Page 1

TALLINNA TURISM

Välisturistide reisid olid sama pikad kui eelmise aasta juunikuus, kuid siseturistide keskmine reisi pikkus vähenes kümnendiku võrra (1,91 päevalt 1,71 päevani).

JUUNI 2009 2009. aasta juunis majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 221 000 turisti, nendest 48% peatusid Tallinnas. Turistide (-12%)

arv

Turistide (-14%) *

ööd

Tallinnas: Tallinnas:

106 400 182 200

Välisturistide arv: 94 800 (-11%) Välisturistide ööd: 162 500 (-12%)

Siseturistide arv: 11 500 (-21%) Siseturistide ööd: 19 700 (-29%)

Venemaa turistide poolt veedetud ööde arv suurenes, teised suurema osakaaluga turud vähenesid Esmase tähtsusega turgudel: Soome:62 900 ööd (-1%) Saksamaa: 16 700 ööd (-20%) Venemaa: 10 100 ööd (+14%) Rootsi: 7 900 ööd (-21%) Norra: 7 300 ööd (-9%) Suurbritannia: 6 800 ööd (-33%) Läti: 4 200 ööd (-17%)

Teisese tähtsusega ja uutel turgudel: USA: 4 500 ööd (-17%) Prantsusmaa: 4 000 ööd (-14%) Itaalia: 3 100 ööd (-32%) Hispaania: 2 900 ööd (-7%) Belgia: 1 200 ööd (-25%) Jaapan: 700 ööd (-55%) Hiina:322 ööd (+12%)

Keskmine reisi pikkus lühenes Nii sise- kui ka välisturistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli juunis 1,71 ööd.

*

Esmase tähtsusega turgudelt viibisid Tallinnas kõige pikemalt norralased (2,38 ööd), kõige lühemalt aga soomlased (1,42 ööd).

74% Tallinna reisidest tehti puhkuse eesmärgil Välisturistide linnakülastustest olid 76% puhkusereisid, 18% tööreisid, 5% konverentsikülastused ja 1% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 60% puhkuse eesmärgil, 22% töö, 13% konverentsi külastamise ning 5% muul eesmärgil.

Majutusettevõtete tubade täitumus * ja ööpäeva keskmine maksumus ** vähenesid Tubade täitumus oli 50% ning see jäi 10% väiksemaks kui eelmise aasta juunis. Juunis teenisid Tallinna majutusettevõtted majutusteenuste müügist 98,6 miljonit krooni. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 542 krooni, eelmise aasta juuniga võrreldes oli see 112 krooni odavam.

Lennu- ja laevareisijate arv vähenes Tallinna lennujaama läbis juunis 127 600 reisijat (-27%). Tallinna Vanasadama reisijate arv oli juunis kokku 764 900 (-1%).

* Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentides. ** Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

võrdlus 2008. aasta juuniga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.08.2009

1


Turistid Tallinna majutusettevõtetes Juunikuu olulisemateks sündmusteks olid Tallinna Vanalinnapäevad ja Eesti-Portugali jalgpallimatš. Tallinna majutusettevõtetes peatus rohkem turiste kui maikuus, kuid võrreldes eelmise aasta juunikuuga jäi turistide arv enam kui kümnendiku võrra väiksemaks. Tallinna majutusettevõtete sissetulekud majutusteenuste müügist vähenesid juunikuus enam kui neljandiku võrra (29%). Ühelt poolt on majutusettevõtete sissetulekute vähenemine seotud tubade täitumuse vähenemisega (-10%), kuid ka majutusteenuse hinnalangus on olnud märkimisväärne (-17%). Viimase seitsme aasta jooksul ei ole juunikuus keskmine ööpäeva maksumus olnud nii madal kui sellel aastal. Isegi 2002. aasta juunikuus oli ööpäeva keskmine maksumus 67 krooni võrra kallim kui selle aastal.

Esmase tähtsusega turud Esmase tähtsusega turgudelt saabus 75% kõigist väliskülastajatest ning nende turgude osakaal võrreldes eelnenud kuudega kahanes ja olulisuselt teiseks turuks sai Saksamaa. Võrreldes eelmise aasta juunikuuga suurenesid Soome ja Venemaa turuosad, Saksamaa, Läti ja Norra turistide osakaal ei muutunud ning Suurbritannia ja Rootsi turgude osakaalud vähenesid. Juunis oli ainuke positiivse arenguga turg Venemaa. Turistide arv Venemaalt suurenes küll vaid 1% võrra (+27 turisti), kuid ööbimiste kasv oli märkimisväärne (+14% ehk 1 200 ööd). Suhteliselt heaks võib lugeda Soome turu tulemusi. Tallinna majutusasutustes peatus soomlasi 44 400 ning nad veetsid kokku 62 900 ööd. Võrreldes möödunud aasta juuniga vähenes turistide arv vaid 3% ja ööbimiste arv kahanes 1% võrra. Soome turistide arvu väike langus oli prognoositav, sest eelmise aasta juunikuus kasvas turistide arv ligi kümnendiku (+9%) võrra. Saksamaa

turuosa

suurenes

võrreldes

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.08.2009

eelnevate kuudega märgatavalt. Sarnaselt eelmise aasta juunikuule oli Saksamaa turiste kõigist välisturistidest 9%. Siiski saabus võrreldes eelmise aasta juuniga 12% vähem turiste ja nende ööde arv kahanes 20% võrra. Majutatud Saksamaa elanikke oli Tallinnas 8 700 ning nad ööbisid kokku 16 700 ööd. Rootsi turg vähenes viiendiku võrra. Turistide arv kahanes 19% ja nende poolt veedetud ööd 21% võrra. Kokku majutati Tallinnas 4 900 Rootsist pärit külastajat, kes viibisid siin 7 900 ööd. Kuna laevareisijate arv Tallinn-Stockholm liinil näitas kasvunumbreid (+23%), siis võib oletada, et paljud rootslased käisid Tallinnas ühepäevakülastajatena. Juunikuus olid languses ka Norra ja Läti turud. Nii majutatud norralaste arv (-9%) kui ka ööbimised (-13%) vähenesid kümnendiku võrra. Läti turu langusnumbrid olid suuremad; nii turistide kui ka ööbimiste arvud vähenesid kuuendiku võrra. Viimase 18 kuu jooksul on majutatud Suurbritannia elanike linnakülastused pidevalt vähenenud. Võrreldes eelnenud kuudega oli juunikuu langus siiski väiksem. Kolmandiku võrra (-33%) vähenesid brittide poolt veedetud ööd ning turistide arv oli 30% võrra väiksem kui eelmise aasta juunis. Esmase tähtsusega turgudelt saabunud majutatud külastajate keskmine reisi pikkus muutus riikide lõikes erinevalt. Kõige rohkem pikenesid Venemaa elanike reisid (1,91 öölt 2,17 ööni) ja lühenesid sakslaste linnakülastused (2,11 öölt 1,91 ööni). Välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, juuni 2009

Suurbritannia 3%

Venemaa 5%

teised turud 25%

Läti 3% Norra 3% Soome 47%

Saksamaa 9%

Rootsi 5%

Allikas: Statistikaamet

2


Teisese tähtsusega ja uued turud Aasia riikidest saabus Tallinnasse 1 300 turisti. Võrreldes eelmise aasta juuniga vähenes turistide arv 14% ja ööbimised 2%. Kuigi Jaapanist saabus vähem turiste (-54%), oli majutatud külastajaid nii Hiinast kui ka Lõuna-Koreast rohkem, kasv vastavalt 6% ja 97%.

Juunikuus olid langusnumbrid valdavad ka teisese tähtsusega turgudel. Suhteliselt väikesed muutused olid Hispaania turul. Võrreldes eelmise aasta maiga külastas Tallinna 1% võrra vähem Hispaania turiste (kokku 1 649), kes veetsid siin 7% võrra vähem öid (kokku 2 953 ööd).

Aasta esimesel poolel peatus Tallinna majutusettevõtetes kokku 477 000 inimest, kes veetsid siin kokku 818 900 ööd. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes turistide arv 12% ja ööbimiste arv 15% võrra.

Teistel turgudel oli langus suurem keskmisest langusest. Belgia turistide arv vähenes 35% (kokku 524) ning nende poolt veedetud ööde arv 25% (kokku 1 200).

Majanduslangus mõjutas märgatavalt rohkem Eesti elanike reisimist; nende osakaal linnakülastajate hulgas vähenes ning reisid lühenesid. Majutatud väliskülastajate arvu ja ööbimiste langus oli väiksem (vastavalt -9% ja -12%), kuid turgude lõikes olid suured erinevused.

Eelmise aasta juuniga võrreldes vähenes nii prantslaste arv (-21%) kui ka nende poolt veedetud ööd (-14%). Itaallaste arv jäi 36% võrra väiksemaks ja nende poolt veedetud ööde arv vähenes 32% võrra. Ameeriklasi viibis Tallinnas 2 000 ning nad veetsid kokku 4 500 ööd. Seega jäi nii USA turistide kui ka nende poolt veedetud ööde arv varasema aasta juuniga võrreldes kuuendiku võrra väiksemaks.

Majutatud venelaste arv suurenes esimese poolaastal 11% ja nende ööbimised 10% võrra. Venemaa oli ka esmase tähtsusega turgudest ainuke kasvav turg. Keskmisest väiksem oli langus kõige suuremal, Soome, turul (-5%). Viimase poole aasta jooksul on mõlemal turul läbi viidud kaks reklaamikampaaniat (talvekampaania ja kevadkampaania), mis on tutvustanud Tallinna kui lühikese linnapuhkuse sihtkohta. Seega saab tõdeda, et nende turgude arengud peegeldavad kampaaniate edukust.

Prantslaste ja itaallaste reisid olid pikemad kui möödunud aasta juunis, ameeriklaste linnakülastused jäid (2,23 ööd) sama pikaks. Vaid hispaanlaste reisid olid pisut lühemad (1,79ööd, -6%) kui eelmise aasta juunis.

Majutatud turistide ööbimised Tallinnas kuude lõikes, 2004-2009 300000 250000 200000 150000 100000 50000

2004

2005

2006

2007

be r em

r de ts

er

no ve m be

ok to ob

em

be r

t

2008

se pt

au gu s

ul i ju

un i ju

ai m

ril l ap

är ts m

ru ar ve eb

ja an

ua r

0

2009

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.08.2009

3


Reisi eesmärgid Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusereisijaid 74% (78 925), tööreisijaid 18% (19 218), konverentsil osalejad 6% (6 202) ja muudel põhjusel (tervis, sõpradesugulaste külastamine, õppimine jm) linnakülastajad 2% (2 007). Möödunud aastaga võrreldes suurenesid juunis majutatute arvud tööreiside lõikes (+4% ehk 657). Keskmisest väiksem oli langus konverentsireisijate arvus (-4% ehk -270). Ligi kuuendiku võrra tehti vähem puhkusereise (-15% ehk -14 131) ja viiendiku võrra vähenes ka muudel eesmärkidel majutatute arv (-19% ehk 486). Suur osa (76%) kõigist välisturistidest saabus Tallinna puhkama, 18% tööreisile, 5% tuli konverentsile või koolitusele ning ülejäänutel (2%) oli Tallinna külastamiseks muu põhjus. Välisturistide jagunemine reisi eesmärgi lõikes, juuni 2009

tööreis 18%

osavõtt muu reis konverentsist 1% 5%

puhkusereis 76%

Allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2008. aasta juuniga vähenes 15% võrra majutatud väliskülastajate arv puhkusereisijate hulgas (-12 357 turisti). Tööreise tehti 6% rohkem, konverentsireise 2% võrra vähem ja muude reiside hulk jäi võrreldavaks eelnenud aastaga. 60% Tallinna majutusettevõtetes ööbinud eestimaalase reisieesmärgiks oli puhkus. 22% peatunutest viibisid tööreisil, 13% osales konverentsil või koolitusel ning 5% ööbisid muudel põhjustel.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.08.2009

Võrreldes eelmise aastaga oli selle aasta juunis külastajaid kõikide reisiliikide osas vähem. Suhteliselt väiksem muutus oli konverentsireisides (-12% ehk -193 turisti vähem) ja tööreisides (-16% ehk 761 turisti). Puhkusereisid vähenesid 20% ja muud reisid 44%. Sisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, juuni 2009 osavõtt konverentsist 13%

tööreis 22%

muu reis 5%

puhkusereis 60%

Allikas: Statistikaamet

Aasta esimese kuue kuu kokkuvõttes oli langus kõikide reisiliikide lõikes. Puhketuristide ja konverentsituristide arvud vähenesid kümnendiku võrra (-9%), tööreisijate arv 15% ja muudel põhjustel linnakülastajate arv 59%. Seega nagu teistes Euroopa riikides vähenesid Tallinna reisidest kõige enam ärireisid Majutatud väliskülastajate hulgas oli võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga vähem puhketuriste (-7%) ja konverentsituriste (-5%). Tööreisijate arv vähenes 11% ja muudel eesmärkidel linnakülastajate hulk poole võrra (-50%). Eesti elanike puhkusereisid vähenesid viiendiku võrra (20%). Ärireiside langus oli suhteliselt sarnane (tööreisid -22% ja konverentsikülastused -23%). Suurem langus oli muudel põhjustel linnakülastajate (-74% ehk 4 718 majutatud külastajat vähem) arvus. Võrreldes eelmise aastaga kasvas just muude reiside kestvus

4


Vaatamata majanduslangusele Lätis, kasvas Riia lennujaamas esimesel poolaastal reisijate arv 10% võrra (kokku 1 819 847 reisijat). Kokku tehti Riiast sellel perioodil otselende 66 linna. Samal ajal oli Tallinnast võimalik lennata 25 ning Vilniusest 16 sihtkohta. Tallinnas oli esimese kuuel kuul reisijaid kokku 658 695 ja Vilniuses 599 342 (-40%).

Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas Tallinna lennujaama läbis juunis kokku 127 627 reisijat. Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 99% kõigist reisijatest. Võrreldes 2008. aasta juuniga vähenes reisijate arv Tallinna lennujaamas 27% ehk 47 685 reisija võrra. Aasta varem oli reisijate arvu kasv 6%. Võrreldes eelmise aasta juuniga kasvas siselendudel reisijate arv (+4%, reisijaid kokku 2 257), kuid jätkuvalt vähenes rahvusvahelistel liinidel reisijate arv (-28%, kokku 125 370 reisijat). Esimesel poolaastal vähenes Tallinnas lennureisijate arv 27%. Nii suure languse põhjuseks on eelkõige Tallinna lennujaama regulaarlendude sihtkohtade ja reiside arvu vähenemine.

Tallinna Vanasadamat läbivate reisijate arv vähenes juunis 1% võrra (-5 482 reisijat) ja laevareisijaid oli kokku 764 941. Aasta esimese kuue kuu jooksul läbis sadamat 3,34 miljonit reisijat (+1%). Reisijatest 82% moodustasid Soome suuna reisijad, 13% Rootsi suuna reisijad, 5% kruiisireisijad. Aasta esimeses pooles kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõige rohkem kruiisireisijate (+15%) ja Rootsi suuna reisijate arv (+12%).

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes, 2005-2009 200000

150000

100000

50000

2005

2006

2007

2008

no ve m be r de ts em be r

ok to ob er

au gu st se pt em be r

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ua r ve eb r

ja an ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Vanasadamas kuude lõikes 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

2005

2006

2007

be r

r

em

de ts

ve m be

er

no

be r 2008

ok to ob

em

se pt

au

gu s

t

i ul ju

i un ju

ai m

ril l ap

är ts m

r ru a

ve eb

ja an

ua

r

0

2009

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.08.2009

5


Tallinnas juunis majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik

Albaania

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

7

-8

-53,3

16

-72

-81,8

2,29

Austria

782

-231

-22,8

1 676

-810

-32,6

2,14

Belgia

524

-282

-35,0

1 200

-403

-25,1

2,29

Bulgaaria

82

-15

-15,5

275

6

2,2

3,35

Hispaania

1 649

-18

-1,1

2 953

-215

-6,8

1,79

Holland

1 205

143

13,5

2 698

279

11,5

2,24

58

24

70,6

176

116

193,3

3,03

203

-184

-47,5

484

-511

-51,4

2,38

Island

84

-95

-53,1

159

-436

-73,3

1,89

Itaalia

1 345

-755

-36,0

3 137

-1 502

-32,4

2,33

Kreeka

185

-52

-21,9

351

-220

-38,5

1,90

Küpros

35

-25

-41,7

71

-63

-47,0

2,03

2 823

-1 319

-31,8

4 140

-2 206

-34,8

1,47

66

-93

-58,5

113

-328

-74,4

1,71

2 749

-509

-15,6

4 178

-864

-17,1

1,52

Malta

31

1

3,3

48

-16

-25,0

1,55

Norra

3 078

-457

-12,9

7 320

-761

-9,4

2,38

Poola

3011

-513

-14,6

4 688

-858

-15,5

1,56

351

-178

-33,6

930

-20

-2,1

2,65

Prantsusmaa

1894

-496

-20,8

3 994

-639

-13,8

2,11

Rootsi

4866

-1 133

-18,9

7 872

-2 078

-20,9

1,62

Rumeenia

125

54

76,1

389

236

154,2

3,11

Saksamaa

8710

-1 129

-11,5

16 658

-4 093

-19,7

1,91

636

83

15,0

1 387

220

18,9

2,18

Slovakkia

90

-90

-50,0

172

-73

-29,8

1,91

Sloveenia

75

-71

-48,6

115

-150

-56,6

1,53

44 380

-1 231

-2,7

62 855

-574

-0,9

1,42

2 970

-1 285

-30,2

6 848

-3 327

-32,7

2,31

Horvaatia Iirimaa

Leedu Luksemburg Läti

Portugal

Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.08.2009

6


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

Taani

755

-435

-36,6

1479

-1 155

-43,8

1,96

Tšehhi

449

-11

-2,4

822

-234

-22,2

1,83

Türgi

264

11

4,3

624

179

40,2

2,36

Ukraina

296

24

8,8

723

24

3,4

2,44

Ungari

117

-178

-60,3

313

-300

-48,9

2,68

Venemaa

4 653

27

0,6

10 088

1 233

13,9

2,17

Muud Euroopa riigid

1 329

-486

-26,8

2703

-1 202

-30,8

2,03

Aafrika riigid

91

-25

-21,6

255

-33

-11,5

2,80

sh Lõuna Aafrika Vabariik

37

2

5,7

102

2

2,0

2,76

1 300

-214

-14,1

2 509

-59

-2,3

1,93

sh Hiina

175

10

6,1

322

35

12,2

1,84

sh Jaapan

411

-478

-53,8

702

-853

-54,9

1,71

sh Lõuna-Korea

191

94

96,9

245

110

81,5

1,28

2 013

-389

-16,2

4 488

-921

-17,0

2,23

Kanada

580

146

33,6

1 425

403

39,4

2,46

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

244

3

1,2

528

-5

-0,9

2,16

sh Brasiilia

119

-6

-4,8

252

14

5,9

2,12

Austraalia, Okeaania

503

-31

-5,8

1 212

18

1,5

2,41

sh Austraalia

423

-43

-9,2

1 049

2

0,2

2,48

Muud riigid

238

216

981,8

406

362

822,7

1,71

Välisturistid kokku

94 846

-11 206

-10,6

162 478

-21 052

-11,5

1,71

Eesti elanikud kokku

11 506

-3 024

-20,8

19 695

-8 005

-28,9

1,71

106 352

-14 230

-11,8

182 173

-29 057

-13,8

1,71

Aasia riigid

Ameerika Ühendriigid

Kõik kokku

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 14.08.2009

7

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/047/juuni_2009_ee  
http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/047/juuni_2009_ee  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/047/juuni_2009_ee.pdf