Page 1

Tallinna vanalinna 3D mudeli loomine ja avalikku kasutusse andmine Euroopa Liidu struktuurifondide info체hiskonna edendamise meetme v채lisprojekt

Infop채ev

11.11.2009


Infopäeva ülesehitus 1.Olemasoleva info jagamine projekti läbiviijate poolt. 2.Huviliste tutvustus, huvigruppide moodustamine. Registreerimisleht Weebi küsimustiku täitmine http://www.tourism.tallinn.ee/3d_tallinn_ankeet1 11.11.09

Kristel Lelov-Brossard TLPA Geomaatika teenistuse direktor


Projektis osalejad • Projekti hoidja: Tallinna Linnaplaneerimise Amet • Projekti partnerid: Tallinna Ettevõtlusamet Tallinna Kultuuriväärtuste Amet Tallinna Linnakantselei SA Tallinn 2011 Eesti Arhitektuurikeskus 11.11.09

Kristel Lelov-Brossard TLPA Geomaatika teenistuse direktor


Tallinna 3D arengud

Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tanel Tamm


• Ülelinnalise “kuubikute” 3D-mudeli loomine (2003) • Eesti Kaardikeskuses stereofotogrammeetrilisel meetodil loodud katuste ja seinade .dgn failid kaardilehtede kaupa • Lisaks veidi detailsemad 3D-kujud Kadriorus

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


• Tallinna Ruumiandmete Registri (TAR) asutamine (2007) • Loodi ESRI tarkvaraplatvormil süsteem 2D- ja 3Druumiandmete haldamiseks • 3D andmete kasutamiseks on olemas järgmised tarkvarad – ArcScene, ArcGlobe, ArcGIS Server 3D extension, SketchUp pro

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


TAR

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


• Olemasolevate 3D-andmete viimine TAR-i (2008) • “kuubikute” failid viidi ühtesse andmebaasi (~60000 hoonet) • Loodi 3D esitusmudelid • loodi LIDAR andmetel põhinevad kõrgusmudelid

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


Maapinnamudel TIN

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


Maapinnamudel

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


Maapinnamudel + hooned

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


• 3D-mudelite loomine detailplaneeringute, ehitusprojektide illustreerimiseks (pidev protsess) • Kahjuks puudub siiani tööprotsess nende andmete linnavalitsusse kogumiseks ja TAR 3D-andmebaasi viimiseks.

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


• “2,5D” andmemudeli loomine 2D aluskaardi uuendamiseks (2008) • Aluskaardi andmete hoidmine säilitades kõrgusinfot atribuutides.

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


“2,5D” aluskaart

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


“2,5D” aluskaart


Vanalinna 3D projekti tulemused peavad j천udma ka TAR-i ESRI Geodatabase andmemudel Multipatch andmet체체p

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


Tallinna vanalinna 3D projekt

11.11.09

Kristel Lelov-Brossard TLPA Geomaatika teenistuse direktor Urmas Kaldaru Linnadisainer


VANALINNA 3D MUDELI LOOMISE EESMÄRK Meie ühine eesmärk on luua koostöös vahend, mille abil saab suurendada Tallinna tuntust maailmas kui ka leida linna jätkusuutlikuks arenguks vajalikke lahendeid. 11.11.09

Kristel Lelov-Brossard TLPA Geomaatika teenistuse direktor Urmas Kaldaru Linnadisainer


DETAILSUS • • • • • •

Hooneid ~ 700 Rajatisi alana (müürid jm) ~ 200 Iseseisvaid treppe ~130 Poste ~ 1200 Mälestusmärke ~ 20 Üksikuid puittaimi ~ 800

Tallinna vanalinna muinsuskaitse ala piir

Ala suurus ~121 ha 11.11.09

Kristel Lelov-Brossard TLPA Geomaatika teenistuse direktor


Objektide detailsuse 5 taset http://www.tourism.tallinn.ee/3d_tallinn_ankeet1


KASUTAJASKOND • • • • • •

Linnavalitsuse spetsialist Linnakodanik Külaline Potentsiaalne turist Tulevane investeerija Maailm 11.11.09

Kristel Lelov-Brossard TLPA Geomaatika teenistuse direktor


JÄTKUSUUTLIKKUS • Laserskaneerimise andmed – Uute hoonete lisamine

• Järgmised projektid... – Siseinterjöör – Informatsiooni lisamine – 3D- mudeliga kaetud ala laiendamine – Tallinn 3D- mudel 11.11.09

Kristel Lelov-Brossard TLPA Geomaatika teenistuse direktor


KOOSTÖÖ • • • •

Tallinna Linnavalitsus Valdkondadega tegelevad ettevõtted Eestist Välispartnerid Konsortsiumid

Meie kõigi võimalus! 11.11.09

Kristel Lelov-Brossard TLPA Geomaatika teenistuse direktor


VANALINNA 3D MUDELI DISAINI OLULISED MÄRKSÕNAD ON ... • • • • • • • •

innovatiivsus (läbivalt), esteetilisus (nägus, ajatu visuaalne disain), ergonoomilisus (nt käsitletavuse mugavus, praktilisus), multifunktsionaalsus (erinevad liidesed nt turism, ettevõtlus, kultuuriväärtused, linnaplaneerimine), ressursisäästlikkus (nt kokkuhoid järgnevas kasutuses), efektiivsus (nt kvantiteedi ja kvaliteedi pöördvõrdelisus), jätkusuutlikkus (nt lühi, keskpikas, pikas perspektiivis), võimekus (nt massiivne ülemaailmse üheaegne interaktiivne kasutamine). 11.11.09

Urmas Kaldaru Linnadisainer


KUIDAS ME SAAVUTAME EESMÄRGI? Ühise eesmärgi saavutamiseks viime kokku saadaoleva oskusteabe ja teeme avatult igakülgset koostööd oma ala kõrgprofessionaalidega meilt ja mujalt – geodeetide, geoinformaatikute, programmeerijate, analüütikute, andmetöötlejate, loovinseneride, tootearendajate, fotograafide, arhitektide, disainerite, visualiseerijate, turundajate, meedialoojate, reklaami- ja muude spetsialistidega selleks, et saavutada sünergiat ja vältida igati probleeme, mis on varmad tekkima kui asjaga tegelevad profaanid. 11.11.09

Urmas Kaldaru Linnadisainer


PAKUME PARTNERITELE EESMÄRGI SOOVITUD TASEMEL SAAVUTAMISEL ... • innovaatlilisi, siinmail senitundmata kogemusi, • uuel kvalitatiivsel tasemel kontakte ja oskusteavet, • mõjuva ning hetke parima võimaliku referentsi saavutamist, • võimalust sattuda laia maailma huviorbiiti.

11.11.09

Urmas Kaldaru Linnadisainer


Tallinna vanalinna 3Dprojekti detailne 체levaade

Ave Kargaja Tanel Tamm

Infop채ev 11.11.2009


Projekti iseloomustus • 1 projekt kuid mitu teemat: - rakendus - andmed - majutus • Iga teema on eraldi hange • Kokku 5 erineva meetmega hanget 11.11.2009

Ave Kargaja Geinformaatika juhtivspetsialist, TLPA


Projekti reguleerimine • Tallinna linn - hanked - kontroll - otsused

• Hangete võitjad - töö teostus - koostöö 11.11.2009

• RIA (Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus) - kontroll - otsused - rahastus

Ave Kargaja Geinformaatika juhtivspetsialist, TLPA


Hangete ideoloogia • • • • • •

Hanke teated erineval ajal Hangete eeldatavad võitajate selgitamine samaaegselt Esitatakse täistaotlus RIA-le Täistaotluse rahuldamisel sõlmitakse lepingud Tööd teostatakse erinevatel perioodidel, aeg võib kattuda Rahastatakse otse RIA poolt

Ühispakkumused lubatud

11.11.2009

Ave Kargaja Geinformaatika juhtivspetsialist, TLPA


Hangete ajalised piirangud • Hangete protsessi periood november 2009 - veebruar 2010 • Tööde teostamine alates märts 2010 • Rakendus koos andmetega majutatud ning töös 2011 alguses 11.11.2009

Ave Kargaja Geinformaatika juhtivspetsialist, TLPA


Eeldatav hangete ajakava Nr

Nimi

Tüüp

I

Tallinna vanalinna 3D-mudeli tehnilise lahenduse leidmine ja interaktiivse rakenduse loomine

II

Tallinna vanalinna 3D-andmete uuendamine ja visualiseerimine

III

Tallinna vanalinna 3D-rakenduse 360º fotode tegemine

IV

Tallinna vanalinna 3D-rakenduse teemainfo andmete uuendamine ja liidestamine

Lihtmenetlus

V

Tallinna vanalinna 3D-rakenduse majutamise ja hoolduse tellimine

Avatud hange/ Väljakuulutamisega läbirääkimistega

Võistlev dialoog

Avatud hange

Lihtmenetlus

Kestvus (kuud)

Leping

Töö algab

Töö valmis

Hange

9

nov 2009

märts 2010

nov 2009

nov 2010

8

jaan 2010

märts 2010

märts 2010

okt 2010

3

jaan 2010

märts 2010

mai 2010

juul 2010

5

jaan 2010

märts 2010

apr 2010

aug 2010

14

jaan 2010

märts 2010

nov 2010

dets 2011


Oluline kõigi hangete puhul •

Tähtajad!!!

Hangete võtjate vaheline koostöö

Esimese hanke puhul - osalustasud - teemaks varalised õigused

11.11.2009

Ave Kargaja Geinformaatika juhtivspetsialist, TLPA


I hange – tarkvaraplatvormi valik

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


I hange – tarkvaraplatvormi valik – ESRI – ArcGIS Explorer – Google – Google Maps või Google Earth – Microsoft – Bing Maps – Muu platvorm

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


I hange – tarkvaraplatvormi valik – Võrreldakse: • Pilootrakendusi • Tehnoloogiliste skeemide sobivust olemasolevasse infrastruktuuri • Rakenduse edasiarendusvõimalusi • Arendus- ja litsentsitasude maksumusi

– Hinnatakse maksimaalseid detailsustasemeid – Peab olema võimalik inimsilma kõrgusel navigeerimine Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


I hange – 3D rakenduse loomine – 3D rakenduse nõuete detailanalüüs – 3D rakenduse kujunduse loomine – 3D liidese programmeerimine – 360° fotode liidese programmeerimine – Rakenduse kartograafiline kujundamine – 3D sümbolite (postid, puud, huviobjektid, sündmuskohad) loomine

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


I hange – 3D rakenduse loomine – 3D andmeuuendusprotsessi loomine – 3D andmete impordi läbiviimine – 360° fotode impordi läbiviimine – Vajadusel TAR-i liidese loomine – Interaktiivse kasutusjuhendi loomine – 3D-rakendust tutvustava veebilehe loomine

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


II hange – 3D andmete uuendamine – Laserskaneerimine õhust koos pildimaterjali kogumisega – Laserskaneerimine maapinnalt koos pildimaterjali kogumisega – Laserandmetest maapinna kõrgusmudeli loomine – Laserandmete vektoriseerimine 3D objektideks – 3D objektidele pildimaterjali kleepimine – 3D andmetele kartograafilise kujunduse loomine (sõltub valitud tehnoloogilisest Tanel Tamm, platvormist) geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


III hange – 360° fotode tegemine – Asukohapõhiste 360° fotode tegemine • Kombineeritakse silindrilisi ja sfäärilisi fotosid

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


IV hange – teemainfo kogumine – Turismi-, kultuuri-, ajalooinfo, legendide kogumine ja 3D objektidega seostamine – Vaatamisväärsusi tutvustava meedia (video-, audiogiidid) loomine ja ja 3D objektidega seostamine – 3D animatsioonide loomine – 3D-rakendust tutvustava video loomine

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


V hange – rakenduse majutus ja hooldus – 3D rakenduse IT majutuse ja hoolduse pakkumine • sealhulgas vajalike litsentside hankimine

Tanel Tamm, geoinformaatika osakonna juhataja, TLPA


KÜSIMUSED


TUTVUSTUSVOOR •

Kes, mis asutusest

Kas ja mis osas näeb ennast Tallinna vanalinna 3D projektis

Kommentaar infopäevale

http://www.online-stopwatch.com/full-screen-stopwatch/

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/009/ettekanne_3dprojekti_infop4ev  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/009/ettekanne_3dprojekti_infop4ev.pdf