Page 1

Lasnamäe Leht

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse infoleht

Märts 2013 Nr 3 (139)

Paku OMA

TASUTA

Lasnamäe noortekeskus tähistas oma 13. sünnipäeva!

IDEE,

kuidas muuta Lasnamäed!

Austatud lapsevanem Tallinna Linnavalitsus on alustanud programmi „Uus mänguväljak igale lasteaiale“ elluviimist ning meie sooviks on, et juba suvepuhkuselt naastes saaksid lapsed uutest atraktsioonidest rõõmu tunda. Laste arengu ja tervise huvides on vajalik, et nad saaksid lasteaias võimalikult palju õues viibida ning neil oleksid seal eakohased, huvitavad ja turvalised mänguvahendid. Kuna mänguväljakute rajamine kõigi 131 linna koolieelse lasteasutuse õuealale on linna üheks oluliseks investeeringuks 2013. aastal – linn on selleks planeerinud miljon eurot – siis pidasime väga oluliseks, et iga lasteaed saaks just sellise mänguväljaku, mis lastele kõige rohkem rõõmu toob ja mida lasteaial kõige enam vaja on. Seetõttu otsustasime valiku tegemisse kaasata lasteaiale igapäevaselt kõige lähemal seisvad inimesed: lapsevanemad ja personali. Jaanuaris toimus küsitlus, kus oma eelistustest andis teada 11 505 lapsevanemat ja lasteaednikku. Teie panust ei ole võimalik üle hinnata, sest teie arvamuse toel saab iga lasteaed endale mänguala, mida ta kõige enam soovib ja vajab. Teie abiga sündisid teie laste jaoks parimad otsused. Tänan teid südamest, et leidsite aega küsitluses osaleda ega jäänud ükskõikseks pealtvaatajaks. Teie arvamus on meile oluline nüüd ja ka edaspidi, sest tulevik kuulub teie lastele. Lugupidamisega Edgar Savisaar Tallinna linnapea

Heakorrakuu avamine 20. aprillil kell 11.00 Lasnamäel Kivila pargis heakorra talgutega. Kõiki külalisi ja osalejaid ootab meeleolukas päevakava, ühtekuuluvustunne, võimalus osaleda talgutel, suurepärane kontsert, võistlused, tegevused lastele ning talgusupp. Peaesineja Tanja Mihhailova. Päeva juhib Eduard Toman. www.tallinn.ee/heakorrakuu

Külastage meie kodulehte: www.tallinn.ee/lasnamae vajalik info ELANIKULE | KÜLALISELE | KORTERIÜHISTUTELE

Lasnamäe LOV

Lasnamäel algas mastaapne linnaosa arendamiseks mõeldud ühiskondlik kampaania 11. märtsil käivitas Lasnamäe Linnaosa Valitsus linnaosas mastaapse kampaania, mille raames on igal elanikul võimalus pakkuda välja oma ideid ja ettepanekuid ning esitada soove, kuidas muuta Lasnamäed paremaks.

Algatatud ideede kogumise kampaania eesmärgiks on pakkuda tulevikus linnaosa elanikele igakülgset abi, toetust ja veelgi paremat elukeskkonda. Kampaania kestab maikuu lõpuni. Kõige huvitavamad ettepanekud arutatakse läbi septembris toimuval visioonikonverentsil ja ideede autorite vahel loositakse välja väärtuslikke auhindu.

Lasnamäel avati uus Selveri kauplus 7. märtsil avati aadressil Läänemere tee 28 Lasnamäel kolmas Selveri kauplus. Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe sõnul on tal hea meel, et uus Läänemere Selver annab tööd 43 inimesele. “Linnaosa uueneb ja kasvab, siia tehakse investeeringuid, töökohti tekib juurde ja elukvaliteet paraneb. Viimase kuuga on lisandunud linnaossa ligi 250 elanikku. See kõik kinnitab, et Lasnamäe on muutunud tõmbekeskuseks,” rõhutas Riibe.

Selveri avamisel lõikasid lindi läbi Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe, Selveri poeketi juht Andres Heinver ning ehitusettevõtte esindaja. Kaupluse riiulitelt leiab ligi 8400 toodet, millest peamise osa moodustab värske toidukaup. Keskuse kogupind on 3054 ruutmeetrit, sellest poolel paikneb Selveri müügisaal. Lisaks Selverile on keskuses üksteist väikekauplust ja teenusepakkujat, näiteks apteek, lillepood, jalatsiparandus ja juuksur.

Oma ideid ning ettepanekuid on võimalik edastada läbi Lasnamäe linnaosa veebilehe: www.tallinn.ee/lasnamae või statsionaarsetes kogumispunktides, mis asuvad: Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti 54), Kultuurikeskuses Lindakivi (Koorti 22), Lasnamäe Spordikompleksis (Pae 1), Lasnamäe Centrumis (Mustakivi tee 13) ning Maxima kauplustes (Smuuli tee 9 ja Linnamäe tee 61).

1. märtsil tähistas Lasnamäe noortekeskus oma sünnipäeva. Kõiki külalisi ootas enneolematu eriprogramm, mille raames korraldati erinevaid töötube: žongleerimine, kõhutants, käsitöö ja savist voolimine. Samuti toimusid piljardivõistlus ja lauamängude turniir. Alates sellest aastast on kõige suurema Tallinna linnaosa noortekeskus viidud Lasnamäe linnaosa valitsuse otsesesse alluvusse. Linnaosa vanema Olga Ivanova sõnul on antud otsuse eesmärgiks muuta noortekeskuse töö ja funktsioneerimine tõhusamaks ja Lasnamäe elanike vajadustele vastavamaks. „Ei ole saladus, et praegusel ajal muutuvad noored väga kiiresti. Muutuvad ka noorte vajadused ja prioriteedid. Selle muudatusega sai linnaosa valitsus võimaluse kiiremini reageerida toimuvatele muutustele ning kujundada noortekeskuse töö tulevikus veelgi efektiivsemaks“, arvas Olga Ivanova.


Märts 2013

LINNAOSAVANEMA VEERG Lugupeetud Lasnamäe linnaosa elanikud!

Peale lume sulamist tuleb välja kõik, mis oli talvekuudel selle all varjatud. Ei ole juhuslik, et just kevadel korraldatakse meie linnaosas traditsiooniliselt heakorrakuud, mis käesoleval aastal toimubki 20. aprillist kuni 15. maini.

Lasnamäe suur koristus

Heakorrakuu pidulik start toimub Kivila pargis 20. aprillil algusega kell 11.00. Selle kuu jooksul tuleb ära teha palju olulist: koristada talvel kogunenud prügi, teha korda meie linnaosa rohelised tsoonid, likvideerida esile kerkinud prügilad, eemaldada graffiti linna objektide seinadelt. Mõned tegevused tuleb kahjuks igal aastal järjest läbi viia samadel objektidel, eriti kui rääkida stiihiliselt kerkinud prügilatest ja graffitist. Seega vaatamata pingutustele tekitatakse probleem aina uuesti linnaosa elanike endi poolt. Seetõttu kutsun ma kõiki üles mitte ainult aktiivselt osalema Lasnamäe heakorrakuu üritustel, vaid ka edaspidi hoidma linnaosas korda ja puhtust! Täiendavat informatsiooni heakorrakuu ürituste toimumisaja ja –koha kohta võib leida Lasnamäe internetilehel aadressil www.tallinn.ee/lasnamae .

Loome Lasnamäe tulevikku koos

Märtsikuust alates algas meie linnaosas kampaania, mille raames saab iga elanik teha oma panuse sellesse, kuidas areneb Lasnamäe tulevikus. Selleks piisab oma idee või ettepaneku välja pakkumisest selle kohta, mida ja kuidas on võimalik teha, et meie linnaosa paremaks muuta. Blankette ettepanekute jaoks võib leida Lasnamäe Linnaosa Valitsuse hoones, Lasnamäe Spordikompleksis, Lindakivi Kultuurikeskuses, Lasnamäe Centrumi kaubanduskeskuses ning Smuuli ja Linnamäe teel asuvates Maxima poodides. Seal asuvad ka spetsiaalsed kastid, kuhu saab täidetud blanketid postitada. Osalejate vahel loositakse regulaarselt välja ka auhindu  – Rootsi kruiis kahele. Igaüks võib pakkuda rohkem kui ühe idee! Lisaks sellele saab kampaaniast osa võtta ka interneti kaudu täites vormi Lasnamäe internetilehel.

Lasnamäe rahvusvahelised sidemed tugevnevad

Meie linnaosa jätkab rahvusvaheliste suhete arendamist. Naabritelt on alati midagi õppida ning meie kogemus pakub omakorda huvi välismaalastele. Eriti, kui rääkida korteriühistute tööst. Elamumajanduse ala esitab pidevalt uusi väljakutseid ning kogemuste vahetus aitab lahendada selliseid väljakutseid kiiremini ja efektiivsemalt. 25. kuni 28.aprillini külastab Sankt Peterburgi meie linnaosa 30 korteriühistu esindajast koosnev delegatsioon. Meie naabrite korteriühistute instituut on arendusfaasis ja vene naabritel on väga suur huvi selle vastu, kuidas on korteriühistu töö korraldatud ning kuidas on teostatav koostöö linnavõimudega. Lisaks korteriühistute esindajatele külastavad Sankt Peterburgi ka Lasnamäe lasteaedade esindajad, kes saavad võimaluse tutvuda sellega, kuidas on korraldatud Sankt Peterburgi Frunze linnaosa eelkooliasutuste töö.

Õigeusu kiriku kellatorn on peaaegu valmis

Meie linnaosas jätkuvad õigeusu kiriku ehitustööd. Järjekordne pühakoja kompleksi ehitusetapp on varsti lõppemas. Juba viiendal mail toimub kellatorni avamine ­– selleks ajaks paigaldatakse sinna Saksamaal valmistatud kellad. Õigeusu kiriku täielik valmimine on kavandatud sügiseks ning selle pidulik avamine on määratud 29.septembrile.

Uus lähenemine koostööle korteriühistutega

Lasnamäe Linnaosa Valitsuses igakuiselt toimuvad kohtumised korteriühistute esindajatega koguvad üha enam osalejaid. See on hea võimalus saada vajalikku nõuannet pädevate spetsialistide käest, saada kõige värskemat informatsiooni esmaallikast. Lisaks sellele kutsub Lasnamäe Linnaosa Valitsus korteriühistute esindajaid aprillis ehitusmessile „Eesti Ehitab 2013“, mis toimub näituste paviljonis 3. kuni 6. aprillini. Tasuta kutseid jagatakse vastavalt soovide saabumisele. Sel moel saavad meie linnaosa korteriühistute juhid tutvuda uusimate ideedega, tehnoloogiatega, ehitusmaterjalidega – ühesõnaga kõigega, mis on vajalik maja korrashoidmiseks.

Lasnamäe noortekeskuse uus lehekülg

Alates 1. märtsist asub Lasnamäe noortekeskus linnaosa valitsuse valitsemisalas. See otsus peab muutma aadressil Kahu 4 asuva keskuse tööd Lasnamäe elanike vajadustele vastavamaks. Ei ole saladus, et praegusel ajal muutuvad noored väga kiiresti. Muutuvad ka noorte vajadused ja prioriteedid. Selle muudatusega sai linnaosa valitsus võimaluse kiiremini reageerida toimuvatele muutustele ning kujundada noortekeskuse töö tulevikus veelgi efektiivsemaks. Seda enam, et teist aastat järjest teostab linnaosa valitsus edukalt koostööd haridusasutuste omavalitsuste esindajatega ning nüüd aitab õpilaste ideede elluviimisele kaasa ka noortekeskuse osalemine protsessis.

2

Lasnamäel korraldati mitmeid Maslenitsa tähistamisega seotud üritusi

17. märtsil korraldas Lasnamäe Linnaosa Valitsus traditsioonilise lõbusa kevadise maslenitsa peo, millest igal aastal on osa võtnud suur hulk Lasnamäe elanikke. Käesoleval aastal toimus kauaoodatud üritus Lindakivi Kultuurikeskuse taga asuval platsil. Ürituse külastajad jätsid peol hüvasti pikalt kestnud pimeda talvega. Ürituse raames pakuti soovijatele maitsta traditsioonilisi pannkooke ja kuuma teed. Kõik külastajad said osaleda ka lõbusates tantsudes koos Grotesk teatri muinasjututegelastega, nautida ansamblite Kadrill, Bõlitsa, Lootos ja Ljubava esinemisi ning aktiivsematel külastajatel oli võimalus osa võtta naljakatest konkurssidest ning saada auhindu.

lisi viltimise töötuba. Peale traditsioonilist teed pannkookidega ja maitsvaid auhindu ootas üritusel osalejaid gümnaasiumi hoovis saaniga hobune, kes kohusetundlikult sõidutas kõiki soovijaid – nii peremehi kui ka külalisi. Pae lasteaias toimus pidu lõbusate laulude ja tantsude saatel. Sooja tegemiseks kevadisel külmal ilmal aitasid kaasa kotihüpped ja kelkude võidujooks. Lapsed ja täiskasvanud võistlesid köieveos. Pidu lõppes tee ja pannkookidega. Lasnamäe Linnaosa Valitsus tänab kõiki traditsioonilise ühise maslenitsa peo osavõtu, toetamise ja korraldamise eest. Tahaks uskuda, et pidu õnnestus ja kõik jäid sellega rahule.

Ürituse lõpus ootas kõiki külastajaid traditsiooniline Maslenitsa kuju põletamine IRIS show-grupi laulude saatel. Lõbusad pidustused toimusid ka Lasnamäe Vene gümnaasiumis ja Pae lasteaias, kuhu kogunesid külalised neljast Lasnamäe koolist ning Arbu, Lindakivi ja Paekaare lasteaedadest. Pidude korraldajad soovisid, et lapsed saaksid lisaks mängudele, tantsudele ja lauludele ka midagi juurde õppida. Niisiis ootas Lasnamäe Vene gümnaasiumi küla-

Miks kasvab kütte hind ja kuidas saab kütte pealt kokku hoida? Julia Timerbulatova Lasnamäe Linnaosa Valitsuse nõunik Korteriühistutele suunatud veebruari infopäev oli pühendatud väga olulisele probleemile – kütte maksumusele. Soojuse hinna pidevat tõusu tunnetab iga korteriomanik, kuid millest koosneb see tõus ning millised koostisosad moodustavad lõppnumbri – sellest rääkisid Lasnamäe Linnaosa Valitsuse poolt korraldatud infopäeval eriala spetsialistid. Informatsiooni jagasid üritusel Konkurentsiameti ja AS Tallinna Küte esindajad. Kuidas toimub soojuse tootmine ja selle tarnimine majadesse? Eesti suurim kaugkütte jaotusvõrk kuulub AS-le Tallinna Küte. Soojuse tarnimise kett näeb välja järgmine: tootmine katlamajades, tarnimine maja soojusvõrku,

edastamine ja mõõtmine maja küttesõlmes ning lõpuks, soojuse edastamine majasiseselt tarbijale kütte ja sooja vee näol. Soojuse maksumuse kujunemist reguleerib kaugkütteseadus, mis muuhulgas sätestab järgmist: Konkurentsiametiga peab kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna igale võrgupiirkonnale eraldi soojusettevõtja, kes müüb soojust tarbijale, müüb soojust võrguettevõtjale edasimüügiks tarbijale, toodab soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis (§9 lg 1). Seega, hind kujuneb Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud valemi alusel. Miks soojusenergia maksumus tõuseb? Esimeseks AS-st Tallinna Küte mittesõltuvaks hinnatõusu teguriks on riigipoolne maksude ja aktsiiside tõus: käibemaksu tõus (alates 1.07.2000.a. – 5%, alates 1.07.2007.a. – 18%, alates 1.07. 2009.a. – 20%), maagaasi aktsiisi tõus (alates 1.07.2009.a. – 2,4 korda). Teiseks teguriks on maagaasi hind, mis on otseses sõltuvuses nafta hinnast maailmaturul. Kolmandaks teguriks on gaasi võrguteenuse hinna tõus (alates 1.05.2013.a. - 3,6%).

Selleks, et saavutada soojuse tootmises madalamat hinda, võttis AS Tallinna Küte suuna soojuse tootmisprotsessis kasutatava bio- ja alternatiivse kütuse osakaalu suurendamisele. Plaani järgi vähendab prügist toodetud soojus 2014. aastal soojuse hinda 5% võrra ning biokütuse baasil toodetud soojuse osakaalu suurendamine vähendab selle maksumust 14% võrra. Kokku hoida tuleb mõistlikult! Kõigile on teada, et selleks, et vähem maksta tuleb kokku hoida. Peab aga meeles pidama, et mõistlik energia säästmine ei pea mõjutama siseruumide kliimat. Vajalik on jälgida normatiive: siseruumide temperatuur +21° C, õhuniiskus 25-40% (talvel) ja 30-70% (suvel). Järgnevalt on toodud kulude vähendamise ja hea ruumide sisekliima hoidmise kõige efektiivsemad lahendused: välisseinade soojustamine, akende - uste tihendus või nende asendamine energiasäästlikumatega, sundventilatsiooni loomine soojuse taastumise viisil, küttesüsteemi remont, sealhulgas ka küttesüsteemi efektiivsema reguleerimise loomine.


Märts 2013

TALLINNA HEAKORRAKUU 2013 TOIMUB 20.04.2013 – 15.05.2013 Heakorrakuu avaüritus toimub 20.aprillil kell 11.00-14.00 Kivila pargis. Lasnamäel heakorrakuu raames teostatavad tööd: • • • • • •

Talvise puistematerjali koristamine sõiduteedelt; Tühermaadelt prahi koristamine (lenduv praht, rehvid); Elumajade vaheliste haljasalade koristamine; Omavoliliste prügilate likvideerimine; Haljasaladelt talvekahjustuste likvideerimine; Grafiti (soditud ja määrdunud pinnad) eemaldamine linna objektidelt.

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISE REID LASNAMÄE LINNAOSAS TOIMUB: Pühapäeval, 28.aprill 2013 10.00 – 10.15 Katleri 5 esisel platsil 10.35 – 10.55 Läänemere 66 ja 72 vahelisel platsil 11.15 – 11.35 Ümera 54 ees 11.50 – 12.05 Kärberi 6 ees 12.25 – 12.40 Virbi 20 ja 22 vahelisel alal 13.00 – 13.20 Punane 63 ja 65 esisel asfaldiplatsil 13.40 – 14.00 Uuslinna 4 ja 10 vaheline ala Tasuta võetakse vastu: Ohtlikke jäätmeid nagu vanad akud ja patareid, õlijäätmed (kuni 20l inimese kohta), aegunud ravimid (kuni 2kg inimese kohta), värvi- ja lakijäätmed (kuni 10l inimese kohta), olmekemikaalid (kuni 10l inimese kohta), elavhõbedajäätmed, sh päevavalguslambid (kuni 10tk inimese kohta). Kodutehnikat nagu suured kodumasinad (külmikud, pesumasinad, elektripliidid, mikrolaineahjud), väikesed kodumasinad (tolmuimejad, rösterid, föönid, kohviveskid, triikraud jne), IT seadmed (arvutid, monitorid, printerid), raadiod, videokaamerad, videomagnetofonid, televiisorid jne. Täiendav info: Tallinna Keskkonnamet, tel 640 4610, Kesto OÜ, tel 6395222 INFO HEAKORRAKUUL OSALEVATEST ETTEVÕTETEST: 1. Vanad autorehvid Vanu rehve saab eraisik tasuta ära anda jäätmejaamades (vt jaotist „Jäätmejaamad”), kus võetakse vastu kuni kaheksa

vana rehvi korraga, ning MTÜ Rehviliit ja MTÜ Rehviringlus kogumispunktides. Kuusakoski AS (Betooni 12, E–R 8.00– 16.30; L 8–15) Oscarrehvid OÜ (Peterburi tee 90f, E–R 8.30–17.30; L 10–15) Pranko OÜ (Punane 54, E–R 9–18) Tireman OÜ (Peterburi tee 58c, E–R 8.30– 19.00; L 10–15; Punane 6, E–R 9–18) Ettevõtetelt võetakse vanarehvid vastu tasu eest. Lisainfo www.rehviringlus.ee ja www.rehviliit.ee 2. Vanametalli kogumine Vanametalli on võimalik utiliseerida AS Kuusakoskis (Betooni 12) ettevõtte hinnakirja alusel. Täpsem info: http://www.kuusakoski.ee 3. Ehitus- ja lammutusjäätmed Ehitusjäätmete käitlusega tegelevad ettevõtted: ATI Grupp OÜ, Peterburi tee 94, tel 622  4250 (E-R 08.00-19.00, L 08.0016.00) OÜ Slops, Maleva  4, tel 666  3060 (E-R 08.00-18.30, L 08.00-16.00) 4. Puidujäätmete tasuta vastuvõtt Asen OÜ võtab tasuta vastu kõikvõimalikke puidu liike (v.a kännud ja raudtee liiprid). Vastuvõtupunkt asub aadressil Betooni 28c ning on avatud E-P 9.00-18.00 Lisainfo: www.ecology.ee 5. Jäätmejaamades võetakse eraisikutelt tasuta vastu: - töötlemata puitu; - vanametalli; - plaste; - sorditud kive, betooni ja telliseid; - paberit ja kartongi; - kasutuskõlblikku vanamööblit*; - biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni neli 100-liitrist kotitäit); - kasutatud riideid (tasuta ühelt toojalt päevas kuni neli 100-liitrist kotitäit); - sõiduautode rehve (tasuta kuni 8 rehvi korraga); - elektri- ja elektroonikajäätmeid (tasuta, sh külmikud ja telerid)**;

- - -

pakendeid; klaasi; koduseid ohtlikke jäätmeid.

* Kasutatud mööbli seisukorda hindab jäätmejaama klienditeenindaja. Kasutuskõlblikuks tunnistatakse mööbel, mis on väga heas korras ja mida on võimalik suunata taaskasutusse koostöös MTÜga Uuskasutuskeskus. ** Tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema komplektsed. Mittekomplektseid külmikuid võetakse vastu ainult tasu eest (10 €/tk). Olmejäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta. Jäätmejaama operaatori hinnakirja alusel võetakse vastu eterniiti, sortimata ehitusjäätmeid ja kasutuskõlbmatut vana mööblit. Lasnamäel asub jäätmejaam aadressil Suursõjamäe 31a (K, N, R 14−19; L, P 10−15). Jäätmejaam on suletud riiklikel pühadel ja pühade-eelsetel tööpäevadel.    6. Aia- ja pargijäätmed Aia- ja pargijäätmeid võetakse tasu eest vastu  kompostimisväljakul aadressil Rahumäe tee 5a. Haljasjäätmete hulgas ei tohi olla ohtlikke jäätmeid ega autorehve. Täpsem info www.e-compost.ee 7. MTÜ Loomade Hoiupaik korraldab heakorrakuu raames järgmiseid üritusi: 01.04.–30.06.2012 korraldab MTÜ loomade hoiupaiga veterinaarkliinik juba traditsiooniks muutunud koduloomade (kasside ja koerte) kevad-suvist kiibistamise, steriliseerimise, kastreerimise ja vaktsineerimise kampaaniat. Täpsem info www.pets.ee MEELDETULETUS Tule tegemise kord Lasnamäe linnaosas Lasnamäe linna territooriumil on kulu ja jäätmete põletamine ning lõkke tegemine keelatud! http://www.tallinn.ee/ametid/keskkonnaamet Raielubade taotlemise kord Tallinna linnas Tallinna linna territooriumil on omavoliline puude raiumine või kärpimine keelatud! Raieloa taotluse blanketi näidise leiad Tallinna linna koduleheküljelt http://www.tallinn.ee/Raieluba

Suurüritused Lasnamäe Muusikakoolis Lasnamäe Muusikakool tegutseb Lasnamäe linnaosas 13. aastat. Kool avati 2000. aastal ning nende aastatega on muusikakoolist kujunenud kõige paremate õpitingimuste kool, kus saab omandada muusikalist põhiõpet. Tänu väga headele tingi-

mustele, pillide ja kahe saali olemasolule on toimunud koolis mitmed üleriigilised üritused. Üks traditsiooniline sündmus on iga-aastane klaveriansamblite festival ALLEGRO,

mis toimus sel aastal 2.veebruaril. Tervet päeva hõlmaval üritusel oli osalejaid 17 muusikakoolist. Kooli peegelsaali kahel kontsertklaveril kõlasid palad nii ühel kui ka kahel klaveril. Erinevaid palu esitati nii neljal kui ka kuuel käel. Kontserdi tegi huvitavaks ettekantav eri ajastute heliloojate looming. Selleks festivaliks ei lepita eelnevalt kava suhtes kokku, kuid arvestades rikkalikku klaverimuusika repertuaari ei kordunud ükski pala kuigi esines 63 ansambli paari. Üritus toimus ühisprojektina koos klaveriansambli seltsiga ALLEGRO, kes tähistas oma 10. sünnipäeva õpetajate kontserdiga, millel esinesid ka Lasnamäe Muusikakooli klaveriõpetajad. Kõik üritustel osalenud õpilased said tänukirja ja mälestuseks kaunilt kujundatud meene. Lasnamäe Muusikakoli õpilased korraldavad 19. aprillil kell 11.00 kontserdi Kultuurikeskuses Lindakivi, kuhu oodatakse muusikahuvilisi kuulama puhkpilliorkestri ja erinevate ansamblite esinemist. Kontsert on tasuta.

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa korteriühistu esindaja! 22. ja 24. aprillil 2013 toimuvad Lasnamäe Linnaosa Valitsuse saalis (Pallasti 54, Tallinn) korteriühistute infopäevad algusega kell 15.00. Infopäevad on jaotatud kahele päevale. 22. aprillil vene keeles ja 24. aprillil eesti keeles. Päevakord: 1. Avasõna Lasnamäe linnaosa vanemalt (Olga Ivanova) 2. LED-valgustidest (Lepseti Grupp OÜ) Palume aktiivset osavõttu!

DETAILPLANEERINGUD Teade detailplaneeringutest Lasnamäel Tallinna Linnaplaneerimise Amet Tallinna Linnavalitsus otsustas 27. veebruari 2013 istungil korraldusega nr 246 –k algatada Linnamäe tee 3 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 2,15 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Linnamäe tee 3 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 6-korruselise ärihoone (tervise-, kaubandus- ja spordikeskus) ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Otsustati ka mitte algatada Linnamäe tee 3 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 130, 11317 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kell 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid. tallinn.ee/.

Tallinna Linnavalitsus otsustas 20. veebruari 2013 istungil korraldusega nr 209 –k algatada Katusepapi tn 14, 16, 16a ja 16b kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,48 ha. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine üheks ärimaa krundiks ja ehitusõiguse määramine kuni nelja maapealse ning kahe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringu ülesanne üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Otsustati ka mitte algatada Katusepapi tn 14, 16, 16a ja 16b kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), detailplaneeringu koostaja on RAAM Arhitektid OÜ (aadress Pärnu mnt 10/VäikeKarja 12, 10148 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kell 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid. tallinn.ee/.

Tallinna Linnavalitsus otsustas korraldusega nr 349 –k algatada Peterburi tee 34 ja 34b kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 3,13 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on äri- ja tootmismaa maakasutuse sihtotstarbega Peterburi tee 34 kinnistu ärimaa sihtotstarbe osakaalu suurendamine ning ehitusõiguse määramine kokku ühe kuni 8-korruselise äri- ja büroohoone ning seitsme kuni 3-korruselise lao- ja tootmishoone ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

Hispaaniasse prügimäele Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi algklassipere osaleb sellel aastal Comenius projektis „Bright history out of Rubbish“. Osalejaid riike on viis – eestlastele pakuvad seltsi Hispaania, Rumeenia, Bulgaaria ja Türgi, kes on ka selle projekti eestvedaja maa. Esimene tööalane kohtumine toimus 5.-9. novembrini 2012 Malagas, Hispaanias. Meie projekti eesmärk on tutvustada lastele prügi sorteerimist, käitlemist, taaskasutamist. Kõike saab uuesti kasutada, kui sellele anda teine kuju ning tähendus. Prügikäitlemisjaamas tutvustati meile väga põhjalikult prügimajandust Malagas. Saime teada, et nii mõnedki mäed Hispaanias on

nagu üks mitmekihiline tort, kuhu kihtidena on pandud hoolega sorteeritud ja töödeldud prügi (õigemini küll see, mis prügist peale sorteerimist ja töötlemist järgi jääb), muld, kile ja nii mitu kihti. Ega tõepoolest ei teegi vahet, milline võiks olla looduslik mägi ning milline prügimägi. Naljaga pooleks esitatud küsimus looduslike mägede olemasolu kohta pani kohalikud muigama... Tõime Hispaaniast kaasa palju vahvaid emotsioone ja mõtteid, aga ka hulga ülesandeid, mida nüüd koos oma õpilastega lahendama hakkame. Viia Hang õpetaja ja haridustehnoloog Tallinna Kuristiku Gümnaasiumist

3


Märts 2013

Parimad lumelinna ehitajad on Läänemere, Kuristiku gümnaasiumides ja Lasnamäe Üldgümnaasiumis! 1. märtsil toimus Lasnamäe noortekeskuses lumelinna ehituse osalejate autasustamise tseremoonia. Lumelinn rajati 12.veebruaril Lasnamäe kümne haridusasutuse õpilaste poolt Kivila parki. Võitjad valiti avatud hääletuse käigus Lasnamäe Linnaosa Valitsuse Facebook´i lehel. Esimese koha saavutas Läänemere gümnaasium, teise Lasnamäe Üldgümnaasium ning kolmanda koha Kuristiku gümnaasium. Kokku osales hääletusel

ligikaudu kaks tuhat inimest, mis näitab selle ürituse vastu suurt huvi. Kõigi kolme esikoha saavutanud võistkondade liikmed saavad autasuks sertifikaadi teooriakursuse õppimiseks Atlanta autokoolis. Lasnamäe Linnaosa Valitsus tänab lumelinna ehituse toetamise eest Maxima OÜd, Atlanta autokooli ja eraldi Kišmišš restorani, mis muuhulgas varustas „ehitajaid“ kuuma teega ning maiustustega.

Lasnamäe lasteaedade pedagoogid läbisid reguleerija I pädevuse koolituse Märtsi lõpus toimusid Lasnamäe Linnaosa Valitsuses reguleerija I pädevuse koolitused lasteaedade pedagoogidele. Koolitus andis lasterühma saatjale ettevalmistuse, kuidas lastega liikluses käituda, kuidas ohuolukordi märgata ja ennetada. Teooriale järgnes praktika tänavaliikluses. Koolitusel osales kokku 42 õpetajat. Pedagooge koolitas OÜ Autosõit. Koolituse toimumist toetas Maanteeameti põhja regioon.

Tallinna Kuristiku Gümnaasium võtab vastu uusi õpilasi 2013/2014. õa 1.-12. klassidesse meie moodsalt renoveeritud koolimajja Kärberi 9! 10. klassi katsetele on vajalik eelnevalt registreerida.

Lahtiste uste päevad toimuvad 3. ja 4. aprillil kella 14.00.-17.00

Katsed toimuvad 4. aprillil kell 15.00-17.00 aadressil Kärberi 9.

Õppesuunad põhikoolis: keelte-, reaal- ja tavaklass.

Praktiline tund õues, reguleerija koolitus (22.03.2013).

Õppesuunad gümnaasiumis: humanitaar-keelte-, loodusainete-reaal- ja majandus-ettevõtluse klass. Võimalus registreerida juba eelkooli.

Täpsem info tel. 634 0212 või kodulehel www.kuristiku.ee/vastuvott

Usaldustelefon Eluliin

See on telefon, kuhu võib helistada psühholoogilises kriisiolukorras, kui tunnete end üksina, kui elu tundub lootusetu ja ei näe väljapääsu.....

Ärge kaotage lootust! Helistage! Teid kuulatakse ära ja aidatakse! Tel. 6 558 088 – eesti keeles Kell 19.00 – 07.00 puhkepäevadeta

6 555 688 – vene keeles www.eluliin.ee

KULTUURIKESKUS LINDAKIVI Kultuurikeskus Lindakivi Koorti 22, tel 632 1062, www.lindakivi.ee 6.04. 7.04. 12.04. 13.04. 13.04. 14.04. 19.04. 20.04. 21.04. 26.04. 27.04. 30.04. Näitus:

kell 18.00 Noorteüritus KVN. Pilet 3€ kell 16.00 Kontsert „Mu ainukene”. Sergei Maasin show-ballett RADA, Margarita Kustinskaja. Pilet 10€ kell 18.00 Lasteansambel Terek kontsert. Tasuta kell 16.00 Naiskoor Rukkilill 10.aastapäeva kontsert. Tasuta kell 19.00 Tantsuõhtu, neile kel 40+ Muusika ansamblilt EHO. Pilet 4€ kell 15.00 Estraadikool Maestro kevad-show. Pilet 5€ kell 11.00 Lasnamäe Muusikakooli kontsert „Millistel pillidel me mängime...” Tasuta kell 14.00 V Rahvusvaheline noorte estraadilauljate konkursi Laagna Laul eelvoor. Tasuta kell 15.00 Laulu-ja tantsukollektiivide konkurss Lindakivi talent. Pilet 2€ kell 18.00 Kontsert Rahvusvaheline tantsupäev. Pilet 2€ kell 19.00 Tantsuõhtu. Muusika ansamblilt Ragnar&Co bänd. Pilet 4€ kell 19.00 Kontsert. Esinevad: Jüri Sõskin (Moskva), Jevgeni Kunevitš, Sergei Maasin. Pilet 10€ 31.03 – 28.04 Viktoria Vaderi maalide näitus Maailm, mis on sündinud armastusega

KINOKAVA E 1. aprill kell 17.00 Pelgupaik (USA) 2013.a triller, draama, romantika /vene keeles, eesti k. subtiitrid K 3. aprill kell 14.00 Gambit (USA) 2013.a komöödia, kriminull / inglise keeles, eesti k. ja vene k. subrtiitrid P 7. aprill kell 12.00 Niko ja lendavad põhjapõdrad ( FIN) 2012.a animatsioon, seikluskomöödia / vene keeles dubleeritud E 8. aprill kell 17.00 Džungel (RUS) 2012.a komöödia, seiklus/vene k. dubleeritud, eesti k. subtriitrid L 13. aprill kell 12.00 Niko ja lendavad põhjapõdrad (FIN) 2012.a animatsioon, seikluskomöödia / eesti keeles dubleeritud E 15. aprill kell 17.00 Gambit inglise (USA) 2013.a komöödia, kriminull / inglise keeles, eesti k. ja vene k. subrtiitrid K 17. aprill kell 14.00 Pelgupaik (USA) 2013.a triller, draama, romantika /vene keeles, eesti k. subtiitrid E 22. aprill kell 17.00  Gambit (USA) 2013.a komöödia, kriminull / inglise keeles, eesti k. ja vene k. subrtiitrid K 24. aprill kell 14.00 Džungel (RUS) 2012.a komöödia, seiklus/vene k. dubleeritud, eesti k. subtriitrid Tavapilet 2.50€ / Lapsed kuni 12 a 1.60€ / Pensionärid 0.60€ / Perepilet (2 täiskasvanut ja 2 alla 12-aastast).6.00€ Grupipilet al. 10 inimest grupis 1.60€ Kultuurikeskus Lindakivi, Koorti 22, Lasnamäe, tel. 6321062/ 53023534, www.lindakivi.ee

4

Kutsume kõiki huvilisi külastama rahvusvahelist konkurss-festivali Narva kevad, mis toimub 27.aprillil algusega kell 15.00 ja 28.aprillil algusega kell 15.00 Kultuurikeskuses Lindakivi. Sissepääs tasuta. Kavas on: • 4 koori Riiast, Daugavpilsist ja Peterburist; • 10 tantsuansamblit Tallinnast, Riiast, Daugavpilsist ja Peterburist; • 2 orkestrit Tšerepovetsist ja Paldiskist; • estraadilauljad, esinejad balalaikal, domral, klarnetil, viiulil ja klaveril. Täiendav info: www.narvaspring2010.narod.ru

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS Pallasti 54, 11413 Tallinn Telefon: 645 7700; faks: 645 7734 E-post: lasnamae@tallinnlv.ee LASNAMÄE LEHT E-post: lasnamaeleht@tallinnlv.ee Reklaaami tellimine, kirjastus ja levi Päike OÜ Telefon: 602 7774, 5645 4308 E-post: info@lasnamaeleht.ee

Lasnamäe Leht / Märts 2013 / EST  

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ajaleht

Lasnamäe Leht / Märts 2013 / EST  

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse ajaleht

Advertisement