Page 1

TALLINNA TURISM

Puhkusereiside arv kasvas märkimisväärselt

JAANUAR 2010 2010. aasta jaanuaris majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 122 800 turisti, nendest 55% peatusid Tallinnas. Turistide (+14%) * Turistide (+20%)

arv ööd

Tallinnas: Tallinnas:

68 000 141 700

Välisturistide arv: 59 300 (+20%) Välisturistide ööd: 128 000 (+25%)

Siseturistide arv: 8 700 (-12%) Siseturistide ööd: 13 700 (-16%)

Uusaastapeod ja EM iluuisutamises suurendasid välisturistide poolt veedetud ööde arvu Venemaa: 45 100 ööd (+40%) Soome: 43 100 ööd (+24%) Rootsi: 4 400 ööd (-9%) Suurbritannia: 4 200 ööd (+10%) Läti: 3 400 ööd (-3%) Norra: 3 400 ööd (+8%) Saksamaa: 3 100 ööd (+18%) Itaalia: 2 400 ööd (+27%) Prantsusmaa: 2 000 ööd (+81%) USA: 1 100 ööd (-24%) Belgia: 600 ööd (+47%) Hispaania: 500 ööd (+12%) Jaapan: 500 ööd (+194%) Hiina: 300 ööd (-7%)

Reiside kestvus pikenes Majutusettevõtetes ööbinud turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli 2,08 ööd (+5%).

Välisturistide linnakülastustest olid 78% puhkusereisid, 19% tööreisid, 1% konverentsikülastused ja 2% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 53% puhkuse eesmärgil, 42% töö, 2% konverentsi külastamise ning 3% muul eesmärgil.

Tubade täitumus * suurenes ja ööpäeva keskmine maksumus ** majutusettevõtetes vähenes Jaanuarikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 353 majutusettevõtet (sh 57 hotelli), milles oli kokku 7 551 tuba ja 15 291 voodikohta. Tubade täitumus oli 37% ning see oli nelja protsendipunkti võrra kõrgem kui eelmisel aastal. Tallinna majutusettevõtted teenisid majutusteenuste müügist 66,2 miljonit krooni. Ööpäeva keskmine maksumus oli 468 krooni (-12%).

Rahvusvahelistel lennuliinide ja laevareisijate arv vähenes Tallinna lennujaama läbis jaanuaris 88 500 reisijat (-11%). 86% kõigist reisijatest lendas regulaarlennuliinidel. Jaanuaris tehti regulaarlende 23 sihtkohta. Tallinna Vanasadama reisijate arv oli kokku 412 700 (-6%) ning reisijaid jagunesid: 88% Helsingi suund ja 11% Stockholm suund, 1% kruiisireisijad.

Tallinna turismiveebi külastus kasvas Turismiveebi külastati jaanuaris 66 600 korda (+12%).

Siseturistide reisid: 1,57 ööd (-5%). Välisturistide reisid: 2,16 ööd (+5%). Esmase tähtsusega turgudelt viibisid Tallinnas kõige pikemalt venelased (2,89 ööd), kõige lühemalt aga lätlased (1,56 ööd). *

* Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentises. **

Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

võrdlus 2009. aasta jaanuariga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2010

1


Kõigi aastate parim jaanuarrekordarv turiste Tallinna majutusettevõtetes Uusaastapeod, õigeusu jõulud ja iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused tõid jaanuarikuus Tallinnasse rekordarvu välisturiste. Tallinna majutusettevõtetes peatus viiendiku võrra enam väliskülastajaid kui eelnenud aastal. Välisturistide ööbimised kasvasid veelgi enam- neljandiku. Kõige enam saabus külastajaid naaberriikidest – Soomest ja Venemaalt. Euroopa meistrivõistlused iluuisutamises tõid turiste ka kaugematest riikidest. Lisaks 38 Euroopa riigile, kust saabusid võistlejad, tuli Uisuliidu andmetel pealtvaatajaid ka USAst, Jaapanist ja Austraaliast.

Esmase tähtsusega turud Enamik (87%) majutusasutuses ööbinud külastajatest olid välisturistid ning pärit Tallinna esmase tähtsusega turgudelt (85%). Kuigi peale Rootsi, kasvas turistide arv kõikidel nendel turgudel, toimus muutusi ka turismituru jagunemises. Eelmise aasta jaanuariga võrreldes suurenes Venemaa turuosa 5 protsendipunkti võrra. Rootsi turistide arv vähenes ja samuti ka turuosa jäi eelnenud aastast protsendipunkti võrra väiksemaks. Kuigi Soome ja Norra turistide arv kasvas, nende riikide turuosad vähenesid vastavalt 2% ja 1%. Läti, Suurbritannia ja Saksamaa turgude osakaalud ei muutunud. Välisturistide jagunemine riikide lõikes, jaanuar 2010

muud turud 14% Läti 4% Norra 2% Rootsi 4% Saksamaa 2%

Venemaa 26%

Suurbritannia 3% Soome 45%

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2010

Välisturistide arvu poolest kõige suurema suhtelise kasvuga oli Venemaa turg, kust saabus enam kui neljandik (26%) kõigist välisturistidest. Lisaks EM võistlustele, mis tõi Venemaalt nii osalejaid kui pealtvaatajaid, suurendasid turistide arvu ka Vene turistide traditsioonilised aastavahetuspeod ja õigeusu jõulud. Kokku majutati Tallinnas jaanuaris 46% rohkem turiste kui 2009. aasta jaanuaris. Venemaalaste ööbimised moodustasid jaanuaris 35% välisturistide poolt veedetud öödest. Venelaste ööbimiste arv suurenes eelnenud jaanuariga võrreldes 40% võrra. Seega venelaste reisid jäid eelnenud aastast lühemaks. Majutatuid Venemaa elanikke oli kokku 15 600 ning nad ööbisid siin kokku 45 100 ööd. Ka naaberlinnas Helsingis suurenes majutatud Venemaa külastajate arv, kuid seda 2%. Kokku külastas jaanuaris Helsingit 24 000 Vene turisti, kes veetsid seal 44 800 ööd. 45% majutatud väliskülastajatest oli pärit Soomest. Soomlaste arv Tallinna majutusettevõtetes suurenes 14% (ehk 3 200 turisti) ja nende poolt veedetud ööde arv kasvas 24% võrra (ehk 8 400 ööd). Võrreldes varasemate aastatega olid soomlaste reisid pikemad. Kokku majutati Tallinnas 26 600 Soomest pärit külastajat, kes viibisid siin kokku 43 100 ööd. Soomlaste reiside arvu suurenemine seotud nii aastavahetusreiside kui ka EM võistlustega. Uisuliidu andmetel ostsid soomlased aktiivselt naiste üksiksõidu pileteid. Soomlaste huvi kasvu lühikeste puhkusereiside vastu näitas ka Helsingi siseturistide arvu suurenemine (+2%, kokku 64 100 soomlast). Tallinna külastanud välisturistidest kolmandal kohal olid jaanuaris rootslased. Ka jaanuarikuus jätkus sellel turul langus, kuid positiivne oli rootslaste reiside pikenemine. Majutatud rootslaste arv vähenes 14% ja nende ööbimised 9% võrra. Jaanuaris majutati 2 300 Rootsi elanikku, kes veetsid siin kokku 4 400 ööd. Rootslaste vähenenud reisimist naaberriikidesse kajastas ka Helsingi majutusstatistika – Rootsi turistide arv vähenes Helsingis 2% (kokku 4 700 turisti) ja ööbimised 4% (kokku 7 700

2


ööd).

Teisese tähtsusega ja uued turud

Teiste Tallinna oluliste sihtriikide turisminumbrid näitasid kasvuprotsente. Suurbritannia, Norra, Saksamaa ja Läti turiste oli rohkem kui 2009. aasta jaanuaris. Britte ja sakslasi majutati 13%, norralasi 9% ning lätlasi 4% võrra rohkem kui eelmise aasta jaanuaris. Ööbimiste muutused olid siiski riikide lõikes erinevad; sakslaste ööd kasvasid 18%, britteidel 10%, norralastel 8%, kuid lätlastel vähenesid 3% võrra.

Märkimisväärselt kasvasid Prantsusmaa ja Itaalia turud. Nendes riikides on uisutamine populaarne spordiala 1 ning lisaks võistlustel osalejatele, saabus nendest riikidest ka suhteliselt palju kaasaelajaid. Itaallasi majutati Tallinnas 18% võrra rohkem ja nende ööbimiste arv suurenes 27%. Prantslaste arv kasvas ligi poole võrra (49%) ja nad viibisid siin koguni 81% võrra rohkem öid kui eelmise aasta jaanuaris. Hispaanlasi ööbis Tallinna majutusettevõtetes 210 (+15%) ning nad viibisid siin kokku 531 (+12%) ööd. Kuigi Uisuliidu andmetel tundsid ka ameeriklased võistluste vastu märkimisväärset huvi, vähenes USA turistide arv varasema aasta jaanuariga võrreldes 9% ning ööbimiste arv 24% võrra.

Helsingisse saabus aga nendest riikidest võrreldes eelnenud aasta jaanuariga vähem külastajaid; norralasi -5%, sakslasi -10%, britte -4% ja lätlasi -14%. Esmastest turgudest olid pikemad linnakülastused Venemaa turistidel ja lühemad Lätist saabunud majutatutel. Eelmise aasta jaanuariga võrreldes pikemaid reise tegid Rootsi (1,92 ööd), Soome (1,62 ööd) ja Saksamaalt (2,75 ööd) saabunud majutatud külastajad. Aasta varasemaga võrreldes olid lühemad reisid lätlastel (1,56 ööd), venelastel (2,89 ööd), norralastel (2,37 ööd) ja brittidel (2,61 ööd).

Aasia turg näitas taas suurimaid kasvuprotsente. Aasia turistide arv kasvas jaanuaris 111%, kuigi absoluutarvudes saabus sealt vaid 727 turisti. Tallinna külastas 162 Hiina (+80%), 229 Jaapani (+157%) ja 108 Lõuna-Korea (+350%) turisti. Aasia turistide ööbimised kasvasid kokku 67%; hiinlaste reisid olid eelnenud aastast lühemad, jaapanlaste ja lõunakorealaste reisid aga pikemad.

Turistide ööbimised Tallinna majutusettevõtetes kuude lõikes 300000 250000 200000 150000 100000 50000

2006

2007

2008

2009

r et se

m be

be r D

N ov em

er kt oo b O

S

ep te m

be r

st A

ug u

ul i Ju

Ju un i

M ai

pr ill A

ts M är

ee b V

Ja

an ua

r

ru ar

0

2010

1 Kõige enam oli EM-l võistlejaid Venemaalt (17), Itaaliast (15) ja Prantsusmaalt (13)

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2010

3


Puhkusereiside arv suurenes märkimisväärselt Jaanuaris Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 75% (50 800), tööreisijaid 22% (14 800), konverentsil osalejad 1% (1 000) ja muudel põhjusel (tervis, sõprade-sugulaste külastamine jm) linnakülastajad 2% (1 400). Varasema aastaga võrreldes peatus jaanuaris majutusettevõtetes rohkem puhkusereisijaid (+24% ehk 9 800 turisti), tööreisijad (+19% ehk 6 600 turisti) ja muud reisijad (+62% ehk 500 turisti). Konverentsikülastajate arv vähenes 80% võrra (ehk -4 200 turisti), see langus oli oodatav, sest eelmise aasta jaanuaris kasvas konverentsireisijate arv 82% ning selle aasta jaanuaris suuri rahvusvahelisi konverentse ei toimunud. Majutatud välisturistidest (59 300) 78% saabus Tallinna puhkama, ligi viiendik (19%) ärireisile, konverentsile või koolitusele tuli 1% ning ülejäänutel (2%) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus. Võrreldes 2009. aasta jaanuariga suurenes kõikidel eesmärkidel reisijate arv v.a konverentsituristid. Puhkusereisijate arv kasvas 30% (ehk 10 700 turisti), tööreisijate arv 23% (ehk 2 100 turisti ning muudel põhjusel linnakülastajate arv 55% (ehk 400 turisti). Olulisel määral vähenes konverentsituristide osakaal (82% ehk 3 600 majutatut).

Välisturistide jagunemine reisi eesmärgi lõikes, jaanuar 2010 osavõtt konverentsist 1%

tööreis 19%

muu reis 2%

puhkusereis 78%

Allikas: Statistikaamet

Siseturistidest (8 700) 53% saabus puhkuse eesmärgil ja 44% viibisid siin ärireisil (sh 2% konverentsi ja koolitusel osalejad) ja vaid väike osa (2%) muudel põhjustel. Võrreldes eelnenud aasta jaanuariga vähenes siseturistidest külastajate hulk puhkusereiside ja konverentsireiside lõikes, kuid kasvas tööreiside ja muude reiside osas. Puhkereisijate arv vähenes 18% (-1 000 majutatut vähem) ja konverentsikülastajate osas 74% (-600 konverentsituristi vähem). Tööreisijate arv kasvas ligi kümnendiku (+9% ehk +300 turisti) ja muude reisijate arv 108% (ehk +123 turisti)

Sisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, jaanuar 2010 osavõtt konverentsist 2%

muu reis 3%

tööreis 42%

puhkusereis 53%

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2010

4


Tallinna Vanasadamat läbivate reisijate arv 2009. aastal kasvas, seda eelkõige tänu kruiisireisijatele. Ka selle aasta jaanuaris saabus 2009. aastast rohkem kruiisituriste. 2010. aasta jaanuaris teenindati Vanasadamas 412 700, mis võrreldes eelmise aasta sama kuuga 6% võrra vähem. Jaanuaris moodustasid 88% Soome suuna reisijad, 11% Rootsi suuna reisijad ning 1% (6 100) kruiisireisijad.

Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas Tallinna lennujaama läbis 2010. aasta esimesel kokku 88 500 reisijat. Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 98,3%. Võrreldes 2009. aasta jaanuariga vähenes reisijate arv Tallinna lennujaamas 11% ehk 10 800 reisija võrra. Aasta varem oli reisijate arvu vähenemine 19%. Võrreldes eelmise aasta jaanuariga suurenes siselendudel reisijate arv 10% (kokku 1 835) ning vähenes rahvusvahelistel liinidel reisijate arv (kokku 86 700).

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes 2005-2010 200000

150000

100000

50000

2005

2006

2007

2008

em be r

r

2009

de ts

er

no ve m be

ok to ob

em be r

t

se pt

au gu s

ju ul i

ju un i

ai m

ril l ap

är ts m

r ve eb ru a

ja an ua r

0

2010

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Vanasadamas kuude lõikes 2005-2010 1500000

1000000

500000

2005

2006

2007

2008

2009

de ts em be r

r no ve m be

ok to ob er

t se pt em be r

au gu s

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

r ve eb ru a

ja an ua r

0

2010

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2010

5


Tallinnas jaanuaris majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik Albaania

Majutatud

Muutus 2009/2010 Arv %

0

-7

Austria

111

-22

Belgia

145

Bulgaaria

Ööbimised

Muutus 2009/2010 Arv %

Reisi kestvus

0

-21

-16,5

375

24

6,8

3,38

-59

-28,9

622

199

47,0

4,29

132

80

153,8

441

344

354,6

3,34

Hispaania

210

28

15,4

604

-281

-31,8

2,38

Holland

254

-111

-30,4

45

-50

-52,6

1,96

Horvaatia

23

-3

-11,5

213

-45

-17,4

2,37

Iirimaa

90

-10

-10,0

37

-23

-38,3

2,64

Island

14

-18

-56,3

2448

517

26,8

3,28

Itaalia

746

114

18,0

462

241

109,0

1,93

Kreeka

240

175

269,2

130

107

465,2

3,17

Küpros

41

35

583,3

1904

-356

-15,8

1,72

1106

-134

-10,8

59

18

43,9

1,64

36

5

16,1

3412

-103

-2,9

1,56

2189

91

4,3

18

-27

-60,0

1,64

Malta

11

-8

-42,1

3434

245

7,7

2,37

Norra

1450

125

9,4

758

-256

-25,2

2,33

Poola

325

-62

-16,0

277

22

8,6

4,86

57

8

16,3

2027

905

80,7

3,03

670

219

48,6

4359

-436

-9,1

1,92

2273

-384

-14,5

152

38

33,3

3,17

Rumeenia

48

3

6,7

3114

469

17,7

2,75

Saksamaa

1133

131

13,1

711

471

196,3

2,35

303

168

124,4

114

14

14,0

3,00

Slovakkia

38

2

5,6

58

-23

-28,4

2,15

Sloveenia

27

12

80,0

43110

8388

24,2

1,62

26593

3212

13,7

604

-281

-31,8

2,38

1596

189

13,4

4167

386

10,2

2,61

Leedu Luksemburg Läti

Portugal Prantsusmaa Rootsi

Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2010

6


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2009/2010 Arv %

Ööbimised

Muutus 2009/2010 Arv %

Reisi kestvus

Taani

377

-133

-26,1

-312

-28,9

2,04

-312

Tšehhi

105

-11

-9,5

-136

-31,5

2,82

-136

Türgi

136

66

94,3

147

71,4

2,60

147

Ukraina

457

244

114,6

977

184,7

3,30

977

80

-17

-17,5

199

102,1

4,93

199

15625

4926

46,0

12964

40,3

2,89

12964

846

159

23,1

85

5,4

1,97

85

60

26

76,5

81

103,8

2,65

81

3

-13

-81,3

-14

-73,7

1,67

-14

Aasia riigid

727

383

111,3

591

66,9

2,03

591

sh Hiina

162

72

80,0

-25

-7,2

1,99

-25

sh Jaapan

229

140

157,3

329

193,5

2,18

329

sh Lõuna-Korea

108

84

350,0

129

496,2

1,44

129

Ameerika Ühendriigid

424

-40

-8,6

-344

-24,2

2,54

-344

Kanada

88

14

18,9

18

7,8

2,82

18

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

53

9

20,5

5

4,9

2,02

5

sh Brasiilia

22

7

46,7

29

100,0

2,64

29

Austraalia, Okeaania

102

-19

-15,7

-118

-32,3

2,42

-118

58

-47

-44,8

-165

-50,2

2,83

-165

351

308

716,3

926

1187,2

2,86

926

59 292

9 694

19,5

127 982

25 906

25,4

2,16

8 746

-1 150

-11,6

13 737

-2 664

-16,2

1,57

68 038

8 544

14,4

141 719

23 242

19,6

2,08

Ungari Venemaa Muud Euroopa riigid Aafrika riigid sh Lõuna Aafrika Vabariik

sh Austraalia Muud riigid

Välisturistid kokku Eesti elanikud kokku Kõik kokku

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 19.03.2010

7

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/045/jaanuar_2010_ee  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/045/jaanuar_2010_ee.pdf