Page 1

TALLINNA TURISM APRILL 2009 2009. aasta aprillis majutati Eesti majutusettevõtetes kokku 152 000 turisti, nendest 57% peatusid Tallinnas. Turistide arv Tallinnas: 86 700 (-3%) Turistide ööd Tallinnas: 147 400 (-4%) * •

Välisturistide arv: 75 800 (-1%) Välisturistide ööd: 130 900 (-1%)

Siseturistide arv: 10 900 (-15%) Siseturistide ööd: 16 500 (-24%)

Soome, Norra ja Venemaa turistide poolt veedetud ööde arv suurenes Esmase tähtsusega turgudel: Soome: 64 900 ööd (+9%) Norra: 9 700 ööd (+10%) Rootsi: 6 900 ööd (-37%) Venemaa: 6 800 ööd (+8%) Suurbritannia: 5 200 ööd (-37%) Saksamaa: 4 900 ööd (-20%) Läti: 4 000 ööd (-4%)

Teisese tähtsusega ja uutel turgudel: Itaalia: 2 100 ööd (-20%) Prantsusmaa: 2 000 ööd (+5%) USA: 2 000 ööd (+4%) Hispaania: 1 700 ööd (+72%) Belgia: 1 200 ööd (+39%) Jaapan: 500 ööd (-41%) Hiina: 300 ööd (-21%)

Reiside kestvus võrreldes eelmise aastaga oluliselt ei muutunud Turistide keskmine Tallinnas viibimise pikkus oli aprillis 1,70 ööd (-1%). Välisturistide reisid: 1,73 ööd Siseturistide reisid: 1,51 ööd

*

Esmase tähtsusega turgudelt viibisid Tallinnas kõige pikemalt britid (2,47 ööd), kõige lühemalt aga soomlased (1,44 ööd).

68% reisidest tehti puhkuse eesmärgil Välisturistide linnakülastustest olid 71% puhkusereisid, 23% tööreisid, 5% konverentsikülastused ja 1% muudel eesmärkidel reisid. Siseturistide Tallinna reisidest olid 51% puhkuse eesmärgil, 32% töö, 13% konverentsi külastamise ning 4% muul eesmärgil.

Majutusettevõtete tubade täitumus * ja ööpäeva keskmine maksumus ** vähenes Aprillikuu seisuga oli Tallinnas registreeritud 416 majutusettevõtet, milles oli kokku 7 466 tuba ja 15 054 voodikohta. Tubade täitumus oli 44% ning see jäi 3% väiksemaks kui eelmise aasta aprillis. Aprillis teenisid Tallinna majutusettevõtted majutusteenuste müügist 77,1 miljonit krooni. Ööpäev majutusettevõttes maksis keskmiselt 523 krooni, eelmise aasta aprilliga võrreldes oli see 106 krooni odavam.

Lennureisijate arv vähenes, laevareisijate arv suurenes Tallinna lennujaama 111 400 reisijat (-28%).

läbis

aprillis

Tallinna Sadama reisijate arv oli aprillis kokku 549 200 (+10%), sh reisijad Soome liinil 491 700, Rootsi liinil 55 400, kruiisireisijad 1 500, muud reisijad 700.

* Tubade täitumus — tegelikult kasutatud ja müügisolevate tubade koguarvu suhe protsentides. **

Ööpäeva keskmine maksumus — ühe öö keskmine maksumus majutusettevõttes, mis sisaldab käibemaksu ja hommikusöögi maksumust, kui seda müüakse koos majutusega.

võrdlus 2008. aasta aprilliga, %

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.06.2009

1


Turistid Tallinna majutusettevõtetes

Kaas, Enrique Iglesias) presidendipaari visiidiga.

Lihavõttepühad ja kultuuriüritused tõid Tallinna majutusettevõtetesse rohkem külastajaid kui kahel eelnenud kuul. Võrreldes eelmise aasta aprilliga jäid majutusettevõtete täitumus ja sissetulekud majutusteenuste müügist siiski madalamaks, seda eelkõige lisandunud majutuskohtade tõttu. Aprilli alguses avati Meriton Conference & SPA Hotel, kus on 301 hotellituba.

Saksamaa, Rootsi ja Suurbritannia elanike linnakülastused näitasid ka aprillis langustrendi. Majutatute arv Saksamaalt vähenes 26% ja nende ööbimised 20% võrra. Rootsi turiste majutati 30% võrra vähem ning nende ööbimiste arv langes 37% võrra. Sama palju (-37%) vähenesid brittide poolt veedetud ööd, kuid Briti turistide arv oli 40% võrra väiksem kui eelmise aasta aprillis.

Esmase tähtsusega turud

Eelmise aasta aprilliga võrreldes olid reisid enam-vähem sama pikad. Pikemalt peatusid Tallinnas Suurbritannia turistid (2,47 ööd) ja lühemalt Soomest saabunud majutatud külastajad (1,44 ööd).

Soome, Norra, Venemaa ja Läti turud näitasid positiivseid arenguid ning võrreldes eelmise aasta aprilliga saabus sealt rohkem Tallinna majutusettevõtetes ööbinud külastajaid. Kõige enam turiste tuli Soomest (59% majutatud väliskülastajatest), Norrast (5%), Rootsist (5%) ja Venemaalt (5%). Soomlaste arv kasvas 7% ja nende poolt veedetud ööde arv suurenes 9% võrra. Kokku majutati Tallinnas 45 000 Soomest pärit külastajat, kes viibisid siin 64 900 ööd. Tallinna majutusasutustes peatus Norrast pärit külastajaid 3 800 ning nad veetsid Tallinnas kokku 9 700 ööd. Võrreldes möödunud aasta aprilliga kasvas turistide arv 8% ja ööbimiste arv 10% võrra. Venemaalt tuli võrreldes eelmise aasta aprilliga 7% rohkem turiste ja nende ööde arv kasvas 8% võrra. Majutatud Venemaa elanikke oli Tallinnas 3 700 ning nad ööbisid kokku 6 800 ööd. Venemaa majutatud külastajate arvu suurenemist võis mõjutada Tallinna reklaamikampaania „Весна начинается в Таллинне“. Aprillis näitas Läti turistide arv Tallinna majutusettevõtetes taas kasvunumbreid. Kokku ööbis Tallinnas 7% rohkem lätlasi kui 2008. aasta aprillis, kuid nende ööbimiste arv jätkuvalt vähenes (-4%). Majutatud Läti elanikke oli kokku 2 800 ning nad ööbisid siin kokku 4 000 ööd. Lätlaste reiside arvu kasvu võib seletada kontsertidega Saku suurhallis (Patricia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.06.2009

ja

Läti

Turiside ja nende ööbimiste arvud vähenesid ka Helsingis. Kokku külastas aprillis Helsingit 113 900 turisti, kes veetsid seal 190 800 ööd. Võrreldes eelmise aasta aprilliga oli siseturiste arv kümnendiku (-9%) ja välisturiste arv viiendiku (-23%) võrra väiksem. Sealhulgas saabus vähem turiste Venemaalt (-3%), Lätist (-31%), Norrast (32%), Suurbritanniast (-26%), Rootsist (35%) ning Saksamaalt (-31%). Siseturistide poolt veedetud ööde arv langes kümnendiku (-11%) ja välisturistide poolt veedetud ööde arv viiendiku (-22%) võrra.

Välisturistide jagunemine sihtturgude lõikes, aprill 2009

Suurbritannia 3%

Venemaa 5%

teised turud 16% Läti 4% Norra 5% Rootsi 5%

Soome 59%

Saksamaa 3%

Allikas: Statistikaamet

2


Aasia riikidest saabus Tallinnasse 720 turisti ning võrreldes eelmise aastaga vähenes see turg seitsmendiku võrra (14%). Sarnaselt selle aasta märtsikuule saabus ka aprillis Hiinast ja Jaapanist vähem turiste, kuid Lõuna-Korea majutatute arv kasvas.

Teisese tähtsusega ja uued turud Teisese tähtsusega turgudel oli aprill samuti positiivsemate tulemusega kui eelnenud kuud. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga veetsid Tallinna majutusettevõtetes rohkem öid Belgia, Hispaania, USA ja Prantsusmaa turistid.

Majutusettevõtetes ööbis 153 hiinlast (12%), kes veetsid kokku 299 ööd (-21%). Jaapanist saabus 282 turisti (-43%) ja nad ööbisid kokku 484 ööd (-41%). LõunaKorea majutatud külastajaid oli aprillis 71 (+154%) ning nad viibisid Tallinnas 121 ööd (+128%).

Võrreldes eelmise aasta aprilliga külastas Tallinna poole rohkem Hispaania turiste (50%, kokku 758), kes veetsid siin 72% võrra enam öid (kokku 1 732 ööd). Belgia turistide arv kasvas 3% (kokku 488) ning nende poolt veedetud ööde arv 39% (kokku 1 238).

Selle aasta esimese nelja kuu jooksul külastas Tallinna 267 600 turisti, kes ööbisid majutusettevõtetes kokku 468 100 ööd. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga vähenes turistide arv 10% ja ööbimiste arv 13% võrra. Olulisel määral vähenes siseturistide (-25%) ja nende poolt veedetud ööde arv (-32%). Tänu puhketuristide jätkuva huvile Tallinna vastu on muutused välisturistide ja nende ööbimiste arvudes väiksemad (langus vastavalt -7% ja -9%).

Ameeriklasi viibis Tallinnas 734 ning nad veetsid kokku 1 975 ööd. Seega jäi USA turistide arv varasema aasta aprilliga võrreldes samaks (+1%), kuid nende ööbimiste arv suurenes (+4%). Eelmise aasta aprilliga võrreldes vähenes küll prantslaste arv (-5%), kuid nende poolt veedetud ööde arv kasvas (+5%). Langustrend jätkus Itaalia turul. Itaallaste arv jäi 31% võrra väiksemaks ja nende poolt veedetud ööde arv vähenes 20% võrra. Teisese tähtsusega turgudel saab positiivse suundumusena välja tuua reiside pikkuse kasvu. Kõige enam pikenesid võrreldes eelmise aasta aprilliga hispaanlaste ja belglaste reisid.

Majutatud turistide ööbimised Tallinnas kuude lõikes, 2005-2009 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000

2005

2006

2007

be r em

r de ts

er

no ve m be

ok to ob

be r em

gu st au

2008

se pt

i ju ul

un i ju

ai m

ril l ap

är ts m

r ru a ve eb

ja an

ua

r

0

2009

Allikas: Statistikaamet

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.06.2009

3


11%, ja muid reise 61% võrra vähem kui eelnenud aastal.

Reisi eesmärgid Lihavõttepühad ja kontserdid (Patricia Kaas, Enrique Iglesias, Jazzkaar) aitasid hoida puhkuseturistide arvu eelmise aasta aprilliga samal tasemel, kuid majandusolukorra halvenemine on vähendanud ärituristide arvu. Tallinna majutusettevõtetes majutatud külastajad jagunesid reisi eesmärkide lõikes järgnevalt: puhkusereisijaid 68% (59 100), tööreisijaid 24% (20 800), konverentsil osalejad 6% (5 200) ja muudel põhjusel (tervis, sõpradesugulaste külastamine jm) linnakülastajad 2% (1 600). Möödunud aastaga võrreldes jäi aprillis puhkusereisijate arv samaks (0% ehk +300). Pisut vähem oli tööreisijaid (-2% ehk -500) ja konverentsikülastajaid (-6% ehk -300). Oluliselt langes muudel eesmärkidel majutatute arv (-62% ehk 2 500). Välisturistidest saabus 71% Tallinna puhkama, ligi neljandik (23%) tööreisile, 5% tuli konverentsile või koolitusele ning ülejäänutel (1%) oli Tallinna külastamiseks muu põhjus. Välisturistide jagunemine reisi eesmärgi lõikes, aprill 2009

osavõtt muu reis konverentsist 1% 5% tööreis 23%

puhkusereis 71%

Allikas: Statistikaamet

Võrreldes 2008. aasta aprilliga kasvas majutatud väliskülastajate arv puhkusereisijate hulgas (+1 288 turisti, +2%). Tööreise tehti 3%, konverentsireise

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.06.2009

Pooled (51%) siseturistidest ööbisid Tallinna majutusettevõtetes puhkuse eesmärgil, 45% viibisid ärireisil (sh 13% konverentsi ja koolitusel osalejad) ja vaid väike osa (4%) muudel põhjustel. Võrreldes eelmise aastaga oli selle aasta aprillis rohkem konverentsireisidel osalejaid (+13% ehk 169 turisti). Arvuliselt vähenesid kõige rohkem siseturistide puhkusereisid (-15% ehk -1 000 turisti), suhteliselt oli kõige suurem muutus muudes reisides (-63% ehk -700 turisti). Sisturistide jagunemine reisi eesmärkide lõikes, aprill 2009 osavõtt konverentsist 13%

tööreis 32%

muu reis 4%

puhkusereis 51%

Allikas: Statistikaamet

Aasta esimese nelja kuu kokkuvõttes vähenesid majutatute arvud kõikide reisiliikide lõikes, va konverentsireisid. Keskmisest vähem on majanduslangus mõjutanud puhkuse- ja konverentsireise. Majutatud väliskülastajate hulgas oli võrreldes eelmise aasta esimese nelja kuuga rohkem konverentsituriste (+7% ehk 897). Puhkusereise (-4%), tööreise (7%) ja muudel eesmärkidel linnakülastusi (-64%) tehti vähem kui 2008. aastal. Siseturistide reisides toimus langus kõikides reisiliikides, kuid rohkem vähenesid ärireisijate (-23% ehk 5 000 turisti vähem) ja muudel põhjustel linnakülastajate (-75% ehk 3 160 majutatud külastajat) arvud.

4


reisimisaktiivsuse langusega, vaid oluline mõjutaja on olnud ka regulaarlendude sihtkohtade ja reiside arvu vähenemine.

Reisijad Tallinna lennujaamas ja sadamas Tallinna lennujaama läbis aprillis kokku 111 384 reisijat. Rahvusvaheliste lendude reisijad moodustasid 98%. Võrreldes 2008. aasta aprilliga vähenes reisijate arv Tallinna lennujaamas 28% ehk 43 700 reisija võrra. Aasta varem oli reisijate arvu kasv 17%. Selle aasta aprillikuu reisijate arv on võrreldav 2005. aasta aprilli reisijate arvuga. Võrreldes eelmise aasta aprilliga vähenes nii siselendudel reisijate arv (-6%, kokku 1 525) kui ka rahvusvahelistel liinidel reisijate arv (28%, kokku 109 859).

Tallinna Sadamat läbivate reisijate arv kasvas aprillis kümnendiku võrra (+10% ehk 50 700 reisijat) ja laevareisijaid oli kokku 549 230. Aprillis moodustasid kõigist reisijatest 89% (491 675) Soome suuna reisijad, 10% (55 458) Rootsi suuna reisijad, 0,3% (1 526) kruiisireisijad ning 0,1% (737) muud reisijad. Aprillis suurenes reiside ja laevade arv Tallinn-Helsingi liinil. Kuu lõpus alustas Tallinna ja Stockholmi vahel liiklemist uus laev Baltic Queen, mis võib järgnevatel kuudel avaldada positiivset mõju Rootsist saabuvate külastajate arvule.

Esimese nelja kuu kokkuvõttes vähenes lennureisijate arv 26%. Nii suurt langust ei saa põhjendada ainult elanike

Reisijad Tallinna lennujaamas kuude lõikes 200000

150000

100000

50000

2005

2006

t se pt em be r ok to ob er no ve m be r de ts em be r

au gu s

ju ul i

ju un i

ai m

ap ril l

är ts

r

ve eb ru a

m

ja an ua r

0

2007

2008

2009

Allikas: Tallinna Lennujaam

Reisijate arv Tallinna Sadamas kuude lõikes 1500000

1000000

500000

2005

2006

2007

2008

em be r

r

de ts

no ve m be

ok to ob er

se pt em be r

t au gu s

ju ul i

ju un i

m ai

ap ril l

m är ts

r ve eb ru a

ja an ua r

0

2009

Allikas: Tallinna Sadam

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.06.2009

5


Tallinnas aprillis majutatud turistid, nende poolt veedetud ööde arv ja reisi pikkus Päritoluriik

Albaania

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

2

-16

-88,9

6

-17

-73,9

3,00

Austria

224

-18

-7,4

558

24

4,5

2,49

Belgia

488

16

3,4

1 238

347

38,9

2,54

Bulgaaria

43

-14

-24,6

143

23

19,2

3,33

Hispaania

758

253

50,1

1 732

723

71,7

2,28

Holland

615

21

3,5

1 625

43

2,7

2,64

21

-50

-70,4

82

-32

-28,1

3,90

148

18

13,8

360

-1

-0,3

2,43

Island

30

-25

-45,5

72

-29

-28,7

2,40

Itaalia

817

-367

-31,0

2 145

-527

-19,7

2,63

Kreeka

123

-13

-9,6

260

-127

-32,8

2,11

Küpros

19

-5

-20,8

55

9

19,6

2,89

1 633

79

5,1

3 086

363

13,3

1,89

41

16

64,0

66

15

29,4

1,61

2 771

171

6,6

4 040

-154

-3,7

1,46

Malta

46

42

1 050,0

137

125

1 041,7

2,98

Norra

3 791

275

7,8

9 717

844

9,5

2,56

Poola

851

-459

-35,0

1 714

-752

-30,5

2,01

Portugal

140

44

45,8

460

200

76,9

3,29

Prantsusmaa

746

-37

-4,7

1 989

87

4,6

2,67

4 038

-1 718

-29,8

6 883

-3973

-36,6

1,70

Rumeenia

53

-38

-41,8

112

-93

-45,4

2,11

Saksamaa

2 001

-703

-26,0

4 905

-1259

-20,4

2,45

312

-59

-15,9

566

-30

-5,0

1,81

Slovakkia

66

-8

-10,8

111

-19

-14,6

1,68

Sloveenia

77

5

6,9

213

67

45,9

2,77

44 970

3 040

7,3

64 918

5566

9,4

1,44

2 128

-1 440

-40,4

5 254

-3042

-36,7

2,47

Horvaatia Iirimaa

Leedu Luksemburg Läti

Rootsi

Šveits

Soome Suurbritannia

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.06.2009

6


Päritoluriik

Majutatud

Muutus 2008/2009 Arv %

Ööbimised

Muutus 2008/2009 Arv %

Reisi kestvus

Taani

948

-189

-16,6

2 236

-360

-13,9

2,36

Tšehhi

285

16

5,9

572

-147

-20,4

2,01

74

-101

-57,7

170

-76

-30,9

2,30

Ukraina

213

-287

-57,4

456

-469

-50,7

2,14

Ungari

151

10

7,1

397

53

15,4

2,63

Venemaa

3 717

257

7,4

6 813

523

8,3

1,83

Muud Euroopa riigid

1 263

239

23,3

2 760

579

26,5

2,19

Aafrika riigid

54

-16

-22,9

142

-42

-22,8

2,63

sh Lõuna Aafrika Vabariik

11

-6

-35,3

43

11

34,4

3,91

Aasia riigid

720

-119

-14,2

1 433

-94

-6,2

1,99

sh Hiina

153

-21

-12,1

299

-80

-21,1

1,95

sh Jaapan

282

-211

-42,8

484

-330

-40,5

1,72

71

43

153,6

121

68

128,3

1,70

Ameerika Ühendriigid

734

4

0,5

1 975

66

3,5

2,69

Kanada

187

41

28,1

422

41

10,8

2,26

Lõuna- ja KeskAmeerika riigid

115

5

4,5

260

38

17,1

2,26

sh Brasiilia

55

1

1,9

98

-25

-20,3

1,78

Austraalia, Okeaania

252

-24

-8,7

565

-3

-0,5

2,24

sh Austraalia

210

17

8,8

434

-20

-4,4

2,07

Muud riigid

132

67

103,1

232

101

77,1

1,76

Välisturistid kokku

75 797

-1 087

-1,4

130 880

-1 409

-1,1

1,73

Eesti elanikud kokku

10 922

-1 956

-15,2

16 538

-5 121

-23,6

1,51

Kõik kokku

86 719

-3 043

-3,4

147 418

-6 530

-4,2

1,70

Türgi

sh Lõuna-Korea

Allikas: Statistikaamet *Seoses Statistikaameti igakuise andmete korrigeerimisega võivad eelpool esitatud arvulised näitajad aja jooksul muutuda.

Koostanud: Karen Alamets, Ettevõtlusameti turismiosakonna analüütik

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakond 12.06.2009

7

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/097/aprill_2009_ee  

http://www.tourism.tallinn.ee/static/files/097/aprill_2009_ee.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you