Page 1

SEPTEMBER 2007

Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad ja nende ööbimised Septembrikuus majutati Tallinna majutusettevõtetes kokku 101 300 turisti, mis eelmise aasta septembriga võrreldes kahanes 4% ehk 4050 turisti võrra. Välisturistid moodustasid majutatud külastajatest 85% ehk 86 100 turisti. Võrreldes eelmise aastaga, langes välisturistide arv selle aasta septembris 5% ehk 4800 inimese võrra. Siseturistide arv aga endiselt kasvas, seda 5% ehk 800 turisti võrra, olles kokku 15 100 majutatud eestimaalast. Ööbimiste osas olid tulemused sarnased. Majutatud turistide ööbimiste arv vähenes septembris 4% ehk 8100 öö võrra, olles kokku 187 600 ööd. Nendest 86% moodustasid välisturistide ööbimised, mis langesid võrreldes eelmise aasta septembrikuuga 5% ehk 9100 öö võrra. Siseturistide ööbimiste arv kasvas aga 4% ehk 970 öö võrra.

Tallinnas majutatud väliskülastajad ja nende ööbimised prioriteetsete sihtturgude lõikes Prioriteetsete sihtturgude osas silmapaistvaid muutusi ei toimunud. Endiselt langesid Soomest, Saksamaalt, Suurbritanniast, Rootsist ja Venemaalt pärit turistide arv, kuid langus oli kõigi nimetatud turgude puhul väiksem kui augustikuus. Tallinna majutusettevõtetes majutatud välisturistidest kasvasid aga endiselt norrakate ja lätlaste arv. Norrast pärit väliskülastajaid majutati siin 13% võrra enam kui eelmisel aastal ning nende ööbimiste arv kasvas 7% võrra. Lätlaste arv kasvas 25% võrra, olles kolme viimase suvekuuga võrreldes kõige positiivsem tulemus.

Prioriteetsed Osakaal % sihtturud 44 Soome 7 Saksamaa 7 Rootsi 6 Suurbritannia 6 Norra 4 Läti 2 Venemaa Prioriteetsed Osakaal % sihtturud 33 Soome 9 Saksamaa 8 Suurbritannia 8 Norra 6 Rootsi 4 Läti 3 Venemaa Allikas: Eesti Statistikaamet

Majutatud 2007 37 700 6 000 5 800 5 000 5 000 3 500 2 100

Majutatud 2006 42 700 6 900 7 200 5 600 4 400 2 800 2 800

Muutus, arv -5 000 -900 -1 400 -600 +600 +700 -700

Muutus, % -12 -13 -19 -11 +13 +25 -25

Ööbimised 2007 52 100 13 700 12 300 12 000 10 100 5 800 4 600

Ööbimised 2006 59 100 15 100 14 100 11 200 13 000 5 200 6 400

Muutus, arv -7 000 -1 400 -1 800 +800 -2 900 +600 -1 800

Muutus, % -12 -9 -13 +7 -22 +11 -28

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond

30.11.2007


Majutatud väliskülastajad ja nende ööbimised teisese tähtsusega sihtturgude lõikes

Teisese tähtsusega turud

Osakaal % 3 2 2 1 1 1 0,2

Majutatud 2007 2 800 1 600 1 300 1 200 1 150 900 180

Majutatud 2006 2 200 1 500 1 250 1 450 1 500 900 80

Muutus, arv +600 +100 +50 -250 -350 0 +100

Muutus, % +27 +7 +4 -17 -23 0 +125

Osakaal % 4 USA 2 Itaalia 2 Hispaania 2 Prantsusmaa 1 Taani 1 Jaapan 0,3 Hiina Allikas: Eesti Statistikaamet

Ööbimised 2007 6 900 3 500 3 300 3 200 2 400 1 800 530

Ööbimised 2006 5 200 4 000 3 000 3 150 3 200 2 100 510

Muutus, arv +1 700 -500 +300 +50 -800 -300 +20

Muutus, % +33 -12 +11 +1 -25 -14 +4

USA Hispaania Prantsusmaa Itaalia Taani Jaapan Hiina Teisese tähtsusega turud

Teisese tähtsusega turgudel toimusid kõige suuremad muudatused võrreldes eelmise kolme suvekuuga Aasia turgudel. Kui jaapanlaste ja hiinlaste arv on viimastel kuudel langenud, siis septembris olid tulemused positiivsemad. Majutatud jaapanlaste arv stabiliseerus ning hiinlaste arv kasvas 125%. Nende ööbimiste osas esines aga jaapanlaste seas endiselt langus, seda 14% võrra. Positiivsemad tulemused olid ka USA turul. Ameeriklaste arv kasvas võrreldes eelmise aasta septembriga 27%, olles ka eelnevate suvekuudega võrreldes kõige positiivsem tulemus. Veelgi enam kasvas aga nende ööbimiste arv, seda 33% võrra. Peale mitmekuiset langust, hakkas augustis taas kasvama hispaanlaste arv ning kasv jätkus ka septembris. Tallinna majutusettevõtetes majutati septembrikuus 7% rohkem hispaanlasi kui eelmisel aastal ning nende ööbimised kasvasid 11%. Samasugused positiivsed tulemused esinesid ka Prantsuse turul. Majutatud prantslaste arv kasvas 4% ning nende ööbimiste arv 1% võrra. Itaalia ja Taani turud näitasid aga septembris endiselt langustrendi. Itaallaste arv langes 17% võrra ning nende ööbimiste arv 12% võrra. Majutatud taanlaste arvu langus (-23%) oli küll väikseim võrreldes eelmise kolme suvekuuga, kuid endiselt tähelepanuväärne. Kahanes ka taanlaste ööbimiste arv, seda 25% võrra.

*Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega, võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond

30.11.2007

APRILL 2007  

Tallinnas majutatud väliskülastajad ja nende ööbimised prioriteetsete sihtturgude lõikes Osakaal % Majutatud 2007 Majutatud 2006 Muutus, ar...

APRILL 2007  

Tallinnas majutatud väliskülastajad ja nende ööbimised prioriteetsete sihtturgude lõikes Osakaal % Majutatud 2007 Majutatud 2006 Muutus, ar...