Page 1

TALLINNA TURISM

Reiside kestvus lühenes

AUGUST 2012 Augustis ööbis Eesti majutusettevõtetes kokku 344 400 külastajat, nendest 47% peatus Tallinnas. Turistide (-5%) * Turistide (-8%)

arv

Tallinnas:

ööd

Tallinnas:

162 400 299 300

Välisturistide arv: 149 800 (-5%) Välisturistide ööd: 275 700 (-8%)

Siseturistide arv: 12 600 (-10%) Siseturistide ööd: 23 700 (-11%)

Ööbimiste langustrend jätkus Soome: 84 500 ööd (-6%) Saksamaa: 28 700 ööd (-2%) Venemaa: 31 700 ööd (+25%) Suurbritannia: 11 300 ööd (-38%) Rootsi: 11 300 ööd (-38%) Norra: 6 600 ööd (-20%) Läti: 6 300 ööd (-22%) Itaalia: 15 300 ööd (-30%) Hispaania: 13 600 ööd (-22%) USA: 8 100 ööd (+42%) Prantsusmaa: 5 400 ööd (-21%) Jaapan: 2 300 ööd (-28%) Belgia: 2 000 ööd (-8%) Hiina: 1 100 ööd (-6%)

Enamik majutatutest tuli puhkama Välisturistide linnakülastustest olid 80% puhkusereisid, 17% tööreisid, 2% konverentsikülastused ja 1% reisid muudel eesmärkidel. Siseturistide Tallinna reisidest olid 67% puhkuse eesmärgil, 27% töö, 3% konverentsi külastamise ning 3% muul eesmärgil.

Majutusettevõtetes ööbinud turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli 1,84 ööd (-3%). Siseturistide reisid: 1,88 ööd (-1%). Välisturistide reisid: 1,84 ööd (-3%).

Majutusettevõtete sissetulekud majutusteenuste müügist ei muutunud, ööpäeva keskmine maksumus kasvas, tubade täitumus vähenes Augustis oli Tallinna majutusettevõtetes müügis kokku 7 561 tuba 15 040 voodikohaga. Tubade keskmine täitumus* oli 74% ning see oli viie protsendipunkti võrra madalam kui eelmisel aastal. Majutusettevõtted teenisid majutusteenuste müügist kokku 11,03 miljonit eurot (0%). Ööpäeva keskmine maksumus** oli 37 eurot (+3 eurot, +9%).

Lennu- ja laevareisijate arv kasvas Tallinna lennujaama läbis augustis 223 815 reisijat (+16%). Otselende tehti 36 sihtkohta. Tallinna Vanasadama reisijate arv oli kokku 1 136 953 (+3%) ning reisijaid jagunesid: 74% Helsingi suund, 11% Stockholm suund ja 2% Vene suund ning 13% kruiisireisijad. tegid Tallinnasse 74 Kruiisilaevad külastust.

Turismiportaali külastuste arv kasvas Turismiveebi (www.tourism.tallinn.ee) külastati Snoobi andmetel augustis 132 800 korda (+2%). Külastustest 2/3 olid uued külastused. Välisriikidest oli kõige rohkem külastusi Soomest (29 000), Venemaalt (13 700) ja Suurbritanniast * Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentises.

*

võrdlus 2011. aasta augustiga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.10.2012

** Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

1


(8 500).

Turistid Tallinna majutusettevõtetes Sarnaselt teistele suvekuudele oli ka august Tallinnas sündmusterohke. Toimusid igaaastasased üritused (Birgitta Festival, Augusti TantsuFestival, Tallinna Kammermuusika Festival, XXVI Rahvusvaheline Orelifestival) ning esines popmuusika täht Lady GAGA. Siiski toimus võrreldes aasta varasemaga vähem üritusi ning tõenäoliselt oli see just üks põhjus, mis ööbimistega linnakülastusi oli mullusest vähem. Augustis ööbis Tallinna majutusettevõtetes kokku 162 400 külastajat (-5%), kellest enamiku (92%) moodustasid välisturistid. Külastajate ööbimised vähenesid aastases võrdluses koguni kaheksa protsendipunkti võrra, kokku veedeti Tallinna majutusettevõtetes 299 400 ööd. Eelmise aastaga võrreldes saabus rohkem turiste Venemaalt (+32%) ja Saksamaalt (+9%). Soomest saabunud mitmepäevakülastajate hulk vähenes seitsme protsendi võrra. Ülejäänud esmase tähtsusega turgude külastajate arvu langusprotsendid olid märksa suuremad; Läti (-19%), Norra (-20%), Rootsi (-28%) ja Suurbritannia (-29%). Ka siseturiste oli vähem ning nende reisid lühemad. Majutusettevõtete teenuseid kasutas 12 600 eestimaalastest ehk 10% vähem kui eelmisel aastal. Tallinna majutusettevõtetes peatunud välisturistid, august 2012 Venemaa 11%

muud 33%

Suurbritannia 3%

Soome 35%

Saksamaa 10%

Läti 3% Norra Rootsi 2% 3%

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.10.2012

aastases Välisturgude jaotuses olid võrdluses mõne protsendipunktilised muutused. Suurima turu, Soome, osakaal jäi eelmisest aastast protsendipunkti võrra väiksemaks. Läti ja Norra turuosad ei muutunud. Venemaa ja Saksamaa turuosad kasvasid vastavalt kolme ja ühe protsendipunkti võrra. Rootsi, Suurbritannia ja muude turgude osakaal vähenes ühe protsendipunkti võrra. Majutusettevõtetes peatunud turistide reisid olid küll pikemad kui eelnenud kuudel, kuid jäid eelmisest aastast lühemaks. Keskmine reisi pikkus oli 1,84 ööd (-3%). Nii sise- kui ka välisturistide reisid olid lühemad, kuid erinevalt varasematest kuudest olid siseturistide reisid pikemad kui välisturistide omad. Välisturistide reiside keskmine pikkus oli 1,83 ööd, siseturistide 1,88 ööd. Augustis tegid esmaste sihtturgude turistidest kõige linnakülastusi lätlased (1,51 lühemaid ööd) ning kõige pikemalt viibisid siin britid (2,28 ööd). *** Jaanuarist augustini on Tallinna majutusettevõtetes peatunud kokku 1 034 059 külastajat (+2%), kes on veetnud kokku 1 903 458 (0%). Tõenäoliselt on aasta lõikes majutusettevõtetes peatunud külastajate arv sarnane eelmisele aastale. Majutusteenuseid kasutanud turistidest moodustasid enamiku (90%) välisturistid, kellest suur osa (75%) oli pärit Tallinna esmase tähtsusega turismiturgudelt. Esmaste turgude arengud on olnud erisuunalised; Venemaa (+29%), Saksamaa (+10%) ja Läti (+4%) elanike reiside arv on kasvanud, soomlaste reisid pole olulisel määral muutunud (-1%), aga (-5%), Rootsi (-10%) ja Norra Suurbritannia (-17%) turiste on mullusest vähem. Jaanuarist augustini teenisid Tallinna majutusettevõtted majutusteenuste müügist 70 397 162 eurot (+12%), sissetulekute kasv on viimastel kuudel aeglustunud. Võrreldes aasta varasemaga

2


on majutushinnad kasvanud, kuid tubade täituvus vähenenud. Turistide ööbimised Tallinna majutusettevõtetes 2008-2012, kuude lõikes 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

2008

2009

2010

2011

r

r se D et

N ov

m be

em be

r oo be O

Se p

kt

te

Au g

m be

us

r

t

li

Ju

Ju u

un i

ai M

Ap r

ill

är ts M

Ve e

Ja a

br ua

nu a

r

r

0

2012

Tallinna turistide keskmine reisi pikkus kuude lõikes 2011-2012 2,40 2,12

2,20

ööd

2,00 1,80

1,90

1,85

1,76

1,60

1,65

1,77

1,83 1,73

1,79 1,64

1,68

1,72

1,63

1,40

1,88

1,85

1,84

1,20

välisturistid 2011

siseturistid 2011

välisturistid 2012

siseturistid 2012

et se m

be r

be r ov em

D

N

O kt oo be r

r pt em be

Se

Au gu st

Ju ul i

M

Ju un i

ai

l

M

Ap ril

är ts

eb ru ar Ve

Ja

an ua r

1,00

Tallinna majutusettevõtete tubade täitumus ja ööpäeva keskmine maksumus 2010-2012 100

50 36

34

30 20

47%

43%

36

35 51%

67%

59%

39 75%

36

37

80

83%

74%

60 %

euro

40

41

40 20

10

0

Ööpäeva keskmine maksumus, eurot (2010) Ööpäeva keskmine maksumus, eurot (2012) Tubade täitumus,% (2011) 12.10.2012 Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond

be r

D et se m

be r ov em

N

be r

r

O kt oo

pt em be

Se

Au gu st

Ju ul i

Ju un i

ai M

l Ap ril

är ts M

eb ru ar Ve

Ja

an ua r

0

Ööpäeva keskmine maksumus, eurot (2011) Tubade täitumus,% (2010) Tubade täitumus,% (2012) 3


Siseturistidest puhkusereisijate hulk vähenes märgatavalt Augustis Tallinna majutusettevõtetes peatunud 162 400 külastajat jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusreisijaid 78% (126 500), tööreisijaid 18% (29 600), konverentsil osalejad 1% (2 400) ja muudel põhjusel (tervis, sõpradesugulaste külastamine jm) linnakülastajad 2% (3 900). Möödunud aastaga võrreldes kasvas majutatute hulgas vaid muudel eesmärkidel külastajate arv (+3%). Ärireisijate arv vähenes 1 100 võrra; sh vähenes 500 ja tööreisijate arv 1 konverentsidel-seminaridel osalenute hulk 600 võrra. Puhkusereisijate arv vähenes viie protsendipunkti (kokku 8 000 turisti vähem). Augusti puhkusereisid (1,83 ööd) olid eelnenud kuudest pikemad, kuid 2% võrra lühemad eelmisest aastast. Ärireiside pikkus muutus erisuunaliselt; tööreiside kestsid (1,85 ööd, -6%) ja konverentsireisid (1,65 ööd, +22%). Muudel eesmärkidel reisid olid taas kõige (2,63 ööd) pikemad. Välisturistidest saabus 80% Tallinna puhkama, viiendik (18%) ärireisile (sh 1% tuli konverentsile või koolitusele) ning väga väiksel osal (1%) oli Tallinna külastamiseks mingi muu põhjus. Võrreldes eelnenud aasta augustiga vähenes väliskülastajatest majutatute arv nii puhkuse (-5% ehk -6 800 turisti) kui ka ärireisijate hulgas (-5%, sh. töö eesmärkidel saabus 950 turisti ja konverentsituristide 600 turisti vähem). Muudel eesmärkidel linnakülastuste arv kasvas kümnendiku võrra (+12% ehk +330 turisti).

1 kohtumised äripartneritega, osalemised koosolekutel, tootetutvustustel jm, välja arvatud osalemised konverentsidel, seminaridel.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.10.2012

Välisturistide jagunemine reisi eesmärgi lõikes, august 2012

tööreis 17%

osavõtt konverentsist 1%

muu reis 2%

puhkusereis 80%

Allikas: Statistikaamet

Siseturistidest (12 600) 56% saabus puhkuse eesmärgil ja 31% ärireisil (sh 3% konverentsi ja koolitusel osalejad) ning enam kui kümnendik (13%) muudel põhjustel. Võrreldes eelnenud aasta augustiga vähenes siseturistidest kõige rohkem puhkusereisidel majutatute hulk (-13%). Ärireiside hulk vähenes 5% võrra ning muude reiside lõikes külastajate arv oluliselt kasvas (+12%).

Siseturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, august 2012

osavõtt konverentsist 3%

muu reis 13%

tööreis 28% puhkusereis 56%

Allikas: Statistikaamet

*** Esimese kaheksa kuu linnakülastustest olid 75% puhkusreisid, 24% ärireisid (sh 3% konverentsireisid) ja 1% reisid muudel põhjustel. Võrreldes eelmise aastaga külastas Tallinna 12 400 puhkusereisijat, 11 300 ärireisijat rohkem. Poolesaja võrra vähem oli ainult muudel eesmärkidel linnakülastajaid.

4


Tallinna Vanasadamas teenindati augustis 981 625 reisijat (+4%) ning reisijatest moodustasid 74% Soome suuna, 11% Rootsi suuna ning 2% Vene suuna reisijad. Kruiisireisijatel osakaal moodustas 13%.

Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas Tallinna lennujaama läbis augustis kokku 223 800 reisijat (+16%). Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 99% ja regulaarlendudel 90% kõigist reisijatest. Aastases võrdluses vähenes siselendudel reisijate arv ning kasvas rahvusvahelistel liinidel teenindatute hulk. Sarnased trendid olid ka septembris, kui teenindati kokku 208 500 lennureisijaid (+13%).

Esimesel kaheksal kuul on teenindatud Tallinna Vanasadamas kokku 6,15 miljonit reisijat, kellest 80% moodustasid Soome suuna, 11% Rootsi suuna ja 2% Vene suuna reisijad. Kruiisireisijaid oli kokku 72 200 ning nad omasid 7% osakaalu reisijate koguarvust. Kruiisilaevad on teinud Tallinnasse 259 külastust, laevafirmadest on kõige rohkem reisijaid teenindanud Tallink.

Jaanuarist septembrini läbis lennujaama 1 717 200 reisijat (+21%). Suvisel hooajal toimuvad Tallinna Lennujaamast otselennud 36 sihtpunkti.

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes 2008-2012 250000 200000 150000 100000 50000

2008

2009

2010

be r

r

em de ts

ve m be

er

2011

no

be r

ok to ob

t

em

se pt

au gu s

ul i ju

un i ju

ai m

ril l ap

är ts m

r ru a ve eb

ja an ua

r

0

2012

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Vanasadamas kuude lõikes 2008-2012 1 500 000 1 250 000 1 000 000 750 000 500 000 250 000

2008

2009

2010

2011

n ov em be r d et se m b er

ok to ob er

se p te m b er

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ri ll

m är ts

ve eb ru ar

ja a

nu ar

0

2012

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.10.2012

5


Tallinnas augustis majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik Albaania

Majutatud

Muutus 2011/2012 Arv %

Ööbimised

Muutus 2011/2012 Arv %

Reisi kestus

24

12

100

50

27

117

2,08

1 111

-188

-14

2 444

-275

-10

2,20

Belgia

937

33

4

1 981

-165

-8

2,11

Bulgaaria

113

-10

-8

357

14

4

3,16

Hispaania

6 719

-1 165

-15

13 604

-3 897

-22

2,02

Holland

1 771

-126

-7

3 849

-454

-11

2,17

87

-6

-6

164

-84

-34

1,89

Iirimaa

432

-106

-20

1 224

-262

-18

2,83

Island

123

-129

-51

264

-379

-59

2,15

Itaalia

6 996

-2 100

-23

15 322

-6 603

-30

2,19

Kreeka

427

-218

-34

859

-394

-31

2,01

Küpros

66

27

69

179

103

136

2,71

4 076

-770

-16

6 218

-1 135

-15

1,53

133

68

105

256

124

94

1,92

4 182

-971

-19

6 298

-1 741

-22

1,51

24

14

140

59

36

157

2,46

Norra

2 941

-726

-20

6 554

-1 612

-20

2,23

Poola

2 932

249

9

5 170

417

9

1,76

431

-183

-30

775

-401

-34

1,80

Prantsusmaa

2 583

-573

-18

5 385

-1 397

-21

2,08

Rootsi

4 928

-1 912

-28

8 277

-3 263

-28

1,68

243

60

33

543

192

55

2,23

14 912

1 234

9

28 737

-504

-2

1,93

1 363

413

43

2 447

542

28

1,80

Slovakkia

186

44

31

439

151

52

2,36

Sloveenia

106

3

3

244

-41

-14

2,30

52 031

-4 002

-7

84 549

-5 209

-6

1,62

4 950

-2 051

-29

11 275

-6 786

-38

2,28

Austria

Horvaatia

Leedu Luksemburg Läti Malta

Portugal

Rumeenia Saksamaa Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.10.2012

6


Päritoluriik

Majutatud

Taani

Muutus 2011/2012 Arv %

Ööbimised

Muutus 2011/2012 Arv %

Reisi kestus

1 450

-113

-7

2 516

-560

-18

1,74

Tšehhi

800

218

37

1 536

695

83

1,92

Türgi

729

139

24

1 530

479

46

2,10

Ukraina

853

179

27

1 811

376

26

2,12

Ungari

397

-67

-14

780

-71

-8

1,96

15 860

3 837

32

31 675

6 389

25

2,00

2 728

-609

-18

4 915

-1 104

-18

1,80

181

-88

-33

361

-186

-34

1,99

55

33

150

98

56

133

1,78

3 972

628

19

6 295

-87

-1

1,58

697

-64

-8

1 129

-77

-6

1,62

1 314

-163

-11

2 262

-884

-28

1,72

831

515

163

950

531

127

1,14

3 778

976

35

8 127

2 418

42

2,15

Kanada

474

25

6

1 298

227

21

2,74

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

981

425

76

1 776

458

35

1,81

sh Brasiilia

665

349

110

1 197

545

84

1,80

Austraalia, Okeaania

832

169

25

1 881

340

22

2,26

sh Austraalia

722

135

23

1 685

369

28

2,33

1 912

-165

-8

3 651

-248

-6

1,91

149 774

-7 525

-4,8

275 675

-23 870

-8

1,84

12 620

-1 416

-10

23 672

-2 995

-11

1,88

162 394

-8 941

-5,2

299 347

-26 865

-8

1,84

Venemaa Muud Euroopa riigid Aafrika riigid sh Lõuna Aafrika Vabariik Aasia riigid sh Hiina sh Jaapan sh Lõuna-Korea Ameerika Ühendriigid

Muud riigid

Välisturistid kokku Eesti elanikud kokku Kõik kokku

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.10.2012

7

august_2012_ee_171012_uus  
august_2012_ee_171012_uus  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/023/august_2012_ee_171012_uus.pdf

Advertisement