Issuu on Google+

BANDO D. Trinidad Benjumea del Rey, Comandante Militar de Baleares, hago saber: Es cosa bien probada el grado de perversión moral y la depravación a que los enemigos de la Patria han llevado a una parte del pueblo, utilizando la literatura disolvente y la pornográfica. Entre aquellos enemigos se encuentra la Masonería, el Judaísmo y el Marxismo. Para remediar tan graves daños he resuelto: — Prohibir y declarar ilícitos la producción, el comercio, la circulación y la tenencia de libros, periódicos y toda clase de impresos pornográficos o de literatura socialista, comunista, libertaria, masónica y en general, disolvente. — Los dueños de establecimientos destinados a la edición o venta de las publicaciones antes citadas, las entregarán en un plazo de tres días. — Toda infracción de lo dispuesto en este Bando, se castigará con multa hasta de 10.000'— pesetas, sin perjuicio de exigir las responsabilidades de otro orden en que además se pueda incurrir. Decret núm. 98. Nomenant comandant Militar de Balears al Coronel d'Enginyers D. Trinitad Benjumea del Rey. Butlletí Oficial de la Junta de Defensa Nacional d'Espanya núm. 18, de 08/09/1936, pàgina 69.

VENJANÇA DE LA SANG VIOLADA DE LES BUXADÉ TALLER LLUNÀTIC. JOSEP ALBERTÍ & BARTOMEU CABOT 1936 MANACOR 2016

1


VENJANÇA DE LA SANG VIOLADA DE LES BUXADÉ EL NÚMERO DE TELÈFON DELS APARTAMENTS PRIVATS DEL FÜHRER, A LA CANCELLERIA DE BERLÍN ERA EL 120050. UNA MOSCA VA INTERROMPRE LA LECTURA DEL FÜHRER. ES VA POSAR A VOLEJAR AL SEU VOLTANT. VISIBLEMENT IRRITAT, HITLER GESTICULAVA AMB ELS PLECS DE FULLS PER INTENTAR ALLUNYAR-LA, PERÒ ERA EN VA. LA MOSCA TORNAVA. LLAVORS, FRITZ DARGES VA SOMRIURE. SE LI NOTAVA A LA CARA UN PETIT RICTUS. NO HAVIA CANVIAT DE POSTURA, ENCARA TENIA LES MANS A L'ESQUENA, EL CAP BEN DRET, PERÒ FEIA ESFORÇOS PER CONTENIR EL RIURE. HITLER SE'N VA ADONAR. I LI VA ESBOTZAR, AMB UN TO QUE NO PODIA SER MÉS SEC: "SI NO SOU CAPAÇ DE MANTENIR-ME A DISTÀNCIA UNA BÈSTIA COM AQUESTA, AIXÒ SIGNIFICA QUE NO NECESSITO UN OFICIAL D'ORDENANÇA AIXÍ". HITLER NO LI VA DIR QUE ESTAVA ACOMIADAT PERÒ DARGES HO HAVIA ENTÈS. VA FER LES MALETES UNA HORA MÉS TARD. EM SEMBLA QUE EL VAN ENVIAR AL FRONT. Del llibre 'Jo vaig ser escorta de Hitler' de Rochus Misch. Trad, Helena Alonso. Pagès editor. Lleida. 2006. Pp-46-110-111).

La historiografia sobre els precedents i la Guerra d’Espanya (1936-1939) ha entrat dins una degradació tan vergonyosa que no té justificació. No tan sols els plantejaments històrics d’engendres com Pio Moa, César Vidal, etc. Hi ha estafadors d’”esquerres” que pretenen ser historiadors carregats de la merda moral cristiana de la falsa modèstia que embetumen el galliner de l’esquerra més dreta que mai. (Vid., ‘El patíbul del fill de puta. L’afer d’El Golea’, dins aquest blog). Així un porc com Miquel Flaquer –amagat com sempre darrere el pseudònim de Miquel Llull—ha publicat un budellam que es diu ‘La idea és infinita. Socialisme a Capdepera 1900-1936’. Això ho fa un fill de puta QUE VA CENSURAR UNA OBRA DE BARTOMEU CABOT I ALHORA VA ALABAR I LLEPAR EL CUL D’UN CANONGE CATÒLIC COM LLORENÇ TOUS, COM DEMOSTRAM AMB PROVES I DOCUMENTS A ‘EL PATÍBUL...’.

2


No deixar exposar cap artista negacionista del feixisme no és exacte ni just. Tot déu que vulgui hauria de dir amb total llibertat allò que li passi pels collons. Si una obra és bona tant és que sigui feixista com comunista, com llibertària o... llunàtica. Taller Llunàtic el que NO FA és caure en ridiculeses sentimentals i reiteratives dels progres o dels fatxes. Així doncs el tema de la guerra d'Espanya del 1936 ha de ser tractada de forma agressiva. Arrelats com estam a les liqüefaccions, no reconeixem altres fenòmens que el pas cíclic d'un estat sòlid a un estat líquid, és a dir, la mort. La pregunta essencial és aquesta: com s'ha transformat amb el temps la causa --en tots els sentits-- de la guerra? O, d'una altra manera: els 'hereus' d'ambdues faccions són coherents amb les bases ideològiques dels seus avantpassats? Els (para)feixistes per descomptat mantenen una obcecació de possessió de la raó sobre les causes i fins i tot els mètodes d'extermini emprats a partir de 1936. Els republicans (molts, antirepublicans a la pràctica, atès que eren totalitaris) els veim envoltats d'una atmosfera carregada d'expressions cristianes com la compassió, el perdó, l'exaltació dels sentiments, etc, etc.

3


A partir d'aquí les respostes a les preguntes han de ser per força de rebuig d'uns i altres per part nostra. Una de les beneitures, covardia i tanmateix arrelament cristià inadmissible per qui es digui antifeixista, és el rebuig per part de familiars dels tirats dins les fosses que s'obrin a Porreres o on sigui, el rebuig, deim, de la set de venjança.

Taller Llunàtic incita a la venjança sense pal·liatius. Una manera d’exercir la revenja pot ser exhibir els cadàvers dels afusellats. Els familiars també exhibits. Cridant bàrbarament. Insultant els assassins (amb noms propis sempre que es coneguin: a cada poble encara tothom sap qui eren els torturadors feixistes). Tot plegat com un acte de venjança. LA REVENJA COM A MÍNIM DES D’UN PUNT DE VISTA LINGÜÍSTIC.

‘LA IMMORTALITAT D’UN ENFRONTAMENT QUE NO ACABARÀ MAI’ (Esquela de Magdalena Morey Massanet signada per Taller Llunàtic, febrer 2002. ELS REPUBLICANS AFUSELLATS I AMUNTEGATS DINS LES FOSSES COMUNES TRENCARIEN LA CARA A TANTS I TANTES QUE ES DIUEN HEUREUS SEUS SI ELS VESSIN ALABANT, LLEPANT I SOLIDARITZANT-SE AMB LES VERSIONS TOVES ACTUALS DE LA RELIGIÓ 'PROGRESSISTA'!!! JOSEP ALBERTÍ & BARTOMEU CABOT TALLER LLUNÀTIC / CATALUNYA/ NOVEMBRE 2016. 4


tallerllunatic.blogspot.com.es/

VENJANÇA-DE-LASANG-VIOLADADE-LES-BUXADÉ


Venjança de la sang violada de les buxadé