Page 1

SIHTASUTUS TALLINN 2011 EELARVEST MITTETULUNDUSTEGEVUSEKS ETTENÄHTUD VAHENDITE ARVELT ERALDATAVA TOETUSE TAOTLUSED ESITANUD ISIKUD NING SIHTASUTUSE JUHATUSE POOLT TEHTUD OTSUSED:

RAHULDATUD

RAHULDAMATA JÄETUD

SA Lootsi Koda

MTÜ Igiliikur

MTÜ Eesti Kergejõustiku Liit

MTÜ Lauatenniseklubi Pingpong

MTÜ Tallinna Veespordi Klubi

MTÜ Noorte Ühing Maa Värvid

MTÜ Pimedate Ööde Filmifestival

MTÜ Tantsuansambel „Kullaketrajad“

OÜ Silmviburlane

FIE Tõnu Aru

MTÜ Elamussport MTÜ Eesti Instituut ESS Kalev Jahtklubi MTÜ MTÜ Kultuurituur Eesti Laser ja Zoom 8 Klasside Liit Sailing Center OÜ

http://www.tallinn2011.ee/get/230/Toetuste%20taotluste%20rahuldamise%20v%C3%B5i%20rahuldamata%20j%C3  

http://www.tallinn2011.ee/get/230/Toetuste%20taotluste%20rahuldamise%20v%C3%B5i%20rahuldamata%20j%C3%A4tmise%20otsused.pdf

Advertisement