Page 1

TALLINNA TURISM

Reiside kestvus lühenes

SEPTEMBER 2009

Majutusettevõtetes ööbinud turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli 1,70 ööd (-6%).

2009. aasta septembris majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 154 600 turisti, nendest 57% peatusid Tallinnas. Turistide (-9%) Turistide (-14%) *

arv ööd

Tallinnas: Tallinnas:

87 600 148 500

Välisturistide arv: 77 400 (-6%) Välisturistide ööd: 133 600 (-11%)

Siseturistide arv: 10 200 (-26%) Siseturistide ööd: 14 900 (-36%)

Venemaa, Itaalia , Hispaania ja Belgia turistide poolt veedetud ööde arv kasvas Soome:48 900 ööd (-2%) Saksamaa: 11 600 ööd (-19%) Venemaa: 8 500 ööd (+18%) Rootsi: 8 500 ööd (-11%) Norra: 7 700 ööd (-23%) Suurbritannia: 6 500 ööd (-40%) Läti: 3 900 ööd (-18%) Itaalia: 3 400 ööd (+6%) USA: 3 200 ööd (-38%) Hispaania: 3 100 ööd (+6%) Prantsusmaa: 2 800 ööd (-10%) Jaapan: 1 600 ööd (+7%) Belgia: 1 200 ööd (+18%) Hiina:200 ööd (-61%)

70% Tallinna reisidest tehti puhkuse eesmärgil Välisturistide linnakülastustest olid 71% puhkusereisid, 21% tööreisid, 6% konverentsikülastused ja 2% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 62% puhkuse eesmärgil, 30% töö, 5% konverentsi külastamise ning 3% muul eesmärgil.

*

Siseturistide reisid: 1,46 ööd (-14%). Välisturistide reisid: 1,73 ööd (-5%). Esmase tähtsusega turgudelt viibisid Tallinnas kõige pikemalt norralased (2,50 ööd), kõige lühemalt aga soomlased (1,37 ööd).

Majutusettevõtete tubade täitumus * ja ööpäeva keskmine maksumus ** vähenesid Septembrikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 417 majutusettevõtet (sh 56 hotelli), milles oli kokku 7 507 tuba ja 15 152 voodikohta. Tubade täitumus oli 44% ning see jäi 9 protsendipunkti võrra väiksemaks kui eelmise aasta septembrikuus. Tallinna majutusettevõtted teenisid majutusteenuste müügist 83,9 miljonit krooni. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 565 krooni ning see on eelmise aastaga võrreldes 90 krooni odavam (14%).

Lennu- ja laevareisijate arv vähenes Tallinna lennujaama läbis septembris 118 680 reisijat (-28%), kellest 116 957 olid välislendudel reisijad. 82% kõigist reisijatest lendas regulaarlennuliinidel. Tallinna Vanasadama reisijate arv oli kokku 532 200 (-1%) ning reisijaid jagunesid: 83% Helsingi suund, 10% Stockholm suund ja 7% kruiis.

*

Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentides.

** Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

võrdlus 2008. aasta septembriga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.11.2009

1


Välisturistid Tallinna majutusettevõtetes Alates eelmise aasta septembrist hakkas majanduse jahenemine mõjutama ka Tallinna turismiturgu ning pärast kasvunumbritega suve vähenesid nii turistide kui ka ööbimiste arvud kõikidel Tallinna jaoks prioriteetsetel turgudel peale Venemaa. Ka selle aasta septembrikuu arengud olid suhteliselt sarnased ning võrreldes eelnenud suvekuudega olid turistide ja nende ööbimiste langusprotsendid märkimisväärselt suuremad.

Esmase tähtsusega turud Sellel aastal on Tallinna turismis suurenenud välisturistide osakaal ning saabunute hulgas on rohkem just naaberriikide elanikke. Enamik (88%) majutusasutuses ööbinud külastajatest olid välisturistid ning neist omakorda suur osa (77%) saabunud esmase tähtsusega sihtturgudelt. Eelmise aasta septembrikuuga võrreldes suurenesid Soome ja Venemaa turuosad, Läti, Saksamaa, Rootsi turistide osakaal ei muutunud ja Norra ning Suurbritannia turgude osakaal vähenes. Muude turgude osakaal võrreldes eelmise aasta septembriga vähenes samuti kahe protsendipunkti võrra. Välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, september 2009 Suurbritannia 4%

Venemaa 6%

teised turud 23% Läti 4% Norra 4%

Soome 45%

Saksamaa 7%

Rootsi 7%

Allikas: Statistikaamet

Majutatud väliskülastajate arv suurenes septembris kõige rohkem Vene turul, kus

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.11. 2009

ka see aasta on olnud enamasti kasvunumbritega. Kokku majutati Tallinnas 31% ehk 1 100 turisti rohkem kui 2008. aasta septembris. Samuti suurenes venelaste ööbimiste arv enam kui kuuendiku võrra (+18% ehk 1 300 ööd). Majutusettevõtetes ööbinud Venemaalt saabunud külastajaid oli kokku 4 600 ning nad ööbisid siin 8 500 ööd. Venemaa turu kasvule aitas kaasa avatud uus Tallinn – Peterburi lennuliin. Ka kõige suurem osakaaluga turu, Soome, turg võrreldes eelmise aasta septembriga ei muutunud. Tallinna majutusettevõtetes ööbinud soolmaste arv suurenes, kuid veedetud ööde arv jäi väiksemaks kui möödunud aastal. Septembris majutati 35 800 Soome elanikku (0%, +77 turisti), kes veetsid siin kokku 48 900 ööd (-2%, 1 200 ööd). Ülejäänud esmastelt turgudelt saabus vähem turiste. Keskmisest väiksem langus oli Saksamaa turul. Sakslaste arv Tallinna majutusettevõtetes vähenes eelmise aasta septembriga võrreldes 8%, kuid nende poolt veedetud ööde arv kahanes -19% võrra. Seega sakslaste reisid olid oluliselt lühemad kui eelmise aasta septembris. Tallinna majutusettevõtetes ööbis 5 400 Saksamaalt pärit külastajat, kes veetsid kokku 11 600 ööd. Nagu eelmisel aastalgi oli Saksamaaga sarnane turuosa Rootsil. Sealt saabus Tallinna majutusettevõtetes peatunud väliskülastajatest 7% (5 100 turisti). Võrreldes eelmise aastaga on rootslaste huvi Tallinna vastu vähenenud. Kui 2008. aasta septembris vähenes turistide arv 3%, siis sellel aastal juba 10%. Samas suurusjärgus vähenes ka ööbimiste arv, 11%. Kokku veetsid Rootsi turistid Tallinna majutusettevõtetes 8 600 ööd. Norra ja Suurbritannia turuosad kahanesid mõlemad 1% võrra. Võrreldes selle aasta varasemate kuudega olid Norra turu langusprotsendid suuremad. Nii Norra turistide kui ka ööbimiste arv vähenes neljandiku võrra (turistide arv -25%, ööbimised -24%). Kokku majutati septembris 3 100 norralast, kes veetsid 7 700 ööd. Suurbritannia elanike linnakülastustes muutust ei toimunud ning

2


turu langusprotsendid olid sarnased eelnevatele kuudele. Nii majutatud brittide arv (-34%) kui ka nende ööbimiste (-36%) arvud vähenesid enam kui kolmandiku võrra. Septembrikuus ei toimunud Tallinnas suuri kultuurisündmusi ning see kajastus ka Läti turu arengutes. Augusti märkimisväärsed kasvuprotsendid (+72% turiste, +50% öid) asendusid septembris keskmisest suurema langusega. Läti turistide arv vähenes 18% ja ööbimised 13% võrra.

Teisese tähtsusega ja uued turud Võrreldes selle aasta varasemate kuudega olid teisese tähtsusega turgudel positiivsemad arengud. Eelmise aasta septembriga võrreldes kasvas nii Hispaania turistide arv (+2%) kui ka nende poolt veedetud ööd (+6%). Itaallaste arv suurenes 3% võrra ja nende ööbimised kasvasid samuti 6%. Ka Belgia turg oli näitas jätkuvalt kasvutrendi. Turistide arv kasvas 2% (kokku 523 turisti) ning ööbimised 18% (kokku 1 338 ööd). Keskmisest pisut suurem langus oli Prantsusmaa ja USA turgudel. Võrreldes eelmise aasta septembriga külastas Tallinna 15% võrra vähem Prantsusmaa turiste (kokku 1 200), kes veetsid siin 10% võrra vähem öid (kokku 2 800 ööd). Ameeriklasi viibis Tallinnas 1 443 ning nad veetsid kokku 3 200 ööd. Seega jäi USA turistide arv 38% võrra ja ööbimised 37% väiksemaks mullusest septembrist. Aasia riikidest saabus Tallinnasse 1 522 turisti, seega sealt saabunud turistide arv ei muutunud (0%), kuid riikide vahel oli erinevusi. Jaapani turistide arv jäi samale 0% (kokku 849 turisti), Hiina majutatud külastajate arv vähenes poole võrra (47%, kokku 159 turisti) ja Lõuna-Koreast saabunute hulk kasvas +345% (kokku 218 turisti). Ka ööbimised jäid kuu kokkuvõttes enam-vähem samale tasemele eelnenud aastaga (-1%). Ööbimiste arv vähenes hiinlastel (-61%), kuid kasvas jaapanlastel 7% ja lõuna-korealastel 206%.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.11.2009

Keskmine reiside pikkus Septembris lühenesid enamikest riikidest saabunud Tallinna majutusettevõtetes ööbinud külastajate reisid. Keskmine reisi pikkus lühenes 1,80 öölt 1,70 ööni(-6%). Siseturistide reisid lühenesid rohkem kui välisturistide reisid. Aasta varasemaga võrreldes pikenesid kõige enam belglaste reisid (+16%). Võrreldes eelmise aasta septembriga veetsid Tallinnas pikemalt aega ka norralased, itaallased, prantslased, hispaanlased ja jaapanlastel. Kõige rohkem lühenesid hiinlaste reisid, seda 1,96 öölt 1,45 ööni (-26%). *** Selle aasta esimese üheksa kuu turisminumbreid on kõige enam mõjutatud üldine majanduslangus (sh majanduskriis Eestis), vähenenud siia saabuvate otselendude arv, naaberriikide huvi suurenemine ning Tallinnas toimunud kultuurisündmused. Esimesel üheksal kuul peatus Tallinna majutusettevõtetes kokku 861 800 külastajat, kellest enamik (88%) olid välisturistid. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes vähenes Tallinna majutusettevõtetes turistide arv 7% (-64 300 turisti). Kuigi selle aasta kõigis kolmes kvartalis on turistide ja nende ööbimiste arvud vähenenud, on III kvartali langusprotsendid märkimisväärsemalt väiksemad kui I kvartalis (turistide arv I kvartalis -13%, III kvartalis -1%). Aasta esimese üheksa kuu jooksul ööbis Tallinna majutusettevõttes 762 400 välisturisti ning võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes majutatud väliskülastajate arv 5% ehk 38 000 majutatud külastaja võrra. Siseturistide arv kahanes 21% (-26 300 turisti), kokku majutati Tallinnas 99 400 eestimaalast. Seega turistide arvu langus on tingitud eelkõige siseturistide linnakülastuste märkimisväärsest vähenemisest. Ööbimiste arv Tallinna majutusettevõtetes langes esimesel üheksal kuul 10 protsenti (-173 800 ööd).

3


Tallinna majutusettevõtetes veedeti kokku 1 482 100 ööd. Välisturistid viibisid Tallinnas 1 322 300 ööd (-8% ehk 113 300 ööd) ning Eesti elanikud 159 800 ööd (-27% ehk -60 500 ööd).

Tallinna olulisematest sihtturgudest on kasvanud Venemaa (+14%) ja Soome (+2%) turud. Läti turiste on esimese üheksa kuu jooksul saabunud sama palju kui eelmisel aastal (0%).

Muutunud on ka Tallinna esmaste tähtsusega sihtturgude osakaalud, eelnenud aastast rohkem on saabunud külastajaid hea ühendusega lähiriikidest, vähem kaugematest paikadest.

Teistelt esmase tähtsusega turgudelt on majutusettevõtetes peatunud külastajate arv vähenenud: Rootsi -8%, Norra -13% ja Saksamaa -16%. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga külastas Tallinna enam kui kolmandiku võrra vähem britte (-35%).

Enim on tänavu saabunud Tallinnasse välisturiste Soomest (391 100), Venemaalt (49 300) ja Rootsist (45 200).

300000

Keskmine Tallinna reisi pikkus oli 1,72 ööd ja võrreldes 2008. aasta sama perioodiga lühenesid nii siseturistide kui ka välisturistide reisid.

Majutatud turistide ööbimised Tallinnas kuude lõikes, 2004-2009

250000 200000 150000 100000 50000

2004

2005

2006

2007

2008

be r de ts em be r

no ve m

ob er ok to

em be r

se pt

au gu st

ju ul i

ju un i

ai m

ap ril l

är ts m

ve eb ru ar

ja an ua r

0

2009

Turistide poolt Tallinna majutusettevõtetes viibitud keskmine aeg kuude lõikes, 2008-2009 2,5 2,06 1,70

2 1,72

1,5

1,44

1,70

1,73

1,65

1,55

1,51

1,50

1,71

1,64

1,87

1,71

1,74

1,71

1,73 1,46

1 0,5

välisturistid 2008

siseturistid 2008

Reisi eesmärgid v älisturistid 2009

be r

de ts

em

r ve m be

no

er ok to ob

be r em

se pt

au

gu s

t

i ul ju

i un ju

ai m

ril l ap

är ts m

r ru a ve eb

ja an

ua

r

0

siseturistid 2009

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.11. 2009

4


Tallinna majutusettevõtetes ööbinud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusereisijaid 70% (61 500), tööreisijaid 22% (19 600), konverentsil osalejad 6% (4 900) ja muudel põhjusel (tervis, sõpradesugulaste külastamine, õppimine jm) linnakülastajad 2% (1 500). Möödunud aastaga võrreldes suurenesid septembris majutatute arvud tööreiside (+7% ehk 1 200) ja muude reiside (+5% ehk 75) lõikes. Puhkusereise tehti kümnendiku võrra (-12%) ja konverentsireise ligi kolmandiku (-29%) vähem. Majutusettevõtetes ööbinud välisturistidest 71% saabus Tallinna puhkama, 21% tööreisile, 6% tuli konverentsile või koolitusele ning ülejäänutel (1%) oli linnakülastamiseks muu põhjus.

reisimised kõikide reisiliikide lõikes. Võrreldes eelmise aasta septembriga tehti puhkusereise 20%, tööreise 33%, konverentsireise 62% ja muid reise 30% võrra vähem. Kokku oli septembris Eesti elanike puhkusereise 6 300, tööreise 3 100, konverentsikülastusi 500 ja muid reise 300. Sisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, september 2009 osavõtt konverentsist 5%

muu reis 3%

tööreis 30%

puhkusereis 62%

Allikas: Statistikaamet Välisturistide jagunemine reisi eesmärgi lõikes, september 2009 osavõtt konverentsist 6%

Esimese üheksa kuu kokkuvõttes on Tallinna majutusettevõtetes ööbinud 639 000 puhketuristi (74%), 166 800 tööreisijat (19%), 43 800 konverentsikülastajat (5%) ja 12 200 muudel põhjustel linnakülastajat (1%).

muu reis 2%

tööreis 21%

puhkusereis 71%

Allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2008. aasta septembriga vähenes 11% võrra majutatud väliskülastajate arv puhkusereisijate hulgas (-6 500 turisti vähem). Ärireiside hulgas kasvas tööreiside arv (+5% ehk +969 turisti), kuid konverentsireiside arv vähenes (-21% ehk 1 200 turisti). Üle pika aja kasvas muude reiside hulk (+22% ehk 211 majutatut).

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes reisijate arv kokku 64 300 ja kõikidel eesmärkidel reise tehti vähem. Suhteliselt väiksemad langusprotsendid olid puhkusereisidel (-6%) ja tööreisidel (3%). Konverentsireisid vähenesid kümnendiku (-10%) ja muudel põhjustel linnakülastajate arv poole võrra (-50%).

62% Tallinna majutusettevõtetes peatunud eestimaalase reisieesmärgiks oli puhkus. 30% viibisid tööreisil, 5% osalesid konverentsil või koolitusel ning 3% ööbisid muudel põhjustel. Jätkuvalt

vähenesid

Eesti

elanike

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.11.2009

5


Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas Tallinna lennujaama läbis septembris kokku 118 680 reisijat. Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 98% kõigist reisijatest. Võrreldes 2008. aasta septembriga vähenes reisijate arv Tallinna lennujaamas 27%. Aasta varem oli reisijate arvu samuti vähenenud 1%. Tallinna lennujaama välislennud moodustavad enamiku lendudest (99%). Septembris sai Tallinnast lennata 21 sihtkohta. Enamik lendudest on regulaarlennud (83%). Esimese üheksa kuu kokkuvõttes läbis Tallinna Lennujaama 1 036 000 reisijat, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on reisijate arv vähenenud 27% võrra.

Tallinna Vanasadamat läbivate reisijate arv vähenes septembris 1% võrra (-5 000 reisijat) ja laevareisijaid oli kokku 532 200. Reisijad jagunesid: 442 000 Soome suund (82%), 53 000 Rootsi suund (10%), 37 000 kruiisireisijad (7%). Aasta esimese üheksa kuu jooksul on Vanasadamat läbinud 5,65 miljonit reisijat (0% ehk -16 800 reisijat) ning 81% moodustasid Soome suuna reisijad, 12% Rootsi suuna reisijad ja 7% kruiisireisijad. Üheksa kuu kokkuvõttes on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõige rohkem kasvanud kruiisireisijate (+11%) ja Rootsi suuna reisijate arv (+10%).

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes, 2005-2009 200000

150000

100000

50000

2005

2006

2007

2008

no ve m be r de ts em be r

ok to ob er

se pt em be r

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ua r ve eb r

ja an ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Vanasadamas kuude lõikes 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

2005

2006

2007

be r em

se pt

2008

ok to ob er no ve m be r de ts em be r

t au gu s

ju ul i

ju un i

ai m

ril l ap

m är ts

r ve eb ru a

ja an ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.11. 2009

6


Tallinnas septembris majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik

Albaania

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

3

0

0,0

9

4

80,0

3,00

Austria

607

133

28,1

1338

300

28,9

2,20

Belgia

523

11

2,1

1161

179

18,2

2,22

Bulgaaria

59

-14

-19,2

148

-33

-18,2

2,51

Hispaania

1 397

37

2,7

3065

169

5,8

2,19

757

-67

-8,1

1696

-10

-0,6

2,24

27

-61

-69,3

48

-101

-67,8

1,78

181

-51

-22,0

434

-201

-31,7

2,40

Island

39

-17

-30,4

91

-8

-8,1

2,33

Itaalia

1 382

38

2,8

3371

201

6,3

2,44

Kreeka

150

16

11,9

462

29

6,7

3,08

Küpros

63

36

133,3

156

87

126,1

2,48

1 640

-212

-11,4

2845

-791

-21,8

1,73

70

28

66,7

124

27

27,8

1,77

2 709

-400

-12,9

3957

-845

-17,6

1,46

Malta

24

9

60,0

75

21

38,9

3,13

Norra

3 073

-1 016

-24,8

7695

-2370

-23,5

2,50

Poola

1 180

50

4,4

2407

296

14,0

2,04

261

94

56,3

601

49

8,9

2,30

Prantsusmaa

1 205

-218

-15,3

2826

-312

-9,9

2,35

Rootsi

5 109

-554

-9,8

8580

-1015

-10,6

1,68

Rumeenia

67

-26

-28,0

131

-107

-45,0

1,96

Saksamaa

5 466

-486

-8,2

11 588

-2 637

-18,5

2,12

361

-5

-1,4

717

-30

-4,0

1,99

Slovakkia

79

22

38,6

230

50

27,8

2,91

Sloveenia

85

-88

-50,9

323

12

3,9

3,80

35 756

77

0,2

48 948

-1 209

-2,4

1,37

2 816

-1 466

-34,2

6 557

-3 606

-35,5

2,33

Holland Horvaatia Iirimaa

Leedu Luksemburg Läti

Portugal

Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.11.2009

7


Päritoluriik

Taani

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

1 029

-162

-13,6

1912

-502

-20,8

1,86

Tšehhi

261

9

3,6

714

212

42,2

2,74

Türgi

356

116

48,3

744

281

60,7

2,09

Ukraina

203

-179

-46,9

443

-392

-46,9

2,18

96

-168

-63,6

269

-576

-68,2

2,80

Venemaa

4 625

1 098

31,1

8 531

1 273

17,5

1,84

Muud Euroopa riigid

1 477

-865

-36,9

2 651

-1 774

-40,1

1,79

171

39

29,5

284

1

0,4

1,66

16

-19

-54,3

33

-27

-45,0

2,06

1 522

12

0,8

2 895

-40

-1,4

1,90

sh Hiina

159

-141

-47,0

231

-358

-60,8

1,45

sh Jaapan

849

-5

-0,6

1 637

108

7,1

1,93

sh Lõuna-Korea

218

169

344,9

254

171

206,0

1,17

1 443

-819

-36,2

3 225

-1 956

-37,8

2,23

Kanada

230

-32

-12,2

694

-37

-5,1

3,02

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

250

-280

-52,8

462

-657

-58,7

1,85

sh Brasiilia

116

34

41,5

242

56

30,1

2,09

Austraalia, Okeaania

426

-156

-26,8

916

-338

-27,0

2,15

sh Austraalia

361

-117

-24,5

753

-304

-28,8

2,09

Muud riigid

195

186

2066,7

282

264

1466,7

1,45

Välisturistid kokku

77 373

-5 331

-6,4

133 605

-16 092

-10,7

1,73

Eesti elanikud kokku

10 198

-3 489

-25,5

14 910

-8 435

-36,1

1,46

Kõik kokku

87 571

-8 820

-9,2

148 515

-24 527

-14,2

1,70

Ungari

Aafrika riigid sh Lõuna Aafrika Vabariik Aasia riigid

Ameerika Ühendriigid

Allikas: Statistikaamet

*Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda. Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.11. 2009

8

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/084/september_2009_ee  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/084/september_2009_ee.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you