Page 1

Suurbritannia ja Saksamaa 2002-2005

Tallinna v채lisk체lastajate uuring 2002-2005


Suurbritannia ja Saksamaa Suurbritannia Saksamaa 

Valimi suurus :

Valimi suurus :2005 – 942005 – 1152004 – 952004 – 1262003 – 752003 – 832002 – 962002 – 772005.a. küsitleti Suurbritanniast

2005.a. küsitleti Saksamaalt

saabunutest 71% lennujaamas, 17%

saabunutest 35% sadamas, 33%

Ikla piiripunktis ja 12% sadamas

lennujaamas, 30% Ikla piiripunktis ja 1% Narva piiripunktis

2

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Vastajate profiil I % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

SUGU

Suurbritannia

Saksamaa

mees

62 65

55

73

61

27

naine

38 39 35

27

33

37

63

67

45

73

VANUS 15-24 aastat

89

13 14

25-34 aastat

16

45-54 aastat

22 27

14 1619 18 11 11

55-64 aastat 4

8

22 24

partneriga teiste täiskasvanutega lastega (vanuses kuni 15 aastat)

33

8

58 61 57

18 19 17

10 17 12 10 16

15

4

14 19 17

Saksamaalt saabujate vanuseline struktuur sarnane Põhjamaadest saabujatele

66

16

11

11 11 19 12 13 15 20 23 22 20 22 23 16 20 22 21 29 21 12 13 12

33

47

9

8

2005 2004 2003 2002

REISIKAASLASED üksinda

10 13

Suurbritanniast saabujate seas teistest vähem vanemaealisi

22 20 24 19 19 22 25 23 20

35-44 aastat

65+ aastat

5

8

71 70

79

14

3

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Vastajate profiil II % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Suurbritannia

STAATUS

15 14 17 17 13 21 25 22 19 26 24 19 16

ettevõtja, vabakutseline, talunik tippjuht, juhtiv spetsialist, juhtiv ametnik kontoritöötaja, spetsialist 3

oskustööline muu tööline

1

kodune

7

2

õpilane, üliõpilane töötu muu

16 4

15 15 13

keskmisest rohkem nii juhte, “valgekraesid” kui töölisi

28 23 27

9 8

pensionäride roll kasvav

10

2 3 2 4 18 18

9 11

5 6

11

3 2 2

5 4

10

25

31

4 2 1 4

5

5

21 23

17 18 14 5

4

2

9

9 8 10

3

pensionär

Saksamaa

12 13

2005 2004 2003 2002

1 1

4

4

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Reisi eesm채rk ja marsruut

5


Tallinn reisi sihtkohana % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes veedavad vähemalt ühe öö eemal oma kodust

Suurbritannia

Saksamaa 69

reisi vältel

TALLINN on peamine, kuid mitte

24 31 29

7 oluliselt kasvanud Tallinna roll reisi ainsa sihtkohana

15 19 17

ainus sihtkoht

1 18 20 21

16

TALLINN on üks mitmetest

56 33 33 35

külastatavatest sihtkohtadest

Külastan TALLINNA läbisõidul

39

47 47 44

TALLINN on ainuke sihtkoht selle

51 39 47 3 5

7 3 1 3

8 4 1

muu

2005 2004 2003 2002

6

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Reisi eesmärk % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Suurbritannia puhkusereis ühepäevareis (linna vaatlemine ja ostud)

47 48 1 1 1

4

sõprade ja sugulaste külastamine muul eesmärgil ostureis (vaid ostud)

7

1

12

5 6 5

65 62

38 1 1 3 3

3

sõprade ja sugulaste külastamine puhkuse eesmärgil

Saksamaa

8 8 8

51

75

tööreisid on asendumas üha enam puhkusereisidega

1 3 5 5

8

67

0 2 15 16

tööreis

osalemine konverentsil/messil

töökoha poolt kingitud preemiareis

muu

8 29

13

38

3 2 3 1 1 4 5

5 5 1 4 1

4 4 3 2

6 4 4

30 32

2005 2004 2003 2002 10

7

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Puhkusereis % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes on puhkusreisil või külastavad sõpru-tuttavaid puhkuse eesmärgil

Suurbritannia

Saksamaa 38

13

... peamine puhkus sellel

57

27 23

aastal

24 46

35 16

10 14 15

... tähtsuselt teine puhkus sellel aastal

13 18 34

20

46

77 27

56

... väike vaheldus

63

55

45

3

... muu

20

eelkõige on puhkus Tallinnas väike vaheldus

2005 2

2004 2003 2002

8

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Ööbimine ja majutus

ööbimine kodust eemal keskmine reisi pikkus majutus

9


Ööbimine kodust eemal reisi vältel % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Saksamaa

Suurbritannia Ööbinud vähemalt ühe öö kodust eemal

100

100

100

100

100

100

100

100

% kõikidest vastava riigi saabunud külastajatest, kes on ööbinud reisi vältel kodust eemal

98 98

94 92 93 96

ööbib Tallinnas

89 90

9

ööbib laeval, rongis või mujal

12

20 19 23

ööbib mujal Eestis

21 31 39

10 11 9 8

1 5 13 23

2005 2004 2003 2002

10

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Ööbimine kodust eemal keskmiselt kodust eemal ööbitud ööde arv (kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes on ööbinud reisi vältel kodust eemal)

Suurbritannia

Saksamaa

4,2

6,2

5,3

ööbinud kodust eemal

10,0

10,1

5,9

6,1 2,6 2,9 3,3 3,3

ööbib Tallinnas

ööbib mujal Eestis

ööbib laeval, rongis või mujal

8,0 2,8 4,9 2,4 2,7

0,5 0,8 0,7 1,0

0,6 1,0 1,6 1,8

0,2 0,2 0,2 0,1

0,0 0,3 0,2 0,5

2005 2004 2003 2002

11

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Ööbimine Tallinnas % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas

Suurbritannia 21

luksushotell, kõrgema klassi hotell

budget/economy hotell 8 2

13 11

3

7

tuttavate/sugulaste juures

7 8 6 8

10

20

12 12

tööliste osakaalu kasv saabujatest on kasvatanud ka keskklassi ja odavhotellide osakaalu

6 1

1 4 4 5 7 6

10

3 2 23

8

3 3

8

28 30 30

34 36

21 19

10

3 3

2

5

33 22

43

6

8

hostel

muu

38

7

kodumajutus 13

isiklik elamispind(second home)

15

31 30 30

keskklassihotell

külalistemaja

29 27

Saksamaa

9 2005 10

2004 2003 2002

5

12

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Enne Tallinnasse j천udmist

reisi ja majutuse reserveerimine varasemad k체lastused infoallikad transport Tallinnasse

13


Majutuse reserveerimine % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas

Suurbritannia 2123 23

reisibüroo kaudu reisikorraldaja kaudu koos organiseeritud grupiga

6

28

5 1

5

11

interneti teel majutuse reserveerimine on kasvav trend 21 19

14 17

ei reserveerinud

1

6 3 2 4 1 3 3 3

5

4 3

6

15

14

24

3

18 16

8 9

30

1

muu

3

8

10

firma reserveeris

10

17

2 1 1

interneti teel

32

5 3 3

12 10 9 9

sõprade või tuttavate abiga

32

20 22

5 6 3 7 5 2 4 1

majutusettevõttest

lennu/rongi/laeva firma kaudu

Saksamaa

2005 2004 2003 2002

22

6 6 19 17

13 14 11

24

7

28

14

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Majutuse reserveerimine % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas

Suurbritannia

Saksamaa

enne saabumist

pärast saabumist

2 3 3 4

61 77

1

2

8 7 4

9 7

juures

73

4 7 9 9

ööbin tuttavate või sugulaste

99

89 85 79 83

1 ei ole reserveerinud

9 7 7

24 4

2005 2004 2003 2002

15

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Majutuse reserveerimise aeg % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest, kes on ööbinud vähemalt ühe öö reisi jooksul Tallinnas ning reserveerisid oma majutuse enne saabumist

Suurbritannia

Saksamaa 3

8 9

vähem kui nädal enne saabumist

11 24 18

18 17 31

25

1-4 nädalat enne saabumist

45 49

45

58

37

42

5-8 nädalat enne saabumist

31 16 14

11

rohkem kui 12 nädalat enne saabumist reserveerimine ei olnud vajalik

4

9 2 3 4 4 4

19

9 11

22

9-12 nädalat enne saabumist

nii Suurbritanniast kui Saksamaalt saabujate seas on oluliselt pikenenud majutuse reserveerimise aeg

55 56

4

17

8 8

12

2005

11

2004 2003

7

2002 4

1 16

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Reisi reserveerimine % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Suurbritannia 2326

reisibüroo kaudu

36

2 2 4 1

sõprade või tuttavate abiga 1

9

1

interneti teel

muu

9

26

8 9

31

2

15

1 1 1 2 4

ei reserveerinud

17 16 13

5 5

5 4

13

5 7 6

3

10

4

3

3

lennu/rongi/laeva firma kaudu

52

1 1 1 1

2

firma reserveeris

5 4 3 4 1

majutusettevõttest 12

5

35 34

21 32

4 6 5 6

reisikorraldaja kaudu koos organiseeritud grupiga

Saksamaa

4 4

17

6 7

24

2005 2004 2003 2002

10

6 5 2 5 11

14 13 20

10

29

36

17

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Tallinna eelneva külastamise kordade arv % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Keskmine

ei ole külastanud

1-2 korda

3-4 korda

külastuskordade rohkem kui 10 korda arv

5-10 korda

SUURBRITANNIA 67

2005

21

71

2004

15

61

2003 2002

58

4 3 4

2

8

2

4

16

12

21

8

2

7

4

4

5

2

5 3 3

1

3 4 5

3

8

SAKSAMAA 66

2005

23

59

2004 2003

54

2002

53 0%

10%

20%

30%

29 24 14 40%

50%

60%

5

17

10 70%

7

80%

10 6

90%

4 4

100%

18

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Infoallikad Tallinna kohta enne reisi ja reisi ajal % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Suurbritannia

Saksamaa

60

eelmine külastus

60

66

sõprade/tuttavate soovitus artiklid ajakirjades/ajalehtedes

38

reklaam(id) ajakirjades/ajalehtedes

39

67 59 53

45

Tallinna tutvustav broshüür reisijuht raadiosaated telesaated, tutvustused

55

43 37

53

40

55

67

37

reklaam televisioonis

53

51

Tallinna turismiweb

64

61

muu kodulehekülg internetis

57

reisibüroo soovitus

43

55

turismiinfokeskus

41

53

Turismimess

41

53

muu

11

22 19

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Tallinna külastamist mõjutavad tegurid % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Suurbritannia eelmine külastus

40

sõprade/tuttavate soovitus

Saksamaa

6 60

33

12

artiklid ajakirjades/ajalehtedes 2 10

50

2

Tallinna tutvustav broshüür

32

reisijuht

32

21

17

muu kodulehekülg internetis

8 6

reisibüroo soovitus

23

7

8

13

3

telesaated, tutvustused 3 16

12

14 34

14

raadiosaated 2 11

Tallinna turismiweb

13

3 13

reklaam(id) ajakirjades/ajalehtedes 2 12

reklaam televisioonis

5

20

23

7 8

27

29

7 8

2

enamus saabujatest esmakordsed külastajad, seetõttu varasem külastus on väiksem mõjutegur kui tuttavate-sõprade soovitus ametlike kanalite osatähtsus võrreldes teiste riikidega suur

peamine mõju

turismiinfokeskus 2 5 2

Turismimess 3

osaline mõju

20

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Transport Tallinna saabumisel % k천ikidest vastavast riigist saabunud k체lastajatest

isiklik auto/buss

renditud auto/buss

rong

Suurbritannia

7 5 4

2

1 2 1 3 2 3 1

5

lennuk

59 11 15

laev/praam 9

erabuss

muu

85

65

liinibuss 1 3 5 1 1

17

6

1 2 3 1 1 3

5

Saksamaa

9

8

13

18

39

72 9

16

24

9

2005

7

2004 2003 2002

21

52

34

5 3

13

24

48

35 32 29 2005

14 12

2004 2003 2002

Tallinna v채lisk체lastajate uuring 2002-2005


Tallinn

transport ettev천tmised meeldej채채vad kohad 체ldmulje reisist

22


Tallinnas kasutatav transport % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Suurbritannia

Saksamaa

10

10

18

auto

26

32 33

36 72

31 29

60 63

takso

41 43

68 24 31 29 6 5 7 5

ekskursioonibuss

erabuss

11

35

linnaliinibuss

4 2

43

34 18

12

inglased kasutavad taksot kõige rohkem

9 8

12 17 15

7

7 1

25

2005 2004 2003 2002

13 73

66 78

jalgsi

muu

79

65 66

88 91

3 2 1

4 2 8 5

23

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Ettevõtmised Tallinnas % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Suurbritannia

sisseostude tegemine

61 47

vaatamisväärsuste külastamine

73 72

52 53

66 69 71

muuseumide külastamine

33 33

näituste külastamine

Saksamaa

75

64

38 40

38 22 23

21 24

12 11

44

25 89

87 87 85

9 9

16

8 23

13 71 72

pubide/restoranide külastamine

2

77 77

5 4 4

14 4 4 3

26 23

4 4

8

2005 2004 2003 2002

12

27 78 78

92

7

32

7

6

94

21

62 2

ööklubide külastamine

87

23 22 18 21

15

16

tervisekeskuse külastamine

77

15

6

ekskursioonil käimine väljaspool Tallinna

tööasjadega tegelemine

69

91

14

82

ekskursioonil käimine

ilusalongide külastamine

14 15

7

jalutuskäik linnas

82

35 31

7

7 15 8 9

kontserdi külastamine

6063

5 4 2 1 1 1 7

13

2005 2004 2003 2002

9

24

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Hinnang Tallinnale

kuigi maksimumhinnangute osakaal langeb jätkuvalt, siis keskmine hinne on kasvanud

% kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

10 palli - väga hea 7 palli ei oska öelda/vastamata

9 palli 5-6 palli

Keskmine

8 palli 1-4 palli - väga halb

hinnang

SUURBRITANNIA 2005

39

12

2004

22

18

2002

27

6 1

8,2

3 3

8,4

5

8,2

6

8,1

11

7 21

8,0

12

4 4 2

8,0

4 13

8,2

17

28

22

14

8,4

14 20

33

23

2003

3

32

17

43

SAKSAMAA 2005

26

7

2004

20

12

2002

10%

36 26

21 0%

47 25

17

2003

20%

11

50

30%

10

35 40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Tallinna linna maine: Suurbritannia Keskmised hinnangud Inimesed on sõbralikud ning külalislahked Turvaline Piisavalt häid restorane Hind vastab kvaliteedile Lihtne ringi liikuda Rikas kultuurielu Piisavalt vaatamisväärsusi Elav ööelu Palju huvitavaid muuseume Ilus ilm ringi jalutamiseks

2005 2004

Hinnad on liiga kõrged

2003 2002

Liiga rahvarohke linnas ringivaatamiseks Must, räpane 5

4

Üldse ei ole nõus

3

2

1 Täiesti nõus

26

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Tallinna linna maine: Saksamaa Keskmised hinnangud Piisavalt vaatamisväärsusi Inimesed on sõbralikud ning külalislahked Turvaline Piisavalt häid restorane Rikas kultuurielu Lihtne ringi liikuda Palju huvitavaid muuseume Hind vastab kvaliteedile Ilus ilm ringi jalutamiseks Elav ööelu

2005 2004

Hinnad on liiga kõrged

2003 2002

Liiga rahvarohke linnas ringivaatamiseks Must, räpane 5

4

Üldse ei ole nõus

3

2

1 Täiesti nõus

27

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Meeldejäävaim/parim asi Tallinnas % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

Suurbritannia vanalinn

33

positiivne kogemus eestimaalastega kauplused, kaubanduskeskused, kaubamajad hotellid Raekoda, Raekoja plats, ümbrus muu vanalinn tornid, müür, katused jms kultuurisündmused ja -rajatised kirikud ööklubid ja kasiinod

3 1

2 8

13 4 1

1

1 2

4 4 3 1

1 1

2005 2004

2 3 5 3

1

2005 2

2004 20

muu ei tea, ei ole midagi

67 64

39

7

restoranid, pubid, baarid, söögikohad

Saksamaa

12

27

17 1

3

28

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Ebameeldivaim/halvim asi Tallinnas Saksamaa

Suurbritannia  ebasõbralikud, nahaalsedkeeleprobleemebasõbralikud, nahaalsed

klienditeenindajad; suitsused restoranid

 halb liiklus, valgusfoore vähe

klienditeenindajad; suitsused restoranid

 külm ilm, paha ilmkommunismiaegsed ehitisedmustad, libedad tänavadkülm ilm, paha ilmhalb liiklus, valgusfoore vähekallis ühistransport

 mustad, libedad tänavad  ebaturvaline, palju taskuvargaid  kallis ühistransport

29

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


Tõenäoline Tallinna taaskülastus % kõikidest vastavast riigist saabunud külastajatest

väga tõenäoliselt

üpris tõenäoliselt

kindlasti mitte

ei oska öelda

ei pea seda tõenäoliseks

SUURBRITANNIA 42

2005 2004

30

35

13

33

2003

49

2002

50

3

12

20

7

37

5

12

38

7

11 32

SAKSAMAA 2005

15

2004

45

9

31

2003

43

10%

20%

11

9

40

45 0%

21 6

47

2002

10

8

42 30%

40%

50%

60%

70%

4 80%

90%

41 9 100%

* 2002 ja 2003: kas plaanitakse külastada edaspidi Tallinna, * 2004 ja 2005: kas plaanitakse külastada Tallinna järgmise 5 aasta jooksul 30

Tallinna väliskülastajate uuring 2002-2005


KOKKUVÕTE

31


Suurbritanniast pärit Tallinna väliskülastajad 3% Tallinna väliskülastajatest 2005 

Suurbritanniast saabus ca 86 tuhat väliskülastajatSuurbritanniast saabuvad valdavalt tööealised, oluliselt vähem on pensioniealisi linnakülalisi 

kuigi enamus on staatuselt “valgekraelistel” ametipositsioonidel olevaid külastajaid (juhid, tippspetsialistid, kontoritöötajad), siis kasvanud on tööliste osakaal saabujatestTallinna roll reisi ainsa sihtkohana on küll kasvanud, olles aga siiski pigem väike vaheldusKeskmiselt peatutakse Tallinnas 2-3 ööd ja ööbitakse valdavalt hotellides 

töölistest külastajate kasv on kasvatanud viimasel aastal ka keskklassi ja odavhotellide rollimajutust reserveeritakse järjest enam interneti teel, võrreldes varasemate aastatega oluliselt pikemaajaliselt ette (kaks kolmandikku vähemalt 5 nädalat enne saabumist)Tallinna esmakülastajaid on umbes kaks kolmandikku Suurbritanniast saabujatestEelmine külastus või sõprade-tuttavate soovitus on peamised infoallikaid Tallinna kohta ning peamised Tallinna külastamist mõjutavad tegurid, erinevalt teistest riikidest on oluline ka muude kodulehtede külastamine internetis (mitte Tallinna turismiveeb)Keskmisest sagedamini ja kasvava osatähtsusega kasutatakse Tallinnas liikumiseks taksot; vähenenud on kultuurilise meelelahutuse (vaatamisväärsused, näitused, kontserdid) tarbimine, kasvanud aga ööklubide külastamine (“poissmeestepeod”)Kuigi maksimumhinnangute osakaal Tallinna reisile on langenud, siis keskmine hinne on kasvanud ja on kõrgem kui Tallinna väliskülastajate keskmine üldhinne 32Tallinna taaskülastamine tõenäosus on üsna suur ja võrreldes eelmise aastaga ka kasvanud


Saksamaalt pärit Tallinna väliskülastajad 4% Tallinna väliskülastajatest 2005 

Saksamaalt saabus ca 115 tuhat väliskülastajatSaksamaalt saabuvate väliskülastajate vanusstruktuur sarnaneb Põhjamaadest saabujatele (st eelkõige vanemaealised), pensionäride osakaal on olnud ka aasta-aastalt kasvavKuigi Tallinn on eelkõige üks mitmetest külastatavatest sihtkohtadest sellel reisil, siis just viimasel aastal on kasvanud tema roll ka ainsa sihtkohanaValdavalt ja kasvavalt on tegemist puhkusereisiga, langeva osatähtsusega on tööreisid samas tähendab puhkusereis Tallinna eelkõige väikest vaheldust

Valdavalt ööbitakse hotellides, peatutakse Tallinnas 2-3 ööd ning majutus reserveeritakse järjest pikemaajaliselt ette enne saabumist (interneti roll on viimastel aastatel oluliselt kasvanud)Ca kaks kolmandikku on Tallinna esmakülastajad ning nende osakaal on aasta-aastalt kasvavOlulisteks infoallikateks ja reisi mõjutajateks on tavapäraste informaalsete allikate kõrval on ka kõikvõimalikud ametlikumad infokanalid, teistest sagedamini reisijuht, Tallinna tutvustav broshüür ja Tallinna turismiveebSakslased on keskmisest oluliselt kultuurilembesemad – külastavad oluliselt sagedamini vaatamisväärsusi (trend pidevalt kasvav), muuseume, näitusi jmsKuigi hinnangud enamusele maineparameetritele on paranenud ja keskmine üldhinne Tallinna reisile kasvanud, siis maksimumhinnangute osakaal Tallinna reisile ning ka Tallinna taaskülastamine tõenäosus on langenud

33

Microsoft PowerPoint - Aruanne_GR_GRE_2005  

Suurbritanniast pärit Tallinna väliskülastajad 3% Tallinna väliskülastajatest 2005 Tallinna esmakülastajaid on umbes kaks kolmandikku Suur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you