Page 1

DE MAR,

17 projectes escultòrics


2


Art i ciutat Un cop més, el tallerBDN es fa visible a la ciutat amb un projecte ambiciós que no deixa indiferent a ningú. Per a Badalona és un orgull poder comptar amb aquesta entitat que treballa perquè escultors del territori català, siguin professionals o bé artistes que comencen a fer els primers passos al món laboral com a escultors, tinguin l’espai i l’equipament necessari per poder treballar. TallerBDN és un referent més enllà de Badalona i un model a seguir per part d’altres municipis. El quadern d’enguany és el resultat d’una iniciativa promoguda per la Comissió del Centenari que treballa perquè a la ciutat de Badalona es pugui erigir un monument commemoratiu a la memòria dels 11 pescadors badalonins, i uns 140 de tot el litoral, que van morir l’any 1911 a causa d’un terrible temporal. L’interès de la proposta rau, d’una banda, en la importància que tindria aquest monument com a referent de la memòria col·lectiva dels badalonins i, d’altra banda, perquè una ciutat que inclou elements identificadors en forma d’escultures públiques és més viva, més propera i amb una connexió emocional més estreta amb la seva gent. Des de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament som conscients de la importància de crear espais públics de qualitat que siguin, a la vegada, referents culturals i patrimoni sentimental col·lectiu dels ciutadans. En aquest cas, a més, les 17 propostes presentades tenen el mar com a tema central –un fet que les fa interessants també per a altres poblacions costaneres-, un mar que no deixa indiferent a cap badaloní; està present pràcticament en tot el que fem. I, precisament, l’art no és únicament un ornament per als ciutadans, sinó també un fonament del que som i el que hem estat. Com a regidora de Cultura, no puc deixar de sentir que la instal·lació d’un monument en el nou passeig Marítim seria una aportació rica i valuosa per a la nostra ciutat i tindria quelcom d’identificatiu per a molts ciutadans. Malauradament, el temps que corren i les dificultats econòmiques que vivim no ens permeten de prendre en aquests moments cap compromís que impliqui una despesa econòmica i, en tot cas, el projecte seria factible si hi hagués una implicació directa des del sector privat per poder finançar aquest ambiciós projecte. Vull agrair la feina i l’entusiasme de les moltes persones que han estat treballant en aquest projecte. Badalona és molt afortunada de comptar amb persones i entitats que treballen amb l’objectiu de promoure la cultura i fer-la créixer a la ciutat. Montserrat Salgado Regidora de Cultura i Ciutadania


Arte y ciudad

Una vez más, el tallerBDN se hace visible en la ciudad con un proyecto ambicioso que no deja indiferente a nadie. Para Badalona es un orgullo poder contar con esta entidad que trabaja para que escultores del territorio catalán, sean profesionales o bien artistas que empiezan a dar los primeros pasos en el mundo laboral como escultores, tengan el espacio y el equipamiento necesario para poder trabajar. TallerBDN es un referente más allá de Badalona y un modelo a seguir por parte de otros municipios. El cuaderno de este año es el resultado de una iniciativa promovida por la Comissió del Centenari que trabaja para que en la ciudad de Badalona se pueda erigir un monumento conmemorativo a la memoria de los 11 pescadores badaloneses, y unos 140 de todo el litoral, que murieron en 1911 a causa de un terrible temporal. El interés de la propuesta radica, por un lado, en la importancia que tendría este monumento como referente de la memoria colectiva de los badaloneses y, por otro, porque una ciudad que incluye elementos identificadores en forma de esculturas públicas es más viva, más cercana y con una conexión emocional más estrecha con su gente. Desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento somos conscientes de la importancia de crear espacios públicos de calidad que sean, a la vez, referentes culturales y patrimonio sentimental colectivo de los ciudadanos. En este caso, además, las 17 propuestas presentadas tienen el mar como tema central -un hecho que las hace interesantes también para otras poblaciones costeras-, un mar que no deja indiferente a ningún badalonés: está presente prácticamente en todo lo que hacemos. Y, precisamente, el arte no es únicamente un ornamento para los ciudadanos, sino también un fundamento de lo que somos y lo que hemos sido. Como concejal de Cultura, no puedo dejar de sentir que la instalación de un monumento en el nuevo paseo Marítimo sería una aportación rica y valiosa para nuestra ciudad y tendría algo identificativo para muchos ciudadanos.  Desgraciadamente, los tiempos que corren y las dificultades económicas que vivimos no nos permiten adquirir, en estos momentos, ningún compromiso que implique un gasto económico y, en todo caso, el proyecto sería factible si hubiera una implicación directa desde el sector privado para poder financiar esta ambiciosa propuesta. Quiero agradecer la dedicación y el entusiasmo de las muchas personas que han estado trabajando en este proyecto. Badalona es muy afortunada de contar con personas y entidades que trabajan con el objetivo de promover la cultura y hacerla crecer en la ciudad. Montserrat Salgado Concejal de Cultura y Ciudadanía


PER QUÈ NO?

L’altruisme i la col·laboració es revaloritzen en temps de crisi. Aquí en tenim una mostra: aquesta publicació ha estat possible gràcies a l’aportació de les 59 persones que s’esmenten als crèdits. Si el primer quadern, editat pel tallerBDN quan va complir 5 anys, tractava de la seva pròpia història i el segon de l’obra acabada de 16 dels seus escultors, en aquest es mostren projectes relacionats amb el que ens és molt proper: el mar. Però també aquest document té la seva pròpia història. Tot comença durant el Brindis per la Escultura de 2011, quan entre una Marededéu romànica del Museu Frederic Marés, una escultura de la col·lecció Vila Casas, un concert de Xavi Lozano i un poema de Màrius Sampere, va aparèixer Montserrat Rectoret, promotora de la Comissió del Centenari, recollint signatures per erigir un monument commemoratiu a la memòria dels 11 pescadors de Badalona i uns 140 de tot el litoral, que van morir un 31 de gener de 1911 a causa d’un temporal, anomenat popularment el temporal de les desgràcies. Un mes després del Brindis, 11 escultors del tallerBDN presentaven 14 projectes escultòrics davant néts i besnéts d’aquells nàufrags. Va ser una trobada sorprenentment emotiva perquè les paraules dels escultors explicant els seus treballs van remoure vivències familiars d’aquella tragèdia. Després, durant la Festes de Maig, Badalona va poder contemplar les maquetes d’aquests projectes a L’Escola del Mar, en plena Rambla. Mentre la Comissió gestionava autoritzacions i finançament, varen arribar les eleccions i els canvis municipals. Lògicament tot es va alentir, però encara avui la Comissió ni cedeix ni perd l’esperança de poder dur a terme el seu monument commemoratiu. Paral·lelament el tallerBDN, animat per la bona acollida que aquest tema havia generat, va constatar que els projectes presentats, amb petites adaptacions, podrien ser vàlids per a altres poblacions costaneres. I així és com sorgeix la idea d’ampliar la proposta amb aquesta finalitat, proposta a la qual s’afegeixen nous escultors. En aquest quadern es pot entreveure el resultat: 17 propostes escultòriques pensades per poblacions, passejos o paisatges costaners.


Sí, es tracta únicament de projectes. Perquè sí. Perquè simplement ens agrada imaginar. Així, hem concebut espais oberts a l’horitzó, al més enllà, a la boira, al color, a la poesia, al vent, a l’etern retorn, a illes imaginàries, a l’espera, a la tragèdia, al renéixer, al creixement harmònic, a la solidaritat, a l’ofici o l’huracà. Voldríem, en definitiva, posar fites on conflueix el Mar, la Terra i l’empremta humana per regenerar la Vida. Estem convençuts que la Comissió també sabrà engrescar a Badalona perquè una d’aquestes escultures pugui dignificar la nostra zona costanera i la nostra memòria col·lectiva. I els altres projectes? Deixem-los reposar mentre somiem que algun dia, en algun lloc, al costat d’un mar, potser ... amb l’1% cultural del pressupost d’algun port o passeig marítim, potser ... contribueixin a humanitzar el paisatge.

Josep M. Camí Director del tallerBDN


¿POR QUÉ NO? El altruismo y la colaboración se revalorizan en tiempos de crisis. Aquí tenemos una muestra: esta publicación ha sido posible gracias a la aportación de las 59 personas que se mencionan en los créditos. Si el primer cuaderno, que editó el tallerBDN al cumplir 5 años, trataba de su propia historia y el segundo de la obra acabada de 16 de sus escultores, en este se muestran proyectos relacionados con algo que nos es próximo: el mar. Pero también este documento tiene su propia historia: Empezó durante el Brindis por la Escultura de 2011, cuando entre una Virgen románica del Museo Frederic Marés, una escultura de la colección Vila Casas, un concierto de Xavi Lozano y un poema de Màrius Sampere apareció Montserrat Rectoret, promotora de la Comissió del Centenari, recogiendo firmas para erigir un monumento a la memoria de los 11 pescadores de Badalona y unos 140 de todo el litoral que perecieron un 31 de enero de 1911. Un mes después del Brindis, 11 escultores del tallerBDN presentaban 14 proyectos ante nietos y bisnietos de aquellos náufragos. Fue un encuentro sorprendentemente emotivo ya que las palabras de los escultores explicando sus trabajos, removieron vivencias familiares de aquella tragedia. Después, durante la Festes de Maig, Badalona pudo contemplar las maquetas en L’Escola del Mar, en plena Rambla. Mientras la Comissió gestionaba autorizaciones y financiación, llegaron las elecciones y los cambios municipales. Aunque todo se ralentizó, aún hoy la Comissió ni ceja ni pierde la esperanza de erigir un monumento conmemorativo. Paralelamente, en el tallerBDN animados por la buena acogida, vimos que estos mismos proyectos, con lógicas adaptaciones, podrían ser válidos para otras poblaciones costeras. Así surgió la idea de ampliar el tema y otros escultores se implicaron en este imaginar. Aquí se puede entrever el resultado: 17 propuestas escultóricas pensadas para poblaciones, paseos o paisajes costeros. Sí, se trata únicamente de proyectos, porque sí; simplemente porque nos gusta crear. Así, hemos concebido espacios abiertos al horizonte, al más allá, a la niebla, al color, a la poesía, al viento, al eterno retorno, a islas imaginarias, a la espera, a la tragedia, al renacer, al crecimiento armónico, a la solidaridad, al oficio o al huracán. Quisiéramos, en definitiva poner hitos donde confluye el Mar, la Tierra y la impronta humana para regenerar la Vida. Estamos convencidos de que la Comissió también sabrá entusiasmar a Badalona para que uno de estas esculturas pueda dignificar nuestra zona costera y nuestra memoria colectiva. ¿Y los otros proyectos? Dejémoslos reposar mientras soñamos que algún día, en algún lugar, junto a un mar, quizás... con el 1% cultural del presupuesto de algún puerto o paseo marítimo, quizás... contribuyan a humanizar el paisaje.

Josep M. Camí Director del tallerBDN


L’altra banda: escultura pública i espais costaners

“La vora frontal exterior de la tela flotant s’assegura a una botavara octagonal de 5 ¾ milles de llarg i 12 polzades d’ample, feta per seccions, del mateix color que la tela, i es fixa al fons de la badia amb uns 610 ancoratges fets especialment per la ocasió, espaiats a intervals de 50 peus.” CHRISTO, Surrounded Islands,1980-83.

D’entrada, la relació de l’escultura amb el mar no és gens evident. En principi, l’escultura implica un fons irreductible d’objectualitat que té dificultats per enfrontar-se amb la qualitat informe de la mar. Però el mar que han treballat els artistes no és un territori abstracte ni genèric, sinó molt concret: la línia de costa. Malgrat la nefasta herència d’un desenvolupament econòmic mal entès que pretén associar la costa a una imatge determinada de destí turístic i zona de lleure de masses, la costa no és un àmbit acotat que pugui pensar-se com a imatge fixa. La costa, sobretot, és una frontera, una condició de límit entre dues esferes del món radicalment diferenciades des del nostre punt de vista d’animals de terra. Aquesta sigui probablement la raó de l’enorme atracció que la costa genera a tots nivells. La costa, per tant, és el lloc de trobada entre la qualitat líquida i informe del mar i les certeses i determinacions de la terra . I com a lloc de frontera és un lloc prenyat, en tant que ens força a una obertura radical a l’alteritat. A la costa, ja sigui des de la terra cap al mar o des del mar cap a la terra, sentim la presència de l’altra banda amb força, i això ens obliga a relativitzar les petites veritats que guien el nostre comportament i emmarquen la nostra percepció. Si haguéssim de dibuixar un mapa de la costa que expressés aquesta condició de frontera, podríem fer-ho, com a mínim, de dues maneres: com la línia contínua que defineix la intersecció entre terra i mar, o com el territori des del qual es percep la mar des de la terra i la terra des del mar. Línia teòrica i espai perceptiu són dues maneres complementàries d’entendre la costa que posen de manifest una qüestió que ens sembla prioritària: la heteronomia. La heteronomia de la costa es manifesta en la necessitat de pensar-la com a interacció entre dues lògiques diferenciades –terra i mar. Els 17 projectes escultòrics presentats pel tallerBDN treballen des de l’assumpció d’aquesta heteronomia, i plantegen 17 maneres de celebrar la


costa com a territori màgic, convidant-nos a repensar la nostra relació amb el mar. En un entorn com el nostre, on la mercantilització de la costa és una realitat indiscutible, aquest gest és especialment benvingut. Les propostes dels artistes de tallerBDN contribueixen a una molt necessària reclamació de la costa com a entorn social privilegiat més enllà del paradigma del lleure. Les intervencions escultòriques tenen el valor afegit de construir espai públic, en un sentit molt literal i molt real, fomentant l’ús lliure dels espais de costa i contribuint molt significativament a la visibilització de la qualitat pública d’aquests espais: les escultures constitueixien elements identificadors, fites i referències que s’integren en l’imaginari popular. A banda de generar espai públic, l’escultura fomenta una relació profunda amb el mar com a lloc mític, i qualifica els espais públics de costa com a observatoris marins des dels quals renovar dia a dia l’ aliança entre els homes i la mar. Les maneres a través de les quals els artistes han incorporat la relació amb el mar en les seves obres és molt diversa. Si bé les obres mai no s’esgoten a través d’una única mirada, es poden distingir diverses estratègies que els artistes utilitzen, a mode de pal de paller, per anar cabdellant les seves obres. Ballester, González-Luumkab i Santiago treballen des de la força de l’emplaçament, entenent-lo com el lloc concret que es fon amb la escultura en una experiència única i indestriable, fent la diferenciació entre obra i entorn tan impossible com irrellevant. Camí i Gavilán també es basen en l’ activació d’una condició espacial, però aquest cop no es tracta d’un lloc sinó d’un espai fluid on l’escultura apareix més com a habitant que com a excrescència: les obres respiren la qualitat viva d’un animal en procés de buscar el seu lloc idoni. Pruñonosa i Teixidó i Camí ofereixen narratives clarament llegibles que es connecten amb una tradició ancestral: les llargues esperes de tantes Penèlopes. Filipponi, Retamosa, Sans i Tusell treballen en clau iconogràfica, apel·lant al símbol com a accés a una realitat marina que se’ns escapa. Itabashi, Kawaramono, Laffond i Samitier proposen intervencions performatives, on l’acció -dels elements i dels homes- juga un paper determinant: les obres esdevenen completes a través d’un vector extern a elles mateixes que les insufla i les activa. Finalment, Roser i Santamera concentren la intensitat en el pol conceptual: a banda de consideracions


narratives, simbòliques i materials, les seves obres obliguen sobretot a una reflexió sobre la pròpia concepció de la obra. El ventall de respostes és tan ric i tan ampli com ho és la manera concreta a través de la qual cada artista ha anat construint la pregunta sobre la frontera costanera. Significativament la major part de les propostes pensen el mar des de la terra . Som, al cap i a la fi, animals de terra; però sabem, com Pasífae, que en qualsevol moment el brau blanc pot emergir de les aigües, o, que ens pot retornar, com Europa –alhora forçats i delerosos, a la mar primigènia. “... i aleshores el déu, a poc a poc, va començar a allunyar-se de la terra i del litoral sec; primer posa els seus peus falsos en l’aigua, després continua endins i s’emporta la seva presa a alta mar.” OVIDI, Metamorfosis, II, 843-875

Roger Paez i Blanch Arquitecte


El otro lado: escultura pública y espacios costeros

“El borde frontal exterior de la tela flotante se asegura a una botavara octagonal de 5 ¾ millas de largo y 12 pulgadas de ancho, hecha por secciones, del mismo color que la tela, y se fija al fondo de la bahía con unos 610 anclajes hechos especialmente para la ocasión, espaciados a intervalos de 50 pies. “ Christo, Surrounded Islands,1980-83.

De entrada, la relación de la escultura con el mar no es nada evidente. En principio, la escultura implica un fondo irreductible de objetualidad que tiene dificultades para enfrentarse con la calidad informe del mar. Pero el mar que han trabajado los artistas no es un territorio abstracto ni genérico, sino muy concreto: la línea de costa. A pesar de la nefasta herencia de un desarrollo económico mal entendido que pretende asociar la costa a una imagen determinada de destino turístico y zona de ocio de masas, la costa no es un ámbito acotado que pueda pensarse como imagen fija. La costa, sobre todo, es una frontera, una condición de límite entre dos esferas del mundo radicalmente diferenciadas desde nuestro punto de vista de animales de tierra. Esta probablemente debe ser la razón de la enorme atracción que la costa genera en todos los niveles. La costa, por lo tanto, es el lugar de encuentro entre la calidad líquida e informe del mar y las certezas y determinaciones de la tierra. Y como lugar de frontera es un lugar preñado, en tanto que nos fuerza a una apertura radical a la alteridad. En la costa, ya sea desde la tierra hacia el mar o desde el mar hacia la tierra, sentimos la presencia del otro lado con fuerza, y eso nos obliga a relativizar las pequeñas verdades que guían nuestro comportamiento y enmarcan nuestra percepción. Si tuviéramos que dibujar un mapa de la costa que expresara esta condición de frontera, podríamos hacerlo, como mínimo, de dos maneras: como la línea continua que define la intersección entre tierra y mar, o como el territorio desde el que se percibe la mar desde la tierra y la tierra desde el mar. Línea teórica y espacio perceptivo son dos maneras complementarias de entender la costa que ponen de manifiesto una cuestión que nos parece prioritaria: la heteronomía. La heteronomía de la costa se manifiesta en la necesidad de pensarla como interacción entre dos lógicas diferenciadas - tierra y mar. Los 17 proyectos escultóricos presentados por tallerBDN trabajan desde la asunción de esta heteronomía, y plantean 17 maneras de celebrar la costa como territorio mágico, invitándonos a repensar nuestra relación con el mar. En un entorno como el nuestro, donde la mercantilización de la costa es una realidad indiscutible, este gesto es especialmente bienvenido. Las propuestas de los artistas de tallerBDN contribuyen a una muy necesaria reclamación de la costa como entorno social privilegiado más allá del paradigma del ocio. Las intervenciones escultóricas tienen el valor añadido de construir espacio público, en un sentido muy literal y muy real, fomentando el uso libre de los espacios de costa y contribuyendo muy significativamente a la visibilización de la calidad pública de estos espacios: las esculturas constituyen elementos identificadores, hitos y referencias que se integran en el imaginario popular.


Además de generar espacio público, la escultura fomenta una relación profunda con el mar como lugar mítico, y califica los espacios públicos de costa como observatorios marinos desde los que renovar día a día la alianza entre los hombres y el mar. Las maneras a través de las cuales los artistas han incorporado la relación con el mar en sus obras es muy diversa. Aunque las obras nunca se agotan a través de una única mirada, se pueden distinguir varias estrategias que los artistas utilizan, a modo de huso, para ir devanado sus obras. Ballester, González-Luumkab y Santiago trabajan desde la fuerza del emplazamiento, entendiéndolo como el lugar concreto que se funde con la escultura en una experiencia única e inseparable, haciendo la diferenciación entre obra y entorno tan imposible como irrelevante. Camí y Gavilán también se basan en la activación de una condición espacial, pero esta vez no se trata de un lugar sino de un espacio fluido donde la escultura aparece más como habitante que como excrecencia: las obras respiran la cualidad viva de un animal en proceso de buscar su lugar idóneo. Pruñonosa y Teixidó i Camí ofrecen narrativas claramente legibles que se conectan con una tradición ancestral: las largas esperas de tantas Penélopes. Filipponi, Retamosa, Sans i Tusell trabajan en clave iconográfica, apelando al símbolo como acceso a una realidad marina que se nos escapa. Itabashi, Kawaramono, Laffond y Samitier proponen intervenciones performativas, donde la acción -de los elementos y los hombres- juega un papel determinante: las obras devienen completas a través de un vector externo a sí mismas que las insufla y las activa. Finalmente, Roser y Santamera concentran la intensidad en el polo conceptual: aparte de consideraciones narrativas, simbólicas y materiales, sus obras obligan sobre todo a una reflexión sobre la propia concepción de la obra. El abanico de respuestas es tan rico y tan amplio como lo es la manera concreta a través de la cual cada artista ha ido construyendo la pregunta sobre la frontera costera. Significativamente la mayor parte de las propuestas piensan el mar desde la tierra. Somos, al fin y al cabo, animales de tierra, pero sabemos, como Pasífae, que en cualquier momento el toro blanco puede emerger de las aguas, o, que nos puede devolver, como Europa -forzados y deseosos a un tiempo- a la mar primigenia. “... y entonces el dios, poco a poco, empezó a alejarse de la tierra y del litoral seco; primero pone sus pies falsos en el agua, después continúa adentro y se lleva su presa en alta mar. “ OVIDIO, Metamorfosis, II, 843-875

Roger Paez i Blanch Arquitecto


17 projectes escultòrics


Gerard Ballester

gerardballester@gmail.com

Elogi a l’impossible

Hi ha categories que no es poden evitar, o contenir. Posar portes al mar. La impossibilitat de posar límits a allò que no els admet. Els límits del pensament són els límits del llenguatge, se’ls ha d’intentar forçar, eixamplar. No es poden posar límits al coneixement, és com posar límits al mar. És impossible.

Hay categorías que no se pueden evitar, o contener. Poner puertas al mar. La imposibilidad de poner límites a lo que no los admite. Los límites del pensamiento son los límites del lenguaje, se les debe intentar forzar, ensanchar. No se pueden poner límites al conocimiento, es como poner límites al mar. Es imposible.


9 x 4 x 0,50 m ferro hierro


Josep M. Camí A MANS DEL VENT Has de permetre que el vent et porti al teu destí... En sentir-ho, certs ecos ressonaren en els pensaments del riu. Vagament recordà un estat en el que ell o part d’ell, quina seria?, havia estat transportat en braços del vent. Conte dervix Debes permitir que el viento te lleve a tu destino... Cuando oyó esto, ciertos ecos resonaron en los pensamientos del río. Vagamente recordó un estado en el cual él, o parte de él, ¿cuál sería? había sido trasportado en los brazos del viento. Cuento derviche

www.camiescultor.com camí@tallerbdn.cat


7 x 7 x 19 m Acer i formig贸 Acero y hormig贸n


Mdolors González-Luumkab PICAR DE SAL

web: www.mdolors.com mdolors3@gmail.com

batec d’onades esquelet desmembrat boira i gemec de campanes mentre espero la teva tornada espurnes a la cara, picar de sal... noche de día crece el temporal repican las campanas te sigo esperando en la playa y en la cara…..sal

A la sorra s’escampen les restes d’una embarcació, que les onades han arrossegat fins a la platja. A lo largo del litoral encontramos esparcidos los restos de un naufragio.


6 x 5 x 3,5 m

Ferro, fusta i boira (aigua polvoritzada) Hierro, madera y niebla (agua pulverizada)


Hélène Laffond Llàgrimes Sortint de la sorra, un bosc marí de sis arbres estén les seves branques entreteixides, capturant en les seves xarxes trofeus de mar, boies, fustes, bombolles de vidre vermell, trossets de vida submarina, creant una ombra viva i multicolor. Saliendo de la arena, un bosque marino de seis arboles extiende sus ramas entretejidas, capturando en sus redes trofeos de mar, boyas, maderas, burbujas de cristal rojo, trozos de vida submarina, creando una sombra viva y multicolor.

hlaffond@telefonica.net


3,20 x 2,90 x 8,70 m Fonaments de formigó, tub d’alumini anoditzat, tela metàl·lica d’acer inoxidable, vidre i altres Cimientos de hormigón, tubo de aluminio anodizado, tela metálica de acero inoxidable, vidrio y otros


Toshie Itabashi

www.toshieitabashi.com toshie@tallerbdn.cat,

Onze Esperits / Onze Campanes El vent, esperit sense cos, en passar a través de l´arc-torii farà sonar les campanes per fer-nos escoltar de manera evocadora la veu i el record d´unes persones que són memòria viva de la ciutat de Badalona. El viento, espíritu sin cuerpo, al pasar a través del arco-torii hará sonar las campanas para hacernos escuchar de manera evocadora la voz y el recuerdo de unas personas que son memoria viva de la ciudad de Badalona.


4 x 3 x 0,30 m Acer inoxidable i campanes de bronze Acero inoxidable y campanas de bronce


Franco Filipponi Vela Latina Al·legoria de la vela llatina, introduïda pels àrabs i capaç de navegar contra el vent. Es representa arriada, enmig d’una ventada, com a símbol de l’antic vincle de la navegació mediterrània amb els elements i el diàleg entre ells i els astres. Un navegar sostenible i pacífic, un acte poètic, efímer com una estela en el mar. Alegoría de la vela latina, introducida por los árabes y capaz de navegar contra el viento. Se representa arriada, en medio de una ventolera, como símbolo del antiguo vínculo de la navegación mediterránea con los elementos y el diálogo entre ellos y los astros. Un navegar sostenible y pacífico, un acto poético, efímero como de una estela en el mar.

www.francofilipponi.com francofilipponi@hotmail.com


3x1x1m Acer forjat Acero forjado


Carlos Gavilán MARINER NUS

Mariner nus és un cap nuat sobre si mateix, un cicle sense principi ni fi. És una al·legoria de l’home lligat al mar de manera inexorable. Simbol del lligam entre l’home i la mar. Mariner nus es un cabo anudado sobre sí mismo, un ciclo sin principio ni fin. Es una alegoría del hombre ligado al mar de forma inexorable. Símbolo del vínculo entre el hombre y el mar.

gavilanescultura.blogspot.com cgavilanb@gmail.com


0,60 x 0,70 x 0,80 m cada unitat Ferro colat. varies unitats, en funció de l’espai Hierro fundido. varias unidades, en función del espacio


Kawaramono ISLANDS

www.kawaramono.com kawaramono@hotmail.com

“Disseny pel mobiliari urbà d´una hipotètica plaça d´Espanya” “Diseño para el mobiliario urbano de una hipotética plaza de España”

“No es canvia la realitat construint arquitectures de somni, sinó coneixent-ne exactament els límits.” A. Puigverd No se cambia la realidad construyendo arquitecturas de ensueño sino conociendo exactamente los límites. A. Puigverd


0,45 x 15 x 11 m Fonaments de formigó, siluetes de polietilè d´alta densitat (HPDE) 100% reciclable i molles d´acer de 20 mm, lacades al forn. Cimientos de hormigón, siluetas de Polietileno de alta densidad (HPDE) 100% reciclable y muelles de acero de 20mm, lacados al horno.


Abel Pruñonosa

www.abelprunyonosa.com info@abelprunyonosa.com

LES HORES SEGÜENTS AL NAUFRAGI Les hores següents: després d’esperar inútilment l’arribada dels onze mariners, les mantes que servirien per combatre el fred quedarien doblegades sense donar la seva escalfor. Les tasses, abandonades, només donarien glaçada aigua de pluja.

Las horas siguientes: después de esperar inútilmente la llegada de los once marineros, las mantas que servirían para combatir el frío quedarían dobladas sin dar su calor. Las tazas, abandonadas, sólo darían helada agua de lluvia.


3 x 9 x 10 m Bronze, alumini-MG o formig贸 Bronce, aluminio-MG o Hormig贸n


Lucía Retamosa Records en la iMmensitat Un tros de xarxa de pescador, la mirada íntima dels pescadors a la immensitat de la mar, i la mateixa mar que coneixem desconeguda. És un monument tràgic, un monument que commemora una desgràcia. Quedaran atrapades les vides dels onze pescadors en aquesta xarxa trencada en la mar. Restos de pescador, la mirada íntima de los pescadores ante la inmensidad del mar, y el mismo mar que conocemos, desconocido. Un monumento trágico, que conmemora una desgracia. Quedaran atrapadas las vidas de los once pescadores en esta red rasgada en el mar.

lretape@gmail.com


3 x 1,90 x 0,85 m Acer i acer inoxidable Acero y acero inoxidable


Anna Roser

www.annaroser.com annaroser1@yahoo.com

Emergent

Emergir és néixer, deixar enrera la foscor, la profunditat. És tornar a començar, trencar amb allò que ens ofegava i brollar amb més força que mai. Emergir vol ser un cant visual a la necessitat de replantejar-nos la nostra relació amb la natura, i especialment amb el mar, que ens ha donat tot allò que som i serem. Emerger es nacer, dejar atrás la oscuridad, la profundidad. Es volver a empezar, romper con lo que nos ahogaba y resurgir con más fuerza que nunca. Emerger quiere ser un canto visual a la necesidad de replantearnos nuestra relación con la naturaleza, y especialmente con el mar, que nos ha dado todo lo que somos y seremos.

Estels de ferro emergint de l’aigua Estrellas metálicas que emergen del agua

Fonaments de ciment amb diverses profunditats Cimientos de cemento con varias profundidades


Estany de 3 x 14 x 1 m amb 5 estels de ferro d’1 m de dià metre Estanque de 3 x 14 x 1 m con 5 estrellas de 1 m de diåmetro


Miquel Samitier Gnòmica d’aigües n.1

Conjunt de finestres de ferro que ens convida a observar a través d’elles. El paisatge es tenyeix amb el blau de les aigües i ens dirigeix la mirada cap a una espiral logarítmica que creix, creix i creix, portant-nos a idees noves, llunyanes, infinitament extenses. Conjunto de ventanas de metal que nos invita a observar a través de ellas. El paisaje se tiñe del azul de las aguas y nos dirige la mirada hacia una espiral logarítmica que crece y crece, transportándonos a ideas nuevas, lejanas, infinitamente extensas.

samitier.blogspot.com mklsamitier@gmail.com


En funció del lloc creixeria, seguint la sèrie Fibonacci, augmentant en les següents proporcions: 2,10 x 3,40 x 0,30 m; 3,40 x 5,50 x 0,40 m; 5,50 x 8,90 x 0,50 m; 8,90 x 14,40 x 0,60 m; 8,90 x 14,40 x 0,70 m; 14,40 x 23,30 x 0,80 etc. Ferro i vidre blau Hierro y cristal azul


Cinto Santamera Temps de Solidaritat Uns fets: la Maltempesta de 1911. Una protagonista: Badalona Un lloc: el contrapunt a Pont del Petroli,

a la Platja dels Pescadors.

Una matèria: les fonts documentals. La ressonà ncia d’un crit: Solidaritat. Un suceso: el Temporal de 1911. Una protagonista: Badalona Un lugar: el contrapunto al Pont del Petroli,

en la Playa de los Pescadores.

Una materia: las fuentes documentales. La resonancia de un grito: Solidaridad.

santamera@tallerbdn.cat


Mides: les de la plataforma existent Acer inoxidable 316 de 1,5 mm, leds, vinil plastificat, salvavides Acero inoxidable 316 de 1,5 mm, leds, vinilo plastificado, salvavidas


Alexandra Sans Mar i naNsa Nansa, art de la pesca, estri de pescadors, parany de tants peixos. Simbolitza la tradició, l’ofici i la destresa. Però també pot representar la mar que esdevé, aquella força de la natura que s’enduu els pescadors en un viatge cap a la seva immensitat eterna. Nasa, arte y herramienta de pescadores, trampa de tantos peces. Simboliza tradición, oficio y destreza. Pero también puede representar la mar que se trasforma en esa fuerza de la naturaleza, que engulle a los pescadores hacia a su inmensidad eterna.

sansmasso@yahoo.es www.sansmasso.net


1,50 x 1,15 x 1,15 m Campana, ferro soldat i planxa de ferro Placa de bronze Campana, hierro soldado y plancha de hierro Placa de bronce


Ferran Santiago

www.ferransan.com ferransancreacions@gmail.com

Espiral de planetes Allà on el planeta Mar i el planeta Terra es troben és on l’espiral de la vida emergeix. Amb una coordinació perfecta dos éssers naturals es fonen en una abraçada que empeny la vida per damunt de tot.

Aquel lugar donde el planeta Mar y el planeta Tierra se encuentran donde la espiral de vida emerge. Con una coordinación perfecta dos seres naturales se funden en un abrazo que empuja la vida sobre la materia.

És l’indret on vols quedar-te i, alhora, aquell d’on voldries fugir. Ho és tot a la vegada perquè és sec i és humit, és la fi i és l’inici, perquè no hi ha límits i perquè mai saps si ets a dins o ets a fora.

Es el lugar donde querrías quedarte y, a la vez, del que te gustaría huir. Lo es todo a la vez, porqué es seco y húmedo, es el final y el inicio, porque no hay límites y porque nunca sabes si estas dentro o fuera.

1.

2.

3.


6 x 6 x 9,75 m Resina o bronze Resina o bronce


Ramon M. Teixidó i Camí ... Quan el ventijol torna llevantol i esdevé llevantada, bruscament arribarà la torbonada; fosca, gèlida i mortal. No hi ha aparells, ni barca, ni pescadors, amb prou coratge per resistir a tanta i tanta ira dels déus; aqueixa ràbia furiosa entre cel i mar, entre diví i humà. … Cuando la brisa sopla de levante y se enfurece, bruscamente surgirá la turbonada; oscura, gélida y mortal. No hay aparejos, ni barca, ni pescadores con coraje suficiente para resistir a tanta y tanta ira de los dioses; esa rabia furiosa entre el cielo y el mar, entre lo divino y lo humano.

rmtcami@yahoo.es


3,50 x 11 m Ferro, fibra i formig贸 Hierro, fibra y hormig贸n


Cristina Tusell

cristinatusell@yahoo.es

EMPREMTES

Amic, vull parlar-te de la gent que té la seva vida lligada al mar. Vull parlar-te de persones fortes que viuen el mar que els forja. Vull parlar-te de com han deixat les seves empremtes pels que vénen darrera. Amigo, quiero hablarte de la gente que tiene su vida ligada al mar. Quiero hablarte de personas fuertes que viven el mar que los forja. Quiero hablarte de como han dejado sus huellas para los que vienen detrás.


3,70 x 1,10 x 1,40 m Ferro colat Hierro fundido


Aquest quadern digital ha estat coproduit per:

Alexandra Sans / Amós Pérez / Anna Roser / Antoni Calvet / Antonio Ontañon / Armand Núñez / Azucena Doz / Begoña Soler / Carlos Gavilán / Carme Coll / Carme Juliana / Carme Sesplugues / Cinto Santamera / Cristina Tusell / Cristina Sanjuan / Dolors Giménez / El Pedrís / Ferran Santiago / Fina Figueras / Franco Filipponi / Francesca Navarro / Gerard Ballester / Hélène Laffond / Isidre Valls / Josep M. Camí / Jordi Centellas / Jordi Tolosa / Joan Navarro / Karla Junyent / Lluïs Llongueras / Lluïsa Teixidor / Lucía Retamosa / Magda Escudero / Mar Teixidó / Maria Padró / Mario Pasqualotto / Matilde Grau / Mdolors González-Luumkab / Mercè Guiamet / Mercè Tura / Miquel Samitier / Montserrat Palay / Montserrat Rius / Montserrat Sastre / Montserrat Serra / Pilar Marsà / Pilar Miquela / Pol Oliva / Quim Pons / Ramon M.Teixidó / Roger Puig-Serra / Sabina Simón / Sergio Romero / Soledad Ortega / Sònia Martínez / Teresa Teixidó / Toshie Itabashi / X. Pineda / Xefo Guasch


Edici贸

漏 tallerBDN-2011

Coordinaci贸 Cinto Santamera Fotrografia

Dolors Gim茅nez i dels propis escultors

Disseny

La Page


Passatge Montserrat Roig s/n (nau interior) 08911 Badalona (+34) 93 384 57 90 www. tallerbdn.cat

Foto portada i contraportada: detall de la finestra de la cuina del tallerBDN

info@tallerbdn.cat

DE MAR, 17 projectes escultòrics  
DE MAR, 17 projectes escultòrics  

DE MAR, 17 projectes escultòrics

Advertisement