Page 1

Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró 2014 Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró Joan Miró’s printmaking workshops entrar versió CAT entrar versión esp enter ENG VERSION


>BASES CAT

>BASES ESP

>ENTRY RULES ENG

>INDEX CAT

>INDEX ESP

>INDEX ENG

<p. 0

Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró La Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca va néixer de la donació de Joan Miró i la seva família a la ciutat de Palma, l’any 1981, dels quatre tallers de creació en els quals havia treballat de valent, des de 1956 fins a la seva mort, amb la intenció de convertir-los en un estímul per a les futures gene­racions d’artistes. Miró va expressar el desig de mantenir viu l’esperit de creativitat i transgressió més enllà de la seva mort, i aquesta il·lusió es va poder fer realitat a Son Boter. Els tallers han mantingut la voluntat de ser im­puls per a l’experimentació de les propostes més diverses. Any rere any, en aquest escenari tan privilegiat, artistes joves i altres de més consagrats desenvo­ lupen projectes, transmeten idees i comparteixen experiències creatives. La Fundació Pilar i Joan Miró ha possibilitat el treball de nombrosos ar­tistes en els seus tallers de gravat, litografia, serigrafia, ceràmica, fotografia i, recentment, s’ha obert a les noves tecnologies i ha incorporat el treball amb sistemes d’impressió digital. A més, la difusió de les Beques Pilar Juncosa en un ampli nivell internacional contribueix a la troba­da de joves artistes d’arreu del món en els nostres tallers i possibilita estades i experiències a l’exterior. Pensam que s’ha d’acostar l’artista a la creació contemporània aprofitant tots el recursos que la societat genera per ajudar-lo a trobar l’eina que més s’adapti al seu llenguatge personal. D’aquesta manera, han de poder conviure en el mateix marc les tècniques de més llarga tradició amb les investigacions més agosarades. L’objectiu que ha marcat la tasca de tots aquests anys de treball continuat i que ens seguim proposant és aconseguir l’equilibri entre la memòria i la inno­vació, el respecte envers les tècniques tradicionals lligat al desig de contemporaneïtat més intens.

Bases

Podran sol·licitar la inscripció als cursos totes les persones interessades. La sol·licitud es dirigirà a la Fundació Pilar i Joan Miró referència (TALLERS GRÀFICS) per carta o e-mail. S’adjuntarà curricu­lum vitae i de 6 a 10 fotografies d’obra recent amb les dades del formulari d’inscripció.

#T/1

#T/2

#T/3

“ARQUITECTURES INVISIBLES I EL COS COM A SENSOR”

“Taller de ceràmica; el motlo i l’obra seriada”

“Mezzotinta no tradicional en planxes de zinc”

INTERACCIONS aMB Arduino Dirigit per Olga Panadès Del 26 al 30 de maig de 2014

Dirigit per Joan Pere Català Del 30 de juny a l’11 de juliol de 2014

#Horari: de 16 a 20.30 h #Nre. d’alumnes: 12 #Preu: 175 €

#Horari: de 9 a 15 h #Nre. d’alumnes: 12 #Preu: 210 €

Dirigit per Ramiro Undabeytia Del 21 al 25 de juliol de 2014 #Horari: de 9 a 15 h #Nre. d’alumnes: 12 #Preu: 175 €

Selecció: el professor del curs realitzarà la selec­ció i la seva decisió serà inapel·lable. L’admissió al curs es comunicarà individualment. Pagament: els participants seleccionats hauran d’enviar còpia del justificant de l’ingrés de la matrí­ cula efectuat a “la Caixa”: 2100.4011.52.2200005120 Material: inclòs en el preu del taller. Per a més informació dirigiu-vos a: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Tallers d’obra gràfica C/ de Saridakis 29. 07015 Palma de Mallorca. Illes Balears, Espanya. Bus: 3 - 46 Tel. centraleta.: +0034 971 70 14 20 Tel. tallers: +0034 971 70 02 06 Fax: +0034 971 70 21 02 http://miro.palmademallorca.es E-mail: tallers@fpjmiro.org

#Ponents convidats: Pau Waelder, Aram Bartholl #Data de les ponències: 24 de maig, de 10.30 a 14 h Taller i jornades realitzades en col·laboració amb AA:TOMIC LAB


>T1 CAT

>T1 ESP

>T1 ENG

#T1 #T2 #T3

<p. 0

INSCRIPCIÓ

#T/1

“ARQUITECTURES INVISIBLES I EL COS COM A SENSOR” (INTERACCIONS AMB ARDUINO)

Dirigit per Olga Panadès. Del 26 al 30 de maig de 2014 #Horari: 16 a 20.30 h

#Nre. d’alumnes: 12

#Preu: 175 €

Arduino és una plataforma d’electrònica oberta per a la creació de prototips basada en programari i maquinari flexibles i fàcils d’usar. Es va crear per a artistes, dissenyadors, aficionats i qualsevol interessat a crear entorns o objectes interactius.

El curs està enfocat a persones interessades a utilitzar Arduino en un context creatiu. No es requereix cap coneixement previ d’electrònica o programació (n’hi ha prou amb les ganes!). Encara que el taller explora el concepte d’arquitectures invisibles, els coneixements adquirits són extrapolables a tot tipus de projectes interactius que utiEl taller serà una introducció i pràctica a l’aplicació del litzin sensors i actuadors. maquinari lliure per a l’exploració de les dimensions més intangibles dels espais que habitam. En cinc dies Requisits: La Fundació disposa d’alguns ordinadors, d’esprint creatiu construirem els nostres propis sensors, encara que és convenient que cada participant dugui el aprendrem a programar Arduino i experimentarem amb seu propi ordinador portàtil si en disposa. formes de convertir aquestes dimensions ocultes en processos visibles, audibles i tangibles creant petites instal· Olga Panadès. Artista New Media instal·lada a Londres i interessada en les comunicacions entre éssers de nalacions de llum i so. turaleses radicalment diferents. Llicenciada en Ciències Els participants tindran l’oportunitat de construir dos de la Comunicació (UAB), amb un Màster en Mitjans sensors amb les seves pròpies mans. El primer ens servi- Interactius, i candidata al Doctorat en Media Art rà per a revelar les oscil·lacions elèctriques dels nostres (Goldsmiths College). Treballa per a l’organització artísticossos basant-nos en la tecnologia utilitzada als mítics ca Furtherfield i ha ofert cursos en tecnologies creatives detectors de mentides. Això ens permetrà explorar com en universitats i institucions artístiques, tant a Espanya els nostres cossos responen a diferents espais, perso- com a Anglaterra. nes i esdeveniments. El segon serà un senzill sensor de camps electromagnètics per a explorar les misterioses emanacions que apareixen al voltant d’electrodomèstics, línies de tensió o (per als més agosarats) entitats fantasmagòriques.

Pàgina següent


>T1 CAT

>T1 ESP

>T1 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/1

<p. 0

INSCRIPCIÓ

“LAB: ARQUITECTURES INVISIBLES I EL COS COM A SENSOR”

MONOGRÀFIC: CULTURA DIGITAL LLIURE #T/1

24 de maig, de 10.30 a 14 h. Auditori de l’FPJM. Activitat gratuïta oberta al públic Taller i jornades realitzades en col·laboració amb AA:TOMIC LAB Ponents convidats: Pau Waelder, Aram Bartholl i l’equip d’AA:TOMIC - Ponència “Viure immersos a les xarxes de dades” a càrrec de Pau Waelder - Ponència “Art digital i entorn urbà”, a càrrec d’Aram Bartholl - Ponència “La cultura contemporània, implicació social i vida quotidiana. AA:TOMIC LAB” a càrrec d’Alelí Mirelman i Carles Gispert Àrea de Formació i Acció Social d’AAVIB - Presentació del taller “Arquitectures invisibles i el cos com a sensor” a càrrec d’Olga Panadès

#Per a mes informació: www.olgapanades.com http://www.arduino.cc/es http://www.pauwaelder.com/ http://www.datenform.de/ http://aa-tomicartistesvisualslab.blogspot.com.es/

Pau Waelder Crític d’art i comissari independent, investigador en art i nous mitjans. Doctorand en el Programa de Societat de la Informació i el Coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Professor consultor d’Estètica i Teoria de l’Art (UOC) i del Màster en Comissariat d’Art Digital (ESDiUniversitat Ramon Llull). Editor de Media Art a la revista art.es i autor de continguts al web de VIDA Concurs Internacional Art i Vida Artificial (Fundació Telefónica). Aram Bartholl Artista conceptual alemany resident a Berlín. Reconegut pel seu treball en el qual es posa en relació allò digital i el món físic. El moviment DIY i el desenvolupament d’Internet en general juguen un paper important a la seva obra. És membre del grup d’artistes amb base a Internet Art & Technology Lab-FAT Lab. Ha ofert nombroses conferències, tallers i performances. Les seves exposicions s’han presentat al MoMA Museu d’Art Modern de Nova York i a les galeries Pace Gallery (NY), DAM (Berlín) i XPO (París). AA: TOMIC LAB AA: TOMIC LAB Artistes Visuals Lab és una iniciativa que sorgeix de l’estructura associativa AAVIB (Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears). S’encarrega de l’àrea de formació i acció social. AATOMIC LAB sorgeix de la voluntat de generar processos d’innovació social, educatius i participatius a través de la cultura. L’objectiu és desenvolupar experiències pràctiques que donin idees de com la cultura i els processos creatius poden revertir en la societat més enllà del producte artístic. Pàgina ANTERIOR


>T2 CAT

>T2 ESP

>T2 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/2

<p. 0

INSCRIPCIÓ

“Taller de ceràmica; el motlo i l’obra seriada” Dirigit per Joan Pere Català. Del 30 de juny a l’11 de juliol de 2014 #Horari: de 9 a 15 h

#Nre. d’alumnes: 12

#Preu: 210 €

Curs de motlos orientat a professionals i entusiastes del món de la ceràmica, interessats en l’experimentació de diferents camins creatius en l’àmbit de la ceràmica i de l’obra seriada.

Aquest curs ha estat dissenyat per a realitzar-se en dues setmanes. La primera setmana es treballaran els conceptes previs, el disseny i la realització dels originals, les tècniques d’encofrat i la realització dels motlos. Durant la segona setmana es realitzaran altres motlos de silicona, es treballarà amb pastes per colada, pastes per pressió, es realitzaran reproduccions i s’utilitzaran diversos materials.

El propòsit d’aquest curs consisteix en l’aprenentatge de la realització de motlos d’escaiola per a la ceràmica, com també la utilització de diferents pastes i estils decoratius per a aquests motlos. Alhora, hi aprendrem a realitzar motlos de silicona i s’hi experimentarà amb altres materials com les resines acríliques, el poliuretà, etc. Finalment, es tractaran les tècniques decoratives i la cocció de les peces. Continguts generals del programa Normes de seguretat per a la realització de motlos i els Joan Pere Català. Puigpunyent (Mallorca), 1973 diferents materials que s’han d’utilitzar. Actualment, és el director de l’Escola Municipal de Principis bàsics de disseny per a motlos. Ceràmica de Marratxí (Mallorca). Realització d’originals. L’activitat de Joan Pere es mou entre la producció Encofrats. artesana, la docència i les exposicions. Ha estat mestre a Motlos per colada. Motlos per pressió. l’Escola d’Oficis Artesans de sa Gerreria de Palma durant Motlos de silicona. més de 7 anys; professor de torn a l’Escola Municipal de Tipus de pastes ceràmiques i materials per a utilitzar Ceràmica de Marratxí des de l’any 2009; ha ofert diversos amb els motlos. Altres materials. monogràfics principalment de la tècnica del torn i de Reproduccions. construcció de motlos d’escaiola per a ceràmica. Forma Decoració monotip. Decoració gravada. part de la Ponència Tècnica d’Artesania del Consell de Mallorca des de l’any 2010.


>T3 CAT

>T3 ESP

>T3 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/3

<p. 0

INSCRIPCIÓ

“Mezzotinta no tradicional en planxes de zinc; entintat à la poupée” Dirigit per Ramiro Undabeytia. Del 21 al 25 de juliol de 2014 #Horari: de 9 a 15 h

#Nre. d’alumnes: 12

#Preu: 175 €

#Per a mes informació: http://www.taller269.com

Ramiro Undabeytia Artista i gravador. Neix a Madrid el 1952. Cursa estudis a l’Escola Nacional de Ceràmica de Madrid. Pren contacte amb el gravat el 1967 al taller d’Antonio Lorenzo i, anys després, entra a formar part del grup d’estampadors i tècnics de GRUPO 15 a Madrid, on treballa com a ajudant tècnic i estampador amb artistes com Guerrero, Canogar, Pepe Hernández, Zóbel, Laffón, etc. Ha estat professor de Gravat durant diversos cursos al Centre Cultural Nicolás Salmerón de Madrid. Imparteix Programa tallers i cursos monogràfics en diferents centres, com Preparació de la planxa. Resinament de la planxa. L’àcid el Taller de Gravat de Fuendetodos, Saragossa; tallers de a utilitzar i les mossegades. Plantejament de la imatge. l’Ajuntament d’Andorra, etc. Estris que s’hi empraran; rascador, brunyidor, fregall La seva obra, representada en col·leccions privades i d’acer, etc. Entintat de les planxes i estampació. museus, ha rebut diversos premis i ha estat seleccionada en diferents concursos tant nacionals com internacionals.

Aquest taller, principalment tècnic i pràctic, està dirigit a artistes, estudiants i, en general, a qualsevol persona interessada en el gravat. No fa falta experiència prèvia. Els objectius del taller són aprendre el procés de la mezzotinta o manera negra, sense utilització del berceau, com tradicionalment es realitza, sinó a través d’aiguatintes en planxes de zinc. A més, es pretén aprofundir en les formes d’entintat, com el procés de l’entintat à la poupée, amb diferents colors sobre la mateixa planxa.


>BASES CAT

>BASES ESP

>ENTRY RULES ENG

>INDEX CAT

>INDEX ESP

>INDEX ENG

<p. 0

TallerEs dE Obra GrÁfica de Joan Miró La Fundación Pilar i Joan Miró a Mallorca se creó a partir de la donación que hicieron Joan Miró y su familia a la ciudad de Palma en 1981 de los cuatro talleres artísticos en los que había trabajado intensamente desde 1956 hasta su muerte, con el propósito de convertirlos en un estímulo para futuras generaciones de artistas. Miró expresó su deseo de mantener vivo el espíritu de creatividad y transgresión más allá de su muerte, y esta ilusión pudo hacerse realidad en Son Boter. Los talleres han mantenido la voluntad de ac­tuar como estímulo para la experimentación de las propuestas más diversas. Año tras año, en este escenario tan privilegiado, artistas jóvenes y otros más consagrados desarrollan proyectos, transmiten ideas y comparten experiencias crea­tivas. La Fundación Pilar i Joan Miró ha posibilita­do el trabajo de numerosos artistas en sus talle­res de grabado, litografía, serigrafía, cerámica y fotografía, y recientemente, se ha abierto a las nuevas tecnologías y ha incorporado proyectos con sistemas de impresión digital. Además, la amplia difusión de las Becas Pilar Juncosa a nivel internacional ayuda a promo­ver encuentros entre artistas jóvenes de to­das partes del mundo en nuestros talleres y posibilita estancias y experiencias en el exte­rior. Creemos que el artista debe aproximarse a la creación contemporánea aprovechando todos los recursos que la sociedad genera para ayudarle a buscar la herramienta que más se adapte a su lenguaje personal. De esta manera, pueden convivir en el mis­mo marco las ideas de más larga tradición con las investigaciones más audaces. El objetivo que ha marcado todos estos años de trabajo continuado, y que seguimos proponiendo, es conseguir un equilibrio entre la memoria y la innovación. Es decir, el respeto hacia las téc­nicas tradicionales ligado al deseo más inten­so de contemporaneidad.

Bases

Podrán solicitar la inscripción a los cursos to­das las personas interesadas. La solicitud se dirigirá a la Fundación Pilar i Joan Miró, re­ferencia (TALLERES GRÁFICOS) por e-mail o carta. Se adjuntará curriculum vitae y de 6 a 10 fotografías de obra reciente con los datos del formulario de inscripción.

#T/1

#T/2

#T/3

“ARQUITECTURAS INVISIBLES Y EL CUERPO COMO SENSOR”

“Taller de cerámica; el molde y la obra seriada”

“Mezzotinta no tradicional en planchas de Zinc”

INTERACCIONES CON Arduino Dirigido por Olga Panadès Del 26 al 30 de mayo de 2014

Dirigido por Joan Pere Català Del 30 de junio al 11 de Julio de 2014

Dirigido por Ramiro Undabeytia Del 21 al 25 de Julio de 2014

#Horario: de 16 a 20.30 h #Nº. alumnos: 12 #Precio matrícula: 175 €

#Horario: de 9 a 15 h #Nº. alumnos: 12 #Precio matrícula: 210 €

Selección: el profesor del curso realizará la se­lección y su decisión será inapelable. La admi­sión al curso se comunicará individualmente. Pagos: los participantes seleccionados ten­drán que enviar copia del justificante del in­greso de la matrícula efectuado en “la Caixa” 2100.4011.52.2200005120. Material: incluido en el precio del taller. Para más información dirigirse a: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Tallers d’obra gràfica C/ de Saridakis 29. 07015 Palma de Mallorca. Illes Balears, Espanya. Bus: 3 - 46 Tel. centralita.: +0034 971 70 14 20 Tel. talleres: +0034 971 70 02 06 Fax: +0034 971 70 21 02 http://miro.palmademallorca.es E-mail: tallers@fpjmiro.org

#Ponentes Invitados: Pau Waelder, Aram Bartholl #Fecha ponencias: 24 de mayo, de 10.30 a 14 h Taller y jornadas realizadas en colaboración con AA:TOMIC LAB

#Horario: de 9 a 15 h #Nº. alumnos: 12 #Precio matrícula: 175 €


>T1 CAT

>T1 ESP

>T1 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/1

<p. 0

INSCRIPCIÓN

“ARQUITECTURAS INVISIBLES y EL CUERPO COMO SENSOR” (INTERACCIONES CON ARDUINO)

Dirigido por Olga Panadès. Del 26 al 30 de mayo de 2014 #Horario: 16 a 20.30 h

#Nº. alumnos: 12

#Precio: 175 €

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para artistas, diseñadores, aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos.

El curso está enfocado a personas interesadas en utilizar Arduino en un contexto creativo. No se requiere ningún conocimiento previo de electrónica o programación (basta con las ganas!). Aunque el taller explora el concepto de arquitecturas invisibles, los conocimientos adquiridos son extrapolables a todo tipo de proyectos interactivos El taller será una introducción y práctica a la aplicación que utilicen sensores y actuadores. del hardware libre para la exploración de las dimensiones más intangibles de los espacios que habitamos. En cinco RequisitOs: La Fundación dispone de algunos ordedías de sprint creativo construiremos nuestros propios nadores, aunque es conveniente que cada participante sensores, aprenderemos a programar Arduino y experi- traiga su propio ordenador portátil si dispone de el. mentaremos con formas de convertir estas dimensiones ocultas en procesos visibles, audibles y tangibles crean- Olga Panadès. Artista New Media instalada en Londres interesada en las comunicaciones entre seres de natudo pequeñas instalaciones de luz y sonido. ralezas radicalmente diferentes. Licenciada en Ciencias Los participantes tendrán la oportunidad de construir dos de la Comunicación (UAB), con un Master en Medios sensores con sus propias manos. El primero nos servirá Interactivos y candidata a Doctorado en Media Art para revelar las oscilaciones eléctricas de nuestros cuer- (Goldsmiths College). Trabaja para la organización artíspos basándonos en la tecnología utilizada en los míticos tica Furtherfield y ha dado cursos en tecnologías creatidetectores de mentiras. Esto nos permitirá explorar cómo vas en universidades e instituciones artísticas tanto en nuestros cuerpos responden a diferentes espacios, per- España como en Inglaterra. sonas y eventos. El segundo será un sencillo sensor de campos electromagnéticos para explorar las misteriosas emanaciones que aparecen alrededor de electrodomésticos, líneas de tensión o (para las más atrevidos) entidades fantasmagóricas.

PÁgina SIGUIENTE


>T1 CAT

>T1 ESP

>T1 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/1

<p. 0

INSCRIPCIÓN

“LAB: ARQUITECTURAS INVISIBLES y EL CUERPO COMO SENSOR”

MONOGRÁFICO: CULTURA DIGITAL LIBRE #T/1

24 de mayo, de 10.30 a 14 h. Auditorio de la FPJM. Actividad gratuita abierta al público Taller y jornadas realizadas en colaboración con AA:TOMIC LAB Ponentes invitados: Pau Waelder, Aram Bartholl y Equipo de AA:TOMIC - Ponencia "Vivir inmersos en las redes de datos" A cargo de Pau Waelder - Ponencia "Arte digital y entorno urbano" A cargo de Aram Bartholl - Ponencia "La cultura contemporánea, implicación social y vida cotidiana. AA:TOMIC LAB" A cargo de Alelí Mirelman y Carles Gispert Area de formación y acción social de AAVIB, - Presentación del taller "Arquitecturas invisibles y el cuerpo como sensor" a cargo de Olga Panadès

#Para más información: www.olgapanades.com http://www.arduino.cc/es http://www.pauwaelder.com/ http://www.datenform.de/ http://aa-tomicartistesvisualslab.blogspot.com.es/

Pau Waelder Crítico de arte y comisario independiente, investigador en arte y nuevos medios. Doctorando en el programa de Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Profesor consultor de Estética y Teoría del Arte (UOC), así como del Máster en Comisariado de Arte Digital (ESDi-Universitat Ramón Llull). Editor de Media Art en la revista art.es y autor de contenidos en la web de VIDA Concurso Internacional Arte y Vida Artificial (Fundación Telefónica). Aram Bartholl Artista conceptual alemán residente en Berlín. Reconocido por su trabajo en el que pone en relación lo digital y el mundo físico. El movimiento DIY y el desarrollo de Internet en general juegan un papel importante en su obra. Aram Bartholl es miembro del grupo de artistas con base en Internet Art & Technology Lab - FAT Lab. Ha impartido numerosas conferencias, talleres y performances. Sus exposiciones se han presentado en el MoMA Museo de Arte Moderno de Nueva York y las galerías Pace Gallery (NY), DAM (Berlin) y XPO (París). AA: TOMIC LAB AA: TOMIC LAB Artistas Visuales Lab es una iniciativa que surge de la estructura asociativa AAVIB (Associació d’Artistes Visuals de les Illes Balears). Se encarga del área de formación y acción social. AATOMIC LAB surge de la voluntad de generar procesos de innovación social, educativos y participativos a través de la cultura. El objetivo es desarrollar experiencias prácticas que den ideas de como la cultura y los procesos creativos pueden revertir en la sociedad más allá del producto artístico. PÁgina ANTERIOR


>T2 CAT

>T2 ESP

>T2 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/2

<p. 0

INSCRIPCIÓN

“Taller de cerámica; el molde y la obra seriada” Dirigido por Joan Pere Català. Del 30 de Junio al 11 de Julio de 2014 #Horario: de 9 a 15 h

#Nº de alumnos: 12

#Precio matrícula: 210 €

Curso de moldes orientado a profesionales y entusiastas del mundo de la cerámica, interesados en la experimentación de diferentes caminos creativos en el ámbito de la cerámica y de la obra seriada. El propósito de este curso consiste en el aprendizaje de la realización de moldes de escayola para la cerámica así como la utilización de diferentes pastas y estilos decorativos para estos moldes. Al mismo tiempo, aprenderemos a realizar moldes de silicona y se experimentará con otros materiales como la resinas acrílicas, poliuretano, etc.

Este curso ha sido diseñado para realizarse en un total de dos semanas. La primera semana se trabajarán los conceptos previos, el diseño y realización de los originales, las técnicas de encofrado y realización de los moldes. Durante la segunda semana se realizarán otros moldes de silicona, se trabajará con pastas por “colada”, pastas por presión, realización de reproducciones y la utilización de diversos materiales. Por último, las técnicas decorativas y la cocción de las piezas.

Joan Pere Català. Puigpunyent (Mallorca), 1973. programa Actualmente, es el director de la Escuela Municipal de Normas de seguridad para la realización de moldes y los Cerámica de Marratxí (Mallorca). diferentes materiales a utilizar. La actividad de Joan Pere se mueve entre la producción Principios básicos de diseño para moldes. artesana, la docencia y las exposiciones. Ha sido maestro Realización de originales. en la Escuela de Oficios Artesanos de Sa Gerreria de Encofrados. Palma durante más de 7 años; profesor de torno en Moldes por “colada”. Moldes por presión. la Escuela Municipal de Cerámica de Marratxí desde Moldes de silicona. el año 2009; ha impartido diferentes monográficos Tipo de pastas cerámicas y materiales para utilizar con principalmente de la técnica del torno y de construcción los moldes. Otros materiales. de moldes de escayola para cerámica. Forma parte de Reproducciones. la Ponencia Técnica de Artesanía del Consejo Insular de Decoración Monotipo. Decoració Grabada. Mallorca desde el año 2010.


>T3 CAT

>T3 ESP

>T3 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/3

<p. 0

INSCRIPCIÓN

“Mezzotinta no tradicional en planchas de Zinc; Entintado a la Pouppè” Dirigido por Ramiro Undabeytia. Del 21 al 25 de Julio de 2014 #Horario: de 9 a 15 h #Nº de alumnos: 12

#Precio matrícula: 175 €

Este taller principalmente técnico y práctico está dirigido a artistas, estudiantes y, en general a cualquier persona interesada en el grabado. No hace falta experiencia previa. Los objetivos del taller son aprender el proceso de la Mezzotinta o Manera Negra sin utilización del Berceau como tradicionalmente se realiza, sino a través de aguatintas en planchas de Zinc. Además profundizar en las formas de entintado, como el proceso del entintado a la pouppè con diferentes colores sobre la misma plancha. Programa Preparación de la plancha. Resinado de la plancha. El ácido a utilizar y las mordidas. Planteamiento de la imagen. Útiles que se emplearán; rascador, bruñidor, estropajo de acero, etc. Entintado de las plancha y estampación.

#Para más información: http://www.taller269.com

Ramiro Undabeytia Artista y grabador. Nace en Madrid en 1952. Cursa estudios en la Escuela Nacional de Cerámica de Madrid. Toma contacto con el grabado en 1967 en el taller de Antonio Lorenzo y años después entra a formar parte del grupo de estampadores y técnicos de GRUPO 15 en Madrid, donde trabaja como ayudante técnico y estampador con artistas como Guerrero, Canogar, Pepe Hernández, Zóbel, Laffón, etc. Ha sido profesor de Grabado, durante varios cursos en el Centro Cultural Nicolás Salmerón de Madrid. Imparte talleres y cursos monográficos en distintos centros, como el taller de grabado de Fuendetodos, Zaragoza; Talleres de la Comú de Andorra, etc. Su obra representada en colecciones privadas y museos, ha recibido diversos premios y ha sido seleccionada en distintos concursos tanto nacionales como internacionales.


>BASES CAT

>BASES ESP

>ENTRY RULES ENG

>INDEX CAT

>INDEX ESP

>INDEX ENG

<p. 0

Joan Miró'S PRINTMAKING WORKSHOPS The Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca was founded following the donation by Joan Miró and his family to the city of Palma, in 1981, of four studio workshops where he had worked intensely from 1956 until his death, so that they could become a stimulus for futu­re generations of artists. Miró expressed a desire for the spirit of crea­tivity and transgression to live on after his death and, with Son Boter. The workshops have conserved that desire to act as a springboard for experimentation in a wide diversity of artistic fields. Year after year, in this privileged setting, young artists and other more established ones carry out pro­jects, exchange ideas and share their creative experiences. The Fundació Pilar i Joan Miró has enabled numerous artists to work in its engraving, lithography, silkscreen, ceramics and photography workshops and, recently, it has opened its doors to new technologies and incorporated digital printing systems. Additionally, by making the Pilar Juncosa Grants and Awards widely known to people internationally, this has helped convert our workshops into a meeting place for young ar­tists from all over the world as well as facilita­ting stays and experiences abroad. We believe that, in their approach to con­temporary creation, artists should take ad­vantage of all the resources that society creates so as to find the tool that best suits each individual’s own personal language. In this way, more traditional artistic ideas and daring experimental investigation can both coexist within the same framework. The goal that has characterized all these years of constant effort, which we still pro­pose today, is a careful balance between me­mory and innovation: that is, a respect for raditional techniques in conjunction with an intense desire for contemporaneity.

entry rules

Registration for courses is open to all persons interested. The enclosed application form should be send by e-mail or postmail to the Fundació Pilar i Joan Miró (Reference: PRINT­MAKING WORKSHOPS), including curriculum vitae and 6 to 10 photographs of recent work.

#T/1

#T/2

#T/3

“INVISIBLE ARCHITECTURES & THE BODY AS A SENSOR”

“Pottery Workshop; Moulds and multiple editions”

“Non-standard Mezzotint using zinc plates”

INTERACTIONS WITH Arduino Given by Olga Panadès May 26th – 30th 2014

Given by Joan Pere Català June 30th – July 11th 2014

Given by Ramiro Undabeytia July 21st – 25th 2014

#Timetable: 9 a.m. – 3 p.m #No. of students: 12 #Registration fee: € 210

#Timetable: 9 a.m. – 3 p.m #No. of students: 12 #Registration fee: € 175

Selection: the selection procedure will be con­ducted by the teacher of each course and deci­sions made will not be subject to appeal. Suc­cesful applicants will be notified individually. Payment: successful applicants must pay to the Foundation the registration fee into the following account 2100-4011-52-2200005120 of “La Caixa” Savings Bank. Proof of payment must be send to the Foundation. Materials: included in the cost of the workshop. For more information, please contact: Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca. Printmaking workshops. C/ de Saridakis 29, 07015 Palma de Mallorca. Illes Balears, Spain. Bus: 3 - 46 Central tel.: +0034 971 70 14 20 Workshops tel.: +0034 971 70 02 06 Fax: 34 971 70 21 02 http://miro.palmademallorca.es E-mail: tallers@fpjmiro.org

#Timetable: 4 p.m. – 8.30 p.m #No. of students: 12 #Registration fee: € 175 #Guest speakers: Pau Waelder, Aram Bartholl #Date of conferences: May 24th. 10.30 a.m. – 2 p.m. Workshop and conferences organized in collaboration with AA:TOMIC LAB


>T1 CAT

>T1 ESP

>T1 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/1

<p. 0

INSCRIPTION

“INVISIBLE ARCHITECTURES & THE BODY AS A SENSOR” (INTERACTIONS WITH ARDUINO)

Given by Olga Panadès. May 26th – 30th 2014 #Workshop timetable: 4 p.m. - 8.30 p.m.

#No. of students: 12

#Registration fee: 175 €

Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It is intended for artists, designers, hobbyists and anyone interested in creating interactive objects or environments.

The workshop is directed at people interested in using Arduino in a creative context. No previous knowledge of electronics or programming is needed (just enthusiasm!). Although the workshop explores the concept of invisible architectures, the acquired knowledge can be extrapolated to all kinds of interactive projects that use sensors and The workshop will consist of an introduction to this open- actuators. source hardware and practice in it in order to explore more intangible aspects of the places we inhabit. In a Requirements: The Foundation has some computers, five-day creative sprint, the participants will build their although it is advisable for all the participants to bring own sensors, learn to programme Arduino and experiment their own laptop if they have one. with ways of converting these hidden aspects into visible, audible, tangible processes by creating small light and Olga Panadès. A London-based new media artist, who is interested in intercommunication between radically sound installations. different beings. A graduate in Communication Sciences The participants will be given the chance to build two (from the UAB) and holder of a Master in Interactive sensors themselves. The first will serve to reveal the Media, she is currently studying for a PhD in Media Art (at electrical fluctuations of our bodies, based on technology Goldsmiths College). She works for the art organization used in that notorious device, the lie detector. This will Furtherfield and has given courses in creative technologies allow the participants to explore how their bodies respond at universities and art institutions in both Spain and to different places, people and events. The second will England. be a basic electromagnetic sensor for exploring the mysterious emanations from electrical appliances, power lines or (in the case of the bravest participants) from ghostly entities.

NEXT PAGE


>T1 CAT

>T1 ESP

>T1 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/1

<p. 0

INSCRIPTION

“LAB: INVISIBLE ARCHITECTURES & THE BODY AS A SENSOR”

Session of conferences: FREE DIGITAL CULTURE #T/1.

May 24th from 10.30 a.m. to 2 p.m. FPJM Auditorium. Free activity open to the public Workshop and conferences organized in collaboration with AA:TOMIC LAB. Guest speakers: Pau Waelder, Aram Bartholl & the team from AA:TOMIC. - Presentation "Living Immersed in Data Networks" by Pau Waelder - Presentation "Digital Art & the Urban Environment" by Aram Bartholl - Presentation "Contemporary Culture, Involvement in Society & Everyday Life. AA:TOMIC LAB” by Alelí Mirelman & Carles Gispert. The Training & Social Action Unit of the Balearic Visual Artists’ Association (AAVIB). - Presentation of the workshop "Invisible Architectures and the Body as a Sensor" by Olga Panadès. #For further information: www.olgapanades.com http://www.arduino.cc/es http://www.pauwaelder.com/ http://www.datenform.de/ http://aa-tomicartistesvisualslab.blogspot.com.es/

Pau Waelder An art critic, independent exhibition curator and researcher into art and new media.Pau Waelder is a consultant lecturer in Aesthetics and Art Theory at the UOC (Catalonia Open University) and lecturer on the Master’s Degree in Curating Digital Art at ESDi-Ramón Llull University. He is currently also a doctoral student on the UOC’s Information and Knowledge Society PhD programme. He is the media art editor of the magazine art.es and the author of some of the contents of the website VIDA Art & Artificial Life International Competition (Fundación Telefónica). Aram Bartholl A German conceptual artist resident in Berlin, Aram Bartholl has been acclaimed for his work, where he relates the digital world to the physical one. The DIY movement and development of the Internet in general play an important role in his work. Bartholl is a member of the group of artists based at the Internet Art & Technology Lab - FAT Lab. He has given numerous conferences, workshops and performances. Exhibitions of his work have been held at the New York Museum of Modern Art (MOMA), New York Pace Gallery, DAM (Berlin) and XPO (Paris). AA: TOMIC LAB AA: TOMIC LAB Visual Artists Lab, an initiative by the AAVIB (Balearic Visual Artists’ Association), specializes in training and social action. AATOMIC LAB was created in response to a desire to generate processes of social, educational and participative innovation through culture. The aim is to organize practical experiences that offer an insight into how culture and creative processes can benefit society over and above the creation of a work of art. PREVIOUS PAGE


>T2 CAT

>T2 ESP

>T2 ENG

#T1 #T2 #T3

#T/2

<p. 0

INSCRIPTION

“Pottery Workshop; Moulds and multiple editions” Given by Joan Pere Català. June 30th to July 11th 2014 #Timetable: 9 a.m. – 3 p.m.

#No. of students: 12

#Registration fee: 210 €

A course on moulds, directed at potters and enthusiasts This workshop is designed to take place over a period of keen on exploring different creative ceramic pathways two weeks. and in producing pottery editions and multiple objects. During the first week, the above concepts will be worked on, together with the design and creation of prototype This workshop is aimed at teaching the participants ceramics, box-frame mould-making techniques, and the how to make plaster moulds for use in pottery making creation of moulds. and how to use different clays and decorative styles for these moulds. The participants will also learn how to During the second week, silicon moulds will be made, and make silicon moulds and they will experiment with other the students will explore slip casting, pressed moulds, materials like acrylic resins or polyurethane. reproductions and the use of different materials. Lastly, they will explore decorative techniques and the firing of programme the pottery. Safety guidelines in mould making and the different materials to be used. Joan Pere Català. Puigpunyent (Mallorca), 1973. The basic principles of mould design. Currently the director of Marratxí Municipal School of The creation of prototype ceramics. Ceramics, Joan Pere divides his time between teaching, Box frames. making ceramics and exhibitions. A former teacher at Sa Slip casting. Press moulds. Gerreria School of Arts & Crafts in Palma for over 7 years, Silicon moulds. Joan Pere has taught students how to use the wheel at Types of clays and materials for use with moulds. Other Marratxí Municipal School of Ceramics since 2009, he materials. has given different monographic courses mainly in using Reproductions. the wheel and in creating plaster moulds for pottery Monotype decor. Engraved decor. making, and he has formed part of the Consell Insular de  Mallorca’s Technical Craft Committee since 2010.


>T3 CAT

>T3 ESP

>T3 ENG

#T/3

#T1 #T2 #T3

<p. 0

INSCRIPTION

“Non-Standard Mezzotint Using Zinc Plates; À la Poupée Inking” Given by Ramiro Undabeytia. July 21st – 25th 2014 #Timetable: 9 a.m. – 3 p.m. #No. of students: 12 #Registration fee: 175 € #Further information: http://www.taller269.com

Ramiro Undabeytia An artist and engraver, Ramiro Undabeytia was born in Madrid in 1952. He studied at the Madrid National School of Ceramics and came into contact with engraving in 1967 in the workshop of Antonio Lorenzo. Years later, he joined GRUPO 15, a group of printmakers and technicians in Madrid, where he worked as a technical assistant and printmaker alongside artists like Guerrero, Canogar, Pepe Hernández, Zóbel or Laffón. Programme He has taught engraving for several years at Nicolás Preparing the plate and applying resin ground to it. The Salmerón Cultural Centre in Madrid. He gives workshops acid to be used and acid bites. The approach to the and monographic courses in different centres, like image. Tools to be used: a scraper, burnisher, steel wool Fuendetodos engraving workshop in Zaragoza or on etc. Inking the plates and printing them. courses run by the Commune of Andorra. His work features in private collections and museums. It has been singled out for several awards and been selected at different national and international competitions.

This is a workshop of a predominantly technical and practical nature, aimed at artists, students and anyone interested in printmaking. No prior experience is needed. The objectives of the workshop are to teach the participants the Mezzotint process, without using a traditional rocker but by using aquatint on zinc plates. The participants will also explore inking methods and the à la poupée inking process, using different colours on the same plate.


<p. 0

Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró 2014 Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró Joan Miró’s printmaking workshops

Tallers d’Obra Gràfica de Joan Miró 2014

Talleres de Obra Gráfica de Joan Miró Joan Miró’s printmaking workshops

Vull matricular-me al taller Quiero matricularme en el taller I wish to register to the workshop Nom Nombre Name Entitat Empresa Company Adreça Dirección Address Població / C.P. Población / C.P. City / Zip Code

Pais País Country

e-mail Telèfon / Fax Teléfono / Fax Phone / Fax Professió Profesión Profession Data Fecha Date

C. de Saridakis, 29 07015 Palma - Illes Balears Tel.: 34 971 701 420 Fax: 34 971 702 102 BUS 3 - 46 tallers@fpjmiro.org http://miro.palmademallorca.es

Per presentar la inscripció, emplenar els camps d’aquest cupó, adjuntar la documentació sol·licitada a les bases i enviar a tallers@fpjmiro.org Para presentar la inscripción, rellenar los campos de este cupón, adjuntar la documentación solicitada en las bases y enviar a tallers@fpjmiro.org To submit the registration, fill in the fields, attach the required documentation on the entry rules and send to tallers@fpjmiro.org

Programa Tallers 2014  

Tallers d'obra gràfica de Joan Miró 2014 Talleres de obra gráfica de Joan Miró 2014 Joan Miró's printmaking workshops 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you