Page 1

RIIGIHANKE KUULUTUS SA Tallinn 2011 (edaspidi hankija (registrikood 90009424) soovib sõlmida hankelepinguid osadeks jaotatud avatud hankemenetlusega riigihanke „Tallinn 2011 imagokampaania meediaplaani täitmine“ raames, mille eesmärk on Tallinn 2011 imagoloogilise reklaami eksponeerimine vastavalt hankeplaanis toodule. Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes Riigihanke kuulutus avaldada Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev 12.04.2011 Riigihanke nimetus „Tallinn 2011 imagokampaania meediaplaani täitmine“ Riigihanke lühiiseloomustus Sihtasutus Tallinn 2011 kutsub Teid esitama pakkumust osadeks jaotatud avatud hankemenetlusega riigihankele, mille eesmärk on leida Tallinn 2011 imagokampaania meediaplaani elluviijad. Riigihange on osadeks jaotatud, pakkumuse võib teha ühele või mitmele riigihanke osale. Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid Madalaim hind Osalemistaotluste esitamise alguskuupäev 13.04.2011 Osalemistaotluste esitamise lõppkuupäev 28.04.2011 Osalemistaotluses esitatavad kohustuslikud Kirjalik taotlus, pakkuja ning esindaja andmed kontaktandmetega. Vastutav ametiisik, kellele osalemistaotlus Kontaktisik: Karin Täär edastada karin.taar@tallinn2011.ee

/Imagokampaania%20meediaplaan  

http://www.tallinn2011.ee/get/1366/Imagokampaania%20meediaplaan.pdf

/Imagokampaania%20meediaplaan  

http://www.tallinn2011.ee/get/1366/Imagokampaania%20meediaplaan.pdf