Page 1

IDEEKONKURSI KUULUTUS Sihtasutus Tallinna 2011 (edaspidi hankija (registrikood 90009424) korraldab ideekonkursi, mille eesmärk on leida parim turunduskommunikatsiooni kontseptsiooni ideekavand projekti „Geriljakino“ tutvustamiseks. Andmed, mis tuleb veebis või ajalehes Ideekonkursi kuulutus avaldada Ideekonkursi kuulutuse avaldamise kuupäev 18.01.2011 Ideekonkursi nimetus „Projekti Geriljakino turunduskommunikatsiooni kontseptsioon“ Ideekonkursi lühiiseloomustus Ideekonkursi eesmärgiks on leida parim projekti „Geriljakino“ sõnumi edastamiseks integreeritud turunduskommunikatsiooni kontseptsioon. Kontseptsioon peab olema teostatav 2011. aastal Konkursil osalemiseks tuleb luua integreeritud turunduskommunikatsiooni ideelahendus, visuaalsed kujunduslahendused ja tegevusplaan. Kujunduse ideelahenduse baasil peab olema võimalik välja töötada erinevaid infoja turundusmaterjale (voldikud, brošüürid, esitluspõhjad, reklaam meedias jne). Turundusja infomaterjalide ideelahenduse väljatöötamisel tuleb lähtuda hankedokumentide lisas 1 toodud projekti „Geriljakino“ tutvustusest. Kontseptsioon peab olema teostatav kuni 25 000 (kakskümmend viis tuhat) EUR. Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid Ideekavandite hindamise kriteeriumid 100 punkti skaalal on järgmised: 1. kontseptsiooni üldine argumenteeritus – 20 väärtuspunkti; 2. sõnumite sisunäited (hankedokumentide lisas 1 toodud sõnumite näitel) – 20 väärtuspunkti; 3. visuaalide kavandid - 15 väärtuspunkti; 4. eelarvestus kontseptsiooni elluviimiseks – 30 väärtuspunkti; 5. originaalsus (ideekavandite kujunduslahendus ning alternatiivsete väljundite kasutamine kommunikatsioonis) – 10 väärtuspunkti; 6. kontseptsiooni ühildatavus SA Tallinn 2011 programmi kuuluva projektiga „Kino linnaruumis“ tervikuna – 5 väärtuspunkti. Iga žüriiliikme poolt igale ideekavandile hindamisekriteeriumite lõikes antud väärtuspunktid liidetakse ning igale ideekavandile arvutatakse žürii liikmete poolt antud keskmine hinne. Keskmiste hinnete alusel koostatakse ideekavandite pingerida.


2 Ideekonkursi hankedokumentide väljastamise 18.01.2011 alguskuupäev Ideekonkursi hankedokumentide väljastamise 02.02.2011 kell 10:00 lõppkuupäev Lisainformatsiooni on võimalik saada: Kirsi Ansper Büroo assistent info@tallinn2011.ee +372 56 2011 15

/Geriljakino%20ideekonkurss  

http://www.tallinn2011.ee/get/832/Geriljakino%20ideekonkurss.pdf

/Geriljakino%20ideekonkurss  

http://www.tallinn2011.ee/get/832/Geriljakino%20ideekonkurss.pdf