Page 1

IDEEKONKURSI KUULUTUS Sihtasutus Tallinna 2011 (edaspidi hankija (registrikood 90009424) korraldab ideekonkursi, mille eesmärk on leida parim ideekavand Tallinn 2011 lõpetamise korraldamiseks. Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada Ideekonkursi kuulutuse avaldamise kuupäev Ideekonkursi nimetus Ideekonkursi lühiiseloomustus

Ideekonkursi kuulutus 12.10.2011 „Tallinn 2011 lõpetamise korraldamine“ Ideekonkursi eesmärgiks on leida parim ideekavand ja programmi lahendus projekti „Tallinn 2011 lõpetamise korraldamine“ tarbeks. Euroopa kultuuripealinn Tallinn 2011 lõpetamine toimub ajavahemikul 20.-22.12.2011 ning lõputseremoonia kõikide kultuuripealinna programmi kuuluvate projektide korraldajatele, toetajatele ja koostööpartneritele 22. detsembril 2011 kell 21.0024.00 Lennusadama angaarides. Tegemist on esimese sündmusega, mis toimub vastvalmivates Lennusadama angaarides ning selle sündmusega avame Lennusadama angaaride hoone. Konkursil osalemiseks tuleb luua lõpetamise programm, ajakava, alaplaan, ala kujunduslahenduse idee, lahendus kultuuripealinna tiitli üleandmiseks ja partnerite tänamiseks. Ideelahenduse väljatöötamisel tuleb lähtuda ideekonkursi dokumentide lisas 1 toodud projekti „Tallinn 2011 lõpetamise korraldamine“ tutvustusest. Kontseptsioon peab olema teostatav 20 000 kuni 25 000 EUR-ga, mis sisaldab käibemaksu ja millele lisandub agentuuri tasu. Hankijal on õigus asuda ideekonkursi võitja(te)ga väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusse (lihtmenetluse vormis).

Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid

Ideekavandite hindamise kriteeriumid 100 punkti skaalal on järgmised: 1) kontseptsiooni argumenteeritus – 10 väärtuspunkti; 2) programm – 20 väärtuspunkti; 3) alale loodud kunstniku poolne visuaalse lahenduse idee – 5 väärtuspunkti; 4) lavastaja poolne lahendus kultuuripealinna tiitli üleandmiseks ja partnerite tänamisaktsioon – 10 väärtuspunkti; 5) teostatavus sisuliselt ja kohaspetsiifiliselt – 10 väärtuspunkti; 6) programmi kontseptsiooni seotus merega – 10 väärtuspunkti; 7) eelarvestus kontseptsiooni elluviimiseks – 20


2 väärtuspunkti järgmise skeemi alusel: Kuni 20 000 eurot – 20 väärtuspunkti 20 0001 – 25 000 eurot – 15 väärtuspunkti Üle 25 000 eurot – 0 väärtuspunkti 8) agentuuri tasu – 5 väärtuspunkti; 9) originaalsus (ideekavandis pakutud programm peab pakkuma uusi lahendusi ja olema omanäoline) – 10 väärtuspunkti. Iga žüriiliikme poolt igale ideekavandile hindamisekriteeriumite lõikes antud väärtuspunktid liidetakse ning igale ideekavandile arvutatakse žürii liikmete poolt antud keskmine hinne. Keskmiste hinnete alusel koostatakse ideekavandite pingerida. Ideekonkursi hankedokumentide väljastamise alguskuupäev Ideekonkursi hankedokumentide väljastamise lõppkuupäev Ideekavandi esitamise lõppkuupäev Lisainformatsiooni on võimalik saada:

12.10.2011 19.10.2011 kell 16:00 28.10.2011 kell 10:00 Kadri Suurkivi jurist kadri.suurkivi@tallinn2011.ee +372 53 419 810

/L%C3%B5petamise%20ideekonkurss  
/L%C3%B5petamise%20ideekonkurss  

http://www.tallinn2011.ee/get/2423/L%C3%B5petamise%20ideekonkurss.pdf