Page 1

RIIGIHANKE KUULUTUS Sihtasutus Tallinna 2011 (edaspidi hankija (registrikood 90009424) soovib sõlmida hankelepingut, mille eesmärk on varustada Sihtasutus Tallinn 2011 vabaõhuüritus „Linnade tuur“ vajaliku heli-, video- ja valgustehnika ning lavaga ning tagada nimetatud asjade tehniline teenindamine ja paigaldus. Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes Riigihanke kuulutus avaldada Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev 2.08.2010 Riigihanke nimetus Linnade tuuri heli-, valgus- ja videotehnika ning lava rentimine, teenindamine ja paigaldus Riigihanke lühiiseloomustus 1. Riigihanke esemeks on heli-, valgus- ja videotehnika ning lava tarne. 2. Asjade tarne lähteülesanne koos tehniliste näitajate miinimumnõuetega on esitatud riigihanke kutse lisas 1. 3. Tarne täitmise asukohad: Haapsalu (28.08.2010); Pärnu (29.08.2010); Tartu (04.09.2010); Valga (05.09.2010); Narva (11.09.2010); Jõhvi (12.09.2010); Paide (18.09.2010) ja Rakvere (19.09.2010). Tarne täpsed asukohad nimetatud linnades täpsustakse enne hankelepingu sõlmimist. 4. Tarnija ülesandeks on riigihanke esemeks olevate asjade tarne ja muud asjade käikuandmiseks ja kasutamiseks vajalikud transpordi, paigalduse ning tehnilise teenindamise tööd, sh linnade nõudmistest ja ettekirjutustest tulenevad tööd, mille eest Tellija ei pea maksma lisatasu. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.08.2010 kell 12:00. Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind. Kui madalaima hinnaga pakkumusi on rohkem kui üks, eelistatakse nende hulgast pakkumust, milles pakutava lava ühikuhind on soodsaim. Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev 2.08.2010 Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev 10.08.2010 Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud Juriidilise isiku nimi, registrikood, isiku andmed kontaktandmed. Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus Neeme Kari edastada turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja +372 56 2011 06 neeme.kari@tallinn2011.ee

Linnade%20tuuri%20kuulutus  

http://www.kultuurikatel.ee/get/231/Linnade%20tuuri%20kuulutus.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you