Page 1


MIS? Kultuurikatel on Põhja-Tallinnas paiknevas vanas elektrijaamas asuv uus teadmiste-, võrgustiku-, elamus- ja osaluspõhine platvorm. Kultuurikatla hoone uksed on avatud igas vanuses külastajatele. Kontserdid, teatrietendused, konverentsid ja seminarid, õpperingid ja töötoad, näitused ja festivalid on mõned näited Kultuurikatla tegevustest. Kultuurikatel on aktiivne osa Tallinna igapäevasest linnamaastikust ja -liiklusest ning atraktiivne pesa põnevate kultuurisündmuste külastamiseks. KUS? Kultuurikatel asub Tallinna linnaruumi arengu seisukohast olulises piirkonnas Tallinna sadama ja vanalinna vahel, Kalamaja ja kesklinna piiril. Kultuurikatlast möödub suvel populaarne Kultuurikilomeeter, Kultuurikatla naabriteks on Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum, Linnahall, Disainimaja, Energia Avastuskeskus ning Kultuurikatla Aed. Vaid mõne minuti kaugusele jääb Meremuuseumi uus hoone Lennusadamas, Patarei Vangla ja Noblessneri Valukoda. Kultuurikatla asupaik ja hoones toimuv on suurepärane sihtpunkt Tallinna külastavatele turistidele. MISSIOON? Kultuurikatla unikaalsuse loob selle suund valdkondadevahelisele koostööle ja mitmesuguste sihtrühmade kaasamisele. Kultuurikatla missioon on toita uute partnerluste ja heade kontaktide tekitamist, teadmiste vahendamist ning laiemalt nii Eesti siseste kui väliste võrgustike loomist erinevate kultuuriorganisatsioonide ja loomemajanduslike keskuste ja ettevõtete vahel. Kultuurikatla tegevus on koostöös partneritega uuenduslike haridusprogrammide loomine, kultuuriprojektide juhtimine ja konsulteerimine, sündmuste korraldamine ja vahendamine Kultuurikatla hoones ning Eesti loomemajanduse arendamine läbi valdkondadevaheliste ideeprojektide käivitamise ja ettevõtluse toetamise. Kultuurikatla üks nurgakivi on kultuuriturismi arendamine Euroopa kultuuripealinna aastast saadud kogemuse põhjal. KES? Kultuurikatel on Euroopa kultuuripealinna aasta peamine jätkutegevus Tallinnas. Rakendades Kultuuripealinna aastaga kogutud kogemusi, kontakte ja projektikogumeid, saab läbi Kultuurikatla koostöös erinevate ürituste korraldajatega ka tulevikus arendada välja uusi ideid ja sündmusi. Kultuurikatla hoone ja platvorm kogub enda alla mitmeid partnereid Eesti loomemajanduse ja kultuurikorralduse valdkondadest, kellega koos kasvab Kultuurikatel rahvusvaheliseks loome- ja kultuurikeskuseks. www.kultuurikatel.ee


KULTUURIKATLA SÜNDMUSKESKUS Kultuurikatla sündmuskeskus täidab kahte olulist rolli. Keskuse tegevuse üheks keskmeks on mitmekesise rahvusvahelise kultuuriprogrammi loomine.  Teisalt loob unikaalne multifunktsionaalne ruumikooslus võimalused meelde­jäävate sündmuste korraldamiseks kasvõi festivali- või konverentsi­keskusena. Maja sisekujunduslahendustes on järgitud maja algset arhitektuurset olemust. Sündmuskeskus tagab teenuse põhimõttel „kõik samast kohast”, mis hõlmab ka tugiteenuseid sündmuste mugavaks korraldamiseks: produktsiooniabi, meediasuhteid ja turundusnõu, paindlikke tehnilisi lahendusi ja konsultatsiooni meeldejäävate ettevõtmiste läbiviimiseks. Sündmuskeskuse meedia- ja infopunkt vahendab pileteid kultuurisündmustele ning informatsiooni Tallinna ja Eesti kultuurielus toimuvast.    Sündmuskeskus pakub ka erinevaid toitlustusteenuseid ja toitlustusega seo­tud loovlahendusi sündmusekorraldajale ja klientidele. Kultuurikatla ruumiprogramm on mitmekülgne, paindlik  ning seeläbi sobiv festivali­keskusele ja ka elamuslikule konverentsikeskusele. Sellesse majja sobib kõik see, mida iseloomustab seikluslik, elamuslik ja „kastist väljaspool” mõtlemine Ruum  annab vabaduse ja vabadus ruumi uutele ideedele. — Katelde saal on mastaapne väga eriilmeline saal, mida ilmestavad kaks keset ruumi paiknevat kaitse all olevat hiid-katelt koos selle juurde käivaga. Saal paikneb A-bloki 1. korrusel ja on ühendatud sama tasapinna vahe­tänavaga. Pääs saali on hoone A-bloki peaukse kaudu. Saali kogupind 520 m2, pikkus 28 m, laius 23 m, kõrgus 16,5 m. Katelde taga asuva tervikliku ala mõõtmed on 19×12,5 meetrit ehk 237 m2.  Joonis 02 / 04 / 05 — Tsirkuse saal on esimene spetsiaalselt uue tsirkuse etenduste tarbeks projekteeritud saal Eestis, mille tehniline varustus näeb ette spetsiaalseid tsirkuses kasutatava atribuutika kinnitussõlmi. Olemuselt on tegu intiimsema universaalsaaliga. Saali pikkus 12 m, laius 13 m, kõrgus 6,7 m. Saali rõdu pikkus 10,5 m ja laius 4,4 m. Saal asub hoone B-bloki 0-korrusel, rõdule sisenemine 1. korruse vahetänavalt.  Joonis 01 / 04 — Black Box saal on universaalne tööstusliku meeleoluga suur saal üldpinnaga 504 m2, pikkus 28 m, laius 18 m, kõrgus fermideni 10 m. Saali pääseb vahetänavalt, liikumispuudega inimeste pääs saali on tagatud. Paikneb hoone B-bloki 2. korruse tasapinnas. Saal on paindliku ruumikasutusega ja klassikalise tribüüni puhul on istekohti 400 inimesele,

tasapinnalise paigutuse korral mahutab rohkem inimesi. Saalis on olemas lavatehnoloogiline baasvarustus.  Joonis 03 / 04 — Tagalava asub hoone C-bloki 2. korrusel ja ruumi ilmestab vana puu­ klotsidest põrand ning tööstuslik atmosfäär. Ruumi mõõdud on järgmised: üldpind 157 m2, pikkus 15 m, laius 10,5 m, kõrgus 4 m. Ruumi pääs nii vahetänava 2. tasapinnalt, liftiga kui trepist. Ühtlasi on tegemist Black Box saali backstage’iga, sest need ruumid on vajadusel ühendatud.  Joonis 03 / 04 — Suitsukäikude Galerii on galerii/seminariruumi tüüpi ruum, mida väljanägemiselt iseloomustab paekivi, betoon ja tööstuslik üldmulje. Asub B-bloki 0-korrusel. Sissepääs on peamiselt läbi suitsukäikude. Juurdepääs on ka liikumispuudega inimestele.  Joonis 01 — Suitsukäigud on väga eriilmeline galerii-tüüpi ruum restaureeritud vanades gaasilõõrides ja korstna jalamil, andes võimaluse heita pilk ka ligi 90meetrise korstna sisemusse. Suvetingimustes on põneva väliala või välilavana kasutatav ka suitsukäikude pealne ala, ühendades Kultuurikatla õueala ja Kultuurikilomeetri alguse avatud linnaruumiga.  Joonis 01 / 05 — Koridor-klubi on eriilmeline saal/projektiala, mis pakub head ühisplatvormi erinevates stuudiotes tegutsejatele ja sobib erinevate kultuurisündmuste korraldamiseks. Ruum asub A-bloki 0-korrusel. Ligipääs on nii trepist, liftist kui ka suitsukäikude kaudu. Ruumi pikkus 28 m, laius 11 m, kõrgus 3,8 m, lae madalama osa kõrgus 2 m, kokku 308 m2, millest 140 m2 on madalamas osas.  Joonis 01 / 04 / 05 — Estakaad on tõeliselt maailma nihestavat ruumikogemust pakkuv galerii-tüüpi produktsiooniala, mis ületab Kultuurikilomeetrit ja ühendab Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseumi ja Kultuurikatla hoonet, ühtlasi on ka sissepääsuks 5. korruse Lounge’i.  Joonis 05

KULTUURIKATLA ARENDUSKESKUS Kultuurikatla Arenduskeskus on valdkondadevahelise koostöö arendusja kompetentsikeskus, mille eesmärk on edendada Eesti loome- ja kultuurimajanduse koostööprojekte ja klastreid ning populariseerida sellise tegevuse vajalikkust innovatsiooniks. Arenduskeskus soodustab samuti loome- ja kultuurimajanduse koostööd väljaspool sektorit oleva ettevõtluse,


vabakonna, akadeemilise ja avaliku sektoriga. Arenduskeskus tegutseb maailmas suurt tunnustust ja edu leidnud innovatsiooni diskursuses, mis näeb uuenduslike ja majanduslikku edu pälvivate lahenduste, teenuste, toodete peamise sünnipaigana just erinevate valdkondade ristumiskohti. Keskuse visioon on muutuda regionaalselt esimeseks valdkondadevahelise sünergia kompetentsikeskuseks, mille eristuv liin on kultuuri (ja loomemajanduse) tähtsustamine innovatsiooni kasvuks ja mis lisaks Eesti projektide arendami­ sele tegeleb koostöö edendamisega ka rahvusvahelisel tasandil. Arenduskeskus on ka rahvusvaheliste kaasproduktsioonide ja kultuuriekspordi platvorm. Arenduskeskus pakub projektide võimendamise, produktsiooni, välis­rahastuste taotlemisega seotud teenuseid. Lisaks kuuluvad Arenduskeskuse juurde Kultuurikatla stuudiokompleks, residentuurid ja kontoripinnad ning nende rentimine. Samuti on Arenduskeskus ise oma avatud kontoriga coworking space ja hub, pakkudes inspireerivat tööpinda ka projektipõhiselt.  Joonis 05 — Helistuudio Helistuudio pakub Kultuurikatlaga seotud arendus- ja omaproduktsiooni projektidele tugiteenuseid helitöötluse vallas. Lisaks traditsioonilistele stuudioteenustele on seda võimalik kasutada ka projektiruumina erinevate seminaride, residentuuride ning muude loominguliste projektide teostamiseks.  Joonis 01 / 04 — Maker Lab Kultuurikatla Maker Lab on ruum disaineritele, leiutajatele, hobimeistritele. Selle juurde kuulub töökoda vajaliku riistvaraga, seminariruum, lihvimis- ja värvimisruum ning, mis kõige olulisem – 100 ruutmeetrit töökoda milles saab teha kõike 3D-prinditud robotitest kuni laserlõikusega tehtud dekoratsiooni­ deni. Makerlab on isetegemise ja koos tegemise ruum.  Joonis 01 / 04 — Digilabor Digilabor on eksperimenteerimisruum meediakunstnikele, fotokunstnikele, videokunstnikele ja digitehnoloogia professionaalidele ja asjaarmastajatele.  Joonis 01 — Toidulabor Toidulabor on Eesti toidu arendusplatvorm ja eksperimentaalköök, mis pakub keskkonda nii toidumaailma inkubantidele, enesetäiendusvõimalusi proffidele, kui toiduteadlikkust tõstvaid tegevusi ja sündmusi hobikokkadele

ja -kondiitritele. Toit on kultuuri lahutamatu osa ja üheaegselt väga lokaalne, kuid samas ka väga rahvusvaheline nähtus, mis seob endas erinevaid kultuuri- ja kunstivorme ning need omakorda tooraine tootjate, töötlejate, teadlaste ja tarbijatega. Ruum asub C-bloki 0-korrusel ja on ka liikumis­ puudega inimestele kergesti ligipääsetav.  Joonis 01 — Residentuur Sügisest 2013 avab SA Tallinna Kultuurikatel rahvusvahelise residentuuri­ programmi, mis on mõeldud eelkõige neile kunstnikele, kes soovivad kasutada Kultuurikatla stuudiokompleksi ja Sündmuskeskuse võimalusi ning residentuuri tulemusena valmib produktsioon, mis võiks rikastada ka Kultuurikatla programmi. Lähem info: info@kultuurikatel.ee  Joonis 04 — Võrgustikud SA Tallinna Kultuurikatel on rahvusvaheliste võrgustike ECOC (European Capital of Culture), ENCATC (European Network on Cultural Management and Cultural Policy), ECBN (European Creative Business Network)  ja kohaliku Eesti Teenusmajandus Koja liige.

KULTUURIKATLA PRODUKTSIOONID Kultuurikatla omaproduktsioonid on ekspordi, arenduse ning turundus- ja kommunikatsiooni platvorm Kultuurikatla partneritele. — Stalker Festival (Sügis) Stalker Festival on Kultuurikatla eesmärke ja tegevusi tutvustav rahvusvaheline valdkondadevaheline iga-aastane festival. Tänases Kultuurikatlas filmiti maailmas seni tuntuima Eestis jäädvustatud filmi – Andrei Tarkovski „Stalkeri” võtmestseen. Tsooni värav oli Tarkovski filmis lävepakk müstilisse maailma, kus inimene täitis oma kõige varjatumad soovid. See stalkeri ehk seiklusliku iseenda otsija, jälitaja sümbol elab Kultuurikatlas edasi Stalker Festivalina, mille külastaja kogeb Kultuurikatlas ootamatuid olukordi, tunnetab uue kohalolu, tajub ruumi erilisust enda ümber – seiklusliku kultuuri jõujaamas. Stalker Festivalil jõuavad esmakordselt publiku ette uued kultuuriprojektid (uued artistid ja bändid, kunstiteosed, loomingulised grupid ja kunstnikud, erilised videolahendused, installatsioonid ja meediumid, spetsiaalselt festivali jaoks loodud projektid). Showcase programm on erinevate valdkondade kohtumispaik, kus kunst, etenduskunstid, muusika, film ja video, disain ja arhitektuur loovad keskkonnas sünergia, pakkudes publikule uudseid


elamusi. Tugev sündmusprogramm koondab erinevaid huvigruppe, tuues ühte keskkonda kokku erinevate valdkondade austajad. Kultuurikatlas tekib eriline ruumiline keskkond. — Stalker Festival @ TMW (Kevad) Tallinn Music Week’i raames esitleb Stalker Festival Kultuurikatla muusika­ arendusega seotud projekte ning ka üldisemalt meile huvitavate skenede muusikat nii Eestist kui ka mujalt maailmast. Eelkõige esitleme elektroonilise muusika põnevamaid suundi nii kuulamiselamuse kui ka klubikogemuse tasandil.

arendades tsirkust kui kunstvormi. Võõrustame rahvusvahelisi ja kodumaiseid lavastusi, festivale, kunstnikke ja truppe. Kultuurikatla korraldatav uue tsirkuse festival, rahvusvahelised tegevused ning residentuu­rid arendavad valdkonna professionaalide tegevust. Programmiliste tegevuste (etendused, festivalid jm) ning publiku haridusprogrammide kaudu tõstame eelkõige Eesti publiku teadlikkust uuest tsirkusest kui ülimalt põnevast nüüdiskultuuri vormist. Kultuurikatla Uue Tsirkuse Keskus on Baltikumi esimene uue tsirkuse arenduskeskus.

EESTI ARHITEKTUURIKESKUS — Vaba Linn (Aastaringselt) Vaba Linn on uute tehnoloogiate ja vabavaralise mõtlemise arendusplatvorm ühendades filosoofiat, elustiili, tehnoloogiat ja kodanikuühiskonda. Peamiseks omadussõnaks on siin avatus, mis võib ühineda sõnapaarideks nagu avatud teadmised, avatud ühiskond, avatud linnaruum, avatud tehnoloogia. Avatud ei tähenda vaid tasuta arvutiprogrammi, vaid muutub kõiki eluvaldkondi läbivaks mõtlemismudeliks, mille eesmärk on avada juurdepääsu ja tagada läbipaistvus. Vaba Linna sündmuste formaat on pidevas liikumises ja kohaneb vastavalt vajadustele. www.vabalinn.kultuurikatel.org — Kultuurikatla Aed (Suvi) Kultuurikatla Aed asub Tallinnas Kultuurikilomeetri alguses. See on kogukonna aed, mis pakub erinevaid võimalusi vaba aja aktiivseks veetmiseks – nii võimalust tegeleda miniaiandusega kui osaleda või korraldada erinevaid kultuurisündmusi. Kultuurikatla Aia programm sünnib kogukonna initsiatiivil Kultuurikatla alaprogrammina ja esindab kõiki samu väärtusi, mis ka Kultuurikatel, olles kogukonda ühendav, uuenduslik, innovaatiline ja rahvusvaheline. Kultuurikatla Aed asub aadressil Põhja pst 35, Tallinn. www.facebook.com/KultuurikatlaAed

UUE TSIRKUSE KESKUS Nüüdistsirkuse lavastustes põimuvad teater, elav muusika, disain, koreo­ graafia ja akrobaatiline meisterlikkus. Eestis on viimasel kümnendil toimunud suur hüpe tsirkusealase koolituse mahus ja kvaliteedis. Tsirkusekoolid pakuvad igapäevast treeningsüsteemi väga laia spektriga harrastajatele. Uue Tsirkuse Keskus pakub tuge Eesti laste- ja noortetsirkuse arengule,

Eesti Arhitektuurikeskus on mittetulundusühing, mis populariseerib Eesti uut arhitektuuri ning aitab kaasa siinse linnalise elukeskkonna parandamisele. Arhitektuurikeskus korraldab aktiivselt näituseid, seminare ja koolitusi, mis mõeldud nii laiemale avalikkusele kui arhitektuurispetsialistidele. Samuti tegeleb keskus arhitektuuriraamatute kirjastamise ning ekskursioonide korraldamisega. Arhitektuurikeskuse uutes ruumides, mis asuvad Kultuuri­­ katla hoone A-bloki 1. ja 2. korrusel, on 130m² galerii, raamatupood ja koolitusruumid kuni 100 inimesele. Keskus on avatud nii linlastele kui väliskülalistele, kes hoolivad inimsõbralikust linnalisest elukeskkonnast ning tunnevad huvi tänapäevase ruumikultuuri vastu.  Joonis 02 / 05 www.arhitektuurikeskus.ee


0. korrus Basement

01 n lin e sk ntr Ke Ce ty Ci

P천hja-Tallinn North of Tallinn Suitsuk채igud Smoke Passage

Tsirkuse saal Circus Hall

Digilabor Digital Lab

Koridor-klubi Corridor

Helistuudio Sound Studio

Toidulabor Food Lab

Suitsuk채ikude Galerii Gallery of the Smoke Passage

Maker Lab Maker Lab


1. korrus Ground Floor

02 n lin e sk ntr Ke Ce ty Ci

Põhja-Tallinn North of Tallinn

Laste loovala Children’s Creativity Centre

Vahetänav / Central Street Vahetänav / Central Street

Arhitektuurikeskuse Galerii Gallery of the Centre of Architecture

Vahetänav / Central Street

Peauks 1 / Main Door 1

Katelde saal Hall of Cauldrons


2. korrus 1st Floor

03 n lin e sk ntr Ke Ce ty Ci

P천hja-Tallinn North of Tallinn

Tagalava Backstage

Peauks 2 Main Door 2

Black Box saal Black Box Hall


L천ige Section

04 n lin e sk ntr Ke Ce ty Ci

P천hja-Tallinn North of Tallinn

Residentuurid Residencies

Tagalava Backstage

Black Box saal Black Box Hall

Katelde saal Hall of Cauldrons

Tsirkuse saal Circus Hall

Koridor-klubi Corridor

Helistuudio Sound Studio

Maker Lab Maker Lab


6. korrus / Estakaad 5th Floor / Trestle

05

P천hja-Tallinn North of Tallinn Kultuurikatla Arenduskeskus Development Centre of Tallinn Creative Hub

Estakaad Trestle

Katelde saal Hall of Cauldrons

Koridor-klubi Corridor

Vahet채nav Central Street Arhitektuurikeskuse Galerii Gallery of the Centre of Architecture

Suitsuk채ik Smoke Passage

Kultuurikatel a5 est  

http://www.kultuurikatel.ee/get/2539/Kultuurikatel_A5_EST.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you