Page 1

RIIGIHANKE KUULUTUS SA Tallinn 2011 (edaspidi hankija), registrikoodiga 90009424, soovib sõlmida hankelepingut avatud hankemenetlusega riigihanke „Reklaam Tallinna Lennujaamas“ osas, mille eesmärk on reklaamteenuse osutamine Tallinna Lennujaamas. Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes avaldada Riigihanke kuulutuse avaldamise kuupäev Riigihanke nimetus Riigihanke lühikirjeldus

Pakkumuse esitamise alguskuupäev Pakkumuste esitamise lõppkuupäev Pakkumus tuleb esitada

Riigihanke kuulutus 01.06.2011 „Reklaam Tallinna Lennujaamas“ Sihtasutus Tallinn 2011 kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetlusega riigihankele, mille eesmärk on reklaamteenuse osutamine Tallinna Lennujaamas. Riigihange ei ole osadeks jaotatud ning alternatiivseid pakkumisi esitada ei saa. Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registris: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/125772 01.06.2011 16.06.2011 SA Tallinn 2011, Pärnu mnt 8/Väike-Karja 9, 10148 Tallinn, Eesti. Kontaktisik: Katrin Remmelkoor, Tel: +372 56 2011 01, e-post: kati@tallinn2011.ee

/Hanke%20kuulutus%20-%20reklaam%20lennujaamas  

http://www.tallinn2011.ee/get/1660/Hanke%20kuulutus%20-%20reklaam%20lennujaamas.pdf

/Hanke%20kuulutus%20-%20reklaam%20lennujaamas  

http://www.tallinn2011.ee/get/1660/Hanke%20kuulutus%20-%20reklaam%20lennujaamas.pdf