Page 1

Rahvusvaheline olukord konverentsitööstuses 2009 – 2010

Meeli Jaaksoo Tallinna turismiosakonna konverentsiturismi büroo 9.detsember 2009


Allikad Harvard Business Review Oxford Economics and Synovate EIBTM Industry Trends and Market Share Report by Rob Davidson NBTA business travel financial forum NBTA Initiative – Measuring the Value of Business Travel NBTA: Business Travel’s Contribution to Industries & Companies NBTA 2009 Business Travel Overview & Cost Forecast MPI presentation on Industry Trends, BTC 2009 02/03/13

2


Üldine situatsioon konverentsiturul Rahvusvaheliste konverentside toimumiskohana on Euroopa esireas. UIA statistika • • • • •

Euroopa Aasia Ameerika Aafrika Austraalia 02/03/13

52,73% 21,67% 17,83% 4,7% 3,07%

ICCA statistika Euroopa Aasia Ameerika Aafrika Austraalia

55% 18% 20% 3% 3% 3


Majanduskasv 2008 – 2011

(SKP %

muutus) 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 Lääne-Euroopa 2008

02/03/13

Ameerika 2009

"Uus" Euroopa 2010

Aasia (va Jaapan)

2011

4


Tegurid, mis mõjutavad reisimist Negatiivsed mõjud

Positiivsed mõjud

• ä rireiside kulude avalik arutamine ja halvustamine (USA ja Holland)

• sotsiaalsed võrgustikud • mobiilne tehnoloogia

• tööhõive langus • palkade langus • korporatiivide kasumi ja rahavoolu langus • kinnisvara turu langus • aktsiaturgude langus • rangemad laenutingimused • suurenenud võlad • investeeringute peatumine infrastruktuuridesse

02/03/13

• bensiinihindade langus • suured allahindlused “pehmel turul” • allahindlused autorendifirmades • return of investment (ROI) suurenev tä htsus • return on objective (ROO) suurenev tä htsus

5


Äriturismi kulutused regiooniti 2008. aastal Aasia 29% LääneEuroopa 30% "Uus" Euroopa 5% LadinaAmeerika 4%

02/03/13

Lähis-Ida ja Aafrika 2%

PõhjaAmeerika 30%

6


Globaalse 채 riturismi kulutuste kasv

02/03/13

7


Ärireiside kuluintensiivsus turgude kaupa (reisikulude osakaal finants-ja pangandussektori sektori käibes) 0,085 EEK Belgia, Itaalia 0,08 EEK Austria, Iirimaa, Norra, Portugal, Rootsi 0,075 EEK Taani, Suurbritannia Maailma keskmine reisikulutus müügikä ibe 1 krooni kohta 0,06 EEK

0,055 EEK Soome 0,05 EEK Prantsusmaa, Venemaa 0,045 EEK Hispaania 0,04 EEK Šveits 0,035 EEK Saksamaa

02/03/13

8


Euroopa turgude TOP ä rireiside kulutused Riik 1. Itaalia

Rahvastik (milj)

Riik

Rahvastik (milj)

60

8. Belgia

10,5

60,6

9. Rootsi

9

3. Saksamaa

82

10.Austria

8

4. Prantsusmaa

62

11. Norra

4,8

5. Holland

16

12. Taani

5,3

8. Hispaania

46

13. Ĺ veits

7,8

7. Venemaa

142

14.Portugal

10

2. Suurbritannia

02/03/13

9


Lä ä ne-Euroopa seisab silmitsi pika langusega •

globaalne majanduslangus tabas Euroopat raskelt kuna pankade mõjuvõim oli suur

eluaseme turu langus mõjutab Hispaaniat, Suurbritanniat ja Iirimaad ning vä hemal mä ä ral Prantsusmaad, Hollandit, Belgiat ja Taanit

tarbijate kulutused ja ä riinvesteeringud vä henevad

pikaaegset kasvu limiteerivad demograafia ja poliitika

Põhja- ja Lõuna-Euroopa erinevad konkurentsivõime ja riski poolest

02/03/13

10


Harvard Business Review küsitluse vastused firmajuhid • 28% arvab, et vä heneb kasum, kui jä etaks ä ra ä rireisid • 81% arvab, et majanduslangus nõuab tihedamat suhtlust klientidega kliendid 77% eelistab nä ost nä kku kohtumisi ä rimehed • 95% leidsid, et nä ost nä kku kohtumised on pikaaegse ä risuhte saladuseks • 89% leidsid, et nä ost nä kku kohtumised on vä ga olulised kokkulepete saavutamiseks

02/03/13

11


Ärireiside Return of Investment (ROI) $1, mis on ärireisidesse investeeritud, toodab...

$12.50 tulu ja

$3.80 kasumit

02/03/13

12


kasu välismessidel osalemisest

• suhete loomine • 75% tööstusesisesed suhted • 69% info kogumine tööstuse kohta • 40% klientide sä ilitamine

02/03/13

kasu reisimisest firmasisestele kohtumistele

• suhete loomine • 76% ideede jagamine • 73% kommunikatsiooni tugevdamine • 66% töötajate moraali tõstmine

13


Ärireisi mõju töötajale Moraalne mõju

Toiming

Incentive reisid Vä lised konverentsid Sisesed koosolekud

02/03/13

Selleks, et saavutada Incentive reisile sarnast mõju, tuleks töötaja palka tõsta 8,5%

14


Ärireiside tühistamine Ärireiside kaotamine tooks keskmisele USA ettevõttele esimesel aastal kaasa 17% kasumi languse. Sama kasumi saavutamiseks kuluks kolm aastat. Kasum koos ja ilma kaheaastase ärireisikeeluta

 negatiivne mõju ettevõtte toimimisele  negatiivne mõju kasumile Source: Oxford Economics

02/03/13

15


Alternatiivid ä rireisidele telekonverents: kasutamine on kasvanud 75% • 52% vastanutest kasutab 5-10% rohkem kui enne videokonverents: kasutamine on kasvanud 57% • 32% vastanutest kasutab 5% rohkem kui enne “telepresence”: robustseimat ja kalleimat konverentsitehnoloogiat kasutab vaid umbes 14% vastajatest • 14% vastanutest kasutab 5-10% rohkem kui enne Kas tehnoloogia asendab reise? 20% leidis, et tehnoloogia on pigem lisandvä ä rtus, mitte asendaja

02/03/13

16


“Rohelised” reisid •

29% uuritud ettevõtetest omab firmasisest keskkonnaprogrammi

45% kasutab sisemä ä rusi, et julgustada alternatiivide kasutamist reisimisele (telekonverents jt)

lennuliinid ja lennukite tootjad uurivad jä tkuvalt alternatiive kütusele

klientide kasvavad nõuded hotellide keskkonnateadlikkusele

autofirmad pakuvad aina rohkem kütusesä ä stlikke autosid

rohelised hotellid ja konverentsikeskused

17% leidis, et majanduslangus pä rsib keskkonnateadlikkuse ja Corporate Social Responsibility (CSR) arengut

02/03/13

17


Kulude vä hendamise meetodid reisikorralduses 2009. aastal 1. vä hemtä htsate reiside vä hendamine 2. kohtumiste arvu vä hendamine 3. poliitiliste otsuste mõju reisimisele (konverentsi- ja incentivereisid) 4. konverentside külastuste arvu vä hendamine 5. virtuaalsete õppeveebide kasutuselevõtmine 6. ettevõtete sisemiste mä ä ruste uuesti lä bi vaatamine 7. Strategic Meeting Management Programs (SMMP) rakendamine 8. keskklassi hotellide kasutamine luksushotellide asemel

02/03/13

18


Ülemaailmse tä htsusega sektorid Suurimat kasvu on oodata ä rireiside kulutustes -2013 1. riigiasutused 2. kinnisvara 3. kommunaalteenused 4. sotsiaalne ja personaalne teenindus 5. haridus 6. toidutehnoloogia 7. kommunikatsioon 8. kummi- ja plastmassitööstus 9. transport 10.transpordi varustus

02/03/13

19


Rahvusvahelised trendid M ajandus Riigid • BRIC (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina) – uute turgude elanikkond moodustab umbes 80% kogu maailma rahvaarvust ning turud on pidevas arengus. BRIC riigid (Brasiilia, Venemaa, India ja Hiina) taastavad majandusliku stabiilsuse kiiremini • Euroopa – Prantsusmaal ja Hollandis oodati suurimat töökaotust. Kreeka, Poola, Portugali, Tšehhimaa, Prantsusmaa ja Saksamaa majandus on juba paranemas Euroopas kujundab negatiivset majanduspilti tööpuudus eriti tootmisvaldkonnas

02/03/13

20


Rahvusvahelised trendid Võtmesektorid: • Farmaatsia ↑ • Autotööstus ↓ • Finantsteenindus ↑ • Info-ja kommunikatsiooni tehnoloogia ↓

02/03/13

21


Tehnoloogia tehnoloogia • uued tehnoloogilised lahendused • ä rireisidest hoidumine on kui alternatiivse sissetuleku allikas • sotsiaalse võrgustiku aktiivne kasutusele võtmine (Facebook, LinkedIn, Twitter). Nä ide: Accenture teatas 300-500% opereerimiskulude kokkuhoiust tä nu telepresence võimalusele.

02/03/13

22


Üldine situatsioon konverentsiturul •

kõige enam on langenud riikides korporatiivide kasum

kohalikud firmad 52% rahvusvahelised firmad 19%

• sellest tulenevalt on firmad hakanud korraldama üritused vä iksema etteteatamisega hindade võrdlused lühemad üritused • assotsiatsioonide sektorit on majanduskriis tabanud palju kergemalt, kui korporatiivsektorit kohalikud assotsiatsioonid 28% riiklikud institutsioonid 24%

• majanduslangusest on peaaegu puutumata jä ä nud sotsiaal-, militaar-, haridus-, ja ususektorid (SMERF) • suurenenud on konverentsikeskuste osakaal konverentsi toimumiskohana • suurenenud on tavatud kohad üritusteks

02/03/13

23


Üldine situatsioon konverentsiturul: riikide lõikes Suurbritannia 47% korporatiividest korraldas eelmisel aastal konverentsi vä lisriigis enam , kui eelnevatel aastatel. Perioodil juuni 2008 - juuni 2009 oli mä rgata vä ikest kasvu assotsiatsioonide eelarvetes. Saksamaa Saksa ä rituristide vä lisreisid vä henesid 2008. aastal 9%. 40% uuringus küsitletud firmadest kasutavad virtuaalseid konverentse ä rireiside asendamiseks. Prantsusmaa Ürituste kestus, delegaatide kulutused, konverentsi eelarve ja delegaatide arv ühel üritusel on vä henenud. Hindade suhtes peetakse rohkem lä birä ä kimisi ja konverentse viiakse rohkem lä bi nä dala sees. Kõige enam on vä henenud Incentive reiside eelarved.

02/03/13

24


Vastutustundlikku ettevõtluse ( CSR) trendid • konverentside korraldamisel jä rgitakse jä rjest enam vastutustundlikkuse printsiipe (jä rjest vä hem pannakse rõhku luksuslikele sihtkohtadele) • majanduslangus ei ole mä rgatavalt vä hendanud ettevõtete huvi nende tegevuse mõju vastu ümbritsevale keskkonnale • vastutustundlike konverentside arengule aitab kaasa Konverentsitööstuse nõukogu (Convention Industry Council), kes töötas vä lja jä tkusuutlike ürituste standardi APEX/ASTM 02/03/13

25


Kokkuvõte (1) •

korporatiivide konverentsi- ja incentive-reisid on kõige suuremas languses

tulemas on veelgi lühemad etteplaneerimise ajad

ä rireisid on muutumas aina globaalsemaks

• •

kiire kasvuga turud (nagu Hiina) võiksid kuuluda turundusstrateegiasse majanduse paranemine võtab igas riigis erinevalt aega

46% ä rireiside kuludest kulutatakse vä ljaspool lennuliine, hotelle ja rendiautosid – leia oma võimalus seal

sektorid, millel on kõrge reisikulu saadud dollari kohta (Travel-Spend-perRevenue-Dollar) nagu kinnisvara, valitsus ja teenused, sä ä stavad kõige rohkem juhitud reisitegevuste kaudu

korproatiivreiside korraldajad saavad aidata oma kliente hä stijuhitud reisiprogrammide ja –poliitikaga

02/03/13

26


Kokkuvõte (2) • • • • • •

ostjad võtavad rohkem hinnapakkumisi ja võrdlevad neid ühepä evaste ürituste populaarsus kasvab, et vä hendada ööbimisi teenusepakkujaid on selgelt rohkem kui ostjaid assotsiatsioonide turg on kriisist vä hem mõjutatud SMERF sektor (sotsiaal, militaar, haridus ning religioon) on kasvamas vä hem korraldatakse konverentse kuurortides ja rohkem konverentsikeskustes

Maailma regioonid • Euroopa hoiab maailma regioonidest konverentsitööstuses selgelt esikohta • USA on kõige populaarsem riik assotsiatsioonide konverentsidele (kuigi ka seal on tä heldatud eelarve ning osalejatearvu vä henemist. Samuti on konverentsid lühemad ning tühistamiste arv on suurenenud. • Hiina on kiirelt laienev sihtkoht, mille tugevusi kasutavad enda müügiks ä ra ka selle lä heduses asuvad sihtkohad

02/03/13

27


USA 채 rireisijate eelistused riikide l천ikes

1. Hiina 2. India riigid 3. Suurbritannia 4. Kanada 5. Prantsusmaa

02/03/13

6. Mehhiko 7. Teised L채 채 ne-Euroopa 8. Saksamaa 9. Jaapan 10 Austraalia ja Uus-Meremaa

28


Hiina turu iseloomustus • ekspordi nõudlus on langenud ja majanduskasv aeglustunud eriti just rannikualadel • suured vä lisvaluuta reservid ja agressiivne poliitika aitab Hiinal toime tulla ülemaailmses finantskriisis • infrastruktuuridesse panustamine toetab majanduskasvu • tarbijad on ettevaatlikumad • Hiina nominaalne SKP ületab Saksamaa nominaalset SKP’d juba praegu ning möödub Jaapanist 2011 ning Ameerika Ühendriikidest 2025.

02/03/13

29


Investeeringute prioriteedid e te ss a j a tÜÜ t e s s ute e u e n t uss i i l m o i r o st ee ne k i e v m i r In stee ss e e a v i g In o nolo h e t v iku e l e u et te ss n i e h im d isu teer n s e i e l k I nv ss e se e t u t es u e h e u n r imi ndis e e i l e t k s s se Inve e 0% t a le v o s a le m o e n r imi e e st Inve

02/03/13

42% 47% 48% 72% 78% 20%

40%

60%

30

80% 100%


02/03/13

31

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/091/maailma_trendid_081209_viimane  
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/091/maailma_trendid_081209_viimane  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/091/maailma_trendid_081209_viimane.ppt

Advertisement