150000

100000

50000

2005

2006

2007

2008

no ve m be r de ts em be r

ok to ob er

se pt em be r

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ua r ve eb r

ja an ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijad Tallinna Vanasadamas 2009. aasta II kvartalis läbis Tallinna Vanasadamat 1 975 800 reisijat, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga jäi laevareisijate arv samaks (+3 700 reisijat, +0,1%). Kõige suurema osa Tallinna Vanasadama reisijatest moodustasid Tallinn-Helsingi liinil reisijad, omades II kvartalis 80% osakaalu kogu reisijate arvust (1 593 000 reisijat). Tallinn-Stockholm liinil oli 229 900 reisijat ning võrreldes aasta varasemaga sellel liinil reisijate arv suurenes (+12%). Kõigist reisijatest 8% osakaalu moodustasid kruiisireisijaid (kokku 155 000) ning muud reisijaid (kokku 2 200).

Reisijate arv Tallinna Vanasadamas kuude lõikes 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

2005

2006

2007

2008

be r

de ts

em

r ve m be

no

er ok to ob

em

be r

t se pt

au

gu s

ul i ju

i un ju

ai m

ril l ap

är ts m

r ru a ve eb

ja an

ua

r

0

2009

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

8


Tallinna Turismiinfokeskuste külastatavus 2009. aasta II kvartalis külastas Tallinna kahte (Vanalinna ja Viru keskuse) turismiinfokeskust kokku 52 900 inimest, kellest 91% ehk 47 900 olid pärit välisriikidest ning 9% ehk 5 000 Eestist. Võrreldes aasta 2008 sama perioodiga on külastajate arv kasvanud 16% ehk 7 100 külastaja võrra. Aprillist juunini tehti Turismiinfokeskustes päringuid 47 300, võrreldes eelneva aastaga suurenes pärinute arv 8 400 võrra. Kõige enam huvitas külastajad linnaplaan, Tallinna transport, vaatamisväärsused, teenindus- ja kaubandusinfo ja ekskursioonid.

Tallinna turismiinfo keksuste külastajad II kvartalis 2006-2009 60000

50000

24636

40000

30000

20127

22660

18896

20000

16629

12988

16257

8067

9747

9398

11606

2006

2007

2008

2009

13515 10000

0

Aprill

Mai

Juuni

Allikas: Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

9


Tallinnas majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus (II kvartal, aprill- juuni) Päritoluriik

Albaania

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

12

-32

-72,7

34

-126

-78,8

2,83

Austria

1 432

-548

-27,7

3 066

-1527

-33,2

2,14

Belgia

1 534

-243

-13,7

3 867

174

4,7

2,52

Bulgaaria

181

-45

-19,9

562

-28

-4,7

3,10

Hispaania

3 177

187

6,3

6 198

146

2,4

1,95

Holland

2 532

-155

-5,8

5 946

-702

-10,6

2,35

97

-43

-30,7

303

-52

-14,6

3,12

Iirimaa

496

-274

-35,6

1 176

-802

-40,5

2,37

Island

142

-169

-54,3

301

-579

-65,8

2,12

Itaalia

3 192

-1 437

-31,0

7 663

-2719

-26,2

2,40

Kreeka

455

-201

-30,6

960

-768

-44,4

2,11

Küpros

71

-58

-45,0

200

-103

-34,0

2,82

6 185

-2 281

-26,9

10 222

-3792

-27,1

1,65

165

-86

-34,3

263

-402

-60,5

1,59

8 425

-1 048

-11,1

12 579

-2388

-16,0

1,49

Malta

89

42

89,4

217

97

80,8

2,44

Norra

10 469

-695

-6,2

26 941

-346

-1,3

2,57

Poola

5267

-1596

-23,3

8 698

-3306

-27,5

1,65

599

-156

-20,7

1 691

76

4,7

2,82

3 890

-798

-17,0

8 855

-1037

-10,5

2,28

15 962

-2387

-13,0

26 083

-6543

-20,1

1,63

Rumeenia

299

36

13,7

705

81

13,0

2,36

Saksamaa

15 328

-4 066

-21,0

30 654

-11345

-27,0

2,00

1 317

-45

-3,3

2694

-65

-2,4

2,05

Slovakkia

207

-245

-54,2

378

-514

-57,6

1,83

Sloveenia

184

-74

-28,7

420

-84

-16,7

2,28

138 602

-4 299

-3,0

194 955

-1478

-0,8

1,41

7 936

4 481

-36,1

18 328

-11460

-38,5

2,31

Horvaatia

Leedu Luksemburg Läti

Portugal Prantsusmaa Rootsi

Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

10


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

Taani

7 936

-4 481

-36,1

5 820

-2 632

-31,1

2,17

Tšehhi

2 685

-1 096

-29,0

2 135

-663

-23,7

1,86

Türgi

1 145

-3

-0,3

1 146

-100

-8,0

2,08

Ukraina

550

-41

-6,9

2 006

-1 210

-37,6

2,39

Ungari

838

-358

-29,9

1 054

-682

-39,3

2,53

Venemaa

417

-269

-39,2

28 437

1 489

5,5

1,97

14 436

689

5,0

7 198

-2 840

-28,3

1,92

3 758

-819

-17,9

556

-277

-33,3

2,43

229

-107

-31,8

222

57

34,5

2,41

92

19

26,0

6 896

451

7,0

1,97

3 499

-164

-4,5

1 177

230

24,3

2,37

496

0

0,0

2 587

-1 061

-29,1

1,79

1 444

-697

-32,6

507

189

59,4

1,60

316

109

52,7

101 49

-1 447

-12,5

2,43

Kanada

4 182

-636

-13,2

2 417

461

23,6

2,30

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

1 051

259

32,7

1 070

-242

-18,4

2,11

sh Brasiilia

507

-118

-18,9

450

-163

-26,6

1,84

Austraalia, Okeaania

244

-40

-14,1

2 902

105

3,8

2,19

1 327

80

6,4

2 384

-35

-1,4

2,15

703

610

655,9

1 203

1 008

516,9

1,71

263 572

-27 170

-9,3

446 948

-56 171

-11,2

1,70

32 605

-9 548

-22,7

51 485

-22 793

-30,7

1,58

296 177

-36 718

-11,0

498 433

-78 964

-13,7

1,68

Muud Euroopa riigid Aafrika riigid sh Lõuna Aafrika Vabariik Aasia riigid sh Hiina sh Jaapan sh Lõuna-Korea Ameerika Ühendriigid

sh Austraalia Muud riigid Välisturistid kokku Eesti elanikud kokku Kõik kokku

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 31.08.2009

11

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/007/tallinna_turism_2009_iiq  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/007/tallinna_turism_2009_iiq.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you