Page 1

KÜLALISLAHKE TEENINDUS 1.

Võtame inimese soojalt vastu. Nagu tuleks meie oma koju.

KÜLALISLAHKE JUHTIMINE

“KÜLALISLAHKE” ELAMINE

1. Võtame teenindaja soojalt vastu. Nagu 1. tuleks meie oma koju.

Mida ma iseenda kohta iga päev mõtlen/ütlen?

2. Kindlasti ei ignoreeri me külalist ja ei tegele muude asjadega, kui külaline tuleb/või midagi teeb.

2. Kindlasti ei ignoreeri oma teenindajat ja ei eira oma inimesi, kui nad midagi räägivad.

2. Ma ei ignoreeri iseenda vajadusi ja ei tegele teiste inimeste “probleemidega” rohkem kui iseenda vajadustega.

3. Tutvustame ennast/teisi.

3. Tutvustame ennast/teisi.

3. Tutvun endaga pidevalt. Mida tahan/ ei taha. mis mind kirgastab

4. Soovitame omaltpoolt parimat kohta.

4. Soovitame omaltpoolt parimaid praktikaid.

4. Valin teadlikult “parimad” mõtted, mis loovad parimad tunded ja lõpuks parima tulemuse.

5. Soovitame ja räägime sellest, mis meil anda (mitte pakkuda) on, mõistes, mida inimesel tegelikult vaja on.

5. Soovitame ja räägime sellest, mis meil anda on, mõistes, mida teenindajal tegelikult vaja on.

5. Mõtlen kogu aeg sellele, mis on kingitus, mida mul “anda” on? Keskendun oma tugevustele.

6. Me ei pane külalist ootama, lootuses, et ta saab ise hakkama.

6. Me ei oota, et teenindaja saab ise hakkama, vaid loome süsteemi, mis toetab kasvu ja arengut.

6. Ma ei “oota,” kuni keegi “seal” midagi teeb, Ma ei põgene pseudo “lõbustuste taha.” Mäletan õnne definitsiooni.

7. Tunnustame/kiidame külalise valikuid.

7. Tunnustame/kiidame teenindajaid.

7. Tunnustan ennast ja olen tänulik.

8. Räägime juba alguses “magustoidust.”

8. Räägime juba alguses “magustoidust.”

8. Räägin juba alguses “magustoidust,” mitte sellest, mis veel halvemaks läheb.

9. Oleme kuni ära-saatmiseni tähelepanelikud ja kohal.

9. Oleme kuni ära-saatmiseni tähelepanelikud ja kohal.

9. Olen kuni “ära-saatmiseni” tähelepanelik ja kohal.

10. Anname mõista, et tahame, et külaline tagasi tuleks ja küsime, et millal jälle näeme.

10. Anname mõista, et tahame, et inimene tagasi tuleks ja oleme kursis, mida peame tegema, et see nii juhtuks.

10. Ootan aega “iseendaga.”

11. Kui külaline käitub “halvasti,” siis võtame seda isiklikult ja ei mõtle, et külaline on kuningas. “Sina oled minu kindluses, mina olen kuningas.” See ei ole ülbus - vaid armastus, mis näitab, et me ootame kuningatelt ka kuninglikku käitumist.

11. Mõistan, et juhina ei ole mina “kuningas” ega teenindaja ei ole “kuningas.” Me oleme koos ja toetame teineteist. Me mõlemad vastutame tulemuste eest.

11. Õpin iseendale ja teistele andeks andma.

/K%C3%BClalislahke%20elu  
/K%C3%BClalislahke%20elu  

http://www.tallinn2011.ee/get/1206/K%C3%BClalislahke%20elu.pdf