Page 1

Tallinna Ettev천tlusameti turismiosakonna konverentsiturismi b체roo

Meeli Jaaksoo Radisson Blu Hotel 5.05.2010


Nimetused Eestikeelne ametlik nimetus Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna konverentsiturismi büroo Lühivariant Tallinna konverentsibüroo (Tallinna KB või TKB) Inglisekeelne ametlik nimetus Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau (TCTO&CB)

5/13/2010

2


Tallinna konverentsib端roo - Meeli Jaaksoo, juhtivspetsialist - Liina Klamp, vanemspetsialist - Kadri Kalda, vanemspetsialist

5/13/2010

3


Tallinna konverentsibüroo ajalugu 2000 - alustati linna konverentsiturismi arendamist 2001 - liitumine Euroopa Konverentsilinnade Föderatsiooniga (EFCT) 2004 - inglisekeelses üldnimetuses toimus nimemuutus, lisandus sõnadepaar Convention Bureau Tallinn City Tourist Office & Convention Bureau 2007 - liitumine European Cities Marketing (ECM) organisatsiooniga

5/13/2010

4


Peamised turundustegevused •

• • • • •

välismessid : IMEX – Frankfurt Meeting & Incentive Forum – Madrid ja Cannes EIBTM – Barcelona välismeedia reklaamid sihtkohta tutvustavad üritused (Fam, site-inspection, workshop, pressireis jt) konverentsiteemalised infotunnid rahvusvaheliste uudiste edastamine koostööpartneritele konverentsiveebi arendamine – täiendatud on konverentsiturismi mõistete lehekülge

http://www.tourism.tallinn.ee/est/sini/konverents/termin

5/13/2010

5


Peamised tegevused • • • • • • •

Tallinna linna tutvustamine ning reklaamimine konverentsi- ja elamusturismi sihtkohana erapooletu nõustamine konverentsikohtade ja teenuste jms valikul päringutele vastamine, abi pakkumisdokumentide täitmisel konverentsi- ja elamusturismi alase andmebaasi kogumine ja haldamine tutvumisreiside ning site-inspection programmide nõustamine ja korraldamine koostöö organisatsioonide, ettevõtjate ja ülikoolidega konverentsialase statistika kogumine ja analüüs

5/13/2010

6


Konverentsiteemade vaadatavus keelekeskkondade l천ikes 25000

page views

20000

15000 Aastal 2008 Aastal 2009 10000

5000

0 eng 5/13/2010

est

7


TO &C B

te en us ko e i nv nce d er n en tiv e ts ik oh ad m 천 tu gi iste s t te e d at nu is tik sed av o se rmi d m in ar uu id di se tr체 d kis e k체 d si tlu s

TC

page views

Konverentsiteemade vaadatavus

12000

10000

8000

6000

5/13/2010

page views 2008 page views 2009

4000

2000

0

8


Konverentsiteemade vaadatavus kuude l천ikes 4000 3500

2500 Aastal 2008 Aastal 2009

2000 1500 1000 500

5/13/2010

s de t

no v

ok t

m ai ju un i ju ul i au g se pt

ap r

ve eb r m 채r ts

0 ja an

page views

3000

9


Koostööna pakume • adekvaatset infot ning eksperthinnanguid konverentsi- ja elamusturismi alastes küsimustes • sihtkoha infot pakkumisdokumentide (bidding) täitmisel • teadmisi ja toetust tutvumisreiside ning site-inspection´de korraldamisel • Tallinna tutvustavaid materjale – Tallinn Conference Directory ja Incentive

5/13/2010

10


5/13/2010

11

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/068/tallinna_konverentsiturism_meeli_jaaksoo_05.05.2010  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/068/tallinna_konverentsiturism_meeli_jaaksoo_05.05.2010.pdf

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/068/tallinna_konverentsiturism_meeli_jaaksoo_05.05.2010  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/068/tallinna_konverentsiturism_meeli_jaaksoo_05.05.2010.pdf