Page 1

Mis on EKB? 27. m채rts 2008 Riine Lond

27.3.2008


MTÜ EESTI KONVERENTSIBÜROO • • • • • • •

Estonian Convention Bureau Loodud 2008.a.jaanuaris 23 asutajaliiget Tallinn, Tartu, Pärnu Hotellid, konverentsikorraldajad, DMC-d, Estonian Air 3 töötajat Aadress: Viru tn 19, Tallinn

27.3.2008


EESMÄRGID • Suurendada Eestis toimuvate vähemalt 100 osalejaga mitmepäevaste RAHVUSVAHELISTE konverentside arvu • Eesti kui konverentsikoha tuntuse kasv sihtrühmade seas, sh teadlikkus Eesti võimaluste kohta • Turisminõudluse hooajalisuse vähendamine • Konverentsiteenuse kvaliteedi tõstmine

27.3.2008


PEAMISED TEGEVUSED • Konverentsi-alase info kogumine • Konverentsiturismi sektori neutraalse ja adekvaatse info edastamine • Klientide nõustamine, soovituste andmine ja aitamine ürituse planeerimisel • Päringutele ja Biddingutele vastamine • Turundusvahendite tootmine – koduleht, konverentsikalender, trükised, Eesti presentatsioonid, infokirjad, pildipank • Konverentsialase statistika kogumine • Uuringute läbiviimine • Koolituse korraldamine 27.3.2008


PEAMISED TEGEVUSED II • • • •

Tootetutvustusreiside korraldamine PR ja meediatöö Otseturundus, B2B turundus Rahvusvaheline koostöö: – ICCA liige – Konverentsituru rahvusvahelise informatsiooni ja trendide kogumine

27.3.2008


TÖÖPROTSESS • Aastane tegevuskava • Laiendatud Marketing Meeting 1 kord kuus, keskendub kindlale teemale (nt päringutele vastamine, Eesti müügiargumendid, statistika jne) • Erinevad töörühmad • Turundusalane koostöö EASi Turismiarenduskeskusega Eesti tutvustamisel konverentsisihtkohana • Koostöö Tallinna, Tartu ja Pärnuga

27.3.2008


TULU EKB LIIKMETELE • Turunduskulude kokkuhoid EKB Eestit tutvustava tegevuse arvelt • Ettevõtte tutvustus EKB kodulehel • Suureneb rahvusvaheliste klientide hulk, kelleni jõudmine on igal ettevõttel üksikult kallis ja aeganõudev • Parem koostöö ja kogemuste vahetamine teiste ettevõtetega • Võimalus osaleda heatasemelistel koolitustel ja värske informatsioon mujal maailmas toimuvast • Huvide esindatus • Adekvaatne statistika • Päringud 27.3.2008


AITÄH!

27.3.2008

TALLINNA HOMMIKUKOHV  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you