Page 1

TALLINNA TURISM

Linnakülastused olid lühemad

AUGUST 2009

Majutusettevõtetes ööbinud turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli 1,70 ööd (-7%).

2009. aasta augustis majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 287 500 turisti, nendest 48% peatusid Tallinnas. Turistide (+2%) Turistide (-6%) *

arv

Tallinnas:

137 800

ööd

Tallinnas:

234 500

Välisturistide arv: 124 500 (+3%) Välisturistide ööd: 121 700 (-4%)

Siseturistide arv: 13 300 (-10%) Siseturistide ööd: 21 800 (-16%)

Läti ja Soome turistide ööbimised kasvasid märkimisväärselt Soome:76 400 ööd (+18%) Saksamaa: 19 300 ööd (-21%) Venemaa: 14 300 ööd (+9%) Rootsi: 10 500 ööd (-9%) Läti: 8 100 ööd (+50%) Suurbritannia: 7 100 ööd (-37%) Norra: 6 300 ööd (-20%) USA: 3 600 ööd (-36%) Itaalia: 12 200 ööd (-32%) Hispaania: 8 500 ööd (-33%) Prantsusmaa: 5 400 ööd (-7%) Belgia: 1 200 ööd (+7%) Jaapan: 2 600 ööd (+70%) Hiina:300 ööd (-9%)

78% Tallinna reisidest tehti puhkuse eesmärgil Välisturistide linnakülastustest olid 79% puhkusereisid, 17% tööreisid, 3% konverentsikülastused ja 1% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 67% puhkuse eesmärgil, 21% töö, 9% konverentsi külastamise ning 3% muul eesmärgil.

*

võrdlus 2008. aasta augustiga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.10.2009

Nii välis- kui siseturistide reisid vähenesid võrreldes eelmise aastaga 7% võrra. Välisturistide reisid: 1,71 ööd. Siseturistide reisid: 1,64 ööd.

Majutusettevõtete tubade täitumus * ja ööpäeva keskmine maksumus ** vähenesid Augustikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 417 majutusettevõtet (sh 56 hotelli), milles oli kokku 7 507 tuba ja 15 152 voodikohta. Tubade täitumus oli 58% ning see jäi 7 protsendipunkti võrra väiksemaks kui eelmise aasta augustikuus. Tallinna majutusettevõtted teenisid majutusteenuste müügist 117,9 miljonit krooni. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 503 krooni ning see on eelmise aastaga võrreldes 80 krooni odavam (14%).

Lennu- ja laevareisijate arv vähenes Tallinna lennujaama läbis augustis 130 650 reisijat (-26%). Tallinna Vanasadama reisijate arv oli kokku 816 200 (-2%) ning reisijaid jagunesid: 76% Helsingi suund, 13% kruiis ja 11% Stockholm suund.

Turismiinfokeskuses nõustati vähem külastajaid Turismiinfokeskuses nõustati kokku 30 500 külastajat (-2%) ja vastati kokku 24 800 (-2%) päringule. *

Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentides.

**

Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

1


Välisturistid Tallinna majutusettevõtetes Sarnaselt juulikuule oli ka augustis mitmeid sündmusi, mis pakkusid huvi naaberriikide elanikele ning kokkuvõttes mõjutasid positiivselt Tallinna turismisektorit. Kõige rohkem majutusettevõtete tulemusi mõjutanud sündmuseks oli 4. augustil Tallinna Lauluväljakul toimunud Madonna kontsert „The Sticky & Sweet Tour“. Kuna see oli ainuke kontsert Baltimaades, siis kokku jälgis Madonna esinemist üle 70 000 pealtvaataja, kellest kontserdi korraldaja hinnangul oli ligi 30 000 saabunud välisriikidest. Ka Brasiilia-Eesti kohtumine jalgpallis tõi siia naaberriikide jalgpallihuvilisi ning suurendas olulisel määral muidu väga väikse osakaaluga Brasiilia turistide ööbimiste arvu (+157%). Külastajate arvu kasv peegeldus positiivselt majutusettevõtete tulemustes – suurenesid sissetulekud majutusteenuste müügist ja tõusis tubade täituvus. Augustikuus olid Tallinna majutusettevõtete sissetulekud majutusteenuste müügist 117,9 miljonit krooni ning tubade täituvus 58%. Need numbrid on küll väiksemad kui eelmise aasta augustikuus, kuid märkimisväärselt suuremad kui esimesel poolaastal.

Esmase tähtsusega turud Enamik (90%) majutusasutuses ööbinud külastajatest olid välisturistid ning neist omakorda suur osa (72%) saabunud esmase tähtsusega sihtturgudelt. Eelmise aasta augustikuuga võrreldes suurenesid Soome ja Läti turuosad, Venemaa turistide osakaal ei muutunud ja Rootsi, Norra, Suurbritannia ning Saksamaa turgude osakaalud vähenesid. Võrreldes selle aasta eelnenud kuudega saabus augustis rohkem turiste ka kaugematest välisriikidest, kuid siiski on muude turgude osakaal võrreldes eelmise aasta augustiga vähenenud 4 protsendipunkti võrra.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.10.2009

Välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, august 2009

Suurbritannia 2%

Venemaa 5%

teised turud 28%

Läti 5% Soome 45%

Saksamaa 8%

Rootsi Norra 5% 2%

Allikas: Statistikaamet

Majutatud väliskülastajate arv suurenes kõige rohkem suurima osakaaluga Soome turul. Kokku majutati Tallinnas 21% ehk 9 500 turisti rohkem kui 2008. aasta augustis. Samuti suurenes soomlaste ööbimiste arv enam kui kuuendiku võrra (+18% ehk 11 400 ööd). Majutusettevõtetes ööbinud Soomest saabunud külastajaid oli kokku 55 200 ning nad ööbisid siin 76 400 ööd. Seega oli tegemist soomlaste puhul rekordiga – kunagi varem ei ole augustikuus nii palju Soome turiste Tallinnas ööbinud. Suur osa soomlaste reiside arvu kasvust on seotud just Madonna kontserdiga, seega ühel suurel muusikaüritusel on väga oluline mõju kogu turismisektori ühe kuuu tulemustele. Madonna kontsert oli ka Läti turu kasvu peamiseks mõjutajaks. Selle turu kasvuprotsendid olid Soome turust märkimisväärselt suuremad. Augustis majutati 6 000 Läti elanikku (+72%), kes veetsid siin kokku 8 000 ööd (+50%). 5% majutatud väliskülastajatest oli pärit Venemaalt. Venelaste arv Tallinna majutusettevõtetes jäi eelmise aasta augustikuu tasemele, kuid nende poolt veedetud ööde arv kasvas 9% võrra. Seega venelaste reisid olid pikemad kui eelmise aasta augustis. Tallinna majutusettevõtetes ööbis 6 700 Venemaalt pärit külastajat, kes veetsid kokku 14 300 ööd. Sarnaselt eelnevatele kuudele olid ülejäänud esmased turud languses. Nagu eelmisel aastalgi oli augustis suuruselt teiseks välisturuks Saksamaa. Sealt

2


saabus Tallinna majutusettevõtetes peatunud väliskülastajatest 8% (9 800 turisti). Vähenenud Saksamaa lendude ja sihtkohtade arv mõjutas turu vähenemist; majutatute arv langes 18% ja ööbimiste arv 21%. Ka Rootsi turg näitas sarnaselt eelnevatele kuudele kahanemist, kuid langusprotsendid oli väiksemad. Rootsi turistide arv vähenes 3% ja ööbimised 9% võrra. Kuigi reisijate arv Tallinn-Stockholm liinil on võrreldes eelmise aastaga suurenenud (juuni-august reisijaid 284 860, kasv +9%), ei ole see positiivselt mõjutanud Tallinna külastavate ja siin ööbivate rootslaste arvu. Norra turu vähenemine oli sarnane Saksa turule. Norra turistide arv Tallinnas kahanes 22% ja ööbimised vähenesid viiendiku võrra (20%). Suurbritannia elanike linnakülastused näitasid jätkuvalt langustrendi ning langusprotsendid olid sarnased eelnevatele kuudele. Nii majutatud brittide arv kui ka nende ööbimiste arvud vähenesid enam kui kolmandiku võrra.

Teisese tähtsusega ja uued turud Augustikuus oli langusprotsendid valdavad ka teisese tähtsusega turgudel, kuid uued, Aasia, turud näitasid jätkuvalt kasvutrendi. Suhteliselt väiksem langus oli Prantsusmaa turul. Võrreldes eelmise aasta augustiga külastas Tallinna 6% võrra vähem Prantsusmaa turiste (kokku 2 519), kes veetsid siin 7% võrra vähem öid (kokku 5 431 ööd). Ka Belgia turg oli suhteliselt heade tulemustega. Kuigi turistide arv vähenes 9% (kokku 509 turisti), kasvasid ööbimised 7% (kokku 1 233 ööd). Võrreldes varasemate aastatega oli külastajate hulgas oluliselt vähem turiste Lõuna-Euroopast. Eelmise aasta augustiga võrreldes vähenes nii hispaanlaste arv (19%) kui ka nende poolt veedetud ööd (33%). Itaallaste arv jäi 31% võrra väiksemaks ja nende ööbimised langesid 32% võrra. Majanduslanguse tõttu on vähenenud eurooplaste kaugemad ja pikemad reisid,

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.10.2009

seega võib nende turgudelt saabuvate turistide kasvu loota pärast Euroopa riikide majanduse stabiliseerumist. Ameeriklasi viibis Tallinnas veetsid kokku 3 600 ööd. turistide arv 28% võrra ööbimised langesid enam võrra (-36%).

1 747 ning nad Seega jäi USA väiksemaks ja kui kolmandiku

Aasia riikidest saabus augustis Tallinnasse 2 367 turisti. Võrreldes eelmise aastaga suurenes see turg poole võrra; turistide arv kasvas 50% ja ööbimised suurenesid 48%. Kõikidest Aasia riikidest saabus rohkem turiste: Jaapanist 1415 turisti (+61%), Hiinast 185 (+38%) ja Lõuna-Koreast 211 (+43%). Ööbimiste kasvuprotsendid olid tagasihoidlikumad ning suurenesid jaapanlastel 70% ja korealaste 21%, kuid vähenesid hiinlastel 9%

Keskmine reiside pikkus Augustis lühenesid enamikest riikidest saabunud Tallinna majutusettevõtetes ööbinud külastajate reisid. Keskmine reisi pikkus lühenes 1,83 öölt 1,70 ööni. Ühe palju (7%) lühenesid nii sise- kui ka välisturistide reisid. Aasta varasemaga võrreldes olid reisid pikemad ainult norralastel, belglastel ja jaapanlastel. Augustis tegid kõige lühemaid linnakülastusi lätlased (1,35 ööd) ning pikemalt viibisid siin britid (2,37 ööd). *** Arvestades üldisi turismitrende, võib tõdeda, et suvekuud Tallinna turismis olid head. Positiivsed tulemused tagas eelkõige Soome, Venemaa ja Läti turgude kasv, millele aitasid kaasa Tallinnas toimunud suveüritused ning kevadel toimunud reklaamikampaaniad Venemaal ja Soomes. Kokku külastas suvekuudel (juuni-august) Tallinna 401 700 turisti, kes veetsid Tallinna majutusettevõtetes 693 400 ööd. Seega turistide arv oli 2% ja ööbimiste arv 5% võrra väiksem kui möödunud suvel. Võrreldes eelmise suvega oli Soome turiste (+10%), Lätist (+25%) ja Venemaalt (+11%).

3


Esimese kaheksa kuu kokkuvõttes on Tallinna majutusettevõtetes peatunud kokku 774 600 linnakülastajat, kes on veetnud siin kokku 1 334 000 ööd.

Turisminumbrite langus on tingitud eelkõige siseturistide linnakülastuste vähenemisest (-20%).Nende poolt on tehtud nii vähem puhkuse kui ka ärireise.

Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on reise vähem ja need on lühemad. Turistide arv on langenud 7% ja ööbimiste arv 10% võrra. Keskmine reisi pikkus vähenenud 1,78 öölt 1,72 ööni.

Välisturistide arv on kahanenud 5% ja ööbimised 8%. Suurima turuosaga Soome turg on kasvanud ning seda just suvekuudel (turistide arv kasvas 2%, sh suvekuudel 10%). Jaanuarist augustini on turistide arv suurenenud ka Venemaa ja Läti turgudel (vastavalt +13% ja +2%).

300000

Majutatud turistide ööbimised Tallinnas kuude lõikes, 2004-2009

250000 200000 150000 100000 50000

2004

2005

2006

2007

2008

be r de ts em be r

no ve m

oo be r ok t

em be r

se pt

au gu st

ju ul i

ai m

ill

ju un i

m

ap r

s är t

ua r eb r ve

ja an ua r

0

2009

Turistide poolt Tallinna majutusettevõtetes viibitud keskmine aeg 2,5

2

2,06

ööd

1,71 1,72

1,70

1,5

1,44

1,70

1,73

1,55

1,51

1,65 1,50

1,87

1,71

1,71 1,64

1,74

välisturistid 2008

siseturistid 2008

välisturistid 2009

D et se m be r

ov em be r N

O kt oo be r

em be r

Se pt

Au gu st

li Ju u

ni Ju u

M ai

Ap ril l

M är ts

Ve eb ru ar

Ja an ua r

1

siseturistid 2009

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.10.2009

4


Reisi eesmärgid Tallinna majutusettevõtetes ööbinud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusereisijaid 78% (107 300), tööreisijaid 17% (24 000), konverentsil osalejad 3% (4 400) ja muudel põhjusel (tervis, sõpradesugulaste külastamine, õppimine jm) linnakülastajad 2% (2 100). Möödunud aastaga võrreldes suurenesid augustis majutatute arvud tööreiside (+33% ehk 5 900) ja konverentsireiside (+13% ehk 500) lõikes. Puhkusereise tehti pisut vähem kui eelmisel aastal (-3% ehk 3 800). Keskmisest enam vähenes muudel eesmärkidel majutatute arv (-6% ehk 145). Suur osa (79%) kõigist välisturistidest saabus Tallinna puhkama, 17% tööreisile, 3% tuli konverentsile või koolitusele ning ülejäänutel (1%) oli Tallinna külastamiseks muu põhjus. Välisturistide jagunemine reisi eesmärgi lõikes, august 2009

tööreis 17%

osavõtt konverentsist 3%

muu reis 1%

puhkusereis 79%

Allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2008. aasta augustiga vähenes 3% võrra majutatud väliskülastajate arv puhkusereisijate hulgas (-2 700 turisti vähem). Ärireiside hulgas kasvas tööreiside arv (+35% ehk +6 300 turisti) ja konverentsireiside arv (+16% ehk 454 turisti). Üle pika aja suurenes muude reiside hulk (+20% ehk 293 majutatut). 67% Tallinna majutusettevõtetes ööbinud eestimaalase reisieesmärgiks oli puhkus. 21% peatunutest viibisid tööreisil, 9% osales konverentsil või koolitusel ning 3% ööbisid muudel põhjustel.

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.10.2009

Üle pika aja suurenesid eestimaalaste ärireisid; tööreisid kasvasid 3% (ehk +134 turisti) ka konverentsireisid suurenesid 5% võrra (+59 turisti). Sarnaselt eestimaalaste reiside vähenemisele muutusid ka nende puhkusereisid (-11% ehk -1 137 turisti vähem), kuid märkimisväärselt muud reisid 54% (-438 majutatut). Sisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, august 2009 osavõtt konverentsist 9%

muu reis 3%

tööreis 21%

puhkusereis 67%

Allikas: Statistikaamet

Esimese kaheksa kuu kokkuvõttes on Tallinna majutusettevõtetes ööbinud 577 900 puhketuristi (75%), 147 200 tööreisijat (19%), 38 900 konverentsikülastajat (5%) ja 10 600 muudel põhjustel linnakülastajat (1%). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes reisijate arv (kokku 774 600) kõikide liikide lõikes. Suhteliselt sarnased langusprotsendid on puhkusereisidel (6%), tööreisidel (-4%) ja konverentsireisidel (-7%). Muudel põhjustel linnakülastajate arv on vähenenud enam kui poole võrra (-54%). Perioodil jaanuaraugust majutatud väliskülastajad (685 400) jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: 524 500 puhkusereisijat (-4%), 122 100 tööreisijat (-1%), 30 500 konverentsikülastajat (-3%) ja 8 300 muudel eesmärkidel linnakülastajat (-52%). Eesti elanike puhkusereisid vähenesid kuuendiku võrra (-16%, kokku 53 400). Ärireisid langesid ligikaudu viiendiku (kokku 33 500, sh tööreisid -18% ja konverentsikülastused -19%). Suurim langus oli muudel põhjustel linnakülastajate arvus (-71%), kokku 2 300 majutatut.

5


Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas Tallinna lennujaama läbis augustis kokku 130 650 reisijat. Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 98% kõigist reisijatest. Võrreldes 2008. aasta augustiga vähenes reisijate arv Tallinna lennujaamas 26%. Aasta varem oli reisijate arvu kasv 5%. Augustikuu reisijate arv oli võrreldav 2005. aasta augustikuuga. Võrreldes eelmise aasta augustiga kasvas siselendudel reisijate arv (+1%, reisijaid kokku 2 367), kuid jätkuvalt vähenes rahvusvahelistel liinidel reisijate arv (26%, kokku 128 283 reisijat). Esimese kaheksa kuu kokkuvõttes läbis Tallinna Lennujaama 786 700 reisijat, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on reisijate

arv vähenenud 27% võrra. Tallinna Vanasadamat läbivate reisijate arv vähenes augustis 2% võrra (-152 000 reisijat) ja laevareisijaid oli kokku 816 000. Reisijad jagunesid: 624 000 Soome suund (76%), 87 000 Rootsi suund (11%), 105 000 kruiisireisijad (13%). Aasta esimese kaheksa kuu jooksul läbis Vanasadamat 5,12 miljonit reisijat (0% ehk -11 700 reisijat) ning nendest 81% moodustasid Soome suuna reisijad, 12% Rootsi suuna reisijad ja 7% kruiisireisijad. Kaheksa kuu kokkuvõttes on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kõige rohkem kasvanud kruiisireisijate (+11%) ja Rootsi suuna reisijate arv (+10%).

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes, 2005-2009 200000

150000

100000

50000

2005

2006

2007

2008

ok to ob er no ve m be r de ts em be r

be r

se pt em

au gu st

ju ul i

ju un i

m

ai

ap ril l

är ts m

ja an ua r ve eb ru ar

0

2009

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Vanasadamas kuude lõikes 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000

2005

2006

2007

2008

ok to ob er no ve m be r de ts em be r

se pt em be r

au gu st

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

ve eb ru ar

ja an ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.10.2009

6


Tallinnas augustis majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik

Albaania

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

4

2

100,0

4

-2

-33,3

1,00

1124

16

1,4

2269

145

6,8

2,02

Belgia

509

-47

-8,5

1233

77

6,7

2,42

Bulgaaria

123

60

95,2

261

118

82,5

2,12

Hispaania

4253

-975

-18,6

8504

-4107

-32,6

2,00

Holland

1246

-137

-9,9

2792

-628

-18,4

2,24

Horvaatia

102

67

191,4

272

209

331,7

2,67

Iirimaa

313

-119

-27,5

891

-187

-17,3

2,85

Island

35

-14

-28,6

67

-50

-42,7

1,91

Itaalia

5254

-2310

-30,5

12198

-5750

-32,0

2,32

Kreeka

419

-185

-30,6

927

-338

-26,7

2,21

Küpros

34

-152

-81,7

77

-437

-85,0

2,26

3742

-163

-4,2

5737

-705

-10,9

1,53

58

-17

-22,7

255

123

93,2

4,40

5992

2503

71,7

8076

2702

50,3

1,35

Malta

10

-43

-81,1

30

-189

-86,3

3,00

Norra

2683

-741

-21,6

6344

-1551

-19,6

2,36

Poola

1842

-165

-8,2

3568

91

2,6

1,94

547

-153

-21,9

1248

58

4,9

2,28

Prantsusmaa

2519

-157

-5,9

5431

-399

-6,8

2,16

Rootsi

6599

-176

-2,6

10555

-1057

-9,1

1,60

Rumeenia

206

74

56,1

395

137

53,1

1,92

Saksamaa

9791

-2163

-18,1

19291

-5175

-21,2

1,97

Šveits

604

-438

-42,0

1229

-659

-34,9

2,03

Slovakkia

130

32

32,7

383

226

143,9

2,95

Sloveenia

151

28

22,8

341

90

35,9

2,26

55220

9544

20,9

76403

11387

17,5

1,38

3003

-1580

-34,5

7106

-4192

-37,1

2,37

Austria

Leedu Luksemburg Läti

Portugal

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.10.2009

7


Päritoluriik

Taani

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

1047

-170

-14,0

2233

-514

-18,7

2,13

Tšehhi

652

-160

-19,7

981

-479

-32,8

1,50

Türgi

626

446

247,8

1231

860

231,8

1,97

Ukraina

468

56

13,6

1176

174

17,4

2,51

Ungari

412

-37

-8,2

974

-87

-8,2

2,36

Venemaa

6675

902

15,6

14303

1119

8,5

2,14

Muud Euroopa riigid

2420

2

0,1

4638

-6

-0,1

1,92

Aafrika riigid

79

-17

-17,7

157

-30

-16,0

1,99

sh Lõuna Aafrika Vabariik

14

-23

-62,2

29

-27

-48,2

2,07

2367

790

50,1

4271

1381

47,8

1,80

185

51

38,1

300

-29

-8,8

1,62

1415

535

60,8

2618

1071

69,2

1,85

211

63

42,6

272

47

20,9

1,29

1747

-666

-27,6

3639

-2000

-35,5

2,08

Kanada

290

-59

-16,9

639

-172

-21,2

2,20

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

367

55

17,6

815

191

30,6

2,22

sh Brasiilia

241

105

77,2

562

343

156,6

2,33

Austraalia, Okeaania

578

-110

-16,0

1265

-397

-23,9

2,19

sh Austraalia

526

5

1,0

1137

-109

-8,7

2,16

Muud riigid

313

292

1390,5

532

456

600,0

1,70

124554

3915

3,2

212741

-9567

-4,3

1,71

13271

-1441

-9,8

21757

-4255

-16,4

1,64

137825

2474

1,8

234498

-13822

-5,6

1,70

Aasia riigid sh Hiina sh Jaapan sh Lõuna-Korea Ameerika Ühendriigid

Välisturistid kokku Eesti elanikud kokku Kõik kokku

Allikas: Statistikaamet

*Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda. Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 16.10.2009

8

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/099/august_2009_ee  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/099/august_2009_ee.pdf